۱۳۹۳ بهمن ۱۲, یکشنبه

آموزش سیم کشی (بخش دوّم)

خوانندگان گرامی
 «بخش دوّم» از «آموزشهای سیم کشی» که توسط یاران «پیشگامان کاویانی برای فراخوان انجمن پادشاهی ایران - انجمن انگره مینو» فرستاده شده است را منتشر میکنم. باشد که مورد استفادهٔ  انجمنهای کاویانی درون میهن و سایر مبارزان راه آزادسازی ایران از دست حاکمیت انگلی اسلامی برای برقراری حاکمیت دموکراتیک فدرال قرار گیرد.
کژدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با درود به همهٔ کاوی ها و مبارزان راه آزادی

همانگونه که در بخش نخست گفتیم؛ این آموزشها بر اساس ساده ترین و کم هزینه ترین راهها استوارند. ما هرگز فکر نمیکنیم که اگر موشکهای پیشرفته و یا تانک و توپخانه نداشته باشیم؛ نمیتوان آغاز کرد؛ بلکه عمیقاً و بر اساس تجربیات روزمره ای که اخبارش هم اکنون نیز شنیده میشوند؛ میدانیم که اگر کسی بخواهد آغاز کند؛ یک باطری و یک لامپ و مقداری بنزین و یک دیگ؛ کفایت میکند. اما باز هم میدانیم که آنچه که اکنون برای «آغاز» کافی است؛ برای ادامهٔ راه کافی نخواهد بود. زیرا سطح و عمق مبارزه در«آغاز»؛ با سطح و عمق مبارزه در مراحل بعدی فرقهای بنیادی خواهد داشت و باز هم میدانیم که تعداد «انجمنهای پیشگامان کاویانی» و تواناییهای آنها نیز در آینده؛ مثل زمان آغاز نخواهد بود و از امکانات و تجربیات بسیار بیشتری برخوردار شده و مبارزه به فاز دیگری کشیده خواهد شد. دشمنان پیدا و پنهان خود در درون و برون میهن را بهتر خواهیم شناخت و آنها نیز ما را بهتر خواهند شناخت. آنها برای ریختن خون ما اقدام خواهند کرد و ما نیز خون آنان را خواهیم ریخت؛ اماّ اکنون در آغاز راه هستیم؛ از این روی بر آنچه که اکنون داریم و یا به سادگی میتوان تهیه کرد تکیه میکنیم. در شرایط کنونی و برای آغاز مبارزه وظیفهٔ ما وارد آوردن ضربات اقتصادی بر پیکر ضعیف حکومت اسلامی ایران است. اگر رژیم در آغاز اخبار مربوط به ضربات اقتصادی را  سانسور کند؛ این وظیفهٔ خوانندگان است که این خبرها را در میان مردم منتشر کنند. زمانی که تعداد ضربات به صورت چشمگیری افزایش یابند؛ رژیم نیز به ناچار به وجود «پیشگامان کاویانی» اشاره خواهد نمود.
ما از «کمال طلبی» گریزان نیستیم؛ اما اگر کمال طلبی سد راه حرکت و مبارزه باشد؛ آنچه که به فراموشی سپرده میشود «مبارزه» و آنچه که جایگزین  مبارزه میشود؛ «رویاهای دست نیافتنی» است.

تصویر A5


در این تصویر تبدیل یک پین (سنجاق پرونده) به یک کلید حساس نمایش داده میشود. قطبی کردن پین در برخی موارد لازم است ولی شاید چنین به نظر آید که لزومی نداشته باشد. قطبی کردن پین آنرا حساس تر از یک پین معمولی میسازد و جایگذاری آن در مدار نیز بسیار حساس است. قطبهای پین باید همیشه با لاک ناخن کد گذاری شوند؛ تا استفاده از آنها برای سیم کش آسان شود (کد گذاری یک قطب کافی است). اگر قطبهای آهنربای شما کد گذاری نشده اند؛ آنها را نیز کد گذاری کنید. در تصویر A3 (در بخش نخست آموزش سیم کشی) نیز باید میخ را بر اساس سیم پیچی دور آن و اتصال سرهای سیم به قطبهای مثبت و منفی باطری باید کد گذاری شوند؛ زیرا دو سر میخ نسبت به جهتی که در درون سیم پیچ قرار میگیرد دارای قطبهای مختلف میشود. از این روی با اندکی تمرین میتوانید با این پدیده آشنایی عملی پیدا کنید.
اما در تصویر بالا ۲ میخی که پین های قطبی شده از آنها آویخته اند؛ به هیچ وجه نباید از جنس آهن باشند. برای این گونه میخها که برای کلید حساس قطبی شده استفاده میشوند و در واقع بخشی از مدار هستند باید از «سیم مسی» و یا «سیم برنجی» ضخیم استفاده نمود (سیمهای برنجی و مسی برای جوشکاری مناسب هستند).

تصویر A6 

در این تصویر یک نمونهٔ مدارساده که از دو مدار به هم بسته تشکیل شده است به نمایش در آمده است تا نقش کلید حساس و کلید مغناطیسی از نظر دیداری تجربه گردند. در این مدار لزومی برای استفاده از پین قطبی شده وجود ندارد. این مدار ساده از نظر عملیاتی یک مدار بی ارزش است.  زیرا هر کسی که یک قیچی و یا سیم چین در اختیار داشته باشد؛ با قطع کردن یک سیم میتواند آنرا از کار بیندازد. بنا بر این مهم نیست که شما چقدر هزینهٔ مالی و زمانی داشته اید؛ بلکه مهم این است که حتی نادان ترین فرد میتواند همهٔ تلاشهای شما را با قطع یک سیم هدر دهد. از این به بعد پرسش این خواهد بود که:
کدامیک احمق ترند؟ طراح؟ یا یک احمق قیچی بدست؟

تصویر A7

در این تصویر؛ با «کلید ساعتی» آشنا میشویم. کلیدی که بر اساس زمان کار میکند و این امکان را به «سیم کش» میدهد که به اندازهٔ کافی از محل روشن شدن لامپ دور شده باشد. لگر این کلید ساعتی به مدار سادهٔ A6 اضافه شود؛ میتواند به مدار A6 جانی تازه ببخشد و آنرا از یک مدار سادهٔ احمقانه به یک مدار عملیاتی تغییر دهد. امّا از سادگی آن نمی کاهد.
آنچه که به نام پین در این مدار به کار رفته است؛ یک «پین قطبی شده» نیست و هر فلز هادی میتواند به جای آن بنشیند.
اکنون با این تصویر به مرحله ای بالاتر وارد میشویم؛ زیرا این تصویر؛ در ترکیب با تصاویر پیشین؛ نوعی از «پیچیدگی» را به ما معرفی میکنند.
ماجرای «سیم کشی» مانند استفاده نمودن از سیستم «پازلهای ۳ بعدی» است. قطعاتی که به هم متصل شده و یک «سیستم» را بوجود می آورند. البته ما نمیدانیم که آیا این مبحث با بحث «ساختار شناسی» که توسط کژدم گرامی مطرح شده است تا چه اندازه همخوانی دارد؟ امّا میدانیم که «آفرینندگان یک سیستم»؛ پیش از انکه یک سیستم را به نمایش بگذارند؛ «درجهٔ هوش» خود را به نمایش میگذارند.

تصویر A8

در این تصویر با ساختن «لامپ» آشنا میشویم. آنچه که در این تصویر به نمایش در آمده است؛ ساختار یک «چاشنی الکتریکی» است که با روشی بسیار ساده و بسیار کم هزینه قابل ساختن است. ما برای سرنگونی نظام اسلامی؛ به موشکهای کروز و بمب افکنهای رادار گریز دل نبسته ایم؛ بلکه به «ارادهٔ میهن پرستان» با آغازی بسیار ساده دل بسته ایم.
هرگز فکر نکنید که مقدار «خمیر کبریت» کم است و باید زیادتر باشد؛ بلکه هرچقدر «خمیر کبریت» کمتر باشد؛ اطمینان از عمل کردن چاشنی بالاتر میرود. این تصویر به اندازهٔ کافی گویاست و تصویر زیرین مکمل آن است:

تصویر A9 

این تصویر یک سوهان الماسه برای آراستن ناخن ها را را نشان میدهد. دسترسی به آن و لامپهای چراغ قوّه و هالوژن بسیار آسان است و کاربرد مرگ آفرین آنها در ساختن «چاشنی الکتریکی» و جایگزینی آن در یک مدار الکتریکی در تصویر A8 به نمایش در آمده است.

قلبهاتان پر تپش
تنهاتان تندرست
اندیشه هاتان خرد ورز
گامهاتان استوار
پیش به سوی سرنگونی حاکمیت اوباشان اسلامی
پیش به سوی فراخوان انجمن پادشاهی ایران
پیش به سوی تشکیل اتحادیهٔ میهنی
پیش به سوی برقراری «آیین ریشه ای نوین پیشگامان کاویانی»

پیشگامان کاویانی برای فراخوان  انجمن پادشاهی ایران (انجمن انگره مینو)۷ نظر:

 1. خوانندگان گرامی اگر پرسشی در مورد مطالب این نوشتار دارند که میتواند به گشایش ابهامها کمک نماید؛ پرسشهای خود را مطرح نمایند و پرسشهای در طی ۳ روز پاسخ داده خواهند شد.

  پاسخحذف
 2. با پوزش از یاران انجمن انگره مینو؛ چند مورد نوشتاری از طرف من اصلاح شد.

  کژدم

  پاسخحذف
 3. سپاس و درود متقابل ما(ا.و.گ.ا)،انجمن سلفچگان،انجمن روژهه لات و قطره ها برای کژدم،انجمن انگره مینو و دیگر یاران
  ā

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درود بر شما یاران گرامی

   من که کاری نمیکنم؛ این شماها و یاران انگره مینو هستید که شایستگان والاترین سپاسها هستید.

   حذف
 4. سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بر دیوسان پاچهارداران و امت حزب الله مبارک.5:44
  دستگیری صد زن ایرانی و خارجی در یک کلوب ‌شبانه کوالالامپور
  http://www.dw.de/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B1/a-18229850

  پاسخحذف
 5. با درود
  لطفادر آموزشهايى بعدى به تکنيکهايى آموزشى براى تظاهرات خیابانی و آموزشهايى که قابل استفاده بچه ها در درگيريهايى خيابانى ميباشد نيز بپردازيد. سپاس

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   یکی از یاران پرسیده بود که منظورتان از آموزش سیم کشی چیست؟ من به شوخی به ایشان پاسخ دادم که چون آمار بیکاری در ایران بالاست؛ با این آموزشها میخواهیم که جوانان با کسب مهارت کار پیدا کنند و در آینده آموزش لوله کشی و آموزش رانندگی هم خواهیم داشت.
   البته این پاسخ بر اساس وعده ای بود که یارا «انجمن انگره مینو» داده بودند. من به شوخی مطرح نمودم ولی واقعیت این است که پس از آموزش مبانی سیم کشی» ... آموزش رانندگی و لوله کشی نیز در راهند.
   باور کنید و منتظر باشید؛ همانگونه که من باور میکنم و چشم به راهم.

   حذف