۱۳۹۶ خرداد ۱۰, چهارشنبه

نگاهی به واژه سازیهای سیاسی «قلّابی»

هرچند که آیندهٔ پر حادثه ای در روزها و هفته های آینده خواهیم داشت و نیروهای نظامی آمریکا به طور مستقیم و غیر مستقیم با سپاه قدس در سوریه و عراق درگیر خواهند شد و زمان برای طرح مسائل نظری نامناسب می نماید؛ امّا خالی از لطف هم نیست.

مدّتی است که واژهٔ «پاپیولیسم» که تلفّظ عامیانهٔ آن «پوپولیسم» است؛ توسط «سازمانهای سخن پراکنی» وابسته به «تمدّن گلوبالیستها» در بازار سیاسی عامیانه (خود سیاسی پنداران)  وارد شده است. من با این واژه در ۴۰ سال پیش آشنا شدم. بر اساس دریافتهای فکری  من؛ «پاپیولیسم» را باید  نامی دیگر برای واژهٔ «لیبرالیسم» به حساب آورد.

امّا در ذهن پُر آشوب من (کژدم) پرسش دیگر این است که: 

با واژهٔ «ولگاریسم»  چه باید کرد؟

«پاپیولیسم»  و «ولگاریسم»

واژهٔ «پاپیولیسم» در تاریخ اندیشه های سیاسی من (کژدم) با «نارودنیسم روسی» (مردم گرایی «سیاسی - اقتصادی» روسی) گره خورده است که باید آنرا تصویر ایدئولوژی «لیبرالیسم غربی»؛ در  آیینهٔ «زبان و فرهنگ روسی» نامید.
از نظر من (کژدم)؛ ما به «تاریخ هپروتی ماتریالیستی مارکسیستی»  برای «تبیین جهان» و «مسیر از پیش تعیین شدهٔ  خداوندگاری کمونیستی» و آنچه در آن است ؛ نیازی نداریم.  همانگونه که به «کلیسا» و «کنیسه» و «معبد» (نمادهای دین)  برای «تجربیات روحی» نیاز نداشتیم. امّا همهٔ این دستگاههای فریب و نیرنگ و «خود آزاری» را بدست خود ساختیم و سپس پشیمان شده و به نبرد با این پدیده های شوم «خود ساخته» پرداختیم. کشته ها دادیم؛ مویه ها کردیم؛ امّا هرگز به سمت شناخت «ریشه های مشکلات» و سپس طراّحی «استراتژی ریشه کنی مالاریا» نرفتیم و «هر آنچه هست» را به عنوان  پلّه ای برای رفتن به پلّهٔ بعدی انگاشتیم.
در سلسله نوشتارهای ۱۶ گانهٔ «گفتگویی از نوعی دیگر» به این مسئله اشاره کردم که اگر موجودیّت کثیفی به نام «مسیحیّت» و «واتیکان» را نمی آفریدیم؛ اینهمه تلاش و رنج و گرفتاری که به «دوران رُنسانس» مشهور است را نیز نداشتیم (رُنسانس یعنی اتلاف وقت برای شستن مدفوعِ عواقب اشتباهات). زیرا دوران «رنسانس» تلاشی «نیمه پیروز و نیمه شکست خورده» برای در هم شکستن ساختار کثیفیی  بود که خود آفریدیم.
بسیار احمقانه است که به دست خود سنگی در چاه بیندازیم و سپس صدها سال برای بیرون آوردنش تلاش کرده و کشته ها و شکنجه شده ها بدهیم و برای این روند «شعارهای میهن پرستانه»؛ «انسان گرایانه» و «خدا گرایانه» اختراع کرده و به آن افتخار کنیم و در آخر نیز نه تنها کلیساها و معابد برقرار بمانند؛ بلکه مانند ویروس تغییر شکل داده و خود را به شکل و فضای ظروف  آرزوها و آمال ما تطبیق دهند. خودتان حساب کنید که چند صد میلیون تُن حماقت لازم است؟
از من (کژدم) میپرسید؟ .... بی نهایت حماقت لازم است. (داستان شیعه گری و فرقه های گوناگون آن مانند «تغییر شکل ویروسها» در ایران؛ تکرار احمقانه تری از همان داستان است).
من نمیدانم که چگونه میتوان برای اینهمه حماقت؛  نامی انتخاب کرد؟  بحثهای کلامی (که فلسفه بخشی از آن است) نیز مجبور هستند  که نامی «خارج از قافیه» برای اینهمه حماقت تولید کنند.  زیرا فلسفه و کلام به عنوان همسایه های دیوار به دیوار «تنها روش اندیشیدن هپروتی» هستند که میتوانند برای همهٔ مشکلات «کلیدهای ناکار آمد» بسازند. کار فیلسوفان همیشه «کلید سازی» بوده است و کار «متکلّمین» تولید کلید برای  مالیدن شکلات بر روی مدفوعی به نامهای «دین و مذهب» بوده است. امّا هیچ یک از کلیدهای آنها به هیچ دردی؛ به جز اتلاف کاغذ برای انتشار مزخرفات فلسفی و کلامی برای تحمیق مردم نخورده است. هم اکنون نیز فیلسوفان نصفه نیمهٔ نان به نرخ روز خور که در رسانه های عمومی جهان به تحمیق مردم میپردازند؛  «پاپیولیسم» و «ولگاریسم» را در چرخ گوشت  ریخته و تلاش آنها بر این است که این دو پدیده را «یکسان سازی» کنند. در حالی که به هیچ وجه چنین نبوده و چنین نیست.
ما با نسلی جدید از «ساکنین ایران» روبرو هستیم که  در «این سوی جوی» و یا «آن سوی جوی» به صورتی هماهنگ؛ آیندهٔ خود را با «ادامهٔ حاکمیّت ننگین صفوی کنونی» گره زده اند و فکر میکنند که : «این بهترین راه است» . این احمقها به «ایستایی مکانیکی جهان» معتقدند و تأثیرات «تغییرات» را نیز مانند اضافه شدن یک «چرخ دنده» می انگارند و به همین دلیل نیز دچار «روزمرّگی» شده و میخواهند خود را با «چرخ دنده های اضافه شده» تطبیق دهند.
شاید بتوان «ولگاریسم» را بهترین واژه برای تبیین اینگونه افکار دانست.
پذیرفته شدن دروغهای محسن مخملباف؛ زمانی که  به احمقهای ۸۸ میگوید: «نگران نباشید؛ ما در حال مذاکرات دیپلماتیک با اتحادیهٔ اروپا هستیم» را باید نمونهٔ بارز درک «ولگاریستی از سیاست» در جبههٔ «خیابان پیمایان ۸۸» و اشخاصی مانند محسن مخملباف را «شارلاتانهای مدعی رهبری» که تلاش کردند بر «حماقت و عامیانه اندیشی» گلّه های ۸۸ سوار شوند نامید.
نمیدانم که توانستم توضیح دهم؟ یا .. نه؟
اگر درکی عامیانه (ولگار) از سیاست  در میان آنچه که «توده ها = تاپاله ها» نامیده میشوند وجود نداشته باشد؛ شارلاتانهایی مانند سازگارا و مخملباف و خمینی و خامنه ای و کرّوبی و موسوی؛ نمیتوانند ظاهر شوند.
پخش کردن سیب زمینی از طرف ستاد احمدی نژاد و شعارهای یارانه های ۲۵۰ هزار تومانی و پخش گونیهای آرد از طرف «جمنا بیا ها»؛ پاپیولیسم نیست؛ بلکه سوار شدن بر «درک احمقانه و عامیانه از سیاست و اقتصاد» از طرف بخش وسیعی از ساکنین ایران و سرمایه گذاری بر روی حماقت و فقر استوار است.

دونالد ترامپ یک «پاپیولیست» است و وعده های او بر گسستن بندهایی که فعالیت اقتصادی مردم را فلج کرده بودند استوار بود .
او هرگز وعده نداد که کمکهای نقدی و یا کوپونهای دولتی را  افزایش خواهد داد. بلکه وعدهٔ «ایجاد شغل» و پیشرفت «اقتصاد ملّی» داد.
امّا هم رسانه های کذایی ایران و هم رسانه های فارسی زبان غربی همچنان میخواهند احمدی نژاد و رئیسی و اوباشان دیگری از این دست را «پاپیولیست» قلمداد کنند.

کژدم

۵۳ نظر:

 1. http://www.dailymail.co.uk/news/article-4558362/Philippines-president-Duterte-hits-Chelsea-Clinton.html

  Rodrigo Duterte on Friday told his soldiers they could rape up to three women
  Chelsea Clinton, daughter of ex-US President Bill Clinton, hit out at the remark
  Duterte said on Tuesday: 'These whores, they hear "rape". Like, like Chelsea, she slammed me. I was not joking, I was being sarcastic. Listen to the speech. I do not laugh at my own jokes,' said Duterte.

  'I will tell her, when your father, the president of the United States, was f***ing Lewinsky and the girls in the White House, how did you feel? Did you slam your father?'

  پاسخحذف
 2. البته «پوپولیسم» تلفظ عامیانه‌ی «پاپیولیسم» نیست، بلکه اولی تلفظ فرانسوی و دومی تلفظ انگلیسی این واژه است. پوپولیسم یک استراتژی و ایدئولوژی و استیل خاص سیاسی است که زبان خودش را هم می‌طلبد. اما ولگاریسم را شاید بتوان «اوباش‌گرایی» ترجمه کرد. آدم «ولگار» در واقع یک وبش است و رفتار و گفتار لات‌ها را دارد. من هم فکر می‌کنم ما در ایران پوپولیست نداریم و بیشتر لومپن و وبش داریم.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   درست است که پوپولیسم تلفظ فرانسوی است. امّا در ایران توسط «عامیانه پنداران شبه سیاسی» بکار میرود. بدون آنکه حتّی معنی آنرا بفهمند. صدها هزار نفر از این «عوام خود سیاسی پندار» در سالهای ۵۷ تا ۶۰ با شلوار سربازی در خیابانها ولو و سرگردان بودند.

   با نظر شما در رابطه با «ولگاریسم» موافق نیستم. «ولگاریسم» کلمه ای است که در «فولکلور» و یا «ولکلور» ریشه دارد. یعنی «عامیانه».
   «ولگاریسم» درک «عامیانه» از مسائل است.
   مانند درک عامیانه از تئوری داروین که یک «آدم عامی و احمق» وقتی که یک شمپانزه را میبیند؛ فکر میکند که «اجدادش» را دیده است

   حذف
 3. همانگونه که در آغاز نوشتار کنونی گفتم؛ در روزها و یا هفته های آینده نبردهای شدیدی بین آمریکا و سپاه قدس به طور مستقیم و غیر مستقیم آغاز خواهد شد.
  «محمود نبویان» زیر چتر هیاهو و جنجال آفرینی برای گرفتن ماهی از آب گل آلود؛ حضور مستقیم «حاجی بادمجان گروهبان میرزا قاسمی» در این نبردها را لو داد و منتظر است که حاجی بادمجان کشته شود و «دول واپسان» بتوانند عربده های «وا اسلاما» و «وا میهنا» بکشند.
  نیروهای ژنرال متیس نیز از این جاسوسی بسیار حرفه ای خوشحال شدند.

  https://goo.gl/tsqhVK

  برای اطلاع بیشتر در رابطه با حضور گروهبان حاجی بادمجان باید بگویم که او در عراق خواهد بود و در سوریه به دنبالش نگردید.

  پاسخحذف
 4. با توجه به شناختم نسبت به این رژیم، در صورت در هم شکستن حلال شیعه جرات شروع جنگ بصورت رسمی را نخواهد داشت.. و اگر بخواهد با چراغ سبز روسیه و یا حماقت اجداد قاجاریه خودشون وارد تله بشند، که چه بهتر!.. اما سوالم از شما این هست که در صورت شکستن بال و پر این رژیم در خارج از مرزهای خودش؛ جامعه جهانی و کشور های زخم خورده به این رژیم اجازه منزوی شدن در حدی نزدیک به کره شمالی رو می‌دهند! می‌دونم که موقعیت ایران و منابع و هزار پاره بودن از نظر قومیتی و فکری بر روی کاغذ امکان تبدیل شدن به کره شمالی ۲ رو نمی‌ده اما خب از بی عاری ایران نشینان میترسم...../ نمی‌دونم این چه حماقتیه خب، این همه منابع و مردمان احمق،،، کمتر در منطقه جفتک بندازید و کمی آزادی های مدنی تا کون خود و فرزندانتان رو بیمه کنید؛ اما خب من از این راه حل متنفرم چون باعث میشه ایران همیشه یک کشور درجه ۳ باقی بمونه و هرگز حرفی در دنیا برای زدن نداشته باشه :(.. و آیا هنوز فرصتی برای ایران و انسان های با شرافتش هست که این چنین دشمنی بیرحم و خونخوار و به همون اندازه احمق و نادان داره!؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی

   این امر طبیعی است که پس از پایان جنگ روسیه با غرب و نوکر حلقه به گوشش (انگل فرزانه و اطرافیانش)؛ هر چه شکست است به نام ایرانیان (چه ایرانی و چه ایران نشین) نوشته شده و هرچه دست آورد است؛ به گنجینهٔ روسها واریز خواهد شد.
   ساکنین ایران (چه ایرانی و چه ایران نشین) به یک شکل عمل میکنند. عدّه ای عاشق رأی دادن برای تغییر هستند و عدّه ای دیگر «خانه نشینان معترض» که رأی نمیدهند.
   اگر ساکنین ایران همین روش را دنبال کنند؛ در آینده درجه ۳ بودن یک رؤیای دست نیافتنی خواهد بود.

   حذف
 5. مصاحبهٔ DW با یک دکتر سهمیه ای کُس کِش در بارهٔ محیط زیست و گرمایش زمین:

  https://goo.gl/S14A70

  DW خود را تا حدّ لجن متعفّن پایین آورده است.
  چاره ای هم ندارد. بیچاره ها باید اوامر حکومتی برای اخبار و تفسیرهای جعلی برای به پیش بُردن «پروپاگاندا» را بپذیرند.

  پاسخحذف
 6. کژدم گرامی، میخواستم نظرم را در ادامه ی مطلب قبلی شما بدهم دیدم مطلب جدید گذاشتی در رابطه با این افرادی که تازگی ها زبان درآورده اند،اونهایی که میگن یه باسوادها از این وبلاگ رفته اند خوستم بگم یاد این جمله گاندی افتادم که میگه "ابتدا تو را نادیده میگیرند،بعد به تو می خندند،سپس با تو میجنگند،و در نهایت تو پیروز میشوی.مهاتما گاندی" کژدم برای تو هم تا بوده همین بوده،بگذار این باسواد پندارها هم از این وبلاگ برن مگس هم چون از حیواناتی همچون شیر تغذیه میکند در تصورات خود خود را از شیر برتر میداند و به خود میبالد،این ها هم همچون مگس از این وبلاگ تغذیه میکنند و به خود میبالند،دریغ از اینکه شیر همیشه شیر است و مگس وابسته به او،اینها یک مدتی به قول خودشان میروند ولی در نهایت مغز پوکشان گرسنه شده باز میگردند،که امیدواریم باز نگردند.بدرود

  پاسخحذف
 7. آنهایی که نگران اند که رویکرد تهاجمی «آندرا» در عملیات های مربوط به ایران نیز اعمال شود و ممکن است بر اثر آن توافق هسته ای لغو شود یا حتی جرقه یک درگیری میان تهران ـ واشنگتن به وجود آید، ترس و نگرانی شان بی خود است مأموریت میز ایران در سازمان سیا، جمع آوری اطلاعات در مورد اقدامات، مقاصد و منافع ایران است. این کار بر جذب و حفظ شبکه سی.آی. ای در مقابل عوامل و جاسوس های ایرانی در داخل و خارج کشور متمرکز است.

  این چالش بسیار سختی برای سیاست، زیرا سرویس های اطلاعاتی ایران، اعم از وزارت اطلاعات و ارگان های انقلابی نظیر سپاه پاسداران، مهارت ویژه ای در به دام انداختن جاسوس ها دارند (آنچه ضد اطلاعات نامیده می شود).

  اما نکته کلیدی اینجاست که مأموریت سازمان سیا در ایران، بسیار متفاوت تر از مأموریت های این سازمان در یمن یا پاکستان است. در مورد اخیر توانایی سازمان جاسوسی آمریکا بر جمع آوری اطلاعات برای حمله به مواضع تروریست ها متمرکز است؛ اما در مورد ایران، سازمان جاسوسی آمریکا با جمع آوری اطلاعات دنبال درک این است که قرار است عناصر مختلف در ایران در گام های بعدی خود چه اقداماتی انجام دهند.

  شاید در جاهایی نیاز باشد که سی.آی.ای از تهدید و خشونت علیه مقامات و سازمان های مشخص ایرانی استفاده کند؛ اینجا همان جایی است که رویکرد تهاجمی «آندرا» می تواند مفید واقع شود.

  در همین زمینه، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به رهبری قاسم سلیمانی می تواند یکی از چنین اهدافی باشد. سپاه قدس همواره یکی از عواملی بوده که مواضع، نیروها و اهداف آمریکا در خاورمیانه را آماج قرار داده و در دوره باراک اوباما نیز اقدامات این گروه نادیده گرفته شد.

  به همین جهت عملیات های مخفیِ جدید سازمان سیا علیه ایران به جای داخل این کشور، بر نیروهای این کشور در خارج از ایران و از جمله سپاه قدس متمرکز خواهد شد که بزرگترین تهدید موجود برای آمریکا در لبنان و عراق قلمداد می شود و در همین راستا، «آندرا» مناسب ترین و بهترین شخصی است که برای این مأموریت مهم در نظر گرفته شده است.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   به نظر میرسد که این مطلب را از جایی دیگر نقل کرده اید. امّا نویسندهٔ اصلی این مطلب میخواهد بگوید که رژیم شیغی ایران یک رژیم «بازی ساز» و CIA یک «بازیگز» بوده و همیشه حدّ اقل یک گام عقب است.
   نویسنده عمداً ۲ اشتباه دارد.
   اشتباه عمدی نخست اینکه نمیگوید که در ۶ سال پیش کجا بودند؟ و اکنون کجا هستند؟
   ظاهراً در عراق و سوریه و لبنان میچریدند و اکنون در حال جنگیدن و هزینه کردنهای میلیاردی برای پس گرفتن «از دست داده هایشان» هستند.
   اشتباه عمدی دوّم اینکه از «منافع ایران» به جای منافع «انگلهای صفوی مسلک حاکم» سخن میگویند. اگر اینها ایرانی بودند؛ خاکهای حاصلخیز را به کشورهای عربی حوزهٔ خلیج فارس نمیفروختند. درختهای جنگلها را برای فروش هیزم و ذغال و بالا بردن ارقام «صادرات غیر نفتی» نمیبریدند و سپس همان زمینها و مراتع را به دست کُسکشهای سپاهی و آقازاده ها برای «آپارتمان سازی» نمی سپردند. لذا چیزی به نام منافع «ایران» در کار نیست. بلکه منافع «کُس کشهای صفوی مسلک» در کار است. در یکی از کامنت های پیشین همین لقب را برای آن پفیوزی که با DW مصاحبه کرده بود بکار بُردم. محیط زیست این موجودات؛ پولهای کلانی است که از سازمانهای بین المللی حفظ محیط زیست گرفته و بین خودشان تقسیم کرده و بخشی از آنرا نیز به حزب الله لبنان و حوثی ها و سایر اوباشان میدهند.
   امّا باز گردیم به «میز ایران».
   این میز «بازی ساز» خواهد بود و عملیّات نظامی هم خواهد داشت. در ماههای آینده خواهید دید که بازی سازی چیست؟
   این میز نه تنها نیروهای آمریکا در سوریه و عراق؛ بلکه اتحادیهٔ اسرائیلی - عربی را نیز از نظر اطلاعاتی تغذیه خواهد کرد.

   حذف
 8. آن روسپی زاده هایی که میگویند؛ رژیم انگلهای صفوی مسلک «بازی ساز» است و فکر میکنند که این رژیم به ۴ پایتخت عربی تسلّط دارد؛ به سوریه و عراق و یمن نگاهی بیندازند. نگفتم «لبنان» زیرا ظاهراً آرام؛ امّا «اتش زیر خاکستر» است که در آینده ای نزدیک به عراق و یمن و سوریه ای دیگر تبدیل خواهد شد و ایران نیز نه به شدّت این چهار پایتخت عربی؛ بلکه آرام آرام همان مسیر را می پیماید.

  - عراق یعنی: فروپاشی سیستماتیک.
  - سوریه یعنی: ویرانی کامل.
  - یمن یعنی: رفتن به زیر صفر و نهادینه شدن قحطی؛ بیماری و مرگ.
  - لبنان یعنی: جنگهای داخلی و خارجی آینده.

  این است نتیجهٔ بازی سازیهای شیعیان صفوی.
  آیا میتوان این نتایج را «حاکمیت ایران» بر ۴ پایتخت عربی نامید؟
  ۴ پایتختی که یا در حال جنگ و ویرانی سیستماتیک هستند و یا به ویرانی «نهادینه شده» دچار شده اند؟ (مثل یمن).
  گفتم که «یمن» یک بیابان است. ... اوباشان صفوی گفتند که یمن یعنی «فتح باب المندب».
  پرسش این است که آیا با نهادینه شدن بیماری «وبا» میتوان «باب المندب» را تسخیر کرد؟
  آیا ساکنین ایران در بازیهای رای دادن به «امام حسن بنفش» و یا رأی دادن به «جمنا بیا ... جمنا بیا ... جماء کنید با جنده ها» پیروز خواهند شد؟

  پاسخ من این است:

  ایران را به دریاچهٔ آذربایجان تبدیل خواهند کرد.
  اگر فاجعهٔ ۵۷ یک خیانت ملّی بود که پدران احمق «ساکنین ایران» پرچم آنرا به دوش گرفتند.
  ویرانی کنونی و تدریجی ایران تا به درجهٔ «سقوط یمن» خیانتی است که نسل کنونی پرچم آنرا به دوش میگیرند و «بدبختی سیستماتیک» نسلهای آینده را امضاء میکنند.

  https://goo.gl/thPJ4j

  آیا تا به حال نظریهٔ «حاکم شدن قحطی سیستماتیک در یک کشور» را شنیده بودید؟

  اگر نشنیده بودید؛ ... اکنون در زیر سایهٔ «تشیّع صفوی» بشنوید.

  پاسخحذف
 9. خوانندگان گرامی

  میگویند که کابینهٔ دونالد ترامپ «هشت الهفت» است و هر کسی سازی میزند و به همین خاطر تاریخی ترین «کابینهٔ نا هماهنگ» تاریخ دولتهای آمریکا است.
  من (کژدم) گفتم: دولت ترامپ مثل پیاز است و لایه به لایه باز میشود و آنهایی که به دنبال مغز پیاز میگردند؛ مغزی را نخواهند یافت. زیرا پیاز مغزی ندارد و موجودیتش از «لایه ها» تشکیل شده است.
  دونالد ترامپ در یکی از مصاحبه های «سرِ پایی» به پرسش یکی از همان خبرنگارهای «گیج شده» که پرسید: چرا اعضای کابینهٔ شما هرکدام سازی میزنند؟ پاسخ داد:
  - «من نمیخواهم که اعضای کابینهٔ من حرفهای دیکته شده و هماهنگ بزنند. بلکه میخواهم هر کسی حرف خودش را بزند. شاید آنها اشتباه میکنند و یا شاید من اشتباه میکنم ... این امر هرگز فهمیده نمیشود؛ مگر آنکه نتایج بدست آمده را ببینیم» (نقل به معنی).

  زمانی که انگل فرزانه «عر عر» میکند و سپس همهٔ امامان جمعه و «انگل حسن نصرالله» نیز همان «عر عر» را در «یکی از زیرزمینهای ضاحیه» تکرار میکند؛ «نشانهٔ هماهنگی و سمفونی» است.
  سمفونی و هماهنگی قابل «رصد شدن» است. امّا «ناهماهنگی» را نمیتوان رصد کرد.
  اکنون ظاهر امر این است که «قطر» را سایر کشورهای عربی منزوی کرده اند و «رکس تیلرسون» میگوید که بهتر است با هم گفتگو کنند و ما نیز تا جایی که بتوانیم به آنها کمک خواهیم کرد». باطن قضیّه این است که انزوای «دوحه» بخشی از یک استراتژی بزرگ است که «الاغ فرزانه» و اوباشان نشسته در «اتاقهای فکری اش» باید به رمل و اسطرلاب و استخاره پناه ببرند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. (ادامهٔ بالا)
   زمانی که «رکس تیلرسون» میگوید: با هم دعوا نکنید و پشت میز مذاکره بنشینید و ما هم به حلّ اختلافها کمک خواهیم کرد. در واقع روی سخنش با «دوحه» است و از «دوحه» میخواهد که تمامی اسناد مربوط به حمایت از «اخوان المسلمین» و «داعش» و «القاعده» و پولشویی و «خدمات اطلاعاتی» برای انگلهای صفوی (اعم از سپاه قدس؛ حوثی ها؛ حماس؛ مقاومت اسلامی فلسطین؛ حزب الله لبنان و علی عبدالله صالح) را بر روی میز بگذار تا آمریکا نیز به «دوحه» کمک کند.

   در این میانه هیچکس از خودش نمیپرسد که «دوحه» با جمعیتی ۲ میلیونی؛ چگونه به فکر «رهبری کشورهای عربی و شمال آفریقا» افتاده است؟ آیا قطر به خاطر داشتن پول به این فکر افتاده است و دنیا آأنچنان «دموکراتیک» شده است که دوحه نیز «عددی» به حساب آید؟ یا اینکه:
   «گلوبالیستها» حامیان اصلی ۳ پایتختی هستند که در یکی از کامنتهای بالا به عنوان ۳ مرکز صدور آنچه که «صدور تروریسم اسلامی» نامیده میشوند؛ از آنها نام بردم (مثلّث «تهران - دوحه - آنکارا»).
   آنهایی که به BBC علاقه مند هستند؛ میدانند که سالها است که بنگاه پروپاگاندای «الجزیره» به یکی از شاخه های آن تبدیل شده است.
   DW و BBC مراکز اصلی پروپاگاندای گلوبالیستها هستند و «الجزیره» دنبالچهٔ خاورمیانه ای آنهاست.
   آیا یادتان رفته است که در ماجرای «بهار عربی» چگونه در بوق «دموکراسی خواهی» در لیبی و «تونس» پرداخته و کودکان حرامزاده ای مانند «حزب نهضت تونس» و سایر اوباشان در لیبی سر بر آوردند؟
   آیا یادتان رفته است که کشتن مردم عادی با «چاقو» و «حمله با کامیون و اتوموبیل» که توسط «حماس» اختراع شد؛ اکنون در اروپا «مُد» شده است؟
   حماس یعنی «اخوان المسلمین».
   حامیان حماس و «اختراعاتش» در «تهران» و «دوحه» و «آنکارا» لانه کرده اند.
   مگر «خردوغان» را گلوبالیستها به عنوان «نمونهٔ اسلام کراواتی و مُدِرن» تولید نکردند؟ آیا این تولید باید سودی نرساند؟
   آیا این تولید باید فقط به دزدیهای دهها میلیون دلاری خانوادهٔ «خردوغان» محدود شود؟ یا اینکه:
   این دزدیها را باید «دستمزد» خانوادهٔ «خردوغان» و اوباشان اطرافش به حساب آورد؟
   ماجرای «ضرّاب» و رژیم انگلهای صفوی و گره خوردن آن با «خردوغان»؛ آشکار تر از خورشید است.

   حذف
 10. درود کژدم

  مدتی‌ بود کامنت نمیذاشتم و ترجیح میدادم نظار گر باشم و یاد بگیرم. الان هم پرسش خیلی‌ مهمی‌ ذهنم رو درگیر کرده که البته شما به نوعی بارها بهش اشاره کردید ولی‌ من هم نظر خودم رو میگم و پرسش رو عنوان می‌کنم.

  من هم مثل شما قویا اعتقاد دارم مردم آخرین شانس خود برای براندازی آخوندها و نجات ایران رو در سال ۸۸ از دست داده و به قول شما ایران در سراشیبی شکست استراتژیک قرار گرفته و امیدی به نجاتش نیست. نمیدونم چقدر نظرم درسته ولی‌ فکر می‌کنم برنامه ایی که برای ایران طراحی شده و از زمان بقدرت رساندن آخوندها همین برنامه در حال اجرا هست، تجزیه ایران میباشد و باقی‌ ماجراها نمایشی بیش نیست. چیزی که شما بهش اشاره کردید و من هم از همون زاویه می‌تونم مساله رو خوب ببینم این هست که هدف از کویر زایی و خشک کردن ایران در حقیقت وادار کردن مردم به کوچِ اجباری بوده که تا به حال با خشک کردن عمدی تالابها و رودخانه ها و دریاچه های کشور و نابودی جنگل ها و زیستگاه ها و غیره تا ساخت عمدی سدهایی که با ایجاد دریاچه های نمک باعث تخریب محیط زیست و کویرزایی می شوند، به این هدف دست پیدا کنه.

  همه اینها رو نوشتم که به پرسش اصلیم برسم؛ آیا جمهوری اسلامی تقریبا به پایان نقشه خود رسیده و تجزیه ایران در دستور کار دولت روحانی قرار دارد و تا چهار سال آینده باید اجرا بشه؟

  نمیدونم چرا ولی‌ مدتهاست هیچ امیدی به آینده ندارم و از اینکه همیشه فکر می‌کردم اتفاق خاصی‌ صورت میگیره و مردم در دقیقه نود حماسه می‌‌آفرینند، خنده‌ام میگیره. امیدوارم من اشتباه کنم ولی‌ در هرصورت مشتاقانه منتظر نظر شما هستم.

  با سپاس از اینکه وقت میزارید تا بلکه ژ‌ن نهفته ایی بیدار شود.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. تیدا گرامی
   رژیم ننگین شیعی در آغاز برای فروپاشی حکومت مرکزی بوجود آمد تا نتواند نقشی مؤثر در «ژئوپولیتیک ناشی از فروپاشی اتحاد شوروی» بازی کند. به حکومت رسیدن خمینی به موازات «امارت اسلامی افغانستان» رقم خورد. نتیجه این شد که ایران نه تنها سهم خود را در دریای «خزر - مازندران - کاسپین» (مهم نیست که چه نامی بر آن بگذارید)از دست داد؛ بلکه قدرت جذب جمهوریهای روسیه ساختهٔ «علی اوفی؛ امام اوفی» ها را نیز از دست داد و «انگل بنیانگذار = خمینی» در نبردهای قره باغ طرف ارمنستان (نوچهٔ روسها) را گرفت و مردم آذربایجان شمالی را نه تنها رنجانید؛ بلکه به دوام حکومت «علی اوفی» آران (به اشتباه آذربایجان شمالی نامیده میشود) کمک نمود تا دست ایران از هرگونه «بازی سازی» در منطقهٔ قفقاز کوتاه شود. مردم آذربایجان همهٔ داستان را به خوبی نه تنها دیده اند؛ بلکه از نزدیک لمس کرده اند.
   اگر برای کار خاصّی یک «پیچ گوشتی» (حکومت ننگین صفوی) را آفریدند؛ در فرایندهای بعدی این پیچ گوشتی نقش دیگری در بازیهای منطقه ای پیدا کرد. پس از «امارت اسلامی افغانستان» و «حکومت شیعی ایران»؛ «جمهوری اسلامی ترکیهٔ عثمانی» را آفریدند که قبلهٔ آمال «بی شرفهای سبز مذهبی» بود (اگر از ذهن فرسودهٔ ساکنین ایران فراموش نشده باشد) و سپس حمله به عراق و دادن چک سفید به «انگل فرزانه» و متعاقب آن «بهار عربی» و داعش.
   «گلوبالیستها» فقط به فکر تجزیهٔ ایران نبودند؛ بلکه به فروپاشی تمامی حاکمیتهای خاورمیانه و شمال آفریقا و آسیای مرکزی و فروپاشی روسیه می اندیشیدند.
   اکنون ورق برگشته است و «ناسیونالیسم آمریکایی» در حال گند زدایی سیاستهای «گلوبالیستها» است. البتّه این گندزدایی زمان خواهد بُرد و کار ساده ای هم نیست. به قول اوباما: «دولت ترامپ حد اکثر ۲۰ درصد از کارهایی را که دولت او کرده است را میتواند تغییر دهد» (نقل به معنی از سخنرانی اوباما به اتحادیهٔ اروپا).
   امّا کشورهایی مثل ایران که نقش «ورقهای بازی» را برای گلوبالیتها داشتند و اکنون به خاطر ظهور ناسیونالیسم آمریکایی؛ باز هم زیر فشار خواهند رفت و باید هزینهٔ «نوکری گلوبالیستها» را نیز بپردازند.
   گرمایش زمین و اینکه ایران یکی از سرزمینهایی است که در مرکز قهر طبیعت قرار دارد؛ امری قابل انکار نیست. امّا نقش رژیم کثیف صفوی مسلکها «تسریع» این روند است.
   اسلام به «وطن» اعتقادی ندارد و چیزی به نان «کشور» را به رسمیت نمی شناسد و از «بلاد اسلام» سخن میگوید. به «ملّت» هم اعتقادی ندارد و از «امّت» سخن میگوید.
   حال از روی نداری و بدبختی؛ جنگ شیعه و سُنّی را میخواهند به نام «جنگ ایران و اعراب» به ماتحت ساکنین ایران فرو کنند که البتّه موفق بوده اند. زیرا در سرزمین ایران؛ نمیتوانید «ایرانی» پیدا کنید. یا شیعه هستند و یا سُنّی.

   حذف
  2. درود به شرفت که در این وانفسای تزویر و ریا و ماله کشی‌، آینه پیش روی ساکنین گربه صفت گرفتی‌ که از توهم "شیر" بودن دربیایند.!

   http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/tehran-attacks-isis-video-watch-iran-parliament-khomeini-shrine-suicide-bombing-explosion-battle-a7776846.html

   حذف
  3. ناشناس گرامی
   داعش در موقعیتی نیست که ۲ سال پیش داشت.
   داعش کنونی در وضعیّت «عُصر و حرج» و شکست استراتژیک است.
   اگر خایه های «انگل فرزانه» و «قطر» و «خردوغان» را بکشند. داعش باید به کرهٔ مرّیخ برود.

   چندی پیش گفتم که سخنان انگل فرزانه بوی «وحشت» میدهد.
   «عملیّات داعش دروغین» در تهران نشان میدهد که این اوباشان چقدر وحشت کرده و خود را باخته اند و با اجرای این نمایش میخواهند بگویند که:
   «آهای ... ساکنین خاک بر سر ایران .... داعش دارد می آید ... پس به دور من حلقه بزنید».

   حذف
  4. مگر همین یکی دو سال پیش نبود که در «اردبیل» (سرزمین خانقاههای کون کُنی شیخ صفی الدین اردبیلی)؛ عدّه ای در خیابانها شمشیر میچرخانیدند و با لهجهٔ ترکی اردبیلی (یکی از لهجه های چندش آور تُرکی) آیات «قرآن کژیم» میخواندند و همگان را تکفیر میکردند و ادّعای پیروی «داعش» را داشتند؟
   مگر این «اردبیل» همان «اردبیل» نیست که ۲۰ سال پیش «امام زمان غار نورد» در یکی از مساجد آن ظهور کرد و غوغایی در میان شیعیان احمق و گورپرست انداخت؟ (احمقی نژاد در آن زمان در اردبیل مشغول خدمات کُس کشی مهدویّتی بود).
   اگر نخستین آزمایش هسته ای واقعی در اردبیل انجام شود (در ارتفاع ۲۰۰ متری از سطح زمین)؛ روح من بسیار شاد میشود.

   پرسیدی آزمایش دوّم؟

   پاسخ: .... اصفهان.

   حذف
 11. براستی با این بی شرفها و کودکانشان چه باید کرد؟ حقوق بشریهای بیشرف میگویند که کودکان اینها بیگناهند. پرسش این است که کدامین کودک؟ آیا کودکی که با سرهای بریده بازی میکند را نیز مانند کودکی که برای داشتن یک اسباب بازی ساده گریه میکند؛ باید یکسان دانست؟
  من (کژدم) میگویم: همهٔ شان را بکشید. شیعه و سنّی ندارند. همهٔ شان بیشرف و روسپی زاده و تولید کنندهٔ گرگهای انسان نما هستند. فرقی بین شیعهٔ جهادی و سُنّی جهادی وجود ندارد. خانواده هایشان نیز از همان قماشند. چه شیعه و چه سُنّی.

  https://goo.gl/6ezfOW

  پاسخحذف
 12. بالاخره آش چنان شور شده است که BBC هم نتوانست بگوید «شور نیست». اکنون BBC هم میگوید که حتّی «خاتمی شیّاد» نیز با امیر قطر جفتگیری میکرده است ... تا چه رسد به «کونی حمّام فرزانه».

  https://goo.gl/ybZ7Pb

  حالا هی بگویید که کژدم خیالبافی می کند و «خاتمی مفعول» یک «پروژه» نبود.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. حالا هِی بگویید که روسپی زاده هایی مانند «اکبر گنجی» و «ابراهیم نبوی» و «مخملباف» و «سازگارا» .... پروژه نیستند.

   حذف
 13. اکنون ظاهر امر این است که «قطر» را سایر کشورهای عربی منزوی کرده اند و «رکس تیلرسون» میگوید که بهتر است با هم گفتگو کنند و ما نیز تا جایی که بتوانیم به آنها کمک خواهیم کرد». باطن قضیّه این است که انزوای «دوحه» بخشی از یک استراتژی بزرگ است که «الاغ فرزانه» و اوباشان نشسته در «اتاقهای فکری اش» باید به رمل و اسطرلاب و استخاره پناه ببرند........... پس معنی این حرفت چیست؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گیج گرامی و فرزانه

   مگر دونالد ترامپ نگفت که ماجرای قطر پاسخی مثبت به سفر خاورمیانهٔ او بوده است؟ آیا حتماً باید BBC بنویسد تا «خَر فهم» شوی؟ امّا اگر کژدم «پیشاپیش بگوید» به عنوان «منبع غیر رسمی» نپذیری؟

   معنی حرفم این است که دستگاه انگل فرزانه؛ چه بوسیلهٔ «دول واپسان» و چه بوسیلهٔ «اصلاح طلبان = بیمهٔ ادامهٔ حاکمیت انگلهای صفوی» و چه به نام «جمنا بیا ... جمأ کنید با جنده ها» همگی به «آریایی نژادهای باهوش و خاک بر سر شیعهٔ گور پرست» که حتّی از نگاه کردن به «تاریخچهٔ ژنتیک» خود در این ۱۴۰۰ سال گذشته شرم دارند و ترجیح میدهند که به دروغ خود را «کوروشی» و «داریوشی» بنامند. امّا «دُم خروس شیعه گری» آنها از زیر عبای دورغین «آریایی شان» بیرون زده است وا به جای کوروش و داریوش بودن؛ به «زیارت آرامگاه کوروش» میروند؛ به عنوان «گلّه های الاغها و گاوها» نگاه میکند. نگاهشان نیز بسیار درست است. اگر در عرصهٔ جهانی «بازیگر و بازیگوش» هستند و هر روزه شکست خورده و «کون میدهند» در عرصهٔ داخلی «بازی ساز» هستند. زیرا ۸۰ میلیون از گلّه های گاوان و خران را به خوبی میشناسند.
   با دسته ای از مردمان (ساکنین ایران) که از نظر «فرهنگی - ملّی - نژادی» چیزی به جُز حرامزاده هایی «مخلوط و درهم بر هم» نیستند چگونه میتوان سخن گفت؟
   با دار و دسته ای که محصول کیر «عربها» در حدّ «عرب پرستی» و محصول کیر مغولها و ترکهای آسیای مرکزی هستند و همچنان خود را «آریایی نژاد» می پندارند؛ چگونه باید سخن گفت؟ آیا باید مثل BBC وDW به زبان «مؤدب فوکولی - پاپیونی» سخن گفت که نتیجه اش همان روسپی زاده های «سبز مذهبی» هستند که تا دیروز قاتلین هم میهنانشان و «پیراهن رو شلوار» بودند (به لباشهای داعشیها نگاه کنید که پیراهن رو شلوار هستند) ... و اکنون «ته ریش» میگذارند و پیراهن زیر شلوار شده اند و چه بسا کراوات هم به گردنشان میبندند (به نشانهٔ تمدّن)؟ (مثل اخوانیها و خردوغان)

   لطفاً مانند مادرجنده های «قُم و نجف» که کاری به جز «تعبیر و تفسیر بافی» ندارند؛ به معنی و تفسیر و تعبیر اینکه منظور من چیست؟ فکر نکنید.
   به زخمهایی که شیعه گری بر روحتان زده است و حتی میهن پرستان را به «گور پرستان کوروشی» تبدیل کرده است فکر کنید.
   ایران به «کویر فرهنگی» تبدیل شده است.

   یا شوخی نکن .... یا شرّ وجود کثیف و آلوده به «غیر واقعی پنداری» خودت را از این وبلاگ کَم کُن.

   حذف
 14. ظاهراً «خر دوغان» نیز وارد معرکه شد. در حالی که بیش از ۶ سال است که در معرکه است.
  «خردوغان» میداند که در صف ایستاده است و پس از قطر خایه های ترکهای عثمانی را خواهند کشید. آیا نمیداند؟

  پس باید خیلی «خردوغان» باشد.

  https://www.radiofarda.com/a/o2-wqatar-crisis-saudi-turkey/28532275.html

  پاسخحذف
 15. کژدم بی بته! اگر این استراژی که مورد اشاره توست، از زمان خاتمی کلید خورده!و بخشی از یک استراتژی بزرگ بوده و در ان زمان گلو بالیستها بوده اند ترامپ اکنون امده تا استراتژی انها را پیش ببرد؟!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. گاو گرامی
   پروژهٔ خاتمی توسط انگل فرزانه و انگل بهرمانی طرّاحی و اجرا شد. ربطی به «گلوبالیستها» ندارد.

   علفتو بخور سرد نشه.

   حذف
 16. با درود، البته خیلی زوده که نتیجه گرفت درباره ۲ حمله امروز در تهران، اما کاری که این چند تا کردند داخل خاک ایران بجز سازمان مجاهدین هیچ اپوزیسیونی تا به حال نکرده، خشونت طلب نیستم اما ظاهراً این تنها زبونی هست که رژیم متوجه میشه، شاید من اشتباه میکنم..

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   این عملیات یک کار «داخلی» است و به احتمال زیاد توسط «جمنا بیا جمنا بیا ... جماء کنید با جنده ها» طراحی و اجرا شده است. به حمله کننده ها هم «کوچه» داده اند. جزئیات عملیات را باید از «پاسدار قصه گو و روضه خوان» (قاسمی نژاد) پرسید.
   هزینه اش را هم احتمالاً «علم الهدی» از جیب «رضا اسهال و استفراغی شفابخش» پرداخته است.
   پس از سخنان وزیر دفاع عربستان که گفته بود: «اگر آنها میخواهند جنگ را به داخل عربستان بکشانند (اشاره به یمن). ما جنگ را به داخل خاک آنها خواهیم کشانید». رژیم انگل فرزانه برای «قرینه سازی عملی» برای سخنان وزیر دفاع عربستان؛ این بامبول را در آورده است.
   شاید بعضی ها تعجّب کرده و بپرسند که: آیا اینها اینقدر احمق هستند؟
   پاسخ من این است:
   اینها احمق تر از آن هستند که تصوّرش را میکنید.
   مگر برای قتل «عادل الجبیر» (سفیر عربستان در آمریکا که اکنون وزیر امور خارجهٔ عربستان است)؛ از یک «شیعهٔ کُرد کرمانشاهی الکلی» (معروف به جک دَنیِلز Jack Daniels)استفاده نکردند؟ که سیخکی به کیر مأمور FBI اصابت کرد؟ و اکنون در زندانهای آمریکا مشغول جلق زدن به یاد فاطمه (داشّاخ بطول زشت روی جیغ جیغو) است.
   مگر به آتش کشیدن سفارت عربستان را «جمنا جنده ایها» اجرا نکردند؟
   امّا در رابطه با سازمان مجاهدین باید بگویم که دیگر اهل «شوخیهای بی سر و ته مسلحانهٔ حنیف نژادی- مسعود احمدزاده ای - بیژن جزنی» نیستند و در فضای دیگری سیر میکنند. اگر هم بخواهند «گور کثیف انگل بنیانگذار» را ویران کنند؛ ؛ این امر را به پس از سرنگونی رژیم کثیف انگلهای صفوی موکول کرده اند.

   این عملیّات دروغین داعشی؛ کار همانهایی است که به قول «انگل حسن بنفش»؛ میخواهند کشور را با «آتش زدن اینجا و آنجا» اداره کنند.
   لذا بهتر است که به دنبال ردّ پای «حسن عبّاسی ها» و کُس کشهای «دول واپسان» و «جمنا بیاها و جنده پرورهای آستان قدس رضا اسهال و استفراغی شفابخش» بگردید.

   حذف
 17. به همین راحتی وارد محل امنیتی مجلس شدند! خوردن سیانور (در داعش بیسابقه!). تروریست زن (در داعش بیسابقه!). تیراندازی از ساختمان به بیرون. داعش همیشه به مردم بی دفاع خارج از ساختمان تیراندازی میکنه! دو روز پیش قبر خمینی پر از ساندیس خور بود. اما داعش صبر کرد حالا که خلوته حمله کنه که کشته کم باشه! چه حمله انسان دوستانه ای. کل عملیات تابلو.

  پاسخحذف
 18. رئیس پیشین FBI از دادستان کل خواسته بود که او را با ترامپ در یک اتاق تنها نگذارند.

  احتمالاً از ترس «حامله شدن ناخواسته»

  https://goo.gl/zs5tXa

  شوخی کردم تا اندنی مثل من به قصّه ها بخندید.

  روزی عزیزی گفت:

  - تو به همه چیز میخندی .... گویی که همه چیز مسخره است.

  گفتم:

  بله همه چیز مسخره است. حتّی جدّی ترین هایی که به آن فکر میکنی ... مسخره هستند.
  او نمیخندید. زیرا فکر میکرد که دنیا پُر از مسائل جدّی است.

  امّا من همچنان به جدّی ترینهای شما میخندم. زیرا میدانم که دروغ میگویید و هیچ چیز برای شما جدّی نیست.
  امّا اگر برای خودمان خدایی به نام «مسائل جدّی» نیافرینیم و با آنها دلخوش نشویم؛ زندگی بسیار ملال آورتر از آنی خواهد بود که برای «کافکا» و «هدایت» بود.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. کژدم گرامی، این راهنمایی شما (جدی نبودن هیچ چیز ولی جوری با مسائل رودررو شدن که گویا مسائل جدی هستند) کمک زیادی به شخص من کرد. خواستم ازتون سپاسگزاری کنم.

   ولی این کلاف پُر گِرِِه (زندگی) بسیاری از اوقات چنان آدم رو مسخ می‌کنه که این مطلب رو فراموش می‌کنه و باید مدام به خودش یادآوری کنه.
   آریو

   حذف
  2. آریو گرامی
   حتماً شنیده اید که افرادی به خاطر مقروض شدن و یا ورشکستگی مالی؛ به خودکشی پناه برده اند. من کسی را میشناسم که در زمانی بسیار پیش از این که می شد با ۶ تومان یک دلار خرید؛ ۳۷ هزار تومان به یک بازاری بدهکار شده بود (به خاطر ورشکستگی) و مدتها عذاب میکشید و از دست همگان فراری بود. تا اینکه بنا بر اتفاقی (میهمانی) شخصی به ایشان گفته بود که بیاید و با من حرف بزند. او نیز به سنّ و سال من نگاهی کرده و گفته بود: «با این گودوخ حرف بزنم؟» (گودوخ یعنی کُرّه که در زبان ترکی به بچّهٔ الاغ اطلاق میشود). امّا بالاخره با هم حرف زدیم. من به ایشان گفتم که داشتن بدهی یک «ذهنیت» است که بر اساس قراردادهای اجتماعی تعریف شده و ارزش فیزیکی مانند سیب و سیب زمینی و آهن و سنگ؛ ندارد. فقط فراموشش کّن تا مشکل روانی حلّ شود.
   از ایشان پرسیدم که آیا ظخص طلبکار سندی دارد که اقدام قانونی بکند؟ ایشان گفتند که سندی در کار نیست و همه چیز در طیّ یک ماه قبل از مرگ خمینی و بعد از مرگ خمینی اتفاق افتاد و بازار از این رو به آن رو شد و من ورشکست شدم.
   من به ایشان گفتم که برو از همان شخص بازهم پول بگیر.
   - اگر تا به حال سندی نداشته است؛ به او سند بده.
   - دسته چک یک حساب بسته شده را بردار و برو و یک چک ۴۰ هزارتومانی بنویس و ۳ هزار تومان نقد طلب کُن. مطمئن باش قبول میکند.
   - با اینکار هم دست و بال تو باز میشود و فعّال میشوی و هم اینکه قدرت بازپرداخت پیدا میکنی و به مرور قرضهایت را پس میدهی.
   - چه موفق شدی و یا شکست خوردی؛ دیگر هیچوقت پیش من نیا.

   او موفق شده بود و در طی ۵ سال بدهیهایش را نیز پرداخت کرده و یک معازهٔ کوچک هم داشت که به کارش ادامه میداد و زندگیش رنگ گرفته بود. در ۱۲ سال بعد از آن توانست خانه بخرد و برای سپرده گذاری از همان شخصی که زمانی به او بدهکار بود کمک مالی گرفته بود. (این داستان واقعی است)

   حذف
  3. یکی از دوستان تذکّر داده است که قیمت دلار در دورهٔ مرگ خمینی ۶ تومان نبود؛ بلکه حدود ۷۰ تومان بود.

   حذف
 19. كژدم سپاه گفته انتقام مي گيريم تحليل شما چيست بلوف است يا واقعا مي خواهند اقدامي كنند؟ به خصوص كه خودشان دست داشته اند

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی

   از چه کسی انتقام خواهند گرفت؟ از داعش؟ اینکه انتقام ندارد و به قول خودشان هر روزه با داعش میجنگند.
   از ترکهای عثمانی انتقام خواهند گرفت؟
   یا از قطر؟
   یا از عربستان؟
   شاید هم از باد هوا؟؟!!

   این اوباشان سابقهٔ بمب گذاری در گور امام هشتم خودشان را نیز در پروندهٔ شان دارند.

   این داعشیهای قلّابی چگونه وارد محوطهٔ طویلهٔ شورای اسلامی شده اند؟ جالبتر اینکه داخل ساختمان را مثل کف دستشان می شناخته اند!!!

   این نمالش بزرگ فقط به درد رادیوها و تلویزیونها میخورد.
   شاید هم دار و دستهٔ «آلمانها» و «اوباما» از رژیم خواسته اند که چنین کاری کرده و مظلوم نمایی کنند تا از عواقب «ترامپیزه شدن منطقه» جان سالم به در ببرند؟

   مهم نیست که چه میگویند. این نمایش با دستها و کانالهای داخلی رژیم انگلهای صفوی به اجرا در آمده است و «دول واپسان» و «جمنا بیاها» پشت این نمایش هستند.
   بسیار ناشیانه نیز اجرا شد.

   حذف
 20. اخبار قلّابی «نمایش داعش در تهران» را ول کنید. خبرهای اصلی در «دوحه» است.
  چنانکه شنیده میشود؛ گویا امیر قطر در حال «خانه تکانی» و کنار کشیدن از بازیهای «اخوانی»؛ «القاعده ای» و داعشی است.
  اگر این خانه تکانی ادامه پیدا کند؛ پروژه های مشترک دوحه-تهران نیز به زیر سوال خواهد رفت و پازل «ناتو عربی» تکمیل شده و «ترامپیزه شدن» خاورمیانه نیز یک گام بلند برخواهد داشت. «ترامپیزه شدن خاورمیانه» نامی است که وزیر امور خارجهٔ آلمان بر شرایط کنونی نهاده است.
  آنگلا مرکل هم میتواند نفس راحتی بکشد و آدیداس بفروشد.

  پاسخحذف
 21. كژدم گرامي خيلي خوب گفتي كه پوپوليسم همون ليبراليسم است. در واقع مردم گرايي با مردم فريبي متفاوت است. يك پوپوليست به نظر و راي و خواسته عموم مردم احترام مي گذارد و به برتري خرد جمعي بر نخبه گرايي معتقد است. اين يعني روح ليبراليسم. اما با قيت اخمدي نژادش به شدت مخالفم . احمدي نژاد با رييسي و قاليباف يكي نيست. احمدي نژاد را شما خوب نميشناسي او واقعا يك پوپوليست واقعي است درست مثل ترامپ. منتظر فحش هاي ابدار شما هستم كژدم گرامي
  اكبر

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اکبر گرامی
   خوب میدانی که من هرگز به شما فحش نمیدهم. من نگفتم که احمدی نژاد مثل قالیباف و رئیسی است. بگذارید نکته ای را که شاید بسیاری از مردم از آن خبر ندارند را مطرح کنم که «بُن مایهٔ» جریانی است که مجموعهٔ آنرا «حکومت شیعی کنونی» میدانیم.
   نظریهٔ «ری شهری» و دست پروردگان او این بود که: «ناسیونالیسم» جواب نمیدهد. امّا ساکنین ایران را جان به جانشان کنید؛ همچنان «شیعه» هستند. پس «شیعه گری جواب میدهد». ظاهراً نظرش تا کنون درست از آب در آمده است. امّا مسئلهٔ اصلی این است که در کدام جهت؟ آیا به راه انداختن «شیعه گری» به نفع ایران تمام شده است؟ میدانم که با نظرات من بسیار بیشتر از دیگران آشنا هستید و میدانید که وقتی کژدم میگوید: «ایران» .... منظورش فقط چهارچوب ارضی نیست؛ بلکه از نظر کژدم «ایران» یعنی «زمین + همهٔ مردمانی که در آن زیست میکنند.» فارغ از آنکه در طول ۱۴۰۰ سالهٔ پیشین نخست به ضرب شمشیر «مسلمان» شده و در ۵۰۰ سال اخیر به ضرب چماق «شیعه» شده اند.
   من آنقدر احمق نیستم که بگویم: ما باید ایرانیان مسلمان شده را به دین آباء و اجدادی در آوریم تا نظریّهٔ «ری شهری» را از «تکیه بر شیعه گری» به «تکیه بر زرتشتی گری» تبدیل کنیم تا جواب «ناسیونالیستی» بدهد. من مشتری چنین نظریات احمقانه ای نیستم. مشتری نظریاتی که برای «گذشته» نسخه می پیچند و میگویند که اگر اینچنین میکردیم؛ آنچنان نمی شد نیز نیستم زیرا «ماشین زمان» نداریم که سوار شویم و به «قباد مادر قحبه» بگوییم که سران ساسانی را قتل عام نکن زیرا بدن بی سر ظعمهٔ گرگهای بیابانهای حجاز خواهد شد. من حرفهای زیادی برای زدن دارم و هیچگاه نگفته ام. زیرا میدانم که خریداری ندارند.
   مگر نظر من در رابطه با «ظهور در قامت حکومتی» خریدار داشت؟ این نظریه را به یک «برداشت عامیانه» (ولگاریستی) تبدیل کردند و گفتند: ما نمیخواهیم در قامت حکومتی ظهور کنیم و پس از آن نظریهٔ مشعشع «طلاق مسلّحانه» را ارائه دادند. آیا دروغ میگویم؟ آیا مسئله را می پیچانم؟

   حال برسیم به «احمدی نژاد». .... شما به من بگویید که کارهای اساسی او چه بودند؟

   - آیا تمامی ساختار اقتصادی در زیر سایهٔ مبارک ایشان به اوباشان سپاه پاچاهارداران منتقل نشد؟
   - آیا کاغذ پاره های قطعنامه ها را در نهایت لوله نکردند و به شکل «کیر خر» در نیاورده و به کون «ساکنین ایران» و «رهبر فرزانه اش» فرو نکردند؟

   من سرا پا گوش هستم.
   شما بفرمایید.

   حذف
 22. كژدم گرامي اين متن را از جايي برداشتم و با ان بسيار موافقم
  احمدي نژاد ليبرال ترين (آزادي گراترين) سياستمدار تاريخ معاصر ايران است آنهم با فاصله زياد نسبت به سايرين.
  نشانه ها و دلايل :

  ١- انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي (تغيير رويكرد از اقتصاد برنامه ريزي شده)
  ٢- تبديل بنگاه هاي دولتي به سهام عدالت (گام نخست خصوصي سازي واقعي)
  ٣- اصرار بر واقعي كردن دفعي قيمت انرژي (آزاد سازي انرژي)
  ٤- اصرار بر افزايش يارانه نقدي (خلع يد اجباري دولت در اقتصاد)
  ٥- اصرار بر اجراي طرح شناور سازي نرخ ارز
  ٦- اصرار بر كاهش حمايت مالي مستقيم از بنگاه هاي اقتصادي داخلي(احترام به اصل رقابت و بقاي اصلح)
  ٧- اولويت دادن به خواست و علاقه مردم فارغ از درست يا غلط دانستن آن(پوپوليسم-مردمگرايي)

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   اگر شما همان «اکبر گرامی» هستید؛ باید بدانید که من اهل بحثهای کلامی نیستم. آنچه که منتشر نمودید «کلمات و جملات بی جان» هستند که در بسیاری از قانونهای اساسی کشورهای مختلف نیز میتوان آنها را یافت.
   امّا تفسیر عملی (اجرایی) این جملات چیز دیگری است.
   به مرامنامه های احزاب شبه سیاسی ایران و کردستان ایران نگاهی بیندازید. همهٔ شان مثل هلوی پوست کنده میمانند.
   امّا اگر به نتیجهٔ عملکرد احزاب نگاه کنیم؛ خواهیم دید که زاویه ای ۱۸۰ درجه با «کلام» آنها دارد.
   ذهن من یک «ذهن مهندسی» است. اگر گفتی که این دستگاه را میسازی؛ باید بسازی و گرنه جایی برای «تانک فلّاق» پلاستیکی وجود ندارد.
   به عنوان مثال: نباید سازمان برنامه ریزی و بودجه را منحلّ کرد. بلکه باید «Operating System» آنرا عوض کرد. منحلّ کردن آن یعنی: اجازه دادن به «اقتصاد سیاه و تاریک و پولشویی» بدون داشتن «ردّ پا».
   بقیهٔ موارد هم همینگونه بوده اند.

   حذف
 23. با درودبه کژدم گرامی
  حسن صباح با حشیش و بهشت موهوم طرف دارانش را به ترور وحتی خودکشی وا میداشت
  ( حال به هردلیل )لطف کنید توضیح دهید که انگل های مادربه خطای صفوی چطور برای عملیات انتحاری داوطلب پیدا میکنند و به آن ها چه وعده ای میدهند که حتی از جان خود میگذرند وبرای اثبات حقانیت انگل قرزانه ! یک چنین کثافت کاری هایی میکنند. ایرانی گم نام .

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ایرانی گمنام گرامی
   اگر به مقاله ها و بخش نظرات که نظرات خود را یا در پاسخ به پرسشها و یا تکمیل نوشتار مطرح نموده ام مراجعه کنید. شاید دهها بار به «تولید گروههای پان تُرک و یا گروههای سلفی مسلک» برای کاربردهای اطلاعاتی و امنیتی از طرف وزارت اطلاعات و یا سپاه پاچاهارداران اشاره و توضیح داشته ام و با این مسئله نا آشنا نبودم و تا جایی که در توان داشتم؛ خواسته ام که این مسئله را فاش کنم.
   گروههای سلفی در کردستان توسط وزارت اطلاعات و ارگانهای سپاه پاچاهارداران به منظور ضربه زدن به سازمانها و احزاب کردستان چه در ایران و چه در عراق تولید شدند. نخستین نمونهٔ آن «انصار الاسلام» بود (اگر نام کثیفشان به درستی یادم مانده باشد). رهبر این گروه ساخته و پرداهتهٔ وزارت اطلاعات؛ در یکی دو سال بعد؛ از یکی از کشورهای اسکاندیناوی سر در آورد و اگر کسانی از خوانندگان نام آن مَردَک را میدانند میتوانند در بخش نظرات دوباره او را افشاء کنند. زیرا جریان خبرها و ماجراها چنان شدید است که نامها به یادم نمیمانند. امّا ماجراها را هرگز فراموش نمیکنم.
   هم اکنون نیز سپاه پاچاهارداران؛ سلّولهای نفوذی در میان این گروهها دارد که البتّه طبیعی است و من نیز این روش را محکوم نمیکنم. زیرا یک ضرورت است.
   امّا آنچه که در پایتخت «کشور تهران» به وقوع پیوست (حمله به طویلهٔ اسلامی و مقعد مطهّر انگل بنیانگذار) ماجرای دیگریست و باید دید که چه پروژه ای را با این «عملیّات قلّابی» کلید زده اند؟
   اینکه داعش مسئولیت این عملیات را به عهده بگیرد نیز بسیار طبیعی است. زیرا داعش با موجودیت قدرتمند خود در ۳ سال پیش؛ بسیار فاصله گرفته است و هر رطب و یابسی را برای دستگاه پروپاگاندای خود می بلعد.
   رژیم انگلهای صفوی حتّی قدرت تولید یک «انتحاری شیعه» را ندارد. آیا یادتان هست که جمعی از اوباشان رژیم شیعی به سرکردگی «الله کرم» گروههای «استشهادیون» درست کرده و چند ده هزار پارچهٔ سفید را به هدر دادند و آخر سر هم مثل آب در کویر فرو رفتند؟ اینها همه برای ترسانیدن «آریایی های تیتیش مامانی» بود و نه برای جنگیدن با دشمنانی که خودشان تعریف و کلاسه بندی کرده بودند. پس از جنگهای ۸ ساله؛ آنهایی که با عنوان «آدمهای نَدار» (آدمهای خالص و مخلص آرمانگرا) شناخته میشوند؛ به روی خمینی تُف انداخته و از سپاه و بسیج بیرون آمدند و نوبت به «شغالها و کفتارهای مادرقحبه» رسید که اکنون نیز جولان میکنند.

   حذف
 24. عزیزی میگفت: تو به همه چیز میخندی و مسخره میکنی... گویی که دنیا مسخره است.

  آن عزیز اکنون ببیند:

  طبق کشفیات اخیر BBC ؛ «مائو تسه دون» و «شینزو آبه» و «پوتین» و «کوروش» و «داریوش» و «آنگلا مرکل» و «مالکولم ایکس» و «محمد علی کلی» و «آن عزیز» و «هیلاری کلینتون» و «دونالد ترامپ» و .... همگی شهروندان مراکش هستند.

  https://goo.gl/L53vxt

  یکی به گردانندگان BBC بگوید:

  بروید .... کُس کِشهای حقوق بگیر.

  پاسخحذف
 25. اسم ان شخص ملا کریکار بود

  پاسخحذف
 26. کژدم تو به حادثه دیروز وزنه سنگینی ندادی و بنا به دلایل خودت از کنارش گذشتی من قصد کش دادن این موضوع رو در اینچا ندارم اما دیروز خامنه ای در سخنرانی که در واکنش به این عملیات صورت گرفت موضوعر رو عنوان کرد که من نتونستم راحت از کنارش بگذرم و نظرت رو در این مورد می خواستم جویا بشم
  خامنهای عنوان کرد:
  خامنه‌ای ضمن توصیه به دانشجویان درباره حفظ آرمان‌گرایی گفت: «گاهی دستگاه‌های مرکزیِ فکر، فرهنگ و سیاست، دچار اختلال و تعطیلی می‌شوند که در این وضعیت، باید افسران جنگ نرم، با شناخت وظیفه خود، به صورت آتش به اختیار، تصمیم‌گیری و اقدام کنند.»
  منظورش از این اتش به اختیار چیه؟!!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی

   معنی سخنان خامنه ای این است که قلّادهٔ سگهای هار را باز کرده به آنها اختیار میدهد که هر کسی را با تشخیص خود مجازات اسلامی کنند. اسید بپاشند؛ آدم ربایی کنند؛ استادان دانشگاه و دانشجویان را تهدید و ارعاب کنند که نمونه اش را در پارک خیابان فدائیان اسلام دیدید که ۱۶ نفر را اسید پاشی کردند.
   معنی سخنان انگل فرزانه این است که بعد از این از مراجع و ارگانها دستور نگیرید و نگران نباشید. زیرا هر کاری که بکنید؛ حکومت باید از شما دفاع کند.
   حال وظیفهٔ آنهایی که خود را دشمن این حکومت میدانند چیست؟
   آیا باید خانه نشین شوند؟ یا اینکه خود را حد اقل به سلاحهای سرد مسلّح کنند و در صورت لزوم از خود و خانواده شان دفاع کنند؟
   امّا سخنان انگل فرزانه نشان میدهد که به شدّت ترسیده و احساس اطمینان و ثبات را از داده است و به همین خاطر به سیاست «سگهای هار بی قلّاده» روی آورده است.
   دلیل وحشت او را در ماههای آینده خواهیم دید.
   امّا نظر من این است که:

   انگل فرزانه و اتاقهای فکری اش به این نتیجه رسیده اند که اگر حرکت ۸۸ شکست خورد؛ ۲ دلیل داشت:

   ۱- رهبرانش خائنین بودند (به قول اطلاعاتیها؛ «خودیها»).
   ۲- اوباما (نوکر خانگی گلوبالیستها) مذاکرات هسته ای و باز کردن زنجیرهای اقتصادی از دست و پای شیعیان صفوی برای گسترش جنگ شیعه و سنّی در جهت تحقق بخشیدن به «جنگهای ۳۰ ساله در خاورمیانه» را به دفاع از ۸۸ یها ترجیح داد. زیرا حذف «حکومت انگلهای صفوی» یعنی تعطیل کردن جنگهای ۳۰ ساله.
   امّا اکنون «ناسیونالیسم آمریکایی» بر سر کار است و تلاش میکند تا «گندستان اوبامایی - جورج سوروسی » را پاک کند (لایروبی طویلهٔ اوژیاس).
   لذا دولت ترامپ از جنبشهای دموکراسی خواهی در ایران و حذف حکومت ننگین صفوی نوین؛ به شدّت حمایت خواهد کرد.
   به همین خاطر است که «کَک به تنبان انگل فرزانه افتاده».
   از سویی میخواهد از امام حسن بنفش در عرصهٔ دیپلماتیک استفاده کند (ادا و اطوار صلح حدیبیّه و امام حسن) و از سوی دیگر میداند که امام حسن بنفش فقط یک «عامل بازدارندهٔ ضعیف» است. به همین خاطر تصمیم گرفته است تا قلّادهٔ «سگهای هار شیعه» را باز کند.
   امّا کور خوانده است.

   حذف
 27. فرض محال که محال نیست نمیشه این سناریو رو در نظر گرفت با توجه به شکل و محل و زمان این اتفاق که ترور به سفارش عربستان و با حمایت سیا و با عاملیت گروههای مخالف رژیم صورت گرفته حتی ممکنه از عناصر داعش هم استفاده شده باشه و در رسیدن به هدفشون ناکام و این طرح شکست خورد؟

  پاسخحذف
 28. كژدم گرامي درود
  بله خودم فرستادم يادم رفت اخرش اكبر بنويسم.
  ببينيد اخر جوابتان جمله اي گفتيد كه چالش از همانجا نشات ميگيرد. گفتيد ذهن من مهندسي است و وقتي سازمان برنامه را حذف مي كنيد بايد انرا مهندسي و فلان و بهمان كنيد. افكر ليبرال با مهندسي اجتماعي و اقتصادي ميانه اي ندارد. يعني ما برنامه ريزي رو حذف مي كنيم ولي ديگه كار نداريم فلان شهر چقدر در فلان مساله براي فلان پروژه هزينه كند يا نكند خودشان مي دانند. ما حمايت از كارخانه هاي ورشكسته رو قطع مي كنيم تا واقعا ورشكست و متلاشي شوند حالا ديگه كار نداريم ان محصول را چگونه و چه كسي براي بازار تامين كند. ما پول نفت را نساوي تقسيم مي كنيم و از اموزش و بيمه و كارخانه سلزي و راه سازي و حمل و نقل عمومي و خودروسازي و ... كنار مي رويم و ديگر كار نداريم شما با ان بول چه مي كتيد و چطور نيازهايتان را تامين مي كنيد. ما معتقد به اين نيستيم كه دولت بايد چه بكند ما به ميگوييم دولت چه كارهايي نبايد بكند. ما شجاعتمان را در حل و فصل مشكلات اقتصادي نمي دانيم ما شجاعتمان را در كنار كشيدن و نظارت كردن و قانون گذاري صرف مي دانيم. ما به سياستهايي مثل حذف يارانه سوخت و تقسيم سهام دولتي بين مردم و خريداري انها توسط سرمايه داران غير دولتي راي مي دهيم. غير از احمدي نژاد هيج سياستمدار داخل و خارج از ايران را نميشناسم كه حقيقتا پيگير اين سياستها باشد.
  اكبر

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اکبر گرامی
   ما تاریخچهٔ ۲۸۰ سالهٔ آمریکا را به عنوان «کوه دماوند» نداریم که به آن تکیه کنیم.
   آغاز کردن مثل آمریکاییها (حتّی در شرایط صلح آمیز) نیز حد اقلّ ۲۸۰ سال طول میکشد که مثل آنها شده و حرفی برای زدن داشته باشیم. ۲۸۰ سال آینده را نیز با خطکش و متر اندازه نمیگیرند؛ بلکه نتیجهٔ ملغمه ای خواهد بود که پارامترهای زیادی در آن شرکت دارند.
   اکبر گرامی
   داخل و خارج و ایده های آنها را فراموش کنید. من بارها گفته ام که اگرچه ترامپ پرچم ناسیونالیسم آمریکایی است؛ حتّی اگر ۱۰۰ در صد اهدافش را به پیش ببرد؛ بازهم بیشتر از چند دهه دوام نخواهد آورد. زیرا آش خیلی شور شده است و «ثروت» باید دوباره تعریف شود؛ جمعیت انسانی باید به شدّت کاهش داده شود. و گرنه نمیتوان بر مشکلات بسیار بزرگ آینده پیروز شد.
   الگوی رشد ایران نمیتواند آمریکا باشد. زیرا بسیار دیر شده است. امّا الگوی رشد چین میتواند بهتر باشد. به الگوی رشد چین دفّت کنید تا ببینید که چه میگویم. خوشبختی ما در این است که جمعیّتی به بزرگی چین و هندوستان نداریم و گرنه باید رو به قبله میشدیم.

   حذف
 29. https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-drone-fired-on-us-backed-forces-near-syrian-rebel-camp/2017/06/08/ff23bdca-4c6a-11e7-987c-42ab5745db2e_story.html?utm_term=.f6f9bff54cf9

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی

   توفان جنگ مستقیم بین آمریکا و رژیم ایران در حال شکل گرفتن است. اگر نیروهای آمریکا به نیروهای سپاه قدس ضربه های اساسی نمیزنند؛ به این خاطر است که به طور غیر مستقیم از درگیری آنها با داعش سود میبرند. پس از تسخیر «رقّه» داستان عوض خواهد شد.

   حذف