۱۳۹۶ آبان ۱۵, دوشنبه

آبهای گِل آلود؛ «پوتینِ ماهیگیر» و «اَنگلِ مجیز گو»

آقای پوتین برای «سرباز گیری»  وارد کشور  تهران شد و سناریوهای تدوین شده در جهت مناقع ملّی روسیه را به انگل فرزانه دیکته نمود. «انگل مجیز گو» نیز که چاره ای به جز آویختن از «حبل المتین پوتین» برایش نمانده است او را «مردِ عمل» نامید.
«انگل فرزانه همچنین بسیار خوشوقت شد و گفت که «با وجود آقای پوتین؛ روسها نقش مؤثری در منطقه بازی خواهند کرد» (نقل به معنی).
پس از سقوط «رقّه» آمریکا اعلام کرد که «مسیر بازی پس از این تغییر خواهد کرد.» ؛ که اشاره به تاریخ گذشته شدن نقش رژیم اسلامی ایران برای تدارک جنگهای ۳۰ ساله بود.  مقامات آمریکایی پیشتر از این اعلام کرده بودند که عرصه را بر سپاه پاچاهارداران تنگ خواهند کرد. البتّه برخی فکر میکنند که این استراتژی تنها به «تحریم » خلاصه میشود و شاید انگل فرزانه نیز بر همین باور است و به همین خاطر نیز مانند «طوطی»؛ سخنانی را که از آقای پوتین در رابطه با «خروج از عرصهٔ دلار» شنیده است را تکرار میکُند.
واقعیّت این است که چیزی به نامهای «خروج از عرصهٔ دلار؛ یورو؛ پوند انگلیس و یِن ژاپن» وجود ندارد. «پول جدیدی» که چند ماه پیش به این «باشگاه» پیوسته است؛ «یوان» است.
در ۲  دههٔ پیش از این؛ زمانی که «یورو» متولّد شد؛ بسیاری از تحلیلگران «پایان زندگی مؤثر دلار» را پیشبینی میکردند. امّا در اثر گذشت زمان معلوم شد که آن پیشبینی ها فقط اتلاف کاغذهای روزنامه ها و مجلّات بوده است. امّا نه آن تحلیلگران اخراج شدند؛ و نه از  مقام «فالبینی » آنها کم شده است و همچنان در حال «درازگویی» هستند.
در آن دوره؛ من (کژدم)؛ وبلاگ نویس نبودم؛ میخواندم؛ مطالعه میکردم؛ امّا حرفی نمیزدم؛ مگر اینکه کسی رو دَر رو چیزی  بپرسد. در آن زمان نیز به «خوشخیالانِ هیجان زده» گفتم که : اگر پوزهٔ یورو به خاک مالیده نشود؛ حد اکثر  در حدّ یک بازیگر خواهد ماند. زیرا یک دلیل بسیار ساده و روشن وجود دارد و آن اینکه: تا زمانی که اقتصاد آمریکا از درون نَپوسَد؛ پوزهٔ دلار به خاک مالیده نخواهد شد. امّا «ریال ایران» و «روبل روسی» حتّی «پوزه» هم ندارند که به خاک مالیده شود. دلار آمریکا و یا پوند انگلیس و یورو به خاطر نامشان نیست که پولهای قدرتمند شده اند؛ بلکه نتیجهٔ تلاشهای شبانه روزی ملّتها و بنانهادن قدرت صنعتی و علمی و مالی و نظامی است که حرفی برای گفتن دارند و اعضای باشگاه هستند. روسیه با اینکه در سازمان ملل حقّ وتو دارد؛ امّا در عرصهٔ اقتصادی یک پشگل است.
برخلاف تصوّر آنهایی که فکر میکنند؛ آقای پوتین تنها برای پیشنهاد «راهگشایی» برای مقابله با تحریمها به کشور تهران سفر کرده است؛ فریب خورده اند. آقای پوتین برای آماده کردن زمینه های بستن پیمان نظامی به کشور تهران سفر کرده است و ساکنین ایران به زودی شاهد چکمه های روسی در ایران خواهند بود. (فکر میکنم که قبلاً نیز به این مسئله اشاره کرده ام).
زمانی که خبرَ «مبارزه با فساد در چین» منتشر شد؛ گفتم که «این زنگِ خطر است». زیرا به «قصدِ ظهور یک قدرت جدید» اشاره دارد. چند سال پس از آن؛ «یوان» وارد «باشگاه پولهای تعیین کنندهٔ جهانی» شد و ماهها است که در این باشگاه نقش بازی میکند. چینیها «بانک بین المللی چینی» در آسیای جنوبی ساختند و به امید به ثمر نشستن «قرارداد آسیا پاسیفیک» نشسته بودند که ناگهان «هری پاتر» از چراغ جادوی «علاالدّین» بیرون آمد و کاسه کوزهٔ «قرارداد آسیا پاسیفیک» را به هم ریخت و دومینوی عمودیِ چیده شدهٔ  چین؛  استرالیا؛ مالزی؛ اندونزی ؛ کرهٔ جنوبی و .... مانند برجهای دوقلو فرو ریخت. ؛ «سقف بالای تولید نفت» را نیز داشتیم که میان روسها و سعودیها هماهنگ شده بود و همین آقای پوتین برای پایین آوردن سقف تولید نفت شرطی را پیش پای رژیم اسلامی ایران گذاشت و  پیشنهادِ «فریز تولید نفت» را داد. گویا انگل فرزانه دچار آلزایمر و یا پارکینسون است و این مسائل را به یاد نمی آوَرد و شدیداً مشغول مطالعهٔ فوتوکپی مقدّسِ اهدایی در «تابوتِ گرانبها» بوده است.
نشان دادنِ «درِ باغ سبز» برای گرد آوری سربازان؛ یک رسم معمول است. اکنون ارزش پول روسها شاید در کشورهای «گدا گودول» بتواند با زور «موشک اسکندر» ؛ حرفی برای زدن داشته باشد؛ امّا واقعیّت این است که ضعیفتر از آن است که حتّی رؤیای پیوستن به پولهای قدرتمند جهانی را ببیند.
لذا آقای پوتین به «چاپلوس فرزانه»؛ وعدهٔ «بهشت روسی» نمیدهد؛ بلکه این بار به جای «فوتوکپی مقدّس»؛ «خایه های رئیس جمهور چین»  و «پایگاههای نظامی روسی» در ایران را برای انگل فرزانه به ارمغان آورده است. زیرا ارزش «روبل» روسیه بسیار پایین و شکننده است و آقای پوتین نمیتواند «گوز» بفروشد و تنها میتواند «حمایتهای امنیتی و نظامی» (اسکندر کباب) پیشنهاد کند. آقای پوتین در زمینهٔ اقتصادی نیز تنها «خایه های رئیس جمهور چین» (یوان) را میتواند به عنوان «آجیل تواضع» (سوغاتی تبریز) بر روی میز انگل فرزانه قرار دهد.
انگل فرزانه نیز؛ کارش از کار گذشته است و هر «مدفوع مقدّسی» را «سُرمهٔ چشم» خواهد کرد ... و در آن شکّی نیست.

دور نما

میگویند که «چین» خیلی «چین و ماچین» شده است. من (کژدم) نه تنها اینرا میپذیرم؛ بلکه در برابر «رهبری چین» سر تعظیم فرود می آورم که توانستند «فرهنگ تغییرات عمیق»  بر پایهٔ «دَرکِ تائوئیستی» از «مارکسوسک بودن» و «حاکمیّتِ تقسیم مساوی بدبختیها» را به دنیای کنونی عرضه کنند. امّا پرسش دیگر «تائوئیستی» نیز وجود دارد که رهبری کنونی چین؛ از پاسخ دادن به آن؛ یا عاجز است و یا؛ پاسخ را پنهان میدارد.

پرسش این است:

(با ۷۵۰ میلیون «بردهٔ گرسنه» چه میخواهید بکنید؟) .... این ۷۵۰ میلیون نفر با «مغز» و یا «روحشان» سخن نمیگویند؛ بلکه با «شکمهای گرسنهٔ شان» سخن میگویند.
روسها که پدرِ تکنولوژی کمونیستی چین بودند؛ اکنون به «پمپ بنزین چین» تبدیل شده اند. بسیار قابل توجّه است که میبینیم که آقای پوتین تبدیل به «دلّال دوره گرد» شده  و «یوان» میفروشد. آیا این امر «ابهت» آقای پوتین را می رساند؟ یا اینکه ضعف و بدبختی ساختار اقتصادی روسیه را به نمایش میگذارد؟
گویا «راشا تودِی» در مقاله ای (بخوانید پروپاگاندا)؛ مفتخر شده است که پس از تحریمهای اروپا و آمریکا؛ روسیه توانسته است در توسعهٔ صنعت کشاورزی؛ پیشررفتهایی داشته باشد (یعنی کلم و تربچه تولید کند). امّا «راشا تودِی» نمیگوید که پس در طیّ ۷۰ سال «کارگر و برزگر بازی» چکار میکرده اند؟ ... سخنان «راشا تودِی» فوتوکپی «جهاد سازندگی» و «اقتصاد مقاومتی» انگل فرزانه است.

چین میتواند ۲ سناریوی موازی مالی را مدّ نظر داشته باشد:

۱- برخی معاملات تمیز را بدون اجازه دادن به «پولشویی» با سایر پولهای قدرتمند کنونی انجام دهد.
۲- حوزهٔ «یوان» را به مخلوطی از «تمیز» و «کثیف» تبدیل کرده و اوباشانی مانند رژیم ایران را به امید «پولشویی مجّانی» در درون آن بپذیرد و بردهٔ خود سازد. زیرا رژیمهایی مانند رژیم ایران؛  ریشه در لجن دارند و بدون لجن نمیتوانند نفس بکشند.

امّا در مجموع میتوان گفت که «یوان» هر قدر هم که قدرتمند باشد؛ حداکثر مانند «یورو» خواهد شد و شاید هم هرگز نتواند به توانمندی «یورو» برسد.

«شمشیرها بر سر رژیم و ساکنان ایران آویخته اند.»

آقای پوتین برای حلّ  «معضل شمشیرها» به کشور تهران نرفته بود؛ بلکه رفته بود که بگوید:
«شمشیرها بر بالای سرتان آویخته اند» ... حالا بیایید اندکی «اسکندر بازی» و «پایگاه نظامی بازی» بکنیم و وارد دنیای «یوان» شوید.
در واقع استراتژی آقای پوتین «کمک به حفظ معضل و سود بردن از عواقبِ آن» است.

کژدم

۱۳ نظر:

 1. بسیار زیبا و بسیار خوب. گویا جای حرف نباشد. اما شرمنده که این سئوال در ارتباط با اصل موضوع نیست و بیشتر با پایان بندی شما ارتباط دارد. دو حادثه اتفلق افتاده. اول استعفای حریری. دوم شلیک موشک از یمن به ریاض. با توجه به این دو رویداد شرایط پیش رو را چگونه می بینی. ایا این شمشیرها دارند بکار گرفته می شوند. یا بازیهای جدید است؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   پاسخ شما را با ۲ پرسش میدهم:

   دربارهٔ اینکه «دونالد ترامپ در آسیا چه میکند؟ و به دنبال چیست؟» چه فکر میکنید؟
   آیا رفته است «سوشی» و «پیتزای تندوری» بخورد؟
   چطور شد که تا ولادیمیر پایش را از کشور تهران بیرون گذاشت؛ یک شبه فرماندهان نظامی ارتش را تغییر دادند؟
   پاسخ صریح اینکه:

   بله شمشیرها آمادهٔ کشیده شدن از نیام هستند.
   عربستان سعودی نیز به طور منطقی؛ «دیالوگ اسرائیل» در رابطه با لبنان را پذیرفت:
   دولت لبنان وجود خارجی ندارد و این مردم لبنان هستند که باید تصمیم بگیرند که آیا میخواهند تاوان رفتار حزب الله لبنان را بدهند؟
   این دیالوگ از طرف عربستان سعودی؛ نوعی فرمان آماده باش برای «اهل تسنّن لبنان» است.

   حذف
 2. خوانندگان گرامی
  تمامی سخنانی که در رابطه با «وارد شدن به حوزهٔ یوان» توسط روسها در بوق و کرنا دمیده شد و انگل فرزانه نیز آنرا تکرار کرد. پوششی برای پیام اصلی بود که آقای پوتین برای انگل فرزانه بُرده بود. این پیام به خاطر اهمیتش نمیتوانست از طریق دیگری انتقال یابد و شخص دیگری نیز نمیتوانست خواسته های صریح روسیه (باجگیری) از رژیم شیعی را در برابر «حمایت نظامی» بی پرده مطرح نماید.
  این پیام مربوط به تدارک آغاز جنگ در آینده ای نزدیک بود.
  و گرنه هر ننه قمری میتوانست دربارهٔ «ورود به حوزهٔ یوان» با سرکرده های رژیم صحبت کند.
  حملهٔ موشکی به عربستان سعودی نیز برای تلافی استعفای حریری و یا انتقام کشته شدن فرماندهان حوثی نبود.
  پرتاب موشک به فرودگاه ریاض پیامی بود که میگفت:
  «ما آماده ایم.»
  حسین شریعتمداری اصل مطلب را گفت.
  حال باید دید که چقدر آماده هستند؟!

  این پیام؛ ارزش «بازدارندگی» نداشت و به خودی خود؛ تبدیل به آغاز جنگ شد.

  پاسخحذف
 3. کژدم ! وقتی خاتمی و روحانی از سپاه دفاع کردند احساس کردم شرایط جدیدی ایجاد شده . و شده بود اما باز هم نمی توانم بپذیرم که ایران و عربستان درگیر بشوند. به این دلیل که هر دو کشور کمتر جرات این کار را دارند. چون بشدت در تیررس همدیگرند. و جنگ انها نه حتی از نظر ما که از نظر خودشان هم خودکشی بنظر می رسد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی.
   عربستان صدمه میبیند ولی ایران ویران میشود.

   حذف
 4. به نظرتون روش شیوه جنگی عربستان به چه شکل خواهد بود چون نظام منحوس اسلامی با مزدوران حوثی و موشکهایی که به انها داده اند در لب مرز و خاک عربستان در تیر رس خواهد بود ...در حالی که عربستان همچین مزدوران و دسترسی ندارد

  پاسخحذف
 5. کژدم یعنی برخلاف قبل احتمال جنگ رودررو میدهی با ایران؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   برخی میگویند که رژیم ایران از درگیر شدن در یک جنگ رو در رو فرار کرده و به جنگهای نیابتی گسترش خواهد داد. برخی نیز میگویند که به خاطر پر هزینه بودن جنگ مستقیم؛ عربستان نیز میلی به جنگ مستقیم ندارد.

   من (کژدم) میگویم که ادامه دادن به جنگهای نیابتی تا ابد نمیتواند ادامه یابد. لذا اگر کسی تصمیم گرفته باشد تا جنگ کند؛ برای «یکسره کردن» کار خواهد بود. چه رژیم ایران بخواهد فرار کند و یا درگیر جنگ مستقیم شود؛ طرف مقابل مصمم است که کار را یکسره کند. زیرا منطقه برای دوباره زنده شدن؛ نیاز به جرّاحی و ریشه کن کردن غدّهٔ چرکین و عفونت زا دارد.

   حذف
 6. کژدم جان ولی موضوعی که اینجا مطرح می شود این است که عربستان بعد از دو سه سال از پس حوثی ها بر نیامده انوقت قابلیت اینرا دارد که ایران را ویران کند.با توجه به نظر دوست بالایی خاک عربستان راحتتر در دسترس ایران است. فقط موضوع پدافند هوایی ایران است که تا چه حد توانایی داشته باشد. البته اگر انها تمهیدات خاصی نیندیشیده باشند. ولی به عقیده من روی اسراییل نمی توانند حساب کنند. احساس من این است که ماجرا هایی پشت پرده یا به نفع ایران یا به نفع عربستان در جریان است. و اگر کار به نقطه صد درجه برسد و جنگی در بگیرد. یک کشور باید بطور کامل غزل خدا حافظی را بخواند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   گویا من باید هر روز حرفهایم را تکرار کنم و باز هم پس از آنهمه داستان «بیژن و منیژه» و «اصلی و کرم» و «کور اوغلی نامه»؛ بازهم عدّه ای پیداشوند و بپرسند که آیا «نگار خانم»؛ مرد بود؟ یا زن بود؟
   باره گفته ام که دوران «اوباما» (بهشت گلوبالیستها) دوران طرّاحی و تدارک جنگهای ۳۰ ساله بود که با حمله به عراق و سقوط صدّام و راه دادن رژیم شیعی ایران به عراق کلید اصلی را خورد.
   ماجرای عربستان و حوثیها نیز مربوط به همان دوران است.
   اکنون شرایط بسیار تغییر نموده است.
   خایه ای از حزب الله و انگل فرزانه و حاجی بادمجان و حوثیها بکشند؛ که ببینید.

   حذف
  2. بقیّهٔ حرفهایتان نیز مزخرفات بود که گفته اید «حسّن میکنید که در پشت پرده جریانی هست که نمیدانید به نفع ایران کار میکند؟ یا به نفع عربستان؟!!
   اگر دوست دارید «برینید»؛ لطفاً به «مقعد مطّهر رضا اسهال و استفراغی شفابخش» و جنده خانهٔ مربوطه اش مراجعه بفرمایید.

   حذف

 7. دولت ایران آماده استفاده از «بیت‌کوین» در درون کشور می‌شود
  کوین هلمز، بخشِ اخبارِ بیت‌کوین دات کام\ ترجمه از ایران‌در‌جهان: دولت ایران مشغول پژوهش در مورد جنبه‌های اقتصادی و زیرساختی تدارک برای استفاده از بیت‌کوین در کشور است. به گفته وزراتخانه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات «قرار و مدارها» برای آماده کردن زیرساخت‌های لازم برای این ارز دیجیتال «در اولین فرصت ممکن» در حال انجامند.
  طبق گزارش‌ها، امیر حسن دوایی، معاون وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، هفته گذشته در گفتگویی با روزنامه شرق گفت: «وزارتخانه فی‌الحال شماری مطالعه پژوهشی انجام داده که بخشی از تلاش‌های آن برای تدارک زیرساخت‌های لازم برای استفاده از بیت‌کوین در کشور است.»
  او گفت این ارز رمزپایه دو جنبه دارد، اقتصادی و زیرساختی‌، و افزود که اتخاذ آن در ایران به نفع عمومی کشور خواهد بود. از او نقل کرده‌اند که: «ما به عنوان مرکز اصلی در ایران که به تحولات فن‌آوری کشور می‌پردازد مساله تدارک زیرساخت‌ها برای ارز جدید را بسیار جدی گرفته‌ایم. قرار و مدارها با سازمان‌های مربوطه برای فراهم کردن هر چه زودتر زیرساخت‌ها در انجامند.» (این گفته‌های آقای دوایی از انگلیسی بازترجمه شده‌اند-م)
  گرچه بانک مرکزی ایران بازرگانی با بیت‌کوین را «غیرقانونی» می‌داند و این کار باعث شده کسب و کارهای محلی شوقی به استفاده از این ارز دیجیتال نداشته باشند، دولت تا بحال قانونی تصویب نکرده که مشخصا استفاده از بیت‌کوین به عنوان روش پرداخت را ممنوع کند. در عین حال، دولت ایران در حال تهیه مقررات پیشنهادی برای ارزهای دیجیتال است. بخش خبر وب‌سایت «بیت کوین دات کام» در ماه ژوئن از پیش‌نویس‌هایی گزارش داد که «مرکز ملی فضای مجازی» ایران آماده کرده است.
  ساکنین ایران متکی به بیت‌کوین‌های محلی و همچنین بازار همتا به همتای مستقر در استرالیا به نام «کویناوا» هستند که خریداران و فروشندگان در ایران را در تماس با هم می‌گذارد بی‌این‌که مستقیما بیت‌کوین بفروشد یا بخرد. باضافه، گروه بیت‌کوین ایران در فیس‌بوک در حال حاضر با بیش از ۲۹ هزار عضو فعال است.
  چگونگی تاثیر کنونی بیت‌کوین بر اقتصاد ایران
  به گزارش خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان، بسیاری از شرکت‌های ایرانی از بیت‌کوین استفاده می‌کنند اما آن‌ها نگران قوانین مالیاتی مربوط به آن هستند و به همین علت هویت‌ خود را برملا نمی‌کنند.
  این نشریه از مرتضی ایمانی راد، اقتصاددان ایرانی، چند سوال راجع به تاثیر بیت‌کوین بر اقتصاد کشور پرسید. او گفت: «این پول در ایران قانونی نیست و نقل و انتقالات بیت‌کوین قانونی نیستند و از نظر قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شوند و در نتیجه ما انتظار نداریم بر اقتصاد ایران تاثیری داشته باشند.» او در ضمن می‌گوید که ارزش بازار بیت‌کوین پایین‌تر از آن است که به کار خرید و فروش قراردادهای بین‌المللی نفت کمکی کند.
  او با اشاره به این‌که بسیاری از وب‌سایت‌ها که راجع به بیت‌کوین اطلاعات ارائه می‌کنند در ایران فیلتر شده‌اند تاکید کرد که «برپایی بیت‌کوین در ایران آسان نیست و در نتیجه نمی‌تواند تاثیری بر اقتصاد ایران داشته باشد.» او اما در ضمن اشاره کرد که بسیاری از دلالان بین‌المللی بیت‌کوین از طریق سیستم‌های مبادله ارز خارجی به ایرانیان خدمات ارائه می‌کنند گرچه «ورود به بازار مبادله ارز خارجی [در ایران] راحت نیست» چرا که «بسیار محدود است.» او افزود: «بیت‌کوین ادامه دارد و شاید رایج‌تر هم بشود. در این صورت دولت شاید مجبور به استفاده از این پول شود بخصوص به عنوان بخشی از انتقال پولی در بانک‌های ایران در صورتی که تحریم‌ها باقی بمانند.»
  به نظر شما دولت ایران به برنامه‌های خود در مورد استفاده از بیت‌کوین در ایران عمل می‌کند؟ …
  مترجم آرش‌عزیزی

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی

   Bitcoin یکی از راههای فرار مالیاتی و پولشویی است. بسیاری از اموال مسروقه با Bitcoin معامله میشوند. این واحد پولی دیجیتالی نه تنها غیر قانونی است بلکه استفاده کنندگان را زیر ذرّه بین اتهامات بزهکارانه میبرد.
   دارندهٔ Bitcoin در نهایت برای خریدهای رسمی باید آنرا به یکی از پولهای قدرتمند تبدیل کند. امکان باختهای کلان در بازار Bitcoin بسیار بالاتر از پولهای شناخته شده است.
   در دورهٔ احمدی نژاد نیز اتاقهای فکری انگل فرزانه؛ در میان ارزهای گوناگون پشتک و واروهای گوناگون قهرمانانه زده و میلیاردها دلار را باختند. گویا بار دیگر؛ انگل فرزانه از روی ناچاری به پشتک و واروی قهرمانانه روی آورده است.
   با کون نَشُسته و گُهی اقتصادی که حتّی نمیتوانند بند تنبانشان را ببندند؛ جالب است که اسرائیل میگوید که اینها میخواهند امپراتوری شیعه درست کنند.
   وقتی که آوار تحریمها بر سرشان فرو ریخت و باز هم کشتیها و اموالشان را در کشورهای گوناگون برای پس گرفتن طلبهایشان مصادره کردند؛ چهرهٔ انگل فرزانه دیدنی خواهد شد.

   حذف