۱۳۹۴ آذر ۶, جمعه

سوریه و ۲ نقطهٔ عطف

اگر به آمار کشته ها و زخمیهای نیروهای درگیر در سوریه نگاهی بیندازیم؛ تعداد کشته های علویها حدود ۱۰۰ هزار نفر میباشد که شامل نظامیان و غیر نظامیان علوی است. در یک جنگ داخلی؛ این امر طبیعی است. در طرف مقابل نیز حدود ۲۰۰ هزار نفر از مردم سوریه اعم از نظامیان و شبه نظامیان و غیر نظامیان سوری دیده میشود. این نیز طبیعی است.
امّا در رابطه با نیروهای خارجی درگیر در معادلهٔ سوریه؛ حتی یک سرباز ترک عثمانی و یا اماراتی و قطری و عربستانی و آمریکایی و اردنی؛ کشته نشده اند.
امّا در ۲ ماه اخیر شاهد کشته شدن تعدادی از اعضای سپاه پا چاهارداران و اخیراً نیز شاهد کشته شدن تعدادی از نیروهای نظامی روسها هستیم. این دیاگرام کشته ها و زخمیها؛ نشان میدهد که به جز حاکمیت شیعی ایران و دولت آقای پوتین؛ هیچ حکومت خارجی دیگری که در معادلهٔ سوریه نقش دارند؛ به چنان وضعیتی دچار نشده اند که برای جبران خسارات؛ به طور مستقیم وارد نبرد شوند. در نبردهای نیابتی همه میتوانند یکدیگر را متهم و محکوم کنند؛ ولی دادگاه بی طرفی وجود ندارد که با قدرتی بالاتر از همهٔ طرفهای درگیر؛ وارد تحقیقات شده و حساب هر کسی را کف دستش بگذارد. آنچه که خنده دار است اینکه:
«طرفهای درگیر در سوریه؛ همگی عضو سازمان دروغین ملل متحد هستند.». متحدینی که شاید تنها نقطهٔ اتحادشان؛ ریختن خون یکدیکر است.
من (کژدم) اسیر «پروپاگاندا» نمیشوم و دلایل طرفهای درگیر در این نبرد را که در بوق و کرناها دمیده میشوند؛ را نمیپذیرم؛ زیرا هرکسی که در این نبردها شرکت دارد؛ باید «بهانه ای عامّه پسند» برای بسیج افکار عمومی ساکنین کشورش و تأثیر گذاری بر افکار بین المللی عرضه کنند و همهٔ این مزخرفات (پروپاگاندا) بسیار همسان هستند وبر ۲ اصل استوارند:
۱- همه اش تقصیر تو بود.
۲- من برای نجات آمده ام.
حتّی بر روی زمین سخت آوردگاه نیز همهٔ نیروهای درگیر؛ تلاش میکنند از «نیروهای نیابتی» استفاده کنند تا امیال آنها زیر پرده بماند.
روسها ۵ سال است که از نوکران پاستور نشین و علویها استفاده میکردند و این نوکران نیز به نوبهٔ خود از نیابتیهای دیگر استفاده مینمودند. امّا این داستان برای «کرملین» به پایان رسید و پیش از اینکه آخرین فشنگهای صفوی و علوی خود را شلیک کنندوارد میدان شدند تا بازی را عوض کنند. امّا شیوه ای که روسها برای «تغییر بازی» بکار میبرند اثر بخش نخواهد بود.
روسها نخست از وعدهٔ ۴ ماهه برای تغییر مسیر بازی سخن گفتند. اکنون تقریباً ۲ ماه از آن وعدهٔ ۴ ماهه گذشته است و هنوز نه تنها هیچ تغییری در راستای اهداف روسیه بوجود نیامده است؛ بلکه صحنه هایی را بر روی پرده به نمایش گذاشته است که اگر از نظر بعضیها «نشانهٔ درایت و سیاست و کیاست آقای پوتین» است؛ از نظر من نشانهٔ «حماقتها و اشتباهات محاسباتی کرملین به رهبری آقای پوتین» هستند. این سخنان فقط  «ادعاهای بی پشوانهٔ وبلاگ کژدم» نیستند و همینقدر که آقای پوتین پس از «افلاس در جنگ نیابتی» خود را هزینه میکند دلیلی بسیار مُتقن است.
آنهایی که بنا بر «فرهنگ زمان جنگ سرد»؛ قدرت نظامی را روسیه را پیش میکشند؛ چرا از خود نمیپرسند که پس چرا روسها همان مسیری را که آمریکا و اقمارش به عنوان «دکترین» برگزیده اند (حمایت از ما و سرباز از شما) را به طور ناشیانه «کُپی» میکند و نه تنها هیچگونه «نو آوری روسی» در این زمینه دیده نمیشود؛ بلکه روسها متحمل ضربات مستقیم شده اند؟! ضرباتی که دیگران متحمل نشده اند.
اینکه روسها «ترکهای عثمانی» را «تنبیه اقتصادی» کنند؛ یک بازی Game Changer در «مقیاس کلّ بازی» نیست. بلکه یک قدرت نمایی فوتوشاپی است. زیرا اگر مسئله فقط به «ترکهای عثمانی» ختم میشود؛ اینهمه تنبیهات؛ به معنی «بکار بردن تمامی اهرمهای موجود در دست روسها» بر علیه ترکیهٔ عثمانی است. لذا اهرم دیگری باقی نمانده است و ترکهای عثمانی میتوانند آزادانه تر و به دور از ترس از دست دادن درآمد توریستی و .... حرکت کنند. برای روشن تر شدن این نظریه باید به «انفجار تمامی دکلهای برق» در شبه جزیرهٔ کریمه توسط «تاتارها» اشاره کنم. مردم کریمه پس از پیوستن به روسیه و غریوهای شادی نخستین؛ اکنون به بدبختی و پیسی گرفتار شده اند و اکنون  مسئلهٔ اصلی  کم شدن این دردها نیست؛ بلکه بر سر عمیقتر کردن آنهاست. 
از طرف دیگر نباید به هیچ وجه فراموش کرد که ارزش «بشار اسد» و «انگل فرزانه» برای روسها؛ فقط مربوط به سوریه نمیشود؛ بلکه در مجموعهٔ بازی کلانی که روسها با غرب براه انداخته اند؛ تعریف شده است. لذا اگر «آن بازی کلان» مورد معامله قرار گیرد؛ «انگل پاستور نشین» و «بشار اسد»؛ در فاصلهٔ زمانی یک «بشکن زدن» از معادله حذف خواهند شد.
آقای پوتین حتّی در هدیه کردن «فوتوکپی نسخهٔ خطی قرآن» به «انگل فرزانه» پیامی فرستاد که خیلیها هنوز آنرا نگرفته اند.
به نظر من پیام آقای پوتین برای غرب این بود:
اگر حتی در سوریه شکست بخوریم؛ من میتوانم سگ هاری را که ارزشی بیش از « شادمانی احمقانه از هدیهٔ  یک فوتو کپی» را ندارد را مسلّح کنم (اشاره به کیم جونگ اون).
به نظر من؛ پاسخ پیغام آقای پوتین با سرنگونی جنگندهٔ روسی و متعاقب آن با انهدام هلیکوپتر جنگی روسی؛ داده شد.
لذا اقدامات فوتوشاپی آقای پوتین مبنی بر تحریم اقتصادی  ترکیهٔ عثمانی؛ مانند «حنای بعد از عروسی» است که همگان میدانند به کجا مالیده میشود. بنا بر این فریب هیاهوهای رسانه ها را نخورید. زیرا رسانه هایی که میشناسید؛ مخلوطی از خبرهای دستچین شده و تعابیر برای «مهندسی اجتماعی» هستند.
میگویند که احتمالاً  اروپا بر سر شرکت در «مبارزه علیه داعش»؛ به دو دسته تقسیم شود. پرسش این است که کدام اروپا؟
در رسانه ها چنان از «اتحادیهٔ اروپا» سخن میگویند که گویی «قرارداد شینگن» و «یورو» میتواند اینهمه کشورهای نا همگون را به یک «موجود واحد» تبدیل کند. به نظر من این یک شوخی است که پس از فروپاشی اتحاد شوروی بر سر زبانها افتاد. واقعیت این است که اگر چیزی با پتانسیل تبدیل شدن به «اتحادیهٔ اروپا» را داشت؛  تا کنون موجودیت یافته بود؛ و اگر موجودیت نیافته است؛ به این معنی است که که اگر حتی چنین عزمی وجود دارد؛ سالهای بسیاری در پیش روی خود دارد؛ تا به واقعیت تبدیل شود. لذا باید تلاش روسها را نه در «جذب بخشی از اتحادیهٔ اروپا»؛ بلکه در «ممانعت از تشکیل اتحادیهٔ اروپا» جستجو کرد.
آنچه که در سوریه جریان دارد؛ نبرد «دیکتاتوری و دموکراسی» نیست. بلکه نبردی حساب شده برای تبدیل نمودن روسیه به یک «فرمانبردار» است. حال اگر آقای پوتین نمیتواند بپذیرد؟؟!! باید منتظر بسیار بدتر از آنچه که در این ۲ ماه بر روسها گذشته است باشد.

کژدم

۲۴ نظر:

 1. مگه کیم جونگ سگ هار زنجیری چین نیست چگونه چین همچین کارتی رو در اختیار پوتین قرار داده؟و در اینصورت عکس العمل غرب در ارتباط با چین به چه شکلی خواهد بود؟
  و اینکه روسیه در تز خودش که خواهان مانع شدن از ایجاد یک اتحادیه اروپا متحد می باشد چه کشورهایی اروپایی و با چه زمینه هایی همراهیش می کنند(در اینکه اروپاییها مخصوصا کشورهای درجه 2 و 3 دارای قیمت به خصوصی هستند که باید کشف بشود شکی نیست)اما عکس العمل امریکا و متحدان غربی نزدیکش چه خواهد بود؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   شاید نارسایی در شیوهٔ گفتن من بوده است. منظورم از ذکر نام نحس «کیم جونگ اون»؛ تکرار «فوتو کوپی شیعی» آن حیوان در خیابان پاستور بود.

   حذف
 2. ژرمن : همه دعواها سر بشکه های نفت ارزان قیمت داعشه!
  یعنی همش برای پول وثروته .روسها میخوان تو این بازار سیاه نفعی ببرند اما امریکا و دارو دستش بهشون محل نمی زارن .
  واقعا اردوغان خوب دماغ پوتینو سوزوند.والان پوتین حسابی کونش سوخته.ههههههه

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها

  1. «نفت داعش» به آن مقداری نیست که بتواند روی بازار نفت تاثیر بگذارد. امّا به خاطر پیشینهٔ ذهنی مردم خاورمیانه در رابطه با «نفت» (همهٔ جنگها به خاطر نفت است)؛ همهٔ بوقهای تبلیغاتی (پروپاگاندا) بر روی این مسئله تمرکز کرده اند. داعش یک سازمان پیزوری مانند حزب مشارکت و چریکهای فدایی و کومه له و حزب دموکرات کردستان و ..... نیست که نیاز به «فضای باز سیاسی» داشته باشند تا بتوانند در یک «رفراندوم» و یا «انتخابات تحت نظارت سازمان ملل متخاصم» گوشه ای از قدرت را بدست گیرند.
   داعش یک سازمان در «قامت حکومتی» است. قد علم کردن در «قامت حکومتی» هزینه های حکومتی دارد. بویژه آنکه آن سازمان در حال جنگ است. لذا هزینه های جنگی و اطلاعاتی و امنیتی آن سرلوحهٔ همهٔ هزینه ها است.
   (نظریهٔ ظهور در قامت حکومتی را چندین سال پیش تر از ظهور داعش من در رادیو تندر مطرح نمودم. گاوها رادیوهایشان خراب بود و مطلب را نگرفتند).

   هوی ... مستر ژرمن.

   به جای نوشتن و نظر دادن (تکرار بی انتهای بالاترینی ها)؛ بهتره که «بیشتر مطالعه کنی».
   قصد من توهین به شما نبود. فقط میخواهم بگویم که اگر بیشتر بخوانی و مطالعه کنی؛ اینچنین حرف نمیزنی که روسها میخواهند «نفت داعش» را «هپله هپو» کنند و آمریکایی ها هم میخواهند همهٔ نفت داعش را خودشان بخورند و به کسی ندهند و تمامی این کشتارها به خاطر مبلغی در حد یک میلیون دلار در روز است (درآمد روزانهٔ داعش از نفت).
   من اگر به جای شما بودم؛ ذهنم را صیقل میدادم و تصمیم میگرفتم که آیا «سیاست» را «ماست خیار پس از نوشیدن عرق سگی» بینگارم؟
   یا اینکه:
   حد اقل چند کتاب در رابطه با علوم سیاسی بخوانم و مهم تر از خواندن: یک کمی فکر کنم. (منظورم خواندن اشعار آخ .... اووووخ .... فروغ فرخزار و و تقسیم عادلانهٔ پپسی کولا و یا «بوف کور» و «سمفونی مردگان» نیست. البته اگر از گروه «مردگان زنده = زامبی ها» هستی؛ میتوانی از این آثار تاریخی اندیشهٔ منحط «روشنفکرترین انسان سانها» لذّت بِبَری؛ من هم گلایه ای ندارم. ولی توی باغ سیاست و حکومت و قدرت؛ نرو).
   این پاسخ را «توهین» ندان. این یک «کشیدهٔ نیمه محکم روی گوش» برای بیداری بود.(نگران صدای زنگ در گوشهایت پس از خوردن کشیده نباش؛ .... خوب میشود)
   بیاموز تا فریب نخوری.

   حذف
 3. آیا پوتین و به تبع وی، روسیه پوتین سرنوشتی جز شکست و هضم شدن در نبرد سوریه را بویژه با توجه به اینکه طرف دیگر معادله نه ترکیه و نه امریکا و نه اروپا بلکه سیستمی بنام ناتو است، دارد؟ روسیه پوتین تا کی می تواند کوتاه آمدن و احتراز از درگیری با ناتو را ادامه دهد و وانمود کند که قدرتمند است؟ آیا در صورت کرنش پوتین در قبال ناتو و امریکا سرانجام روسیه به خاکریز امریکا در مقابل نفوذ چین تبدیل خواهد شد؟ در صورتی که پوتین برای حفظ داشته های خود، با غرب به تفاهم برسد وضعیت سوریه و رژیم حاکم بر ایران را چگونه می بینید؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   نوشتهٔ شما نشان میدهد که آدم خوش فکری هستید. استفاده از نام مرکّب «سیستمی به نام ناتو» به تنهایی کافی است که این خوش فکری را نشان دهد.
   امّا در نظر بگیرید که «ناتو» زمان «جنگ سرد» و وجود اتحاد شوروی؛ با «ناتو» کنونی فرق بسیاری دارد. هر چند که همیشه ناتو از پستان پر شیر آمریکا تغذیه میکرد و همچنان میکند.
   از سوی دیگر؛ در اندیشه های سیاسی خود؛ ۲۰۰ سال آینده را نیز به عنوان یک عنصر تعیین کننده در رفتارهای کنونی حکومتها وارد کنید؛ تا شکل بگیرند.
   زمانی که شکل گرفتند و قابل «دیدن» شدند؛ ... هرگز آن تصویر را فراموش نکنید و گرفتار حرکات روزمرهٔ حکومتها نشوید.
   اگر نخ تسبیح پاره شود؛ دانه های تسبیح به زمین ریخته و موجب «پریشان فکری» خواهند شد.

   حذف
 4. من به طور شخصی خبرهای مربوط به کشته و یا زخمی شدن گروهبان حاجی بادمجان را «پروپاگاندا» می انگاشتم.
  ولی بیانیهٔ آبدوغ خیاری که به جای مصاحبهٔ صوتی تصویری با «حاجی بادمجان» در «پشمک نیوز»های رژیم انگلهای صفوی منتشر شده است.خبر زخمی شدن این «نوکر روسیه» در سوریه را به حقیقت نزدیک میکند. اگر این گروهبان سوگند خورده به درگاه «کرملین» هنوز نمرده باشد. شانس آورده است.
  امّا اگر بمیرد ....
  خوش به حال «حاج آقا گلستانی» مشهور ....

  پاسخحذف
 5. حكومت ترکیه وجهه خیلی مثبتی در داخل و خارج ندارد و از داعش در سركوب کردهای سوریه و عراق حمایت کرد اما در وضعیت فعلی مورد حمایت ناتوست ، معمولا غربیها در ناک اوت کردن طرف مقابل از سیستم تهاجم عنكبوتی استفاده میکنند ، وقتی طرف حسابی در تله نامریی گیر افتاد هر دست و پا زدنی موجب اتلاف انرژی و توانش میشود و در نهایت ...

  روسیه در مقابل ناتو به حشره ای در مقابل عنكبوت میماند ، ابزار اتمی تا دقیق پایان به کار کسی نمیاید و فقط لولوخورخوره اس ،پریروز تپلی ریزه میزه هم خودش را قاطی آدمها کرده و تهدید به استفاده از اتم کرده بود ( رییس جمهور کره شمالی )

  پاسخحذف

 6. انچه که مشخص هست 100 درصد وقایع کنونی تحت کنترل سازمان اطلاعات انگلیس و امریکا است و البته پشت این مسائل برنامه ای هست که با پایان جنگ جهانی دوم در حال پیاده شدن است.

  فتح مسكو و بومب!

  اینطور میتونیم نگاه کنیم که تمام کشورهای اسلامی تحت کنترل غرب هستند و انقلاب و گسترش ایران هم در همین جهت است.
  این ایده میگه که غرب بعد از جنگ جهانی دوم از ابزار اسلام میخواد استفاده کنه تا کشور روسیه آخرین دژ مخالف مقابل خود رو در هم بشكنه.

  من حدس میزنم که بیش از 100 هزار نفر نیروی زمینی ذخیره در اردن در حال آموزش هستند و هنوز وارد ماجرا نشدند. بزرگترین خطر برای روسیه اینه که نیروی زمینیش رو وارد سوریه کنه و اونوقت احتمال تله غرب وجود داشته باشه.
  البته روسیه اگر هم وارد نشه با خطر فزاینده سقوط دولت سرویه و عراق مواجه است. و این مورد میتونه اونها رو به این مسئله گرایش بده،
  احتمال اینكه داعش در حال تضعیف است و اونها میتونن آخرین ضربه رو بهشون وارد کنند هم میتونه یک تله باشه.

  بهترین عملكردی که روسیه میتونه داشته باشه اینه که درب انبار سلاح ها و تجهیزات بسیار پیشرفتش رو بدون چشم داشت به روی نیروی روسیه و کشورهای اقماری باز کنه و تمام ماهواره هاش رو در اختیار این گروه قرار بده و خودش صرفا با چندین برابر کردن حملات هواییش از این مخمصه دور بمونه.

  روسیه مقاومت بسیار محكمی است که اگر شكسته بشه ، هیچی از منطقه باقی نخواهد موند.
  پراگماتیست

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. پراگماتیست گرامی

   کار از باز کردن در انبارهای اسلحه گذشته است.
   اسلحه زیاد است ولی خیلی ها اسلحه را میگیرند و میفروشند.

   حذف

 7. همانطور که قبلا پیش بینی شده بود که قتل و عام بزرگی در پیش هست دستان شیطان که 1میلیارد انسان را به جان هم انداخته باید قطع بشود.خبر تجهیز کردهی سوریه و خبر ذیل بسیار مهم هست.:
  اكسپرس اعلام کرد: رئیس جمهور روسیه می گوید کشورش قصد دارد برای نابودی کامل داعش ۱۵۰ هزار نیروی نظامی به سوریه اعزام کند.
  ............
  shiftegan88

  پاسخحذف
 8. خداوند خر را آفرید برای سواری دادن
  خاور میانه را آفرید برای نوكری کردن
  کشورهای خاور میانه برای نوكری خلق شده اند و باید از بین غرب و روس یکی را برای اربابی انتخاب کنند
  عربستان قطر کویت و امارات غرب را انتخاب کرده اند و ایران سوریه یمن بحرین و ... روس را و البته حال و روز هر دو نوكر مشخص است و چه بهتر نوکر غرب بودن
  راستی کژدم نوکری غرب به خدا شرافت داره حالا که ما مثل شما نمی تونیم تو غرب زندگی کنیم

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   مثلی غربی هست که میگوید:
   «تو که قرار بود کارکنی و خرج زندگیت را دربیاوری تا زندگی کنی..... پس چرا همه اش کار میکنی؟ پس این زندگی کجا رفت؟»
   من در غرب زندگی نمیکنم. بلکه کار میکنم.

   حذف
 9. خوانندگان گرامی

  حزب الله لبنان بر اساس دستور العمل جدید آقای پوتین که به «نوکر پاستورنشین» ابلاغ نموده شده و از طریق «انگل فرزانهٔ پاستور نشین» به «انگل حسن نصر الله» «دوباره خوانی» (بازتاب) شده است؛ نیروهای خود را (مزدوران شیعهٔ لبنانی را) از «زبدانی» خارج خواهد کرد. ناگفته نماند که «جبهة النصرة» و ارتش لبنان در حال مذاکره در رابطه با «تبادل اسیران»؛ هستند و احتمالاً «ارتش لبنان» حاضر نیست بازیهای حزب الله لبنان را حمایت کند.
  اگر مزدوران لبنانی انگل فرزانه در ماجرای «زبدانی» به چنین عقب نشینی تن بدهند؛ به عقب نشینیهای بزرگتر نیز تن خواهند داد (بالاخره مزدور حقوق ماهانه و دستوراتش را از ارباب میگیرد ).
  ارباب اصلی در «کرملین» است و «انگل حسن نصرالله» نوکر با واسطه به حساب می آید که رهبرش «نوکر فرزانهٔ پاستور نشین» است.
  بقیهٔ داستان و ریش و قیچی به دست شما.

  پاسخحذف
 10. روسها تعداد کشته ها و زخمیهایشان در سوریه را مخفی میکنند. امّا با افزایش تدریجی حضور نظامی روسها در سوریه؛ میتوان فهمید که کار به آن آسانی هم که آقای پوتین فکر میکرد؛ به پیش نمیرود و روند و شکل افزایش نیروها و ادوات جنگی روسیه؛ نشان میدهد که هربار که ضربه ای میخورند؛ برای جلوگیری از تکرار ضربات مشابه به فکر چیدمان جدید می افتند و بر اساس آن هر روزه بر تعداد جنگ افزارها و یگانهای ویژهٔ آن جنگ افزارها در سوریه افزوده میشود.
  پرسش این است که روسها تا کی میتوانند به این شیوه ادامه دهند؟
  زمانی که همه جا پر از «روسها» شد؛ دیگر نیازی برای پیدا کردن هدف و نشانه گیری نخواهد بود و هر جایی که از طرف مخالفین رژیم بشار اسد زده شود؛ تعدادی از روسها کشته و زخمی خواهند شد. در حالی که روسها با بکار گرفتن تمامی بوقهای تبلیغاتی پر صدا؛ عملاً در سوریه دارای یک استراتژی منسجم نیستند و به «روزمرّگی» دچار شده اند؛ کشور چین به عنوان بزرگترین متحد روسیه؛ با چراغهای خاموش و بدور از جنجال حرکت میکند. چینیها چند هفتهٔ پیش قراردادهای بسیار با ارزشی در انگلستان امضاء کردند و امروز «یوان» به عنوان یک پول قدرتمند؛ وارد بازار «ذخیره های ارزی» شد.
  به نظر من اشخاصی مانند آقای پوتین و «شویگو» را نمیتوان استراتژیست نامید. زیرا به جای طراحی استراتژیهای جهانی؛ تنها و تنها بر روی «انرژی» حساب باز کرده اند و این در حالی است که منابع انرژی هر روزه دستخوش تحولات جدید میشود و چه بسا در آینده؛ چینیها به نفت و گاز به عنوان منبع اصلی انرژی نگاه نکنند. آنروزها روزهای طولانی «عزای ملّی» برای تمامی کشورهایی خواهد بود که تمامی فکر وشالودهٔ اقتصادیشان بر روی «نفت و گاز» پی ریزی شده است.
  تنها تصور «چین ثروتمند» در کنار «روسیهٔ فقیر» میتواند نشان دهد که آیندهٔ دوستی میان چینیها و روسها؛ دچار تحولات عظیم خواهد شد و رابطه آنها به رابطهٔ «ارباب و رعیت» تبدیل خواهد گردید.

  پاسخحذف
 11. http://www.radiofarda.com/content/f35_football_mauritania/27401164.html#hash=relatedInfoContainer


  زمانی که یک الاغ رئیس جمهور میشود؛ نشانهٔ تحت ستم بودن ساکنین آن کشور نیست؛ بلکه نشانهٔ حد اکثر لیاقت مردم آن کشور است. شاید چنین کشوری حتی وجود واقعی نداشته باشد و وجودش را بر اساس نیاز به «داشتن رأی» در زمان ضروری برای تصمیمات بین المللی در «سازمان دولتهای متحد و متخاصم» که به سازمان ملل متحد مشهور شده است؛ تولید کرده باشند.

  پاسخحذف
 12. http://www.digarban.com/node/23293

  آیا میتوان کسی را که الله تبارک و تعالی؛ تصویرش را در ماه انداخت تا به قوم آریاییهای باهوش که فرزندان مشترک و مشروع «کوروش و بلال حبشی کبیر» هستند؛ معجزهٔ این ماه تابان آسمان ولایت و امامت را ثابت کند؛ به این شکل ضد انقلابی و تفسیر «ضد شیعی» مورد توهین قرار داد و گفت که «محسن رضایی هندوانه فروش» او را از راه بدر کرده و بالاتر از آن به او؛ به جای «جام طهورا»؛ «زهر» نوشانده است؟
  پس آن مقام «ولایت مطلقه» که حتی «برگی از درخت نمی ریزد؛ مگر به اذن او» چه میشود؟
  کدام «اذن»؟ «کدام درخت»؟ ... و «کدام برگ»؟
  یعنی اینکه همهٔ این ادعاها در رابطه با «مطلقه» و «ولایت» و «فقیه»... کشک و دوغ و پشم بوده است؟
  یعنی «ولی مطلقهٔ فقیه» و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی؛ آنقدر «نفهم» بوده است که چند «جوانک» او را به خانهٔ «ساری قولو خان» کشانده اند؟ تا چنان بلایی سرش بیاید؟

  استغفرهُ الله..... توبه کنید. توبةً نصوحا

  پاسخحذف
 13. http://www.bbc.com/persian/world/2015/12/151202_an_germany_isis_tornadoe_jets

  اروپای فرسوده.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. مرگ ملّا اختر؛ رهبر اکثریت طالبان میتواند بسیاری از رؤیاها را فرو ریزد.
   متعاقب تصمیم آمریکا برای ماندگار شدن نیروهای آمریکایی در افغانستان و خبر تقریباً همزمان کشته شدن و یا زخمی شدن شدید ملّا اختر منتشر شد.

   http://www.dw.com/fa-ir/%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-18889803

   آنهایی که دلشان را برای پیروزی روسها خوش کرده اند؛ باید بدانند که «بازیها چندلایه» هستند و ...
   هر دَم از این باغ بری میرسد.... تازه تر از تازه تری میرسد.

   طالبان خودش را پاره کرد (یعنی رژیم کثافتستان به نیابت از چین) تا ملّا اختر را پس از افشا شدن مرگ ملّا عمر توسط شاخهٔ انشعابی که تحت تأثیر داعش است؛ بتواند هژمونی خود را بر طالبان اعمال کند.
   اگر ملّا اختر با اینهمه تلاش به کرسی نشانده شد؛ پس از او نمیتوان انتظار داشت که هر ننه قمری را بتوانند به رهبری طالبان برگزینند.
   لذا دست بالا با «داعش» خواهد بود.
   القاعده به رهبری «انگل ایمن الظواهیری»؛ با «انگل اختر» بیعت کرده بود.
   حال باید به کدامین آشغال کلّهٔ دست چندمی بیعت کند.
   مرگ «انگل اختر»؛ بازیهای روسها و نوکران صفوی مسلک آنها و همهٔ هزینه هایی را که برای «ملّا اختر» هزینه نمودند؛ تا «محمد رسول الله دوّم» در افغانستان ریشه ندواند؛ با یک «ادرار» به هدر داد.
   «خزل الدولةِ به بولةِ»

   حذف
 14. چطوری نابغه ...به نظر من اروپاییا و امریکاییا فهمیدن با وجود روسیه کار داعش تموم شده است این وسط یه کلکی زدن ...اول اینکه یه کم شل گرفتن و یه جورایی خود خواسته باعث بانی حملات تروریستی پاریس شدن تا مظلوم نمایی کنن و بعدش فوری بپرن اینور و اونور بگن اره داعش دشمن همه ماست و باید نابودش کنیم ...
  پوست خربزه رم انداختن زیر پای اردوغان احمق تا با پوتین در بیفته هم ابروش بره هم بعنوان حامی داعش معرفی بشه ...
  امریکا باهوشتر از این حرفاست و سناریوهای مختلفی رو طراحی میکنه و در صورت شکست یکی جایگزینهایی داره ،حالام شاید بیخیال بشن و اجازه بدن روسیه به کمک نیروهای زمینی ایران و حزب الله نسخه داعشو بپیچن خودشم بپره وسط بگه منم بود ...بعد ایران و روسیه رو با نفت 20دلاری ول کنه تو سوریه بگه حالا شروع کنید به باز سازی ...
  بالاخره شما نابغه ای و خبر داری بی پولی چه دردیه
  حالا هی پرچم پیروزی رو ببر بالا بعد که جیب خالی و کارخونه های ورشکسته ت باعث نارضایتی شد میفهمی دنیا دست کیه

  پاسخحذف
 15. این را هم اضافه کنم
  اگر برگردیم به اول انقلاب، درست بعد از اون بود که امارات و ترکیه و عربستان و قطر، رو آمدند (جنگی که ایران را درگیرش کردندش، شد باعث و بانی خوشبختی اونا)

  به نظرم، حالا پولهایی که رفته تو حلقومشون، باید بیارن بالا

  قطر هم این وسط پاش گیره، قراره ال ان جی بفروشه به ترکیه

  هر کسی اثبات بشه به نوعی با داعش در ارتباط بوده، قطعاً کلکش کنده است!


  روسیه از اونجایی احساس خطر کرد که پای داعش به خارج از سوریه باز شد، یعنی افغانستان، قزاقستان


  باید از خود پرسید، چرا معمر قذافی و بن لادن، فرصت نفس کشیدن بهشون داده نشد؟


  مهمترین پیامی که پوتین به کل دنیا مخابره کرد این بود که گفت، ما به دوستامون از پشت خنجر نمیزنیم و از کنار این عبارت، به سادگی نباید گذشت!

  این وسط هم آمریکا احساس خطر کرده و داره نیروی ویژه میفرسته تو سوریه، تا احتمالاً ایادی خودش رو امحا کنه، مبادا افرادی مثل بن لادن و قذافی، بیافتند دست دیگران و طرح ها ، لو بره

  حتی صدام رو هم خودش از بین برد، با شیر کردن و حمله به کویت، به جهان اعلام کرد که صدام از کنترل خارج خواهد شد و هر چه زودتر باید از صحنه هستی حذف بشه، بهانه اش هم سلاح های کشتار جمعی ای بود که نتونستند پیدا کنند

  یه گاف درباره داعش بده، رفته به قهقرا و این مسئله به فروپاشی اقتصادی آمریکا و همچنین سیاسیش، خواهد انجامید
  به روز

  پاسخحذف
 16. این بازی، یک بازی یا هیچ یا همه چیزه، درست مثل بازی اتمی ایران، توافق بر سر همه چیز یا توافقی نخواهد بود

  هر کی ببره، همه رو برده و اگر ببازه، همه رو باخته

  یعنی،

  the winner takes it all

  and

  the loser stands small

  اینجاست که اگر روسیه پیروز بشه، قطعاً آمریکا شکست خورده و بالعکس

  متحدین روسیه هم که ایران و چین هستند، قطعاً سهم خوبی خواهند برد و میدانند، این به معنای واقعی کلمه، آرماگدون هست

  پس خیالت راحت، نفت 20 دلاری مطرح نیست، ورشکستگی اقتصادی بزرگترین اقتصاد دنیا، هدفه، یا رسیدن به نفت و گاز خاورمیانه

  به قدرت دلار آمریکا توجه کن، امروز شاخص دلار، بالای 100 تثبت شده، اما یوآن هم بعنوان ارز ذخیره، میان سایر ارزهای قدرتمند جا پاش رو باز کرده، چین مشکل بزرگش، نداشتن نفت و گازه و اقتصادش، تشنه انرژی

  اگر آمریکا ببازه، 100 تریلیون دلار خسارت خواهد دید، اما اگر روسیه ببازه، چیز زیادی از دست نخواهد داد، زیرا همین الان تو ورشکستگی اقتصادی هستند و همچنین، ورشکستگی سیاسی (بخاطر پروپاگاندای غرب)، اما قضیه برای چین خیلی فرق میکنه، زیرا برد در این کارزار، یعنی برد سیاسی و برای تمامی متحدینو این مثلث، یعنی ایران و چین و روسیه، نظام سرمایه داری آمریکا رو ابتدا در سیاست شکست داده اند و به تبعش، اضمحلال اقتصادیش رقم خواهد خورد. و اینجا، به سلطه بلامنازع 25 ساله آمریکا در پیروزی جنگ سرد، پایان خواهند داد
  amir vanak

  پاسخحذف
 17. این حروم زاده های عراقی اشغالگر و زنا زادگان نوکر صفت ایرانشون انگار از زمین و آسمان دارند بد میارن. از کشور تهران خبر میرسد اوضاع شدیدن امنیتی و حتی شبها راهبنداهای متعددی کذاشتن .مسل اول عن قلاب. شاید از تهدید داعش میترسن. اما بعیده. یک مشت ملای پیزوری شبها تا سحر تریاک اماله میکنند و زیر محتفظاشون میخابند {موارد متعددی بوده.مسل قرائتی دیوش}. یک گله پلیس درپیتی و بوفالهای سپاه قزلباش هم مشغول نگهبانی که اگه فلان آفت اله گوزید . حروم نشه و سریعن ببرند برای سرداراشون و جابزه بگیرند.

  پاسخحذف
 18. خوشم میاد این مسلمونا هر جا رفتن و هر جا شده ریدن به قبر پدر دیوسشون. خبرهای امریکا رو هم که خودتون میدونید. اما فک مکنم این کشتار برای جری کردن مردم امریکا برای هماهنگ شدن کسیل نیروهای امریکا به منطقه زامبیهای خونخار ممد پرست هستش.

  پاسخحذف