۱۳۹۳ تیر ۱۹, پنجشنبه

آیةالله «لواط» به درک شتافت
پس از اینکه حاجی محمد رضا پهلوی  توسط همین آشغالهایی که در اطراف فرزندش (امام رضا پهلوی قرآن فروش) جمع شده اند تشویق به ترک ایران شد . همسرش نیز به قول خودش مدتها منتظر ماند تا خبری بشود و نشد و خانوادگی کاسهٔ لیاقت و شجاعت سرکشیدند و به شغل شریف بساز و بفروشی روی آوردند؛ رادیو تلویزیون نیز از دست شیطان بزرگ و فراماسونری و بهاییهای لعنتی (جاعلین امام زمان) خارج شد و مردم شیعهٔ خاک بر سر ایران با چهرهٔ «محمد محمدی گیلانی» آشنا شدند که هر روز جُل و پلاسش را در صدا و سیما پهن میکرد و به بزرگسالان و نوجوانان و کودکان آموزش «لواط» میداد.
ایشان را خمینی روی زانوهایش بزرگ کرده بود و به خاطر استعدادی که در این شخص (محمد محمدی گیلانی) یافته بود ایشان را به بالاترین درجهٔ «فقه لواط» رسانید. البته خمینی عظمی تخصصش در «تجاوز به دختران شیر خواره و پرداخت  کفاره» و «عمل جنسی با مرغ و گوسفند و گاو و بُز و پرداخت کفاره» بوده است که تمامی این علوم را در «مکتب الهی و عاشورایی و فقه جعفری» (تشیع مقدس و اسلام ناب محمدی-علوی)آموخته بود.
آنچه که بیش از هر چیز مایهٔ شرم است؛ نه وجود این انگلها؛ بلکه وجود آنهایی است که «تشیّع» را «اسلام ایرانی» مینامند و «افتخار دروغین ملی» آنها این است که ایرانیان اسلام را تغییر دادند. این حماقت بزرگ را «پان ایرانیست ها» ترویج میکنند و باید از صاحبان چنین تفکری پرسید که آیا به توضیح المسائل های گوناگون انگلها سر زده اید؟ آیا فکر میکنید که آنچه در این مستراح ها ریخته شده است اندیشهٔ والای «نژاد آریایی» است که خودش را زیر سایهٔ اسلام پنهان کرده است؟
یعنی آموزه های زرتشت و کوروش که در جلد اسلام رفته و «تشیع» را آفریده است همین ها هستند؟
زهی بی شرمی؛ زهی وقاحت؛ زهی تُف.....

کژدم

۱ نظر:

 1. پیر سگی دیگر از این قوم مُرد/

  دست اَجل آمد واو را بُبرد/

  قاتل وجلاد عمامه بسر/

  دست اَجل آمد وکردش به در/

  عاشق توضیح لواط وجماع/

  گم شدو خلقی پس ازاو در سماع/

  گرچه زکشتار خودش ترف بافت/

  آخر خط رو به جهنم شتافت/

  سید علی نوکری از دست داد/

  شیخک گیلانی پست عناد/

  صادق خلخال پذیرای او/

  قعر جهنم شده مأوای او/

  ای وطنم خّطه‌یِ ایران زمین/

  کی بشوی پاک تو از قوم کین

  پاسخحذف