۱۳۹۵ فروردین ۱۸, چهارشنبه

ظهور عقاب بزرگ

زمانی که در یکی از نوشتارهای پیشین؛ بر اساس «حماقت» گفتم «مارکو روبیو» را به عنوان رئیس جمهوری بعدی آمریکا معرفی میکنم (اینجا)؛   یکی از خوانندگان پرسید:
- اگر نشد چی؟.... آیا معذرت خواهی میکنی؟
و من پاسخ دادم: ... من پیشبینی کردم و اگر به وقوع نپیوست؛ به عذرخواهی نیازی نیست.

امّا اکنون پس از مطالعهٔ چند ماههٔ انتخابات آمریکا به این نتیجه رسیده ام که یک «پوزش بزرگ» به خوانندگان این وبلاگ؛ (هر چند که تعدادشان اندک باشد)؛ بدهکارم و با صدایی رسا عمیقاً و از ته دل پوزش میخواهم.

این پوزش به این خاطر نیست که «مارکو روبیو» از ادامهٔ مبارزات انتخاباتی استعفا داده است؛ زیرا اگر مسئله این بود؛ باید بسیار پیش تر از اینها پوزش میخواستم.
این پوزش  به این خاطر است که در تحلیل وضعیت نوینی که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیش آمده است دچار اشتباه بزرگی شده و حتّی به  یافته های خود در چند سال اخیر وفادار نمانده بودم. لذا این پوزش نه به خاطر «عدم روییدن یک بادمجان و یا خیار»؛ بلکه به خاطر «عمق اشتباه» است.
بر اساس شناختی دورادور که از انتخابات آمریکا؛ بر اساس شرایط کنونی و نظریهٔ درست «خدا حافظی از دکترین کوندالیزا رایس- اوباما»  و همچنین بر اساس شناخت سطحی که از شیوهٔ رفتاری دو حزب بزرگ و اصلی آمریکا داشتم؛ انتظار من از انتخابات آمریکا این بود که آمریکاییها برای فصل «برداشت»؛ پس از فصل «کاشت = جورج بوش پسر»  و «داشت = دکترین کوندالیزا رایس - اوباما»؛ آماده میشوند. لذا به همین خاطر در انتظار ظهور حزب جمهوریخواه آمریکا؛ در قامتی مانند «تکرار جورج بوش پسر» بودم. امّا اکنون چنین میفهمم که : «آمریکا با یک انقلاب راست گرایانه برای به دست آوردن و حفظ منافع استراتژیک پایدار آمریکا» روبرو است و پدیدهٔ «دونالد ترامپ»؛ هیچ شباهتی به «تی پارتی» و «نئوکانها» ندارد و آنها باید در برابر این جنبش؛ «لُنگ» بیندازد. زیرا به صورتی بسیار رادیکال تر از این دو چهرهٔ «سوپر راست گرا» حرکت میکند و اینکه من «دونالد ترامپ» را به «ظهور احمدی نژاد» تشبیه کردم؛ به  خاطر ناباوری به «چنین مسیر پُرشتابی» بود. زیرا «دونالد ترامپ» مسائلی را مطرح می نمود که بسیار «افسانه ای» به نظر می آمدند.
امّا اکنون با هزینه کردن بیش از ۳۰۰ ساعت مطالعه بر روی سیستم انتخاباتی آمریکا و نظریات  احزاب اصلی آمریکا و پدیدهٔ «دونالد ترامپ» به این نتیجه رسیده ام که: «دونالد ترامپ»؛ همانگونه که میگوید؛ نمایندهٔ «جنبش گند زدایی» در ساختار سیاسی آمریکا است. او حتّی به فکر تطهیر خود نیز نیست و میگوید: به عنوان یک سرمایه دار نمیتوان در این سیستم؛ پاک بود و به سناتورها و نمایندگان مجلس و کاندیداهای گوناگون در انتخاباتهای گوناگون «هدیه» (بخوانید رشوهٔ پیش از انتخابات) نداد. بسیاری از مسائلی که «دونالد ترامپ» به صورتی آشکار بیان میکند؛ زمزمه های دیرینی هستند که  بسیاری از مردم آمریکا نه تنها با آن آشنا هستند؛ بلکه اکنون به صورت یک نیروی محرّکه از طرف «دونالد ترامپ» بکار گرفته شده اند.
واقعیت این است که «لیبرالیسم لجام گسیخته» در ظاهر میخواهد «تمامی پتانسیلها و استعدادها و نیروها» را آزاد کند؛ امّا زمانی که درها به روی همگان باز میشود؛ این «شارلاتانها» هستند که برندهٔ میدان خواهند بود. «شارلاتانها» برای پیشبرد کارشان؛ «کلیسا» و «کنیسا» و «مسجد» و آخوند وکشیش و خاخام و نمایندهٔ مجلس و رئیس جمهور و فرماندهان نظامی و هزاران «مزدور» دیگر را بنا بر نیازشان؛ استخدام میکنند. البته از نظر من هیچ یک از اینها ایراد و اشکالی ندارد؛ زیرا  زمانی که همگان با چشمهای کور و گوشهای کر؛ به «قانون اساسی» که یک کاغذپاره بیش نیست؛ رأی میدهند؛ در واقع به تبدیل شدن آن «کلمات» به «موجودیتی فیزیکی با ساختارهای سرکوب» رأی میدهند. زمانی که سیستم ساخته شد؛ راه برای شارلاتانها باز است که چگونه از قوانین و تبصره ها «روایتهای گوناگون» ببافند و سپس دادگستری را نیز بخرند تا روایتهای آنها را بر کرسی بنشاند. این داستان تنها مربوط به ایران نیست؛ بلکه در آمریکا نیز قصّه همین است. بقیّهٔ مسائل  ریشه در «عقب ماندگی» و «پیشرفت» دارد. مطمئن هستم که خیلیها خواهند گفت که «پیشرفت» نتیجهٔ «لیبرالیسم» بوده است و «عقب ماندگی» نتیجهٔ «دیکتاتوری» است. این سخن به صورت عامّ کاملاً درست است؛ امّا زمان برای «لیبرالیسم لجام گسیخته» در آمریکا گذشته است و ایرانیان هنوز در «آرزوی لیبرالیسم محدود» میسوزند تا بتوانند اندکی پیشرفت کنند. اینجا است که فاصلهٔ کشورهای عقب مانده که «تحت نفوذ» خوانده میشوند؛ با کشورهای پیشرفته را میتوان دید و حسّ کرد. عدّه ای در پایان راه هستند و عدّه ای دیگر بزرگترین آرزویشان؛ وارد شدن به همان راه است.
سخنان «دونالد ترامپ» به خاطر شباهت به  تجربهٔ «شمپانزه ای که نظراتش به انگل فرزانه نزدیک بود»؛ برای من همچنان غیر قابل هضم است؛ امّا اگر «دونالد ترامپ»؛ راست گفته باشد؛ آسمان بر سر اروپا و چین و روسیه و «انگل فرزانه» و «آمریکای لاتین» خراب خواهد شد.
شاید برخی بگویند که این امر امکان ندارد؛ امّا من میگویم که در دنیایی که ثروتها «دیجیتالی» هستند و ارزش سهام شرکتها را میتوان حتّی با یک شایعه از میلیاردها دلار به ۱۰۰ دلار کاهش داد؛ این امر نه تنها ممکن است؛ بلکه بسیار آسان تر و سریع تر از خوردن یک لیوان آب است. این همان پاشنهٔ آشیل اصلی شرکتهای چند ملّیتی است که وارد بازار بورس بین المللی شده اند و ارزش سهامشان میتواند با یک گفتار خشن یک سیاستمدار به تلّی از خاکستری که مشتری ندارد تبدیل شود.
اگر دونالد ترامپ راست گفته باشد؛ این پاشنهٔ آشیل؛ بزرگترین سلاح او خواهد بود. ضربه زدن به این پاشنهٔ آشیل میتواند قیمت نفت را چنان پایین آورد؛ که هیچکس نخواهد حتّی به تولید آن فکر کند.

امّا در این میان چندین دلیل محکم وجود دارند که میگویند: دونالد ترامپ نه تنها «جدّی» است؛ بلکه بسیار و به صورتی غیر قابل تصوّر جدّی است:

۱- دونالد ترامپ تصمیم خود برای مسافرت به اسرائیل را یک روز پیش از سفر لغو نمود و گفت: «پس از رئیس جمهور شدن» به اسرائیل سفر خواهد کرد. شاید این مسئله بی اهمیت و دلیلی احمقانه به حساب آید؛ امّا چند روز پیش «پُل رایان» که از طرف حزب جمهوریخواه برای کاندیتاروی ریاست جمهوری از طرف جمهوریخواهان تحت فشار بود؛ به اسرائیل سفر نمود و یک روز پس از دیدار با مقامات اسرائیلی؛ عدم علاقهٔ خود را برای چنین حرکتی اعلام نمود.


این در حالی است که حزب جمهوریخواه؛ به شدّت تلاش میکند تا تعداد آرای دونالد ترامپ را کاهش دهد؛ تا از قانون درونی حزب برای دور زدن دونالد ترامپ و معرفی نامزد اانتخاباتی دیگر مورد علاقهٔ خود استفاده کند و «پل رایان» کسی بود که حزب جمهوریخواه بر روی او حساب باز کرده بود.

۲- دونالد ترامپ یک بار به خاطر سیاستهای انتخاباتی حزب جمهوریخواه؛ آنها را تهدید کرد که هوادارانش؛ در صورت دور زدن او از طرف حزب؛ چنان آشوبی براه بیندازند که آمریکا در طول تاریخ خود ندیده است؛ امّا چند روز پیش در سخنرانی انتخاباتی خود در «ایالت ویسکانسین»؛ به جای دعوت به «آشوب» از هوادارانش خواست که اگر حزب جمهوریخواه بخواهد به رفتارش ادامه دهد؛ یا به او رأی دهند و یا در خانه بنشینند و به هیچکس رأی ندهند. دونالد ترامپ اکنون میخواهد در برابر حرکات حزب جمهوریخواه بر علیه خودش؛ گزینهٔ «کاندیتاتوری مستقل» را انتخاب کند. این حرکتها نشان میدهد که دونالد ترامپ پشتیبانان پشت پردهٔ زیادی دارد که میخواهند همچنان ناشناخته بمانند.

۳- دونالد ترامپ با لحن تمسخر آمیز شدیدی نسبت به سیاستمداران آمریکایی و بویژه دولتمردان چین سخن میگوید. در یکی از آخرین سخنرانیهایش گفت:
«مگر چینیها برای مذاکره به اینجا نمی آیند؟ .... پس چرا برایشان  ضیافتهای شام رنگین برگزار میکنید؟ .... آنها را به «مک دونالد» ببرید تا همبرگرشان را بخورند و بلافاصله به سر میز مذاکرات بروند. .... آنها برای شام خوردن می آیند یا مذاکره؟».
هرچند که این سخنان «احمدی نژادی» به نظر می آیند؛ امّا ترس و وحشتی که  ظاهراً بر هر دو حزب بزرگ آمریکا سایه افکنده است؛ نشان میدهد که ماجرای دونالد ترامپ بسیار جدّی است.

۴- مواضع دونالد ترامپ تأثیرات جانبی زیادی داشته و رقیب اصلی او «تد کروز» را وادار به دادن وعده های انتخاباتی رادیکال تری نموده است و موضع گیریهای مداوم آقای اوباما بر علیه دونالد ترامپ و همچنین ترسی که از عوارض جانبی مواضع دونالد ترامپ دارند؛ باز هم نشان میدهد که قضیّه بسیار جدّی است.

امّا پس از اینهمه حرف و حدیث؛ دونالد ترامپ نه تنها  بر علیه منافع استراتژیک آمریکا حرکت نخواهد کرد؛ بلکه ادامه دهندهٔ همان سیاستهای پیشین؛ امّا به شکلی بسیار قاطع تر خواهد بود.
اخبار منفی که در رابطه با حرکات کودکانه و احمقانهٔ «برادران قاچاقچی» از طرف محافل رسمی آمریکا  منتشر میشوند؛ نه تنها کمکی به ایران و ساکنین ایران نخواهد نمود؛ بلکه شرایط بسیار سخت تری را برایشان رقم خواهد زد؛ که حتّی میتواند به رویارویی نظامی بینجامد. رویارویی که در پایان جنگ ۸ سالهٔ «کربلا کربلا ما داریم میاییم» شاهدش بودیم و نیروی دریایی ایران؛ در کمتر از ۱۰ ساعت به کلّی نابود شد.

اگر دونالد ترامپ بتواند کاندیدای حزب دموکراتیک را در مبارزهٔ نهایی شکست داده و به کاخ سفید برود؛ کنگره و سنا نیز از طرف رای دهندگان دونالد ترامپ؛ حائز اکثریت خواهند شد و مشکلی به نام  عدم هماهنگی کنگره و سنا و ریاست جمهوری نیز باقی نخواهد ماند. آنگاه زمان «آغاز بازیهای اصلی» فرا خواهد رسید.

کژدم

۱۳۷ نظر:

 1. کژدم گرامی عرض ادب
  با این حال بنا به نظرسنجی‌ها تا کنون مردم آمریکا از ترامپ چندان هم بدشان نیامده است. به هر حال جامعه‌ای که با ارزش‌های لیبرالی و مادی‌گرایانه نمو یافته است نمی‌تواند از سرمایه‌دار میلیاردری که در پناه ثروت و پشتیبانی دست‌های پنهان قدرت با زبانی «گاوچرانی» و «یانکی گونه» هر چه دلش خواست به هرکسی که «عشقش کشید» می‌گوید چشم بپوشد. هواداران دونالد ترامپ معتقدند لحن او برای تغییر جو سرد سیاسی حاکم بر آمریکا خوب است!حال اگر «ترامپ=کابوی گاو چران» رئیس جمهور امریکا بشه «قلب انگل فرزانه»مثل کون مرغ «دائمن در حال بُد بُد کردنه»کژدم گرامی تکلیف ساکنین ایران چطور میشه؟؟به گفته شما باز هم (کربلا کربلا ما داریم میاییم)رو باز باید تکرار بکنیم این دفعه راه قدس از امریکاست«چه بدبختی ساکنین ایران گربه نشان رو گرفته»
  «محسن»

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. محسن گرامی
   من فکر میکنم که در صورت پیروزی جمهوریخواهان؛ چه با ترامپ و یا بدون ترامپ؛ «انگل فرزانه» مجبور خواهد شد که مانند پروژهٔ «امام حسن»؛ با انتشار یک مقاله در رابطه با «زین العابدین بیمار» در وبسایت رسمی اش؛ پروژهٔ «زین العابدین بیمار» راه بیندازد.

   حذف
 2. کژدم ایا پیک نت ارگان فارسی زبان پوتین است ؟ اگر هست این قسمتی از مطالب لینک زیر است. نظر شما چیست.{سخنان اخیر آقای خامنه ای نشان داد که دوران وی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی پایان یافته است. وقتی ما اطلاع داریم که در دیدارهای نوروزی حکومتیان، اغلب زیر لب با هم زمزمه کرده اند "ایشان توان اداره کشور را ندارد و باید فکری کرد"، قطعا شرح جزئیات به گوش خودش رسیده است.}
  http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/april/546/sarmaghale546.html

  پاسخحذف
 3. ناشناس گرامی
  همانطور که گفتید؛ «پیک نت» و «راه توده»؛ «ارگانهای فارسی زبان آقای پوتین» هستند. در بارهٔ پرسش دوّم شما؛ فکر میکنم که در نوشتاری که دو ماه پیش داشتم؛ به این مسئله اشاره کرده و توضیح داده ام.

  http://kajdoum1.blogspot.com/2016/02/blog-post_28.html

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اگر شما به شیوه های تحلیلی که در واقع کوچهٔ علی چپ زدنهای «نوکران روسیه» میباشد؛ نگاهی بیفکنید که یکی از افرادشان با نام «نافعی» در آلمان مشغول «مأموریت» است؛ به جای اینکه بگویند؛ «فساد هر کجا که باشد؛ فساد است و فرقی نمیکند».
   در پی اسنادی که به «پروندهٔ پاناما» مشهور شده و نام گردانندگان اصلی «روسیهٔ نوین» برای پولشویی در پاناما لو رفته است؛ به دنبال «انگیزهٔ انتشار امپریالیستی» این اوراق هستند. در واقع میخواهند با باز کردن کوچهٔ دیگر؛ از اصل قضیّه فرار کنند و افکار عمومی را از «سران روسیهٔ نوین» (بخوانید ائمهٔ اطهار توده ایها) به سوی ماجرایی دیگر بکشانند و با ادامه دادن به قلمفرسایی در مورد «انگیزه های امپریالیستی» اصل قضیّه (دزدیهای ائمهّ اطهار کلیسای اورتودوکس شان) لوث شده و به فراموشی سپرده شود.
   وقتی که میگوییم:
   ۱- سپاه قدس و وزارت اطلاعات رژیم ننگین صفوی؛ کارتل مواد مخدّر درست کرده اند و میلیاردها دلار از این شغل شریف درآمد دارند؛ پرسش بعدی این نیست که قاچاقچیهای دیگر هم همین کار را میکنند و یا اینکه این «قاچاقچیهای دیگر» بوده اند که اسناد را لو داده اند تا جای کارتل «شیعیان صفوی» را در بازار مواد مخدّر پر کنند. بلکه مسئله این است که آنهایی که (انگل فرزانه و اوباشانش) صبحانه و شام و ناهار «پاکی» میخورند و در مستراح هم «پاکی» میرینند؛ بیشرفترین موجودات روی زمیننند.
   ۲- پرسش اصلی این است که «انگل فرزانه» به عنوان فرمانده اصلی این اوباشان؛ «فتوای شرعی» برای براه انداختن این کارتل مواد مخدّر صادر کرده و «خمس و ذکات پاک» خود را از این «درآمدهای پاک» دریافت میکند.

   https://aayande.wordpress.com

   حذف
 4. این عاریاییهای حسین بن علی همه جا رو به گوه {جنس وجود منخوسشان} کشیده اند. این قسمتی از مطالب لینک است که میگه کل صنعت نفت دنیا رو به فساد کشیده اند . این زنا زاده ها.
  http://www.radiofarda.com/content/f8-ata-ahsani/27660627.html

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   حدود یک سال پیش (ویا بیشتر) با «عزیزی» در رابطه با اندیشه های اصلی خودم صحبت میکردیم. هر چند که او هنوز در فکر «اسب های پیشانی سفید» (اسب قشقایی) است (مانند سرخپوستانی که در فکر بازگشت «بوفالوها» هستند). من در رابطه با آینده ای بسیار فراتر از آن سخن میگفتم؛ که چنین برخورد اندیشه هایی؛ طبق معمول به «دعوا» می انجامد.
   سخن از نسل «اتوموبیلهای آینده» بود که از نظر من «الکتریکی کامل» خواهند بود و ایشان به «اتوموبیلهای موجود آن زمان» (شورلت وُلت) اشاره میکرد و من میگفتم که این تنها آغاز راه است.

   و اکنون با این پدیده روبرو هستیم:

   http://www.radiofarda.com/content/f8-tesla/27660600.html

   این نسل از اتوموبیل؛ هنوز هم در ردهٔ «آغاز راه» به حساب می آید.
   نخستین تأثیر این نسل؛ تشویق کمپانیهای بزرگ اتوموبیل سازی برای تولید این نسل از اتوموبیل است. پایان راه نیز معلوم است: مرگ تدریجی صنعت نفت.
   شاید عدّه ای احمق چنین پاسخ دهند که: خیلی طول می کشد.
   پاسخ من به آن احمقها این است:
   زمان ۶۰ یا ۱۰۰ سال در زندگی جوامعی که به دروغ «انسانی» نامیده میشوند؛ در حدّ صفر است. یعنی اینکه با «شلیته تمبان» و «آواز یا ربّنای شجریان پفیوز» نمیتوان به آینده گره خورد؛ بلکه بهتر است که بگوییم: «شجریان پفیوز» شما را به راهی میکشاند که بیشتر به دوران «قاجاریه» و «اندیشه های کثیف حلیة المتّقینی» و «ربّنا» گره بخورید.
   در کنار این خبر؛ خبری داریم که میخواهند آنرا به عنوان «افتخار امام حسن بنفش» در ماتحت «هوادارانش» فرو کنند (الاغها را به حال خود رها کنید).:

   کمپانی اتوموبیل سازی فرانسوی «پژو» با رژیم کثیف صفوی حاکم بر ایران به توافق رسیده است که در ایران سرمایه گذاری کند.

   آیا نوشتارهای این وبلاگ را در رابطه با «اهداف ایجاد خاورمیانهٔ بزرگ» را مطالعه کرده اید؟
   میدانم که خیلی ها حوصلهٔ چنین بحثهایی را ندارند و بیشتر به مقوله هایی از قبیل «موسوی و کرّوبی و حصر» مشغولند و فکر میکنند که اگر این کثافتها از حصر آزاد شوند؛ ساکنین ایران را به «قلّه های هیمالیای صنعتی و اقتصادی» خواهند رسانید؛ لذا روی سخنم با چنین «اوباشانی» نیست.
   روی سخنم با «تو» است که فکر میکنی نباید مثل گربه به دنبال «دُم صفوی مسلکی و قاجاری و پهلوی» بدوی. لذا توصیهٔ من این است که آن نوشتارهای قدیمی را بخوانید.

   ناشناس گرامی
   میدانم که تلفظ «آریایی» با «ع» (عاریایی) یک اشتباه نوشتاری نبود. بلکه «تلفظی گزنده» بود.

   حذف
  2. مخاسیم. استاد.

   حذف
 5. انقلاب علویان سوریه علیه بشار اسد

  هیچ قدرتی در سوریه به مانند پیروان مذهب علوی در این کشور نمی‌توانند عرش حاکمیت بشار اسد را بلرزانند. این گروه نه تنها به دلیل توزیع گسترده آن‌ها در ارتش و مؤسسات دولتی حائز اهمیت هستند بلکه تمام مناطق جغرافیائی علوی نشین سوریه، از لاذقیه گرفته تا حمص و از بخش تابع حاکم دمشق در پایتخت تا حوزه وسیعی از حلب، همه به خاطر داشتن پایگاه جمعیتی علوی گرا، از سقوط به دست گروه‌های مخالف مصون مانده است.

  http://www.radiofarda.com/content/o2-syria-assad-alawite-revolution/27657089.html

  پاسخحذف
 6. خوش رقصیهای لبنانی و عثمانی

  لبنانیها به خایه مالی عربستان سعوی افتاده اند و ترکهای عثمانی به خایه مالی اسرائیل مشغولند.
  پر سش این است که از «گدایان باطنی» چه انتظاری بیش از این میتوان داشت؟ آیا «انگل حسن نصرالله» آینده ای بهتر خواهد داشت؟

  I don't think so

  http://www.bbc.com/persian/world/2016/04/160408_l26_lebanon_ex_minister_jail_terror


  http://www.bbc.com/persian/world/2016/04/160408_l03_turkey_israel_relationship

  این دو لینک را ببینید و خودتان قضاوت کنید.
  پروژهٔ «امام حسن» که از طرف «انگل فرزانه» رقم خورد نیز دست کمی از این دو لینک ندارد.

  گدایان؛ همیشه گدایان خواهند ماند؛ هر چند که چند صباحی «چاقو کش» شوند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. عربستان سعودی برای ملاقات با آیندهٔ بدون نفت؛ دست بکار تأسیس یک صندوق سرمایه گذاری ۲۰۰۰ میلیارد دلاری است که فکر میکنند نظریهٔ بسیار درخشانی است. امّا به نظر من بهتر است که جلو رشد «موش وار و شپش وار جمعیت» را بگیرند تا انگلی مثل «بن لادن» فرزند ۵۱ و یا ۵۳ یک خانوادهٔ «حرمسرا مانند» نباشد.
   این صندوق تخیّلی در ۵۰ سال آینده تبدیل به یک «قُلّک» خواهد شد.

   حذف
 7. منبع اصلی مدل ریش و سبیل مؤمنین مسلمان:

  http://www.dw.com/fa-ir/%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%86%D8%A6%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7/a-19174130

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. گفتم که منبع اصلی مدل ریش و سبیل مسلمانان مؤمن چیست؟
   باور نکرددید. شاید این سند شما را به «باورگاه» برساند.

   http://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2016/04/08/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF.html

   فیضیهٔ قم و انگل پرورستان نجف و کاشان و یزد و اصفهان و «الازهر مصر» و «ابن تیمیه ای ها» و جاهای دیگر در جاکارتا و کوالالامپور و لاهور و کراچی و کشمیر و ریاض و .....؛ پر از این حیوانات ماقبل تاریخ هستند.

   حذف
 8. خرج میلیادری انگل فرزانه { عرب عراقی} برای قدرت گرفتن عربهای لبنان . پابگاهی موشکی بمساحت 400000 متر مربع برای گوه البولاه لبنان.
  افشای یک پایگاه موشکی حزب‌الله لبنان در القصیر که زیر نظر ایران کار میکند
  http://www.khabareg.com/index.php/depose/item/4494-exposing-a-hezbollah-missile-base-in-al-qusayr-who-works-under-the-supervision-of-iran

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   اینکه رژیم انگلهای صفوی در سوریه تا چه حدّ برای بقای خود سرمایه گذاری میکند؛ اصلاً اهمیت ندارد. تکرار این «افشاگریهای مسخره» فقط حال آدم را به هم میزند. شاید بپرسید چرا؟
   دلیلش بسیار ساده است:

   - آنها (رژیم صفوی) کار میکنند و ماجرا سازی میکنند .....

   - افشاگران به دنبال «تیله» میدوند (افشاگریهای ازلی و ابدی سترون) و کاری بهتر از این هم بلد نیستند.

   افشاگری «مخنّث» و «سترون» به یک بیماری «جذام نهادینه در میان انگلهای خود روشنفکر پندار» تبدیل شده است.

   من از آنهایی که با فرهنگ این وبلاگ آشنایی ندارند و و بدون مطالعهٔ نوشتارهای این وبلاگ؛ ناگهان میشنوند که چیزی به نام «کژدم» وجود دارد و به وبلاگ «کژدم» شیرجه میروند .... تا در نهایت «افشاگری» برینند. ..... متنفّرم.

   ۱- یا ماجرا ساز هستی ... که در این صوت خوش آمدی.
   ۲- یا افشاگری (قرقره کردن گُه ماجراسازان) را پیشه کرده ای.

   اگر از جنس دوّمی ...

   برو گُم شو.

   حذف
  2. براستی نظرتان در بارهٔ این روسپی چیست که فرزند نامشروع «عضو شورای نگهبان» است؟
   چقدر میخواهی به یاد این روسپی؛... «جلق افشاگری» بزنی؟

   http://www.radiofarda.com/content/f14_iran_elections_isfahan_minoo-_khaleghi/27664348.html

   تا چه زمانی میخواهی با این مزخرفات چهره ای از «ایرانی بودن» به جای بگذاری؟ ... تا قدرتمندان جهان در باره ات بگویند:

   - ایرانیها ؟ ....
   ولشان کّن ...
   آنقدر احمق هستند که میتوان چپ و راست آنها را «گایید» و ... همچنان در فکر «رؤیای تغییر» بمانند.

   تغییری که قرار است با چنین «جنده هایی» انجام پذیرد.

   یا بفهم...
   یا خفه شو... و ... حرف نزن.

   حذف
 9. کژدم اگه صحبتهای لاوروف رو فهمیدی برا منم توضیح بده
  http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=106393

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   تا آنجایی که من فهمیدم:
   ۱- آقای لاواروف به عنوان «شخصیّت دوّم» روسیه سخن میگوید؛ تا اگر گندی بالا آمد به دامن کبریایی آقای پوتین گردی ننشیند و او همچنان «ولی فقیه پاکدامن و بدون گرد و خاک روسیه» باقی بماند (دکترین مفهوم رهبری استالینی = مائوئیستی= کیم جونگ اونی = انگل فرزانه ای).

   ۲- چند قطبی شدن دنیا آرزوی دیرینهٔ همهٔ آرزومندان «تبدیل به قطب شدن» بوده است و روسها اکنون فکر میکنند که بیشتر از هر زمان دیگری؛ «دست یافتنی» شده است و به همین خاطر نیز میبینید که در این گفتگو؛ آقای لاواروف دستیابی به آنرا بسیار ساده می انگارد.

   ۳- امّا وقتی که آقای لاواروف به «زیرساختهای اقتصادی روسیه» نگاه میکند؛ در می یابد که این داستان؛ آنچنان هم ساده نیست و میتواند بسیار دشوار باشد. زیرا آنچه که روسها بر روی آن حساب باز کرده اند؛ «زیرساختهای اقتصادی» نیست؛ بلکه به چند تا S-300 و S-400 بسنده کرده اند؛ امّا میدانند که نه موشکهای بالیستیک و نه بمبهای اتمی و نه سیستمهای دفاعی هوایی- فضایی؛ پاسخی به پرسش «چه کسی اقتصاد جهانی را رهبری میکند؟» نخواهد بود.
   آقای لاواروف هنوز فکر میکند که با اجیر کردن چند چاقوکش میتوان محلّه را «قوروق» کرد. در حالی که روسیه از نظر اقتصادی؛ در حال حذف شدن به عنوان یک «کشور» در عرصهٔ جهانی است.
   (اگر در نوشته های پیشین گفته ام که روسها بهترین شانس را در آینده از نظر سرزمینی دارند؛ مربوط به بمبهای اتمی نیست؛ بلکه به خاطر سربر آوردن زمینهای سرسبز؛ از زیر برفها و یخهایی است که در حال آب شدن هستند. البته این امر مربوط به آینده است و اگر روسها شانس گره خوردن به آینده را از نظر اقتصادی از دست بدهند؛ این سرزمینهای سرسبز را نیز از دست خواهند داد.)

   آنچه که من از سخنان آقای لاواروف فهمیدم این است که: روسها فکر میکنند؛ میتوانند با چاقوکشی به جایی برسند؛ امّا اگر چاقوکش دیگری در جایی دیگر پیدا شود؛ یا باید به سوراخ موش پناه ببرند؛ و یا باید نابودی خود را بپذیرند.
   به همین دلیل سخنان آقای لاواروف را باید در حدّ یک «بلوف» به حساب آورد.
   اگر من رئیس جمهور بعدی آمریکا بودم؛ روسها را با بستن شمشیر از رو؛ به جای خود مینشاندم؛ تا بفهمند که هزینهٔ بلوف زدن میتواند بسیار گران باشد.

   حذف
 10. http://pyknet.net/1395/farvardin/22/page/karubi.php . کژدم این کونی چه می گوید؟ زندانی کردن کارمندان نا راضی بنیاد شهید در زندان بنیاد شهید! والدرم بلدرم کردن برای منتظری بدبخت توسری خور. حالا از استبداد می نالد.ملت ایران را نگاه که چقدر خیمه شب بازی دوس دارند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   کرّوبی و موسوی و اکبر بهرمانی و خمینی پدر سگ؛ نسل اوّل خائنین بودند و خامنه ای پدر سگ نسل دوّم خائنین هستند.
   این نبرد؛ میان «پدرسگها و خائنین» است و
   هیچ ربطی به منافع ایران ندارد.

   حذف
 11. http://pyknet.net/1395/farvardin/22/page/bank.php بخشی از ملت احمق و عقب مانده باز هم بروند تنور گرم کنند. پستان بچسبانند و به این مادر قحبه ها دل خوش کنند.

  پاسخحذف
 12. برای این خاک بر سرهای عقبمانده که هنوز از «خایه های محمّد» آویزان هستند و «شاش محمّد» را میجویند تا گرسنه نمانند؛ دل نسوزانید.
  اگر تا کنون از صحنهٔ هستی حذف نشده اند؛ شانس آورده اند.

  http://www.radiofarda.com/content/f12-earthquake-pakistan-afghanistan/27665343.html

  پاسخحذف
 13. انگل فرزانه و اوباشان نطامی اش؛ مانند «مرغ کُرچ»؛ سوراخ کونشان آنقدر داغ است که «تخم مرغ را آب پز میکند».
  مانور نظامی؛ نشانهٔ آمادگی جنگی نیست؛ زیرا اگر آمادگی داشتند؛ در سوریه پیروز می شدند و خایه های پوتین را به «یُمن تبرّک» مانند «ضریح های مقدّس» ؛ لیس نمیزدند.
  این مانور؛ نشانهٔ وحشت است و نه «آمادگی».

  http://www.radiofarda.com/content/b2-sepah-pasdaran-mohamad-pakpour-terorist-razmayesh/27665261.html

  پاسخحذف
 14. یکی به این «هزار پدر»بگه ای«کُس کش»کشکت رو بساب ای «زن»قحبه سپاهی
  http://m.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-19134687
  «محسن»

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. محسن گرامی

   «اقتصاد مقاومتی» فقط یک معنی دارد؛ آنهم اینکه: (هر آنچه را که شمپانزهٔ هم فکر انگل فرزانه؛ از اقتصاد ویران ایران نتوانست به دستهای سپاه و نیروهای امنیتی و بنیادهای تحت امر انگل فرزانه منتقل کند؛ امام حسن روحانی باید وظیفهٔ «شمپانزهٔ رکن رابعی» را تکمیل کند.)

   در سایهٔ «اقتصاد مقاومتی = همه چیز زیر دست انگل فرزلانه و سپاه»؛ همهٔ مزدوران رژیم میتوانند با دور زدن «سازمانهای نظارتی»؛ هر کاری که خواستند؛ با ثروتهای ملّی انجام دهند و پاسخگوی هیچ ارگانی هم نباشند.
   الاغهایی که فکر میکنند در فرای نام پر طمطراق اقتصاد مقاومتی؛ «منافع ملّی» نهفته است؛ خودشان و دیگران را فریب میدهند و «نوکران بی جیره مواجب انگلهای صفوی» هستند.
   سازندگان این نام پر طمطراق؛ در پی «غارت مطلق» هستند و مانند «کیم جون اونگ» هر زمان که مردم بپرسند که:

   - پس پیشرفت چه شد؟

   یک آلت تناسلی روسی یا کرهٔ شمالی به نام «موشک» را نشانشان دهند و بگویند:

   - اگر این کیر پرتاب شونده؛ «پیشرفت» نیست .... پس چه است؟

   نوش جان «حاکمین» و «مؤمنین» و «ساکتان» باد.

   حذف
 15. http://dw.com/p/1ITCw
  «محسن»

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. محسن گرامی

   آمریکا منتظر یک «سونامی» است. هیچکس نمیداند که آیا پیر و پاتالهای قدرتمند خواهند توانست جلوش را بگیرند؟ یا نه؟
   «اگر نتوانند» آن جمله ای است که «روسها» به آن فکر میکنند و برای مقابله با آن برنامه میریزند. زیرا معنی سنگینی دارد.

   «اگر نتوانند» .... به این معنی است که:
   «ناتوی عربی» و ارتش آمریکا؛ سونامی بعدی خواهند بود.
   در هفته های آینده شاهد «تغییر مواضع الاغهای عثمانی» برای چندمین بار خواهید بود.

   حذف
 16. در ایران طی پروسه ای چندین ماهه و تا دیر نشده . انگل وازلینی برکنار و شورای رهبری بر سر کار خاهد آمد. در نهایت شاید تا پایان سال سپاه آدمخار پس از بازنشسته شدن فرماندهان درپیتی خردار در ارتش ادغام خاهد شد. و........................ .

  پاسخحذف
 17. کژدم گرامی
  شهیندوخت ملاوردی به دادگاه احضار شد
  http://www.radiofarda.mobi/a/f35_molaverdi_iran_judiciary/27666232.html

  پاسخحذف
 18. کودک نوپای ناتوی عربی که در ماجرای یمن پا به عرصه گذاشت اهسته اهسته به بلوغ میرسد.تمایل رهبران سعودی برای اتش بس نوید روزهای سختی برای حاکمان نگون بخت ایران دارد.گر چه در تبلیغات به زعم شما پشمک نیوزی صحبت از شکست عربستان و همراهان در ماجرای یمن میشود ولی هم اینان در خفا از چند و چون ماجرا خبر دارن.اتش بس در یمن به معنای رها شدن بخشی از این پتانسیل برای ورود به معرکه سوریه و یکسره نمودن کار دارد.در ضمن میدان یمن تمرین بسیار خوبی برای ایفای نقش های بزرگتر بود.تصور میکنم که تا زمان انتخابات ریاست جمهوری امریکا و ورود رییس جمهور جدید اتفاق خاصی در صحنه سیاسی خاورمیانه نیافتد.و ما شاهد تحول جدی در عرصه نبردها نخواهیم بود بعد از انتخابات بسیاری از مسائل روشن خواهد شد گر چه باید احتمالات بعد از پیروزی خانم کلینتون و حتی سندرز را هم مدنظر داشت

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. galaxy1360 گرامی

   مشکل بسیاری از ساکنین «تازی پرست» ایران این است که حتّی نمیتوان آنها را «عرب پرست» نامید. آنها «عربهای تازی» را میپرستند و باید در گروه «دشمن پرستان» کلاسه بندی شوند (چه شیعه مسلک باشند و یا چه سُنّی مسلک). امّا مشکل دیگر آنها این است که خودشان را «نخود آش دعواهای بنی امیّه و بنی هاشم کرده اند» و اکنون عدهّ ای را نیز داریم که از ۵۰۰ سال پیش؛ «بنی هاشم پرستی» را به عنوان «ناسیونالیسم ایرانی» معرفی میکنند و «گور پرستان گورهای بنی هاشمیان» میخواهند عقاید کثیف «تازی پرستانه» را خود را «ایرانی بودن» جا بزنند (از مصدّقی ها و پان ایرانیستها و سید رضا دیباها و انگل فرزانه ای ها بگیر تا گلسرخی ها و رهبر و تئوریسین مخبّط حزب کمونیست کارگری که در محرّم سیاهپوش می شد.)؛ از همین نگاه گذرا میتوان فهمید که سلالهٔ «شبه روشنفکران ایران ستیز و تازی پرست» به کجا می رسد و چرا ایرانیان دیگر «ایرانی نیستند» حتّی اگر در چهارشنبه سوری؛ صد میلیون تُن ترقّه در کنند.
   امّا همین پرستندگان «تازیهای عرب» خود را «ضدّ عرب» جا میزنند. به همین دلیل تحلیلها و نگرش آنها به مسائل را باید در کلاسه بندی «شتر سواری دولّا دولّا» گنجانید.

   وقتی اسم «ناتوی عربی» می آید؛ بُراق میشوند و میگویند: «عربها عُزضه ندارند» در حالی که عربها ۱۴۰۰ سال پیش بسیار ضعیفتر بودند و ایرانیان بسیار قدرتمند تر؛ امّا همان «ضعیفها»؛ توانستند این سرزمین را ویران کنند و «مسلمانان ایران» «بویندگان مدفوع شتر سرخ عایشه و یا شفا یافتگان شاش محمّدهستند».
   وقتی به باورهایشان نگاه میکنی «شاش محمّد بچّه باز» را «درمان هزار درد میدانند و «شکمباره و زنباره های عرب تازی» را «پیامبر و ائمّهٔ اطهار» مینامند و استفراغ آنها را «هورت میکشند».
   این جماعت را به حال خود رها کنید تا با آن «خود روشنفکر پنداران = شارلاتانهایشان» به گور روند.

   حذف
  2. همه در حال آماده شدن برای دوران «بعد از اوباما» هستند.
   ساکنین ایران نشان دادند که نه میخواهند و نه میتوانند سرنوشت خود را رقم بزنند؛ لذا باید منتظر نوشته شدن سرنوشتی شوم؛ توسط دیگران باشند.

   http://www.radiofarda.com/content/f2-israel-netanyahu-admitted-carried-out-attacks-in-syria-hezbollah/27668981.html

   حذف
  3. پروژهٔ «سرنگونی ستونهای خاورمیانه» که توسط «جورج بوش پسر» عملیاتی شد را هرگز فراموش نکنید.
   بر خلاف تصوّر بسیاری از احمقها؛ آمریکا در حال برنامه ریزی برای پخش «حلوای دموکراسی در ایران» نیست. همهٔ «نشانه ها» میگویند که:
   اکنون زمان ویرانی و متلاشی کردن هر آنچه که «ایران» مینامید فرا رسیده است.

   لذا این لینک یک طرف:

   http://www.radiofarda.com/content/f2-israel-netanyahu-admitted-carried-out-attacks-in-syria-hezbollah/27668981.html

   .... و «ارتش عربی - اسلامی» طرفی دیگر.

   هرکس روی «روسها» حساب باز کند؛ بسیار به خطا رفته است.

   حذف
  4. ارتش قدرتمند ایران اسلامی و «۲ جلیقه پوش»

   http://www.radiofarda.com/content/o2-as-iran-army-border/27667956.html

   شرم آور نیست؟

   حذف
 19. کژدم باور کن این مملکت بدون هر گونه تلاش سختی توسط ابواب جمعی کشورهای عربی یا روی کار امدن ترامپ از هم می پاشد
  کشوری با امار:
  1. حدود ۶۵۰۰ مرکز ترک اعتیاد در ایران وجود دارد و سالانه بیش از ۷۰۰ هزار نفر به این مراکز مراجعه می کنند، اما، ۹۰ درصد مراجعه کنندگان به این مراکز پس از سم زدایی از نو به مواد مخدر روی می آورند.
  2. جمعیت حاشیه نشین ایران هم اکنون ۱۰ میلیون نفر است و ۵ میلیون نفر نیز در بافت های فرسوده زندگی می کنند که روی هم ۱۵ میلیون نفر محروم مطلق کشور را تشکیل می دهند.
  3.هم اکنون ۴۲۰ شهرستان در ایران وجود دارد که در برخی از آنها نرخ بیکاری به ۴۰ تا ۶۰ درصد می رسد، در حالی که نرخ بیکاری در ۱۲۰۰ شهر بعضاً به ۷۰ درصد بالغ می گردد
  4. دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است و ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز مطالبات جاری بانک ها را تشکیل می دهد. وزیر اقتصاد و امور دارایی سپس اضافه کرد که ۷۰ درصد تسهیلات بانکی کشور از نوع "استمهال" هستند، یعنی از نوع معوقات پرداخت نشدۀ بانکی و به همین دلیل، به گفتۀ علی طیب نیا، بانک های کشور نمی توانند نیازهای تولید کشور را تأمین کرده و به تحقق اقتصادمقاربتی کمک کنند.
  5.کشوری که تا یازده سال اینده تمامی منابع زیر زمینیش مصرف و تبدیل به یک کشور بی اب و علف خواهد شدو....

  از همه مهمتر رهبر نابخردی است که با دستور اقتصاد مقاربتی خود و موشک بازیهایی که راه انداخته تتمه درامدها و منابع این کشور را به باد داد و این کشور تبدیل به سرزمین سوخته خواهد شد

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی

   با این حساب ۲ را بیشتر برای «بقا» نمانده است:

   ۱- یا به چاه جمکران (پناهگاه امام زمان = محصول شومبول نامرئی امام یازدهم) پناه ببرند.

   ۲- یا به «رضا اسهال و استفراغی شفا دهنده» پناه ببرند.

   حذف
 20. خبرهایی که توسط «تشتک نیوزهای رژیم انگلهای صفوی» در رابطه با کشته شدن اوباشان رژیم در سوریه منتشر میشوند؛ بسیار به دور از واقعیت هستند.
  در طی هفتهٔ گذشته بیش از ۱۵۰ نفر از مزدوران رسمی و غیر رسمی رژیم «انگل فرزانه» در سوریه کشته شده اند. این چنین تلفاتی باید با شمار بسیاری از زخمیها همراه باشد که هیچ سخنی در مورد آنها گفته نمیشود.
  «انگل فرزانه» اکنون «ارتش قلّابی صفوی» را نیز به میدان «هزینه کردن» آورده است. زیرا «ارباب کرملین» میخواهد «حرکتی قابل لمس» از طرف «نوکر پاستور نشین» ببیند؛ تا ارزش «پشتیبانی» داشته باشد؛ و گرنه «روسها» مثل «حزبلبلی ها و پان ایرانیستها» خر نیستند که بر روی «شعار»؛ سرمایه گذاری کنند.

  پاسخحذف
 21. کژدم گرامی
  آتش‌بس سوریه از سوی نیروی های اسد "در آستانه فروپاشی" است
  http://ir.voanews.com/content/syria-truce-warning/3281151.html
  «محسن»

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. محسن گرامی

   در حال فروپاشی نیست؛ بلکه بخشی از «جنگ فرسایشی» است.
   نوکران آقای پوتین (اسد و انگل فرزانه) هنوز نمیتوانند بفهمند که «عروسک خیمه شب بازی» بازی بسیار بزرگتری هستند که میان غرب و روسیه در جریان است.
   زمانی که به قیمت «یک کیلو هویج» فروخته شدند؛ خواهند فهمید.

   حذف
 22. درود بر کژدم گرامی
  عالی ترین مدال ترکیه به پادشاه عربستان اهدا شد
  رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه این مدال را اهدا کرد و گفت ملک سلمان از هنگام جلوس بر تخت سلطنت، گام های بلندی برای تقویت مناسبات دوستانه بین دو کشور برداشته است.
  http://ir.voanews.com/content/turkey-saudi-king-medal/3282275.html

  «حضرت مهدی(عین)»

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. «حضرت مهدی(عین)» ناشناس گرامی

   نخست اینکه: این «حضرت مهدی(عین)» برای همیشه ناشناس و «چاه نورد» باقی خواهد ماند تا «شارلاتانهای انگل صفوی» تا میتوانند «الاغهای شیعه مسلک» را بدوشند و بر روی «پالانشان» خروارها بار بگذارند.

   دوّم اینکه:

   اگر مسیری را که این وبلاگ در تفسیر و پیشبینی های خود در رابطه با «بحران خاورمیانه» پیموده است؛ بار دیگر مطالعه کنید؛ گذشته از لغزشهای تحلیلی در رابطه با «فتح تپّه ها و درّه ها» که یک امر «روز مرّه» هستند و میتوانند دست بدست شوند؛ در نظر آورید؛ در توضیح و پیشبینی مسیر اصلی اشتباهی انجام نگرفته است.

   http://kajdoum1.blogspot.com/2015/01/blog-post_11.html

   در تمامی تحلیلها نیز گفته ام که: «الاغهای عثمانی» همیشه شاخه به شاخه پریده و مانند «ریزه خواران پس مانده های سفره» عمل کرده اند؛ امّا عربستان یک مسیر را انتخاب کرده و در این مسیر؛ تلاشی «تک خطّی» داشته است. به همین دلیل است که اکنون میبینید که «اشّک اردوغان» بالاترین مدال را به گردن رهبر عربستان می اندازد و از طرف دیگر به مسیر نخستین خود که «خایه مالی اسرائیل» بود باز میگردد. «الاغهای عثمانی» در تصورات واهی خود؛ مثل یک الاغ واقعی؛ تنها به دنبال «سبزیجات؛ هر جا که باشد» بودند و به همین خاطر بازی را باخته اند و بقیّه تلاشها برای «سرخ نگهداشتن چهره» است.
   «الاغهای عثمانی» هنوز یک مسئلهٔ بسیار مهم را در محاسبات خود نگنجانیده اند و آن هم «جدا شدن احتمالی انگلستان از اتحادیهٔ اروپا» است. در صورتی که چنین جدایی انجام پذیرد؛ «الاغهای عثمانی» باید خود را برای «۳ قلو زاییدن در طویله» آماده کنند.
   حساب «انگلهای صفوی مسلک» و اوباشان باورمندشان (یارانه و روغن نباتی بگیرها و ساندیس خورهای وطن فروش) نیز بسیار روشن است؛ هرچند که «خود روشنفکر پنداران» یا نمیتوانند و یا نمیخواهند ببینند. زیرا صرف نمیکند.

   حذف
 23. خبر بسیار مهم اینکه:
  آقای «پل رایان» که از طرف «پیر و پاتالهای حزب جمهوریخواه آمریکا» تحت فشار بود تا با کنار زدن «دونالد ترامپ» (به هر وسیله ای)؛ خود را کاندیدای ریاست جمهوری کند؛ امروز به طور رسمی اعلام کرد که:
  «به اندازهٔ کافی در کنگره مشغولیت دارد و نمیخواهد به این بازی وارد شود».
  آقای «پل رایان» به طور غیر مستقیم؛ به «بازیهای کثیف پیر و پاتالهای حزب جمهوریخواه» اعتراض کرد. باز هم به طور غیر مستقیم تر حمایت خود را از «دونالد ترامپ» اعلام نمود؛ تا در صورت انتخاب شدن دونالد ترامپ به مقام ریاست جمهوری؛ «پل رابط» میان حزب جمهوریخواه و رئیس جمهور را حفظ کند.

  https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/wp/2016/04/12/paul-ryan-to-deliver-a-shermanesque-rejection-of-running-for-president/?hpid=hp_hp-top-table-main_pp-ryan-1256pm%3Ahomepage%2Fstory

  حرکتی بسیار سنجیده که در «تل آویو» آموخت.

  پاسخحذف
 24. ۴ تکاور ارتش رژیم و دهها نفر از نیروهای حزب الله لبنان و شیعیان عراقی و نیروهای اسد؛ در این عملیات کشته شده اند.

  https://www.youtube.com/watch?v=xOpFz0DJn_Q

  اگر به ویدیو نگاه کنید؛ اثری ازادّعای «پوردستان» مبنی بر حملهٔ هزاران نفر از نفرات جبهة النصرة نمی بینید.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. گنده گوزیهای «گروهبان پوردستان» به نقل از رادیو فردا:

   (فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی همچنین توضیح داد که این افراد در حمله «چند هزار نفر از نیروهای جبهه‌النصره و تکفیری‌ها به جنوب حلب» کشته شدند.

   آقای پوردستان روز چهارشنبه در عین حال ادعا کرده است که این چهار نفر «قبل از شهادت توانستند تعدادی از تانک‌ها و نفربرهای گروهک تروریستی النصره را منهدم کنند و ۲۰۰ کشته از آنها بگیرند» که به گفته فرمانده نیروی زمینی «تمامی اسناد آن نیز موجود است».

   خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نام و درجه نظامی این کشته‌شدگان را «سرهنگ مجتبی ذوالفقارنسب»، «سروان مرتضی زرهرند»، «ستوان دوم مجتبی یداللهی منفرد» و «محسن قوطاسلو» اعلام کرده است.

   بر اساس این گزارش، دو تن از این افراد از تکاوران تیپ ۶۵ نوهد (نیروی ویژه هوابرد ارتش مشهور به کلاه‌سبزها) و دو نفر دیگر از تکاوران تیپ ۲۵۸ پژوهنده و تیپ ۴۵ شوشتر بودند.

   ارتش جمهوری اسلامی ایران در ماه جاری اعلام کرد که تکاوران (کماندوهای) خود را برای کمک به دولت بشار اسد و آن چه «دفاع از حرم مقدسات شیعه» می‌نامد، به سوریه اعزام کرده است.)

   حذف
  2. بنا به گفته شما این فرماندهان=گونده گوز»فقط یاد گرفتن که دروغ به خورد ملت بدن با دیدن ویدیو کاملا مشخصه که نه تانکی نه نفربری نه کشته ایی که این فرمانده ارتش گفته مشاهده نشد کاملا مشخصه که چطور پا به فرار میزارن

   حذف
  3. ناشناس گرامی
   حتی «جبهة النصرة» هم در رابطه با این عملیات دروغ میگوید. آنها میگویند که در این عملیات بیش از ۱۰ خودرو نظامی را نیز منهدم کرده اند؛ امّا در ویدیویی که منتشر کرده اند؛ حتّی یک «دوچرخهٔ منهدم شده» را نشان نمیدهند. فقط میخواهند کارشان را «پر رنگ تر» نشان دهند.
   امّا این ویدیو نشان از یک «فرار و شکست بزرگ» از طرف «نیروهای بشار اسد» و «مدافعین حرم» دارد که ما کاری به «بشار اسد» نداریم. بلکه باید از «انگل فرزانه» و «گروهبان آشخور پوردستان» پرسید:
   آخه الاغ مادر به خطا... در کدام روستای اطراف حلب «حرمهای قلاّبی شیعیان» وجود دارند؟
   حد اقل به «الاغهای حزبلبلی» و نوکرانتان احترام بگذارید و اینهمه دروغ و گنده گوزی تحویلشان ندهید.

   حذف
  4. سیاست رژیم کثیف «انگلهای صفوی» در رابطه با فرستادن نیرو به سوریه؛ از این قرار است که تعدادی نیرو را از یگانهای گوناگون و در شهرستانها و استانهای مختلف؛ سرهم بندی میکنند و آنها را به سوریه میفرستند؛ تا اگر کشته شوند؛ ۲ نفر را در آمل و ۴ نفر را در اراک و ۵ نفر را در کرمان و ۳ نفر را در یزد ... و الی ماشاألله .... تشییع جنازه کنند؛ تا فاجعه را «کم عمق» جلوه دهند. امّا ساکنین ایران باید بدانند:
   هر کسی که کشته میشود؛ مهم نیست که به کدام شهر و استان تعلق دارد؛ بلکه حتّی مهم نیست که چه باوری دارد؟! بلکه مهمّ این است که همهٔ بازماندگان آنها؛ بعد از مرگ آنها؛ تبدیل به «مفت خور» میشوند که هزینهٔ زندگی آنها را باید «تو» بپردازی.... آنهم برای «هیچ و پوچ»؛ امّا بدتر اینکه: حتّی پرداخت هزینه ها به نام تو نوشته نمیشود؛ بلکه به حساب «الطاف ملوکانهٔ انگل فرزانه» نوشته میشود. یعنی اینکه:
   هم کشته میدهی؛ هم هزینه می پردازی ... ولی در نهایت این «انگل فرزانه» است که «قهرمان خیرات و مبرّات و الطاف ملوکانه» میشود.
   نتیجهٔ نهایی اینکه:
   تو فقط یا باید برای بشار اسد و لبنانیهای مزدور کشته شوی؛ بیوه شوی؛ یتیم شوی؛ هزینه بپردازی.
   یعنی اینکه به خاطر «حماقت» باید هزینه هایی بپردازی که بسیار غیر ضروری هستند.

   پرسش اینکه:
   تا کی میخواهی مانند «گاو» و «الاغ» ... نقش بازی کنی؟

   حذف
 25. کژدم گرامی
  یه نگاهی به این فایل صوتی بیندازید «واقعا»توف تو شرافت این مداحان زنازاده که ملت «شعیه مسلک اریایی»رو کُس گیر اوردن
  https://youtu.be/AscLmRV0O-c
  «محسن»

  پاسخحذف
 26. کژدم جان این تخم حسین بن عاریایی ها ویدیو لینک زیر رو که در بالا امده دادن. سر به نیستش کردن.
  https://www.youtube.com/watch?v=xOpFz0DJn_Q

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   من حدس میزدم که اینگونه شود؛ لذا آنرا داونلود کردم.
   اهمیتی هم ندارد. تعداد زیادی اجساد پراکنده در یک منطقه را نشان میدهند و چند تا فحش هم مثل «خوکهای ایرانی» و «خوکهای حزب الله» و «سگهای نُصَیری=علوی» می دهند. جسدها تازه هستند و مثل اجسادی که «داعش» نشان میدهد «مُثله» نشده اند . همین.

   حذف
  2. در این عملیات تعدادی نیز زخمی شده اند که احتمالً نفر پنجم تکاوران که به کشته ها پیوست؛ یکی از همین زخمیها بوده است. تعداد ۴ نفر از نیروهای ویژهٔ حزب الله لبنان نیز دستگیر شده اند.

   حذف
  3. در پایان باید بگویم که من لینک این ویدیو را تنها به این دلیل منتشر کردم که خوانندگان ببینند که جایی که نیروی هوایی روسیه حضور ندارد؛ نیروهای بشار اسد و نیروهای تحت امر سپاه قلّابی قدس؛ مانند گلّه های گاو و گوسفند کشته میشوند و اگر حمایت هوایی روسیه نباشد؛ همهٔ اینها یک «لقمهٔ چپ» هستند که حتی بیشتر از ۳ ماه نیز نمیتوانند دوام بیاورند و اینکه در «تشتک نیوزهای حزبلبلی ها» گفته میشود که اگر «رژیم انگلهای صفوی نبود» بشار اسد شکست میخورد؛ یک دروغ بزرگ است.
   نیروهای تحت امر «سپاه قلّابی قدس» هیچگونه ارزش نظامی؛ به جز بازی کردن نقش «سربازان پیادهٔ روسیه» را ندارند و بهتر است که به ایران برگردند و در «جمع کردن بشقاب ماهواره ها» به «جهاد» ادامه داده و به «پاسبانهای کلانتریها» کمک کنند.
   آن سیلوهای موشکی هم که با آب و تاب نمایش میدهند؛ چیزی در همین ردیف است.
   به درجه های نظامی که خودشان به خودشان میدهند و همدیگر را «سردار» و «سر لشکر» خطاب میکنند اهمیتی ندهید زیرا درجات نظامی که به همدیگر میدهند مانند زمان محمد رضا پهلوی بی ارزش هستند و ارزشی بیشتر از «عمّامه» ندارد.

   حذف
  4. اگر خوانندگان گرامی ماجرای شترسواری دولّا دولّای پاکستانیها در رابطه با عربستان سعودی و رژیم انگلهای صفوی را به یاد داشته باشند و اینکه «محمد جواد ظریف» با پاکستان سفر کرد را به یاد بیاورند؛ در آن ماجرا «محمد جواد ظریف» بنا به دستور ملوکانهٔ «انگل فرزانه» وعده های «نفت و گاز مجّانی» را به عنوان «تحفه» با خود به درگاه نظامیان فاسد پاکستانی؛ به ارمغان برده بود و گرنه هیچگونه «اهرم فشاری» که بتواند با تکیه بر آن به پاکستان فشار بیاورد؛ در دست نداشت و «وعده های نفت و گاز مجّانی» را در کیسه حمل میکرد.
   این رژیم کثیف همهٔ کارهایش را با رشوه و حیف و میل ثروت ملّی (بخشیدن از کیسهٔ ایرانیان)پیش میبرد. به همین خاطر است که سرزمین ایران حتّی «زیر ساختهای طبیعی» خود را نیز در طی این ۳۸ سال از دست داده است. زیرا همهٔ ثروت ملّی هزینهٔ «باج دادن و استخدام مزدورهای بیگانه» شده است و بخش بزرگی از ثروت ملّی نیز توسط اوباشان رژیم (رانت خواران نظامی - امنیتی) به بهانه های گوناگون به یغما رفته است. اگر یک نیروی بیطرف بخواهد پرونده های یغماها را بیرون بکشد؛ شاید بیش از یک تریلیارد دلار (هزار میلیارد دلار) فقط توسط رانت خواران که بر سر سفرهٔ غارت نشسته اند (اعم از اصول گرا و اصلاح طلب)؛ غارت شده است و بخش اعظم آن به خارج از ایران منتقل شده و «آقازاده ها» نیز به عنوان «سگهای پاسبان» این اموال به خارج رفته و با بازی کردن نقش «ما هم اصلاح طلب هستیم»؛ هم «ستون پنجم» هستند و هم «سگهای نگهبان اموال غارت شده».

   حذف
 27. کژدم عزیز د در لینک زیر یک بابایی جواب نامه کروبی رو به روحانی داده. نامه بلند بالاست. اما در جایی متن داخل پراتز در دنباله . به کروبی میگه لیست امید . دروغ بوده و لیست سید علی خامنه ای هست. ای تف بر تو رفسنجانی. تف. {جناب آقای کروبی چنین رأی و انتخابی چه جای شادی و سرور دارد؟ انتخاباتی که به بهترین نحو ممکن از سوی ارباب قدرت مهندسی شد. علی خامنه‌ای با جا دادن اسامی امثال کاظم جلالی و دیگر قماشی از این دست در لیست امید مجانین را بی سرو صدا به مجلس نشاند و عده‌ای بی نام و نشان را هم به حجله‌ی مجلسین درآورد. با مهندسی حذف محمد تقی مصباح یزدی و محمد یزدی از مجلس خبرگان چهل و دو درصد ساخت این مجلس را به گونه‌ای دگرگون نمود که شاگردان جوان و تازه نفس مصباح وارد این مجلس شوند. کسانی همچون میرباقری که مصباح او را از مفاخر قلمداد نموده و محمدی عراقی داماد مصباح و دیگرانی این چنین. چه پیروزی افتخارآمیزی!} رفسنجانی و اسهال طلبان و خامنه ای فرو کردن به 2 میلیون نفر در کشور تهران. دامادیتان مبارک 2میلیون نفر .
  http://www.tahlilrooz.net/?p=8220

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   من به فعل و انفعالات درونی باندهای گوناگون رژیم هیچ اهمیتی نمیدهم. زیرا از «خوک هندی بنیانگذار کبیر» بگیر و تا اکنون؛ همهٔ کسانی که سکان را بدست گرفته اند؛ و یا به صورت ادواری سکّان را از دست داده و به «منتقد» تبدیل شده اند؛ پفیوزهای بیشرف و خائن بوده اند و هستند.

   حذف
  2. انگلستان از دیرباز علاقهٔ شدیدی به بازی در «محور ادیان و خرافات» داشته است و بسیاری از جنبشهای «دینی - خرافی» را بوجود آورده و اهداف استراتژیک فرامنطقه ای خود را در این مسیر اعمال کرده است. از اختراع «تشیّع صفوی» به عنوان «حاشیهٔ حرکت برادران شرلی» گرفته و تولید «مجلسیها» و تولید «بحارالانوارها» بگیر تا هدایت حرکت فراماسونری «جمال الدین اسد آبادی» و تکّه پاره کردن امپراطوری عثمانی گرفته تا سرمایه گذاری بر روی «اقبال لاهوری» (احتمالاً فراماسون لُژ انگلیس) و محمد علی جناح (به همچنین) .... و تولید «کثافتستان» ..... تا آخرین اختراعش یعنی «اخوان المسلمین».
   اکنون BBC در آستانهٔ برگزاری کنفرانس کشورهای اسلام زده؛ تصمیم حاکمیت اردن بر بستن دفاتر «اخوان المسلمین» را تیتر کرده است.

   http://www.bbc.com/persian/world/2016/04/160413_l03_jordan_islamist

   امّا منظور من از گفتن اینهمه داستان این نیست که «انگلیسها» دسیسه کار یا خوب و یا بد هستند. بلکه منظورم این است که «بستن دفاتر اخوان المسلمین در اُردن» در آستانهٔ «کنفرانس اسلامی» در ترکیهٔ عثمانی؛ نشاندهندهٔ «تحقیر اردوغان عثمانی اخوان المسلمینی» توسط عربستان سعودی است.
   ترکهای عثمانی؛ به لب گور نزدیک میشوند و به «دستمال خایه مالی» نیاز فراوانی دارند.
   اکنون عربستان سعودی (همان سوسمارخورهای معروف پان ایرانیستها)؛ در حال تغییر جغرافیای سیاسی منطقه هستند.
   انگل فرزانه هم به لابلای «چمنزار خایه های پوتین» پناه برده و «چلّه نشسته» و «اعتکاف» فرموده و به خواندن «فوتوکپی مقدّس قرآن» که از طرف «پوتین اورتودوکس» برای نشان دادن «ارزش واقعی انگل فرزانه برای روسیه» در برابر چشمهای عالمیان انجام شد مشغول است.

   باید به «انگل فرزانه» گفت:

   همینطوری به «چلّه نشینی و اعتکاف» و «تحقیق و تفحّص» در بارهٔ فوتوکپی مقدّس ادامه بده؛ تا ببینیم:

   «اونچی سئچار ... یا ... دگیرمانچی».

   یا هو ....
   خدا قوّت ...

   حذف
 28. این هم از مدعیان «بازماندگان ساسانیان».

  http://www.radiofarda.com/content/fa-iranian-yellow-deer-stoning-in-lorestan/27672725.html

  بر چنین بوم و بر و ملّت قهرمان و خَرش باید رید....

  بی براری .... بی براری..... وِی... وِی ....


  دایه دایه وقت جنگه....

  خاک بر سر و نفرین بر چنین کثافتها و ناپاکان باد.

  پاسخحذف
 29. دیروز میخواستم لینک این ویدیو را که مربوط به یکی ار ۴ اسیر حزب الله لبنان است را منتشر کنم؛ ولی به خاطر اینکه پس از چند ساعت غیر قابل دسترس میشد؛ منتشر نکردم. اکنون دیگر در اختیار یوتیوب نیست و حذف نخواهد شد.

  http://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2016/04/14/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF.html

  پاسخحذف
 30. ظاهراً خبر بدی است؛ امّا این سیلابها در آذربایجان غربی میتوانند به زنده شدن دریاچهٔ آذربایجان کمک مؤثری کنند. مهم نیست که چند هزار نفر آسیب میبینند؛ بلکه مهم تر آنکه: از آواره شدن میلیونها نفر به خاطر ظهور «کویر آذربایجان» جلوگیری میشود.
  باز گشت زندگی به دریاچهٔ آذربایجان؛ باز گشت زندگی به آذربایجان است.

  http://www.radiofarda.com/content/f14_flood_in_9_province_of_iran/27675043.html

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. در این واویلا ... یک خبر خوب. کاشکی که پایدار بماند.

   http://www.bbc.com/persian/iran/2016/04/160413_om_lake_urmia

   حذف
  2. http://www.bbc.com/persian/iran/2016/04/160414_nm_flood

   حذف
 31. یکی از ایران زنگ زده میگه در غرب کشور تهران . میدان سادغیه روی بعضی دیوارها نوشتن . با رنگ و بزرگ . تا ملت خر است/ خامنه ای رهبر است.@@@@ میارکه عاریاییهای چورتی.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   این یک شعار ۳۷ ساله است که بر روی دیوارها نوشته میشد و یکی از نویسندگانش هم خودم بودم:

   تا ملّت خر است ... خمینی رهبر است.

   حذف
  2. اکنون بسیاری از آن «خرها» مُرده اند و «کرّه خرهای اصلاح طلب» و «کرّه خر های سبز مذهبی» تولید کرده اند.
   حزبلبلی ها خارج از این دایره هستند و به «نئاندرتالها» تعلق دارند.

   حذف
 32. آیا روسها میخواهند یک «فوتوکپی و نسخهٔ جعلی» به عربها هدیه کنند؟ یا اینکه «فوتوکپی مقّدس» سهم «امیر المؤمنین فرزانه» بود و عربها قرار است نسخهٔ اصلی را بگیرند؟

  http://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2016/04/14/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF.html

  پاسخحذف
 33. درود کژدم گرامی
  اول اینکه خیلی خوشحالم بابت زنده شدن دریاچه ارومیه «امیدوارم پایدار بماند»
  آزمایش موشکی کره شمالی با شکست روبه‌رو شد کره جنوبی و آمریکا اعلام کردند که آزمایش موشکی کره شمالی که بامداد جمعه در سالروز تولد پدربزرگِ رهبر فعلی این کشور انجام گرفت با شکست روبه‌رو شده است. بنابر بیانیه ارتش کره جنوبی، این آزمایش موشکی بامداد جمعه در ساحل شرقی کره شمالی انجام شده و «ظاهرا ناموفق بوده است». سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نیز اعلام کرد پنتاگون این آزمایشِ «ظاهرا ناموفق» را ردیابی و رصد کرده است. کره شمالی که سال‌ها مشمول تحریم‌های سازمان ملل قرار داشت
  «محسن»

  پاسخحذف

 34. رویترز: قاسم سلیمانی بار دیگر به روسیه سفر کرد
  دفعه قبل که سلیمانی به روسیه سفر کرد، یک ماه بعد روسیه وارد جنگ سوریه شد. اینبار چطور؟ آیا اتفاقی قرار است بیفتد؟
  http://ir.voanews.com/content/iran-irgc-soleimani-russia/3287518.html
  «محسن»

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. محسن گرامی

   حزب الله لبنان در حال ساختن یک پایگاه در سوریه است. از طرف دیگر مناطقی که بازپس گرفته شده اند به نیروی نظامی برای نگهداری نیاز دارند و ارتش اسد و حزب الله لبنان دچار کمبود نفرات هستند. گفته میشپد که ۷۰ درصد خانواده های علوی فرزندان پسرشان را در این نبردها از دست داده اند. لذا وضعیت آنچنان که در خبرها می آید؛ خوش نیست. حرکت کشورهای سنّی مذهب و ارتش اسلامی فراگیر و سازو کارهای دیگری که آهسته آهسته از آنها رونمایی میشود؛ قوز بالای قوز است.
   حاجی بادمجان گروهبان میرزا قاسمی برای گدایی به کجا پناه ببرد؟ به چاه جمکران؟ یا به درگاه کرملین؟

   حذف
 35. فرهنگ سوپر مدرن مردم «کشور تهران». آنهایی که میخواهند سروران جهان شوند؛ امّا خانهٔ خود را با مستراح عوضی گرفته اند.

  http://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/g-19193098

  پاسخحذف
 36. استودیوم رو با طویله پدرشون این تازی پرستا عوضی گرفتن.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   استادیوم را ول کنید؛ من اینرا مثال آوردم تا آنهایی که خیلی میخواهند ایران را نجات دهند و فکر میکنند که ستارهٔ صبح بر پیشانی این «ساکنین ذلیل و چاه پرست ایران» میدرخشد؛ با چه حیواناتی عقب مانده تر از «عنترها» روبرو هستند؟ نمونهٔ دیگرش هم سنگسار یک گوزن بود و نمونه های دیگر نیز بسیار فراوانند. مانند: زیر پا له کردن همدیگر به خاطر «بستهٔ غذایی دولتی» (فوتو کپی هدیهٔ احمدی نژادی از طرف امام حسن بنفش)؛ آتش زدن پناهگاه گربه ها و زنده سوزاندن این حیوانات که تنها گناهشان دوستی طبیعی با انسان در لطافت بخشیدن به زندگی روزمرّه است. «دوستی پاک و بی چشم داشتی» که میتوان با یک لقمه نان خرید و نیازی به اجیر کردن مزدوران شیعهٔ بیشرف افغانی و پاکستانی و عراقی (دوستان = مگسان گرد شیرینی حاکمیت کثیف شیعیان صفوی)با هزینه های صدها هزار دلار ماهانه ندارد.
   من (کژدم) چون ریش ندارم و از ریش متنفّرم (چه ریش مذهبی و چه ریش فیدل کاسترویی = هر دو ریش مذهبی هستند)؛ سخنم خریدار ندارد.
   تا کنون در طی ۲ سال اخیر گفته ام که: برجام؛ نخواهد توانست موجبات سرمایه گذاری در ایران شود؟ ... زیرا روسپی زادگانی که روزی «کربلا کربلا ماداریم می آییم» بودند و اکنون یک گروهبان را «اُسوهٔ نظامی» قرار داده اند که هر چندماه یکبار برای لیسیدن «کیر پوتین» به مسکو سفر میکند (روسپی زاده حاجی بادمجان میرزا قاسمی = آریو برزن کیرلیس پوتین). قهرمانان این «موجودات سخیف» هستند که خود را «ایرانی» می نامند.

   امروز ظاهراً روز ارتش بود. ارتش نیز «پشم خایه های پوتین» (بخشی از S-300 را برای نمایش قدرت دروغین و مقواّایی و پلاستیکی خود به نمایش گذاشت) در حالی که هر احمقی میداند: داشتن «یک بخش از یک سیستم» با «نداشتن آن» فرقی نمیکند.

   http://www.bbc.com/persian/iran/2016/04/160417_l26_iran_nuclear_deal_report

   رئیس جمهور «امّت کیر لیس روسپی زادهٔ فرزانه» نیز سخنرانی غرّایی کرد که این «قدرت» (راستی کدامین قدرت؟) برای دفاع از «پایتختهای اسلامی» است. پایتختهایی که میخواهند سر به تن «شیعیان ذلیل و پاچه خوار پوتین» نباشد.

   کاش استادیوم را به «توالت عمومی» تبدیل میکردند....
   ذلّت ساکنین ایران به خاطر عقب ماندگی ذهنی و بی شرافتی ... پایانی ندارد.

   حذف
  2. انگل فرزانه در بازی طراحی شده از طرف «ولی فقیه اصلی = پوتین» در رابطه با «جنگ نفت» که قرار بود در نشست دوحه به نتیجهٔ دلخواه «پوتین و نوکر فرزانه» برسد؛ شکست خورد.
   هر شکستی که ستون فقرات «انگل فرزانه» را بشکند و صدایش را بشنوید؛ میتواند برای «ساکنین ایران» یک پیروزی به حساب آید .... به شرطی که «ساکنین ایران» از «خواب مصنوعی تازی پرستی و دشمن پرستی» (هیپنوتیزم) بیدار شده و «ایرانی» شوند.

   http://www.bbc.com/persian/business/2016/04/160417_l26_doha_meeting_oil_saudi_iran

   حذف
  3. تجربهٔ بسیار خوبی است که باید از آن آموخت. سازمانهای بینام و نشانی که میتوانند «شکارچیان واقعی بی شرفهایی مانند آخوندها و پاچاهاردارها» باشند. و مانند «لباس شخصی ها» میتوانند برای همیشه در پشت پرده بمانند. نگران سازمانهای حقوق بشر و مزخرفاتی از این قبیل نباشید؛ همهٔ این سازمانها آلت دست قدرتهایی هستند که با انداختن یک تکّه استخوان به جلو اربابانشان (کمپانیهای بین المللی)؛ ساکت میشوند.
   آیا آنهایی که برای «ساختن ایرانی نوین» فکر میکنند؛ به ضرورت «گند زدایی» پیش از ساختن فکر کرده اند؟
   آیا سراغ دارید که روسیه حتّی به یک نفر آفریقایی مسلمان و یا عرب سوری مسلمان پناهندگی داده باشد؟ در حالی که فریاد روسها برای «آزادیخواهی برای همین موجودات» در سازمان ملل از همه بلندتر است. روسها فقط به این اوباشان (به حاشیه رانده شدگان طبیعی = انسان سانها)
   کلاشنیکوف و آر-پی- جی میفروشند تا همدیگر را لت و پار کنند.

   اگر یک پاکستانی و یا افغانی و یا عرب سوری و هر پناهندهٔ مسلمانی؛ لیاقت «ساختن» داشت؛ پس چرا کشورهایشان مثل «مستراح» است؟
   این پرسشی بسیار ساده است که باید از آنها پرسید و جلو مهاجرت «آمیب ها» و «میکروبها» را برای تولید همان «مستراح» در سرزمینهای دیگر را گرفت.

   http://www.dw.com/fa-ir/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/a-19194304

   امّا در ایران؛ باید از این تجربیات برای خشکانیدن «لجنزارهای تولید پشّه های مالاریا» استفاده نمود.
   و گرنه؛ این وطن .... وطن نشود.

   حذف
 37. فرضانه هم بدبخت داره همه جا بد می اره هیج جا هم راش نمیدن اون از اجلاس کشورهای اسلامی که جای اسراییل گرفت و اون هم از اجلاس اوپک که بودجه اش قاطی باقالیا شد اینهم از اربابش پوتین ...فقط یه مشگل می مونه به قول حاج اقا انارکی امت گیج ایارن تکلیف خودشون رو برای یکبار هم شده با صنف اخوند جماعت مشخص کنند
  ......................................................موافقت پوتین با کناره‌ گیری اسد؛ ترس سپاه
  چند روز پیش اعلام شد که قاسم سلیمانی، سرکرده نیروی قدس سپاه پاسداران برای دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به مسکو رفته است. گفته می شود که سپاه پاسداران از موافقت احتمالی روسیه با کناره گیری بشار اسد از قدرت در سوریه بشدت نگران است.

  روزنامه فایننشال تایمز (تایمز مالی) چاپ انگلستان در این باره نوشته است: رژیم ایران حضور نظامی خود را در سوریه گسترش داده تا از بشار اسد حمایت کند.

  برای نخستین بار پس از انقلاب سال 1979 رژیم تهران نیروهای ارتشی را به خارج از ایران می ‌فرستد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که رژیم تهران از احتمال توافق روسیه با کناره ‌گیری اسد می ‌ترسد.

  این منبع افزود: دیپلماتها در دمشق عقیده دارند رژیم ایران به ‌دلیل اختلاف میان رژیم اسد و روسیه در مورد نحوه برخورد با مذاکرات صلح حضور نظامی‌اش را در سوریه تقویت کرده است. دلیل دیگر اعزام ارتش تحت امر رژیم ایران به سوریه تلفات زیادی است که سپاه پاسداران در این کشور متحمل شده است.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی

   این قصّه ها را ول کن. ببین که در «دانشگاه علم و صنعت حلیة المتقینی» چه می گذرد؟

   دانشجوی دانشگاه «علم و صنعت» که در میان شپشها غلط میزند و شپش از سر و رویش میبارد؛ .... خیلی متمدن شده و «۳ تار» میزند. امّا شپشها نمیگذارند.

   http://www.dw.com/fa-ir/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D9%BE%D8%B4/a-19194246

   علم+ صنعت+ حلیةالمتقین+ دانشجوی روشنفکر ۳ تار و عرفان در میان شپشها+ رضا اسهالی شفا دهنده+ طبّ الصادق کذّاب+ یک میلیون شپش... عجب «ماکارونی» میشه درست کرد.

   تفو بر تو ای چرخ گردن .... تفو.

   حذف
 38. کژدم عزیز
  «هر دم از این باغ بری میرسد»
  «خاک بریزم تو سر مسئولین نظام اموزشو پرورش کشور»
  «محسن»

  پاسخحذف
 39. اتفاقا کژدم گرامی حقیقتا باید از ایران ترسید خطرات پنج سال آینده منطقه خاورمیانه نه در گسترش نفوذ یک ایران نیرومند و قدر قدرت ، بلکه در استیصال یک ایران ضعیف و گرفتار، نهفته است. همگان باید به پند پر ارج حضرت سعدی گوش فرا دهند و از گربه گرفتار بر حذر باشند : ممکن است عاجز و ناتوان باشد، امّا به محض آنکه حمله کند، پنجه‌هایش می‌تواند آسیب فراوان برساند.
  نبینی که چون گربه عاجز شود
  برارد به چنگال چشم پلنگ
  رژیم می رود که ایران و کل خاورمیانه رو وارد یک بحران تاریخی کنه و به خاکستر بشونه البته که آمریکا هم بدش نمیاد برای ما هم خیلی بد نیست این یعنی پایان اسلام سیاسی در منطقه

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی

   اتفاقاً نباید از رژیم صفوی مسلک حاکم بر ایرام و حتّی ساکنین ایران ترسید؛ زیرا همهٔ شان نان به نرخ روزخور هستند. همهٔ شان «خایه مال قدرت» و «ضعیف کُش» هستند.
   قصّه های سعدی را فراموش کُنید؛ زیرا همگی «قصّه های تئوریزه کردن آرزوهاست».
   داشتن آرزو و امید بسیار خوب است؛ امّا عملی کردن آنها «خایه» میخواهد که در این دو گروه یافت نمیشود. آنکه «خایه» ندارد؛ مثل امام حسن عسگری؛ مجبور است که «امام غایب» تولید کند.
   از من نپرسید؛ بلکه از خودتان بپرسید که:
   چند مانور نظامی «پیامبر اعظم» و مزخرفات شبیه آن از طرف سربازان «حزبلبلی» برای بستن تنگهٔ هرمز اجرا شد؟
   چه تعدادی از تبدیل دلار به «ین ژاپن» و «یورو» و یا «تبدیل به طلا» انجام گردید؟
   چه مقدار از ثروت ملّی در این میانهٔ «شرکتهای صوری» و آفتاب بالانسها و مهتاب بالانسهای تحت امر «روسپی زادهٔ فرزانه» انجام گرفت؟
   آخرالامر چه شد؟
   آیا در مذاکرات ۱+۵ به «هیکل ولی امر فرزالنهٔ مسلمین جهان» نریدند؟ ... ریدند و بسیار هم بَد ریدند؛ و میتوانید بوی مدفوع ۱+۵ را در گور «اجداد حجازی انگل فرزانه»؛ استشمام کنید.

   ناشناس گرامی
   گربه ای که ناخنها و دندانهایش را چنان کشیده باشند؛ که در روز «ارتش کذایی»؛ بخشی از «کیر پوتین» (بخش از سیستم دفاعی S-300) را به عنوان «قدرت نظامی ملّی» به نمایش بگذارد؛ بلکه دیگر سخنی از «تانک فلّاق» و تانکها و جنگنده های فوق مدرن ساخت ارازل و اوباش صفوی؛ به میان نیاید.

   ناشناس گرامی

   گربه ای که هم «ناخنها» و هم «خایه ها» و هم «دندانهایش» را کشیده باشند؛ یک «کرم خاکی» است.

   حذف
  2. ردّ پای «انگل فرزانه همهٔ مؤمنین جهان و سپاه قدس و حکومت «بچه بازهای افغانی» در معاملات «مواد مخدّر» در منطقه و اروپا :

   http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/04/160418_k05_iran_smuggler_freed_from_jail

   حذف
  3. برای آشنایی با «فرهنگ غنی عاریایی افغانها» باید بگویم:
   در زبان افغانی؛ «بچهّ» فقط به «پسر خردسال» اطلاق میشود.
   دختر خردسال در «فرهنگ غنی و عاریایی افغانستان» را «بچّه» نمی نامند.

   زمانی فکر میکردم که «افغانستان» همان «آریانا» است.
   امّا اکنون میدانم که «افغانستان = عاریانا = بچّه باز خانهٔ بزرگ» است.

   حذف
 40. رژیمی که ارتشی یش با لباس بره گدایی کنه و جلوش دست نوشته ای بذاره که حقوقم کفاف زندگیم رو نمیده. باید رید بهش. آخه این سد علی عراقی چون عربه . فقط بفکر عربهای لبنان و عراق و سوریس. { اونم فقط مجیز گویاش}. یکسری از بازنشستگانه ارتششم روزهای جمعه میرن بهشت زهرا برای یکهفتشون میوه خیرات مرده هارو جمع میکنند و میبرند خونه. این است اقتدار. اقتدار. زرشک.کککککککککککککککککککککک .

  پاسخحذف
 41. جناب کژدم چیزی که دیدم بهش اشاره نکردی و خیلی مهمه میخوام بهش اشاره کنم اون هم صنعتیست به نام فرکینگ گاز چیزی شبیه شیل اویل یعنی با تزریق آب پر فشار ، فرآیند تشکیل گنبد های گازی رو تسریع کرده گاز تولید میکنند یادم میاد 15 سال پیش بروکینگز یک مقاله ای داده بود که آمریکا مادرش رو گایید و در سواحل قطر اون تاسیسات عظیم ال ان جی سازی رو ساخت به جهت واردات گاز از قطر(میدونید حوزه پارس جنوبی یا همون گنبد شمالی با تمام دم و دستگاهش برای تامین گاز آمریکا ساخته شده قرار بود قطر در گاز بشود سعودی در نفت برای آمریکا) اما رشد مصرف آمریکا بسیار زیاد است و ما باید برویم خایه مالی روسیه و ایران و از اون ها گاز بخواهیم وگرنه سپوخته خواهیم شد چون منابع قطر کفاف نمی دهد و ما به اندازه یک باد معده هم گاز در زمین نداریم حالا بعد 15 سال به کمک مغز آمریکایی آمریکا همین امسال با کمک فناوری فرکینگ شد بزرگترین تولید کننده گاز جهان و تمام گاز خودش رو تامین میکنه ایران و روسیه هم به کیرش نیست(برای همین قطر دوره افتاده تو دنیا میگه من خودم بهتون وام میدم به شرطی که صرف ساخت دستگاه مبدل ال ان جی بشه و فقطم تا 30 سال از من گاز بخرید همون بنیادی که بهش میگن بنیاد قطر چون آمریکا دیگه ازش گاز نمی خره تولیداتش رو دستش باد کرده ) از طرفی با سرمایه گذاری های هنگفت ، تاسیسات گسترده تبدیل ال ان جی به گاز طبیعی در کشورهای ثروتمند اتحادیه اروپا ساخته شده تا مازاد تولید ال ان جی آمریکا رو بخرن مازادی که داره به صورت تصاعدی رشد میکنه این طور بگم کژدم گرامی تا 10 سال دیگه شاید 15 سال دیگه آمریکا اصلی ترین و شاید تنها صادر کننده گاز به اروپا باشه و برادر پوتین باید بره کون بده شاید یکسری کشورهای فقیر اتحادیه اروپا که ثروت کافی برای ساخت تاسیسات گران قیمت مبدل ال ان جی به گاز طبیعی ندارن از روسیه گاز وارد کنن تازه آمریکا فکر اونجاشم کرده صندوق بین المللی پول گفته من به کشورای فقیر اتحادیه مثل یونان به شرطی وام میدم که خرج ساخت دستگاه مبدل ال ان جی بشه یعنی یقینا کون دادن روسیه هم کفاف نخواهد داد احتمالا روسیه باید بره تو کار صادرات جنده نکته بامزه محاصره روسیه هست در حالیکه با وام ساخت مبدل ال ان جی به کشورهای اروپای شرقی دارن نیازشون به گاز روسیه رو بر طرف میکنن تا دیگه لازم نباشه برده ی پوتین باشن آمریکا تو قفقازم با آذربایجان و گرجستان کار بامزه ای کرد اونهم ساخت خط لوله ناباکو هست و خط لوله نفت که بعضی پان ترکهای احمق داخلی گفتن آذربایجان میخواد جای روسیه رو بگیره نه خیر گاز اروپا برای آمریکاست این خط لوله صرفا برای این هست که آذربایجان مثل ارمنستان سگ روسیه نشه در واقع خرید گاز از آذربایجان به مقدار محدود و تنها با دلایل سیاسی هست نه اقتصادی چون آذربایجان اونقدر گاز نداره که البته به هدفشونم رسیدن تو ترکمنستان هم تاپی رو راه انداختن تا ترکمنستان و افغانستان و پاکستان و هند هم از سایه روسیه بیان بیرون جالب اینجاست یه عده خوش باور میگن ایران میتونه به اروپا گاز صادر کنه باش تا صبح دولتت بدمد ایران میتونه به اروپا فقط تریاک و شیشه صادر کنه وبس البته نکات دیگه ای هم هست که نمیخوام طولانی شه ولی دوست دارم یکبار به این داستان امنیت انرژی اشاره کنی ببینم نظر شما چیه

  پاسخحذف
 42. کژدم گرامی
  گشت نامحسوس هفت هزار تا ادم «نون به نرخ روز خور»آماده شدن تا از ناموس مردم محافظت کنند
  http://dw.com/p/1IYEr
  «محسن»

  پاسخحذف
 43. خوانندگان گرامی
  لطفاً سعی کنید که اخباری را که هیچ ارزشی ندارند و مردم آنها را در وبسایتهای خبری گوناگون خوانده اند را به این وبلاگ برای «باز نشر» نفرستید. مگر آنکه بخواهید ایدهٔ مهمی را مطرح کنید که آن خبر؛ تأییدیه ای بر نظر شما باشد. وگرنه «افشاگری» لباسی است که صدها بار پاره و مندرس شده است.

  پاسخحذف
 44. نمایی دیگر از زندگی «انسان سانها». جامعهٔ هند که با جمعیتی بیش از یک میلیاردی؛ همچنان در «رویاهای جادویی» غوطه ور است و رهبرانش نیز شارلاتانهایی هستند که از «اقیانوس بزرگ انسان سانها»؛ «ماهی» میگیرند.
  ۹۸ درصد جمعیت هندوستان؛ بنا بر تعریف کنونی از «اقتصاد و سیاست و حقوق بشر»؛ «مفید» خوانده میشوند. امّا واقعیت این است که ۹۸ درصد آنها را «شپشهای ۲ پا» و اندکی بیش از یک درصد از آنها را «شارلاتانها» تشکیل میدهند.
  بقیّهٔ موجودات از این شاخهٔ درخت زندگی؛ «انسانها» و یا «موجوداتی که از مرز انسان و انسان سان؛ به دنیای انسان گذشته اند.».

  «انسان» بر اساس کلاسه بندیهای نژادی کُهن؛ بر اساس رنگ پوست و سایر نمایه های فیزیکی تعریف نمیشود.بلکه:
  «انسان» نژاد پنهان است؛ و در میان همهٔ نژادهای تعریف شده بر اساس تعاریف فیزیکی و یا سیاسی؛ در عمق وجود آنها یعنی «ساختار ژنتیک» این «موجود دوپا» به «هستی پراکندهٔ خود» ادامه میدهد و گاهی بر اثر تصادف (مانند شماره های برندهٔ لاتاری)؛ ظهور میکند.

  http://www.bbc.com/persian/world/2016/04/160419_an_india_sorcery

  شپشهایی که یک شارلاتان را بر اساس تبلیغات شارلاتانهای دیگری که شاید بازارشان کساد شده بود؛ به آتش کشیدند.

  پاسخحذف
 45. رژیمِ جمهوری اسلامی هم در صحنه‌ی داخلی، هم در بابِ مسائلِ منطقه‌ای، و هم در عرصه‌ی جهانی به شدت تحتِ فشار قرار گرفته است. آیا جمهوری اسلامی در حالِ فروپاشی است؟/آیا این رژیم دیگربار «نرمشِ قهرمانانه» پیشه خواهد کرد یا این مرتبه دیگر قصد دارد مسیرِ «مقاومت» را تا آخر برود. در هر دو صورت، فروپاشیِ جمهوری اسلامی محتمل و نزدیک به نظر می‌رسد.کژدم گرامی ستور فوق بخشی از مقاله اینک زیر است که حتمن دیده اید. اگر مایا بودید . نظر گرامیتان را ارایه نمایید.
  http://farsi.alarabiya.net/fa/views/2016/04/18/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%90-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   من بارها گفته ام که از زمان نخستین ماجرای بحرین؛ روند «شکست استراتژیک» رژیم ننگین صفوی حاکم بر ایران آغاز شد و همچنان ادامه دارد و غیر قابل برگشت است. اگر به منحنی «روند از دست دادنهای رژیم انگلهای صفوی»؛ از آن زمان تا کنون نگاه کنید؛ همه اش نمودار «سراشیبی» است. این نمودار با چند بالا و پایین رفتن؛ در مسیر سراشیبی ادامه خواهد یافت.
   امّا پرسش اصلی که باز هم به دفعات مطرح کرده ام این است:

   «اگر تو نتوانی این رژیم را سرنگون کنی و دیگران سرنگونش کنند»... هیچ سهمی به «تو» نخواهد رسید ... مگر نتیجهٔ اسفناک «همهٔ شکستهای کمرشکن».

   حذف
 46. خوانندگان گرامی

  حزب الله لبنان به خاطر ضربات سنگینی که خورده و تا کنون حتّی با بکار گرفتن نیروهای ویژهٔ کماندویی اش نتوانسته کاری درخور انجام دهد و به جز هدر دادن هزینه سنگین ارزش دیگری نداشته است؛ به فرمان «کرملین» که از طریق «انگل فرزانه» به انگل حسن نصرالله ابلاغ گردید؛ در حال عقب نشینی از «زبدانیه» و بازگشت به لبنان است.
  حتّی روسها هم نتوانستند در سوریه برای انگل فرزانه پیروزی ببار آورند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. تلویزیون «المنار» وابسته به حزب الله لبنان؛ در رابطه با ستونهای کامیونهایی که از زبدانی به سوی لبنان در حرکت هستند گفته است که این ستون خودروها افرادی هستند که در زبدانی تحت محاصره بوده اند و تعداد ۲۵۰ نفر از آنها در برابر ۲۵۰ نفر از کسانی که در شهرهای تحت محاصرهٔ حزب الله لبنان بوده اند؛ تعویض شده اند.

   حذف
 47. کژدم این زبدانی چه اهمیت حیاتی برای حزب الله داره ؟فقط به خاطر اینکه کریدوری برای کارتل مواد مخدر هست و احتمالا ازمایشگاههای که داره مهم هست ؟و احتمال جایگزینی برای اینکار رو در جای دیگه نداره؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی

   زبدانی یکی از مراکز پولشویی افراد رژیم است و در این شهر سرمایه گذاریهای زیادی کرده اند. بخش بزرگی از ثروتهای به غارت رفته در این شهر تبدیل به املاک شده بودند؛ ولی دست اَجَل سر رسید.

   حذف
 48. ترامپ؛ گزینه‌ای مناسب برای ایران

  http://news.gooya.com/politics/archives/2016/04/211211.php

  پاسخحذف
 49. ناشناس گرامی
  گویا دیپلماسی ایرانی؛ خبرنامهٔ گویا را هم اجیر کرده است. بالاخره بازار کساد است؛ چه میشود کرد؟

  امّا باید به عرض برسانم که دیپلماسی ایرانی؛ وبسایت مندرسی است که دست کمی از «تشتک نیوزها» ندارد. همهٔ اینگونه وبسایتهای «پشمک نیوزی» معمولاً به جای تحلیل؛ «آرزوهای خود» را با شیر و شکلات به عنوان تحلیل به خورد مردم میدهند. لذا هم خودشان به خواب میروند و هم مردم را خواب میکنند.
  اگر دونالد به مقام ریاست جمهوری آمریکا برسد
  اقتصاد چین؛ تار و مار خواهد شد. اکنون بدون دونالد ترامپ؛ اقتصاد چین از رشد ۱۴ درصدی؛ به ۶ درصد رسیده است و نخستین «تَرَک» در ساختار اعتباری آن بوجود آمده اتست. طبق گزارش بلومبرگ «شاخص اعتباری چین» که حدود ۳ تریلیون دلار از منابع مالی جهانی؛ قرض گرفته است میتواند از AAA به AA سقوط کند. بدین معنی که: پس از آن باید بهرهٔ بیشتری به طلبکارانش بپردازد و برای گرفتن وامهای بیشتر باید مسیر دشوارتری بپیماید و بهرهٔ بیشتری بدهد. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند؛ صنایع چین رو به افول نهاده و کلان شهرهایی که در چند سال اخیر ساخته شده اند؛ با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد. لذا اگر پدیدهٔ «دونالد ترامپ» را اگر بر آن اضافه کنیم؛ نور علی نور خواهد شد. یعنی مصرف انرژی چین به شدت افت خواهد کرد. اگر میبینید که چین حاضر است ۲ میلیارد دلار به رژیم انگلها برای ساختن راه آهن؛ با بهرهٔ ۳ درصدی؛ وام بدهد؛ به این خاطر است که برای کارگران و مهندسان خود در ایران «شغل ایجاد کند»؛ زیرا چینیها هرگز در پروژه هایی که اجرا میکنند؛ از نیروهای کشور میزبان استفاده نمیکنند. لذا از این ۲ میلیارد دلار حتّی یک پاپاسی نیز نصیب مردم ایران نخواهد شد و شاهد تعداد زیادی چشم بادامی چینی خواهند بود.
  این مسئله را به این خاطر نوشتم که بدانید که به خاطر پایین آمدن نرخ رشد صنعتی؛ چینیها باید برای ایجاد اشتغال برای شهروندان خود؛ مجبور هستند که به چنین شیوه هایی دست یازند. امّا مشکل ایرانیان این خواهد بود که هم باید بهره بپردازند؛ و هم پولی را که گرفته اند؛ به خود چینیها برگردانند و همچنان بازهم ۲ میلیارد دلار بدهکاری بر سر جای خود مانده است. البته این ۲ میلیارد دلار را نیز یکباره به جیب انگل فرزانه نخواهند ریخت؛ بلکه بر اساس میزان پیشرفت قرارداد پرداخت خواهند کرد.
  حال شاید متوجه شده باشید که نوشته های تشتک نیوزی چقدر اعتبار دارند.
  آنچه که در طی ۸ سال حکومت آقای اوبا گذشته است؛ بسترسازی برای ظهور شخصی مانند «دونالد ترامپ» بوده است.
  دونالد ترامپ بدترین گزینه برای انگلهای صفوی است.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. زمانی که قرار است چنین معاملات کلانی که بر روی دهها میلیون دلار رشوه و بده بستان استوار است و همهٔ این رشوه ها به سپاه پاچاهارداران و و اوباشان اطراف انگل فرزانه میرسد؛ و «شاخص مدرنیته» در میان «خاک بر سرهای عاریایی» «بودن و یا نبودن چادر و روسری» است؛ میتوان ریشه های اصلی «اصلاح طلبی و اعتدال» را به سادگی دریافت. عدّه ای از همین «اصولگرایان دست چندم» میخواهند بر موج «تمدن و مدرنیسم به شیوهٔ عاریایی» س.ار شده و دست در این خوان یغما و غارت داشته باشند و به «کشتی غارت» سوار شوند.

   نظر این بیشرف و عقب ماندهٔ دهاتی را که «پزشک» نیز هست را در بارهٔ «عمق مدرنیسم» بشنوید و ببینید که «عیرانیهای عاریایی» چه کسانی هستند.

   http://www.radiofarda.com/media/video/27681741.html

   آیا میتوان با «سرگین و تاپاله» تمدن ساخت؟

   من فکر نمیکنم.

   حذف
  2. راستی ... چرا این «رأی منو پس بگیرها» (مسخره ترین موجودات روی زمین)؛ از آقای آلن ایر نمیپرسند که پس آن «لپ تاپاله های ماهواره ای چی شد؟» ... یادتان هست؟ همون «لپ تاپاله های چمدانی»....

   http://kajdoum1.blogspot.com/2011/07/blog-post_9423.html

   از این موجودات عقب ماندهٔ ذهنی که ۳ شعار داشتند:
   ۱- رای منو پس بگیر.
   ۲- حمله بسوی یوتیوب... (موجودات ندید بَدید که فکر میکردند یوتیوب میتواند انقلاب راه بیندازد).
   ۳- اوباما ... اوباما .... یا با «اونا» یا «باما» ... (آیا حالا میتوانید بدبختی و درماندگی ذهنی این موجودات و رهبرانشان را ببینید؟ یا هنوز هم بسیاز از چشمها همچنان نابینا مانده اند؟)

   به هر حال آقای آلن ایر را اینجا گیر آورده ام؛ بروید از او بپرسید که پس «چمدان؛ ممه دان پرندهٔ انقلابی» چی شد؟ پرید رفت ؟

   http://www.radiofarda.com/content/f3-eyre-barjam/27687706.html

   حذف
 50. گویا وبسایت «دویچه وله» هم به جمع «مزخرف گویان» پیوسته است و به نقل از سازمان انرژی جهانی میگوید که اگر بحرانی پیش نیاید؛ از سال ۲۰۱۷؛ وضعیت قیمت نفت به «حالت عادی» باز میگردد.
  راستی «حالت عادی» یعنی چه؟ چقدر باید رمل و اسطرلاب انداخت تا معنی «حالت عادی» را فهمید؟

  http://www.dw.com/fa-ir/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF/a-19203046

  پاسخحذف
 51. در سال ۲۰۰۹ یک بمب گذار انتحاری که یک «پزشک پاکستانی» بود و به عنوان جاسوس دوجانبه برای CIA و طالبان پاکستان و القاعده فعالیت مینمود؛
  چند افسر سازمان CIA را کشت. پروندهٔ این ماجرا به عنوان «پروندهٔ محرمانه» تا یک ماه پیش مطرح بود. امّا ناگهان از حالت محرمانه بودن در آمد و مشخص شد که یک گروه از نظامیان بلندپایهٔ پاکستان مبلغ ۲۰۰ هزار دلار به «شبکهٔ حقّانی» میدهند و به یک مقام افغانی نیز ۱۰۰ هزار دلار وعده داده میشود تا از این «پزشک» به عنوان عمل عملیات انتحاری استفاده شود. امّا جالب اینکه؛ خانم کلینتون در آن زمان وزیر امور خارجه بوده است.
  پس از فاش شدن این پروندهٔ محرمانه؛ در زمانی که خانم کلینتون میرود که به عنوان کاندیدای اصلی حزب دمواتیک آمریکا مطرح شود؛ ناگهان ۱۰ افسر پاکستانی به اتهام فساد از کار برکنار میشوند.
  این پرونده به همراه پرونده های دیگری مانند پروندهٔ لیبی (کشته شدن اعضای سفارت آمریکا) و ماجرای ایمیلها؛ مانند سنگی آسمانی بر سر خانم کلینتون فرود خواهند آمد. هر چند که پاکستانیها (یعنی چینیها) بخواهند صورت مسئله را پاک کنند. همهٔ کشورهای غربی و آسیایی در وحشت بر روی کار آمدن دونالد ترامپ به سر میبرند.

  http://www.bbc.com/persian/world/2016/04/160421_l30_pakistan_army_general_sharif_officers_dismissed

  پاسخحذف
 52. http://www.ilgiornale.it/news/politica/jihad-trova-alleato-messico-i-narcos-1249792.html

  پاسخحذف
 53. با درخواست اوباما برای دیدار با روحانی موافقت شد

  این روزنامه در ادامه افزود: گزارشی موجود است که رهبر عالی ایران نیز در این رابطه با حسن روحانی صحبت هایی را انجام داده است و آقای روحانی خواستار پذیرفته شدن این دیدار شده اند زیرا وی بر این باور است که حل بحران های منطقه در دست چنین دیدارهایی می باشد. حسن روحانی نیز به آقای خامنه ای قول داده است که هر اقدامی با هماهنگی با ایشان انجام شود و رهبر عالی ایران نیز این خواسته را پذیرفته است.
  http://bazdeh.org/%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C/
  نظر شمن گرامی چیست؟؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   آمریکا در آستانهٔ یک «انقلاب رفورمیستی» است.
   لذا نباید به این ملاقاتها و قرار و مدارها دلخوش بود.
   آیندهٔ کشورهای ضعیف (پشگلهای خاورمیانه - پشگلهای آفریقا و پشگلهای آسیای میانه)؛ نه در منطقه ای که قرار دارند و نه توسط «ساکنین آنها» بلکه در خارج از محدودهٔ جغرافیایی که در آن قرار دارند؛ یعنی «قدرتهای صنعتی و مالی حاکم» تعریف خواهد شد. کشورهای ضعیف؛ تنها میتوانند نقش خود را در «بازتعریف قدرتهای بزرگ از منطقه و جهان»؛ «دوباره تعریف کنند».. آنهم اگر بسیار باهوش باشند. و گرنه به زباله دان فراموشی سپرده خواهند شد و مهم نیست که چقدر و با چه صدای بلندی عربده بکشند و شعار دهند.
   در بازی شطرنج همیشه یا صفحهٔ شطرنجی ... یا مهرهٔ شطرنج ... و یا بازیگر شطرنج.

   به نظر شما کشورهای ضعیف و رهبرانشان کدامیک از این ۳ نقش را بازی میکنند؟

   حذف
 54. کشورهای ضعیف همیشه مورد 1 و 2 هستند. و گاهی 3. فکر میکنند بازی میکنند . اما نمیدانند. دارند بازیشون میدن. یه چیزی شبیه دلقک پارچه ای که نخهاش دست بازیگران بالاسره.

  پاسخحذف
 55. صفحه شطرنج قربان. اینها در حد مهره نیستند.مهره لا اقل می شود با ان کاری انجام داد. با اینها چه کاری می توان انجام داد؟ بقول سید کریم پیکان لا اقل یه کان داره.. بنز چی چی داره؟ ولی اینها می توانند یک کار انجام بدهند. بروند در شعب ابی طالب سینه بگیرند و سینه بزنند.متخصص اینجور کارا هستند.

  پاسخحذف
 56. ای کسانیکه {غارتگران بی وجدان}در کشور کوفه {تهران بعد از 94و زرتخاباتش} سرمایه گذاریهای میلیادری کرده اید. و یا میخاهید بکنید. حتمن این یورش توفانهای نمکی دریاچه نمک قم رو بتهران جدی بگیرید. که اگر نکیرید بگا میروید> سوره تپ تپون./ آیه آخر}.
  http://www.iranpressnews.com/source/196962.htm البته این عایه ربطی به ده نمکی دیوس آدم کس فیلم اخراحیها ندارد.
  و این نتیجه مدیر با ایمان و بدونه تخصص خاستن اسن و بس.

  پاسخحذف
 57. این دریاچه ارومیه هم که گویا نابود شده/

  پرویز کردوانی بعد از ظهر یکشنبه در همایش ریزگردها و آلاینده‌های اصفهان که در مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان برگزار شد با اشاره به اینکه به اعتقاد من احیای دریاچه ارومیه امکان‌پذیر نیست، اظهار داشت: بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص این دیدگاهم به من خرده می‌گیرند اما به جرات می‌توانم بیان کنم تا جایی که در توان داشته‌ام با طرح‌های بزرگ ضد محیط زیستی مبارزه کرده‌ام. وی در ادامه از طرح‌های تخیلی عنوان شده در دولت‌های مختلف سخن به میان آورد و گفت: انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران یکی از این طرح‌هاست که توسط اساتید محیط زیستی رد شده است و امروز نیز انتقال دریای خزر را عنوان کرده‌اند که این طرح نیز با دلایل علمی رد شده است. پدر علم کویر شناسی ایران در ادامه با تاکید بر اینکه تاکنون سه طرح تغییر آب و هوایی در ایران با استفاده از استدلالات علمی رد شده است، اضافه کرد: در اینجا باید سوال پرسید که چرا دولت مردان قصد تغییرات آب و هوایی را دارند و نمی‌خواهند بهره برداری لازم را از شرایط موجود داشته باشند. وی در ادامه به وجود ۸۸ هزار و ۹۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در اطراف دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: باید توجه داشت که این تعداد چاه سطح آب‌های زیرزمینی اطراف دریاچه ارومیه را پایین برده است.وغتی 2 تا رحپر یه کشوری یگی هندی و دیگری عراقی باشند. همچی نابود میشه. بیچاره مردم فهمیده ایران اشغالی. نه منگولهای عاریا یی حسین بن.
  https://www.balatarin.com/permlink/2016/4/26/4166257

  پاسخحذف
 58. ساخت سدِ بدون مجوز روی رودخانه‌ای که دیگر آب ندارد////نیازی به خوندن نیست. مملکت داره کویر میشه . این ابر دزدان آدمخار قرارگاه سازندگی خایه انبیا دارن سد میسازند. خر تو خر اوزاعیه. سد منقل مفعول زاده عراقی سودش از قرارگاه برسه. مشکلی نیست. سد بسازن. حتی توی کویر. حسنک کلید دار خابی. !!؟؟ حسنک رفته گل بچینه.
  http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/365033-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

  پاسخحذف
 59. عزیز .کژدم گرامی اگه ممکنه. نظرتونو بیان بفرمایید. در تمام سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، همیشه این پرسش بزرگ مطرح بوده است که آیا روحانیون انقلابی به تنهایی می‌توانسته‌اند بدون حمایت ابرقدرت‌های شرق و غرب در اوج تنش‌های جنگ سرد، طراح و مجری چنین انقلابی باشند. بدون شک پاسخ منفی بود، اما کمپین معروف دیس اینفورمیشن شوروی یا همان کمپین دروغ و شایعه، همه نگاه‌ها را به سوی ایالات متحده آمریکا و انگلستان به عنوان حامی روحانیون انقلابی در ایران چرخاند. شاید یکی از دلایل عدم توجه کافی به نقش ابرقدرت شرق در شکل‌گیری انقلاب هم همین کمپین دروغ بود که توسط سازمان امنیت شوروی هدایت می شد. واقعیت این است که روحانیون انقلابی تنها نبودند و برنامه‌ریزی‌های سازمان امنیت شوروی برای تربیت نسل جدیدی از طلبه‌های علوم اسلامی که دید مثبتی به آرمان‌های اتحاد جماهیر شوروی داشته باشند، بیست سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی آغاز شده بود. در سال ۱۳۳۷ خورشیدی، با تشکیل نخستین حزب سیاسی متعلق به روحانیون شیعه در عراق، مرحله اجرایی این طرح کلید خورده بود. در سال ۱۹۶۰ میلادی، سازمان امنیت شوروی دانشگاه پاتریس لومومبا را برای تربیت نیروهای وفادار به شوروی از دیگر کشورها تاسیس کرد و در سال ۱۹۶۴ میلادی نخستین گروه از طلبه‌های شیعه علوم دینی از ایران و خاورمیانه به مسکو جهت تحصیل در دانشگاه پاتریس لومومبا اعزام شدند. سیدعلی خامنه‌ای و سید محمدموسوی خوئینی‌ها از نخستین فارغ التحصیلان ایرانی این دانشگاه بودند. در این فصل با تعدادی از فارغ التحصیلان ایرانی دانشگاه سازمان امنیت شوروی که در تثبیت انقلاب اسلامی نقش داشته‌اند، آشنا می شویم.
  در فوریه سال ۲۰۱۲ میلادی، یک ویدیوی سه دقیقه‌ای خبری از شبکه دولتی تلویزیون روسیه انگیزه آغاز پژوهشی بود که به نگارش کتاب رفیق آیت الله منجر شد. همان سال تیمی از استادان دانشگاه امنیت ملی و سیاست خارجی واشینگتن و دانشگاه ایالتی تگزاس جهت تهیه مدارکی در مورد فارغ‌التحصیلان ایرانی دانشگاه پاتریس لومومبا راهی مسکو شدند. حتی تصور این‌که از امنیتی‌ترین دانشگاه جهان که متعلق به سازمان امنیت شوروی بوده است بتوان سندی به دست آورد، غیر ممکن به نظر می رسید، اما این تیم تحقیقاتی با دست پر بازگشتند. آنها موفق شدند مقدار زیادی اسناد و مدارک دست اول از آرشیو این دانشگاه رمزآلود به دست آورند که برای نخستین بار در این کتاب منتشر می‌شود. یکی از با ارزش‌ترین سندهای به دست آمده از این دانشگاه فهرستی از فارغ‌التحصیلان ایرانی دانشگاه پاتریس لومومبا از آغاز به کار آن در فوریه ۱۹۶۰ میلادی تا به امروز می‌باشد. وجود اسامی برخی چهره‌های ایرانی شناخته شده در این فهرست شگفت آور بود، از جمله سیدعلی خامنه‌ای رهبر و ولی فقیه جمهوری اسلامی، محمد موسوی خوئینی‌ها دبیرکل مجمع روحانیون مبارز و رهبر اصلاح‌طلبان حکومتی، محمد درون‌پرور یا همان محمد ری‌شهری نخستین وزیر اطلاعات، محمدعلی نظران ریاست دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا، زرتشت اعتمادزاده فرزند به آذین، کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور در خرداد ۱۳۸۸ خورشیدی و وزیر علوم کابینه دوم احمدی‌نژاد، محمود ملاباشی معاون امور آموزشی وزارت علوم و ارسلان قربانی معاون امور بین‌الملل وزارت علوم در کابینه دوم احمدی نژاد و بسیاری افراد سرشناس دیگر.
  http://news.gooya.com/politics/archives/2016/04/211438.php

  پاسخحذف
 60. https://shabnevis.com/2016/04/26/rape1. همش مشکل سد نیست.بدون شرح زیاد داریم.

  پاسخحذف
 61. کژدم گرامی، درود بر شما...
  ویژگی «صفحه» شطرنج این است که بازیگران تغییر می‌کنند، و مهره‌ها کم و زیاد می‌شوند، ولی صفحه همیشه بدون تغییر باقی می‌ماند.
  «مهره‌ها»، کم یا زیاد - بهرحال دارای توانایی و قدرت مانور تعریف شده و مورد قبول همه هستند.
  «بازیگر» شطرنج، توانایی طراحی استراتژی و پیشبرد بازی را دارد.

  رهبران فعلی هیچکدام از این ویژگیها را ندارند، یا اگر دارند بشکلی بسیار احمقانه و کاریکاتوری است.
  آریو

  پاسخحذف
 62. شاید بشود آنها را مگسهای مزاحمی به حساب آورد که گاهی روی صورت بازیگران و گاهی روی صفحه و مهره‌ها می‌نشینند و بازیگران قصد دارند با مگس‌کش از شرشان راحت شوند.

  پاسخحذف
 63. کاربرد فعلی این مگسها، هدایتشان توسط بازیگران به سمت حریف برای از بین بردن تمرکز اوست تا به این شکل چشمانش را بر استراتژی اصلی که در جریان است کور کنند. (همان استراتژی لانه‌های زنبور شد که شما گفته بودید!)

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ^^^(تاکتیک لانه‌های زنبور)

   حذف
 64. بالاخره صدای انگل فرزانه از شدّت فشار؛ از «ماتحت فرزانه» بیرون زد. «بیچاره و بدبخت فرزانه»؛ کار بهتری هم از دستش بر نمی آید؛ زیاد سرزنشش نکنید. زمانی که گفت «۱۹۰ هزار سو» و پاسخ دادند: «۵۰۰۰ سو ... نه یک نقطه زیاد» و چاه مستراح را به عنوان «غسل تعمید» بر سرش ریختند و نوبت پوتین رسید که «فوتوکپی مقدّس» را در «ماتحت فرزانه» فرو کرد ... باید به خودش می آمد و میفهمید که کار خیلی وقت است که از کار گذشته است.
  زمانی که یکی از «برادران اطلاعاتی» در چند ماه پیش پرسید:
  «کژدم بدون نفرت؛ بگو که چه سناریوهایی در راه است»... برایش با راستی تمام ردیف کردم.
  «الصّداقة اَلعَمُود الدّین» ....
  نماز با گوز باطل میشود.
  صداقت هرگز باطل نمیشود و «قضا» نمیشود؛ حتّی اگر هزاران سال از رویش بگذرد.
  بلکه: ...«صداقت همیشه اَدا میشود».

  پس از مدّتها که از «برجام فرزانهٔ امام حسنی» میگذرد؛ پس از این همه چراغ «پیه سوز» و اینهمه دود و سیاهی؛ «انگل فرزانهٔ سگ مذهب صفوی» تازه «خَرفَهم فرزانه» شده است.... که میخواهند شورتش را به جای عمّامه بر سرش بکشند.

  http://www.bbc.com/persian/iran/2016/04/160427_l12_iran_khamenehi_us_nuclear_deal

  به همین دلیل است که «کوروش» و «داریوش»... هرگز «باطل» و «قضا» نمیشوند و همیشه «اَدا» هستند و چراغ راهنما.
  ساکنین ایران برای دوره ای بسیار کوتاه از تاریخ خود؛ خوش شانس ترین موجودات روی زمین بودند که ۲ «انسان»؛ یکی پس از دیگری؛ این سرزمین را هدایت کردند.
  پس از آن دو «انسان»....
  هرگز انسانی دیگر در این سرزمین نرویید....
  آه ها و ناله ها را کنار بگذارید ... زیرا کار «پیرزنان انسان سان» است.

  پاسخحذف
 65. زمانی که میگویم ناله های «پیرزنان فرتوت انسان سان» را کنار بگذارید؛ منظورم این است که «فردوسی»...«نیمایوشیج» ...«محمد نوری» و «احمد شامبولی» و «سیاوس کسرایی دروغگو» و دهها از این نوع «پیرزنان ناله سرا» را به زباله دان بریزید. زیرا اگر راهنمای راه شما «ناله های پیرزنان» باشد که چیزی بیشتر از «آه و ناله» نیستند و هیچ آینده ای با «راهی روشن و عملگرایانه» را پیشنهاد نمیکنند؛ باشد.
  کلاه شما پس معرکهٔ «جهان» خواهد بود و تا ظهور مهدی (عج) یا باید منتظر ظهور «امامهای رنگارنگ سبز و بنفش و رنگین کمان» بمانید و یا خفه شوید تا مهدی (عج) از چاه نوردی خسته شود و بیاید و همهٔ تان را به جای آینده ای روشن؛ سلّاخی کند.

  پاسخحذف
 66. تو یه کرده با لهجه ترکی هستی که زیاد با پارسها روی خوش نداری که خودتم نمیدونی چی میخای تو اگه طرفداره فولاوندی که اون فردوسیرو بسیار قبول داشت وستایشش میکرد نمیدونم والا چی میگی

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   من طرفدار هیچکس نیستم. ولی «کُرد با لهجهٔ ترکی» دیگر از اون حرفهاست.
   فردوسی زمانی خوب بود که زنده بود و یا حتّی اگر خوش خیال باشیم؛ تا چند صد سال میتوانست «منشاء اثر» باشد. زیرا زخمها هنوز باز بودند و خون چکان و درد آور.
   امّا اکنون به ۱۰۰۰ سال پیش پیوسته است.
   ما به فردوسی و «کور اوغلی» و «امام حسین عاشق اُرَینب زیبای عرب» و «امام چاه نورد» نیاز نداریم.
   زمانه دِگَر گشته است. «شاهنامهٔ فردوسی» اکنون «تریاک» است و میتواند خواننده اش را در عالم «رویاهای قهرمانی = من آنم که رستم پهلوان بود» به خاک بسپارد.
   کسی که در میان بیتهای «شاهنامه» سرگردان و گُم شود؛ دیگر هرگز «پیدا» نخواهد شد.

   حذف
  2. ناشناس گرامی
   همهٔ تلاشهای من نه برای یافتن هوادار؛ بلکه برای کمک فکری به آنهایی است که میخواهند سرزمین و مردمشان از منجلاب و سرگردانی در مالیخولیاهای کُهَن نجات داده و به مسیر طبیعی زندگی و پیشرفت بازگردند.
   برای نمونه به مزخرفاتی که بی شرفی به نام «حسین آرین» در وبسایت رادیو فردا بافته است نگاهی بیندازید؛ تا شاید بفهمید که درد ساکنین ایران کجاست؟

   http://www.radiofarda.com/content/f8-tiam-tank/27704916.html

   کسانی که این نوشته را میخوانند؛ از این «روسپی زادهٔ نان به نرخ روز» که توسط رادیو فردا به عنوان «کارشناس نظامی» مطرح میشود نمی پرسند که:

   ای مادر قحبه

   اگر این روسپی زاده های صفوی مسلک؛ اینهمه در تولیدات نظامی پیشرفت کرده اند؛ و خط تولید دارند.... پس چرا ما حتّی برای یک بار هم ندیده ایم که «محصولات نظامی» این مادر به خطاهای کون لیس «علی و فاطمه و حسین»؛ در یکی از «نمایشگاههای بین المللی محصولات نظامی» به نمایش گذاشته شده و برای خود مشتریانی داشته باشد؟
   اینکه تانک T50 روسی را که تولیدات مربوط به زمان «آدم و حوّا» است را بردارند و رویش چند پاره آجر بگذارند و سپس برای خرید تانک T-90 روسی؛ به «کیر لیسی پوتین» بیفتند... کجای این دنیا برایشان جایگاهی متصوّر است؟
   مشکل «ساکنین ایران» ۲ چیز است:

   ۱- نئاندرتال هستند.
   ۲- نئاندرتال ماندن را دوست دارند.

   حذف
 67. آيا مى دانستيد:
  6 شبكه ماهواره اى شيعه از تلاويو پايتخت اسراييل پخش مى شود.
  به گزارش يك مركز تخصصى ماهواره اى با نام ( sat age)
  شبكه هاى مذهبى شيعه توسط يكى از بزرگترين شركتهاى مخابراتى اسراييل از مركز تلاويو پخش مى شود.
  اين شبكه هاى ماهواره اى عبارتند از :
  ١- اهل البيت.
  ٢- الأنوار .
  ٣- فدك.
  ٤- الحسين .
  ٥- العالمية.
  ٦- الغدير .
  شبكه ولايت هم توسط اسراييل پخش مى شد كه پس از مدتى به شركت فرانسوى انتقال يافت.
  همه اين شبكه هاى توسط ماهواره ( AMOS) و با نظارت شركت (RR sat) پخش مى شود كه مالكيت اين شركت متعلق به شخص يهودى به نام (David Rive) مى باشد.
  اين شركت در سال 1981 با مجوز رسمى از سوى دولت اسراييل شروع به كار كرد و از سال 2002 خدمات ماهواره اى راديو، تلوزيون و انترنت را آغاز نمود.
  رياست اين شركت از آپريل 2001 به يكى از فرماندهان نيروى هوائى ارتش اسراييل به نام (RAmud jalaat) سپرده شد.
  اhttps://www.facebook.com/seyyed.aqil.hashemi/photos/a.168288943311567.41295.167177206756074/702019393271850/?type=3&theater

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   اینها مسئلهٔ مهمی نیستند؛ زیرا صاحبان ماهواره میخواهند پول دربیاورند. همین «المنار» تا چند روز پیش از «مصر» پخش می شد و دلیل موافقت حکومت مصر به انگل حسن نصرالله نبود.

   حذف
 68. کتک خوردن آخوند سیعه هندی توسط زنان بعد از انگشت کردن یکی از آنها ( ایا غیرت ما ایرانیها از هندی ها کمتر است) چرا آخوندی کتک نمیخورد. خوب سقینن گشنش بوده این کارو کرده.
  https://www.facebook.com/jinayate.iran/videos/505613926296667/

  پاسخحذف
 69. کژدم چرا مزخرف میگی ؟ نوشتی فلان برادر اطلاعاتی آمد تحلیل خواست بزرگوار نکنه فکر کردی یارو جدی جدی مقام اطلاعاتی بوده و از تو تحلیل خواسته:) طرف یا یک بسیجی دوزاری بوده که خواسته گنده گوزی کنه یا سرکارت گذاشته اما یک مزخرف دیگه ای نوشتی که خامنه ای تازه فهمیده چه کلاه بزرگی سرش رفته :) اگه به همون دوران برگردی و نوشته های شاه مهره های این ها مثل سعید محمدی ، جبرائیلی و ... رو بخونی از همون قبل از شروع برجام پیش بینی این روزا رو کرده بودند هیچ کس غافلگیر نشده شما نوشته های این امنیتی های قدیمی رژیم رو بخون قبل از برجام ببین مو به مو اتفاق افتاد خود خامنه ای هم بارها آینده رو پیشبینی کرده اما مسئله اینجاست جوری بازی رو چیده اند که این بیچاره ها با وجود اینکه میدونن چه اتفاقی قراره سرشون بیاد راه دیگه ای ندارن برای همین هم آلترناتیو این امنیتی ها بستن با روسیه و چین و جنگ با آمریکاست ولی چون خایه اینکار رو هم ندارن هیچ راه دیگه ای براشون نمی مونه جز اینکه به همین بازی آمریکا ادامه بدن مثلا خامنه ای داد میزنه این برجام هدفش برجام دو و سه و ... هست ولی هیچ گهی نمی خوره چرا؟ چون صفحه رو جوری چیدن که یا باید بزنی زیرش یا اونطور که اونا بخوان بازی کنی که خب آمریکا هم خوب میدونه اینا بی خاین برا همین آقا با وجود اینکه میدونه برجام خودکشی هست (باور کن از اون شریعتمداری تا رحیم صفوی همه میدونن خودکشیه باور نداری سند بهت نشون بدم) داره به بازی ادامه میده بلکن آقا امام زمان از چاه جمکران راه چاره ای نشون بده کژدم قبول کن این از خریت مقامات ایران نیست همین که بازی اون ها رو خوندن نشون میده باهوشن این از قدرت بسیار زیاد طرف مقابل هست که هرکاری دلش بخواد میکنه الان مثل حضرت آقا اون شعر حضرت مولاناست که میفرماید:
  در کف شیر نر خون باره ای /// غیر تسلیم و قضا کو چاره ای
  اما من یک امید بزرگ دارم اونهم داستان تهرانه ، تهران آماده خروشه باور کن کژدم حال و هوای تهران حال و هوای سال 56 هستش ، به نظر من حتی نیروهای سرکوب گر رژیم هم نمی تونن کاری کنن چارشم مرگ خامنه ای هستش فقط مشکلی که هست اینه که قراره حکومت برسه به دست روحانی و باند رفسنجانی امیدوارم شاهد اون کسخلیته تاریخی رفسنجانی دیگه نباشیم چون وظیفه این ها یک گذار بدون خون ریزی هست وگرنه آمریکا با حمله به ایران همه را خواهد سپوخت تا چه پیش آید!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   نخست اینکه چرا اینقدر عصبانی شده ای؟
   دوّم اینکه لحن بسیجی ۲ زاریها با لحن کسی که حرف دهنش را میفهمد زمین تا آسمان فرق دارد.
   سوّم اینکه آدرس را اشتباهی آمده ای و همینجوری حدس میزنی و میبافی. چونکه پرسشهایی که شده بود اصلاً به برجام و شیوهٔ بازی آمریکا در مورد برجام ربطی نداشت.
   چهارم اینکه؛ از همان روزی که مقالهٔ مشهور «امام حسن را نیز دوست بداریم» در وبسایت انگل فرزانه منتشر شد؛ مشخص بود که کار «برجام بازی» از مدّتها پیش از انتشار آن مقالهٔ کذایی شروع شده بود و پروژهٔ امام حسن بازی در راه است. شما احتمالاً تازه وارد این وبلاگ شده ای و نمیدانی که در این وبلاگ چه ها گفته شده است.
   پنجم اینکه اگر الاغ را هم چند سال در طویلهٔ «اطلاعات» ببندی؛ بالاخره یک چیزهایی را «خرفهم» میشود. امّا نشانهٔ داشتن «هوش» نیست.
   ششم اینکه این اوباشان از دیروز شروع نکرده اند که با روسها و چینیها جفتگیری کنند؛ بلکه چینیها و روسها تا خرخرهٔ اینها فرو کرده اند و بسیاری را خریده اند و برای حفظ منافع خود؛ به این اوباشان سرویس اطلاعاتی میدهند.
   هفتم اینکه؛ انگل فرزانه اگر میگفت که «خوشبین نیست»؛ به این خاطر بود که بعدها نگویند که با «فضولات چاه مستراح» غسل تعمیدش داده اند.
   هشتم اینکه اینها هیچ پوخی نیستند و اگر شما اینها را «خیلی بزرگ» میبینی به خاطر همان فرهنگ «ندید بدید» حاکم بر ساکنین ایران است که وقتی میبینند یک موشک شلیک شد؛ فکر میکنند که خیلی پیشرفت کرده اند و فردا پس فردا دنیا و کرات آسمانی را فتح خواهند کرد. و یا وقتی برج میلاد را میبینند؛ فکر میکنند که تهران «نیویورک» شده است. به همین خاطر است که یک «پشّه بند پلاستیکی» را به عنوان «تانک فلّاق» در ماتحت مردم میکنند که: بیایید و ببینید که چقدر پیشرفت کرده ایم؟؟!!! الاغهایی نیز که باور میکنند؛ و تعدادشان میلیونی است.
   امّا در مورد بند اصلی که گفته اید تهران در حال انفجار است؛ من به شما قول میدهم که در «تهران» حتی باد هم نمی وزد. خودتان را گول نزنید و این قصّه ها را فراموش کنید.
   وزیدن باد نشانهٔ تغییر نیست (مثل جنبش یوتیوبی ۸۸ ).خیالتان را راحت کنم که در ایران؛ حتی یک «استراتژیست» وجود ندارد که به همین «بادهای خیالی شما» جهت بدهد.

   در ضمن بارها گفته ام که هیچ لزومی ندارد که آمریکا به ایران حملهٔ نظامی کند.
   بمباران اقتصادی و زدن مزدوران رژیم در منطقه؛ بهترین راه برای به بدبختی کشاندن این رژیم است.

   حذف
 70. اند حاکم جمهوری اسلامی دو راه بیشتر ندارد، یا روی ریل ژنو و وین به سمت ایستگاههای بعدی حرکت کند یا جلیقه انفجاری به تن کرده و قطار را از خط خارج سازد. راه سومی، آنگونه که در توهُم اولیه خامنه ای شکل گرفته بود، وجود ندارد.

  پاسخحذف
 71. این اوباما و دار دستش اینارو بردن لب پشت بام و نه کارشونو میکنن و نه میذارند اینا برگردن برن پایین. بابا ایول. امریکا. {البت بفگر منافع خودتمنید ونه مردم بدبخت ایران} خوب بابا کار تموم کنید. خار این سد م عراقی رو بباد دادید. این داره سقط میشه. دیگه سکتش ندید. مادر بخطا روزی هزار بار تا دم گلوش خس میکنه این بازی شماهارو. ولش کنید . سققط شد این مردک پریشان احوال کینه ای.

  پاسخحذف
 72. ببخشید این لینک فشار امریکاییها به سید منقل یادم رفته بود .
  منجمد شدن ۵۳ میلیارد دلار دارائی رژیم ایران.ارباب پوتین هم که نمیتونه براشون کاری بکنه. این جاکشای شمبولی اسهالی به چکنم . چکنم افتادن. روزانه میلیادرها بار.
  http://www.iranpressnews.com/source/197051.htm

  پاسخحذف
 73. بعضی جوامع بر اساس رشد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و البته با اعمال نفوذ نامحسوس قدرت حاکم که معمولاً با انعطاف و پذیرفتن منطقی ناکار آمدی سیستم حاکم و نیاز منطقی گذار و حتّی گاهی جهش به مرحله ای نوین است؛ حرکت کرده اند. من این نوع از حرکت را «طبیعی» مینامم.
  امّا در ایران کنونی؛ حرکت به پیش و یا تجربهٔ افکار نوین کاملاً بی معنی است و تا زمانی که افکار نوین توسط «اندیشهٔ صفوی مسلکی» فیلتر و دگرگون و «نازا» نشده اند؛ به جامعه راه نمی یابند.(یعنی اینکه بنا بر شرایط پیش از فاجعهٔ ۵۷ حد اکثر یا میتوانستی علی شریعتی و یا حنیف نژاد بشوی ... و دیگر هیچ).
  امّا اکنون:
  برخی از این افکار و سیاستها و تاکتیکهای سیاسی که دو نمونهٔ آنرا در «پروژهٔ خاتمی شیّاد» و «امام حسن بنفش» دیدیم؛ نه به خاطر «رشد سیاسی رژیم انگلهای صفوی حاکم»؛ و یا «رشد سیاسی اجتماعی ساکنین تازی پرست ایران» بلکه به خاطر به «ذلّت کشانیده شدن انگل فرزانه و انگل بهرمانی» و اوباشان اطراف آنها ؛ در نتیجهٔ «معامله» برای «حفظ نظام» به وقوع پیوسته اند. لذا هیچ نشانی از آنچه که در تاریخ اروپا و آمریکا به وقوع پیوسته است را ندارند. اگر همین سرزمین گربه نشان با «ساکنین شیعه مسلک» در مرزهای روسیه قرار داشت؛ با ظهور «انگل کبیر بنیانگذار» (بخوانید کرم مستراح تازی پرستی)؛ حتماً ایران به «کرهٔ شمالی» دیگری تبدیل می شد؛ زیرا روسها نیز بسیار دوست دارند که یک حیات خلوتی که توسط «سگ هار زنجیری» مانند رهبر کرهٔ شمالی (خوک چاق) اداره میشود داشته باشند.
  همهٔ این داستان ریشه در یک مسئله دارد؛ و آن اینکه:
  هم «ساکنین صفوی مسلک ایران» و هم «شبه روشنفکران این ساکنین عقب ماندهٔ ذهنی» که نمیدانند برای ورود به مستراح؛ لازم نیست که با پای چپ و یا راست وارد شوی؛ زیرا در هر صورت وارد مستراح میشوی و «فقه شیعه» که برای «تولید و حفظ انگلهای صفوی» طراحی شده است؛ اهمیتی نمیدهد که چگونه وارد مستراح بشوی؛ آنها فقط میخواهند که وارد مستراح بشوی و حتّی اگر بنا بر «افکار ذلیل شدهٔ مستراحی» هر کابین خصوصی را که انتخاب کنی؛ سازندهٔ مستراح برنده است؛ زیرا «به مستراح خوش آمده ای». امّا «شبه روشنفکران ظاهراً ایرانی» به خاطر «ذهن مشوّش و آغشته با اندیشه های صفوی»؛ دوست دارند که همچنان بر روی «ورود با پای راست و یا چپ» بحثهای «ارسطویی و سقراطی و افلاطونی و فلوطینی» مزخرفی در حد «اول مرغ بود و یا تخم مرغ؟» راه بیندازند تا یا به قول ترانهٔ «انکار»؛ شبشان را در «لای پای مریم» بگذرانند و یا چیزی شبیه «بوف کور» بنویسند و یا فیلمی بسازند؛ تا جایزه بگیرند. در اینجاست که من (کژدم) به اوج «یأس» در رابطه با تواناییهای موجودات عقب مانده ای که خود را «عاریی های تازی پرست خواهان پیشرفت» مینامند می رسم.
  لذا از نظر من ظهور و رسانه ای شدن موجوداتی مانند «علی مطهری»؛ «اکبر گنجی» و «نوریزاد»؛ هیچگونه ارزشی از نظر «رشد طبیعی» را با خود حمل نمیکنند و در زیر مجموعهٔ «حرکت طبیعی» که در آغاز مطرح کردم؛ قرار نمیگیرند و شباهت ظاهری آنها تنها به خاطر «به عاریه گرفتن عناصر حرکت طبیعی اجتماعی برای تولید حرکتهای مصنوعی اجتماعی تحت کنترل برای حفظ سیستم حاکمیت انگلهای صفوی» است.
  مشکل «ساکنین ایران» این نیست که این انگلها بر آنها حکومت میکنند؛ بلکه مشکل ساکنین ایران این است که چون با این اندیشهٔ کثیف متولد و تربیت و رشد نموده اند؛ نمیتوانند با آن «خداحافظی» کنند. لذا هم خودشان و هم «شبه روشنفکران» آنها؛ همگی در «مستراح» زندگی میکنند و همانگونه که گفتم؛ هیچ فرقی ندارد که از کدام «کابین» استفاده کنند؛ زیرا «همهٔ آنچه» که: چه به خاطر افکار گندیدهٔ شان و یا افکار تزریق شده از طرف «شبه روشنفکرانشان» که با ترشحات عفونی مغزهای گندیده و آلودهٔ شان؛ مطابقت میکند؛ همیشه مانند گربه ای که نه در «محیط طبیعی» بلکه در «مستراح» به دنبال دُم خود خواهند دوید و هیچ آیندهٔ روشنی که خودشان سازنده اش باشند؛ برای چنین موجوداتی حتّی در بهترین «رویاهای شیرین»؛ قابل تصور نیست.
  در پایین؛ لینک یکی از تبلیغاتهای جهت دار «سفارت روسیه در اینترنت برای ساکنین ایران»
  را می آورم؛ تا ببینید که «علی مطهری» پُر سر و صدا؛ در نهایت از کجا سر در می آورد. «علی مطهری» پروژه ای بود که اکنون در نیمه راه همان مطالبی است که در این کامنت نوشتم و میخواهد به «شکوفه» بنشیند. اگر باز هم دیدند که «کارایی» ندارد؛ «نوریزاد مسلک ها» را خواهند آورد. زیرا هدف اصلی «حفظ کارخانهٔ تولید انگلهای صفوی و اندیشه های صفوی» است.

  http://pyknet.net/1395/ordibehesht/09/page/sepah.php

  پاسخحذف
 74. خرده بازیهای احتمالی:
  تهیج امت همیشه در صحنه در دو صحنه، اول مبارزه با بی حجابی و بدحجابی که با وضعیت موجود یک الزام خواهد بود (دختره سلیطه مانتو جلو باز پوشیده و شکم لختش رو انداخته بیرون که همه منگوله آویزون از نافش رو ببینن و راست راست تو خیابون راه میره، فلان فلان شده) و البته یکی از محصولات جانبی آن فضای ارعاب خواهد بود و در نتیجه کشور تهران به هیچ وجه تکان هم نخواهد خورد مگر در صورت زلزله که آنگاه ساکنین آن به آدمخواری روی خواهد آورد.
  دومین صحنه (کژدم جان صحنه رو ببین!) احتمال کنسل شدن حج امسال باعث میشه مسلمین لبیک گو خون جلو چشم هاشون رو بگیره و همزمان با تضعیف شیعیان در اقصی نقاط گیتی باید خودشونو یه تکونی بدن و حاجی یه تکون، حاجی دو تکون، حاجی بتکون ... و فعلا با این داستان ها سرها گرم خواهند بود.
  عز عالی مستدام باد

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   انتخابات و رأی مردم به کسانی که به ناچار در برابرشان نهاده اند؛ مانند داستان انسان گرسنه ای است که تنها دو انتخاب در برابرش نهاده اند؛ یا باید سیر و پیاز بخورد و یا حداکثر «کاهو». این مردم ذلیل گرسنه نیز به طرف «کاهو» میروند. وجه دیگر این انتخابات این است که همهٔ داراییهای آنها در دست مشتی ارازل و اوباش مسلّح و امنیتی است؛ و چون این ذلیل مرده ها(ساکنین ایران)؛ لیاقت تارانیدن اوباشان به رهبری «اوباش فرزانه» را ندارند؛ به «کاهو» رأی میدهند و تئوریسینهای ستون پنجمی نیز آنها را قانع میکنند که تنها راه همین است. به همین دلیل است که من بر روی «ساکنین عاریایی ایران» هرگز حساب باز نمیکنم و نخواهم کرد زیرا حد اکثر انتظار این «بدبختهای ذلیل مرده» از «حاکمیت اوباشان صفوی» این است که: «تعداد کون کُن ها را زیاد کنند» و نامش را «گذار مسالمت آمیز گذاشته اند.
   امّا از سوی دیگر؛ انتخابات برای «اوباش فرزانه» و اطرافیانش؛ معنی دیگری نیز دارد و آن اینکه: چه تعداد مخالف دارند و در میان مخالفان؛ چه تعدادی جدّی هستند؟ و اگر ببینند که تعداد «جدّی ها» در حال انفجار است؛ برای حفظ کیان اوباشان انگلی = ساختار رهبری اعم از قُم و اصفهان و خراسان (کشور تهران) و «اوباشان نظامی امنیتی تشیع صفوی»؛ در حال انفجار است؛ با «تاریخ سازی» برای موجودات مادرقحبه ای مانند «نوریزاد و خاتمی و اکبر گنجی ها» با این سلاح به میدان خواهند آمد. امّا مسئلهٔ مهم این است که: «زمانی که تمامی مراکز قدرت؛ اعم از سیاسی و نظامی و امنیتی» در دست «بیت رهبری» است؛ انتخاب چند اوباش دیگر به عنوان نمایندگان «اصلاح طلب و میانه رو آنچنانی» که تنها قصدشان بالا رفتن از پلّکان «مخالفین» برای نشستن بر سر سفرهٔ غارت ؛ هیچ دردی را دوا نخواهد کرد.
   تا زمانی که دستهای کثیف «کثافت فرذزانه» و «اوباشان امنیتی - نظامی» او و مادر قحبه هایی که برای ثروت اندوزی سازمانهای کثیفی مانند «حج و اقاف» و «امداد خمینی سگ تبار» و «بنیاد شهید» که تمامی هدف آنها گاییدن زنها و دختران «شهیدان» و سپس دست به دست گردانیدن آنها میان «هیئت مؤتلفه ای ها» و «پاچاهار دارها» و نمایندگان «طویلهٔ اسلامی» و «قاضیهای شریعت» و دست آخر بسیجیهااست؛ از اقتصاد ایران کوتاه نشود؛ داستان همین خواهد بود که هست و با «مطهری بازی ها» و بازی «معتدلها و اصلاح طلبان دست چندم»؛ هیچکس حاضر به سرمایه گذاری در ایران نخواهد شد.

   امّا در رابطه با مسئلهٔ «حجّ و حاجیها» باید بگویم که آندسته از انگلهایی که از اقتصاد انگلی «حجّ و اوقاف» ارتزاق میکنند؛ بیشتر از عربستان به گسیل کرده گلّه های گاوها و گوسفندان به مکّه؛ علاقه مند هستند. انگل فرزانه و دار و دسته های مجیز گوی اطرافش؛ احمقانه فکر میکردند که عربستان برای پولی که از طریق «حجّ» عایدش میشود؛ برای پذیرایی «گاوهای عاریایی»؛ آب از دهنش راه افتاده است. امّا واقعیت این است که سالهای سال است که ورود «گلّه های عاریایی»؛ یک مسئلهٔ امنیتی به شمار می رفت. امّا اکنون «سلفی مسلکهای سنّی» با «سلفی مسلکهای صفوی» در تمامی عرصه ها در حال جنگ هستند و تنها مسئله ای که باقی مانده است؛ «رویارویی مستقیم» است. به همین خاطر است که هیچ اهمیتی به دلارهای «گلّه های عاریایی» نشان نمیدهد. زیرا غلظت مسائل امنیتی بسیار بالا رفته است و عربستان از انگلهای صفوی میخواهد که این گلّه ها را از فیلتر رد کند و انگل فرزانه نیز میگوید که «گاو به خاطر جثّه اش از فیلتر رد نمیشود» و عربستان هم میگوید که یا کاری کنید که گاو از فیلتر ردّ بشود و یا یک کعبهٔ قلّابی (مانند ضریحهای قلاّبی متحرک)درست کنید و همانجا «حجّ» کنید.

   حذف
  2. سپاس فراوان کژدم جان بابت پاسخ به کامنت من.
   متاسفانه و یا خوشبختانه خیلی سال پیش قطع امید کرده ام و هر چی که به هرکی میگم، داداش من، عزیز من، تو که از وضعیت موجود ناراضی هستی اول باید از خودت شروع کنی. اول خودتو درست کن بعدش شاید وضعیت بچه های خودت اونجوری بشه که خودت میخوای. اما دریغ و افسوس.
   ته ته ذهن همه، امید به یک ناجی که بیاد و مدینه فاضله رو تو بشقاب طلا تقدیم کنه وجود داره و در کنار این مطلب فردگرایی مفرطی که جامعه داره (در حالیکه فردیتی که استحقاقش رو داره ازش دریغ میشه) جامعه رو به جایی رسونده که هیچ اراده ای برای تغییر و دگرگونی وجود نداره (حداقل من چیزی نمیبینم). آخرین امید و اراده برای تغییر سال 88 سوخت و بعدش فقط یاس همه جا رو گرفته و با ناامیدی و مثل موجودات مسخ شده که آینده تاریک و مغاکی در حال ورود به آن هستند رو نمیبینند رو به سمت آن حرکت میکنیم (و اینجاست که خلا وجود روشنفکرهای واقعی و نویسندگان تاثیر گذار که بنوانند افکار و ایده های جدید به این فرهنگ پوسیده تزریق کنند خودنمایی میکند).
   مطلب دوم اینکه، مشت نمونه خروار است. اگر فرض رو بر این بگیریم که تمامی مجموعه ها به طور نسبی خواصی را دارا میباشند که زیر مجموعه های کوچکتر نیز دارا باشند و یک رابطه دو طرفه برای آن در نظر گرفت آنگاه میتوان دید که جامعه ایرانی در کل آن یک جامعه منحط و نان به نرخ روز خوری است که در اجزا کوچکتر آن نیز بدینگونه عمل میکند. همگی یا دزد هستیم یا گدا و این از کل به جزء و از جزء به کل با یک خاصیت و در ابعاد متفاوت وجود داره.

   حذف
  3. ناشناس گرامی
   من نمیدانم که با تاریخچهٔ چند سالهٔ این وبلاگ و «کژدم» آشنا هستید و یا نه؟
   در طول زمانی دوره ای که «جنبش یوتیوبی ۸۸ » در جریان بود من همیشه فریاد میزدم که به مردم خیانت نکنید... مردم انقلابیون حرفه ای (مانند چه گوارا) نیستند و نمیتوانند برای همیشه در خیابانها بمانند. از سوی دیگر فریاد میزدم که «فاکتور زمان» در یک انقلاب نقش بسیار مهمی بازی میکند و اگر نتوانید به سرعت به اهداف خود برسید؛ فاکتورهای بیگانه وارد معادله خواهند شد و نبرد میتواند طولانی شده و حتّی از مسیر اهداف شما خارج شود. شاید زمان کنونی برای توضیح و تشریح آنچه که میگفتم؛ بسیار دیر شده باشد؛ زیرا همانگونه که بارها در سالهای التهاب ۸۸ گفته بودم؛ به وقوع پیوستند و اکنون ما با مردمانی که مثل «مرده های زنده» (زامبی ها) رفتار میکنند روبرو هستیم که شما نامش را «یأس سیاسی» میگذارید. من این یأس سیاسی را پیشبینی میکردم و به همین دلیل از «بالاترین» و یک وبسایت مشابه (شاید دنباله) برای ابد (طول عمر طبیعی) اخراج شدم.
   اکنون دیگر هیچ اهمیتی نمیدهم. در آن دوره نیز اشتباه میکردم؛ همان اشتباهی که نیچه و بودا مرتکب شدند و فکر میکردند که که «عامهٔ مردم» را میتوانند به «نیروانا» و یا «مرغوا جانی که به واپس می نگرد و ۲۰۰۰ سال آیندهٔ اکنونیان را میبیند» تبدیل کنند.
   در این وادی من نیز مانند «نیچه» و «بودا» شکست خوردم. امّا فرق من با آنها در این است که من در سالهای بسیار پیش از مزخرفات ۸۸ به یک «کشف بزرگ = نژاد پنهان» دست یافته بودم؛ که نه «بودا» و نه «نیچه»؛ نه تنها حتّی فکرش را نمیکردند؛ بلکه در رویاء هم نمی دیدند.
   امّا مشکل من نیز بسیار شبیه همان مشکل بود که هر «موجود دو پا»یی را بنا بر داده های تاریخی زندگی؛ «انسان» میدانستم و حتّی اگر از نظر تئوریک؛ برخلاف آن بودم؛ امّا «ناله ها» و «شورشها»ی این موجودات (عاریایی های تازی پرست) مرا به شور و شعف آورد؛ تا حدّی که نتیجهٔ نهایی اش این وبلاگ است.

   موجوداتی که ۱۴۰۰ سال است که تحت نفوذ اقتصادی-فرهنگی- سیاسی بیگانگان «تولید مثل شده» و «تولید مثل کرده اند».... هیچ آینده ای به جز آویختن به انگارهٔ «برج میلاد» و رؤیای «تهران شیعه مسلک همان نیویورک » است؛ ندارند. زیرا «پیشرفت» از نظر این موجودات انسان نما یعنی «تبدیل شدن به فوتوکپی مقدس نسخهٔ قلّابی نیویورک» یک «نهایت» است.
   اگر همچنان مینویسم؛ دیگر برای «گلّه های تازی پرست عاریایی» نمی نویسم. زیرا «گلّه» هرگز «چوپان» نمیشود و همچنان «گلّه ها» میمانند و به هر کسی که وعدهٔ «علوفه» بدهد رأی میدهند. «گلّه ها»؛ همان «اکنونیان» هستند و با «آینده» نا آشنا و بیگانه اند.
   شاید اکنون برای نسلهای «آینده» می نویسم؛ تا نگویند که «کسی به ما نگفته بود». هرچند که عمیقاً میدانم که بسیاری از آیندگان نیز «پوخی بهتر» از «اکنونیان» نخواهند بود. لذا برای کسانی مینویسم که از این «دایرهٔ پَلَشتی ژنتیک» خارج هستند و یا خواهند شد.
   من برای «نژاد پنهان» مینویسم؛ تا تاریخ زندگی «اجداد انسان سان»شان را بدانند.
   «انسان» = «نژاد پنهان»؛ نوشته های مرا خواهد فهمید و خواهد دانست که در مطالعه و درک تاریخ زندگی اجداد «انسان سانش»؛ تنها نبوده است و کسانی هم وجود داشته اند که میدانستند:
   «میان شمپانزه و نئاندتال» فرق زیادی بود و میان «انسان سان و انسان» فرق زیادی وجود دارد.
   «انسان سان»؛ هرگز به «انسان» تبدیل نمیشود؛ همانگونه که «گربه» به «شیر» تبدیل نمیشود.
   با اینکه هم خانواده هستند؛ امّا از همدیگر بسیار دور هستند.
   جای خوشبختی این است که «انسان سان»؛ قطعات پازل «انسان» را در خود دارد.

   حذف
  4. کژدم جان از ابتدا بودم و بسیار آموختم و بسیار سپاسگزار هستم بابت آن.
   آنچه که بیان کردم بیشتر جنبه درد دل داشت تا انتقال یأس و ناامیدی.
   پاینده باشید و سرافراز

   حذف
 75. زمانی که یک رانندهٔ تاکسی رهبر میشود :

  http://www.radiofarda.com/content/f35_venezuela_energy_crisis/27709325.html

  بسیار شبیه زمانی است که یک «انگل» به رهبر یک جامعهٔ عقبمانده تبدیل میشود... حتماً «انگل کبیر بنیانگذار» را به یاد دارید.
  ونزوئلا بر روی دریای نفت نشسته است و از «بحران انرژی» رنج می برد.
  قرار است که «هوگو چاوز» که در زمان ریاست «شمپانزهٔ رکن رابعی» در سفرهایش؛ تعداد زیادی «خواهران روسپی زینبی خوش بر و رو» برای هم خوابگی با او و البته با «اسکورت امنیتی» به سفارت ونزوئلا فرستاده میشدند.
  و «رهبر فرزانه» و «شمپانزهٔ هم فکر فرزانه» و «هوگو چاوز فرزانه» همگی با مهدی(عج) و «مریم مجدلیهٔ فرزانه» محشور شوند.

  پاسخحذف
 76. در مورد امنیت انرژی تو کامنت قبلیم توضیحاتی دادم اما یک خبر بسیار مهم که از نظر ها دور مونده :
  http://www.tabnak.ir/fa/news/584252/%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
  این یعنی تکمیل حلقه حمله به ایران (حمله ای که برای فتح تهران نیست بلکه صرفا برای نابودی زیرساخت هاست و بعد رژیم رو ول می کنند تا یا با شورش از هم بپاشه یا اگر هم شورش نشه مثل یک بوکسور ناک اوت شده گوشه رینگ میفته) هر چند امروز این گشت برای یکسری محدود از کشتی هاست اما در زمان موعود با یک گشت پیشرفته و پر تجربه طرفیم که اجازه ورود و خروج هیچ کشتی به ایران را نخواهد داد از طرفی گفته اند اوباما پذیرفته در صورت جنگ شورای همکاری با تهران به آنها تعهداتی مانند اعضای ناتو ارائه کنه امروز ناتو ایران رو محاصره کرده و همسایه هاش هم به خونش تشنه هستند و محسن رضایی هم گویا چیزهایی متوجه شده
  http://isna.ir/fa/news/95021005482/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
  بدا به حال ایرانی که 15 سال دیگه این ها هنوز برش حکومت کنن چون با ایرانی له شده طرف خواهیم بود

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. پویا گرامی

   کمکهای مالی به «برنی سندرز» (کمونیست شرمگین) که میخواهد همچنان مانند سایر سران حزب دموکرات آمریکا؛ میلیاردها دلار پول قرض گرفته و به حلقوم «هیچکارگان» بریزد؛ به شدت کاهش یافته است. یعنی اینکه:
   هوادارانش دیگر به او امیدی ندارند و این موجود «کمیتهٔ صلیب سرخی» هیچ شانسی برای پیروزی ندارد و خانم کلینتون قرار است که نامزد حزب دموکرات باشد.
   در سوی دیگر چه «دونالد ترامپ» و چه «تد کروز» اگرکاندیدای حزب جمهوریخواه باشند که البته تا کنون شانس «دونالد ترامپ» بسیار بالاتر است؛ اگر در انتخابات عمومی نیز پیروز شوند؛ به ایران حملهٔ مستقیم نخواهند کرد. خانم هیلاری کلینتون هم همین سیاست را دنبال خواهد نمود و «ناتوی عربی» و سازمانهای جهادی منطقه ای مانند: «جیش الاسلام» و «احرارالشام» وظیفهٔ سرکوب حزب الله لبنان و نیروهای سپاه پاچاهارداران در سوریه و عراق را به عهده خواهند گرفت. و اگر نشد؛ خطر حملهٔ مستقیم به ایران نیز به عهدهٔ همین سازمانها با حمایت آمریکا خواهد بود

   حذف
 77. بالاخره «انگل فرزانه» یک «حرف نیمه درست» زد و گفت که: «فقط زبان انگلیسی نیست که زبان علم است؛ بلکه زبان فرانسه و اسپانیایی و زبانهای آسیایی نیز زبان علم هستند»؛ حال اینکه زبان فرانسه یک زبان زنده است؛ کاری نداریم ولی زبان اسپانیولی بسیار قابل تشکیک است.

  امّا ... مهم ترین مطلبی که «انگل فرزانه» گفته است اینکه:

  «زبانهای فارسی- عربی- ترکی- کّردی- مازندرانی- گیلگ- بلوچی- لُری» ... همگی زبانهای «کُس شعر بافی» هستند و «قران » نیز به یکی از همین «زبانهای مُرده» نوشته شده است.

  دلخور نشید ... شوخی نکردم ... خیلی هم جدّی بودم.

  http://www.bbc.com/persian/iran/2016/05/160502_l10_khamenei_english_language

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. این دیوس عراقی اصل دنبال زبان اربابشه و منظورش زبان روسیس . مگه نمیبینید به آنتالیا گیر داده. منظورش نرفتن مردم به انجاست و برای خوش اومدان اربابش که ترکیه رو نحروم از توریست روسی کرده .اینم میخاسته ....... پوتین رو ساک بزنه و خوش خدمتی کرده باشه. همین.

   حذف
 78. عاریاییهای شیعه مسلک کربلایی میتوانند ۴ ماه دیگر صبر کنند تا «ماه از چاه» بیرون آید و برایشان «استریپ تیز» کُنَد و ایران پر از «عدل و داد» شود.
  گور پدر تمدّن ... هرچه میکشیم از دست همین تمدّن میکشیم؛ چونکه «قبایل دیگر» خیلی متمدّن شدند و «عاریاییها» همچنان نمیدانند که بالاخره کدامین «گور» مال «علی» است؟ «گور عراقی؟»... «گور سوریه ای؟» و یا «گور افغانی؟» ... مهم نیست ... «عدل و داد و اتوبوس و شرافت مجانی» رو بچسب.

  http://www.radiofarda.com/content/f16-iran-ali-motahari-minoo-khaleghi/27711057.html

  خاک بر سر آنکه تو را «کاشت» و خاک بر سر آنکه تو را «زایید».

  پاسخحذف