۱۳۹۳ مرداد ۳, جمعه

گزارشی در رابطه با آنچه که در روزهای اخیر گذشت

ایران

رهبر فرزانه دوباره انقلابی شده و میخواهد مردم کرانهٔ باختری رود اردن را هم مسلح کند. اما نمیگوید که در زیر این «عبای انقلابی و چه گوارایی» در حال «گه خوردن» است و قرار است که محصول بیش از ۲۰ سال کار و تلاش هسته ای و شعار «حق مسلم ماست» و هدر دادن بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار اکنون به دولت «امام حسن روحانی» اطمینان کامل دارد تا تمامی اورانیوم غنی شده را به «سنگ معدن» تبدیل نموده و دوباره در «ساغند» چال کنند و در برابر آن ۲ میلیارد دلار دیگر از پول نفت فروخته شده در سالهای پیشین را زنده کنند (پیروزی امام حسنی). البته رهبر فرزانهٔ شامورتی باز ایرانیان آریایی نژاد باهوش شیعه مسلک باز هم میخواهد با «نعل و میخ» بازی کرده و اگر کسی این وسط «گُه خورد» ایشان نباشند و اکبر بهرمانی و دار و دسته اش به خاطر داشتن سابقهٔ تاریخی «خوراندن گُه به خمینی» اینبار هم متهم شوند و پس از مرگ برای ایشان نیز یک «مقعد مطهر» ساخته شود و حزبلبلی ها برای شفا به «سوراخ مقعد مطهر خامنه ای» نیز سری بزنند.
اما رهبر فرزانه در اینجا نیز دیر جنبیده است و «خلیفهٔ پنجم راشدین» در حال ویران نمودن تمامی «مقعدهای مطهر» در عراق است و از یونس و دانیال نیز نگذشته است؛ (راستی کسی میداند که این «یونس نبی» که در شکم ماهی بوده است در موصل چه گهی میخورد؟ آیا تاریخ زمین شناسی «موصل» را به عنوان جزیره ای در اقیانوس ثبت کرده است؟).
به هر حال.... خبر بسیار مهمی که در میان خبرهای سریال تلویزیونی «اسرائیل-حماس» گم شده  و فقط «دویچه وله» به آن اشاره نموده است؛ ماجرای گسترش «کویر نمک آذربایجان» است که محصول ۳۵ سال حاکمیت «ائمهٔ اطهار» بر ایران میباشد (اینجا). (صد رحمت به رادیو آلمان که بسیار نکته سنج تر است و از حول حلیم کمتر توی دیگ می افتد).
کسی به آن «زنهای لچک به سر» که اسمشان را «مادران صلح» گذاشته اند و نمیتوانند دهانشان را از «مقعد مطهر موسوی و کروبی» کنار بکشند بگوید که:

زنیکه های احمق 

حماس را ول کنید... «دریاچهٔ آذربایجان»  و میلیونها نفری را بچسبید که زندگی و کاشانهٔ شان به خاطر «لچک» و عقاید کثیف و پوسیدهٔ شماها در حال ویرانی کامل است. حکومت ننگین اسلامی از کثافاتی که در ذهن شماها تلنبار شده است تغذیه میکند.
اینکه پسران و دخترانتان در سال ۸۸ کشته شده اند؛ چیزی بر ارزش شما نمی افزاید. ارزش شماها با شخصیت شماها سنجیده میشود و نه شخصیت فرزندانتان.

مشکل اصلی رژیم صفوی این است که در حال از دست دادن آخرین پس مانده های مزدوران و همهٔ سرمایه گذاریهای خود در «باریکهٔ غزّه»  هستند و عربده های اخیر رهبر فرزانه و فرماندهان شجاع سپاه پاسداران  که از ترس «خلیفهٔ پنجم راشدین» به شلوار خود ریده اند و یکصدا به عربدهٔ رهبر فرزانه لبیک گفته و مانند رهبران «جنبش سبز مذهبی» شعار راهپیمایی سکوت ۸۰۰ کیلومتری از «کربلا تا غزّه» را سر داده اند (یکی نیست که از این مادر قحبه ها بپرسد که این مسیر۸۰۰ کیلومتری از کجا میگذرد؟ و مگر نه اینکه راههای سوریه را داعش تصرف کرده است؟)؛ نه نشانهٔ انقلابی گری آنها؛ بلکه به خاطر وحشتی است که سر تا پای وجودشان را فرا گرفته است. زیرا نه تنها در حال تبدیل اورانیوم غنی شده به «سنگ معدن غیر قابل بازیافت» هستند؛ بلکه «هلال شیعی» نیز در حال تبدیل شدن به «گور پر هزینهٔ» آنهاست.

بازیهای داعشی

این یک مطلب مهم است که هنوز بسیاری به آن پی نبرده اند و آن اینکه:
اگر کسانی را کارمند سازمان ملل میخوانند؛ دلیل بر «پیامبر گونه» بودن آن اشخاص نیست.
ماجرای محاصرهٔ اقتصادی عراق و فروش «نفت در برابر غذا و دارو» را فراموش نکنید و اگر آنقدر احمق هستید که فراموش کرده اید؛ به یاد بیاورید که رسوایی «دلّالی نفت برای صدام حسین» تا در خانهٔ «کوفی عنان» نیز رفت...
ماجرای فتوای «ختنهٔ زنان» که توسط یکی از همین «سازمان ملل متحدی ها» رسانه ای شد و احمقهای «گاردین» آنرا با آب و تاب منتشر نمودند. یک بازی «داعشی» و یا یک بازی «شیعیان جعفر صادقی» بود. (جعفر بسیار صادق و امام معصوم گفته بود که بر هر آنکه دشمن ماست آنقدر تهمت و افتراء ببندید تا بی آبرو شود..... به قول استاد فرود فولادوند « تف بزرگ» بر این صداقت معصومانه و ملهم به الهامات الهی).
این بازی (فتوای فوتو شاپی) را چه داعش و چه «شیعیان جعفر صادقی صفوی» به راه انداخته باشند؛ برندهٔ میدان «داعش» خواهد بود. «داعش» سازمانی نیست که شیعیان بتوانند همان بلایی را به سر آنها بیاورند که بر سر «اهل حق» و «بهائیان» در ایران آوردند و آنها را کسانی خواندند که «با خواهران و مادرانشان میخوابند» و شیعیان احمق نیز این سخن «انگلها» را باور نمودند و اکنون نتیجهٔ پیروی از «انگلهای جعفر صادقی» را میچشند....
داعش «پدر و مادر» دارد و والدینش بسیار مواظبش هستند و مانند «بهائیان» و «اهل حق» یتیم نیستند. عادات«تشیع جعفری صفوی» را میشناسند و میدانند که چگونه شکارش کنند. (برای شکار جانوران عادات رفتاری آنها را مطالعه کنید).
کار به جایی رسید که حتی سازمان ملل متحد نیز در اصالت این شایعه شکّ کرد. اما پرسش این است که آیا «سازمان ملل متحد» که نیروهای نظامی اش متهم به «جنایات جنگی» و «تجاوز جنسی» در مناطق تحت مأموریتشان هستند؛ آنقدر بچه های خوبی شده اند که این اتهام فوتو شاپی را زیر ذره بین برده اند؟ یا داستان چیز دیگریست؟ (خدا میداند و داعش میداند و سازمان ملل متحد!!!!!).
باید بدانید که کارمند سازمان ملل متحد بودن؛ یک پرسش بزرگ در ذهن ایجاد میکند و آن اینکه: این کارمند نوکر کدام سرویس اطلاعاتی است؟

اسرائیل و غزّه

امام حسن روحانی مهندسی شده اخیراً گفته است که « جز وحدت و ایستادگی» راهی در برابر اسرائیل نمانده است (اینجا).  رهبر فرزانه نیز همان سخن مشهور میلیجک خودش (محمود احمدی نژاد) را که باید در فلسطین «رفراندوم شود» را به عنوان «فرمایش تاریخی و پیامبرگونه» مطرح نموده است. آیا از این سخن که پس از ۵ سال دوباره و در شرایط «صلح امام حسنی» تکرار میشود و فاصلهٔ زیادی با «نابودی و محو اسرائیل» از نقشهٔ جغرافیا؛ بوی «تغار تغار گه خوری» حکومت ننگین صفوی را نمیشنوید؟ اگر نمیشنوید و یا حس نمیکنید به «گوش پزشک» و یا «دماغ پزشک» مراجعه کنید. اگر نتوانستید چنین متخصصانی را پیدا کنید؛ من «چشم پزشک»ی را میشناسم که حتی «محمود احمدی نژاد» نیز نتوانست «دیپلم دبیرستان» او را تأیید کند. اما مشکل این «چشم پزشک» این است که برای تشخیص بیماری «شورت» بیماران را «پایین میکشد»..... بعداً شکایت نکنید که «چرا به ما نگفتی؟».

کژدم شوخ طبع

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر