۱۳۹۶ تیر ۱۸, یکشنبه

«شاهین دادخواه» را «بهتَر تَر» بشناسیم. (بخش سوّم - پایانی ).

اگر به بقیّهٔ نوشتارهای شاهین دادخواه دقّت کنیم؛ چندان حرفی برای زدن ندارد و میتوان آنها را به شکل زیر دسته بندی کرد:

۱- همه اش تقصیر خامنه ای و دار و دسته های او است.
پرسش: اگر چنین است؛ تاریخچهٔ شرکت مستقیم خودش  در قتلهای زنجیره ای  و ماجرای عبدالقدیر خان را چگونه پاک خواهد کرد؟
پاسخ: همه را به گردن خامنه ای می اندازیم و انگل بهرمانی و اعوان و انصارش را از زیر تیغ «دادگاه میکونوس ملّی» بیرون میکشیم و تبدیل به «قهرمانان ملّی» و «امیر کبیر» در برابر خامنه ای میکنیم. البتّه اوباشان خامنه ای را متّهم به «خیانت» نمیکنیم. بلکه آنها را «سهل انگار» و یا موجوداتی بی سواد و نفهم که حتّی از نوشتن آدرس ایمیل خود عاجزند (اشاره به فلّاحیان در صفحهٔ آخر) جلوه میدهیم؛ تا هم از مجازات در امان باشند و هم؛ همهٔ پروژه های «وین» و «میکونوس» و «آمیا» و ... را به خاطر اینکه توسّط «گاوهای بی سواد» اجرا شده اند را از روی تخته سیاه پاک میکنیم. موازی همان سخنی که «امیر کبیرِ ظریف» در بارهٔ احمدی نژاد توئیت کرد که: «آن مرد دیگر نیست و رفته است».

۲- در حکومت آینده که من (خوش تیپ خان) نقش مهمی خواهم داشت؛ همهٔ کشورهای سُنّی مذهب باید بدانند که «شیعیان قدرتمند» را به عنوان بخشی از زندگی سیاسی منطقه ای بپذیرند و ما نیز در پاسخ؛ کاری به کار آنها نداریم.

پرسش: دامنهٔ قدرت «شیعیان قدرتمند» چه شعاعی دارد؟ آیا منظورش همان «هلال شیعی» به زبانی دیگر است؟
پاسخ: آری. همان مدفوع با رنگی دیگر است.
اگر «امام حسن» ۱۳۰۰ سال پیش را مردی زنباره و شکمباره و «جزیه خوار» بدانیم که همهٔ هستی اش را  برای رسیدن به آرزوی دیرینهٔ «پایین تنه اش» فروخت بدانیم که بود؛ «امام حسن بنفش» را باید «امام حسن حدیبیّه ای» نامید و شاهین دادخواهی سفیر فعّال او در «بلاد کُفر» است.

زندگی در «تاریکی»

منظورم از «زندگی در تاریکی»؛ اشاره به زندگی «جاسوسان» است.
آقای فلاحتی نام چندین شخصیت مرتبط با «خوش تیپ خان» را در بخش نخست مناظره اش بیرون کشید. شاه مهره های این نامها عبارتند از:
۱- «حسین موسویان» (یکی از عوامل قتلهای زنجیره ای در اروپا)  که در دوران «میر حسین اوباما» و چشم پوشی از سابقهٔ او در پرونده های امننیّتی آلمان که منجر به اخراج او شد؛ «سیّد حسین موسویان»؛ در آمریکا اطراق کرد.
۲- در پایان دور دوّم ریاست جمهوری «میر حسین اوباما»؛ شاهین دادخواه نیز در غرب فرود آمد. زیرا هر دو طرف به هر احتمالی فکر میکردند؛ به جز «فاجعهٔ ترامپ». مناظرهٔ آقای فلاحتی با «خوش تیپ خان» نیز در همان دوره انجام گرفته است که همهٔ شان پیروزی «هیلاری کلینتون» را «وعدهٔ خلل ناپذیر الهی و خدای تاریخ» میپنداشتند (خدای تاریخ دیگر طبقهٔ کارگر نیست؛ بلکه جورج سوروس است). که البتّه با رأی شپشو های به حاشیه رانده شدهٔ آمریکا؛ این آرزوها و پیش بینیها و برنامه ریزیهای پشت پرده؛ نقش بر آب شد. و گرنه باید در رادیو فردا؛ حد اقلّ هفته ای یکبار باید «شاهین دادخواه - پلو» میخوردیم تا بنشیند و برایمان داستانهای «قوری زاده ای» تعریف کند و آنقدر به این داستانها ادامه دهد که ناگهان چشمهایمان را پس از «جنگهای ۳۰ ساله» باز کنیم و ببینیم که «کویر لوت» را به نام کشور «ایران» ثبت کرده اند و وبسایت BBC هنرمندیهای «نژاد آریایی» در شکار «سوسمارهای کویر لوت» را به عنوان «مستند» پخش می کند.
۳- علیرضا اکبری؛ معاون  وزارت دفاع در امور استراتژیک.

بقیّهٔ افراد نام برده شده را باید شخصیتهای «قازوراتی» نامید. .... ویراستار... پژوهشگر خلع سلاح و اینگونه مزخرفات.

اگر در Google search نامهای «شاهین داد خواه» و «علیرضا اکبری» را وارد کنید؛ نتیجه اش «تاریکی» است.
«حسین موسویان» به عنوان یک مهرهٔ «شدیداً سوخته و جزغاله شده» را در «ویکی پدیا» میتوانید پیدا کنید که البتّه اطلاعات بی مصرف و شدیداً سانسور شده و دروغین به شما خواهد داد. امّا در رابطه با «شاهین دادخواه» چیزی وجود ندارد؛ مگر همان لینکهایی که در بخش نخست در اختیار خوانندگان گذاشتم.

لذا پرسش این است که: «شاهین دادخواه در کدامین تاریکخانه زندگی می کند؟»
پاسخ: «هیس س س س».... او در حال انجام مأموریت است.
شاهین دادخواه دعوت آقای فلاحتی برای مناظرهٔ سوّم را نپذیرفت و سپس به دنیای «تاریک» رفت.
اگر موجودی به نام «امیر فرشاد ابراهیمی» آمد و نقش «سَرپُل» را برای آوردن «مدحی» به عهده داشت؛ .... شاهین دادخواه مانند «مدحی» نیست که برای فریب عدّه ای اپوزیسیون «بشکن و بالا بنداز» آمده باشد.

شاهین دادخواه برای سازماندهی همهٔ اوباشان شیعی مسلکِ طرفدار حکومت اسلامی آمده است و اکنون یکسال است که در «تاریکی» فعالیت می کند. در حالی که پس از مساحبه هایش؛ از طرف اپوزیسیون فراموش شده بود.
من (کژدم) او را از «گور تاریک» بیرون کشیدم؛ تا بدانید در اطرافتان چه کوسه هایی شنا میکنند؟
پس از این؛ «اکبر گنجی» ها باید در مسیر خاصی که او طرّاحی خواهد کرد باید بنویسند؛ .... اوباشان دیگر نیز باید در مسیرهای طرّاحی شده توسّط شاهین دادخواه فعالیت کنند.
البتّه آن گروههای ناشناختهٔ «اجنّه و شیاطین» که کارهای کثیف (قتلها) را بر عهده دارند؛ همچنان باقی خواهند ماند تا گناه «حذفهای فیزیکی» به گردن آنها انداخته شود.
شاهین دادخواه؛ همهٔ این مسائل را در نوشته ها و مناظره با آقای فلاحتی برای نیروهای ویژه که تحت پوشش «سبز» و «فعّال در تبعید»؛ در اروپا و آمریکا لانه کرده اند روشن نمود.
همهٔ نوشته های شاهین دادخواه و مناظرهٔ او با آقای فلاحتی را باید به عنوان «اعلام موجودیتِ قبله» بر رسی نمود.
در تصویر کاملی که در مناظرهٔ صفحهٔ آخر با شاهین دادخواه نمایش داده میشد. کتابها و دیسکهای ویدیویی و صوتی در پشت سر او دیده میشوند که معمولاً همهٔ مدعیان داشتن علم و دانش در مناظره های خود از چنین شگردی استفاده میکنند.من (کژدم) به این خاطر که اسکرین کامپیوتر من قدیمی است؛ نتوانستم همهٔ موارد را کشف کُنم. امّا یکی از کتابهای مورد علاقهٔ این شخص «The Power Broker» است. این کتابها  لزوماً کتابهای مورد علاقهٔ او نیستند؛ بلکه میتوانند کتابهایی باشند که در «رمز نگاری» از آنها  در میان «حلقه»هایی که تشکیل داده است؛ استفاده شوند و به همین دلیل در این مناظره که به قصد «اعلام موجودیت» و «فراخوان» بوده اند؛  به نمایش در آمده اند.


بحران رهبری

بحران رهبری همچنان بزرگترین چالش باندهای گوناگون صفوی مسلکها است که از کارخانه های تولید انگل (قُم؛ نجف و ...) گرفته تا همهٔ بدنهٔ سیاسی؛ اقتصادی؛ نظامی؛ امنیتی و .... را در بر میگیرد.
همهٔ باندهای کثیف غارتگران صفوی؛ اکنون به زمان پس از «نفله شدن انگل فرزانه» می اندیشند و تمامی تلاشهایشان در مسیر قبضهٔ قدرت در دوران پس از «انگل فرزانه» متمرکز شده است.
شاهین دادخواه؛ «مدحی» نیست که برای فریب «اپوزیسیون قلّابی» آمده باشد. بلکه شاهین دادخواه و موسویان و تریتا پارسی یک مثلّث کامل هستند که میخواهند زمینه های پذیرش حکومت پس از انگل فرزانه از طرف غرب را سازماندهی کنند.

پایان

کژدم

۲۳ نظر:

 1. این بی وجدانها در تمامی ادارات نیز هستند اطلاعاتی های بی ریش و سبیل و از طرفداری تشیع صفوی میشود شناختشان، هر چند پز مخالف هم گاهی میگیرند.

  پاسخحذف
 2. خوانندگان گرامی
  خطر از طرف «شاهین دادخواه» برای اپوزیسیون بسیار جدّی است و گرنه من او را از «گورهای تاریک» بیرون نمی کشیدم.
  شاهین دادخواه با محافل اطلاعاتی امنیتی رسمی و غیر رسمی رژیم در داخل و خارج از ایران نه تنها در رابطه است؛ بلکه مأموریت او «هماهنگ» نمودن حرکتهای سیاسی «سبز اللهی ها» در خارج از کشور با جناحی است که «امام حسن بنفش» به عنوان پرچم آن شناخته میشود.
  شاهین دادخواه فقط برای ایجاد چنین هماهنگی به خارج از ایران؛ منتقل نشده است. بلکه هم اکنون در حال سازمان دادن «گروههای ترور» با اعضای غیر ایرانی؛ سازماندهی گروههای فشار که به تظاهراتهای احتمالی خارج از کشور حمله کنند؛ و یا عناصر مؤثر را به شیوه های گوناگون تهدید و یا با مصدومیت فیزیکی و یا حذف فیزیکی از مسیر مبارزات خارج کنند و همچنین سازماندهی بخش فرهنگی نه تنها برای توجیح این حرکتها بلکه ادامهٔ سنفونی تبلیغاتی «ساندیس خور های سایبری» میباشد.
  در این نوشتار به یک کتاب اشاره کردم. اگر میتوانید سایر کتابها را نیز کشف کنید. زیرا یافته شدن آن کتابها در محلّ سکونت عناصر مرتبط با «شاهین دادخواه» به عنوان سند و یا حد اقل شواهد مربوط به روابط سازمان یافتهٔ این ارازل و اوباش می باشد و سیستم رمزگذاری آنها را برملا می کند.
  آن بخش از جنبش که به دنبال سرنگونی رژیم بوده و سازمان یافته هستند (مانند سازمان مجاهدین خلق و حزب دموکرات کردستان ایران و سازمان کومه له)؛ باید به صورتی بسیار جدّی پیگیر ماجرای «شاهین دادخواه» باشند و گرنه یا احمق هستند و یا خواب آلوده.

  شاهین دادخواه را به عنوان یک خطر؛ بسیار جدّی بگیرید.

  پاسخحذف
 3. «ماده» ها و «نَرها» نامی ندارند و فقط «شوشول و بوبولها» هستند.
  تنها «زنان» و «مردان» میتوانند «نام» داشته باشند ...
  مانند:
  «دیا اُکو»؛ «فروهر تیش»؛ «کوروش بزرگ»؛ «داریوش بزرگ»؛ «آرتیمَس»؛ «طاهرهٔ قزوینی»؛ «ژاندارک»؛ «مادام کوری»؛ «ناپلئون بناپارت» ؛ «نیچه» و ....
  «ماده ها» و «نَرها» مانند پشگِل در همه جا پخش و پلا هستند.

  https://goo.gl/YqnPMr

  پاسخحذف
 4. من به «گرمایش زمین» ایمانی علمی دارم. امّا آنهایی که «پیمان پاریس» را امضاء کرده اند؛ میخواهند از آن بهره برداری های یک جانبه سیاسی- اقتصادی کنند.
  «وَجب اردوغان» یکی از این اوباشان است.

  https://goo.gl/3UKeWK

  او میگوید که این قرار داد را زمانی امضاء خواهد کرد که به او «باج» بدهند.
  روسها نیز به شدّت طرفدار مهار گازهای گلخانه ای هستند. زیرا آزاد شدن استخراج و استفاده از «ذغال سنگ» در آمریکا؛ میتواند ضربهٔ سنگینی بر صنعت نفت و گاز و گوز روسیه باشد.

  پاسخحذف
 5. کژدم نظرت چیست آیا این یعنی رسانه ها می خواهند با ملی گرایی صلح کنند و به صف آن بپیوندند یا هدف از این مقالات تنها منحرف کردن آن از مسیر و خنجر از پشت زدن است؟
  https://www.wsj.com/article_email/trumps-defining-speech-1499382025-lMyQjAxMTA3NDA5NzEwNzc4Wj/

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   این نوشتار را پیشتر خوانده ام.
   اوباشان مزدور «جورج سوروس» داستانی دیگر هستند و به قول «هیلاری کلینتون» نظر به «پروژه» ای دارند که «پول توشه» ... آیا صدای «پول توشه» به گوشتان آشناست؟ آیا یادتان هست که عدّه ای میگفتند که به ما بپیوندید تا «پادشاه» شوید و «خیلی پول توشه»؟؟؟
   امّا عقبمانده های چپ گرا مانند «برنی سندرز» فقط نقش الاغهای بارکِش را بازی میکنند.

   ناسیونالیسم آمریکایی در حال شکست دادن «جورج سوروسی ها» است و «وال استریت ژورنال» بسیار باهوش تر از ساندیس خورهای «CNN» و «WP» و «BBC» و «NY Times» میباشد.
   خنجر از پشت همیشه میتواند باشد. امّا اکنون زمان زانو زدن در برابر «امپراتور» فرا رسیده و «وال استریت ژورنال» زمان را به درستی تشخیص داده است.

   نگران «هری پاتر» نباشید.

   حذف
 6. جالب اینکه تمام این رسانه های به قول شما باهوش فاکس و وال استریت ژورنال و ... متعلق به نیوز کورپریشن رابرت مرداکه نظرت در مورد اون چیه میگن قطب مقابل سوروس هستش و رسوایی نیوز آو د ورد هم برای زمین زدن اون طراحی شده بود از طرف سوروس، مرداک چرا با گلوبالیست ها همکاری نمیکنه یا شایدم میکنه؟!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   فاکس نیوز را «مرداک» نیافرید. بلکه آنرا خرید.
   «مُرداک» (مردوخ) در کشورهای گوناگون سازهای گوناگون میزند و بیشتر به دنبال پول در آوردن است. بقیّهٔ ماجراها را به تُخمش هم حساب نمیکند.
   شیعه را به نام سُنّی می گاید. ... سُنّی را به نام شیعه میگاید .... هر دو را به نام مسیح میگاید.

   «مُرداک» تحفه ای دیگر است.

   حذف
  2. مُرداک را وِل کُن ... به فکر «شورت آهنین» باش تا از «شاهین دادخواه» بچّه دار نشوی.

   حالی (خر فهم) شد؟

   اگر شد!؟

   مرسی؛ چوخ ممنون.

   حذف
 7. به مستراحی به نام «موصل» نگاهی بیندازید.
  بسیار شبیه «شیعه سرا»یی به نام ایران است که در هر کوچه و خیابان مستراح هایی به نام «مسجد» فراوانند.
  سرنوشت چنین شهرهایی به جز ویرانی نیست.

  https://goo.gl/xfiZRX

  پاسخحذف
 8. کول بری؛ در کردستان به رسمیّت شناخته شد.
  اگر کُردها تا دیروز «مرزداران قهرمان» بودند.
  اکنون به نام «قاطرهای دوپای قهرمان» ثبت شدند و در آینده؛ «یونسکو» این «قاطرهای دو پا» را به عنوان «فرهنگ اقتصاد آریایی» به ثبت خواهد رسانید.

  https://goo.gl/QSNUia

  آیا کسی پیدا میشود که به روی «هجری» و «مهتدی» ... تُف بیندازد؟


  اگر پیدا نشد؛ ....
  من (کژدم) نخستین تُف را می اندازم.
  «تُف» بر وجود بی شرفشان.

  پاسخحذف
 9. انگل سیستانی و حیدر العبادی و حشد الشعبی با کیر آمریکا به حجلهٔ دامادی رفتند.

  https://goo.gl/icuxvH

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. کیرِ شیطان بزرگ گوارای عروستان باد.

   حذف
 10. دوستان لطف کنید و "آدرس خانه شاهین دادخواه" را اینجا منتشر کنید.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   پیشنهاد شما آغاز یک حرکت «پراگماتیستی» برای فشار بر اعضای مثلّثی است که نام بردم.

   سپاس

   حذف
 11. آرشیو برخی نوشته ها و مصاحبه های علیرضا اکبری

  https://goo.gl/JijC5Q

  https://goo.gl/oj7RtX

  https://goo.gl/zeRgwv

  https://goo.gl/V7hdbQ

  پاسخحذف
 12. کیر شیطان بزرگ عجب کیری است. از کیر ترکهای عثمانی هم بزرگتر است. علی الخصوص مال ترامپ. ای وای خدا مرگش دهد. مار پیچ در پیچی است.

  پاسخحذف
 13. کچل های از جلو را جدی بگیرید.
  مثل شاهین دادخواه و موسویان و تریتا پارسی و بقیه را شما نام ببرید.
  مثل امید محمدنژاد در بین دراویش
  https://goo.gl/Ri5QkY
  اطلاعاتی ها اکثرا کچل از جلو هستند، چه ناقص و چه کامل.

  پاسخحذف
 14. نفت دچار بیماری «تب و لرز» شده است. رویش لحاف میکشند؛ از تَب میسوزد. لحاف را از رویش می کشند؛ از احساس سرما دچار لرز میشود.
  روسها که مبتکر «فریز تولید» بودند تا قیمت نفت تثبیت شود؛ اکنون میخواهند از پیمان کاهش تولید نفت خارج شوند و البتّه به تدریج.

  https://goo.gl/97U4M1

  روسها میدانند که قیمت نفت را نمیتوان نجات داد (چه با لحاف و چه بی لحاف). لذا تصمیم گرفته اند که به بازار رقیبانشان نفوذ کنند و بیشتر بفروشند و تدریجی بودن خروج روسیه و قزاقستان؛ معنایی به جز این نمیتواند داشته باشد. امّا مسئلهٔ مهم تر اینکه روسها میدانند که بر اساس تلاطم های سیاسی نظامی که در منطقهٔ خاورمیانه؛در حال شکل گیری است که تعدادی از تولید کننده های نفت را دچار سُرفه و عطسه خواهد کرد و روسها میتوانند جای خالی آنها را پُر کنند. آقای پوتین پس از دیدار با ترامپ در حاشیهٔ G20؛ یک شبه به «نیروانا» و «روشن بینی» رسید. بقیّهٔ داستانهای «یوری گاگارین» اینطوری گفت و مرّیخی ها میخواهند باطری لیتیوم و ذغال سنگ به کرهٔ زمین صادر کنند ... داستانهای پوششی هستند که میتوانند عدّهٔ زیادی از محققین و تحلیلگران را به دنبال تحلیل دربارهٔ «نخود سیاه» بفرستند.
  عراقیها با «بادا بادا مبارک بادا» داعش پدرسوخته را از موصل خارج کردند (موصل نگو ... هیروشیما بگو). موصلی که برای بارسازی به صدها میلیارد دلار و بازهٔ زمانی حد اقلّ ۱۰ ساله برای باز سازی و بازگشت به نقطهٔ صفر نیاز دارد و این «نفت عراق» است که باید چنین باری را بر دوش بکشد.
  نیروهای ائتلاف بین المللی ۲ نکته را به درستی برای «حیدر العبادی قهرمان» روشن نموده اند:
  ۱- ما به دنبال نفت عراق نیستیم.
  ۲- اگر سیاستهای پیشین انگل فرزانه ای را ادامه دهید؛ شاید گروههایی وحشی تر از داعش ظهور کنند.
  برآیند این ۲ هشدار این است:
  اگر در فکر هلال شیعه بازی و انتقال تسلیحات به لبنان و یا سرکوب سُنّی ها باشید؛ خروجی نفت عراق را دچار زلزله میکنیم؛ تا حتّی نتوانید نان شب شیعیان را تهیّه کنید.

  روسها با برنامه ریزی برای خروج از پیمان کاهش تولید؛ در کمین تسخیر بازار نفت عراق؛ ایران و قطر هستند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. پس از ۴۰ سال استقلال و جهاد سازندگی و اقتصاد مقاومتی؛ برای ۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری که برای کشوری مثل ایران می بایستی مانند پرداختن پول برای ساختن یک ساختمان حد اکثر ۱۰ طبقه باشد. توانشان بیش از یک میلیارد دلار نبود.

   https://goo.gl/sQeBe9

   چینیها هم یک و نیم میلیارد و توتال فرانسه ۲ و نیم میلیارد سرمایه گذاری کرده اند.
   اکنون دعوای دزدان و غارتگران رنگ «منافع ملّی» گرفته است.

   نمیدانم آیا آنهایی که خود را مؤمنین این رژیم فاسد میدانند؛ و میخواهند ابر قدرت منطقه باشند. این خفّت و خواری را میفهمند؟
   خفّت و خواری مربوط به فرانسه و یا چین نیست. بلکه یک «خفّت درونی» است.
   اگر خمینی گفت: «اقتصاد مال خران» است.
   اکنون رژیم قدرتمند موشکی - اتمی - هلال شیعی؛ باید بر سر پوست خربزه و هندوانه با «خران»؛ مسابقهٔ «دو ماراتون» بدهد.

   آیا «کلاغهای شیعه مسلک» میخواهند با چنین «کونِ دریده» ای که نه تنها «اسهال» بلکه حتّی «کلوخ» را نیز نمیتواند نگه دارد و از فرط دریدگی لیز خورده وبیرون می افتد؛ میخواهند ابرقدرت منطقه باشند؟

   حذف
  2. آیا معنی «تبدیل شدن به آثار باستانی» را می فهمید؟ براستی به چه چشمی به این مسئله نگاه میکنید؟ آیا داشتن آثار باستانی که بخش بزرگی از آنها مانند مسجد گوهرشاد؛ مایهٔ ننگ است؛ را نشانهٔ «یک سر و گردن بالاتر بودن از دیگران» می انگارید؟ آن دیگران «که ها» هستند؟ اتیوپی؟ آنگولا؟ ....
   چه از من متنفّر باشید و چه مرا دوست داشته باشید؛ برای من مهم نیست.
   من تلاش میکنم که فقط نقش «چراغ راهنماییِ رانندگی» را بازی کُنم.

   https://goo.gl/PYAf7f

   با فرهنگ کنونی حاکم بر «یونسکو»؛ ثبت شدن در «یونسکو» افتخار نیست. بلکه ننگ است.
   راستی چرا یونسکو فقط آثار باستانی را ثبت می کند؟ مثلاً یک «سر نیزهٔ سنگی» و یا یک نقّاشی از «بوبول» در یک غار آهکی ثبت میشود؟
   آیا یونسکو؛ بخشی برای «اختراعات» و «آفرینندگی» و «آثار آینده ساز کنونی» نیز دارد؟
   نه .... ندارد.
   آنهایی که فکر میکنند؛ ثبت شدن در «یونسکو» یک افتخار بزرگ است؛ باید بدانند که «نئاندرتال» بودن را افتخار میدانند.

   نقطه ...
   فدای وجود باستانی اَت بِرَم ... ای هم نژادِ نئاندرتالِ «من».

   حذف
 15. جناب کژدم به نظر میرسد پس از شاهین دادخواه به آقازاده زم بپردازی به دلیل اسنادی که منتشر میکنه قابل تحلیل نیست؟

  پاسخحذف