۱۳۹۴ شهریور ۱۹, پنجشنبه

عصای موسی

در رابطه با «عصای موسی» بسیار گفته ام و البته این گفتارها در حد یک «نظریه» (تئوری) بود. تعدادی از خوانندگان در بخش نظرات و تعدادی نیز با فرستادن «ایمیل» در این رابطه می پرسیدند و من همیشه در این رابطه طفره میرفتم و پاسخ نمیدادم. برایم مهم نبود که «یک کس» و یا «همه کس» فکر کند و یا کنند که برای بازار گرمی وبلاگ چنین نام سمبلیکی را برگزیده ام.
امّا به خاطر «مادرقحبگی های زیاده از حدّ کونی فرزانه» و نشان دادن «نوکری آشکار به روسها» میخواهم که «عصای موسی» به همگان نشان داده شود.
«عصای موسی» در «یمن» است و در کوههای «مران» و یا «صعده» و یا هردو آنها پنهان شده است.
«عصای موسی» نامی سمبلیک است که من بر روی «پروژهٔ تولید بمب هسته ای» در خارج از ایران نهادم.

پیش از کلید خوردن «پروژهٔ امام حسن»؛ رژیم «انگلهای صفوی حاکم بر ایران»؛ پروژهٔ دیگری  با عنوان Plan B را کلید زده بود؛ تا با پذیرفتن شرایط کشورهای مشهور به «۱+۵» (برای خارج شدن از زیر تحریمها)؛ پروژهٔ «تولید بمب اتمی» در خارج از ایران ادامه یابد. «عراق» مناسب نبود؛ «لبنان و سوریه» نیز به هیچ وجه نمیتوانستند مناسب باشند. لذا «یمن» به عنوان بهترین گزینهٔ طبیعی انتخاب شد. از همین روی است که رژیم صفوی مسلکهای ایران؛ حتی حاضر خواهد شد که «صعده» و «مران» را در برابر همهٔ خاک یمن معامله کند. آنها ظاهراً با تقسیم یمن به دو بخش «شمال و جنوب» مخالفت میکنند؛ امّا آرزوی قلبی آنها این است که این کشور تقسیم شود تا «عصای موسی» سالم بماند.

پروژهٔ کوتاه مدّت

این پروژه که در زیر لایه های اختلافات و رقابتهای منطقه ای رژیم صفوی حاکم بر ایران با حاکمیت عربستان سعودی و اقمار آن خوابیده است؛ در واقع؛ «نه برای کنترل باب المندب» و فشار آوردن به عربستان سعودی؛ بلکه استفاده از این «حدس و گمان»ها به عنوان «پوشش» برای فرستادن تعداد زیادی «سانتریفوژهای ممنوعه» به «یمن» و مخفی کردن آنها در غارهای کوهستانهای «صعده» و «مران» به خاطر پنهان نگاه داشتن آنها از «بازرسیهای پذیرفته شده در مذاکرات» در درون چهارچوب ارضی ایران بوده است.

پروژهٔ  اصلی

تمامی قیل و قالهای اوباشان رژیم صفوی مسلک حاکم بر ایران؛ در رابطه با «ما ۴ پایتخت عربی را فتح کرده ایم» و یا «خطوط قرمز» رعایت نشده است؛ که هر روزه در بوق و کرناهای افراد و وبسایتهای حقوق بگیر وزارت اطلاعات و سپاه قدس؛ منتشر میشوند؛ برای سرپوش گذاشتن بر روی «پروژهٔ بازتولید فُردو و پارچین» در «یمن» بودند و هستند و گرنه سران احمق هیچ حکومتی چنین ادعاهای تحریک آمیزی را به صورت علنی مطرح نمیکند؛ بویژه آنکه «رهبران سیاسی و امنیتی» آنها در «کرملین» باشند و؛ اگر چنین مطالبی مطرح؛ هدف خاصی را از «مطرح شدن» دنبال میکنند که «خاک پاشیدن به چشمهان دیگران» و یا «نشان دادن آدرس عوضی» است.
لذا آنهایی که میخواهند؛ «عصای موسی» را کشف و نابود کنند؛ بهتر است که همهٔ دوربینهای ماهواره هایشان را بر روی کوهستانهای «صعده» و «مران»؛ زوم کنند و پس از پیدا کردن هدف؛ بهتر از همه میدانند که با هدف چه باید کرد؟

به احتمال قوی «روسها» و «چینی ها» و حتّی «اوباما» نیز از پروژهٔ «عصای موسی» خبر دارند.

کژدم


۶ نظر:

 1. اگر این واقعیت داشته باشه باید برای خامنه‌ای و شرکا تعظیم کرد. یه دنیا رو مسخره کردند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   به همین خاطر بود که من نام «عصای موسی» را برای این پروژه (البته در حد نظریه) انتخاب کردم.
   امّا مدال افتخار این پروژه را باید به گردن «استراتژیستهای روسی و چینی» انداخت؛ و گرنه اگر «حاجی بادمجان و رهبر کونی اش» را به حال خودشان میگذاشتن؛ تا به حال صدها بار به جای «مهر ساخته شده از خاک کربلا» بر روی «سندهٔ سگ» سجده میکردند.

   حذف
  2. دیدید که در سوریه و عراق؛ چگونه بر «سندهٔ سگ» سجده میبرند و اکنون نیز؛ «کیرلیسی پوتین» بخش مهم «اندیشه های نجات بخش انگل فرزانه» شده است.
   آیا همهٔ این کثافتکاری ها تصادفی هستند؟
   و
   یا اینکه: «تشیع صفوی و علوی» یعنی «نوکری کرملین»؟

   حذف
 2. کژدم جان اغا چند روزه انگار تخم کفتر خورده زبونش حسابی برای فحاشی باز شده مخصوصا بعد از مطمن شدن از اینکه 43 تا سناتور دمکرات از توافق حمایت می کنند شجاعشده

  پاسخحذف
 3. کژدم عزیز من میدانستم رژیم سالهاست در یمن در داخل غارها کند و کاو میکند. اما نمیدانستم برای عصای موسی ست. این از مهمترین خبرهایست که در تمام عمرم شنیده ام.تک خال زدی کژدم. تک خال.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   اکنون «عصای موسی» نیز رنگ باخته است و دو سرنوشت محتوم بیشتر ندارد:
   ۱- یا باید توسط کثافتهای حوثی در جایی دفن شود؛ که البته پی از شکست کامل آنها؛ محل اختفای آن نیز «لو» خواهد رفت.
   ۲- پس از شکست کثافتهای حوثی مسلک؛ غارهای کوههای صعده و مران؛ بمباران شده و عصای موسی به گور ابدی در میان تخته سنگها سپرده شود.
   به همین دلیل است که اکنون این نظریه را در انظار عمومی منتشر کردم.
   «عصای موسی» نیز گاییده شده است.

   حذف