۱۳۹۴ مرداد ۲۹, پنجشنبه

خائنین صفوی مسلک حاکم بر ایران و احیای دریاچهٔ آذربایجان

پرسش نخست این است که «خائن» کیست؟ آیا میتوان کسی را که در سرزمینی زندگی میکند که در آن به عنوان «شهروند خانه به دوش» زندگی میکند و در زمان حملهٔ بیگانگان نه تنها برای آن سرزمین نمیجنگد؛ بلکه با مهاجمین همکاری میکند؛ «خائن» نامید؟ «حقوق ملّی» این شهروند را چه کسانی و بر چه اساسی تعیین و تعریف نموده اند؟ این شهروند چرا نباید در سرزمین خود؛ حد اقل «سرپناه» نداشته باشد؟ تا زمانی که به سرزمینش حمله کردند؛ به خود بگوید: «من از سرزمینم که خانه و سرپناه من و خانواده ام در آن تعریف شده است دفاع خواهم کرد».
من بارها گفته ام که اگر بخواهیم «آینده» را با بکار گیری «آجر پاره های کنونی» که «ساختار کنونی نکبت بار» را تشکیل میدهند؛ بار دیگر تعریف کنیم؛ نه «انقلاب» کرده ایم؛ و نه به سوی «آینده ای آرام و دیر پا» گام نهاده ایم. بلکه؛ تنها کاری که کرده ایم «بُر زدن ورقها» برای بازی دیگری است که در آینده به بحرانهایی « بَس بزرگتر» خواهد انجامید.
من به مردمان دیگر کشورهای تعریف شدهٔ کنونی کاری ندارم. آنها هر غلطی که میخواهند بکنند؛ بگذارید بکنند.
من با «ساکنین ایران» کار دارم. من طرفدار «حقوق بشر» نیستم. من طرفدار اندیشه ای هستم که «ساکنین ایران» را از این مهلکهٔ «ساکن بودن» به مرحلهٔ شکوفایی «ایرانی بودن» سوق دهد. طرفدار «فارسی را پاس بداریم» و «کردی را پاس بداریم» و یا «ترکی را پاس بداریم» هم نیستم. زیرا همهٔ این زبانها را «زبانهای مرده» و « کوچه و خیابانی» میدانم.
نتیجه اینکه: من طرفدار «ناسیونالیسم مردگان» نیستم. امّا طرفدار «ناسیونالیسم زندگان» و «ناسیونالیسم آینده سازان» هستم.
باز هم امّا؛ از نظر من «زنده بودن» تنها امری «بیولوژیک» نیست؛ بلکه «زنده بودن انسانی» امری فرهنگی است. از نظر من «فرهنگ یک ملّت» نیز به گفتهٔ «احمد شامبولی»؛ «فرهنگ کوچه» نیست. من نمیتوانم «نادر انقطاع» را در کنار یک «احمق ضریح لیس و زنجیر زنِ بی سر و پا» ؛ به تساوی «ایرانی» بنامم.
من «فاحشهٔ ابتکار» را «خایه لیس قهرمانان ۱۴۰۰ سال پیش حجاز» میدانم. امّا او ادعا دارد که نه تنها برای ایران «افتخارات» آفریده است؛ بلکه اکنون میخواهد «دریاچهٔ آذربایجان» را نجات دهد؛ امّا این «فاحشهٔ خط امامی» نمیگوید که چرا این دریاچه خشکید؟ اگر هم حرفی در این باره بزند؛ این فاجعه را به سیاستهای «شمپانزهٔ احمدی نژاد» و به طور غیر مستقیم به «کیسه کش حمام چرخی فرزانه» حواله خواهد داد تا «کیان حکومت ننگین صفوی» را نجات دهد. مشکل اصلی «ساکنین ایران» این است که همچنان در گنداب «دود تریاک اسلام ناب علوی» و یا «دود تریاک اسلام ناب محمدی» غوطه میخورند و از آن لذّت میبرند و نمیدانند و یا نمیخواهند بفهمند که «طبیعت بی رحم» است.
باز هم باید آن «گفتهٔ شمنی» را تکرار کنم که: «زمانی که دیدی مشکلی وجود دارد؛ به جای پیدا کردن خطا کار؛ تمامی تلاش حود را برای حلّ آن مشکل متمرکز کن». امّا جملات بالا را گفتم؛ تا اگر «گوشی هست» بشنود و اگر «مغزی هست»؛ فکر کند.
نه برای بازگشت به «دوران آریامهری»؛ بلکه برای «دویدن شتابان» به سوی «آینده».
«فاجعهٔ دریاچهٔ آذربایجان»؛ که در استان آذربایجان به «هیچ» انگاشته شده است و حد اکثر کاری که میکنند؛ تنها استفادهٔ سیاسی برای «تغییر گاینده» از «انگلهای صفوی» به «گاییده شدن از طرف ترکهای عثمانی» است (به تظاهرات های احمقانهٔ «بوزگورت» های احمق که ویدیو کلیپهایشان مثل پشگل گوسفند همه جا ریخته است نگاه کنید).
«ساکنین آذربایجان»؛ هنوز عمق فاجعه را نفهمیده اند و هرگز نخواهند فهمید و به همین خاطر؛ فکر میکنم که نوشتهٔ من «آب در هاون کوفتن» است. سایر «ساکنین ایران» نیز در خماری «دود تریاک ناب علوی و محمدی»؛ در «حپروت هسته ای و امام حسن بنفش و رویای تحریمهای اقتصادی» زندگی میکنند و تا زمانی که بیدار نشوند و جایگاه «بردگی» خود را نبینند؛ سخنان من همچنان «آب در هاون کوفتن» است. امّا من همچنان خواهم گفت و خواهم نوشت؛ تا «خورشید و بیداری» بدمند. امّا اینرا نیز نیک میدانم که «زمستان در راه است» و «بیداری» هیچ شانسی برای «نوشتن سرنوشت آینده» ندارد.
جنبش «به حاشیه رانده شدگان»؛ پس از این؛ نه راهی به سوی آینده دارد و نه راهی به گذشته.
«ساکنین ایران» بخشی از «جنبش به حاشیه رانده شدگان» را در «منطقهٔ پُل» (مشابه پُل پیروزی) تشکیل میدهند که به «خاور میانه» شهرت دارد.
یخهای قطبی آب میشوند ....
سواحل ذره ذره به زیر آب میروند .....
معادن نمک به آبهای زیرزمینی نفوذ پیدا میکنند ....
کویرها گسترش می یابند ....

و ....

«آریایی خاک بر سر شیعه مسلک نفت خوار» که زمانی بنیانگذار کشاورزی بود؛ به «کویر نورد سوسمار خور»  و «شتر سوار» تبدیل خواهد شد.

«فاحشهٔ ابتکار» با آن «کون گنده اش»؛ فرهنگ «تسخیر لانهٔ جاسوسی» را به گور خواهد برد و ماجرای «فَدَک» و «عایشه و فاطمه» و «امامت و خلافت» همگی به گور خواهند رفت.
سرزمین «آتروپاتگان» (نگهبانان آتش) به کویر تبدیل خواهد شد و میلیونها موجود «نفت خوار تُرک زبان» از «کویر آذربایجان» (آتروپاتگان)؛ به مناطق دیگری که در دهه های آینده؛ آنها نیز به کویر تبدیل خواهند شد؛ مهاجرت خواهند کرد.
به «عصر کویر نوردی» خوش آمدید.

آیا فکر میکنید که روسها مغز خر خورده اند که میخواهند بخشوسیعی از سرزمینهای قطب شمال را به خاک روسیه ضمیمه کنند؟
آیا فکر میکنید که روسها میخواهند به منابع بیشتری از نفت و گاز دست یابند؟
نه ....
روسها میخواهند که به «منابع آب» کوچ کنند.
«فاحشهٔ ابتکار» و حاجی بادمجان میرزا قاسمی و «دلقک فرزانه» نیز برای گسترش چند روزهٔ عمر ننگین خود؛ در رویای «موشک» و «تانک فلّاق» فرو رفته اند و در این «بی آبی» به فکر «جمعیت ۳۰۰ میلیونی» هستند.

کژدم

۶۹ نظر:

 1. جنگ کفتاران هم که شروع شده. ببینید چی میشه. http://www.kaleme.com/1394/05/27/klm-222065/

  پاسخحذف
 2. کژدم جان، به نظرت احیای دریاچه ارومیه ممکنه؟ و آیا اصلا جمهوری اسلامی براش مهمه که برای احیای این دریاچه پول خرج کنه؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   بله میتوان دریاچهٔ آذربایجان را دوباره احیا نمود و حتی آنرا از دریاچهٔ شور به دریاچه ای کم نمک تر تبدیل کرد؛ امّا با وجود رژیم انگلهای صفوی مسلک حاکم بر ایران؛ نمیتوان برنامه ای موازی با سیاستهای کلّی این رژیم را برای احیای دریاچهٔ آذربایجان دنبال نمود؛ زیرا تبدیل به «آفتابه خرج لحیم» خواهد شد و نه تنها این دریاچه احیا نخواهد شد؛ بلکه هزینه های سرسام آور و بی نتیجه ای را بر دوش همهٔ مردم ایران خواهد گذاشت. راه حل از نظر من در تصویر بزرگ به شرح زیر است:
   ۱- کنار گذاشتن صنایعی که مصرف آب سرسام آوری دارند.
   ۲- کم کردن جمعیت ایران تا مرز ۴۰ میلیون نفر.
   ۳- جلوگیری از صادرات محصولات کشاورزی.
   ۴- سرمایه گذاری سنگین بر روی صنایع تولید آب شیرین در حاشیهٔ خلیج فارس.
   ۵- نمک زدایی دریاچهٔ خشک شدهٔ آذربایجان با فراخوان ملّی.
   ۶- برنامه ریزی برای هدایت آبهای حاصل از بارندگیهای سیل آسا به سوی دریاچهٔ آذربایجان.
   ۷- برنامه ریزی برای بالا آوردن سطح آبهای زیرزمینی.

   امّا باید به یاد داشت که اینکار هزینه هایی سنگین میخواهد؛ ولی کدامین دست آورد بدون هزینه را سراغ دارید؟
   اگر دریاچهٔ آذربایجان احیا نشود و مردم آذربایجان مجبور به «کوچیدن» به سوی مناطق دیگر شوند؛ تراکم جمعیت در مناطق «مهمان پذیر» به شدت افزایش یافته و منجر به مصرف منابع آب آن مناطق و سرعت بخشیدن به خشکسالی در مناطق مهمان پذیر خواهد شد.

   حذف
 3. ای کژدم ناقلا،
  معلومه چشم‌های تو اشعه ایکس داره! تو از زیر آن همه چادر و چاقچور و حجاب اسلامی چطوری تشخیص دادی که کون معصومه ابتکار "گنده" است؟ نکنه درباره بزرگی کون زنان حزب‌اللهی طالع‌بینی می‌کنی؟!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   همهٔ حزب اللهی ها نارسایی مغزی و «آناتومیک» دارند. از زیر هزار پتو هم میتوان دید؛ چه رسد به زیر یک پارچهٔ ۲ متری.

   حذف
 4. من موندم که این حرکات تئاتر برای کشوندن مردم به انتخابات است و یا واقعیست. اولی رو محتملتر میدونم. http://www.kaleme.com/1394/05/27/klm-222065/

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   شامورتی بازیهای رژیم انگلها (در کلّیت آن) را فراموش کنید. طیف وسیع اصلاح طلبان از راستگرا تا طیفهای چپ آن همگی یک به یک معادلهٔ ساده آویخته اند:
   اگر حکومت چین نه تنها تحمل میشود؛ بلکه به یکی از مراکز بزرگ سرمایه گذاری غرب نیز تبدیل شده است. لذا اگر ما هم هویت اسلامی خود را حفظ کنیم و اصلاحاتی انجام دهیم؛ هم «اَنگلستان صفوی» (حکومت انگلها) بر جای خود میماند و هم «نان» و «رانت» در روغن است.
   به این احمقها باید گفت که به وضعیت کنونی روسیه و چین نگاه کنید.
   چین در یکسال گذشته ۳۰ درصد افت اقتصادی داشته است و سرمایه ها در حال فرار هستند و در نتیجه: پس از فرار سرمایه ها؛ آن زندگی شکلاتی رخت برخواهد بست و تعداد گرسنگان از ۷۵۰ میلیون به ۹۰۰ میلیون نفر و یا بیشتر خواهد رسید و چین باید منتظر نا آرامیهای اجتماعی باشد.
   به ادا و اطوارهای «آزمایشهای موشکی» و «رژه های نظامی» ولادیمیر پوتین توجه نکنید؛ همهٔ این ادا و اطوارها و بر باد دادن سرمایه ها است. «بمباران اقتصادی» شیوهٔ جدید و متناسب با «سیستم اقتصادی کنونی» است که به طور موفقیت آمیزی در ۳ دههٔ گذشته امتحان شده و پاسخ مثبت داده است.
   مسئله اصلی دیدن افقهای بسیار دورتر است و «اصلاحات» یک پروژهٔ «زمان بر» میباشد و این قطار را شاید قرنها دیرتر به مقصدی برساند که دیگر وجود ندارند و یا تبدیل به «آثار باستانی اقتصادی - اجتماعی» شده اند.
   امّا اگر میخواهید بر اساس «بازیهای روزانه» بازی کنید؛ باز هم راه این نیست که منتظر «بازی سازی» از طرف «رژیم انگلها» بمانید و به دنبال بازیهای آنها بازی کنید (ماجرای بازی سازی سلطان بندر؛ و سگ دو زدن حاجی بادمجان میرزا قاسمی که میدانید کارش به کجا کشیده است)؛ بلکه خودتان باید «بازی ساز» باشید تا رژیم انگلها به دنبال بازیهایی که شما ساخته اید بدود.

   حذف
  2. http://www.bbc.com/persian/business/2015/08/150821_l03_china_economic_decline

   حذف
 5. بنظر من یکی بره دوشاخه این ترکرو از پریز بکشه بیرون. خودش خودشو ولایت فقیه کرده و قانون اساسی ترکیهرو عوض کرده. http://www.tabnak.ir/fa/news/525679/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   با اینکه وبسایت «تابناک» یک وبسایت اطلاعاتی - امنیتی است؛ امّا وظیفهٔ «جمع آوری اطلاعات مرجعه کنندگان» را به عهده ندارد. اگر زمانی به این مسیر روی آورد؛ به اطلاع خوانندگان خواهم رسانید.
   امّا مسئلهٔ «ولی فقیه» و «پیامبر» و «امام» و «خدا منظورش از این آیه چنین بوده است» همگی «ادعای شارلاتانها» است.
   لذا فرقی نمیکند که کدامین «شارلاتان مادر قحبه ای» اینچنین ادعاهایی بکند.

   حذف
  2. کژدم گرامی این وبسایتهایی که اطلاعات کاربران رو جمع میکنند . اگر بااولترا و یا تور هم وصل شویم میتونند کاری بکنند و جه اثری روی وسیله اتصال به اینترنت ما میگذارند { گوشی و یا هر وسیله دیگه}و چطوری میشود اثر اونارو خنثی کرد>>؟

   حذف
  3. ناشناس گرامی
   Tor Browser یک IP نیابتی (پراکسی) در اختیار شما میگذارد که اگر توسط آن به وبسایتها وارد شوید؛ نهایتاً آنها را به همان آدرس نیابتی میکشاند و در واقع به عنوان یک VPN قدرتمند و در بیشتر مواقع به صورت فیلترشکن برایتان کار میکند. هر لحظه هم میتوانید با کلیک کردن بر روی «پیاز» در سمت چپ بالای صفحه درخواست یک آدرس جدید را بدهید. اگر از این جستجوگر استفاده کنید تقریباً غیر قابل دسترسی خواهید بود.
   برای اینکه Tor Browser را وادار کنید که آدرسهای اروپایی و یا آمریکایی در اختیارتان بگذارد؛ بهتر است که تاریخ و ساعت کامپیوترتان را به وقت و تاریخ آن کشورها تبدیل کنید و خودتان را به عنوان «مثلاً ساکن فرانسه و یا لهستان» به Tor Browser معرفی کنید. بر اساس این داده ها Tor Browser آدرسهای نیابتی اروپایی و آمریکایی را در اختیارتان میگذارد. این آدرسها را همانگونه که گفتم میتوانید به دفعات نامحدود تغییر دهید. به همین خاطر است که نامش را «اینترنت تاریک» گذاشته اند.
   «گوگل» سیستم داخلی خود را اکنون طوری تغییر داده است که نمیتوانید از طریق Tor Browser وارد ایمیل خود شوید؛ و برای شما پیغام خواهد فرستاد که «گویا رمز عبور و نام کاربری شما توسط هکرها به سرقت رفته است و ما تلاش برای دسترسی به ایمیل شما را مسدود کردیم».
   Tor Browser بر اساس «فایر فاکس» کار میکند و بسیار امن است.
   Tor Browser هیچگونه اثری بر سیستم و دستگاههایی که استفاده میکنید ندارد.

   حذف
  4. با تشکر از راهنمایی شما.

   حذف
 6. اخبار گرسنگی و بدبختیها را دنبال کنید. موجودات ذلیلی که «انسان» نامیده میشوند و هنوز مانند بچهٔ شیرخواره به «شاش محمد» نیاز دارند. موجوداتی که فکر میکنند چون روی دو پا راه میروند و سخن میگویند؛ حتماً «انسان» هستند.
  هر کدامشان روزانه بیش از ۲۰ لیتر میگوزند و «گازهای گلخانه ای» تولید میکنند و موجوداتی ذلیل تر از خود را تولید میکنند و از سرزمینهای «به گُه کشیده شدهٔ خود» میگریزند و کثافت معدهٔ فکری خود را با خود به همراه میبرند و این «کثافت معده» را «فرهنگ» مینامند.

  http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/08/150818_zs_world_food_program

  پاسخحذف
 7. شاید عده ای چنین فکر میکنند که «توافق موسوم به هسته ای»؛ از طرف کنگره و سنای آمریکا رد خواهد شد و آقای اوباما نیز چه بسا توانایی «وتو» کردن آنرا نداشته باشد. امّا باید بگویم که این توافق به قول آمریکایی ها Cement شده است و اجرا خواهد شد.
  عده ای دیگر نیز در این فکر هستند که اگر این توافق اجرا شود رژیم انگلهای صفوی زندگی دوباره خواهد یافت. باید به این عده نیز بگویم؛ که چه با توافق و چه بدون توافق؛ رژیم در حال ادامهٔ حیات است؛ زیرا هیچکس برنامه ای برای سرنگونی آن ندارد و اگر هم خود را نیروی «برانداز» میداند؛ در حد «یک شوخی مسخره» با ید به اینگونه ادعاها نگریست.
  دو خبر اخیر ادامهٔ کاهش تولیدات چین و فرار سرمایه ها از آن کشور و پایین آمدن قیمت نفت که بر آیند اقتصاد چین و افزایش تولید نفت است؛ زنگ خطر بزرگی را برای رژیم انگلهای صفوی به صدا در آورد.
  در آینده ای نزدیک؛ زمانی که ۶۰ میلیون بشکه نفت ذخیره شدهٔ رژیم اسلامی حاکم بر ایران به بازار راه پیدا کرد و تلمبه خانه ها به راه افتادند؛ خواهید دید که قیمت نفت به قیمت زمان محمد رضا پهلوی باز خواهد گشت. با این تفاوت که ایران در آن زمان ۳۶ میلیون جمعیت داشت و اکنون حدود ۹۰ میلیون نفر جمعیت دارد.
  مشکل بسیار مهم آبهای سطحی و زیر زمینی؛ مرگ تدریجی کشاورزی؛ عدم وجود تولیدات صنعتی در سطح استانداردهای بین المللی؛ هزینه های سرسام آور مزدور پروری و وجود اختاپوس سپاه پاچاهارداران به عنوان یک قطب اقتصادی تعیین کننده و بنیادهای غارت مالی که کارشان پولشویی است و سایر بنیادهای متعلق به انگل فرزانه و سایر انگلهای همسو؛ همگی ایران را به یک «کشور جذام زده» تبدیل نموده اند. لذا هیچ ستاره ای در آیندهٔ این سرزمین نمیدرخشد و ایران به «نقطهٔ بی بازگشت» رسیده است و واقعیت اصلی این است که با توافق و یا بدون توافق قطار «شکست استراتژیک» به حرکت خود ادامه خواهد داد. مشکل ایران «نظامی» و یا «امنیتی» نیست؛ بلکه «ساختاری» است و همهٔ مزخرفات امیدوارکنندهٔ فوتوشاپی که توسط رژیم به خورد ساکنین ایران میدهد؛ بی ارزش ترین دروغهای تاریخ هستند.
  از همین اکنون و پس از اجرایی شدن توافقنامه؛ هر ماهه اخبار نا امید کننده خواهید شنید.

  پاسخحذف
 8. چنین به نظر میرسد که انفجارها در انبار مهمات و مواد شیمیایی چین؛ از حالت حادثه خارج شده و احتمال عمدی بودن دارد.
  http://www.bbc.com/persian/world/2015/08/150822_l16_china_chemical_explosion

  پاسخحذف
 9. در این زمان خاص حرفهای این بابا چه معنی میده..> ایا پیام خاصی برای رژیم داره> ناظر عزیز عنایت میفرمایید.>؟؟ http://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2015/08/22/%D8%A7%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-.html

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش.، ساعت ۱۷:۲۸

   ناشناس گرامی
   هیچ احمقی به طور مستقیم به «دشمن رسمی» حمله نمیکند؛ مگر آنکه آن دشمن تبدیل به «خطر» شده باشد. شاید بگویید که حملهٔ پیشگیرانه یعنی جلوگیری کردن از تبدیل دشمن به خطر باشد.
   در مورد رژیم انگلهای صفوی؛ اینچنین نیست. زیرا اگر این رژیم «خطر» هم که باشد؛ برای خودش خطرناک است و برای دشمنان خیالی و بافته شده اش؛ منبع خیر و برکت است. مگر تاریخ ننگین ۳۷ سالهٔ انگلهای صفوی و اوباشان هوادار آنها؛ چیزی به جز این را نشان میدهد؟
   اگر اسرائیل ۳ بار تصمیم گرفته است که به ایران حمله کند و نکرده است؛ معنی آن این است: «اسرائیل هرگز تصمیم جدی برای حمله نداشته است». نتیجه اینکه: «ایهود باراک دارد مزخرف میگوید».
   و باز هم نتیجه اینکه:
   اگر روزی اسرائیل به صورتی جدی بخواهد به رژیم انگلهای حاکم بر ایران حمله کند؛ مثل احمقها رفتار نخواهد کرد و به جای حملهٔ مستقیم؛ مواضع «مزدوران رژیم» را مورد حمله قرار خواهد داد.
   آنگاه اگر «روباه» از سوراخ بیرون آمد.... «شکار» خواهد شد.
   اگر از سوراخ بیرون نیامد؛ بدانید که یا «مُرده» است و یا چنان ترسیده است که خود بخود خواهد مُرد.
   نتیجهٔ عملی اینکه:
   اگر اسرائیل بخواهد به منافع رژیم انگلهای صفوی حمله کند؛ «حزب الله لبنان» را باید «نخستین سنگر» دانست.
   لذا اینگونه قصّه ها را باور نکنید.

   حذف
 10. در چارت هفتگی نفت که دقیق می شویم فاجعه به بار امده و تمامی حمایتها را شکسته است حتی روسیه خبیث و صفویهای حاکم نیز با جنگ یمن نتوانستند مانع از ریزش نفت شوند منتها هم یمن در حال سقوط است هم نفت....
  مقدرات عالم تعیین شده است و روسیه خبیث و صفویهای حاکم برایران قادر به تغییرش نیتسند...
  ...................
  اراد

  پاسخحذف
 11. بد نیست لینک زیر رو برای سرگرمی هم که شده ببینید. یک جند پدری{ بیسجی} میگه تجمعات قبلی از طریق مساجد{ لانه شیان} بوده است. و دستگیری یک ملا. http://iranwire.com/features/7948/

  پاسخحذف
 12. یکی از کثیفترین پلیسهای دنیا پلیس کثیف عثمانیست. تف به شرفت اوردقین. http://whatsupic.com/news-politics-world/14404-naked-corpse-female-kurdish.html

  پاسخحذف
 13. اردوغان لعین با انتشار این عکس از یک خانم رفته چی میخاد بدنیا بگه. عثمانی نئاندرتال عقب مانده ذهنی. و میخاد جز اتحادیه اروپا بشه . هیچگاه . مگر اینکه ترکیه تجزیه بشه که مرشد ناظر گفته میشه.و خاهد شد. انوقت شاید عثمانیه غربی جر اتحادیه اروپا بشه.

  پاسخحذف
 14. حاجی بادمحون که ضایع شده در حد انگل فورقونزائه. http://farsi.alarabiya.net/fa/iran/2015/08/25/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.html

  پاسخحذف
 15. رژیم ایران توانست با خریدن اطلاعات سایت هک شده اشلی مدیسون Ashley_Madison به اطلاعات ارزشمندی دست پیدا کند. در این لیست نامهای افراد زیادی از سیاست مداران و کارکنان آژانسهای بین المملی مثل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قابل مشاهده است. ایران توانست از هکر درخواست کند که نام این افراد مهم برملا نشود. در عوض نام افراد معمولی منتشر شود تا افراد مهم و سرشناس بر سر دوراهی بی آبرویی یا همکاری با رژیم ایران قرار بگیرند. این عملیات تهدید و ارعاب از 2 سال پیش شروع شد و بخوبی کار کرده است. یکی از مهمترین افراد در این لیست یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   که چه بشود؟
   مگر پیامبرشان همانی نیست که در ۵۴ سالگی کیر کلفتش را لای پاهای «عایشهٔ ۶ ساله» فرو میکرد و از این «بچّه» سوء استفادهٔ جنسی میکرد؟
   اگر کسی این ماجرا را«رسوایی جنسی» بنامد؛ پس آنچه که «محمد ۵۴ ساله» با «عایشهٔ ۶ ساله» انجام میداد چه بوده است؟
   خودتان نامی برایش انتخاب کنید.
   من نتوانستم.

   حذف
  2. نظر شما ممکنه تا حدی صحت داشته باشه. من در یک نگاه سر سری که به لیست ایمیل ها کردم. تعداد زیادی ایمیل با آدرس .gov دیدم.

   ولی بعید میدونم افراد فوق رد بالا مثل آمانور یا مدیران رده بالای وزارت خارجه اصولا احتیاجی به اینگونه سایت ها داشته باشند.

   حذف
  3. ناشناس گرامی
   همانطوری که خودتان اشاره نمودید؛ افراد رده بالا در اینگونه وبسایتها؛ آنهم با آدرس ایمیل اداری؛ وارد نمیشوند. آنهایی نیز که از امکانات اداری سوء استفاده نموده اند؛ پیش از آنکه توسط کسی تهدید شوند؛ چه بسا از کار برکنار شوند.
   البته نباید از نظر دور داشت که حتی افراد رده بالا نیز دچار اشتباهات سنگینی میشوند و نمونه های بارز آن «بیل کلینتون»؛ «ژنرال پتریوس» و «رئیس بانک جهانی» هستند.
   در سال ۲۰۱۴ نیز یکی از افراد رده بالای حزب الله لبنان به نام «محمد شوربا» که مأموریتش؛ ایجاد یک حلقه از «روسپیها» در ایتالیا برای به دام انداختن «تاجرین» و سیاستمداران و افراد رده بالای دولتی بود؛ خودش به دام عشق یکی از همین روسپیها گرفتار شده و تبدیل به «جاسوس موساد» میشود و بسیاری از برنامه های عملیاتی برون مرزی حزب الله لبنان در اروپا را به موساد گزارش می داده است.

   حذف

  4. gov emails?


   http://0bin.net/paste/Q83p5sNHFzzp8C7S#fhkVfcxrv2hhbOz8Il4LBy+M3PJUh+EptoYcNXgCLQ2

   حذف
 16. چقدر جالب من نمیدونستم این حزباللهی ها هنوزم جاکشی و قوادی میکنند. البته همه میدونند شغل همشون قبل از شورش 57 همین بود.

  پاسخحذف
 17. بابا تا کجا فرو کردن به اینا!!!؟ شعار مرگ بر امریکا هم گویا تموم شده. http://www.iranpressnews.com/source/190214.htm

  پاسخحذف
 18. برای داشتن اکانت در این سایت اشلی مدیسون، شما نیازمند استفاده از کردیت کارد هستید که امروزه به عنوان یک سیستم شناسایی آنلاین افراد استفاده میشود. آدرس خانه شما و کلی اطلاعات دیگر در کردیت کارد است.
  و استفاده از کردیت کارد بزرگترین اشتباه این افراد بوده است.

  پاسخحذف
 19. کژدم گرامی، با درود. شما در متن گفتید: «زمانی که دیدی مشکلی وجود دارد؛ به جای پیدا کردن خطا کار؛ تمامی تلاش حود را برای حلّ آن مشکل متمرکز کن»
  تلاش برای حل مشکل ضروری است، ولی اگر خطاکار پیدا نشود، چه بسا مشکلات بزرگتری را نیز در آینده بوجود بیاورد. تنها فرض کنید که شخص خطاکار یک جاسوس است و بخواهد با بوجود آوردن مشکلات فراوان تمام انرژی ما را در حل مشکلاتی که توسط او بوجود آمده است هدر دهد تا ضربۀ اصلی زمانی که دیگر توانی در ما نمانده است وارد شود. یا اینکه شخص خطاکار ذاتا یک احمق است که در پستی قرار دارد که نباید باشد و با نشناختن او، حماقتهای بیشتری از وی سر خواهد زد.
  در این صورت یافتن خطاکار نه تنها جلوی هدر رفت بیهودۀ انرژی را خواهد گرفت، بلکه می‌تواند با کشف مسیری که خطا در آن شکل گرفته است یافتن راه حل را بسیار راحتتر کرده و انرژی و وقت فراوانی صرفه جویی خواهد شد. دراین موارد چه نظری دارید؟
  آریو

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. آریو گرامی
   این جمله «به جای تلف کردن وقت برای یافتن گناهکار؛ مشکل را حل کنید»؛ مربوط به مسائل «سرنوشت ساز و فوری» است و گرنه پیدا کردن جاسوس و یا افراد بی لیاقت و تشخیص «حاکمیت نابکار» بخشی از «رفتن به سراغ حل کردن مشکل » است.
   مسائلی که در یک معادلهٔ بسیار پیچیده و پر تحرّک برای یک «بازیگر» مطرح میشوند؛ ذهنی بسیار فعّال و پر سرعت برای آن «بازیگر» می طلبد تا بتواند از عهدهٔ مبارزه و رسیدن به آنچه که «پیروزی» قلمداد میکند برسد.
   اگر به روند حرکت آنچه که «اپوزیسیون» نامیده میشود نگاه کنید؛ آنچه که در این مسیر چشم را خیره میکند؛ همیشه «تقسیم تقصیرات و گناهها بوده است». هیچکس را ندیده ام که به فکر «حلّ مسئله و یافتن راه حلّی برای گذار از مشکل» بوده باشد.
   همیشه یا تقصیر صهیونیسم و یا آخوندها و انگلیسها و آمریکاییها بوده است و «فرهنگ تولیدات سیاسی» این سرزمین؛ همیشه بر «افشاگری» (انداختن گناه به گردن «این» و «آن») استوار بوده است. و گرنه مبارزه یک امر «همه جانبه» است و همهٔ تلاشها برای حلّ مشکلات به صورتی موازی و پی گیر به پیش میروند و هیچ مسئله ای «پشت گوش» انداخته نمیشود. از این روی است که مبحث «ساختار شناسی» با فوتوکپی تنبل مآبانهٔ «شناخت»؛ فاصله ای بسیار دور پیدا میکند.
   یک «بوکسور» در رینگ؛ وظیفه اش این نیست که برای هر مشتی که میخورد؛ فلسفه ببافد و به این مسئله بیندیشد که «اگر استاد من این تمرینها» را به من میداد؛ این مشتها را نمیخوردم.
   بلکه وظیفهٔ این «بوکسور» نه تنها «جنگیدن»؛ بلکه مطالعهٔ نبرد است.
   هیچ عقل سالمی به دنبال نبرد با دشمن نمیرود؛ بلکه به دنبال مبارزه با «خطر» (دشمن بالفعل) میرود. هیچ سربازی در جبههٔ نبرد؛ به خیانت فرماندهان و یا خیانت رهبران سیاسی؛ نباید فکر کند؛ زیرا «زمان برای زنده ماندن» و «کمک به هم رزمان» را از دست خواهد داد و دیگر زنده نخواهد ماند؛ وظیفهٔ فوری او این است که مشکل «زندگی و یا مرگ» را در جهت پیروزی؛ حلّ کند.
   زمانی که «زلزله» اتفاق می افتد؛ زمان بسیار «تنگ» میشود و فرصتی برای «تقسیم گناه» نمی ماند و نخستین امر «ضروری» زنده ماندن و کمک به هم میهنان؛ برای زنده ماندن است.
   لذا بار دیگر تکرار میکنم که: «خشک شدن دریاچهٔ آذربایجان»؛ یک مسئلهٔ «دورنگرانه» نیست؛ بلکه چیزی است که اتفاق افتاده است و باید همهٔ تلاشها در جهت حلّ این مشکل؛ سازمان یابد. زیرا خطر «کویر» یک مسئلهٔ «فوری» است. خشک شدن دریاچهٔ آذربایجان؛ تبدیل به یک «خطر» شده است و زنده کردن آن «عزمی ملّی» میخواهد.
   امّا اگر حاکمیت و ساکنین یک سرزمین؛ هیچ اهمیتی نمیدهند؛ بحثی جداگانه است.

   حذف
 20. کژدم گرامی مدتها پیش گفت اس 300 رو دیگه نمیسازند و دادن اس 300 به رژیم هیاهویی بیشتر نیست. حالا همان شد که کژدم گفت. اس 300 مالید. http://www.iranpressnews.com/source/190311.htm

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   این را «روسها» گفتند که دیگر نمیسازند. من فقط گفتم که «روسها» با S300 بازی چند لایه ای را بازی کردند؛ که نه تنها به رژیم تحویل داده نشود؛ بلکه این رژیم را در «بیم و امید» نگه دارد و از سوی دیگر؛ به عنوان یک اهرم فشار (میدهم؛ نمیدهم؛ میدهم) علیه غرب بکگار گرفته شده است.
   امّا اگر همکین اکنون همان S300 را تحویل بدهند؛ امری بی ارزش است. زیرا حملات «زمینی» هستند و قرار نیست که کسی منافع رژیم را با «جنگنده و موشک» هدف قرار دهد.

   حذف
 21. بد نیست اگه صلاح بود. دوستان این ماجرای ارصال اسلحه به سوریه رو ببیند .اگه ندیدند. http://farsi.alarabiya.net/fa/iran/2015/08/30/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-.html

  پاسخحذف
 22. من تا بحال نمیدونستم این بچه بیقوله { سغید جلیلی}انقدر حرامزاده و آدمکش بوده. من اخبار داخل ایران رو طبق کنجکاوی رسد میکنم .اما اینارو نمیدونستم. آمر کشتار مردم در کودتای 88. http://www.pyknet.net/1394/07shahrivar/09/page/jalili.php

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   هیچ یک از اینها در برابر «تبدیل شدن ایران به یک کویر بزرگ» با جمعیتی ۹۰ میلیونی که قرار است ۳۰۰ میلیون شوند؛ یک پاپاسی هم نمی ارزد.
   از «آینده» بگویید.
   گذشته ها بسیار گفته شده اند و «افشاگری» ستون فقرات «اوباشان شبه سیاسی» را تشکیل میدهد؛ که وقتی از «آینده» بگویی .....
   همهٔ آنها خفه میشوند.

   حذف
 23. Russian jets in Syrian skies

  Russia has begun its military intervention in Syria, deploying an aerial contingent to a permanent Syrian base, in order to launch attacks against ISIS and Islamist rebels; US stays silent.

  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4696268,00.html

  پاسخحذف
 24. خوب کژدم جان، کسی تو کویر زنده نمی مونه. به نظر تو، در آینده ساکنان ایران به کشورهای دیگه مهاجرت میکنند یا مثل حشرات میمیرند؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   در بدترین شرایط هم خیلی ها زنده میمانند.(مانند عصر یخبندان).
   امّا مسئله اصلاً این نیست؛ بلکه مسئلهٔ اصلی این است که آیا «زنده ماندگان» قرار است که ادامهٔ «نئاندرتالهای کنونی» باشند؟ یا اینکه اگر جهان دگر گشته است... آیا زرتشت نیز دگر گشته است؟ آیا ما هم دگر گشته ایم؟
   یا اینکه هنوز هم به «لویه جُرگه» می اندیشیم ؟ ... تا چند ریش سفید شپشو؛ بیایند و بگویند که : شاش محمد همچنان شفا میدهد ...؟
   نور حسینم چه ها میکند....؟ (با صدای کلاغ کون دریدهٔ خمینی)

   حذف
 25. کژدم جان گفتی از آینده بگیم. چشم. باید منتظر موند و دید از این زلزله غریب وقوع مهیب چند نفر سالم میمونند در کشور تهران. بعد اینا که تعداد زیادیشون از کفتاران همه چیز خارند و شروع به کشتارآدمها و غارت خاهند کرد و احنمالن جنگ شهری بپا خاهد شد . شاید هم باقی مونده مردم بخاتر نبود آب و گاز و نون و برق و سایر خدمات دست بشورشی مقطعی بزنند که کار بجایی نخاهد برد و تار و مار میشوند. باقیشو دیگه کورم . نمیتونم ببینم.شما بگو شمن معزز. لینک زیر هم از سایت اصولگرایان خارج نشین{ آلت دست نویس} در همین رابطس. صلاح دیدی لینک رو حذف کن. گرامی شمن.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   لینکی در نوشتهٔ شما نبود. اگر میخوهید به صورت مجزّا بفرستید.
   امّا آنچه که میبینید؛ کاملاً درست است. امّا مسئله به خاطر «اقتصاد جهانی» و «گلوبالایزیشن»؛ دیگر تنها مربوط به خاورمیانه و آفریقا نمیشود. «به حاشیه رانده شدگی» نیز به امری «بین المللی» تبدیل شده است.
   «NASA» میگوید که ۲۰۰ سال دیگر؛ «توکیو» و «سنگاپور» به زیر آب خواهند رفت. بعضی احمقهایی نیز که فکر میکنند خیلی «علمی فکر میکنند»؛
   روی توکیو و سنگاپور «علامت ضربدر» میکشند. اینگونه «احمقهای علمی» نمیتوانند آنسوی دیگر را ببینند که معنی حذف توکیو و سنگاپور؛ بزرگ شدن خلیج فارس و حذف بندر عباس و تبدیل شدن «شیراز» به «بندر جنوبی» است و تنها سرزمینهای امن برای زندگی؛ «ارتفاعات» خواهند بود. لذا وظیفهٔ آنهایی که میفهمند؛ «استراتژی ساختن زیربناهای زندگی در ارتفاعات» باید باشد.

   حذف
  2. ناشناس گرامی
   در کامنتهای پیشین گفتم که اگر «روسها» میخواهند بخش بزرگی از «قطب شمال» را ضمیمهٔ خاک روسیه کنند؛ منظورشان کشورگشایی نیست؛ بلکه به «استراتژی ۲۰۰ سال آینده» چسبیده اند.
   براستی؛ آیندهٔ ایران گربه نشان شیعه مسلک و «سینه و زنجیز زن و دعای کمیل خوان کنونی» چیست؟
   حاکمیت ننگین صفوی مسلکها میگوید: ایران تبدیل به «کویر» خواهد شد.
   حال شاید بتوان فهمید که معنی «عرب سوسمارب خوار» تبدیل به «آریایی های سوسمار» خواهد شد.
   دریاچهٔ آذربایجان؛ مُرده است و دریاچهٔ بختگان نیز به صف مردگان پیوسته است. رودخانه ها در حال خشک شدن هستند و «آریایی های باهوش شیعه مسلک» چیزی به جز «دعای باران» را نمیشناسند (ماجرای شاه سلطان حسین و آش نذری برای دفع حملهٔ افغان)..... آیا میتوان پی بُرد که «ساکنین ایران» در کجای جهان ایستاده اند و به کجا خواهند رفت؟
   ۲۰۰ سال چیست؟ .... ۲۰۰ سال یعنی ۳ موجود «انسان سان» با سنّ ۶۸ سال پیش از این لحظه.
   کوروش بزرگ یعنی نفر ۴۰ میان «یک تا ۶۵ سالهٔ» پیش از این لحظه.
   هرچقدر که مقیاسها را کوچکتر بگیرید؛ زمان را به «دراز نمایی» محکوم میکنید؛ تا دلهایتان «خوش» باشد.
   امّا اگر مقیاسها را بزرگتر کنید؛ زمان «کوتاه تر» میشود.
   ۲۰۰ سال آیند یعنی: .... فردا

   حذف
  3. آماده شدن برای چالشهای «فردا»؛ از «امروز» مانند نوشتن «مشق شب در آخرین لحظات» است (یعنی خیلی دیر است).
   حال به «موشکهای نقطه زن» و لبنانی که چه بسا ۵۰ درصد از خاک خود را از دست داده است؛ فکر کنید......
   به نظر من هر استراتژی که نتواند ۲۵۰ سال آینده را برای «بهزیستی مردمان خویش»؛ ترسیم کند؛ ارزشی در حدّ «ریدن» را هم ندارد.

   حذف
 26. عملیات آخوندک/مقاله ای درناک/در جنگ عراق و ایران در یکی از درگیریهایی که سپاه قزلباش مسبب آن بود و بعد فرار کرد. نیروی دریایی ارتش با ناو امریکایی در گیر شدند و 3 تا از ناوهای ایرانی همزمان چندین موشک به ناو امریکایی زدند .که ناو امریکایی با جمینگ و ای سی ام {جنگ الکترونیک} موشکهای نقطه زن ناوهای ایرانی را در هوا منفجر و هر 3 ناو ایرانی رو متاسفانه زدند. که 2 تا غرق شدن و سبلان رو با معجزه نجات دادند. این موشکهای نقطه زن در پیتی هستند و بدرد مردم نادان و بسیجیها میخوره. خود خرداران سپاه هم میدونند و فقط پولهای مردم فقیر رو بیشتر بباد میدن . https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DA%A9 https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DA%A9

  پاسخحذف
 27. یعنی کژدم می خواهی بگویی این اخوند کهای خر نادان مانده در 1600 سال پیش رویم به دیوار قابل اینکه انها را در گودالی بریزیم و رویشان برینیم را هم ندارند؟ یعنی از گه هم بدترند؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   منظورم این است که هیچ کس چنین عزم و اراده ای را ندارد و گرنه راههای بسیاری برای حذف فیزیکی دسته جمعی آنها وجود دارند.

   حذف
  2. موقش نشده اسکورپین گرامی. زمانش برسه ظرف یکهفته عکس یکنفرو / بی بی سی و امریکا تو ماه نشون ملت ترسو و مفنکی نشون میدن و آخر هفته هم مسل پایان قذافی/ آخر سریال رو از همین ملت میبینید. اینا مسل گوسفندند. تا رهبر کاریزماتیک نداشته باشند . جفت پرونی نمیکنند. اما فعلن امریکا و غرب طرفدار اسهال طلباند.

   حذف
 28. Two days ago we reported something which we had anticipated for a long time but nonetheless did not expect to take shape so swiftly: namely, that with Assad's regime close to collapse and fighting a war on three different fronts (one of which is directly supported by US air and "advisor" forces), Putin would have no choice but to finally intervene in the most anticipated showdown in recent history as "Russian fighter pilots are expected to begin arriving in Syria in the coming days, and will fly their Russian air force fighter jets and attack helicopters against ISIS and rebel-aligned targets within the failing state."
  This was indirectly confirmed the very next day when an al-Nusra linked Twitter account posted pictures of a Russian drone and a Su-34 fighter jet - the kind which is not flown by the Syrian air force - flying over the Nusra-controlled western idlib province.

  http://www.zerohedge.com/news/2015-09-03/flashpoint-white-house-confirms-russian-presence-syria-warns-it-destabilizing

  پاسخحذف
 29. بزودی پایان خفت بار هلال فرقه ضاله شیعه در عراق و سوریه با شرکت کشورهای سنی منطقه. و میبینم اگه زلزله نابودتان نکنه. بعدش میان سراغ ملاها . http://www.iranpressnews.com/source/190487.htm

  پاسخحذف
 30. کژدم جان میشه ترجمه مقاله بالا رو برای ما بنویسی؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   این مقاله نه تنها ارزش ترجمه شدن ندارد (به خاطر کشف آفتاب پس از دمیدن)؛ بلکه در یک «وبسایت زرد» منتشر شده است که بیش از آنکه در آمدش از طریق «تحقیقات» و فروش «تحلیلهای کاربردی» تامین شود؛ پر از لینکهای پیوسته میباشد که هرکدام میخواهند «چیزی بفروشند». اینگونه وبسایتها بیشتر «شکارگاه» هستند. البته منظورم شکارگاه «اطلاعاتی - امنیتی» نیست. بلکه منظورم «آمبولانسی است که بمب حمل میکند» و در آمد اصلی آن از طریق وبسایتهای دیگری که به آن «Bond » شده اند تامین میشود.
   ورود روسها در معادلهٔ سوریه به شکل جدید (ایجاد پایگاه نظامی در دمشق و استقرار۶ فروند از جنگنده های سوخو ۳۴ و تعداد محدودی از نیروهای ویژهٔ زمینی روسیه)؛ آخرین تلاش روسها برای حفظ منافع خویش است (سفر اخیر حاجی بادمجان به مسکو نیز در همین رابطه بوده است تا دستورات جدیدش را از کرملین دریافت کند و نوکران لبنانی؛ عراقی؛ افغانی و پاکستانی خود در سوریه را «تحت امر روسها» در آورد).
   معادلهٔ «یمن» در حال شکست خوردن به ضرر روسها و نوکر بی جیره و مواجب آنها (حاجی بادمجان گروهبان میرزا قاسمی و کونی فرزانه) میباشد و احتمال ورود «ناتو عربی» به معادلهٔ سوریه؛ هر روز بیشتر میشود.
   حتّی «ژنرال پترئوس» نیز معتقد است که باید با «جبهةالنصرة» و نیروهای تحت امر آن (جیش الفتح) باید همکاری نمود تا مشکل سوریه را با «خروج روسها از آن» و «جلوگیری از قتل عام شیعیان و علویها»؛ حلّ نمود.
   خاورمیانه در حال ورود به فازی جدید است که روسها میخواهند به شکلی از اشکال «منافع خود» را در آن حفظ کنند. حال با «پیشنهاد معامله» و یا «دخالت نظامی مستقیم».
   به نظر من غرب بیشتر دوست دارد که گزینهٔ دوّم را به «روسیه» بدهد؛ تا پوزهٔ «پوتین» و «حاجی بادمجان» به خاک مالیده شود. زیرا روسیه؛ پس از هزینه کردن ارتش اسد و سپس رژیم ننگین صفوی حاکم بر ایران؛ ناچار شده است که به طور مستقیم وارد معادله شود (یعنی خودش را هزینه کند).
   وعدهٔ «حاجی بادمجان برای عملیات خیره کننده در سوریه» در نهایت به «زنده سوزاندن گربه های بی سرپرست» در «اشتهارد کرج» تبدیل شد و لیاقت نداشته اش را بیشتر به زیر سوال بُرد. لذا روسها در آستانهٔ ورود به فاز «هزینه شدن مستقیم نیروهای خودش» روی آورده است.

   ناشناس گرامی
   سرنوشت آنچه که «ایران» مینامید؛ با توجه به وجود «اوباشان صفوی حاکم بر آن» و اوباشان دیگری که «اپوزیسیون» نامیده میشوند؛ «آینده ای بسیار تاریک» است زیرا «جوان ۳۰ ساله» در ۳۰ سال بعد از این که اکنون متولد شده است؛ با «بیابان» روبرو خواهد شد.
   زیاد به خودتان زحمت ندهید.

   حذف
  2. زندگی «گرترود بل» را مطالعه کنید تا نقش «لورنس عربستان» و «جمال الدین اسد آبادی» و «پیمان سایکس پیکو» را بفهمید تا قادر باشید که ادامهٔ نبرد را در شرایط کنونی هضم کنید. (از ما بهتران ها در حال ساخت فیلم زندگی او هستند)

   https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%84

   البته فراموش نکنید که پارامترهای جدیدی به «ادامهٔ نبرد» اضافه شده اند؛ مانند «چین ۱.۳ میلیاردی» و «روسیهٔ احمدی نژادی» و ۴ پارامتر بسیار مهم تر:
   ۱- اقتصاد جهانی.
   ۲- گسترش اقیانوسها و کویرها.
   ۳- ازدیار بیش از حدّ جمعیت «انسان نماها».
   ۴- جنبشهای «به حاشیه رانده شدگان».
   آینده را این پارامترها رقم خواهند زد؛ و نه «موشکها و بمبها».
   زیرا همهٔ این پارامترها بسیار موثر تر از «موشکها و بمبها» عمل میکنند. البته بسیار آهسته کار میکنند؛ لذا به چشم نمی ایند (دشمنان پنهان). امّا نتیجه هایی بسیار ویرانگر تر از جنگهای بزرگ و خونین به بار می آورند.

   حذف
  3. ناشناس گرامی
   ما ۱۴۰۰ سال است که روند «شکست استراتژیک» را تجربه میکنیم. ایرانیانی که نخستین امپراتوری را بنا نهادند؛ اکنون در کشوری زندگی میکنند که کشور دیگری به نام «کشور تهران» و مثلث شیعی «تهران - اصفهان - مشهد» بر آن حکومت میکند.
   مردم ایران با آن سابقهٔ تاریخی» اکنون میبایست به یک «ملّت بسیار قدرتمند» تبدیل میشدند (البته اگر کسی در میان خوانندگان بتواند معنی ملّت را بفهمد). امّا آنچه که اکنون «ایرانیان» خوانده میشوند؛ مجموعه ای از مردمانی بیگانه از یکدیگرند و من به همین دلیل آنانرا «ساکنین ایران» میخوانم؛ سرزمینی که هنوز در آن «جذام» وجود دارد. سرزمینی که در آن حیوانات حکمرانی میکنند و «انسان نماها» پیروان «حیوانات» هستند.
   آدم حالش به هم میخورد؛ زمانی که برج میلاد و نظنز و ذوب آهن اصفهان را «تمدن» مینامند.

   حذف
 31. نتیجه معامله برای نابودی خاورمیانه و باز تعریف کشورهای آن / به خود غربیها برگشته. ابراز نگرانی یک مقام غربی از افزایش پناهجویان و قدرت گرفتن مسلمانها و نابودی تمدن غرب بدست مسلمونهای افراطی. ضمنن کژدم غزیز من تا بحال چنین کوچ بزرگی رو بخاتر ندارم. من مزدوران ج .اسهالی رو میبینم که در پس پرده این موج آوارهگان جنگ هستند .برای به چالش کشاندن غرب و اگر بتوانند با ادامه و هدایت موج پناهجویان غرب رو به آشوب و هرج و مرج بکشن. http://www.dailymail.co.uk/news/article-3222045/Hungary-s-PM-says-influx-Muslim-migrants-leave-Europeans-minority-continent-threaten-Christian-roots-duped-travelling-refugee-camp-continue-protest.html

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اگر بخواهیم فکر توطئه باشیم. این کار میتونه نقشه قوم یهود برای انتقام از اروپا و به خصوص آلمان باشه.

   حذف
  2. ناشناس گرامی
   نه توطئه ای در کار است و نه مسئلهٔ مهمی است. حد اکثر نیم میلیون نفر به کلّ اروپا و آمریکا پناهنده خواهند شد. این پناهنده ها در جوامع اروپایی نیز جذب نخواهند شد؛ زیرا کثافت معدهٔ اسلامی خود را نیز با خود میبرند. هرچند که اکنون در حالت «عسر و حرج» هستند و به این مسئله فکر نمیکنند؛ امّا بعد از اینکه جایشان اندکی گرمتر و نرم تر شد؛ کثافت معدهٔ شان را به یاد خواهند آورد. امّا اگر رفتار خوبی با این پناهنده ها بشود؛ با تجربه ای که از «اسلام ناب محمدی» دارند؛ شاید عده ای از آنها دستی را که به آنها یاری رسانیده است را «گاز نگیرند».
   مشکل اصلی رشد تکنولوژی و جستجوی بازار برای محصولاتی است که به «مشتری» نیاز دارد. اقتصاد لجام گسیختهٔ لیبرال؛ هنوز نمیخواهد بفهمد که این مشتریان؛ باید دارای ارزش اجتماعی باشند که در واقعیت امر با «پول توی جیب» تعریف میشود. نمیتوان «برده دار بود» و به برده ها غذا نداد. حتی اگر غذا هم بدهی؛ نمیتوانی زندگی یک «انسان سان» را به تمام و کمال پُر کنی؛ این موجودات ظاهراً فکر میکنند و نمیتوان جلو «اندیشه» را گرفت؛ امّا مسئلهٔ بعدی این است که «آنکه به بردگی تن میدهد» آیا افکارش از سطح آب «چاه مستراح» بالاتر میرود؟ .... پاسخ این است که: نمی رود و هرگز نخواهد رفت؛ لذا برخی برای کنترل این موجودات «بردگی فکری = ایمان» را پیشنهاد میکنند.
   امّا پرسش سوّم این است که: بردگی فکری تا چه زمانی پاسخ میدهد؟
   اگر دورهٔ «دامداری و کشاورزی» گذشته است؛ زمان «بردگی فکری» نیز خواهد گذشت. امّا؛ آیا چیز بهتری به جای «بردگی فکری = ایمان» خواهد نشست؟ .... از نظر من پاسخ منفی است؛ زیرا نمیتوان با حفظ ساختار کهن به آینده لبخند زد و اگر چنین لبخندی زده شود؛ همراه با «کثافت معدهٔ تفکرات گذشته» همراه خواهد بود.
   فرهنگی که باید رواج داده شود این است که: در دنیای آینده جایی برای «انسان سانها» وجود نخواهد داشت. این موجودات یا باید «سلّاخی» شوند (مانند همین اکنون) و یا باید بفهمند که «عصر انسان نماها» نیز مانند «دایناسورها» و «عصر یخبندان» به سر آمده است.
   شاید اکنون برای احساس کردن این مسئله؛ بسیار زود باشد (البته به خاطر رواج فرهنگ کهن انسان نماها)؛ امّا در آینده ای بسیار نزدیکتر از ۳ نسل؛ بوی گند «تولید مثل خوک وار و ادامهٔ حیات انسان سانها» همهٔ کرهٔ زمین را فرا خواهد گرفت.
   باید از «جنبشهای به حاشیه رانده شدگان آن زمان» ترسید.

   حذف
 32. می گم کژدم فکر نمی کنی دنیا چه بخواهد چه نخواهد به سمت مدرنیته می رود و این کثافت معده اسلامی بمرور رنگ می بازد؟ حس من این است.هر چند راهی نسبتا دراز در پیش است تا گوزستان اسلامی به قبرستان اسلامی تبدیل شود.که می شود. چون هیچ گهی بار اسلام نیست. و کم کم هر انسان نمای احمقی متوجه این موضوع می شود.مگر اینکه منگل بدنیا بیاید.اما با اکیو 70 به بالا رد خور ندارد.

  پاسخحذف
 33. انقلابی جهانی. اگر تحلیل لینک زیر درست باشد.که احتمالن هست. ریشه فرقه کثیف اسهال برای ابد نابود خاهد شد.http://www.fozoolemahaleh.com/2015/09/05/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. کژدم عزیز نظر شما چیست؟ انگار مطالب لینک فوق کاملن حقیقت است و رد خور نداره. فاتحه اسلام خانده شده است بنابراین.

   حذف
  2. ناشناس گرامی
   به نظر من؛ تا زمانیکه شارلاتانها و احمقها وجود دارند؛ ادیان و مذاهب از میان نخواهند رفت.

   حذف
 34. با تشکر از ناشناس گرامی بالا از لینک جالبش. کژدم عزیز
  این پوتین هم مثل احمقی نجات یه فازش کمها. گویا اونم از بهزیستی مسکو فرار کرده.بعد انفلاب بلشویکی!!.این فیگور نمادین پوتین برای چیست. بازم باج میخاد . یا سهم بیشتری؟

  http://russiairan.blogsky.com/1394/06/15/post-124/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D8%9F

  پاسخحذف
 35. صدر اعظم آلمان. پناهجویان آلمان رو بگا خاهند داد. اینم نتیجه فکر تجزیه کشورهای خاورمیانه. البته در یک وادی دیگه . عردوخان در یک فرار بجلو گفته .سیل پناهجویان به اروپا کار جمهولی منگولا و پوتین هست. اما این ترکه خیلی حقه بازتر از این حرفهاست. ضمنن مگه پناهجوها از ایران و روسیه عبور کرده اند و به اروپا رفته اند. گرجه کم بیراهم نمیگه. من میبینم این جواب درست کردن داعش و فرستادنش به ج استامبولی و روسیس. حالا مدتها اروپا وامریکا {قراره پناهجو بگیره} درگیر این مسئله هستند. و یک نوع داعشو پذیرا هستن. کژدم عزیز نظر شما چیست. آیا این جواب داعشه. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ http://farsi.alarabiya.net/fa/iran/2015/09/06/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html

  پاسخحذف
 36. احقر ضیاءالدین حسینی خامنه ای

  Khamenei studied and graduated from the Peoples' Friendship University of Russia in the Soviet Union

  https://www.youtube.com/watch?

  پاسخحذف
 37. ناشناس گرامی
  لینکی که داده اید؛ هیچ «پوخی» در آن پیدا نشد.
  لطفاً موقع «ریدن» توجه فرمایید.

  پاسخحذف
 38. مشاور معاون‌ اول رئیس‌جمهور در امور آب هشدار داد
  مرگ تدریجی در انتظار ایران

  http://isna.ir/fa/news/94061811935/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

  پاسخحذف
 39. کژدم گرامی آیا شما امکان دخالت عربستان واردن از جنوب و ترکیه از شمال و نیروهای اءتلاف از راه هوایی در سوریه را در چند هفته آینده میدهید؟آیا روسیه بر همین اساس در پی محکم کردن جای پای خود در سوریه هست؟البته عربستان باید اول تکلیف خودش با حوثیها را روشن کند وهدف بعدیش مشارکت در سوریه است.یا اینکه هدف بعدی تارومار کردن حزب الله در لبنان میتواند باشدوبحران فعلی لبنان این پتانسیل را دارد که تبدیل به یک دردسر واقعی برای حزب الله شود.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. آرش گرامی
   همهٔ پرسشهای شما «تأکیدی» هستند. یعنی اینکه خودتان پاسخ پرسش را به صورت طرح «پرسش» داده اید.
   نظر من نیز همان پرسشهای تاکیدی شما هستند.
   یعنی: آری

   حذف