۱۳۹۵ بهمن ۱۴, پنجشنبه

هشدار .... هشدار ... بو آگاداری .... بو آگاداری...

دوران جفتگیری «خامنه ای - اوباما» که در چهارچوب استراتژی شکست خوردهٔ «ایجاد حکومت جهانی» توسّط گلوبالیستها تعریف شده بود؛ نه تنها به پایان رسیده است؛ بلکه ناسیونالیسم آمریکایی در پی شکستن ستون فقرات این استراتژی است.
آنهایی که میگفتند دونالد ترامپ یک دلقک مانند احمدی نژاد است و من نیز در ابتدا چنین فکر میکردم؛ در اشتباه بودند و شاید من (کژدم) تنها کسی بودم که پی به اشتباه خود بُردم و موج عظیم «به حاشیه رانده شدگان» اروپایی و آمریکایی را که زیر چرخهای «گلوبالیسم» لِه شده بودند را دیدم. با اینکه خیلیها در آشکار و نهان به خاطر افکار عاریه ای خود از «شانتاژها و پروپاگاندا» به من خندیدند و گفتند که دوران سرگرمی و شو تلویزیونی به سر آمده و دونالد ترامپ شکست خواهد خورد؛ من بر پای دریافت  و «شناخت بر اساس دیدن» خود از مسیر اتفاقات زنجیره ای که دیده بودم ایستادم و «هری پاتر - ناپلئون» بر تخت نشست.
نه تنها «شو تلویزیونی» به پایان نرسید و «گلوبالیستها» پیروز نشدند؛ بلکه همان احمقهای گیر افتاده در تار عنکبوتی پروپاگاندای هالیوودی گلوبالیستها؛ اکنون میبینند که این «شو» در ابعادی گسترده ادامه دارد و اگر بازهم خود را با به رُخ کشیدن فلان قاضی زِپِرتی و «مارشال لا»   فریب میدهند؛ باید بدانند که «آن جنگل را برای تهیّهٔ هیزم بُریده اند»...
دیروز احمقی با من تماس گرفت و گفت: «این مرتیکه حرف دهانش را نمیفهمد و هرچی از دهنش درمیاد میگه و حالا در حال عقب نشینی است». به او گفتم که اشتباه نکُن. با پروپاگانداها خودت را دلخوش نکُن؛ شرایط کنونی مهاجرت و ماجرای فرودگاهها؛ یک مسئلهٔ گذرا است و مربوط به کسانی است که در این دورهٔ «برزخ» گیر افتاده اند. به تو نیز ویزای آمریکا نخواهند داد و شکمت را صابون نزن که پروژهٔ ترامپ شکست خورده است. مثل مگس و پشّه نباش که وزش باد جهت افکار و زندگیت را تغییر دهد. به صدای بلند «ناسیونالیسم آمریکا» گوش بده. بقیّه همه کشک و پشم است.
او گفت: «مرتیکه یک پسر ۵ ساله رو در فرودگاه دستبند زده که تو تروریستی و از یک بچهٔ ۵ ساله نیز میترسه» ... با او گفتم و به شما نیز که این سطور را میخوانید میگویم:
زمانی که یک پسر ۵ سالهٔ تان دستبند زده میشود؛ به جای سردادن شعارهای «نژاد پرست» و «ترس از کودک ۵ ساله»؛ فقط به یک موضوع و پیام مهم فکر کنید و آن اینکه: «تا زمانی که بر طبل شیعه گری میکوبید حتّی خردسالانتان نیز برای ما بی ارزش هستند. مسائل امنیتی؛ خُردسال و بزرگسال و زن و مرد نمیشناسد. همانقدر که شیعهٔ صفوی هستید... کافی است که دشمن باشید».
مگر دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود نگفت که «در صورت ضرورت جنگی همهٔ خانوادهٔ داعشیها را نیز بکشید»؟ و همهٔ گلوبالیستها او را متّهم به «ضدّیت با حقوق بشر» نکردند؟ و بر روی آن دست به تبلیغات گسترده نزدند؟ مگر نگفت که: «در صورت ضرورت از بمبارانهای گسترده (Carpet Bombing) استفاده بشود»؟ (اشاره به کشتار دسته جمعی سلّولهای سرطانی).  
آیا حالا که سکوت کرده است؛ این سکوت را به «عقب نشینی» تعبیر میکنید؟ آیا اینقدر عقبمانده و احمق هستید؟
صدای ترامپ؛ صدای هیتلر و نژاد پرستی نیست؛ بلکه صدای ناسیونالیسم آمریکای قدرتمند است. آنهایی که بر طبل نژاد پرستی دوناد ترامپ میکوبند و یا صدای این طبلها را باور میکنند؛ سخت در اشتباهند و این اشتباه عقوبتهای سختی برای آنها خواهد داشت. (اشتباهات محاسباتی).
اگر موجوداتی مانند «علی میرفطروس» از اوباما میخواستند که ایران را با خاک یکسان کُند تا آن مردک پفیوز که «کوروش - رضا شاه دوّم» (سیّد رضا دیبا) میخوانند بر تختی بنشیند که خودشان سرنگونش کردند؛ اکنون به آرزوهای شوم خود خواهند رسید. زیرا بالهای فرشتهٔ جنگ بر بالای سرزمین ایران که هیچ ایرانی در آن یافت نمیشود؛ گسترده شده است. روسها را فراموش کنید که از این سرزمین «رو به کویر شدن» دفاع کُنَد. روسها سرزمینهای بسیار گرانبها تری برای دفاع دارند و ایران حتّی در «آخر صف» هم نیست.
در گفتارهای پیشین به این مسئله که آمریکا میتواند «گلیم» را از زیر پای آقای پوتین بکشد و استراتژی روسها در رابطه با سوریه با «مَلاج به زمین گرم بخورد»؛ اشاره کرده ام. امّا ماجرای «گلیم» را توضیح نداده ام و نخواهم داد. این همان نقطهٔ ضعفی است که روسها دارند و مجبور خواهند شد که به «مناطق امن در سوریه» تَن بدهند. ترکهای عثمانی همچنان گیج هستند و نمیدانند که چکار کنند؟ (آیا تا به حال ا«لاغ عثمانی باهوش» دیده اید؟ ... من ندیده ام).
دوران افول ترکهای عثمانی و انگل فرزانه به سر آمده است؛ امّا آنکه این مُهر ابطال را  خواهد زد برای آنهایی که منبع اطلاعاتشان BBC و اوباشانی مثل آنهاست؛ پوشیده خواهد ماند؛ تا زمانی که در روغن داغ تبدیل به KFC شوند.
من (کژدم) بسیار تلاش کردم که این تراژدی برای ساکنین ایران اتفاق نیفتد.
بر اساس اعتمادی بی پایه به «تندر» پیوستم تا صدایم شنیده شود. امّا صدایم خفه شد.
من به «تبریزیهای باهوش» که ستارخان و باقرخان داشتند امید بستم؛ امّا همین تبریزیها را بسیار بی غیرت و بیشرف یافتم. زیرا زمانی که خانه های مردم «ایلخچی» توسط شیعیان صفوی؛ تنها به این خاطر که پیرو عقاید کثیف شیعی صفوی نداشتند به آتش کشیده شد صدایشان در نیامد؛ از تبریزیها نیز نا امید شدم و آنها را در حدّ «الاغهای عثمانی» میدانم. اگر تبریزیها به چنین گندابی سقوط کرده اند؛ ... وای به حال الاغهای اردبیل و ارومیه.
اکنون زمان باز پس دادن بهای بی شرافتیها و خیانتها فرا رسیده است.

حتماً ویدیوی سوزناک آن دختر بچهّ ای که ۱۱ سال پدرش را ندیده بود و به زبان فارسی گریه میکرد را دیده اید. زمانی که تصویر پدرش را نشان میدهند؛ یک پفیوز «ریشو» است. گویی که «نایاک» هیچ نصویر «بی ریش» از او پیدا نکرده است تا برای تبلیغات همسویش با BBC و DW استفاده کند. زهی تاسّف برای شکست تبلیغاتی.
آن دختر بچّه نمیداند که پدر «ریشویش» چه بسا عضو «مدافعین حرم» است و ۱۱ سال است که  پدران کودکان سوری را قتل عام میکند و کودکان سوری هرگز پدرانشان را نخواهند دید. آن بچّهٔ خردسال نمیداند که بیش از ۱۰ هزار کودک سوری در مسیر مهاجرت «ناپدید» شده اند و هر روزه  دهها بار به آنها «تجاوز» میشود.
من طرفدار آنها نیز نیستم. من فقط یک «آیینه» هستم تا تمامی زیباییها و زشتیها را نشان دهم  ولی گویی که دیگر «زیبایی» وجود ندارد و به همین خاطر است که تصاویر این آیینه؛ «تلخ»؛«زشت» و بیرحمانه هستند.
من نه نژاد پرست هستم و نه پای بوس رکاب قدرتمندان. بلکه تنها تصویر آنان را به شما نشان میدهم.

فریب جنجالهای «نایاک» و «سیّد رضا دیبا» را نخورید. آنها هیچ ارزشی برای شما قائل نیستند. آنها همدستان «خامنه ای کثیف سگ تبار» هستند و از شما در حدّ «دستمال مستراح» و «کاندوم» استفاده خواهند کرد .
زمانی که جنگ آغاز شود؛ با ساکنین فارسی زبانی که خود را «ایرانی» مینامند و ساکن آمریکا شده اند تا آن گاو شیردِه را بدوشند؛ مانند ژاپنیهای ساکن آمریکا در جنگ جهانی دوّم رفتار خواهد شد؛ زیرا که شما تابعیّت کشوری «بیگانه» و «دشمن» را دارید. لذا نمک به زخمهای خود نپاشید؛ در فراخوانهای «ضد جنگ» و «حقوق بشر» شرکت نکنید. تا در امان بمانید. هر چند که هم اکنون نیز در خطر هستید و احمقانه فکر میکنید که «مجامع بین المللی» نخواهند گذاشت تا فاجعه ای پیش آید.

کژدم۱۱۷ نظر:

 1. کژدم گرامی یعنی تغییر نظر دادید چون فرموده بودید جنگ با آمریکا در کار نیست بلکه جنگ داخلی در راه هست ؟ پس تندر را هم قبول ندارید؟ فولادوند را چطور؟ در ضمن ایکاش اندکی توضیح دهید ستارخان و باقرخان چه ویژگی متمایزی داشتند؟ حال به فرض این سرزمین رو به کویر شدن شخم زده شد و انگل ها کشته شدند این مگر پایان کار است در این سرزمین طی مدت سه سال یازده میلیون نفر کشته شدند کسی صدایش در نیامد از جمعیت 16 میلیون نفری این یکی هم روش

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   آمریکا وارد جنگ مستقیم با رژیم ایران نخواهد شد ولی میتواند همان نقشی را که روسها در سوریه به نفع رژیم اسد بازی میکنند را در رابطه با نیروهایی که وارد جنگ با رژیم ایران خواهند شد را بازی کند. حمایت هوایی و دریایی و هدایت جنگ با مشاوره های مستشاری و تغذیهٔ اطلاعاتی.

   حذف
  2. در ضمن اینقدر «گرامی ... گرامی» نگو. خودت را هم به آن راه نزن.
   بگذار مطلبی را بگویم که نه «تو» و نه «فرماندهان قلّابیت» حتی به فکر علیلشان نرسیده است.

   ۱-آمریکا بمبهای سنگر شکنی دارد که میتواند در یک سازهٔ بتُنی ۵۰ متری نفوذ کند.
   ۲- فرمانده گروهبانهای تو؛ با هزار گریه و زاری و پایین کشیدن شورت و زیرشلوارشان یک سیستم دفاعی محدود S-300 خریدند تا از «فوردو» دفاع کنند.
   ۳- چندی پیش یکی از خیابانهای کشور تهران نشست کرد و چندین اتوموبیل و جرثقیل و کارگر را بلعید و کارشناسان زمین شناسی گفتند که به خاطر فروکش کردن سطح آبهای زیرزمینی تا ۶۵۰ متر؛ بافت زمینها خشک و شکننده شده است.
   ۴- اگر ۱۰ فروند از آن بمبهای سنگرشکن که ذکر کردم به خیابانهای تهران اصابت کند؛ چه خواهد شد؟ البتّه در سطح خیابان اتفاقی نخواهد افتاد. امّا در عمقهای ۱۰۰ و ۲۰۰ متر؛ انفجارهای مهیبی رُخ خواهد داد (مثل انفجار در ستونهای پُلها). آیا فکر میکنید که عواقب اینگونه انفجارها را با چه چیزی میتوان مقایسه کرد؟ من میگویم: زلزلهٔ ۷ ریشتری در تهران.
   شاید بپرسید که این اطلاعات را چه کسی در اختیار آمریکای جهانخوار گذاشته است؟
   پاسخ این است که نشستهای علمی برای بررسیهای زمین شناسانه. تنها کاری که پنتاگون انجام داده است؛ بر رسی مسئله از «نگاهی نطامی» بوده است. به همین سادگی.
   عربستان سعودی دهها فروند از این موشکها (با قدرت نفوذ کمتر) را در اختیار دارد و لازم هم نیست که گناهان به گردن آمریکا بیفتد. شیرفهم شد؟
   آوار برداری ساختمان پلاسکو با آنهمه ساز و دُهُل ۸ روز طول کشید. پیدا کنید زمان آوار برداری چنین فاجعه ای را.

   حالا هی بیا و مزخرفاتی مثل «پس تندر را قبول نداری؟» و «فرود فولادوند چطور؟» ردیف کُن تا حقوق سایبریت بیشتر شود.(شاید یک ساندیس بیشتر)

   حذف
 2. کژدم هنوز هم دیر نیست در ایران جریاناتی هست که شما از آن بی خبری گمان نکنید که مردم ساکت نشسته اند رژیم مشغول جنگ است با مردم ایران تنها صدایشان به گوش نمی رسد همین امروز نزدیک 50 نفر بازداشت شدند اما هرانا و سایرین خفه خون گرفتند هر روز اعتصاب است و اعتراض سوالی دارم شفاف بگویید آیا آیین ریشه ای دوای درد ایران خواهد بود یا آن را ناقص می دانید تبلیغ آن را مناسب می دانید؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   اعتصابهای صنفی هیچ ربطی به «متشکل شدن به عنوان یک ملّت» ندارد. من ماجرای ایلخچی را پیش کشیدم که ببینید که:
   ۱- مردم ایلخچی تُرک هستند.
   ۲- مسلمان هستند.
   ۳- ایرانی هستند.
   ۴- عیبشان این است که شیعه نیستند.
   ۵- مردم بیشرفی که در همسایگی آنها بودند در این آتش زدنها شرکت کردند.
   ۶- تبریزیهای پرچمدار مشروطه؛ حتی آخ هم نگفتند.
   ۶- شاید بتوان از «مدفوع» بیسکویت ساخت. از ساکنین ایران هیچ چیز نمیتوان ساخت. اگر چنین اتقاقی در آلمان و انگلستان و فرانسه و آمریکا می افتاد؛ خشتک حکومت را بر سرش میکشیدند. نه به این خاطر که «دموکراسی» وجود دارد؛ بلکه به این خاطر که مردمانشان همین دموکراسی و همبستگی ملّی را با خون و گوشت و پوستشان ساخته اند.
   اگر یک ساکن ایران این جملات را بخواند میگوید: راست میگوید. امّا لیاقت ساختن آینده را ندارد. اگر مشکلی هم داشت؛ یا گور رضا اسهالی و یا امامزاده ها ...
   مردمانی تنبل؛ تنِ لَش؛ خود پرست و همسایه کُش. شیعیان تمام عیار.
   امّا در رابطه با «آیین ریشه ای».
   اگر منظورتان «آیین ریشه ای استاد فرود فولاد وند» است؛ من به عنوان یک فرد؛ آنرا ناقص میدانم و نقص آنرا ریشه ای میبینم.

   نقص نخست:
   انجمن پادشاهی یک گروه خودخوانده نیست. بلکه باید از استوانه های ملّی تشکیل شود.

   نقص دوّم:
   اقتصاد انگلی که اساساً بر «مالکیت زمین» استوار است؛ باید برچیده شده و تمامی خاک سرزمین ایران به عنوان «ثروت ملّی» اعلام شود و سرمایه هایی که از اقتصاد انگلی ارتزاق میکنند؛ باید به عرصهٔ تولید و رشد و شکوفایی علمی و صنعتی سوق داده شوند.

   نقص سوّم:
   آیین ریشه ای پیشنهادی استاد فرود فولادوند پیکرهٔ ساختار کنونی را میپذیرد و بر اساس آن با تغییراتی سوسییالیستی و دموکراتیزه کردن فضای سیاسی و به رسمیت شناختن سازمانهای مدنی به پیش میرود. امّا آیین ریشه ای پیشگامان کاویانی بر اساس «تعریف نوین» (بازتعریف) و عدم به رسمیت شناخته شدن ساختار امروزی (ساختار کُهَن) بنا شده است. اندیشهٔ استاد فرود فولادوند یک بازخوانی رفورمیستی و اندیشه های پیشگامان کاویانی؛ بازخوانی بر اساس تغییرات ریشه ای برای اهدافی بسیار بزرگتر است. آیین ریشه ای کاویانی به عنوان «مرحلهٔ گذار شرافتمندانه از جامعهٔ انسان سانها» به «جامعهٔ انسانی» است.
   در هر حال به نظر من تبلیغ هر دو آیین ریشه ای و توضیح فرقهای آنها میتواند مبنای بحثهای ژرف سیاسی؛ اقتصادی؛ اجتماعی؛ محیط زیست شود و بسیار مفید است.

   حذف
 3. http://www.motherjones.com/kevin-drum/2017/02/donald-trump-hangs-australia-threatens-invade-mexico

  Donald Trump Hangs Up On Australia, Threatens to Invade Mexico

  شاید این خبر درک بهتری از ترامپ به خوانندگان ارایه کند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   تیتر خبر نادرست است. ترامپ نمیخواهد به مکزیک حمله کند. بلکه گفته است که اگر لیاقت برخورد با کارتلها را ندارید؛ ما می آییم و کار این کارتلها و گنگسترها را یکسره میکنیم. که به دروغ به «تهدید به حمله به مکزیک» تغییر تیتیر داده اند. من مقاله را به خاطر تیتر دروغش نخواندم.
   ارزش وقت تلف کردن را ندارد.

   حذف
  2. President Trump blasted Australian Prime Minister Malcolm Turnbull over a refu­gee agreement and boasted about the magnitude of his electoral college win, according to senior U.S. officials briefed on the Saturday exchange. Then, 25 minutes into what was expected to be an hour-long call, Trump abruptly ended it.

   ....“This is the worst deal ever,” Trump fumed as Turnbull attempted to confirm that the United States would honor its pledge to take in 1,250 refugees from an Australian detention center. Trump, who one day earlier had signed an executive order temporarily barring the admissions of refugees, complained that he was “going to get killed” politically and accused Australia of seeking to export the “next Boston bombers.”

   هدف من از ارسال این خبر نشان دادن این بود که ایشان حتی برای متحد نزدیک آمریکا هم پشیزی ارزش قایل نیست.

   حذف
  3. ناشناس گرامی
   نظر شما درست است. اگر این ۱۶۰۰ نفر خوب هستند؛ چرا خودت نگه نمیداری؟ اگر آشغال هستند؛ چرا میخواهی به آمریکا بچپانی؟ مگر آمریکا سطل آشغال است؟
   منطق ترامپ کاملاً درست است.
   معنی دوستی این نیست که یکی موز بخورد و پوست موز را توی جیب دوستش بگذارد و با کمال پُر رویی بگوید: مگه دوست نیستیم؟

   حذف
  4. گویا آقای ترامپ مسئلهٔ جدیدی را مطرح نموده است و آن اینکه:
   اگر مسلمانان میگویند که تروریست نیستند؛ خودشان تروریستها را نابود کنند و گرنه دروغ میگویند.
   (نقل به معنی از رویترز).

   حذف


 4. Iran will stop using the US dollar as its currency of choice in its financial and foreign exchange reports from the new fiscal year that begins in March, announced the governor of the Central Bank of Iran late Saturday.

  https://financialtribune.com/articles/economy-business-and-markets/58512/iran-to-ditch-us-dollar-in-official-reports

  In my book, This means WAR.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   فرقی نمیکند که چه پولی را مبنای اقتصاد خود قرار دهند. همینقدر که پول ایران مبنا قرار داده نمیشود؛ خود نشانهٔ خاک برسری و اعتراف به بدبختی است. بقیّه قسه را بگذار درِ کوزه.

   حذف
 5. باور کن داره ریشه های استحکام شیعه گری در ایران سست میشه و افرادی که اعتقادی نه تنها به دین اسلام که هیچ دینی ندارند بیشتر و بیشتر میشه البته قبول دارم که مجموعه اتفاقات به صورت سونامی وار در حال وقوع هست و این حرکات نرم . اهسته ره به جایی نخواهد برد
  اما به نظر خودم که البته استنتاج از نظریات گرانبهای شماست مرداد ماه داغی در پیش خواهد بود با طعم تلخ تجزیه که الته باید این حق را به هر کس که در صف مخالفان قرار می گیرد داد و به قول شما ساکنین تهران و صاحبین رانتهای کباب سی سانتی نباید هیچ اعتراضی داشته باشند
  ترامپ هم با پیام عکس دستبند زدن به ساکنین ایران این موضوع رو تفهیم کرده شما با نظام حاکم بر شما هیچ فرقی ندارید یا به شکل علنی مخالفتتون رو با حاکمیت نشون بدین تا هردوی شما نشانه گذای نشوید اما انچه که از شواهد میدانی مشاهده می ود در خواب رفتن عده زیادی از ساکنین ایران هست
  موضوع دیگه که خواستم بگم اوضاع شرکتهای وکالتی سکه شده ومشتریهای پروپا قرصشونم همین کله گنده ها هستند
  همه کله گنده های مدیر عامل و عضو هیات مدیره ها که بالای شصت سلاشونه و خودشون رو پاره تن نظام می دونند به خاطر بچه هاشون دارند اقدام می کنند طرف وقتی صحبت می کنه انگار خود نظامه با حقوق ماهیانه 40 50 میلیون ولی برای بچش اقدام کرده هیچکی پی بچه اون نیست خودشم یک تابعیتی مشکلی نداره تا میتونه پول درمیاره نتونست هم سه سوت خداحافظ

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   نامسلمان شدن یک گام مثبت است؛ به شرطی که گامی برای ساختن آینده باشد و تنها به خاطر نا امید شدن از باورهای ادعایی و بر اساس نارصایتی از رژیم و گفتن «اینها آمدند ریدند به اسلام» نباشد.
   آقاها و آقازاده ها در هی سیستمی وجود دارند و به غارت مشغولند. شاید نتوان همّ شان را دستگیر و محاکمه کرد؛ امّا عدّه ای را میتوان به دادگاه کشانید.
   متاسفانه بسیجیها به خاطر عقبماندگی ذهنی نمیتوانند بفهمند که تنها کسانی که کشته خواهند شد؛ همانها هستند و پولدارها فرار کرده و یا زندانی خواهند شد (یعنی زنده خواهند ماند).

   حذف
 6. جناب کژدم چرا شما خودتون رهبری یک تشکل سیاسی رو بر عهده نمی گیرید چند هزار طرفدار در ایران دارید منظورم این نیست که مثل این دیوانه ها از پشت وب فرمان جهاد صادر کنید یا مثل چوپان رمه را به حرکت درآورید بلکه با توجه به خردتان مشورت و آگاهی بدهید و مرکزیت باشید هر حرکتی نیاز به یک استراتژیست دارد شما بسیار محبوب تر از آنچه که فکر می کنید هستید در داخل ایران آیا حاضرید چنین مسئولیتی را بپذیرید یا گمان می کنید ایرانی نابود شده باور کنید این گرایش به مسیجیت و زرتشت و ده ده قورقود و چنگیز و کوروش همه از سر شیعه گریزی است و اسلام گریزی نشان به این نشان که مسیحی می شوند (طرفداری نمی کنم از مسیحی شدن یعنی آن ها به دروغ بودن اسلام پی برده اند) اگر اطلاعات درست انتشار یابد بسیاری به شما و اندیشه شما گرایش پیدا خواهند کرد من با این جوانان تازه مسیحی شده ارتباط دارم می دانم جنس مسیحی شدن آن ها با آنچه که به ظاهر پالان جدید گذاشتن باشد فرق دارد آن ها درست نمی دانند که نیازی به پالان نیست هرچند از پالان متنفرند و آماده اند با تفکرات شما آشنا شوند شیعه گری درمیان تمام اقوام ایران سست شده این نوای زوزه در تبریز هم موید همین نکته است هرچند به شکل غلط اما مشکل اینجاست که آیین ریشه ای در بایکوت است حتی اگر به دلایل امنیتی تمایل به آشکارسازی ندارید راه را برای مشورت به تشکل های داخل ایران باز بگذارید در ضمن آیین ریشه ای پیشگامان کاویانی همانیست که پیوندش در وبلاگ قرار دارد اگر همان است متاسفانه دیگر در دسترس نیست لطفا باردیگر آپلود کنید

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   من علاقه ای به رهبری ندارم و مهمترین دلیل آنرا میتوانید با مطالعهٔ «نامه به شهریار» اثر جاویدان «نیکولو ماکیاولی» ببینید.
   این اثر کتابچهٔ راهنمای ایدئولوژیک نیست؛ بلکه رابطهٔ رهبر؛قدرت؛ سازمان و مردم را مورد بررسی قرار داده و از شهریار میخواهد که اگر بخواهد در قدرت بماند؛ باید پرینسپلهای خاصی را رعایت نموده و بکار ببندد و یا خود را عزل کند.
   رابطهٔ رهبری و قدرت و سازمانها و مردم؛ همچنان همانها هستند. در انتخابات آمریکا دیدیم که چگونه هیلاری کلینتون را از جنجالها و مصاحبه ها دور میکردند و کارهای کثیف را به عهدهٔ عدّه ای خاص و پاسخ به پرسشها را به عدّه ای دیگر واگذار کرده بودند و هیلاری کلینتون را مانند یک ملکه در پیله ای از ابریشم نگاه داشته بودند.من به تبدیل شدن به چنین موجودی علاقه ای ندارم.
   رهبری بدون «سازمان» معنی ندارد. امّا مشکل اینجاست که وقتی سازمانی بوجود می آید (چه کوچک و چه بزرگ) یک موجودیّت فیزیکی قدرتمند است و میخواهد به هر قیمتی پا برجا بماند و اینجاست که «منافع سازمانی» و مزخرفاتی از قبیل «ما جنگیدیم و خون دادیم» برای حفظ سازمان بکار گرفته میشود ایدهٔ «حفظ نظام به هر قیمتی» نیز همین مسئله است.
   من اهل فرمان جهاد دادن نیستم. در رابطه با دستگیر شدن میهن پرستان که به پاسارگاد رفته بودند نیز دیدید که موضع من چه بود؟
   اینگونه حرکات سیاسی را به هدر دادن نیرو و لو دادن نیروها میدانم.
   در رابطه با «آیین ریشه ای استاد فرود فولادوند» و «متمّم» آنرا میتوانید در گوگل پیدا کنید.
   «آیین ریشه ای پیشگامان کاویانی» را میتوانید در ستون سمت راست همین وبلاگ «بیانیه های پیشگامان» پیدا کنید (مرامنامه).
   امّا در رابطه با همفکری حاضر به همکاری با هر جریان میهن پرست هستم.

   برخی میگویند که چرا رژیم میتواند به سادگی سربازگیری و سازماندهی کُند ولی نیروهای دیگر نمیتوانند؟ و برای این پرسش خود پاسخی نمی یابند.
   در حالی که پاسخ بسیار ساده است:
   پدران و مادرانی که فرزندان خود را مسلمان و یا مسیحی و ... به بار می آورند و این کودکان در پیله ای روزمرّه و مداوم «تلقین» قرار میگیرند؛ به سادگی به سرباز آخوند و کشیش تبدیل میشوند. امّا زمانی که به بخش روشنفکران میرسیم؛ حتّی برای قانع کردن آنها نیز باید زغال سنگ و گازوئیل سوزاند؛ چه رسد به تشکیل سازمان.

   حذف
 7. کژدم عزیز من خواننده قدیمی و دائم وبلاگ هستم ولی بندرت اظهار نظر می کنم دو سوال از حضورتان داشتم که در صورت امکان ممنون میشم راهنمایی کنید.
  1- مبحث ایلومیناتی Illuminati بسیار و بسیار مخصوصا در داخل ایران شنیده می شود آیا واقعا همچین گروه یا فکری وجود خارجی دارد یا تخیلات فکری بعضی افراد برای مقاصد خاص است ؟
  2- در صورت وجود چنین گروهی نسبت آنها با گلوبالیستها چیست آیا یک پدیده هستند یا توضیح دیگری دارند؟ ممنون میشم روشنگری نمایید ارادتمندم

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اندیشه گرامی
   بله چنین سازمانی وجود دارد ولی همه کاره نیستند و سازمانهای مشابه دیگری نیز به موازات آنها وجود دارند.
   امّا اینکه در کشورهایی مانند ایران چنین سازمانهایی بسیار نامدار میشوند؛ به این خاطر است که ناتوانیهای خود را به گردن یک قدرت شیطانی بیندازند.

   آدرس وبسایتشان نیز این است.

   https://www.illuminatiofficial.org/

   همهٔ وبسایتشان را شخم بزنید و ایده هایشان را ببینید و تحلیل کنید.

   حذف
 8. ناسیونالیسم آمریکای دیگر چه واژه مسخره ایست که شما با ادعاهای طبق طبق خودتان مدام به ان اویزان هستید؟ کدام ناسیونالیسم امریکایی؟ در امریکای کنونی ناسیونالیست چه کسی است؟ از سرخ پوستان که بگذریم بقیه از سرزمین های دیگر امده اند و بعد از سه قرن به این بلوغ فکری رسیده اند که بقول خمینی روان پریش همهَ با هم ... ترامپ خرفت و چاقو کش هم از تخم و ترکه آیریش های مهاجر است و به همان اندازه امریکایی است که یک لاچک به سر ۵ دقیقه از دریافت ورق پاره ای بنام سیتی زن شیپییش گذشته. بنابر این دست از سر ناسیونالیست امریکایی بردارید.
  دوران No Irish, No Blacks, No Dogs گذشته.
  در ضمن میشه توضیح بدهید که از انجایی که پنتاگون نمی داند این تخم دوزرده "PUT ON NOTICE" یعنی چه٫ شما که خیلی وارد هستید چه معنی می دهد؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. بعضیها پس از ۳۰۰ سال تبدیل به «Nation» میشوند. بعضیهای دیگر که ادعاهایشان کون دایناسور را پاره میکند و ادّعای تمدنهای ۶ و یا ۷ هزار ساله دارند؛ ۱۴۰۰ سال است که نه تنها «موالی» هستند؛ بلکه همین امروز هم یا زیر پشم خایه های پوتین پناه گرفته اند و یا میگویند: «آهای آمریکا بیا مارا بمباران کُن» به ساختار اقتصادی و اجتماعی شان نیز که نگاه میکنی؛ از عصر گلّه داری اولیه (دوران هابیل و قابیل) گرفته تا حدّ اکثر کارخانه های درِ پیتی مونتاژ حلبی دارند. در سده های اخیر نیز روس و پروس و پرتقال و انگلستان به ماتحتشان گذاشته اند و قهرمانشان «امیر کبیر کیرلیس آخوندها» است.

   به جای آموختن از تاریخ خود و دیگران؛ شعارهای پوچ و توخالی را به «شعور» (که ندارند) ترجیح میدهند.
   یا توی کُس فاطمه و زینب شیرجه میروند و یا سرشان را توی یکی از سوراخهای «بیونسه» فرو میکنند.

   PUT ON NOTICE را زمانی خواهی فهمید که بگویی «آخ» و کونت پاره شود.   ای الاغ حالا فرقها را میبینی ؟

   نمیبینی؟

   حذف
  2. در رابطه با تولیدات بیش از ۴۰ در سد محصولات کشاورزی؛ ساکنین ایران از «مدفوع انسانی» به عنوان کود استفاده میکنند. خیلی خوشمزّه است ... آره؟ یا نه؟ (فیلم قدیمی بیسکویت سبز را حتماً ببینید).
   هنوز هم که هنوز است؛ «دهکدهٔ جذامیان» داریم و من بیش از ۱۰ میلیون تومان (زمانی که با ۳ میلیون تومان میتوانستی در کوی ولیعهد تبریز خانه بخری) به «بابا باغی» کمک مالی کردم و سپس با دیدن بیشرفهایی که این پولها را هورت میکشند؛ و بابا باغی بهانه ای برای دُزدی آنهاست؛به حماقت خود پی بردم و دیگر هرگز کمکی نکردم.
   با هرکس و ناکسی میتوانی «نَرد مزخرفبافی» بازی کُنی.
   امّا من ختم روزگارم و همهٔ بیشرفهای شیعه مسلک را در هر لباسی میشناسم.

   حذف
 9. اولا "کام داون",,, " ریلکس",, چرا عصبانی میشی آمو?
  من هم موافق هستم که بعضی ها تبدیل به «Nation» می شوند اما نگفتی مشخصه« American nation" چیست.
  زرنگی هم نکن , جاده خاکی هم نزن.
  از من گفتن بود که USA NATION با بقیه فرق دارد و همین تفاوت باعث شد که ترامپی که قرار بود دور این نیشن دیوار بکشه با یک دیوار اهنین به دست خود این نیشن به دور خودش روبرو شد. ترامپ جرات خروج از کاخ سفید را نخواهد داشت. از این به بعد همه به خدمت خلیفه با پس گردنی اورده خواهند شد. تا اینکه اگر زیاد شانس بیاورد و مغزش متلاشی نشد اینپیچ و معاونش که خودیست سکان را به دست بگیرد. in addition یک عده نژاد پرست هم که زیر زمینی بودند از حول حلیم علنی شده و شناسایی و به موقع پخ پخ ..

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. همینطوری خواب ببین تا از خواب «اصحاب کهفی» بیدار شده و ببینی که چه شده است؟؟
   آنزمان دیگر به ایران بر نمیگردی و باید منتظر بمانی که تا شکار شوی. (مثل آلمانیهای گریخته که به دست نیروهای ویژهٔ اسرائیل شکار شدند.)
   فعلاً؟ خوش بگذره ...

   حذف
  2. از اینکه پای «نایاک» یها نیز به خاطر «عود بواسیر» به این وبلاگ کشیده شد؛ خُرسندم.
   این نشان میدهد که «توتونَکَی تونَه». یا تیتر این نوشتار و یا این چند نوشتار مرتبط؛ لانهٔ این روباهها را به «دود» بسته و بیرونشان کشیده است.
   هنوز از برتخت نشستن « هری پاتر - ناپلئون» حتّی ۱۵ روز هم نگذشته است.
   از استرالیا تا آلمان و فرانسه و چین و کانادا؛ «کَک» به تنبانشان افتاده است. بقیّهٔ «پشگلها» را فراموش کنید.
   بالهای فرشتهٔ جنگ بر آسمان «لانهٔ کفتارها» سایه افکنده است.

   بنشینید و تماشا کنید.
   در ماههای آینده؛ حزب دموکراتیک آمریکا دچار شکافی بزرگ شده و بخش بزرگی از آن به نیروهای «پادشاه» خواهند پیوست.

   حذف
 10. شطرنج بازان روسیه(Old School Warriors) چند روز پیش «سایبریهای خود» را به جرم خیانت دستگیر کردند. اکنون نیز بازهم به «درگیریهای اوکرائین» باز گشته اند. اکنون «مسکو» میفهمد که دونالد ترامپ فرشتهٔ نجات نیست؛ بلکه «فرشتهٔ معامله» است و روسها ۲ گزینه بیشتر ندارند:
  ۱- معامله؛ پس از ورشکستگی.
  ۲- معامله؛ پیش از ورشکستگی.
  دونالد ترامپ عاشق گزینهٔ نخست است.

  اکنون آقای پوتین باید حساب و کتاب و رمل و اسطرلاب کُنَد که کدامین «ژتون» را بر روی میز قمار بگذارد؟
  رویکرد آقای ترامپ در رابطه با عراق و سوریه؛ بسیار دیگرگونه خواهد بود.
  آیا شیعیان عراقی «چماق داعش و ویرانی کربلا و نجف» و ویرانی شهرک صدر را دوست دارند؟ تا پس از آن به گّه خوردن بیفتند؛ یا اینکه پیش از «گُه خوری» دُمشان را لای پایشان گذاشته و «بله قربان» بگویند؟

  پاسخحذف
 11. بازداشت نخست وزیر پیشین نروژ در فرودگاه آمریکا؛ نشانه ای دیگر از جدّی بودن وضعیت خطرناکی است که مانند دیگ آش بر روی اجاق در حال جوشیدن و رسیدن به درجهٔ «سوختن» است.
  آنهایی که میخواهند در این شرایط سنگین و نفس گیر؛ بحثهای «صدتا یه قاز» و مزخرف؛ که هیچگونه راهی برای برون رفت را پیشنهاد نمیکند؛ ساکنین ایران و «خود ایرانی پنداران» را فریب دهند؛ در حال خیانتی بزرگ و بسیار بزرگتر از «خیانت ملّی ۵۷» هستند.
  دستبند زدن به کودک ۵ ساله و بازداشت یک مقام بلند پایهٔ سیاسی اروپایی؛ خبر هایی ساده نیستند.
  دولت ناسیونالیست آمریکا؛ چنان بلایی بر سر رژیم کثیف صفوی حاکم بر ایران خواهد آورد که حتّی در صورت بمباران تهران؛ برای «حفظ نظام» در سوراخهای «تقیّه» فرو روند و سپاه پر افتخار «پا چاهاردارن» مثل مدفوع خشک شده بر روی یک تخته سنگ کوهستانی؛ هیچ حرکتی نکند.

  http://www.bbc.com/persian/iran-38851659

  پاسخحذف
 12. کژدم گرامی آیا این رژیم اسلامی اینقدر برای منافع آمریکا خطرناکست که آمریکا اینطور برخورد می کند یا دولت ناسیونالیست به خاطر خوی خود این چنین قاطعانه برخورد میکند این بی رحمی با ایرانی ها قابل درک نیست وقتی به قول شما این سپاهیان که مثلا گنده لاتشان هستند تخم کاری را ندارند و به سوراخ تقیه می روند در ضمن به قدری ضعیف است که حتی چین و روسیه هم توجهی به آن ندارند و متحد قابلی برای آن ها نیست یعنی آمریکا این را نمی داند یا سعودی یا اسرائیل و زمین های ایران هم که همه خشک و کویری و بی ارزش است که مثل روسیه چشم به زمینش چشم داشته باشند امیدوارم ملت بار دیگر قیام کند پیش از آنکه دیر شود هرچند رهبر قابلی که قدرت را بدست بگیرد دیده نمی شود بزرگشان همین مجاهدینند که رئیسش هنوز لچک به سر می کند!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   رژیم کثیف شیعی به خودی خود برای آمریکا خطرناک نیست و اگر این رژیم حتّی همهٔ ساکنین ایران را در چاه مستراح زندانی کند؛ برای دولت ناسیونالیست ترامپ اهمیتی ندارد.
   رژیم حاکم بر ایران به عنوان «موجودیّتی نیابتی برا پیشبُرد اهداف روسیه» است که اهمیّت دارد.
   ساکنین ایران که «ایرانی» نیستند... حد اکثر «ایرونی» (اوا خدا مرگم بده) هستند.

   حذف
  2. روشنفکر ترین «ایرونی ها» حد اکثر بهرهٔ هوشیشان این است که توی سطل زباله به دنبال «رأی خود» بگردند ....
   اوا خواهر ... پس رأی من کو؟
   و شعار انقلابیشان این باشد:
   «ای کونی حسینی ... رأی منو پس بگیر».

   حذف
 13. یک مَثَل آمریکایی میگوید:

  Use him today... Kill him tomorrow

  گلوبالیستها «داعش» را ساختند و پروراندند و ترکهای عثمانی و قطر بار سنگین لعنت را احمقانه به دوش کشیدند.

  داعش یک شمشیر دولبه است. سلاحی است که از دست گلوبالیستها فرو افتاده و برای دونالد ترامپ به ارث رسیده است. حال پرسش «عملیاتی مِیدانی» این است که آیا این اسلحهٔ مرگبار را زیر پُتگ و سندان نابود کرد؟ یا اینکه این سلاح را برای کشتار دشمنان بکار بُرد و سپس زیر «پُتگ و سندان» نهاد؟ الاغهای استراتژیست شیعهٔ صفوی اینگونه فکر کردند که ترامپ داعش را برایشان خواهد کُشت. امّا گویا کفّهٔ گزینهٔ دوّم سنگینتر مینماید.
  دونالد ترامپ به راه دوّم خواهد رفت و حکومت شیعی عراق و اوباشان «صدری» و «حشد الشعبی» را به چالش خواهد کشید. البتّه که در این راه با اوباشان داعشی مذاکره خواهد شد. شاید و حتماً داعشی ها زیر فشار های سنگین نظامی خواهند پذیرفت که به «نقاط ممنوعه» نروند تا مسیر رفتن به نقاط دیگر برایشان هموار شود. به عنوان مثال؛ رفتن به سوی «دیاله» تحت حفاظت و پشتیبانی نظامی چطور؟
  چرا دیگر از فتح کامل موصل سخنی گفته نمیشود؟
  آیا تُخم «فتح موصل» را ملخ خورده است؟ خبرهای بد میگویند که گویا خورده است.
  در حرکتهای اخیر دولت آقای ترامپ دیدیم که هم به کودک ۵ ساله دستبند میزنند و هم مواظب هستند که «برجام» لطمه نخورد. ذهنتان چگونه این پارادوکس را هضم میکند؟
  ژنرال متیس به عنوان یک مقام نظامی به کرهٔ جنوبی سفر میکند و ناگهان کمپانی «سامسونگ» تصمیم میگیرد که در آمریکا کارخانهٔ تولید لوازم خانگی احداث کند. اینجاست که «گوز» به «شقیقه» ربط پیدا می کُند و اوباشان «نایاکی» نمیتوانند این رابطه را کشف کنند و به «جیغ و ویغ» می افتند.
  پرسش بعدی این است که چرا باید «برجام» پابرجا بماند و به آن دست نزنند؟
  پرسش بعدی نیز این است که چرا روسها دوباره در اوکرائین به سیاست «شلنگ تخته» روی آورده اند؟
  امّا پرسش بعدی این است:
  آیا ناسیونالیسم آمریکایی؛ حتّی به تُخمش هم حساب میکند که چند صد هزار نفرِ دیگر در عراق و سوریه سلّاخی شوند؟ آیا دونالد ترامپ «ترکهای عثمانی» را حتّی به پشیزی میخَرَد؟
  اینها هستند آن پرسشهای بنیادی که در عرصهٔ «نبردهای مِیدانی» باید پاسخی داشته باشند ....

  پاسخحذف
 14. ناتوانی «اندیشکده های فرمایشی» که کارشان «تولید اخبار دروغ» و «تحلیلهای فرمایشی» برای «مهندسی افکار» است؛ با مصرف کردن میلیاردها دلار پولهای «یا مُفت» شکست خورده اند.
  مگر میشود که اینهمه اندیشکده اگر واقعی باشند؛ همگی با هم به گور بروند؟

  http://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF/a-37392761

  پاسخحذف
 15. یک طنز و شوخی بسیار زیبا:

  http://www.dw.com/fa-ir/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/a-37394972

  از خنده روده بُر شدم و خواستم که شما نیز بی نصیب نمانید.
  بسیار زیبا و هنرمندانه.

  پاسخحذف
 16. عربستان پس ازحمله به ایران قدر آسیب خوهددید؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. فکر نمیکنم عربستان در این رابطه آسیب بزرگی ببیند فقط هزینه های سنگین مالی را متحمّل خواهد شد که قابل جبران است. هرچند که مدّتی طول خواهد کشید تا جبران شود.

   حذف
 17. سفیر بد اندیش؟ یا سفیر کارکشتهٔ پراگماتیست؟

  http://www.bbc.com/persian/world-38852957

  پاسخحذف
 18. تیدا گرامی نظر شما را به اشتباه حذف کردم که کپی آنرا منتشر میکنم:
  با پوزش
  ــــــــــــــــــــــ


  درود کژدم گرامی‌

  این فیلم که صحنه پرخاش ترامپ به خبرنگار مکزیکی الاصل رو نشون میده، توسط ایرانیان و با هیجان بسیار (!!!) دست به دست میگرده که‌ ای دادِ بیداد بیائید که ترامپ شغل شریف خبرنگاری رو لجن مال کرد. (گریه حضار!)

  من اما چون شما معتقدم دونالد ترامپ حافظه بسیار قوی دارد و بی‌ اخلاقی‌ ژورنالیست‌های قلابیِ نوکر سوروس خاطرش مانده. حساب‌ها به زودی تصفیه خواهد شد.

  https://www.youtube.com/watch?v=tQzSUx-eLDc

  پاسخحذف
 19. ناشناس گرامی
  نظر شما را نیز به اشتباه حذف کردم که کپی آنرا منتشر میکنم:
  با پوزش
  ــــــــــــــــــــ

  پس کژدم پیش بینی حمله سعودی را دارد جلل خالق باز هم داستان فتح اعراب تکرار می شود ایکاش زمان زمان شاه جنگ با عراق پیش می آمد تا یک درس حسابی به اعراب میدادیم حیف

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   من حملهٔ عربستان سعودی به ایران را پیشبینی نکردم. امّا اگر قرار باشد که به ایران حمله شود؛ عربستان در آن نقش خواهد داشت.

   حذف
 20. پس ناسیونالیست های امریکا میخواهند کل دنیا را به زیر یوغ خود بکشند.

  پاسخحذف
 21. نیازی به حمله نیست چند ماه قیمت نفت همینطوری باشد خر و خرس های نفت فروش خواهند پوکید.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   تا چند ماه دیگر خطوط انتقال نفت عربستان و شیخ نشینهای حوزهٔ خلیج فارس تکمیل شده و تنها نفت ایران و عراق است که باید از تنگهٔ هرمز بگذرد. آنزمان است که باید تنگهٔ هرمز بسته شود ولی آمریکا اینکار را لخواهد کرد مگر اینکه سپاه پاچاهارداران بازم فشفشه هوا کُند و یا دست به یک حرکت احمقانه بزند. در صورت ضرورت شاید به اینگونه حرکات احمقانه نیز نیاز نباشد و برای آغاز بستن تنگهٔ هرمز بهانه های زیادی میتوانند پیدا کنند. در چنین صورتی صتدرات نفت ایران و عراق یک شبه به صفر خواهد رسید و ربطی به «برجام بازی» هم نخواهد داشت. شعار Take the Oil دونالد ترامپ را هرگز فراموش نکنید.

   حذف
 22. doum۱۵ بهمن ۱۳۹۵ ه‍.ش.، ساعت ۲۱:۵۸
  ناشناس گرامی
  من حملهٔ عربستان سعودی به ایران را پیشبینی نکردم. امّا اگر قرار باشد که به ایران حمله شود؛ عربستان در آن نقش خواهد داشت.
  نقل به مضمون از شما
  کژدم عزیز این دفعه رو دیگه کور خوندی .عربستان به کس ننه خودش خندیده که از پس همین برادرای قاچاقچی هم بر بیاد .عربستان هر وقت از پس حوثی ها بر اومد که بعد از دو سال عین خر تو گل مونده بیاد واسه ایران شاخ و شونه بکشه.این حرفتو به ملک سلمان هم بگی میگه داداش ما رو به گا نده.هنوز دو دقیقه از این جنگ فرضی شروع نشده همین اشغالای صفوی با وقاحت مخصوص شیعی خودشون کعبه رو موشک باران میکنن بعدشم طلبکار میشن .کما این که حوثی های به قول تو جونده مخدر هم یه چند تا موشک داشتن سر الله مینداختن که این دفعه الله شانس اورد.قبول که این مادرجنده ها هیچ پخی نیستن ولی دیگه عربستان سگ کیه.با حمایت های حداقلی سپاه قدس اینا بعد از دو سال از باتلاق یمن درنیومدن.وقتی که این حمایت ها با شروع جنگ فرضی افزایش پیدا کنه ننه همون سعودی ها گاییدس

  پاسخحذف
 23. گژدم گرامی بگذار این دفعه من بشما تلنگری بزنم، در مورد دخالت حزب دموکرات آمریکا برای موشک پرانی در این زمان هم فکر کرده‌اید؟

  پاسخحذف
 24. خبرهای جسته و گریخته ای مبنی بر لغو تصمیم جدید ترامپ برای جلوگیری از ورود مردم 7 کشور میاد
  اگر واقعا عملی بشه تاثیر کاهشی بر روند دلار در داخل داره
  و شکست بدی برای ترامپ همین اول کار ثبت میشه.
  در انگلیس هم عده ای فعال حقوق بشری اعتراض گسترده برپا کردند

  پاسخحذف
 25. خبر درسته براي همينه كه كژدم سكوت كرده.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   کژدم سکوت نکرده است و موضوع را در همان اوّل به صورت کامل روشن کرد. این نیز آخرین جملاتی است در بارهٔ «ویزا بازی» مینویسم.
   ۱- عدّه ای که گفته میشود حدود ۲ تا ۳ هزار نفر هستند به خاطر ضربهٔ ناگهانی و بدون پیش آگاهی دادن. در فرودگاههای مبداء و آمریکا گیر افتادند. عدّه ای دستگیر و بازجویی شدند و حقوق بشریها و دموکراتها و سبزها مثل مور و ملخ بیرون ریختند تا بازهم تظاهراتهای «تو رئیس جمهور من نیستی» را به این شکل ادامه دهند. روزنامه ها و رسانه های متعلّق به گلوبالیستها هم از خدا خواسته؛ هم نمک جنجالها را بیشتر کردند و هم به خاطر این اخبار Rating شان بالا رفت و اگر در شرایط عادی برای یک تبلیغات ۱ دقیقه ای ۲۰ هزار دلار میگرفتند؛ الآن بالای ۳۰ هزار دلار میگیرند.
   ۲- آن قاضی هم که وارد میدان شد؛ ماجرا را به یک ماجرای حقوقی تبدیل کرد که باید در دادگاههای بالاتر بررسی شوند (خدا میداند چقدر زمان ببرد؟). آن قاصی دیگر نیز که اینکار را شروع کرده بود؛ ادامه نداد. زیرا میداند که نه تنها کار بیهوده ای است؛ عوارض ثانوی هم دارد و یک «بدعت» بوجود می آید که در آینده میتواند گریبان همه را بگیرد.
   ۳- ویزای ۶۰ هزار نفر هم لغو شده است که در صورت پیروزی نظرات آن قاصی در دادگاهی بالاتر و نهایتاً «Supreme Court» میتواند معتبر شود (یعنی ویزای دوباره).
   ۴- برای کنترل بحرانی که بوجود آمده است؛ تیم دونالد ترامپ میگوید: آنهایی که ویزایشان باطل نشده است میتوانند وارد آمریکا بشوند و همه باز هم شروع به دادن شعار میکنند که «ترامپ شکست خورد و قانون پیروز شد» و خودشان را به جای جویدن آدامس با این مزخرفات سرگرم میکنند.
   ۵- فرمان به جای خود باقی است و برای امتحان یکی از بستگانتان را به یکی از سفارتهای آمریکا بفرستید و تقاضای ویزا کنید؛ تا ببینید چه خبر است؟
   اگر کسانی هستند که میخواهند این فرمان از ریشه لغو شود باید مسئلهٔ صدور ویزا را به «قانون صریح» با «تبصره های صریح» از کنگره و سنا بگذرانند و به «قانون» تبدیل کنند و با «تفسیهای قانونی» که از یک قاضی تا به قاضی دیگر تفاوت دارند؛ کشور اداره نمیشود.
   من ساکت نیستم. در حال نگاه کردن به این جدالها و شیوه هایی که دونالد ترامپ از آنها بهره میگیرد نگاه میکنم و یاد میگیرم.
   شما نیز اگر پیروز شده اید؛ نوش جانتان.

   حذف
 26. کژدم گرامی
  در حالیکه جهان با همراهی و همکاری گلوبالیستها سرگرم خبر ممانعت از ورود اتباع هفت کشور به آمریکا هستند و تمامی سردمداران رسانه های جمعی در حال ریختن هیزم بر این آتش.
  اقدامات دیگری در شرف وقوع است که به خوبی در پس هیاهوی بپا شده پنهان مانده است.
  در اولین گام عملیات نظامی آمریکا در یمن بود که تا کنون به این شیوه سابقه نداشته و متعاقبا اعزام یکی از ناوهای جنگی آمریکا به باب المندب و آنطور که جسته و گریخته از صحبتهای سیاستمداران شنیده میشود تدارکات جهت اعزان نیروهای ویژه و مشاوران نظامی آمریکا به یمن جهت کمک به نیروهای تحت رهبری عربستان و اگر صحبتهای پادشاه سعودی را مبنی بر اعلام آمادگی عربستان جهت سرمایه گذاری در صنایع نفتی آمریکا را مد نظر قرار دهیم به نظر میرسد که سعودی ها هزینه ها را قبول نموده اند و یمن اولین صحنه رویارویی آمریکا و ایران در منطقه خواهد بود.
  چند روز پیش دبکا گزارشی را منتشر کرد مبنی بر توافق اولیه آمریکا و روسیه و ترکیه در راستای ایجاد مناطق امن در سوریه و اخراج نیروهای ایرانی و حزب الله و شیعیان وابسته به ایران از سوریه. هرچند در نگاه اول خبر جدی به نظر نمیرسید ولیکن سخنان امروز وزیر امورخارجه فرانسه مبنی بر تاوفق آمریکا و فرانسه مبنی بر خروج نیروهای ایرانی و حزب الله از سوریه میتواند دلیل بر درستی گزارش دبکا باشد.
  سفر ناگهانی ترزا می و متعاقبا آنجلا مرکل به ترکیه و اعلام این نکته از طرف مقامات ترک که ترکیه مایل به تصرف شهر باب نیست تا حدی حلقه را مشخص تر میسازد.
  آنطور که به نظر میرسد مناطق امن در سرتاسر سوریه ایجاد خواهد شد و اداره مناطق شمالی و شرق فرات و همینطور مناطق واقع در جوار اردن و اسراییل در اختیار آمریکا خواهد بود.
  مناطق غرب فرات و شمال حلب تا دریای مدیترانه در اختیار ترکیه و مابقی نقاط تحت نظارت روسیه و موارد اشاره شده تا حدود زیادی با منطق همخوانی دارد.
  مورد سوم که شما اشاره ای مختصری به آن داشتید تکمیل خطوط انتقال نفت در سعودی و امارات و ابوظبی است.
  خط لوله نفتی دهران-یانبا در دریای سرخ هم اکنون با قدرت انتقال پنج میلیون بشکه در روز به مرحله بهره برداری رسیده و ظرفیت آن در آخر سال جاری میلادی به هفت میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
  خط لوله ابوظبی به فجیره با ظرفیت انتقال یک و نیم میلیون بشکه در روز به اتمام رسیده و تا انتهای سال جاری قدرت انتقال آن به 1.8 میلیون بشکه در روز خواهد رسید و علاوه بر آن خط لوله دوم نیز در حال اتمام است که بمنظور انتقال نفت کویت استفاده خواهد شد.
  خط لوله بحرین که ذخایر نفتی این کشور را به خط لوله عربستان وصل مینماید به اتمام رسیده است.
  حال شاید بتوان دلیلی را بر ترس روز افزون اروپا و بویژه فرانسه و آلمان از ترامپ ارایه داد.
  هرگونه اخلال در انتقال نفت از تنگه هرمز با وجود این خطوط لوله امکان صادرات نفت برای کشورهایی را فراهم میاورد که همگی در زیر چتر حمایتی آمریکا قرار دارند و به عبارتی دو کشور ایران و عراق که تامین کنندگان اصلی نفت خام برای آلمان و فرانسه و هند هستند قادر به تامین آن نخواهند بود و ضربه های اصلی کاهش تولید متوجه ژاپن و چین و آلمان و فرانسه و کره جنوبی خواهد بود و از آن بدتر اینکه تمامی قراردادهای تجاری این کشورها به خصوص با ایران بدون پشتوانه مالی به کناری خواهند افتاد.
  تنگه هرمز که روزی مایه رجز خوانی سردمداران حاکم بر ایران بود تبدیل به پاشنه آشیل آنها شده و اینرا به خوبی می دانند .
  لازم به بمباران و جنگ و غیره و ذلک نیست رژیم ایران به مراتب ضعیفتر از آن چیزیست که تصور میرود و در جنگ نفت تمامی موشکها و تانکها و رادارها و غیره سپاه چیزی بیش از اسباب بازی نخواهد بود.
  بلی یکی از هنرهای جنگ اینست که اخبار اصلی را در لابلای اخبار پرسروصدا و بی حاصل مخفی کنیم و به تصور من گروه ترامپ در این بازی بسیار دست بالایی دارد.
  و شاید دلیل انتخاب رکس تیلرسون بعنوان وزیر خارجه آمریکا بی ارتباط به چگونگی جنگ بعدی نباشد جنگی که سرنوشت نهایی کشوری به نام ایران را رقم خواهد زد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. م.اکبر گرامی
   ۱- دوستانه میگویم که زیاد به حرفهای دبکا فایل اهمیت ندهید.
   ۲- اینکه میگویید ماجراهای جدیدی در حال شکل گیری هستند درست است.
   ۳- پیشنهاد سرمایه گذاری عربستان در صنعت نفت آمریکا؛ تقبل هزینه های ماجراهای در حال شکل گیری نیست. عربستان میبیند که قیمت نفت نمیتواند بالا برود؛ زیرا تکنولوژی تفت شیل در جال پیشرفت است و در آینده به شکل بسیار ارزانتری تولید خواهد شد. امّا عربستان و کشورهای حوزهٔ خلیج فارس هزینه های ماجراهای آینده را خواهند پرداخت.
   ۴- تجربهٔ عربستان سعودی در یمن نشان داده است که به این شیوه نمیتوانند پیروز شوند و هم به مستشار نظامی و هم به ماشینهای جنگی جدید نیاز دارند که خواهند خرید و هم اینکه آمریکا ادوات دیگری را وارد جنگ خواهد کرد که «قابل فروش نیست».
   ۵- فرانسه و آلمان به خاطر نفت از ترامپ نمیترسند بلکه از ناسیونالیستهای اروپایی میترسند و وحشتشان نیز از «Trump Effect» در انتخابات آیندهٔ آلمان و فرانسه است و اگر میبینید که تظاهراتهای عظیم در اروپا راه انداخته اند؛ به این خاطر است که به مردم چنین بنمایانند که ترامپ یک دیوانه است و دیدید که شکست خورد.
   ۶- شما گفتید و من هم به آن اشاره کرده ام؛ تنگهٔ هرمز را نه سپاه پاچاهارداران؛ بلکه ترامپ خواهد بست. امّا زمان آن (زمان منظقی) بستگی به معاملات بزرگ با روسها و اروپا دارد که بازیهای بسیار سخت و نفسگیری هستند و با جنجالهای بزرگ همراه خواهند بود و هر از گاهی خواهیم شنید که: دیدید ترامپ دیوانه است؟ و بازهم شکست خورد؟

   حذف
  2. م.اکبر گرامی
   مذاکرات وزیران دفاع آمریکا و عربستان و مطرح شدن ایجاد «مناطق امن در یمن» ۲ مسئلهٔ مهم را مطرح میسازد.
   ۱- نیاز به ورود گستردهٔ نیروهای عربستان و ائتلاف عربی به خاک یمن.
   ۲- «مناطق امن» پیش زمینهٔ حملات گسترده زمینی و هوایی و بمبارانهای سنگین (مانند استفاده از بمب افکنهای B 52 ) را مهیّا خواهد ساخت؛ تا این غدّهٔ چرکین نیز پاک شود.

   حذف
 27. اخیراً وبسایت دویچه وله مقاله ای را منتشر کرده است که از خطر جنگ سازمانیافته و برنامه ریزی شده بر علیه رژیم ایران سخن میگوید:

  https://goo.gl/TMZeYw

  در این نوشتار از یک کارشناس بینام که حتماً فارسی زبان هم هست و من حدس میزنم که «قوری زاده» (به احتمال کم) و یا «هوشنگ امیر احمدی» (به احتمال زیاد) باشد. از برنامه ای بسیار محرمانه و زده بند شده سخن میگوید که معلوم نیست از کجا به این اسناد فوق محرمانه دست یافته است؟ امّا تمامی مزخرفاتی که بافته است بر اساس قرینه سازی ماجرای تحریمهای عراق و صدّام است. شخصیت بعدی آقای مهداد اعتمادی است که سخنانی منطقی میزند و از احتمالات و سناریوهای گوناگون سخن میگوید. شخصیّت دیگر همان «دکتر زضا تفی زاده» است که همیشه مزخرف بافته است و گویا در آلمان حتّی یک فارسی زبان هم پیدا نمیشود که مثل آدم حرف بزند. رضا تقی زاده که یکی از استوانه های مبارزات دموکراسی خواهی بوده و هست و خواهد بود!!! در این نوشتار به صورت «مدافع رژیم شیعی» در آمده و میگوید که چون رژیم انگلها «کون برهنه» به خیابان آمده و هنجار شکنی کرده است اکنون دیگران را تحریک کرده است و نباید اینکارها را بکند. رضا تقی زاده میگوید که حتّی پوشیدن شورت و شلوار کافی نیست و باید پالتو هم بپوشند و یک لحاف هم به دور خود بپیچند تا شومبولشان دیده نشود.

  امّا آنچه که مهم است؛ اینکه: چرا دویچه وله به فکر انتشار این نوشتار مزخرف بر آمده است؟

  پاسخ این است «دویچه وله» ایها میدانند که دود دادن «لانهٔ کفتارها» و بیرون کشیدنشان یکی از رئوس برنامهٔ دونالد ترامپ است.

  پاسخحذف
 28. اقا این ترامپ کیر شد رفت پی کارش
  اگه از اول بسم الله اینا دارن اینجوری جلوی ترامپ وامیستن دیگه هیچی
  گلوبالیست و مفعولیگری مثل سرطان در کل امریکا نفوذ کرده این ترامپ هیچ غلطی نمیتونه بکنه
  یه قاضی مفت خور تو اون ایالت ریده به ترامپ این اعتراض کرده اون یکی تو اون ایالت رای اینو برگردونده عجب خر تو خریه
  فعلا قرار شده ترامپ بره دو نسخه از کارت ملی وشناسنامش کپی بگیره دادخواست بده بره ته صف واسته تا چند ماه این کس کش بازیا رو ادامه بدن تا رای برگرده حالا
  هه
  ترامپ زاییدی
  فکر کنم این اولین بار تو تاریخ این کشوره که فرمانده کل قوا کیر میشه میره پی کارش توسط یه قاضی
  ای بابا

  پاسخحذف
 29. مقامات امریکایی برای یک ازمایش موشکی اینقدربه ایران تاختنداگه قراربه جنگ نفت باشه که احتیاج به حمله و تاخت و تاز نداره مثل تیم اوباما تحریم کنن
  اگر تنگه هرمزبسته بشه سلطان قابوس که زنده است ازعمان به هندو چین و ژاپن نمیشه رسوند؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سلطان قابوس بدون شرح و توضیح:

   https://goo.gl/yGoHSz

   حذف
 30. رييس جمهور شدن ترامپ چيزي بر امكانات امريكا عليه ايران نيفزوده است. حتي شايد يك چيزهايي هم از آن كاسته باشد. او شايد نادان، لجوج و هيجان زده باشد ولي احمق نيست. درگير شدن با ايران يك مسئله "عملياتي" و مرتبط با مقدورات واقعي امريكاست نه يك موضوع "تبليغاتي" كه ادا و اطوار و شلوغ كاري از عهده حل آن بربيايد. ترامپ ضعيف تر و امريكا ورشكسته تر از آن است كه توان در افتادن با ايران را داشته باشد. اولويت هاي ترامپ هم با اين موضوع فرسنگ ها فاصله دارد. بنابراين، تصوير "ديوانه جنگ طلب" از ترامپ خيلي دقيق نيست. ادبيات استاندارد دموكرات ها را نبايد در ايران كپي كرد.

  پاسخحذف
 31. ترامپ ضعيف تر و امريكا ورشكسته تر از آن است كه توان در افتادن با ايران را داشته باشد؟ حالت خوبه؟ به نظرت ایران چه وزنی در معادلات بین الملل دارد؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   اینها عمداً فراموش کرده اند که انگل فرزانه جام زهر نوشید و ۱۵ ماه پیش جبهة النصره و احرار الشّام در حال تار و مار کردنشان در سوریه بودند و اگر روسیه حملات هوایی را آغاز نمیکرد؛ در کمتر از ۲ ماه همهٔ شان تار و مار میشدند.
   اینکه دهانشان را همیشه با شعارهای توخالی شیرین کرده اند هیچ اشکالی ندارد. اتّفاقاً بسیار خوب هم هست. اینها همیشه پیروز هستند .... بگذارید همیشه در این روًیا بمانند.

   حذف
 32. ‎ماهيت ترامپ هر چه باشد، او مسئله شماره يك امروز ايران نيست. ايران هم تا اطلاع ثانوي مسئله شماره يك او نخواهد بود، گرچه هيچ وقت از دستور كار خارج هم نمي شود. اما برخلاف نظر شما ترامپ و تيمش به ايران بيشتر از يك فرصت براي به رخ كشيدن شكوه آمريكايي نگاه نميكنند كه ديديد ايراني ها كم آوردند و آمريكا دوباره آقاي جهان شده بدل كردن ترامپ به "مسئله شماره يك" طراحي آنهايي است كه اگر خودشان و كارنامه شان بدل به مسئله ملت بشوند، كارشان ساخته است. ترامپ خطر جدي عليه ايران هم نيست. توان امريكا براي توليد تهديد عليه ايران مدتهاست از حد معيني فراتر نمي رود؛ اوباما و ترامپ هم ندارد. حتي متحدين آمريكا هم ايران را خطر درجه يك براي خود نمي دانند و فعاليت هايشان جز براي نزديك كردن خودشان به هم ديگر و آماده سازي افكار عمومي داخلشان براي اين موضوع بيشتر نمي شود نه سعودي و نه اسرائيل هيچكدام اقدام جدي انجام نمي دهند چند ماه پيش رئيس جمهور قزاقستان آمد از طرف اسرائيل چند هفته قبل هم وزير خارجه كويت آمد و خطوط قرمزها كاملا مشخص شد خطر اصلي براي ايران آنهايند كه كشور را به ورشكستگي كشانده اند و حالا دارند لولوي سرخرمن مي سازند تا دوباره كلاه ملت را بردارند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   مطلبی که مطرح نمودید (...خطر اصلي براي ايران آنهايند كه كشور را به ورشكستگي كشانده اند و حالا دارند لولوي سرخرمن مي سازند تا دوباره كلاه ملت را بردارند.) از یک نظر کاملاً درست است. آن نظر این است:
   «نَمَد بر روی زمین است .... پس چرا از این نَمَد کلاهی برای خودمان ندوزیم؟»
   البتّه که انگل فرزانه برای سرپوش گذاشتن بر بی شرافتی ها و غارتهای خود و اوباشانش؛ باید به دنبال کسی باشند که گناه را بر گردن او (دژمن) بیندازند. این عمل را باید نوعی «غُسل» به حساب آورد که میتواند بیشرف ترین موجود زمین را «مطهّر» سازد.
   کسی به شوخی و یا برای تحقیر به من گفت که چرا «رهبر» نمیشوی؟ من به ایشان گفتم: «به خاطر شرافت دروغینی که برای رهبران میسازند» .... «به خاطر خیانتی که از طرف رهبران برای منافع سازمانی (حفظ سازمان و نظام» به هوادارانشان میشود.» (اشاره به کتاب نامه به شهریار؛ در آداب رهبری).
   اگر دوربین را در نقطهٔ تقاطع «منافع ملّی روسیه» و «اهداف گلوبالیستها» و «ناسیونالیسم آمریکا» و «بی شرفهای صفوی مسلک و غارتگر» بگذاریم؛ سخن شما کاملاً درست است.
   امّا مشکل این است که این «تصویر بزرگ مادرقحبه» بسیار بزرگتر از آن است که با «یک دوربین» توضیح داده شود.
   برای توضیح تصویر واقعی شاید به صدها دوربین؛ در نقاط تقاطع گوناگون نیاز باشد.
   دیدید که من نظر شما را حتّی مورد انتقاد قرار ندادم؛ زیرا میدانم که تصویری که دوربین شما نشان میدهد؛ بدون توجّه به تصاویر دیگر؛ تصویری درست است.
   من زمانی که از «فاجعهٔ ۵۷» سخن گفتم؛ .....
   هر کسی از ظنّ خود شد یار مَن
   از درون من نجست اسرار من.
   شاید بحث در رابطه با «خیانت ملّی» صدها جلد کتاب هزار صفحه ای بشود.
   من میتوانم مبانی آنرا توضیح دهم؛ امّا موضوع مورد توجّه من نیست؛ زیرا تا این صدها جلد کتاب را بنویسی و سپس مفسّرین بیایند و تفسیر و تعبیرش کنند ...
   ایران کویر شده است.
   اگر واقعاً «دلسوخته ای» .... میفهمی که چه میخواهم بگویم؟
   به من میگویند «جهاد نده» ... من نیز میگویم: «اهل جهاد دادن نیستم». امّا در چند مطلب پیش تر گفته ام: «اگر میخواهی تغییری بوجود بیاوری !!! ... برای آغاز لازم است که ۵۰۰ سرِ بریدهٔ فرماندهان و اوباشانی را که سرکردگان رژیم کثیف صفوی مینامند را بیاوری... اگر نیاوری ... بقیّه اش جلق سیاسی است .... مهم نیست که به یاد چه کسی و گروهی جلق میزنی؟»

   شیرفهم ... و خَرفَهم شد؟ یا نه؟

   حذف
  2. الاغ گرامی
   چگونه میشود که کشوری به نام ایران با ۳۶ میلیون جمعیّت؛ یک کشور فقیر و عقبمانده (احتراماً در حال پیشرفت) به حساب می آمد؟ ...
   و همان کشور نه تنها دارای آن منابع اقتصادی و طبیعی پیشین نیست (عطای گسترش را به لقایش ببخشید)؛ با ۹۰ میلیون جمعیَت تبدیل به کشوری شده است که همیشه در صدر اخبار ویرانگرانه است؟
   ۱- اخبار ویرانیهای درونی. (همانگونه که شما اشاره کردید).
   ۲- ویرانیهای خارجی (تشکیل دار و دسته های مزدور و پرهزینه برون مرزی و بدون محصول ملموس)؛ که تنها کارشان «دوشیدن ساکنین ایران» برای اهداف استراتژیک روسیه است.

   جملهٔ طلایی «ژنرال پتریوس» را فراموش نکنید که گفت:
   حکومت ایران؛ «اوباش سالاری» است.
   پرسش من این است که:
   «چگونه موجوداتی میتوانند حاکمیتی اوباش سالارانه را نه تنها بپذیرند؟ بلکه به آن افتخار کنند و به اوباشان رأی بدهند؟»

   نقطه آخرِ خطّ.

   حذف
  3. الاغ گرامی
   چه زمانی گفتم که: Stephen Bannon بسیار عنصر خطرناکی است؟ اگر یادت نمی آید؛ نوشته های دوران انتخابات آمریکا را زیر و رو کُن. چه زمانی گفتم که ترکیب Bannon- Kushner یک ترکیب خطرناک است؟
   من هیچکدامشان را به اسم و رسم نمیشناختم. امّا هشدار دادم.

   http://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-38882161

   برای بعضیها لازم نیست که برای شناختن افکار یک فرد؛ از دوران حاملگی مادرش آغاز کنند و تنها یک جمله کافی است که آنها را بشناسند.

   حذف
 33. انگل فرزانه میگوید که «مردم» پاسخ تهدیدها را در ۲۲ بهمن خواهند داد.

  http://www.radiofarda.com/a/f6_iran_khamenei_trump_us/28294308.html

  پرسش این است که: آیا با راهپیمایی؟
  اگر راهپیماییهای میلیونی (۸۸) کارساز بودند؛ انگل فرزانه باید که در زندان اوین میبود.
  آیا انگل فرزانه فکر میکند که دونالد ترامپ برای «راهپیمایی میلونی گوزها» ارزشی قائل است؟
  آیا انگل فرزانه فکر میکند که ترامپ نمیداند این راهپیمایی کننده ها چه کسانی هستند؟

  بسیار خوب میداند و میداند که چه معامله ای باید با آنها کرد؟!!
  آیا دسته های «گل سرخ خایه مالی و التماس» را که از طرف مسلمانها در فرودگاههای آمریکا حتّی به «باربرهای فرودگاه» تقدیم میشد را ندیدید؟
  حتماً دیده اید؛ و گرنه کور بوده اید و یا اینکه ترجیح داده اید کور بمانید.

  پاسخحذف
 34. كژدم گرامي آغا گويا بدجوري خايه كرده تازه از ترامپ تشكر هم كرد:)

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   این احمقها فکر میکنند که آمریکا هم مثل جبهة النصره و احرار الّشام است که پوتین بتواند آنها را با بمباران از دستشان نجات دهد. اینها نمیفهمند که وقتی که در مجلس دوما به خاطر شادی از انتخاب ترامپ مجلس عرق خوری راه افتاد و نشان داد که روسیه چقدر به بدبختی کشانیده شده است؟
   اینها تبلیغات دموکراتها مبنی بر اینکه ترامپ را روسها بر سر کار آورده اند را به شکلی بسیار احمقانه باور دارند.
   وقتی که ظریف میگوید دوران سختی در پیش روی آنها است. سخن ظریف برآیند همهٔ بحثهای درون حلقهٔ رژیم انگلهای صفوی مسلک است. سخنان ولایتی تریاکی و انگل فرزانه فقط در حدّ «گوز» ارزش دارند (شعار) و برای تحمیق اوباشان بسیجی طراحی شده اند.
   تهدیدهای مداوم دولت دونالد ترامپ مانند شلّیک گلوله هایی است که کافی است فقط یکی از آنها به هدف بخورد. این تهدیدها به صورت کلّی ابراز میشوند و هیچگونه بازهٔ زمانی (مانند اولتیماتوم) را ندارند. هیچگونه اولتیماتومی داده نخواهد شد. هشدار با اولتیماتوم فرق زیادی دارد.
   رژیم انگلهای صفوی باید بداند که اروپا و روسیه برای لحظه ای که یکی از گلوله ها به هدف بخورد؛ آماده میشوند.
   برخی میگویند که این ماجرا از «یمن» آغاز خواهد شد.
   من میگویم: از جای دیگری آغاز خواهد شد و «یمن» اتلاف وقت است.

   حذف
 35. راسیسکایا : توافقنامه محرمانه ی روسیه و اسرائیل در خصوص سوریه

  ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

  یک پایگاه اطلاع رسانی روس به نقل از سرویس های جاسوسی فرانسه خبرداده است که یک توافقنامه محرمانه میان مسکو و تلاویو در خصوص سوریه منعقد شده است که بنای عمل در خلال یکسال گذشته بوده است.

  پایگاه اطلاع رسانی راسیسکایا با بیان اینکه نیروی هوایی اسرائیل بدون ممانعت روسیه حملاتش را به سوریه افزایش داده اند نوشته است این موضوع مربوط به همین توافقنامه محرمانه بوده است.براساس این گزارش اسرائیلی ها تلاش می کنند تا در مسیر تحویل تسلیحات به جنبش لبنانی حزبالله مزاحمت ایجاد کنند. این جنبش تلاش دارد تا در لبنان دولت اسلامی شبیه ایران برقرار نماید و اسرائیل آنرا سازمان تروریستی می خواند.

  ==================================================================

  اکثرا فکر می کردند که S400 های روسی توانایی این را نداشتند که F35 های سفارشی اسرائیل را که حتی خود ارتش آمریکا هم از این نوع را نداره ،رهگیری کنند

  حالا معلوم شد که پای یک معامله بین پوتین و نتانیاهو در میان بوده که S400 ها عمل نکردند( بدبخت اسم ترامپ بعنوان اینکه یک بازاریه و اهل معامله بد در رفته)

  باید منتظر ماند و دید که پوتین، ایران را با چه قیمتی فروخته یا در اینده می فروشه؟امیدوارم فقط ارزان فروشی نکرده باشه

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   منطقه ای که به نام «جولان شمالی» و بخشی از خاک سوریه میشناسیم؛ سهم اسرائیل است.
   اسرائیل بدون جنگ با اوباشان و هدر دادن حتّی یک گلوله به سهم خود دست خواهد یافت.

   حذف
 36. اکنون ؛ لجن پراکنیها؛ آرام آرام جای خود را به«افسانه سازی ها» میسپارند. «Stephen Bannon» که در طول تاریخ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نژاد پرست سفید نامیده میشد؛ اکنون به «لنین» تبدیل شده است و میخواهد قدرت را به مردم باز گرداند (اشاره به شعار «همهٔ قدرت به دست شوراها»).
  او دیگر مرد شماره ۲ هم نیست؛ بلکه این ترامپ است که مرد شماره ۲ است و رئیس جمهور واقعی همانا «Stephen Bannon» است. سازی که از آن طرف کوک شد ولی صدایش ناهنجار بود؛ اکنون به شیوه ای دیگر کوک میشود تا به همان هدف برسد.
  هدف نیز «خوار داشتن ترامپ» است.

  https://goo.gl/232CGC

  درست است که این شخص یک استراتژیست خطرناک است. امّا یک استراتژیست لزوماً «رئیس جمهور پشت پرده» نیست. بلکه مانند مهندسی کار آمد است که کارفرما یک زمین کَج و کوله را به او نشان میدهد و از او میخواهد که یک سازهٔ ویژه را در آن قطعه زمین طرّاحی کند. کار استراتژیست این است که برای هر درخواستی استراتژی برای رسیدن به هدف خاصی را طراحی کُند. از طرح ساختن یک کارخانهٔ بیسکویت سازی؛ تا طراحی یک ارتش و یا طراحی یک ساختار نظامی که جدا از ارتش عمل میکند.
  در واقع استراتژیست ارشد «فرمانده» نیست؛ بلکه «تحت فرمان» عمل میکند و یک «کنتراتچی» است.
  سازی که دویچه وله در این نوشتار کوک میکند؛ بسیار «عوام فریبانه» است. «عوام فریبی» بخشی از نبردهای سیاسی است که با نام دیگر مؤدبانهٔ «دیپلماسی عمومی» نیز مزیّن است.

  پاسخحذف
 37. وقتی انگل‌های صفوی، ارزشی بیش از موش آزمایشگاهی ندارند:

  «کره شمالی برای سنجیدن واکنش ترامپ به ایران در ساخت و آزمایش موشک بالستیک کمک کرد»

  http://ara.tv/z2e5y

  روزنامه بریتانیایی دیلی ستار نوشته است موشک بالستیکی که اخیرا ایران آزمایش کرده، با کمک کارشناسان تکنولوژی کره شمالی ساخته شده و این کشور از این راه می‌خواهد واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را بسنجد تا موشک بالستیکی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای خود را آزمایش کند.

  روزنامه انگلیسی دیلی ستار در این باره نوشت نوشت: «کیم جونگ اون رهبر کره شمالی آزمایش یک موشک بالستیک قاره‌پیما با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای را به تاخیر انداخته است تا دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا را بیشتر بشاند و بداند ترامپ به آزمایش‌های موشکی اخیر ایران چه واکنشی نشان می دهد».

  این روزنامه به نقل از کارشناسان نیروهای دریایی آمریکا آورده است: « رهبر کره شمالی تا پیش از آنکه واکنش ترامپ به آزمایش‌های موشکی ایران را ببیند، موشک‌های هسته‌ای خود را آزمایش نمی‌کند».

  کارشناسان در گفتگو با این روزنامه بریتانیایی گفته‌اند که رهبر کره شمالی قصد داشت همزمان با مراسم تحلیف ترامپ یک موشک هسته‌ای آزمایش کند اما سپس نظرش تغییر کرد و تصمیم گرفت تا این آزمایش را به پس از شناخت شخصیت ترامپ و بررسی واکنش‌های احتمالی وی موکول کند.

  پاسخحذف
 38. روسیه توافقنامه محرمانه‌ با اسرائیل منعقد کرد
  خبرگزاری آنلاین: یک پایگاه اطلاع رسانی روس به نقل از سرویس های جاسوسی فرانسه خبرداده است که یک توافقنامه محرمانه میان مسکو و تلاویو در خصوص سوریه منعقد شده است که بنای عمل در خلال یکسال گذشته بوده است.

  پایگاه اطلاع رسانی راسیسکایا با بیان اینکه نیروی هوایی اسرائیل بدون ممانعت روسیه حملاتش را به سوریه افزایش داده اند نوشته است این موضوع مربوط به همین توافقنامه محرمانه بوده است.

  براساس این گزارش اسرائیلی ها تلاش می کنند تا در مسیر تحویل تسلیحات به جنبش لبنانی حزبالله مزاحمت ایجاد کنند. این جنبش تلاش دارد تا در لبنان دولت اسلامی شبیه ایران برقرار نماید و اسرائیل آنرا سازمان تروریستی می خواند.

  پاسخحذف
 39. بدبختي اينجاست كه وقتي بعد تحريم ها حتي يك قرص سرماخوردگي هم گير نيامد و مشخص شد كه اين كارخانه ها كه ساخته اند چيزي بيشتر از يك كارخانه مونتاژ نيست و اين پيشرفت ها همه دوغ و كشكه ملت تازه خواهند دانست حمله نظامي كه بماند شما فرمودي امريكا موشك رژيم رو زده من ميگم خودش منفجر شده يعني نيازي به امريكايي ها نبوده اين اسباب بازي هايي كه اين ها قايم كردند به اسم موشك بالستيك نصفش يا رو سر مردم ميخوره يا خودش رو هوا ميتركه و باز اون روز مردم خواهند دانست حالا مردم اريايي و بوزقورد و ... برن راي بدن تا مثلا فرجي بشه هر وقت مهدي از چاه اومد بيرون از اين سگ هاي زرد برادر شغال هم فرجي حاصل خواهد شد!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   کار؛ دیگر از فهمیدن و نفهمیدن گذشته است. فرض کنید که همه بفهمند (فرض محال). اگر فهمیدند میخواهند چکار بکنند؟
   به همهٔ افسران و فرماندهان قلّابی «اپوزیسیون مَکُش مرگ ما» نگاه کنید.... به همهٔ اصلاح طلبانی که تا دیروز «قتل» میکردند نگاه کنید.
   هیچیک از این اوباشان؛ حتّی نمیتوانند کلمهٔ «استراتژی» را درست بنویسند؛ زیرا «الفبا» بلد نیستند.
   همهٔ این گاوها و انگلهای مستراح هنوز هم فکر میکنند که «افشاگری» و «راهپیمایی» و «رأی منو پس بده»؛ آخرین قلّهٔ رفیع تغییر است.
   باشند تا مثل مگسها حذف شوند و به درگاه الله استغاصه کنند که: «آخه ما چه گناهی کردیم که به این مصیبت گرفتار شدیم؟»
   کژدم میگوید: گناه شما این است که «مگسهای دوپا» هستید.

   حذف
 40. "دوران شک و بدبینی" در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مدتی ست که آغاز شده است.

  نظامیان ایدیولوژیک، خوب می دانند که تصرف سه روزه ی عراق توسط ارتش آمریکا، تنها هنگامی ممکن شد که شمار زیادی از "ژنرال های به ظاهر وفادار به حزب بعث عراق"، پیشاپیش توسط سازمان های جاسوسی آمریکایی خریداری و به سود نیروهای مهاجم از صحنه ی منازعه کنار زده شدند.

  برخی نشانه ها در اخبار چندروز گذشته، حاکی ازین است که احتمال مشابهی در میان نیروهای نظامی جمهوری اسلامی نیز جدی گرفته شده و شدت یافته است.

  فضای شک و تردید در میان نظامیان، وقتی پدید آمد، دیگر نمی توان درباره اش تدبیری اندیشید.
  نه می توان احتمال خریداری شدن برخی را به کلی نادیده گرفت و به همه اعتماد کرد؛ و نه می توان به هیچ کس اعتماد نکرد!

  و همین؛ کافی ست که سازمان آن را درهم بریزد و آن را عملا ناموثر کند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   این ....(برخی نشانه ها در اخبار چندروز گذشته، حاکی ازین است که احتمال مشابهی در میان نیروهای نظامی جمهوری اسلامی نیز جدی گرفته شده و شدت یافته است.).... کدام هستند؟ آیا یک «نشانهٔ مشخّص» را میتوانید با اسم و آدرس و شماره تلفن و IP و طول و عرض جغرافیایی نشان دهید؟
   من (کژدم) تا حدودی میبینم که چه بلایی بر سر سپاه پاچاهارداران خواهد آمد؛ ولی مشتری «برخی نشانه های نامعلوم» نیستم.

   عدّه ای آمدند و خود را «انجمن کاویانی» جا زدند و مسئولیت آتش سوزیها را به عهده گرفتند. امّا ادبیاتشان «چارواداری» بود.
   بیانیّه هایشان را میتوانید در گورستان این وبلاگ (ستون سمت راست)پیدا کنید. من این بیانیه ها را حذف نکردم؛ بلکه در «بهشت زهرا»ی این وبلاگ نگه داشتم.
   مدّتی است که اینها برای عملیاتهایشان از جای دیگری سر در آورده اند و مسئولیت آتش سوزیها را به عهده میگیرند. امّا همچنان معلوم نیست که چه کسانی هستند؟ نوکران عربستان؟ نوکران اسرائیل؟ .... هر کس و ناکسی که هستند؛ از کشتن سردمداران سپاه پاچاهارداران و وزارت اطلاعات طفره رفتند.
   نتیجهٔ منطقی عملیاتی = صفر.
   من عاشق شنیدن کلّی گوییهای بی در و پیکر نیستم. یعنی «خر نیستم».

   حذف
  2. اکنون سر و صدای «آی داد و بیداد و ای هوار» راه افتاده است که میخواهند سپاه پاچاهارداران را تحریم کنندو عواقب آن چه میتواند باشد؟ تحلیل میکنند که اگر سپاه را تحریم کنند؛ به خاطر تنیده بودن قدرت اقتصادی سپاه در مجموعهٔ اقتصادی رژیم انگلهای صفوی؛ به برجام لطمه خواهد خورد و معادلهٔ نبرد علیه داعش به هم خواهد خورد و الی آخر..... و الی ماشاءالله ...
   من مشتری اینگونه داستانها هم نیستم. زیرا خیلی کتابی و به همان دلیل خیلی احمقانه هستند. زیرا کسی که داستان نبردها را بر اساس آنچه که مرسوم است بنویسد؛ موجودی «بسیار پیش بینی شده» خواهد بود. داستان جنگ برای پیروزی باید از یک «بزنگاه» (کمین غیر منتظره) آغاز شود و گرنه تکرار داستان «لیلی و مجنون» خواهد بود.
   راستی .... این «اکبر گنجی» به کدام سوراخ فرو رفته است؟ مگر نه اینکه هرگاه احساس میکرد که «کیان تشیّع صفوی» در خطر است؛ مقاله های آتشینش برای حفظ نظام کثیف شیعی همه جا منتشر می شد؟
   چرا دیگر منتشر نمیشوند؟

   حذف
  3. اگر قرار است که به سپاه پاچاهاردارن ضربه ای وارد شود؛ اگر این ضربه چنان سنگین نباشد که بافته های «کرملین» را پنبه کُنَد؛ ضربه نیست.

   حذف
 41. اگر سپاه را منکوب کنند بعد ایران به تخم چپشان خواهد شد بعد هم میگذارند تا گرگها هم را بدرند

  پاسخحذف
 42. چقدر احتمال حمله نظامی به ایران توسط امریکا وجود دارد؟

  پاسخحذف
 43. بین ۰ تا ۱۰۰ درصد.

  پاسخحذف
 44. جمهوری خواهان اهل معامله هستند
  حتی بوش پسر هم ترجیح داد به عراق حمله کنه

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. Vahid Hakimi گرامی
   چه کسی با کدام شخص دیگر بر سر حمله به عراق معامله کرد؟ موضوع معامله چه بود؟ کدام هیئتها در این مذاکرات و معاملات شرکت داشتند؟

   منظورم اینه که لطفاً مزخرف نگو.
   مرسی

   حذف
 45. درود گژدم گرامی.
  نظراتان را در مورد سعید شمیرانی میخواستم بدانم. و جنبشی که نام فداییان ایران راه انداخته؟ گویا برای روز 26 اردیبهشت برنامه ای دارند تا رژیم را توسط مردم سرکوب کنند.
  سپاس

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   من سعید شمیرانی و جنبش فدائیان ایران را نمیشناسم. مطالعه خواهم کرد.
   سپاس از اطلاع رسانی.

   حذف
  2. ناشناس گرامی
   مطالعه شد. گوگل پدیدهٔ خوبی است. یادم آورد که با مزخرفات آتشین ایشان (شومَن) سالها پیش از این (دوران تُندر) آشنا شده بودم. اینهم دلقکی دیگر است.
   رهبر شدن کار ساده ای نیست و نباید آنرا با تعداد بیننده های برنامهٔ تلویزیونی اندازه گرفت.
   ۲۶ اردیبهشت هم هیچ آبی تکان نخواهد خورد.
   ایشان هم مانند سایر سلطنت طلبان فکر میکنند که میتوانند «ترامپ» را به بهانهٔ جنبش و سرنگونی رژیم بدوشند.
   در محاسبات دولت ترامپ؛ آقای شمیرانی را شاید (شایدی به احتمال نیم درصد) به عنوان رهبر «جنبش رهایی بخش کویر لوت» بپذیرند.
   «دوران تُندری» و پرسه زدن در کوچه پس کوچه های موجوداتی به نام «ایرانیان مبارز»؛ برای من یک «نقطهٔ عطف» بود.

   حذف
 46. مشکوک است با کدام سازماندهی و چطور با اعلام قبلی؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   مشکوک است به این دلیل که یک «دروغ» است. همانگونه که اشاره نمودید؛ با کدامین سازماندهی؟
   اعلام قبلی یعنی: «من گفتم .... ولی شما نیامدید».
   تکیه کردن بر شمار بینندگان مثل این است که کسی بیاید و بگوید:
   «هِی کژدم .... چند هزار نفر در ایران نظرات تو را میخوانند و قبول دارند. ... بیا و رهبر شو»
   کژدم هم محترمانه میگوید:
   من کژدم هستم .... خر نیستم.

   حذف
 47. این «کُس شعر» را که اسمش تحلیل و مقاله است را اگر بخوانید بد نیست. آلمانها از اینکه لقمه های لذیذ چند میلیارد دلاری را از دست بدهند؛ بسیار نگرانند.

  https://goo.gl/eXcK8S

  پاسخحذف
 48. بادرود. بنظر شما دولت ترامپ باید چه موضعی در قبال سیستم حاکم بر ایران پیش بگیرد؟ اگر شما (بعنوان یک ایرانی) مشار ترامپ بودید چه به او توصیه میکردید؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   در نگاه نخست پرسشی بسیار سخت تر از صخره ها کرده اید.
   در نگاهی اندکی عمیقتر؛ «ایرانی بودن» را به طور دقیق تعریف کنید تا پاسخ شما را بدهم.
   آیا آن قرمساق آذرشهری و تبریزی و ..... که خانهٔ همسایه اش را فقط به این خاطر که «شیعه نیست» آتش میزند را ایرانی میدانید؟
   آیا کسانی را که وقتی از «کُردها» سخن میرود؛ میگویند «سنّی ها»؛ را ایرانی میدانید؟ آیا آن کُرد را که وقتی از مردم ارومیه سخن میرود؛ آنها را «تُرک» و «شیعه» مینامند را ایرانی میدانید؟
   نخست چهارچوبی درست برای «ایرانی بودن» تعریف کنید؛ تا ببینیم که بر اساس آن چهارچوب؛ کدامین مادرجنده ای میتواند مشاور ترامپ شود؟ و کدامین روسپی زاده ای است که کیرلیس خامنه ای و یا انگلهای جلّاد دیروز که امروزه «اصلاح طلبان» نامیده میشوند باشد؟
   پرسش شما رنگ و بوی واقعیّت ندارد؛ بلکه پرسشی «کلامی» است (مزخرفاتی که علم کلام نامیده میشوند).
   نخست «ایرانی بودن» را تعریف کنید؛ تا پاسخی دَر خور بدهم.
   سپاس از پرسشی که نمودید که میتواند روشنگر تعریفهای کاذب و تعریفهای واقعی باشد.

   حذف
  2. یادگار چند دهه جکومت گلوبالیستها در آمریکا که اوباما گل سرسبدشان بود. طرح درمانی بی خاصیت اوباما و افزوده شدن ۱۰ تریلیون دلار به بدهی های مردم آمریکا برای خوشنودی گدایان چینی و مکزیکی و ویرانی عراق و سوریه و لیبی برای برپایی حکومت جهانی جورج سوروس که همسایه ها و هم کیشان خود را به گشتاپو میفروخت تا اموالشان را تصاحب کند و اکنون رهبر «جامعهٔ باز» برای جامعهٔ بشری شده است؟؟!!!

   https://goo.gl/Pz1bZO


   یادگار چند دهه حکومت گلوبالیستهای تازی پرست بر ایران:

   https://goo.gl/ZLJcWX

   https://goo.gl/N2v7B6

   چه مقدار به هم شباهت دارند؟
   مردم آمریکا بیدار شدند.
   در ایران مردمی به نام «مردم ایران» وجود ندارند. یا «مدافعین حرم» هستند و یا مدافعین «پوشیدن ساپورت».

   ایران که قرار است خانهٔ امن برای زندگی یک «ملّت» باشد؛ تبدیل به خانهٔ امن گدایان لبنانی و عربهای نوار غزّه و اوباشان حاکم بر آمریکای لاتین شده است.

   به نظر من اگر قرار باشد که یک جایزهٔ واقعی (نه جایزه های قلّابی مانند صلح نوبل برای اوباما و اُسکار برای نادر و سیمین و گلشیفته ممه) به کسی بدهند باید با ارزشترین جایزه را به ژنرال «السیسی» بدهند که سرزمینش را از سونامی «انگلهای اخوانی» و دسیسه های گلوبالیستهای غربی نجات داد.

   براستی تعریف ایران و ایرانی بودن چیست؟

   نوکر سینه چاک بودن حاجی محمد رضا؟ (حتّی نام و القابش حال مرا به هم میزند).

   نوکران روسیه که پرچمداران «حسین تَشنَه لب» هستند و برای کرملین زنجیر و سینه میزنند؟ و یا در بهترین حالت به بیشرفی مانند «میرحسین موسوی» (تازی پرست از سلالهٔ تازیان) دِل بسته اند؟
   روشنفکرانشان میخ طویلهٔ «مناره های جمجمه» را در چشم خود نمیبینند و برای مصائب بردگان سیاهپوست آمریکا؛ آه و نالهٔ «مارکسیستی» و «بشردوستانه» سر میدهند.
   در آمریکا پس از «مصائب بردگان سیاهپوست» بالاخره یک سیاهپوست رئیس جمهور شد.
   در این خاک مصیبت باری که مصیبتهایش راساکنان بیشرافتش رقم زده اند؛ آیا حتّی یک وزیر بلوچ و ترکمن و یا کُرد دیده اید؟
   لذا «ایران» و «ایرانی بودن» را یا تعریفی دوباره کنید و یا .... خفه.
   نقطه آخر سطر.
   کشوری قلّابی به نام ایران موجود است که ۱۴۰۰ سال است که در چهارچوب «حوزهٔ نفوذ بیگانگان» تعریف شده است و اکنون یکی از روستاهای روسیه به شمار می آید.

   بر ایرانی بودن خودت (در حدّ علم کلام) افتخار کّن تا زمانی آن خاک به «مستراح بین المللی» تبدیل شود. هرچند که هم اکنون نیز جایگاهی بهتر از آن برای «مسکو»؛ ندارد.

   حذف
  3. فکر میکنم که سفیر روسیه در «کشور تهران» به روشنی گفت که برایشان فرقی نمیکُند که کدام کِرم مستراحی رئیس جمهور شود؟!!!
   ایران و ساکنین خاک بر سر و تازی پرست آریایی نژاد و یا «اُغوز تُرک»ش ۱۴۰۰ سال است که «خود خواسته» بر هیکل خود میرینند و همچنان «ناسیونالیست» هستند و به خاطر حاکمیت چنین فرهنگی؛ «جایگاهی مخصوص» در چهارچوب تعریف روسیه از «ایران» و مدعیان «ایرانی بودن» دارند و فرقی نمیکُنَد که کدامین «کونی» رئیس جمهور شود؟!!!
   حال پرسش از شما این است:

   اگر مشاور «پوتین» بودی ... چه مشاوره ای به او میدادی؟

   حذف
 49. جناب کژدم درود برشما چون در مورد موسوی (میر حسین ) صحبت کردید خاطره ای میخواستم نقل کنم بهار سال 61 بود روز های پنج شنبه در رادیود بعد از خبر ساعت دو بعد ازظهر برنامه ای بود به نام همراه با مردم همگام با مسئولین که با فردی از مسئولین مملکت سراپا اسلامی ! مصاحبه ای داشتند اتفاقا قرعه به نام میر حسین افتاده بود و وی را به رادیو آورده بودند که در مورد مشکلات صحبت کنند خبر نگار رادیو میکروفون به دست در خیابان با مردم مصاحبه میکرد و میر حسین پاسخ میداد تا اینکه خبر نگار با راننده گان تاکسی صحبت کرد و آن ها گله داشتند که لوازم یدک بسیار گران شده و تعاونی تاکسی رانی به اندازه کافی پاسخ گو نیستد مثلا قیمت لاستیک در بازار آزاد سر به جهنم میزند و فلان قطعه بسیار گرانتر از نرخ دولتی به دستشان میرسد جناب کژدم بعد ازسالها هنوز سخنان این نامرد (میر حسین ) در گوشم زنگ میزند ! فکر میکنید نخست وزیر مملکت جه گفت ؟ ای کاش به آرشیو رادیو دسترسی داشتم تا سخنان این نامرد را با مدرک ارائه کنم وی پس ازصاف کردن صدا گفت : من در عجبم که شما راننده گان زحمت کش و عزیز تاکسی که حاظر هستید قطعات مورد نیازتان را در بازار آزاد به این نرخ های گزاف خرید کنید !؟! چرا دولت خودش با این نرخ به شما نفروشد که کمکی هم به دولت شود !! این مانند پتکی بود که روی اعصاب من سالهاست میخورد که این جانور اصلا به اوضاع این بدبخت ها توجه ندارد و به این میماند که مثلا اگر قحطی شود و نان موجود نباشد یک نانوا نان را مثلا دانه ای پنج هزار تومان بفروشد و این نامرد بگوید از این پس چون مردم توان خرید نان با این نرخ را دارند از این به بعد نان بشود دانه ای پنج هزار تومان .با پوزش ازطول کلام .

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. این بیشرف پس از دو دهه توسّط «جنبش تیتیش مامانی اسلامی سبز» به مادرجنده ای بدتر از خودش ترجیح داده شد؛ تا «دوران طلایی بیشرف هندی زاده» را دوباره توی کون «آریایی نژادهای کیرلیس اطهار ۱۴ گانه» فرو کُنَد.
   من نیز آن برنامه را به یاد دارم.
   اطالهٔ کلام نکردید. اگر موسوی بیشرف بود؛ آنهایی که نه تنها برای او و «انگل ملعون بهرمانی» «انقلاب اسلامی» کردند؛ «بیشرفهای مادرزاد» بودند.
   نسل سوّمشان هم یا «ساندیس خور بیشرف» و یا «سبز بیشرف لپ تاپاله ای» هستند.

   حذف
 50. با سپاس از توضیحتتان و سوال در مورد ایرانی بودن. همه کسانی را شمردید از تبریزی و کرد و الاآخر توی اون خرابشده فقط زندگی (مطمئنا شاید خیلی سگی) میکنند و هیچ غیرتی هم ندارند اما چاره من و شما این وسط چیست که نوکران پوتین ما را آواره کرده اند. سوا ل من از شما شاید در نگاه اول بنظرعلم کلامی بیاید اما من و شما که نیروی براندازی نداریم و بدون براندازی این جانیان هم راهی به آن مملکت نداریم باید از کجا شروع کنیم تا بلکه بتوانیم یک زمانی در خانه خودمان زندگی کنیم.حال یا با اون غیرایرانیها یا اگر میشد بدون اونها. برای حالت دوم راه کوتاه مدتی بنظرم نمیرسد جز قتل عام. نظر من این است که سختگیری و حتی خشونت ترامپ در مورد آخوندها اگر به براندازی این مادرجنده ها منتهی نشود باعث تقویت آنها خواهد. بنابراین یا باید دست وپای آنها را همه جا قطع کنند یا از این درگیریهای کلا می پرهیز.

  پاسخحذف
 51. با درود چرا هیج کس یا نهاد یا هرچه هیچ اقدامی برای جلوگیری از اقدامات ویرانگر سوروس نکرده ایا وی دارای مصونیت اهنین است؟ و سوال اخر ایا این حقیقت داره که در مجارستان و روسیه تحت پیگرده؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   فقط جورج سوروس نیست. مؤسسهٔ «دیل کارنگی» هم یکی از اینها است. آنچه که در مجموع «اندیشه های گلوبالیستی» نامیده میشوند؛ به اشکال گوناگون قانونی (لیبرال دموکراسی حاکم بر غرب) فعالیت میکنند. مانند مسلمانها که از این فضا سوء استفاده میکنند و وقتی قوانین تنگتر میشوند داد و بیداد راه می اندازند که «وا دموکراسیا = وا اسلاما).
   سازمانهایی که به NGO مشهورند از طرف موسساتی مانند دیل کارنگی و سوروس و ... (موسسات موازی مشترک المنافع)تغذیهٔ مالی و ایدئولوژیک میشوند و نوکران گلوبالیستها هستند.
   پاسخ پرسش شما در رابطه با تحت تعقیب بودن جورج سوروس در روسیه و مجارستان درست است.
   ژنرال السیسی هم NGO ها را ممنوع کرد. حتّی آن روسپی زادهٔ مصری سکولار که زنش هم شیعه مسلک است و رئیس سازمان انرژی اتمی بود نیز از نوکران همین موسسات و سازمانها است.
   این سازمانها بسیاری از سیاستمداران حرفه ای و اساتید دانشگاهها را خریده اند.

   حذف
 52. با درود مجدد به جناب کژدم در مورد محصورین ! من گمان کنم که رژیم سناریو چند منظوره ای را مد نظر دارد با توجه به انکار ظاهری یا باطنی توبه ! در صورت رفع حصر مجبور به محاکمه حظوری آنان هست که نمیتواند نتیجه خوبی ازآن بگیرد و دیگر اینکه با توجه به اوضاع متغیر سیاسی و مرگ قریب الوقوع و ناگهانی خامنه ای این دو محصور معمم و مکلا را به عنوان دو طفلان مسلم به امت همیشه در صحنه قالب کنند که رژیم عمری دگر بار یابد و در صورت اتفاق نظر برسر رهبر آینده ! باز این دو طفل معصوم ! را از حصر به در آورتد که ای امت مسلمان ما از اول آزادیخواه بودیم لیکن خامنه ای باعث طول حصر بوده و ما آن دو نفر را آزاد کردیم .

  پاسخحذف
 53. Flynn resigns

  فعلا که مشاور امنیتی ترامپ، هوتوتو

  این رو دست احمدی ما بلند شده

  هنوز یک ماه نشده، این همه جنجال از ناحیه دولت جدید. اول اسپایسر که گفته بهم قالبش کردند، و الان فلین که استعفا داد، بهش اضافه کنید تو دهنی که قاضی فدرال زد و جلوی حکم حکومتیش رو گرفت، آیا اینه نشانه های اقتدارِ مقتدر ترین رییس جمهور دنیا؟؟؟؟؟

  اینجاست که میگن، کار هر خر(بز) نیست، خرمن کوفتن
  ________________________
  یه دوستی دارم مولتی میلیاردره ... در وهله اول شاید به نظر خیلی ها بیاد چه خوب، عجب آدم موفقیه (مثل ترامپ) ولی با حالترش اینه که شاگردش که یه زمانی پادوش بوده، الان بیش از 50 برابرش سرمایه داره، ازش 10 سالی هم کوچیکتره و نزدیک 10 سال هم ازش عقب تر بود که شاگردش شد .... حالا کی موفق تره؟

  اگر پول ملاک موفقیت باشه، پس بیل گیتس و استیو جابز و لری پیج و لری الیسون و زاکر برگ (یه الف بچه که نصف ترامپ سن داره ولی ثروتش 5 برابر اونه) باید رییس جمهورهای موفقی هم بشوند دیگه، اونا که هر کدومشون، ترامپ رو درسته قورت میدن، چرا رییس جمهوری رو نخواستند؟

  پاسخحذف
 54. درود ایا خبر استعفاء فلین رو میشه خبری خوشایند برای اراذل صفوی تعبیر کرد؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   اتفاقاً خبر بدی هست. برای اینکه برای پوتین هم خبر بدی است. اگر به نوشته های من نگاه کنید؛ با اینکه خیلیها «فلین؛ فلین» میکردند و میگفتند که او اسلام را سرطان میداند و خیلی خطرناک است؛ شاید اشاره ای سطحی به او کرده باشم و یا حتّی اشاره هم نکرده باشم.

   حذف
 55. سپاه قدس که در هر سفارت خانه ایران یک نماینده دارد در حال خریدن ایرانی های خارج کشور است، بخصوص آنهایی است که فالور های زیادی در اینترنت دارند.
  الان یکی شون به نام وحید خزایی در ترکیه است که از سفارت ایران حقوق میگیره.
  قراره همه مخالف ها این دفعه نه با تهدید بلکه با پول خریده شوند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   به اکبر گنجی نگاه کنید؛ دیگر در رادیو فردا مشتری ندارد و وظایف دیگری بر عهده اش سپرده اند.
   به سرنوشت برادر کیم جونگ اون در مالزی نگاه کنید.
   اگر سخن شما درست باشد و این مخالفین قلّابی از رژیم ننگین صفوی پول میگیرند؛ پس از اینکه مانند دستمال مستراح در ازای چند هزار دلار از آنها استفاده شد؛ به برادر کیم جونگ اون تبدیل خواهند شد.

   حذف
 56. همانگونه که پیشبینی کرده بودم؛ آقای پوتین مجبور به بازنگریهای چندباره در رویکردهای استراتژیک خواهد شد.
  تا کنون یک نمونهٔ آنرا گزارش کرده بودم. اکنون دوّمین باز نگری در شکلهای «طالبان بازی؛ داعش بازی و اوکرائین بازی» را میبینید و پرواز غیر حرفه ای اخیر جنگنده های غیر مسلّح روسی بر روی ناو آمریکایی؛ نشان میدهد که روسها به بازنگری اساسی نیاز دارند و «ودکا خوری در مجلس دوما» همه اش کشک و پشم بوده است.
  مسائلی مانند «خبر خوش رفع حصر» را فراموش کنید.
  قلب نبردها در جایی دیگر می تپد.
  آقای پوتین آچمز خواهد شد و در آن زمان دیگر جایی برای بازنگری و بازتعریف استراتژیهایش نخواهد ماند.
  آقای پوتین باید عمیقاً بفهمد که:
  یا رومی روم؛ یا زنگیِ زنگ.

  https://goo.gl/IXgti2

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. در آینده ای نزدیک؛ شاهد خواهیم بود که دولت دونالد ترامپ؛ «گلیم» را از زیر پای آقای پوتین و انگل فرزانه خواهد کشید. آنجا است که خواهیم دید؛ روسها در سوریه چکار میتوانند بکنند؟ روسها آچمز خواهند شد.
   میگویند که «گروهبان حاجی بادمجان میرزا قاسمی» بازهم در مسکو روی رانهای پوتین نشسته است.
   با کنار رفتن «مایکل فلین»؛ جانشینی دَرخور به جای او خواهد نشست که میتواند کابوسی واقعی برای انگل فرزانه و حشد الّشعبی و مقتدی صدر و سایر اوباشان شیعه باشد.
   این کابوس؛ بزرگترین کابوس برای آقای پوتین خواهد بود.

   حذف
 57. برادر كژدم جانشين مايكل فلين به احتمال زياد بك ژنرال هست كه دوران نوجواني و جواني در ايران بوده و مدرسه مي رفته و زبان فارسي را خوب مي نويسد و مي خواند . به بيان ديگر يك بچه تهروني داره مشاور ترامپ مي شود،، نظرت چيه؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   به نظر من «علم الهدی» بهتره.

   حذف
  2. دیدی گفتم

   به نظر من «علم الهدی» بهتره!!

   حذف
  3. درود كژدم گرامى

   روزنامه هاى مختلف بويژه پشمك نيوزى ها در بوق و كرنا كرده اند كه رد پيشنهاد ترامپ توسط ژنرال هاروارد شكست ديگرى براى كاخ سفيد بود.

   ولى در پاسخ شما طنز زيركانه ايى نهفته، دارم سعى ميكنم بفهمم منظورتون چيه.

   حذف
  4. تیدا گرامی
   منظورم این بود که مشاور امنیتی شدن آن ژنرال بیشتر از انتخاب شدن علم الهدی بعید است.
   آن ژنرال گفت:
   ۴۰ سال خدمت نظامی کرده ام و حالا میخواهم از زندگی شخصی خود لذّت ببرم.
   حق هم دارد. زیرا آنچه که اکنون در آمریکا میگذرد؛ مصداق واقعی یک جنگ جهانی است و آن ژنرال نمیخواهد پس از ۴۰ سال خدمت سربازی؛ به دست آشغالهایی مانند «مایکل مور» به لجن کشیده شود.
   آشغالهایی که با عاریه گرفتن افکار سوسیالیستی متعلّق به عصر دودکشها (البتّه با تلطیف غربی)؛ هنوز هم که هنوز است؛ فکر میکنند که اگر مکزیکیها و چینیها و ... سایر شپشهای خاورمیانه ای و هندی و پاکستانی و مالزیایایی و اندونزیایی و کثافتستانی؛ حتّی برای ۳ دهه هم که شده بتوانند یک دل سیر مانند «اوشین» برنج و تربچه بخورند؛ بشریت به سوی «رفاه بین المللی» خواهد رفت.
   این ژنرال به ترامپ گفت:
   مرسی... خیلی ممنون ... من نمیخواهم به جنگی که ظاهر آن جنگ «نانسی پلوسی علیه ترامپ» است (جنگ داخلی) وارد شوم و لجن مال شَوَم (ژنرال ترسو).
   نظر کژدم:
   بیا و لجن مال شو ...
   ژنرالی که برای «افتخار» بجنگد؛ ژنرال نیست.
   تو بجنگ و پیروز شو ... افتخار به خودی خود و با تمامی سرعت به سوی تو خواهد دوید و هرگز به تو نخواهد رسید.
   جایزهٔ پیشاپیش صلح نوبل اوباما؛ به اندازهٔ پشگل هم نمی ارزد.(البتّه میتوان در حراجیها به میلیونها دلار فروخت).

   حذف
 58. نشست آستانه؛ در آستانهٔ یک آستانهٔ دیگر.

  محلّی خوب برای «بِش بارماق خوری» و گرفتن عکسهای یادگاری تاریخی.

  https://goo.gl/K1rjA0

  پاسخحذف
 59. گزارش حسن داعی از مراکز اسلامی وابسته به رژیم ایران در آمریکا
  http://news.gooya.com/2017/02/post-846.php

  پاسخحذف
 60. تنها خبر خوب این است که در ایران بارشهای سنگین برف داریم. آرام آرام ذوب میشود و سفره های زیرزمینی آب را زنده میکُند.

  پاسخحذف
 61. با عذرخواهی از جناب کژدم و تشکر از سعه صدر ایشان این لینک رو هم قرار میدم تا نظر جنابعالی رو جویا بشم
  ..........................................
  کودتای سفید در کاخ سفید؛ فلین قربانی توافق اتمی با ایران؟
  - وبسایت فری بیکن، از 33 بار پذیرایی لابی‌گرهای جمهوری اسلامی در کاخ سفید طی حدود یک سال و اندی مانده به پایان ریاست جمهوری اوباما گزارش داد. از تریتا پارسی ۳۳ بار و از حسین موسویان ۲ بار در کاخ سفید پذیرایی شده است.
  - جمهوری اسلامی انتظار داشت نزدیکی فلین با کرملین بتواند از خصومت ترامپ با دولت تهران بکاهد و حتی چه بسا «معامله»ای انجام شود. حال در غیبت فلین از کاخ سفید نه تنها برآوردن این انتظار دشوارتر شده بلکه تقویت نفوذ مخالفان سرسخت رژیم مذهبی ایران مانند جیمز متیس وزیر دفاع و مایکل پنس معاون رییس جمهوری در سیاست خارجی ترامپ، هیچ احساس رضایتی در جمهوری اسلامی بر نمی‌انگیزد.

  ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

  رضا تقی‌زاده – اعلام کناره‌گیری ناگهانی مایکل فلین از پست مشاور امنیت ملی کاخ سفید، دونالد ترامپ را از حضور مردی کنار خود محروم ساخت که می‌توانست نقش کیسینجر در دولت نیکسون را ایفا کند- مشارکت سیاسی تاریخ‌سازی که پایان جنگ ویتنام را معماری و ورود چین کمونیست را به جامعه جهانی ممکن ساخت.

  مایکل فلین از جمله معدود دستیاران مورد اعتماد ترامپ بود که همکاری خود را با او در جریان رقابت‌های انتخاباتی آغاز کرد و بعد از پیروزی در انتخابات، نقش موثری در برگزیدن اعضای دولت و همکاران اجرایی رییس جمهوری تازه داشت.
  http://kayhan.london/fa/1395/11/28/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%9B-%D9%81%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88/

  پاسخحذف
 62. کژدم انقدر به ایرانیها ناسزا نگو وبجای بیرون گود نشستن و الدورم پولدورم ادعا سعی کن خودتو جای ایرانیها بزاری و درکشون کنی
  سوال بنظرت کی داخل ایران حق طلب و ظلم ستیز واقعی هست؟ نگو نیست که ...

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. واقعا حرف درستی گفتین امثال کژدم بعد از سی و اندی سال روش ازمون و خطا و پیرویی از ایسمهای مختلف پدر مملکت رو دراورده ان تحویل ما جونها داده اند حالا در دیار امن به ما می گویند لنگش کن !!!اقای کژدم خان ایارن زمین همچین شیرمردانی هم دارد
   فیلم؛ اهواز: حمله با کوکتل مولوتف/درگیری شدید
   نتیجه رفتار ظالمانه حکومت خامنه ای با مردم: حمله شبانه با کوکتل مولوتف به یکی از مراکز بسيج در شهر اهواز که به درگیری شدید با مزدوران بسیجی منجر می شود
   http://www.iranpressnews.com/source/204772.htm

   حذف
 63. هند، پاکستان، افغانستان، چین، تاجیکستان
  ارتش سرگردان داعش
  در جستجوی اهداف انفجاری
  کژدم گرامی چرا داعش به شمبولی اسهالی کاری ندارد. آیا ج اسهالی از هم اکنون پناهگاه سران داعش است.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  پاسخحذف
 64. مگر یک خر نفهمد که داعش تولید شده انگلیس و جمهوری اسلامیست
  تنها یک خر حرف های تراپم را شوخی میگیرد
  تنها یک خر گمان می برد که ترامپ نمی داند چه می گوید !

  چپ همه رو شده هم وطن - احزاب کذاب و لابی های جمهوری اسلامی و کشورهایی که به ترامپ سر مساله ویزا حمله کردند یک به یک مشخص شدند.این از هوش ترامپ است.ترامپ با کسی شوخی ندارد.ترامپ روزولت دوم است که شکافی عمیق میان انگلیس و روس ها خواهد انداخت تا بر آنها حکومت کند.دقیقا این خواسته امریکایی هاست . جمهوری اسلامی رنگش پریده،انگلیس آب دهانش خشک شده.

  ممنون بابت قلم ات.
  شما لینک شدید اگر مقدور بود وبلاگ بنده حقیر رو لینک بفرمایید | ضمنا دعوت می کنم خوانننده مطالب این حقیر باشید.
  www.Didebaniran.blogspot.com

  پاسخحذف
 65. هر کس که به جمهوری اسلامی فحش می دهد حتما با مردم نیست!احتمالا با خود رژیم است! اما هر کس که به ترامپ،نتانیاهو در شرایط کنونی فحش بدهد از نظر من حتما با جمهوری سلامی،انگلیس و روسهاست|

  پاسخحذف