۱۳۹۴ آذر ۴, چهارشنبه

نگاهی به سفر آقای پوتین به کشور تهران

آقای پوتین طبق برنامهٔ قبلی و هماهنگ شده با اتاقهای فکری انگل فرزانه؛ با یک حرکت نمایشی؛ نخست به دیدار خامنه ای رفت. این حرکت نمایشی برای القای این امر تدارک دیده شده بود که به ساکنین ایران و «حزبلبلی ها» نشان دهد که «انگل فرزانه» چنان قدرتمند و مقدّسی است که مردی مثل پوتین که وقتی نامش می آید «دنیا به خود می لرزد» و مردی که رهبر قدرتمندترین «کشور مسیحیت اورتودوکس» به شمار میرود؛ برای «انگل مقّدس» «قرآن خطی» به هدیه آورد. این حرکت نمایشی و ساختگی؛ خوراک تبلیغاتی چندین ماه «انگلهای تبلیغاتی نمازهای جمعه» و روضه خوانهای دیگر را فراهم خواهد آورد؛ تا در زیر این «ساز و دُهُل» بتوانند؛ مسئلهٔ «انقیاد کامل رژیم ننگین صفوی مسلک» به روسها را در زیر صداها و عربده های بلند؛ بپوشانند.
این سناریو مرا به یاد داستانی می اندازد که ساکنین ایران با آن آشنایی دیرینه دارند:
(میگویند که روزی یکی از مقامات دولت فخیمهٔ انگلستان در درون اتوموبیلی در یکی از شهرهای هندوستان در حال گشت و گذار بود که گروهی را میبیند که در حال پرستیدن گاو هستند. آن مقام انگلیسی؛ از اتوموبیل پیاده شده و از فضولات گاو برداشته و به صورت خویش میمالد؛ تا گاوپرستان فکر کنند: ببینید که گاو چقدر مقدس است که حتّی یک مقام دولت فخیمهٔ انگلستان هم اینچنین از او «تبّرک» میگیرد.)
اگر حتّی این یک داستان باشد؛ آنچه که آقای پوتین انجام داد؛ «جان بخشیدن» و «واقعیت بخشیدن» به آن داستان بود. آقای پوتین میتوانست؛ حتی بهتر از این نیز رفتار کند و از فرودگاه تا خیابان پاستور را با پاهای پرهنه و به صورت پیاده طی کند. تا ایمان «حزبلبلی ها» عمق بیشتری بگیرد. حزبلبلی ها بدانند که حتی «کارتون خوابهای الکلی» شهرهای دور افتادهٔ روسیه نیز به آنها میخندند و به زیرکی آقای پوتین افتخار میکنند. امّا جالب تر اینکه «حزبلبلیها» بیشتر از روسها به آقای «پوتین» افتخار میکنند.
پیام مهم دیگری که آقای پوتین در سفر خود بیان کرد این بود: «ما به دوستانمان از پشت خنجر نمیزنیم».
ایشان با این گفته ماجرای «معمّر القذافی» و «حسنی مبارک» را که واقعی نیز هست؛ به رُخ مبارک «انگل فرزانه» کشید و از طرف دیگر یاد آور شد که «با چشمهای خودتان میبینید که اگر روسیه به طور مستقیم وارد معادلهٔ سوریه نمیشد؛ اکنون تو و حزب الله لبنان و بشار اسد را تا به حال زنده زنده میخوردند و اگر مطیع اوامر پایدار ما باشید؛ از شما  به طور کامل حمایت خواهیم کرد؛ به شرطی که وسط راه به کوچهٔ علی چپ نزنید».
ماجرای ۷ سند و قرارداد و تفاهم نامه ای که در حضور امام حسن بنفش و آقای پوتین به امضاء طرفین رسیدند نیز ماجرایی از پیش طراحی شده بود تا «قدرت ملوکانهٔ پوتین» را به روسها نشان دهند که ببینید چه رهبری دارید که در طی ۹ ساعت با یک جلد قرآن خطی که به هیچ دردی نمیخورد؛ ۷ «قرارداد انقیاد» با «حکومت فخیمهٔ صفوی» بست و در فرداها خلیج فارس هم زیر چکمه هایمان خواهد بود.
قرارداد فروش اورانیوم غنی شدهٔ ۴ درصدی به کشوری خارجی از طرف رژیم انگلها که یکی از مفاد «برجام» است نیز در این سفر امضاء شد تا نشانهٔ عظمت این سفر به رخ کشیده شود و گرنه این ماجرا داستان صدها بار گفته شده و شنیده شده بود و جالب اینکه رئیس سازمان انرژی اتمی (صالحی) آنرا به عنوان «ورود ایران به باشگاه اتمی» خواند؛ یک جوک قدرتمندانه است.

امّا آنچه که مهم ترین بخش های نتایج این سفر را تشکیل میدهند عبارتند از:

۱- اعلام رسمی «عبودیت انگل فرزانه به درگاه کرملین» با شیوه ای «قدرتمندانه» است که فوتوکپی همان «نرمش قهرمانانهٔ مشهور»  است؛ که از خواستهٔ قهرمانهٔ «۱۹۰ هزار سو» به پذیرش نرمش قهرمانانهٔ «۵۰۰۰ سو» خاتمه یافت.

۲- آقای پوتین در برابر اینهمه دست و دلبازی دروغین؛ یک خواستهٔ اساسی از «انگل فرزانه» داشت و آن صدور گاز ایران از طریق «لوله های روسیه» بود. تا هر وقت خواستند؛ لوله ها را ببندند و یا باز کنند و صنعت گاز ایران نیز به شرایط دوران قراردادهای نفتی در ۷۰ سال گذشته با کمپانیهای انگلستان باز گردد و کنترل ذخایر گازی ایران به دست کرملین سپرده شود.

«انگل فرزانه» نیز طیّ یک فرمان پیامبرگونه فرمودند: تمامی قراردادها را فوری اجرایی کنید. زیرا پوتین بسیار شخصیت جذّابی دارد و اصلاً دروغ در ذات آن «یداللّه فوق ایدیهم» نیست.

هرچند که آقای پوتین با غرور و مستی پیروزی؛ تهران را ترک نمود  امّا  یک بدبیاری آورد:

آقای پوتین هنوز «سقوط هواپیمای مسافربری» را به طور کامل غورت نداده بود که یک جنگندهٔ روسی  و اجساد دو خلبان روسی و همچنین یک هلی کوپتر روسی در خاک سوریه؛ به گلویش فرو رفتند.
سرنگونی این جنگنده و متعاقب آن؛ هلی کوپتر نظامی روسی؛ راه  جدیدی را گشود. و آن اینکه:
پس از این جنگنده ها و هلیکوپترهای روسی توسط گروههای مسلّح مخالف رژیم اسد؛ و بوسیلهٔ موشکهای دوش پرتاب روسی سرنگون خواهند شد.

کژدم

۳۰ نظر:

 1. همانگونه که در پاسخ به پرسش یکی از خوانندگان (احتمالاً اطلاعاتی) برای دوبار تکرار نمودم؛ که در بخش نظرات پرسیده بودند که «بدون نفرت» به پرسش ایشان پاسخ دهم؛ گفته بودم که «حکومت ننگین انگلهای صفوی»؛ حتی اگر بتواند از مراحل کنونی بگذرد؛ پس از این باید پاسخگوی «تصفیه حسابهای قدیمی» باشد. هم «پرسش» و هم «پاسخ» در بخش کامنتهای نوشته های پیشین ثبت شده اند.
  لذا نیازی به تکرار آنها نیست و یک ذهن «جویا» و «پویا» میتواند زحمت «دوباره خوانی» را به خود بدهد.

  http://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/a-18874194

  میبینید که لینک بسیار طویل است و پیشتر از این یکی از خوانندگان پیشنهاد کرده بود که از نرم افزاری استفاده کنم که این لینکهای عریض و طویل؛ کوتاهتر شوند. من هم به خاطر شکّی که به چنین نرم افزارها دارم و نمیدانم که اینگونه نرم افزارها برای کوتاهتر جلوه دادن لینک به کدامین مراکز «جمع آوری اطلاعات» وابسته اند و در این میانه خوانندگان وبلاگ مرا به کجاها مرتبط میکنند؟؟!! ؛ نظر ایشان را نپذیرفتم و ایشان نیز ظاهراً «قهر» فرمودند.
  کژدم «قهر کننده ها» را بیشتر دوست میدارد. زیرا «سخن آنها پایان یافته است».

  بگذریم ....

  اگر «انگل فرزانه» فکر میکند که با پذیرفتن «استتار در زیر پشم خایه های پوتین قرآن خوان» میتواند خود را مخفی کند ......
  سخت در اشتباه است.
  خواننده ای گفته بود که چون بی تربیت هستی؛ خواننده هایت کم هستند.
  من میگویم:
  بی تربیت کسانی هستند که در زیر لایه های «جنگل آمازون خایه های پوتین؛ خود را استتار میکنند».

  کژدم فقط «کاشف» است.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. مثل اینکه باید بیشتر به «کُس کلک بازیهای» آقای «پوتین» پرداخت.
   آقای پوتین (یدالله فوق ایدیهم)؛ حتی در هدیه کردن «قرآن خطّی» نیز تقلّب کرده و یک «نسخهٔ مدل و تقلّبی ساخت روسیه» را به انگل فرزانه قالب کرده است. به تصویر «انگل فرزانه» نگاه کنید که چنان ذوق زده به این نسخهٔ تقلّبی نگاه میکند که گویا «دکترای باستان شناسی» دارد.... (هرچه میتوانید به این مفلوک فرزانه بخندید).
   آقای پوتین راست گفت که به دوستانش (منظورش نوکران تحت الحمایه)؛ از پشت خنجر نمی زند.... بلکه ... از پشت ... کی ..... میزند.

   http://www.radiofarda.com/content/f35_tass_peskov_koran_putin_khamanei/27385559.html

   حذف
  2. درود بر کژدم گرامی،
   برداشت من از سخن پوتین این این است که: وقتی می شود از روبرو خنجر زد چرا باید از پشت بزند.
   :)

   حذف
 2. برای اولین و اخرین بار به عنوان تنها ناوال یک پست بزنم تو وبلاگت ای دانش اموز شمن

  رییس جمهور بعدی امریکا نه انکه شما گفتید بلکه اقاای لیندزی گراهام خواهد بود

  11/25/2015 Naval

  پاسخحذف
 3. آنگونه که از اطلاعات مربوط به سرنگونی سوخو ۲۴ روسیه توسط نیروی هوایی ترکهای عثمانی بر می آید؛ این عملیات؛ یک عملیات «کمین» بوده است. نیروی هوایی ترکهای عثمانی منتظر ورود جنگندهٔ روسی به حریم هوایی خود بوده و قصد سرنگون کردن آنرا داشته اند. سوخوی ۲۴ روسی؛ در مجموع حدود ۲۰ ثانیه در حریم هوایی ترکیهٔ عثمانی پرواز کرده و در این ۲۰ ثانیه هم هشدار گرفته و هم مورد اصابت قرار گرفته است. به طوریکه موشک شلیک شده از F16 درفاصلهٔ یک کیلومتری خارج از مرزهای ترکیهٔ غثمانی مورد اصابت قرار گرفته است.

  آقای پوتین نیز «پیغام»ی را که با سرنگونی جنگنده اش به او فرستاده شد را کاملاً دریافت کرده است و اکنون میداند که «بازی با کلمات» جایی در «زمین سخت کارزار» کاربردی ندارد.
  گویا یکی از خلبانهای روسی که زنده دستگیر شده بود؛ برای ترمیم چهرهٔ آقای پوتین؛ به قیمت خوبی با ترکهای عثمانی معامله شده است.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ظاهراً آقای پوتین «جنگندهٔ سوخو ۲۴» و «هلی کوپتر نظامی» سرنگون شده را نیز «غورت» داد و آنهایی را که فکر میکردند؛ «روسها جواب دندان شکنی به ترکهای عثمانی خواهد داد و چه بسا جنگ جهانی سوّم براه افتد» را «سنگ روی یخ» کرد. یعنی شیعیانی را که حتّی «روسهای دو آتشه تر از روسهای اورتودوکس ودکا خور» هستند (کاتولیک تر از پاپ).
   البته هیچ ایرادی هم ندارد. مگر آن دیگریها چه میگویند؟؟؟؟
   آنها هم عاشق سینه چاک «آمریکا» هستند. امّا در نظر من؛ هر دو گروه یک وجه مشترک بنیادی دارند و آن «اندیشهٔ موالی گری» است و جنگ میان آنها؛ را نباید به «نبرد میان آنها»... بلکه به «نبرد میان نوکران این گروه و نوکران آن گروه» به حساب آورد.
   از موجوداتی که سابقهٔ ۱۴۰۰ سالهٔ موالی گری و «خود هیچ انگاری» دارند؛ چه انتظاری میتوان داشت؟

   تنها موجوداتی که «تحت نفوذ» هستند و موجوداتی «تحت نفوذ» تولید میکنند؛ شایستهٔ کشور و حکومتهای «تحت نفوذ» هستند.
   به عربده های انگل فرزانه در رابطه با «نفوذ» دقت کنید.
   سخنان او در حد «نوکر و عامل نفوذ و بلندگوی روسیه» است؛ که میخواهد «نوکری خود» را با عربده های ضد آمریکایی به نام «استقلال» جا بزند.

   حذف
  2. آقای پوتین به زبان خودمانی: «زیرش زایید» و اعلام خبر زایمان را به آقای «لاوروف» سپرد.

   http://www.bbc.com/persian/world/2015/11/151125_an_russia_turkey_plane

   حذف
 4. یکی از مشکلات فکری «ساکنین ایران» از هر گروه و دار و دسته ای که باشند این است که همیشه خود را در کلاسه بندی «دار و دسته»ها تعریف میکنند. یعنی «مقلّدین» بالفطره هستند. یا باید تقلید کنند و یا طبق فرمان «مجتهد» و «تلقینات» او به نقد دیگران بپردازند؛ و مهم هم نیست که با مسائل ساختاری برخورد کنند. همینقدر که بر علیه یک غول «رجز خوانی» کنند و «عربده» بکشند؛ برایشان اوج قهرمانی است.
  حدود ۲ سال پیش؛ یکی از کسانی که برای ادامهٔ تحصیل در سطح «دکترا» به «فرنگ» آمده بود را ملاقات کردم و سخنان زیادی گفتیم و شنیدم. پس از چند ماه؛ دوباره او را دیدم و پرسیدم که موضوع «رسالهٔ دکترا» به کجا کشیده است؟
  به من گفت: «رساله ام را در رابطه با یکی از ماشینهای سنگین که توسط کمپانیهای انگلیسی ساخته شده و در بازار کار حرف اوّل را میزند نوشته ام».
  من گفتم: افتخار بزرگی است که بتوانی به عنوان یک دانشجوی ایرانی؛ در بارهٔ چنین دستگاه عظیمی تحقیق بکنی.
  در پاسخ گفت:
  «چنان به هیکل این ماشین ریده ام؛ که کارخانهٔ سازندهٔ آن؛ حاضر است ۵۰ هزار یورو بپردازد؛ تا مقاله ام را منتشر نکنم».
  پرسیدم که: آیا حتی قادر هستی یکی از چرخ دنده های آن ماشین را طراّحی کنی؟
  گفت: کار من طراحی قطعات نیست.
  گفتم: یعنی اینکه کار تو فقط «ریدن» است؟

  دیگر چیزی نگفت و خفه شد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. در این هیر و ویر و کشتار و و موش و گربه بازی؛ «انگل فرزانه» باز هم به «آلت تناسلی» آویخته و یا به آن پناه برده است :))))))

   http://www.digarban.com/node/23260

   حذف

 5. اتفاقا من فكر ميكنم نقشه طراحي شده براي خاورميانه جديد بر اساس قوميت و مذهب در حال شكل گيري است اين مطلب در راستا به درگيري كشاندن تركيه شكل گرفته و غرب غرور اردوغان رو عامل اجرا نقشه قرار داده است كاري كه اردوغان در گرفتن راي كرد اكنون با همان عامل تركيه رو به تجزيه كردستان تركيه و تشكيل كردستان بزرگ در منطفه خواهد شد اردوغان با ناامن كردن شهرستانهاي كرد تركيه و تمايل مردم كه دوري ز جنگ سبب اخذ راي شد دوباره به قدرت رسيد حالا اين غرور ادوغان و قوي دانستن تركيه در ذهن خود وارد وادي جنگ شد اما اين جنگ مستقيم نيست اول صنعت گردشگري تركيه با خبر امروز مورد هدف قرار گرفت بخش اعظم گردشگران تركيه در شش ماه دوم سال از روسيه بودن حالا اگه بمبي در استانبول بتركه بقيهوگردشگران هم ديگر به تركيه نخواهند رفت يعني شصت ميليارد دلار درامد
  اهرم بعدي كم كردن گاز صادراتي به بهانه هاي مختلف كه در خبر ها امد كه روسيه تمام معاهدات خود را با تركيه باطل كرد يعني سر و صداي مردم تركيه در زمستان در خواهد امد و انزجار از دولت
  اهرم بعدي صادرات تركيه به روسيه كه جايگذين خواهد شد با كشور هاي ديگه مخصوصا چين

  دوستان تركيه تحمل اين فشار ها رو نداره و نمودار لير به دلار شايد باور نكنيد اما نسبت 1$=2/8لير هدف گرفته است اين يعني فروپاشي اقتصاد تركيه

  پاسخحذف
 6. ن برای روسیه دشوار نیست تا رابطه نسبتا خوب خود با کردهای ترکیه و سوریه را با در اختیار قرار دادن سلاحهای پیشرفته بهتر نموده و در آینده ای نه چندان دور شاهد سقوط جنگنده و یا جنگنده های ترکی از سوی جنگجویان پ کا کا نباشیم . تابستان امسال بود که خبرنگار و فیلمبردار روسی بعنوان معدود افرادخارجی بودند که به مخفی گاه رهبر پ کا کا ر در کوههای صعب العبورمرزی ترکیه و عراق رفته و فیلم و گزارش تهیه کردند. همانطور که در ساعات پس از این حادثه قیمت نفت ۱.۵ تا ۲ درصد افزایش یافت و اگر ترکیه بر روی عمیق تر کردن بحران سوریه حساب باز کرده باید گفت : عمیق تر شدن بحران سوریه با توجه به در پیش بودن فصل سرما میتواند قیمت نفت را باز هم افزایش دهد ، امری که به نفع روسیه با اقتصاد تضعیف شده اش از پایین بودن قیمت نفت و تحریمهای غرب ، تمام خواهد شد. با توجه به اطلاعات کم و یا ناقص پیرامون بحران سرنگونی جنگنده روسی از سوی ترکیه ، باید در روزهای آتی شاهد عکس العمل عملی روسیه چه در قالب قطع روابط دیپلماتیک ؛ تحریم توریستی ترکیه از سوی روسیه، گسترش حمایت هر چه بیشتر از دولت سوریه وکردهای ترکیه و سوریه .....خواهیم بود. و خواهیم دید قمار رجب طیب اوردغان چه پیامدهای منفی و مثبتی برایش خواهد داشت.

  fmoradi

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. fmoradi گرامی
   مطالبی که مطرح نمودید؛ میتواند درست باشد. امّا داستان بر سر «شیر شدن اردوغان» نیست. سرنگونی جنگندهٔ روسی از پیش طراحی شده بود و میتوان آنرا «عملیات کمین» نام نهاد. لذا اردوغان نیز میدانست که این حرکت چه عواقب احتمالی میتواند داشته باشد و همینطوری و یا «شیر شدن» اینکار را انجام نداده است.
   در رابطه با اهرمها نیز باید بگویم که همهٔ طرفهای درگیر اهرمهایی دارند که برخی از آنها پنهان است و برخی از آنها که مورد استفاده قرار میگیرند؛ به رسانه های کشانده میشوند. برخی نیز در دیپلماسی پنهان از طرف طرفین مقابل به اطلاع یکدیگر رسانیده میشود (به عنوان تهدید). برخی نیز با «جنگهای نیابتی» اعمال میشوند.
   حال باید دید که اهرمهایی که شما نام بردید؛ تا چه حد کارایی دارند. به عنوان مثال انفجار در استانبول و آنکارا نتوانست تعداد توریستها را تا حدی که شما مطرح میکنید (آنهم در سطح انفجار ترقّه) کم کند.
   روسها با شیر کردن «انگل فرزانه» کار را شروع کردند و آرام آرام کار به هزینه شدن حزب الله لبنان و بکار بردن نیروهای مزدور افغانی و کثافتستانی و عراقی کشید و اکنون روسها در حال هزینه کردن خودشان هستند. با ۲۹ فروند هواپیمای نظامی و هلیکوپتر آغاز کردند و اکنون در حال افزایش ادوات نظامی هستند و این افزایشها ادامه خواهند یافت و همراه با آن هزینه ها نیز به طور سرسام آوری افزایش خواهد یافت.
   تا آنجایی که من میبینم؛ روسها گام به گام به باتلاق کشیده میشوند. همینقدر که ادوات نظامی خود را گام به گام افزایش میدهند؛ نشانگر «اشتباهات محاسباتی» آنها است.
   امّا به قول شما باید منتظر بود و دید که کدامین مهمانهای ناخوانده و ناشناختهٔ دیگری به معادله وارد میشوند.

   حذف
 7. دفتر رهبر جمهوری اسلامی با انتشار یک یادداشت در تحلیل ژئوپلیتیک از این دیدار نوشت: «در ماه‌های اخیر اما اتفاق جدیدی در این نظم جدید صورت پذیرفت و آن پیوستن روسیه به ائتلاف محور مقاومت برای مبارزه با گروه‌های تروریستی در سوریه بود» و اضافه کرد: «به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها بیش از هر چیزی، از این پیوند بین روسیه و ایران، که سبب شده است سیستم موازنه‌ی قدرت قدیمی و نظم سنتی-آمریکایی در منطقه‌ی غرب آسیا (که همیشه به نفع آمریکا و متحدان منطقه‌ای او تصویر می‌شد) دچار تغییرات عظیمی شود، نگران‌اند.»

  در پایان این تحلیل هم آمده: «حضور ولادیمیر پوتین در ایران و ملاقات او با رهبر انقلاب نیز از همین زاویه قابل‌تحلیل و اهمیت است. از یک‌سو نشان‌دهنده‌ی قدرت تعیین‌کننده‌ی ایران است و از دیگر سو، نشان‌دهنده‌ی شکل‌گیری نظمی جدید است که کاملاً متناقض با نظم غربی است؛ نظمی که قابلیت ترسیم و تنسیق معادلات نه‌تنها در بُعد منطقه‌ای، که در بُعد بین‌المللی را نیز دارد.»

  تمام این تصویر در کنار بی‌اعتمادی ریشه‌دار آیت‌الله خامنه‌ای به بلوک غرب و نگرانی او از «نفوذ» به یکجا ختم می‌شود: این دیدار نسخه شفابخش رهبر جمهوری اسلامی برای مقابله او با سیاست‌های غرب گرایانه دولت حسن روحانی و ایجاد توازنی است که ساختار اقتصادی ایران را از وابسته شدن به غرب و افزایش بیش از اندازه قدرت دولت بیمه کند.

  حالا باید منتظر ماند و دید: نسخه شفابخش حسن روحانی چیست؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   حدود ۷۰ سال پیش نیز چنین نسخهٔ شفابخشی در ایران ظاهر شد. رضا شاه نیز چنین پنداشت که آلمانها پیروز خواهند شد. به طور مخفیانه جانب آلمان نازی را گرفت. سپس ایران اشغال شد. رضاشاه به جزیرهٔ موریس تبعید شد و حدود ۸۰۰ هزار نفر از ایرانیان از گرسنگی (قحطی) جان باختند.
   رژیم انگلهای صفوی از زمان همه کاره شدن اکبر بهرمانی؛ به حیاط خلوت پنهان روسها تبدیل شد و ۳ روز پیش از پس پرده بیرون آمد.
   اتفاقاتی می افتند و اتفاقاتی که قرار است بیفتند؛ در حال شکل گرفتن هستند.
   حسن روحانی مگر کیه؟ که نسخهٔ شفابخش هم داشته باشد و یا نداشته باشد؟

   حذف
  2. یکی از بقایای هواداران آلمان در جنگ جهانی دوّم در «تربیز» (تلفظ تبریزی برای تبریز)؛ شخصیتی واقعی بود که پس از «ستارخان» و «باقرخان» و «ساری قولو خان» در تبریز از مشاهیر روزگار بود که اکنون به «مشاهیر تاریخ» پیوسته است. نامش را نمیدانم ولی به «آلمان چِزدی» (آلمان گوزید) مشهور بود.
   این شخص از هواداران آلمان نازی بود و در میان اطرافیانش به همین «هواداری» مشهور بود (شخصیتی شبیه بسیاری از افتخار کنندگان به کوروش بزرگ؛ که هیچ نشانه ای از آن نابغهٔ سیاسی در وجود بی وجودشان یافت نمیشود).
   پس از شکست آلمان نازی؛ همگان او را به ریشخند گرفتند و گفتند: «آلمان چِزدی». این شخص آدم فقیری بود و مورد ملعبهٔ دائمی قرار میگرفت و هرشخص «موذی» که او را میدید؛ برای مزاح داد میزد: «آلمان چِزدی».
   من تا به حال نشنیده ام که این شخص؛ حتی برای یکبار هم که شده؛ از این زخم زبان؛ ناراحت نشده و گوینده را به قصد کتک زدن دنبال نکرده باشد.
   داستان این مرد و داستان شخصیتهایی بسیار بزرگتر از او که در ایران میشناسیم؛ یکسان است:
   تو که کاره ای نیستی.... چرا نوکری بیگانگان را میکنی؟ و از پیروزیهای آنها؛ که برای تو هیچ سودی ندارد خوشحال میشوی؟
   تو که در یک سرزمین «تحت نفوذ ۱۴۰۰ ساله» به عنوان یک «نوکر» به دنیا آمده ای .... برایت چه فرقی داردا که «آلمان» باشد و یا «آمریکا» باشد و یا «روسیه»؟
   آیا راهی برای «برون رفت» داری؟
   اگر نداری .... پس اینهمه هیاهو برای چیست؟

   حذف
 8. خلیج عربی. !!! من نفهمیدم این ترکهای ایران اشغالی با حودنشونهم مشکل درند.وطن فروشی؟؟!! و یا میدونم.................... https://www.facebook.com/182006371862029/videos/1005308296198495/

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   این ارازل و اوباشی که میبینید؛ تحت الحمایهٔ «وزارت اطلاعات» و اطلاعات سپاه هستند. من نمیدانم که چند بار این موضوع را باید توضیح دهم.
   در دورهٔ احمدی نژاد نیز وبسایتی به نام «فرزندان کوروش» بوجود آمد که احمدی نژاد را به مقام خدایی میرساند؛ به آخوندها فحش میداد و رحیم مشایی را پدر ایران نوین بدون آخوند میخواند.
   من همان زمان گفتم که این روسپی زاده ها محصول وزارت اطلاعات و سایر باندهای اطلاعاتی امنیتی «انگل فرزانه» و «تمساح یزدی» هستند.
   «فرزندان کوروش» را «گوگل» کنید تا ببینید که آیا به سوراخ مادرشان و یا خواهرشان فرو رفته اند؟
   چرا دیگر نیستند؟
   شما نیز یا «تازه به میدان آمده اید» ؟؟؟!!!
   یا اینکه میخواهید با من بازی موش و گربه راه بیندازید.
   نظرتان را منتشر کردم؛ نه به این خاطر که «کشف عجیب و غریبی» بود؛ بلکه برای اینکه باز هم برای چندمین بار موضوع «پان ترکیسم» و آفرینندگان آنرا گوشزد نمایم.

   حذف
 9. حکومت اخوان المسلمینی ترکهای عثمانی با سیاست «بندبازی» و چرخشهای ادواری و تولید بی اعتمادی نسبت به خود در میان آنهایی که ظاهراً باید دوست آنها می بود؛ مورد توجّه روسها قرار گرفت و در اوج بحران تحریمهای غرب بر علیه روسیه؛ صدور مواد غذایی به روسیه را به عهده گرفت. ترکهای عثمانی از «پولشویی» برای «انگل فرزانه» و میانجیگری میان سوریه و اسرائیل گرفته تا ریختن اشک تمساح برای حماس و سپس دوستی با رژیم اسد و وارد کردن ضربات امنیتی به اسرائیل و .... تا آفرینش «داعش» و سپس «قاتل خواندن» غربیها که میخواهند «کودکان عثمانی را بکشند»؛ مانند «ماهی لغزنده» در هیچ دستی باقی نماند. شاید دیدارها و ماچ و بوسه های آقای پوتین با ترکهای عثمانی در ۲ سال اخیر نیز به همین دلیل بوده است که ترکهای عثمانی را «بی پرنسیپ» و «مهرهٔ لقّ» در میان اعضای ناتو می دید. امّا همین مهرهٔ لقّ به روسها ضربه ای حیثیتی زد که روسها باید احتمال آنرا نیز در محاسبات خود میگنجانیدند. امّا ترکهای عثمانی اکنون به لبهٔ مرز «ناچاری» رسیده اند. اینرا «ناچاری» میخوانم؛ زیرا «انتخاب» معمولاً زمانی معنی دارد که توانایی آنرا داشته باشی و «حرکت از روی ناچاری» با اینکه ظاهراً به «انتخاب» شباهت دارد؛ امّا «انتخاب» نیست.
  من فکر میکنم که «ترکهای عثمانی» به همان بازی «پناه بردن به آغوش» که انگل فرزانه آنرا «نسخهٔ شفابخش» نامید کشانیده شوند. اگر انگل فرزانه در نهایت و با پروپاگاندای «نسخهٔ قلّابی قران خطی» مدال طلای نوکری علنی روسیه را به گردن انداخت؛ اکنون نوبت «اخوان المسلمینیهای عثمانی» است که از بندبازی دست برداشته و در یک نقطهٔ جغرافیای سیاسی با طول و عرض و ارتفاع مشخص که توسط آمریکا و اسرائیل وعربستان سعودی ترسیم میشود؛ خود را «باز تعریف» کنند.
  اظهارات اخیر مقامات حاکمیت روسیه در رابطه با «تنظیم روابط نوین با ترکهای عثمانی» (تحریمها و مواضع خصمانه)؛ شاید آخرین شانس واقعی برای ترکهای عثمانی باشد؛ تا «شارلاتانیسم» را کنار گذاشته و فکر «ماهی گرفتن از آب گل آلود» در «بازی بزرگان» را از سر بیرون کنند.
  برخلاف تصور «گروهبان رحیم صفوی» که میگوید ترکهای عثمانی اشتباه استراتژیک کرده اند؛ باید به عرض ایشان و همپالگیهای ایشان (سربازان پیاده نظام آقای پوتین) برسانم که: غرب و عربستان سعودی و اسرائیل از این حرکت روسیه بسیار خوشحالند. زیرا ترکهای عثمانی در حالت آچمز قرار گرفته اند و راهی به جز آرمیدن در «آغوش طرف مقابل روسها» برایش باقی نمانده است. مگر آنکه «اردوغان» طبق خواستهٔ آقای پوتین؛ بگوید : گُه خورده است.
  نخستین مورد از عواقب خواستهٔ آقای پوتین از «اردوغان بند باز و شارلاتان» این است که: «پایگاه نظامی اینجرلیک» به شدّت فعال خواهد شد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. بگذارید این سخن را با یک «جوک تلخ تبریزی» پایان دهم. برخلاف برخی از فارس زبانهایی که حتی کمتر از «خر» میفهمند و در پسوند نام «تُرک» حتماً «خر» را اضافه میکنند تا خدای ناکرده «نماز ناسیونالیستی قلّابی و خائنانهٔ شان باطل نشود»؛ سخنان «تبریزیها» را باید با «آب طلا» نوشت.
   اینک آن «جوک تلخ تبریزی»:
   روزی مردی در استانبول؛ با یک روسپی ترک عثمانی مشغول کار بود که ناگهان صدای «اذان» بلند میشود و «روسپی عثمانی»؛ کار را نیمه کاره رها کرده و غسل میکند و پارچه ای روی خود کشیده و به «نماز» می ایستد.
   مشتری که هاج و واج مانده است؛ پس از پایان «نماز عرفانی آن زن روسپی»؛ از او میپرسد:
   معنی این کار تو چیست؟ هم روسپی هستی و هم نماز میخوانی؟
   روسپی عثمانی میگوید:
   روسپیگری شغل من است و «اسلام» ... «دین» من است.
   مفهوم تلخ این جوک در «هماغوشی اسلام و روسپیگری» در فرهنگ ترکهای عثمانی است.

   حذف
 10. فدایی اقا  این آقا حتی وقتی به آمریکا دعوت میشه و با رییس جمهور آمریکا که خودش رو مقتدرترین رییس جمهور جهان میدونه ملاقات داره با اون هم بصورت مغرورانه رفتار میکنه و اگر احساس کنه حتی در آمریکا کوچکترین کم احترامی دیپلماتیک نسبت بهش انجام بشه از همون فرودگاه برمیگرده به کشورش وقتی با رییس دولت آمریکا هم مصافحه میکنه دستش رو جلو نمیبره و طرف مقابلش رو مجبور به ادای احترام میکنه.  اگه برنامه تشریفات کمترین ایرادی داشته باشه حتی در آمریکا جواب سخت میده اما همین آقا وقتی امروز وارد فرودگاه تهران شد به راننده مخصوصش گفت به محل برگزاری برنامه تشریفات نمیخواد بری و این برای اولین بار در دوران ۱۸ سال ریاست دولتش بوده.  این رییس جمهور مغرور چند روز پیش خاضعانه خدمت رهبر انقلاب اسلامی ایران رفت اونم بدون هیچ تشریفاتی و بدون هیچ تکلفی اون کسی نیست جز آقای پوتین که حتی اوباما رو در برابر خودش حقیر میبینه اما امروز طبق خواسته ی خودش برنامه تشریفات رو کنسل کرد و مستقیم رفت بیت رهبری تا به تمام جهان این پیغام رو بده که که همه ی رهبران جهان چیزی به نام صداقت ندارند که برایشان خاضعانه رفتار کنه جز امام سیدعلی خامنه ای که متاسفانه در کشور خودمان قدرش شناخته نیست .  پوتین چند سال پیش هم که تهران خدمت حضرت آقا رسید و بعد به کشورش برگشت در رسانه های خودشون گفت من کتاب زندگانی مسیح را خوانده بودم اما در تهران چهره ی مسیح را دیدم!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس فدایی
   منتشر کردم تا مردم اندکی بخندند.

   حذف
  2. واقعا هم خنده داره. خامنه ای بد تو مخمصه گیر کرده. این چرت و پرتا رو پول می ده بنویسن تا شاید دردش کم شه.

   حذف
  3. با درود
   کژدم به این فدایی رهبر بگو این لینک را بخواند:
   https://tohfeyegarmsar.wordpress.com/2015/11/28/%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C/

   حذف
  4. ناشناس گرامی
   مگر به کسی که خودش را «فدایی انگل» میخواند و ارزش واقعی خودش را نشان میدهد میتوان پیشنهادی داد که «اثر کند»؟؟
   اگر اینگونه بود؛ نه تنها شمپانزه ها و عنترها؛ بلکه سوسکهای مستراح نیز؛ «انسان» میشدند.
   اگر نتوانی بر «طبیعت» غالب شوی؛ عوارض جانبی تولیدات «طبیعی» را یا باید تحمل کنی (کشتار و فلسفه بافی) و یا راهی برای جلوگیری از «بازتولید طبیعی» این موجودات پیدا کنی.

   حذف
 11. لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، روز جمعه 27 نوامبر برای اولین بار در باره امکان مشارکت دادن نیروهای ارتش سوریه در جنگ علیه داعش، سخن گفت.

  کژدم این جریان ترورویستی در پاریس چه ادرنالینی بود که به قول خودت به این جریان تزریق شد این که باعث قلب موضوع و هدف مشخص توسط الیت به قول شما می شود!!!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   ماجرای پاریس چیزی شبیه سرنگونی جنگندهٔ سوخو ۲۴ روسی است.
   داعش با ماجرای پاریس فرانسه را به بهانهٔ نزدیک شدن به روسیه؛ به روسها فرو کرد و ماجرای سوخو ۲۴ ترکهای عثمانی را درشرایطی قرار داد تا بالاخره از بندبازی و شاخه به شاخه پریدن؛ به «آغوش پدری» باز گردند.
   هشیار باشید و «داعش» را همسنگ «القاعده» نگیرید. «القاعده» نتیجهٔ «اشتباه محاسباتی» یک «جیمز باند عربستانی ناراضی» بود. «داعش» را «مِرّیخی ها» (موجودات فضایی ناشناس) بوجود آورده اند.

   حذف
 12. کژدم، این متن رو منتشر نکن.
  ولی یک درصد احتمال بده اون دانشجوی متخصص ریدن، یه اطلاعاتی بوده و تو با انتشار اون متن، کمی خودت رو لو دادی. دست کم قیافه ات شناخته شده.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی

   منظورتان را نفهمیدم؟ آیا منظورتان خودتان است؟

   حذف
 13. کژدم گرامی منظورتان از عبارت "«داعش» را «مِرّیخی ها» (موجودات فضایی ناشناس) بوجود آورده اند." استعاره بود یا جدی؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   استعاره بود. آیا باور میتوانید بکنید که ۴۰۰ نفر بتوانند «موصل» را بگیرند؟ سپس بیش از ۳۰۰۰ نفر را مثل گوسفند؛ سلّاخی کنند؟ ویدیوهای نخستین حرکت داعش در رابطه با حملهٔ برق آسای آنها یادتان می آید؟
   اینکه داعش جنگجویان خوبی دارد؛ غیر قابل کتمان است. امّا مسخره نیست که باور کنیم که ۴۰۰ نفر چندین لشکر را فراری دهند؟!
   پس چرا همین جنگجویان بسیار خوب و دلاور (غیر قابل انکار) در «کوبانی»؛ تنها هنرشان کشته شدن بود و هیچ غلطی نتوانستند بکنند؟ در حالی که تمامی امکانات ترکهای عثمانی در اختیار داعش بود.
   پاسخ بسیار روشن است:
   در حملهٔ نخستین و سپس در تصرف رمادی؛ به آنها «کوچه» دادند.
   اکنون نیز شاهد جفتک پرانیهای «پوتین» هستیم و بسیاری از احمقها به روسها امید بسته اند. راستی چرا صدای هیچکس در نمی آید؟
   آیا از پوتین و یا جنگ جهانی و یا جنگ اتمی می ترسند؟
   پاسخ این است:
   به هیچ وجه.
   اگر به روند حرکت روسها در سوریه نگاه کنید؛ همانگونه که در مقالهٔ بالا گفته ام؛ حرکت روسها بر «وحشت بی پایان» استوار است. برای یک جفت کفش «نگهبان» میگذارند و سپس برای آن «نگهبان یک جفت کفش» چندین جنگندهٔ محافظ و فرودگاه و ادوات لازم دیگر را به دورش میچینند و برای حفاظت از آن جنگنده ها؛ کشتی جنگی موشک انداز و چندین زیردریایی برای محافظت از آن کشتی موشک انداز و ..... الی ماشاءالله.
   حماقتهای آقای پوتین مرا به یاد ۲ مطلب می اندازد:
   ۱- نظریهٔ آلفرد آدلر در رابطه با اعمال «وحشت زدگان».
   ۲- داستان آن موش کور در یکی از نوشته های فرانتس کافکا.

   آقای پوتین سرشار از افتخارات و مدالهایی است که اطرافیانش و «رسانه ها» به او میدهند.
   این مدالها و افتخارات؛ تکران ماجرای «داعش و موصل» است.
   آیا شعارها و عربده های «بمب اتم حق مسلّم ماست» را به یاد می آورید؟
   پوتین در حال تکرار همان عربده کشیها است.

   باور نمیکنید؟
   بنشینید و ببینید.

   حذف