۱۳۹۳ مرداد ۳۱, جمعه

آیا داعش به این زودیها رفتنی است؟

اکنون تقریباً همه خوشحال هستند که داعش از «سد موصل» عقب نشینی کرده و این سد به دست پیشمرگان کرد و ارتش شیعه مسلکان افتاده است اما جالبتر از هرچیزی؛ این هست که تاکنون حتی یک تصویر از سد موصل که پرچمهای پیشمرگان و یا عراق بر آن افراشته شده باشد؛ منتشر نشده است. هم حکومت اقلیم کردستان عراق و هم حکومت شیعی عراق؛ آنچنان «سعید الصحاف بازی» در آوردند و «گنده گویی» کردند که در نهایت برای درستی خبر «پس گرفتن سدّ موصل» به تایید «محمد علی کلی دوم» نیاز شد. اما به نظر من ماجرای «سدّ موصل» همچنان در محاق ابهام است و چه بسا به صورت گسترده ای بمب گذاری شده است و گروه داعش از همان روزهای نخستین تسخیر سدّ به اینکار مشغول بوده است و هم اکنون نیز این سدّ به تسخیر در نیامده  و  تنها مناطق اطراف آن نسبتً پاکسازی شده اند. حملات هوایی دیروز و امروز آمریکا به اطراف سدّ موصل نیز این امر را ثابت میکند که «محمد علی کلی دوّم» نیز تقریباً دروغ گفته است ( به این مفهوم که میداند سدّ هنوز کاملاً تسخیر نشده است و امنیت آن هنوز زیر سوال است)؛ آقای اوباما اکنون بیش از هر زمان دیگری به دروغگویی نیاز دارد تا حماقتهای چند سال اخیر خود را بپوشاند و راه را در انتخابات بعدی برای «هیلاری کلینتون» باز کند (اختلافات هیلاری کلینتون و اوباما نیز همگی دروغهای تبلیغاتی هستند).
اما در این میان تنها کردهای ایزدی پس از یک تهدید واقعی «نابودی قبیله ای - فرقه ای» ؛ نفس راحت تری میکشند؛ ولی بازگشت آنها به سر خانه و کاشانهٔ خود همچنان دور از واقعیت است و زخمهای عمیقی که این نسل از ایزدیها (ملک طاووسی ها) از ظهور «محمد رسول الله دوّم» دیده اند؛ تا حد اقل دو نسل بر زندگی آنها سایه خواهد افکند؛ زیرا آنها درد و زخمهای عمیق «ظهور شیطان» (محمد رسول الله دوم) را چشیدند. خوشحالی ایزدیها نه به خاطر پیروزی؛ بلکه به خاطر کم شدن «شدت درد» است.
در میانه این همه جنجال و هیاهو و کشتارهای گسترده دو حکومت خفه خون کامل گرفته اند:
۱- اردوغان عثمانی.
۲- شیوخ «قطر».
اما بسیار جالب است که «انگلهای شیعه» که همیشه بر علیه «وهابیّت» تبلیغ مینمودند و همچنین «انگلهای سنّی» نیز خفه شده و هیچیک از آنها مبادی نظری «محمد رسول الله دوم» را مورد نقد و بررسی قرار نمیدهند و تنها به کلمات مزخرفی مانند «تکفیری ها» و یا به قول رهبر فرزانه «یک عده جاهل و نفهم» بسنده میکنند؛ زیرا میدانند که «ابوبکر البغدادی» پیام آور راستین «اسلام ناب محمدی» است و هر آنچه که میگوید؛ همان راه «تازینامه» و «سنّت ننگین محمدی» است و آنچه که اکنون «جنایات داعش» خوانده میشوند؛ تکرار تاریخ «غزوات محمد رسول الله» و حملهٔ این حیوانات درنده به ایران میباشد (که البته شیعیان صفوی و سگهای درگاه تازیان؛ میگویند که فتوای حمله به ایران را علی صادر کرد) و در این رابطه هیچ فرقی میان صفوی مسلکها و سنّی مذهبها وجود ندارد زیرا «انگلهای هر دو طرف شیعه و سنی» در این ۱۴۰۰ سال تلاش کرده اند که آن جنایات و کثافاتکاریهای «ناب محمدی» و «کثافتکاریهای ناب علوی» را «ماست مالی» کنند و با مزخرفات بافتنی که به «فلسفهٔ احکام» مشهور است مردم را بفریبند؛ اما در عصر ارتباطات؛ دیگر نمیتوانند.
این «انگلها» در ماجرای ۱۱ سپتامبر نیز به کمک بن لادن شتافتند و تبلیغات بنگاه سخن پراکنی «الجزیره» و انگلهای صفوی حاکم بر ایران؛ گویی که از یک حنجره بیرون می آمد:
۱- چرا یهودیها در آن روز در ساختمان نبودند؟ در حالی که بودند و کشته شدند.
۲- چرا ساختمان به آن شکل فرو ریخت؟
۳- بازار سهام دستخوش تغییرات بزرگی شد و «یهودیان» از آن سود بردند.
پس از ماجراهای «تورا بورا» نیز بسیاری از اوباشان القاعده توسط رژیم صفوی پذیرایی شدند و تسلیح «طالبان» در برابر تحویل گرفتن «تریاک و هروئین» توسط سپاه قدس در افغانستان و همچنین دست داشتن «قاسم سلیمانی» در ماجراهای عراق که عدهٔ زیادی از سربازان آمریکا توسط ایادی سپاه قدس کشته و زخمی شدند پروندهٔ قطوری برای رژیم صفوی بوجود آورده است. لذا ماجرای رژیم صفوی حاکم بر ایران  با آمریکا با «مذاکرات هسته ای» پایان نخواهد یافت و خوشباورانی که فکر میکنند با توافق نهایی؛ رژیم صفوی آرامش خواهد یافت و «پروژهٔ امام حسن» پیروز خواهد شد؛ بسیار کودکانه می اندیشند. خامنه ای فرزانه میداند که چرا خوشبین نیست؟ زیرا تمامی پلهای پشت سر توسط خود او شکسته شده اند و سرانجامی که در انتظار رژم صفوی است؛ همانی است که در انتظار داعش خواهد بود. دیر و زود دارد؛ اما سوخت و سوز نخواهد داشت.
مسئلهٔ دیگری که شارلاتانهای حاکم بر ایران؛ برای شیرین نمودن بازار مذاکرات هسته ای مطرح میکنند؛ «فتوای خامنه ای در حرام دانستن بمب اتمی» است. اما  این ترفند نیز کارگر نیفتاده است؛ زیرا میدانند که اگر خامنه ای بمیرد (احتمالاً در دو ماه آینده)؛ این فتوا نیز با او خواهد مرد. لذا احتمال کش دادن مذاکرات از طرف آمریکاییها تا زمان «پس از مرگ خامنه ای» نیز بالاست و روند کنونی فقط روند «تضعیف» است و آمریکاییها به هیچ وجه نمیخواهند که خامنه ای فرزانه با «دست آورد» بمیرد؛ بلکه با «ذلّت و خواری شکسته شدن».

همکاری نظامی  سپاه قدس و آمریکا ؟

سپاه قدس توانایی رویارویی مستقیم با «داعش» را ندارد؛ زیرا ساختار سازمانی آن بر اساس «تولید شبکه های مزدور» تعریف شده است و اکثر کارهایشان را با «آموزش دادن» و «تسلیح» و «پرداخت پولهای هنگفت» به پیش برده اند و حتی نیروهای پر طمطراق ویژهٔ شان (صابرین) در برخورد با الف بچه های «پژاک» نیز همیشه با تلفات سنگین روبرو شده و شاهکارشان گلوله باران روستاهای کردستان بوده است.
بهترین نیروهای مزدور عراقی شان نیز «عصائب اهل الحق» هستند که تنها هنرشان پرتاب خمپاره و کاتیوشا به کمپ اشرف و «لیبرتی» بوده است و در نبردهای رویارو با داعش همیشه با تلفات سنگین  عقب نشینی نموده اند و نمونهٔ اخیر آن هم حملهٔ پر دبدبه و کبکبه به تکریت (برای باردوم) بود که باز هم پوزهٔ شان به خاک مالیده شد.
شعارهای «سعید الصحافی» سخنگوی ارتش عراق و امیدواری بی مورد به شبه نظامیان آموزش دیده توسط سپاه پاسداران و وعده های توخالی از قبیل «وضعیت به شدت تغییر خواهد کرد» و تبلیغات سنگین خبرگزاریهای رژیم و شایعه پراکنی در میان ایرانیان؛ مبنی بر اینکه «قاسم سلیمانی در عراق معجزه میکند و فرماندهی تمامی نیروهای عراقی را به او سپرده اند!!!!» در طی ۲ روز تبدیل به باد هوا شد و تنها گلوی پاره برای سخنگوی ارتش عراق ماند.
سپاه قدس نه تنها توانایی رویارویی با داعش را ندارد؛ بلکه از آمریکایی ها هم مثل سگ میترسد و نمیتواند به آنها اعتماد کند. از طرف دیگر آمریکاییها نیز میخواهند از وجود داعش بیشترین سود را ببرند و میبرند.

سخنان چاک هیگل

آمریکاییها بر این نکته تکیه کرده اند که به عراق سرباز نخواهند فرستاد و اگر قرار باشد و اگر کسی بر روی زمین بجنگد؛ باید عراقیها باشند. ورود دوبارهٔ آمریکا به معادلهٔ عراق؛ تنها و تنها «امنیت کردستان» است و من احتمال میدهم که عرصه را برای نیروهای داعش چنان تنگ کنند؛ که به طرف مناطق شیعه نشین گسیل شده و کردستان را فراموش کنند.
سخنان آقای هیگل با اینکه ظاهراً حامل وعده هایی بود؛ اما این وعده ها زمانی که جملهٔ «برنامه ریزی دراز مدت» آمیخته میشود؛ نتیجهٔ کنونی آن «صفر» است. لذا دل بستن به سخنان آقای هیگل را باید در حد آرزویی کودکانه دانست و با یک محاسبهٔ ساده میتوان آنرا فهمید.
نیروی هوایی آمریکا تا کنون ۹۰ حملهٔ هوایی به نیروهای داعش انجام داده است که اگر در هر حمله از ۴ موشک استفاده شده باشد؛ میتوانید بفهمید که چه هزینهٔ سرسام آوری دارد. لذا هیچ احمقی برای حاکمیت «عصائب اهل الحق» حتی یک موشک را نیز هدر نخواهد داد. آنچه که آقای هیگل وعده میدهد و آنچه که آقای اوباما در سخرانی کوتاهش گفت؛ تنها برای سرپوش گذاشتن بر سیاستهای خارجی شکست خوردهٔ دولت آقای اوباما و «شخصیت مذبذب» اوست.
 اگر آمریکاییها در سوریه نیز دست به عملیات نظامی هوایی بزنند؛ برای دفاع از ارتش آزاد و نیروهای میانه رو خواهد بود و آنچه که بر مجموعهٔ عملیاتهای نظامی آمریکا در عراق و سوریه به شدت سایه خواهد انداخت این مسئله خواهد بود که نتیجهٔ آن به کیسهٔ رهبر فرزانه و مزدوران عصائب اهل الحق و بشار اسد و حزب الله لبنان ریخته نشود.
آمریکا با رژیم صفوی حاکم بر ایران و مزدوران منطقه ای اش؛ حسابهای کهنه ای دارد که در عرصهٔ نظامی تنها توسط «داعش» میتوانند تصفیه شوند. و در عرصه های دیگر هم نیازی به گفتن نیست و وضعیت اقتصادی رژیم گویای آن است.
به همین خاطر است که ترکهای عثمانی و شیوخ قطر؛ آنچنان شجاع شده اند که در برابر چشمان باز اروپا و آمریکا؛ داعش را تقویت میکنند.
هنوز زمان رفتن داعش فرا نرسیده است و اگر زمانش برسد؛ شاهد قتل عام  این حیوانات به مفهوم واقعی کلمه خواهیم بود و سخنان آقای هیگل نیز این پیام را در خود داشت.
لذا «حزبلبلی ها» شکمشان را برای کمکهای آمریکا و یا «خر شدن» آنها صابون نزنند. زیرا یکی از اهداف بازیهای آمریکا شکستن کمر «هلال شیعی» است.

کژدم

۱۵ نظر:

 1. كژدم گرامي
  آنچه نوشته ايد كم و بيش با شرايط ميداني منطبق است و لازم ميدانم نكاتي را به تحليل جالبتان اضافه نمايم.
  به نظر ميرسد كه كردستان عراق از دام داعش بيرون جسته و در مرزهاي تعريف شده كنوني اش به انتظار نشسته است. پيشمرگهاي كرد تمامي بخش شرقي سد موصل را در اختيار گرفته اند و بلافاصله از ورود خبرنگاران به مناطق غربي كه گفته ميشود پيشمرگها در آنجا مشغول پيشروي هستند خبرهايي غير مستند منتشر مي نمايند وليكن حتي تلويزيونهاي تقريبا آزاد كردستان نيز قادر به ارزيابي صحت و سقم موضوع نيستند.
  فرماندهان پيشمرگه در جواب سئوالات مرتبط با آزاد ساختن شنگال و ربيعه و زوممار اظهار ميدارند كه منتظر دستور براي پيشروي هستيم وليكن گمان كنم كه اين دستور در حال حاضر و تا هماهنگ نمودن عشاير تسنن بعنوان صحوه نو عملي نخواهد بود.
  در منطقه خانقين نيز پيشمرگها مشغول به جنگ در جلولا با پشتيباني سپاه پاسداران و بدون حمايت هوايي آمريكا كه تا كنون نتيجه اي مشخص نيست.
  پس از شكست خفت بار ميليشياي صفوي در تكريت آمريكا اقدام به اعزام سيصد نفر نيروي نظامي جديد به بغداد بمنظور محافظت از سفارتش نمود و به قول كردها "اين بار نوبت بغداد است".
  هيچ چيز مشخص نيست. پيشمرگهاي كرد در مرزهاي جديد خود مستقرند و روستاها و شهركهاي مسيحي نشين و يزيدي نشين كه عمدتا در مناطق سني ها قرار دارند خالي و متروك و فعلا هيچ اراده اي براي تصرف آنها و بازگرداندن آواره ها به سر خانه و زندگيشان وجود ندارد.
  ناتو در حال مسلح نمودن پيشمرگها مي باشد و خبرها حاكي از تحويل سلاحهاي پيشرفته ضد تانك به آنان و ارسال زره پوشها و سلاحها سنگين براي كردها دارد.
  سخنان اوباما و هيگل بر اين امر تاكيد دارند كه جنگ با داعش طولاني خواهد بود و مي بايد سرچشمه هاي آن در سوريه قطع شود و اينكه اين بار قاسم سليماني در جوار مرزهاي ايران مجبور به دخالت شده و هر روز خطر به خاك ايران نزديكتر ميشود.
  شايد بتوان گفت كه سود اصلي اين جريانات به مادها رسيد كه عملا مرزهاي آنان توسط آمريكا و ناتو بعنوان خط قرمز معرفي شد و اين گفته شد تا تركيه و ايران به خوبي مسئله را دريابند.
  خطر روز به روز به مرزهاي ايران نزديك ميشود و جنگ اخير تكريت نشان داد كه قاسم سليماني و ميليشياي سپاه فقط براي ملت بدبخت ايران شيرند و در مقابل مشتي عشاير عرب حتي از موش كمتر.
  تصاويري كه از شهر حويجه گرفته شده و اسراي ايراني و ميليشياي شيعه عراقي را نشان ميدهد كه بدنهاي بي سرشان بر تيرهاي برق حويجه در نوسان است نمايش خوابي است كه براي صفويان حاكم بر ايران ديده شده است.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. م.ر گرامی
   اگر لطف کنید و منابع خبری و تصاویر را برای انتشار ارسال کنید سپاسگزار خواهم بود.

   حذف
 2. فعلاً نمیشه با قاطعیت گفت که چه جریانی پشتش قرار گرفته، اما من نظرم روی اینه که قطعاً یک ابر قدرت پشت ماجراست که به احتمال زیاد آمریکاست! اینجا شاید صحبت از دولت آمریکا کردن، حق ماجرا رو ادا نکنه. همونطور که کشور عزیزمون ایران هم داره ملوک الطوایفی اداره میشه و تمام این دعواها هم که میبینیم همه اش سر لحاف ملاست، مدیریت کلی جهان دیگه از دست دولت ها به نظر میاد که خارج شده و داره حرفه ای و با قدرت پول اداره میشه. شاید بگیم کار اسراییل باشه از همه به واقعیت نزدیک تره. اسراییلی که قدرت بلامنازع علمی، فنی، پولی و سیاسی دنیاست و هیچ گروهی حریفش نه بوده، نه شده و نه خواهد بود.

  پس عده قلیلی آموزش دیده، همونایی که مثل رمبو یه تنه خود لشکر نظامی آمریکا رو حریفه، میتونه با هدایت کردن یه عده گشنه و تشنه و با تکیه بر غریزه های پست و اولیه انسانی، و با داشتن نقشه راه کامل و دقیق، میتوانند با گرا گرفتن از یک مرکز فرماندهی فوق حرفه ای، اینچنین سریع و برق آسا، اهداف مورد نظر را، یکی پس از دیگری فتح کنند.  یه کلید دیگه!

  تو بحران مالی سال 2008 که منجر به رکود شدید شد، بیش از همه جای دنیا، اونایی که صاحب نفت بودند، سود کردند. یعنی اعراب، ایران، ونزوئلا و نروژ.... تو این بین، نروژ حسابش از همه جداست، اما از آنجایی که انباشت پول فساد میاره و ما و منی به همراه داره، تا شلوار مرد دوتا میشه، هوای دیگه ای به سرش میزنه، به نظر من تمامی این سناریوها، برای استهلاک پولهای بادآورده نفتی در منطقه است که داریم میبینیم که در مورد ایران کاملا موفق عمل کرده اند، لیبی که از دور خارج شد، اعتبار اعراب با غائله مصر، مخدوش و اینجا فقط عربستانه که داره جفتک میپرونه و خیال خام داره که میتونه به پشتوانه ذخایر ارزی تریلیون دلاریش، کاری از پیش ببره...

  به نظر من، برون رفت کامل از بحران مالی مذکور، در گرو ایجاد بازاری جدید و دراز مدتیه که این بازار با تخریب سوریه و عراق و لیبی و استقرار دولت های سکولار و حفاظت مردمان عقب نگاه داشته شده، توسط امیرانی نواندیشه و از کیسه خودشون (نه لزوماً چاه های نفت، بلکه امتیاز گرفتن از فراهم آوری زیرساختهای جدید و برقراری سیستم های نوین و پایش و الخ ...). اندیشه ای که حال به کمک تکنولوژی، میشه سایه دین را از روی سر مردم، بعنوان ابزاری کنترلی، کمرنگ و کمرنگ تر کرد... دنیا به یک دگر دیسی نیاز داره و تمامی این اتفاقات برای آماده سازی محیطی جدید برای خوش آمد گویی به اندیشه هایی جدیده!

  پاسخحذف
 3. داعش در ویدئویی که تازگی منتشر کرده بعد از اینکه دین ایزدی را معرفی کرده و از بیخ و بن ایزدیان را ایرانیان بجای مانده در عراق معرفی کرده و دین آنها رو ادامه روی زرتشت معرفی کرده و گفته که ایزدیان و کردها از کفار باقی مانده ایرانیان در عراق هستند، این پیام رو برای ايزدی ها فرستاده به شرح زیر:
  از ابوبکر خلیفه اول تا اوبکر بغدادی ++++ای ایزدیان هرچه درباره ایزدی ها می گویند دروغ است ما با ایزدی ها کاری نداریم ما به آنها گفتیم مسلمان شوند ولی قبول نکردند و ما مجبور شدیم با انها بجنگیم الان یزیدی ها بسیار خوشحالند می گویند چرا دیر امدید خیلی از انها مسلمان شدند به کسانی که در کوه ماندند نصیحت می کنیم بیاییند پایین میگویند هواپیماهای خارجی برایمان غذا می فرستند هیچ غذایی نمی رسد هر روز خبر دار می شویم عده زیادی مرده اند بیایید به سوی شهر ما با شما کار نداریم بیایید ببینید برادرانتان چگونه مسلمان شدند.

  https://www.youtube.com/watch?v=QqueOEcCS2Y#t=130

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   این داستان تازه ای نیست. بخش بزرگی از ایرانیان نیز در زمان حملهٔ این حیوانات به ایران (با فتوای علی سگ کش) به دین مبین شیطان گرویدند.

   حذف
 4. salam az marg rahbare iran dar 2 mahe ayande khabar dadid lotfan shavahede khodetun ro bayan konid

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. من این دو ماه را آنقدر تکرار میکنم تا در یکی از آن «دو ماه ها» بمیرد و همه بگویند که کژدم هم با الله ارتباط دارد.

   حذف
 5. کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران گفته «ریشه تکفیری‌ها» در ایران نیز دیده شده و نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی باید در این زمینه «هوشیار» باشند.

  آقای صدیقی شامگاه جمعه (۳۱ امرداد) در شیراز جریان «تکفیری‌ها» را جریانی «خطرناک» توصیف کرده که در قالب شبکه‌های ماهواره‌ای و هیات‌های عزاداری در ایران دیده می‌شود.

  وی افزوده این شبکه‌های ماهواره‌ای با لندن در ارتباط بودند و «می‌خواستند مانند تکفیری‌های اهل سنت، تکفیری‌های شیعه نیز راه‌اندازی کنند اما خداوند کمک کرد و نتوانستند موفق شوند.»

  امام جمعه موقت تهران اضافه کرده «ما باید هوشیار باشیم و این تکفیری‌ها را شناسایی کنیم و پایگاه‌های آنان را از میان برداریم.»

  ۱۲ امرداد ماه امسال وزارت اطلاعات از با صدور اطلاعیه‌ای از شناسایی و تعطیلی دفا‌تر چند شبکه‌های ماهواره‌ای و بازداشت دست‌اندرکاران آن‌ها در ایران خبر داده بود.

  شبکه‌های «امام حسین»٬ «سلام»٬ «ابالفضل العباس»٬ «مدرسه جهانی امام صادق»٬ بقیع»٬ «مرجعیت» و «الانوار» ۱ و ۲ هشت شبکه‌ای هستند که دفا‌تر آن‌ها در ایران بسته شده است.

  بسیاری از این شبکه‌ها مروج اندیشه‌های خاندان شیرازی‌ها هستند که اصلی‌ترین مرکز فعالیت آن‌ها لندن است و اختلاف‌های عمده‌ای با روحانیون شیعه در ایران دارند.

  علی خامنه‌ای شهریور ماه سال ۹۲ نامی از خاندان معمم شیرازی‌ها ببرد٬ گفته بود: «تشیعی که از لندن و آمریکا تبلیغ شود به درد شیعه نمی‌خورد.»

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   شیعیان خودشان تکفیری هستند. رهبر فرزانه حتی کروبی و موسوی شیعه مسلک را هم بر نمیتابد. ریشهٔ «تکفیری گری» در ادیان سامی به «مسیح مهربان» که انسانها را با «آتش تعمید خواهد داد» بر میگردد. مسیحیان و شیعه مسلکها و سنی مذهبها همگی «تکفیری» هستند.

   حذف
  2. اما در این میان؛ خامنه ای فرزانه (رهبر مسلمین جان و نمایندهٔ امام زمان) با دیدن «محمد رسول الله دوم» خایه هایش تا گلویش بالا آمده و این شبکه ها را که تحت «ولایت مطلقه» خودشان هدایت میشدند را تعطیل فرمودند. (یعنی به شلوار مبارکشان ریدند) و اکنون «تکفیریهای ترسوی شیعه» در برابر «تکفیرهای محمد رسول اللهی» کم آورده اند.
   این ماجرا با فرستادهٔ «انگل حسن نصرالله» به قم شروع شد.

   حذف
 6. سر بریدن در قرآن:

  سوره محمد، آیه 4:

  فَإِذا لَقيتُمُ الَّذينَ کَفَرُوا «فَضَرْبَ الرِّقابِ» حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ذلِکَ وَ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَ لکِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَکُمْ بِبَعْضٍ وَ الَّذينَ قُتِلُوا في‏ سَبيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ

  و هنگامی که با کافران رو به رو شدید، «گردنهایشان را بزنید» ( و این کار را هم چنان ادامه دهید ) تا به اندازه کافی دشمن را در هم بکوبید، در این هنگام اسیران را محکم ببندید سپس یا بر آنان منّت گذارید یا در برابر آزادی از آنان فدیه [ غرامت ] بگیرید ( و این وضع باید هم چنان ادامه یابد ) تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد ، ( آری ) برنامه این است! و اگر خدا می خواست خودش آنها را مجازات می کرد ، اما می خواهد بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید و کسانی که در راه خدا کشته شدند ، خداوند هرگز اعمالشان را از بین نمی برد!

  پاسخحذف
 7. داعش شهر شیعه و ترکمان نشین آمرلی را هفتاد روزه که محاصره کرده. پس این قاسم سلیمانی و سرداران فربه سپاه کجایند؟ عاشقان شربت شهادت و کفن پوشان و انصار حزب الشیطان کجایند؟ فقط عرضه دارید سوار موتور شوید و چماق برسر دانشجویان بزنید. یا شبانه به خوابگاه دانشجویان بیدفاع بریزید. تف

  پاسخحذف
 8. این خبر مورد تایید شماست؟
  http://basnews.com/en/News/Details/Iran-Removes-Qassem-Suleimani-From-Iraqi-Affairs-/31755

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   در اینکه رژیم ننگین صفوی حاکم بر ایران بسیاری از داراییهای «سیاسی - نظامی - امنیتی» و از همه مهم تر «حیثیت دروغین» خود را در سوریه و عراق باخته است؛ شکی نیست.
   این خبر بسیار نزدیک به واقعیت است. قاسم سلیمانی کبیر؛ گاییده شده است.

   حذف
  2. جملهٔ آخر را اینگونه اصلاح میکنم:
   گروهبان قاسم سلیمانی؛ ریده؛ گاییده گردیده؛ بوده شده و خواهد شده است.
   فراموشش کنید.

   حذف