۱۳۹۱ مرداد ۱۳, جمعه

شوخی گزندهٔ کژدمی با « دیگر بان »

وبسایت مؤدب دیگربان که معلوم نیست کدام «دیگر» را «بان» میکند؟ (متخصصین Game Theory «مانند آقای پایدار» انگشت شصت پا به دهان مانده اند که بالاخره «میکند» و یا «نمیکند»؟) خبری را منتشر کرده بود که میگوید: 
(افزایش تنش میان قوه قضائیه و دولت بر سر مرتضوی)....

من هرچه نگاه کردم نفهمیدم که «تن» چه کسی به «سر» مرتضوی خورده است که اینهمه «تنش» سخت بوجود آمده است؟...... لذا کامنتی گذاشتم که دیگربانان گفتند خیلی بی تربیتی است و منتشر ننمودند. من هر چه اینطرف و آن طرف کامنت را نگاه کردم چیزی به جز واقعیت طبیعی در آن نیافتم..... ولی چون آنها به خاطر مؤدب بودن آنرا منتشر نکردند.... من که به بی تربیتی مشهورم آنرا خودم منتشر میکنم تا «نه کیر» و «منکر» یقهٔ دیگربانان را در شب اول قبر «نکیرد» .... ببخشید «نگیرد»......

کامنت من:

«سعید مرتضوی را نمیخواهیم .... یکی دیگر را بگذارید... نه... او را هم نمیخواهیم.... یک کمی اینورتر بگذارید.... نه.... درست نذاشتی... یک کمی اون ورتر بگذار.... بالاخره چه چیزی و یا چه کسی را کجا بگذارند؟....
تبریزی ها میگویند: بازار امیر آتش گرفته است.....
چه فرقی میکند که چه چیزی را کجا بگذارند؟ حالا یک میلیمتر این ورتر یا اون ورتر..... مردم عادت کرده اند. بالاخره لیز میخورد میرود جایش.»

تو را به هر چیزی که به آن اعتقاد ندارید سوگند میدهم.... آخه.... این.... بی تربیتی بود؟

کژدم  راست گو

۲ نظر:

  1. درود کژدم گرامی! از قدرت قلم و تفکر شما در عجبم. بیان حقیقت داستان با چنین متن طناز و کوتاه سخنی فقط از شما بر می اید. اکبر

    پاسخحذف
  2. این «دیگربان»ی ها خیلی ناقلا هستند منو سنگ روی یخ کردند. کامنت منو منتشر کردند.... خوشم آمد. بعضی وقتها باید یک کمی هم بی تربیت شد. ولی من از رو نمیروم.... شوخی گزنده جای خودش میماند... حالا یک میلیمتر اینور تر و یا اونور تر .... فرقی نمیکند

    پاسخحذف