۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۹, یکشنبه

کشتار مبارزان راه آزادی در زندان اوین

کشتار اسیران مبارزه با رژیم کثیف تازی (اسلامی)

رژیم کثیف اسلامی در سحر گاه امروز 19 اردیبهشت 1389 معاویه ای چهار تن از فرزندان مبارز کردستان ایران (پژاک ) و یک تن از سروهای آزاد و هم اندیش انجمن پادشاهی ایران را به جوخه های مرگ سپرد و باشد که شمشیر انتقام فرزندان مبارز ایران را بزودی بچشد.

یاران و مبارزان راه آزادی

برای انجمن پادشاهی فرقی ندارد که یکی از هموندانش را بکشند و یا یکی از دیگر فرزندان مبارز آریا بوم را به مسلخ عشق به میهن، به کشتار گاه برند. هر فرزند نیک آریابوم و با هر باور سیاسی ، که از طرف دژخیمان اهریمن تبار اسلامی به کشتارگاه برده میشود عزم ما را در سرنگونی این رژیم رجاله های اسلامی استوارتر میسازد. تمامی ایرانیان از تبار و از قبیله ما هستند و تمامی تازی پرستان دشمن ما هستند . انجمن پادشاهی ایران با آغوش باز سیاسی و فرهنگی خود و با اعتقاد عمیقش به دموکراسی و پذیرش کامل دگر اندیشی و حقوق اساسی اقوام ایرانی هیچ یک از گروههای مبارز آزادیخواه را ، نه تنها دشمن و یا حتی رقیب نمی انگارد، بلکه آنان را یاران و همرزمان و هم جبهه خود و برادر خونی خود میبیند و لذا در سوگ تمامی فرزندان به خون خفته ایران به یک اندازه به سوگ می نشیند.
مهدی اسلامیان هیچ رابطه سازمانی با انجمن پادشاهی ایران نداشت و تنها به جرم کمک مالی به برادرش زنده یاد
محسن اسلامیان که سال گذشته در رابطه با انفجار حسینیه شیراز به جوخه های مرگ دژخیمان جمهوری اسلامی سپرده شد ، مانند برادرش به گناه کاری که نکرده بود به کشتارگاه برده شد. تکاوران انجمن پادشاهی ایران که با انفجارحسینیه شیراز بیش از 24 نفر از سپاهیان و بسیجیان تازی پرست را به دیار مرگ فرستادند و بیش از 204 نفر از جرثومه های فساد آیین تباهی و تاریکی ( اسلام ) را به شدت زخمی کردند ، بدون هیچگونه آسیبی به آشیانه های امن خود باز گشتند و رژیم جاکشان اسلامی برای ابراز پیروزی سه تن از فرزندان ایران زنده یادان ( محسن اسلامیان – علی اصغر پشته – روزبه یحیی زاده ) را که در عملیات ، هیچگونه نقشی نداشتند را اعدام نمودند.
این سه تن از هموندان انجمن پادشاهی ایران بودند که در جاهای مختلف و در زمانهای گوناگون دستگیر شده بودند ، در حالی که عملیات انفجار حسینیه ننگین تازی پرستان در شیراز از طرف یکی دیگر از انجمنهای پادشاهی ایران ، انجام گرفته بود. چهارتن دیگر از کشته شدگان راه آزادی میهن از متهمین مبارزات آزادی بخش مردم ستمدیده کردستان ایران با نامهای : فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی و بانو شیرین علمهولی از همرزمان «پژاک» هستند.

یاران و هم رزمان

آنانی که همچنان چشم امید دوختن به پست فطرتهایی از قبیل خاتمی و موسوی و کروبی را تبلیغ میکنند ، که خود دستهایشان در خون فرزندان ایران تا به آرنج آغشته است ، دشمنانی در لباس دوست و گرگهایی در لباس میش و گربه هایی عابد و زاهد هستند که نه تنها از گذشته خود ابراز پشیمانی نمیکنند بلکه نسل جوان را به بازگشت به دوران خمینی کثیف و اهریمن تبار فرا میخوانند. آنها سنگری هستند که دار و دسته خامنه ای و سپاه برای روز مبادای خود حفظ کرده اند تا در روز بازپسین در پشت آنها و در پناه آنها از نابودی نجات یابند ، آنها کسانی هستند که با هدایت جنبش آزادیخواهی به بیراهه مسالمت گرایی و برای کنترل جنبش به میدان آمدند تا ریشه آیین تباهی
( اسلام ) را در آب نگه دارند. ایران باید به دست ایرانیان میهن پرست آزاد شود و هرگونه چشم امید داشتن به بیگانگان ( از قبیل حمله نظامی و یا اعمال تحریم ها ) و یا اصلاح طلبان ، بیراهه ای بیش نیست و بیگانگان نیز دیر یا زود خواهند فهمید که تنها انجمن پادشاهی ایران است که تنها سازمان جدی در بر اندازی رژیم پوسیده اسلامی است و باید با آن وارد مذاکره شوند.
بیگانگان به خوبی میدانند که رضا پهلوی پرگو ، هیچگاه جدی نیست و به فکر کمپانی های تجاری خویش است و آزادی ایران زمین را در حد چند مصاحبه تلویزیونی فرو کاسته است و تا زمانیکه سودی از آن عایدش نشود ، پای به پیش نخواهد گذاشت، بیگانگان به خوبی میدانند که به اصطلاح اصلاح طلبان برنامه ای فراگیر برای بسط آزادیهای واقعی سیاسی و اجتماعی و رشد اقتصادی ایران و تحقق خواسته های برحق اقوام ایرانی ندارند و حرفهایشان در حد شعارهای توخالی و بی پشتوانه است و تنها دردشان شریک شدن در قدرت اهریمنی حاکمیت اسلامی است و تنها انجمن پادشاهی است که پتانسیل سرنگونی رژیم اهریمنی اسلام را در ایران و جایگزین
کردن حاکمیتی مردمی و فراگیر را دارد که میتواند بسیاری از تنشهای منطقه ای را آرام سازد.

پاینده باد ایران، برقرار باد آیین ریشه ای، کوبنده تندر

کژدم