۱۳۹۴ دی ۱۳, یکشنبه

دَمَر شدن «اَلنَمَر» و صلاحیت «بهرمانی»

چند ماه پیش که حکم اعدام «النمر» در دادگاه استیناف نیز تأیید شد؛ همهٔ دهانهای گشاد و عربده کش حزبلبلی ها؛ تهدیدهای سنگین و آتشینی فرمودند. امّا جالب اینکه پس از اعدام شدن «النمر»؛ آتشین ترین تهدید از گلوی عربده کشهای «سپاه پاچاهارداران»؛ در واقع «زیر سبیلی رد کردن» آن بود. سپاه «وعدهٔ انتقام سخت» در «آینده ای نه چندان دور» را داد که مفهوم آن «آیندهٔ دور» است و «نه چندان» را باید به حساب «سُس گوجه فرنگی» به حساب آورد.
«انگل فرزانه» نیز یادش رفت که همین ۲ ماه پیش بازهم خودش را «انقلابی» نامیده بود و امروز آب پاکی را بر دست «حزبلبلیها» ریخت و انتقام «النمر» را به الله سپرد (یعنی: نخود نخود .... هرکه رَوَد خانهٔ خود). حال باید هزینه های 
خسارتهای وارده به سفارت و کنسولگری عربستان را هم بدهند. این «حرکت انقلابی» از طرف رهبر فرزانه کاملاً قابل پیشبینی بود؛ زیرا هنوز هم ۱۶ مفقود الاثر بلندمرتبهٔ شان به «غیبت کبری» دچار هستند و صدایشان نه تنها در نمی آید؛ بلکه تلاش میکنند که قضیّه را ماست مالی کنند.
حال پرسش این است که این ماجرا چه ربطی به تأیید صلاحیت «انگل بهرمانی» دارد؟ رابطه اش را توضیح میدهم:

۵ سال پیش با رهبر عدّه ای سوپر انقلابی در رابطه با «انگل بهرمانی» حرف میزدیم. نظر ایشان این بود که «انگل فرزانه» برای بقای خود؛ حتّی دست به کشتن «انگل بهرمانی» خواهد زد. نظر من این بود که : «انگل بهرمانی» آخرین سنگر عقب نشینی رژیم کثیف خامنه ای است و هر زمان دیدید که «انگل بهرمانی» بار دیگر به صورتی جدّی به میدان آمد و پس از یک جنگ زرگری؛ بازهم مطرح گردید؛ بدانید که «انگل بهرمانی» آخرین تیر ترکش بوده است.
امروز مقاله ای در وبسایت رادیو فردا (اینجا) منتشر شده بود  مسائل مورد بحث آن ظاهراً «پیامدهای رد صلاحیت انگل بهرمانی» است. امّا واقعیت این است که نویسندهٔ مقاله میداند که «انگل بهرمانی» رد صلاحیت نخواهد شد و این مقاله تنها برای ایجاد موج و تب وتاب انتخاباتی نوشته شده است. نویسندهٔ این مقاله میخواهد با آسمان - ریسمان بافی و اینکه اگر «انگل بهرمانی» را رد صلاحیت کنند؛ جنبش دموکراسی خواهی به خاک ذلّت خواهد نشست؛ تنها برای تشویق مردم برای رای دادن به او است.
امّا هنوز زمان استفاده کردن از «انگل بهرمانی» به عنوان «آخرین تیر ترکش» فرا نرسیده است؛ بلکه  در این مرحله؛ در حال «چرب کردن او برای فرو کردن به احمقهای شبه سیاسی» هستند و این وظیفه به «اصلاح طلبان خائن» سپرده شده است. همان اصلاح طلبانی که تا زمان به زیر کشیده شدن از صحنهٔ قدرت در زمان «انگل بهرمانی» و «انگل خامنه ای» در تمامی  سرکوبها و دستگیریها؛ شکنجه ها؛ صدور حکم اعدامها و تیربارانها؛ نقش مستقیم داشتند. تاریخچهٔ مشعشع اصلاح طلبان هرگز فراموش نمیشود و هرگز بخشوده نخواهند شد. زیرا هنوز هم که هنوز است در پی «جلوگیری از سقوط رژیم ننگین تشیّع شنیع صفوی» هستند.

انگل بهرمانی به ۲ دلیل بسیار ساده؛ ردّ صلاحیت نخواهد شد:

۱- «انگل بهرمانی» نخستین کسی است که پای روسها را به ایران باز کرد و عدهٔ زیادی از مزدوران وزارت اطلاعات را به روسیه فرستاد تا آموزش ببینند و عده ای از آنها نیز به استخدام KGB در آمدند و اکنون نیز با FSB کار میکنند. مانند همانهایی که برای دیدن دوره های آموزش کاربرد S-300 به روسیه رفته اند و به طور حتم عده ای از آنها به استخدام سیستم اطلاعاتی روسیه در خواهند آمد. افتخار «انگل بهرمانی» در این است که «این دروازهٔ خیانت» را مانند سایر خیانتهای دیگر از قبیل آزاد گذاشتن دست وزارت اطلاعات برای قاچاق مواد مخدر با همدستی حزب الله لبنان و بسیاری از اعمال کثیف دیگر باز کرد و اکنون میخواهند او را «استوانهٔ دموکراسی خواهی» قلمداد کنند.
روسها با هوشتر از آن هستند که سکان کشتی «حکومت تحت الحمایهٔ انگلها» را به یک جناح بسپارند. لذا  «شورای نگهبان» در مورد رد صلاحیتها با «کارشناسان متخصص اسلام شناسی کرملین» مشورت خواهند کرد و «نظریه های مستشاری متخصصین اسلام شناسی  روسها» را در تصمیمات خود وارد خواهد نمود. آنچه که روسها به مدّت قرنها به دنبالش بوده اند و اکنون بدست آورده اند را به راحتی از دست نخواهند داد. لذا؛ «انگل بهرمانی» ردّ صلاخیت نخواهد شد.

۲- تاریخ دوسالهٔ قهرمان بازیهای «قهرمان فرزانه» (کشتی گیر فرزانه) و تحقیرها و شکستهای پی در پی که متحمل شده است و آخرین مورد آن نیز موضع گیری در رابطه با «دَمَر شدن اَلنَمَر» بود (اینجا) نیز نشان میدهد که «ماتحت فرزانه» صدای «قلیان» میدهد و چون «حفظ رژیم کثیف شیعی اُوجب واجبات» است؛ در نهایت «حکومت شیعی پاشکسته» را به «سرنگونی» ترجیح خواهد داد.
«انگل بهرمانی» آخرین سنگر عقب نشینی و «کلید بقای رژیم» در «بحران نهایی» است.
بنا بر این فریب مزخرف بافی های اصلاح طلبان را نخورید و تمامی این شامورتی بازیها و تراشیدن لولو خورخوره (مثل نقش سعید جلیلی در انتخابات امام حسن) میباشد؛ تا هرچه میتوانند مردم را به سر صندوقهای رای آورده و برای «انگل بهرمانی» پایگاه اجتماعی رسانه ای تولید کرده و «کلید نهایی» را صیقل دهند.

کژدم

۲۰ نظر:

 1. تصویر یکی از داغدیگان دورهٔ حاکمیت «انگل بهرمانی» و «انگل خمینی» و «انگل خامنه ای» و انگلهای مشهور به «حاکمان شرع» و خائنینی مانند «موسوی و کرّوبی».

  http://www.bbc.com/persian/iran/2016/01/160103_nm_khavaran_60

  عده ای از این جنایتکاران بالفطره به «اصلاح طلب» تبدیل شده اند (مانند موسوی تبریزی و خلخالی جلّاد).
  عدّه ای دیگر نیز به «سگهای هار تر» تبدیل شده اند.مانند «انگل خامنه ای» و دارو دسته های جنایتکار اطراف او.

  خیانتها و جنایات هیچ یک از این بیشرفها نباید فراموش و یا بخشیده شود.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. نویسندهٔ همان مقالهٔ کذایی در وبسایت رادیو فردا که از اعضای فعّال «انجمنهای اسلامی» بوده است در تمامی این جنایتها یا به طور مستقیم و یا غیر مستقیم و یا به عنوان «مدافع جنایتها» دست داشته است.
   اکبر گنجی ها و ابراهیم نبوی دلقک و محمد خاتمی ها و بسیاری دیگران که میخواهند با قر و قمیش «اصلاح طلبانه = حفظ نظام» بر روی جنایتهایشان سرپوش گذارند.
   نسل جدید ساکنین ایران؛ این مسائل را نمیدانند و اگر هم بدانند؛ شاید فرزندان یکی از همین جنایتکاران باشند.
   اگر با تاریخ خود تصفیه حساب نکنید؛ آیندهٔ درخشانی نخواهید داشت و لجنزارهای کثیف همچنان باقی خواهند ماند و «بیماری مالاریا» ریشه کن نخواهد شد.

   حذف
 2. درود بر گزنده عزیز
  در تمام 34 سال گذشته، پیام مادر بهکیش برای تمام مادران عزادار و انسان های زخم دیده تنها سه کلمه بود: «صبر و استقامت داشته باشید». تا واپسین دمِ حیات با لبخندی که جان مایه زندگی بود،انتظار دادخواهی خون عزیزترین هایش را می کشید. افسوس که مرگ، جسم فرسوده اش را در میانه راه متوقف کرد. رنج بی حسابِ کشتن فرزندانش، داغ سوزانی بود که تا آخرین لحظه زندگی بر سینه داشت. به بیان خودِ او «بی رحم‌ها، محمد را اسفند سال شصت، سیامک را مهر ماه ۶٠، زهرا را شهریور ۶۲، محسن را اردیبهشت ۶٤ و محمود و علی را شهریور ۶٧ کشتند. من بیشتر عمرم را جلوی در زندان‌ها، برای گرفتن ملاقات و در گورستان‌ها گذراندم.»
  اما مادر که از جمله «داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد» بود، حتی برای ثانیه ای، ایمانش را به والا بودن هدف فرزندان مبارزش از دست نداد. همواره می گفت «چه بچه هایی، یکی از یکی نازنین تر. من به اسم همه آن ها قسم می خورم و امید دارم که روزی دادم را بستانم».
  مادران عزادار، در بسیاری از کشورها که مردمانش سالیان دراز تحت ستم دیکتاتوری های درنده و خون آشام به سر برده اند، از جمله مهم ترین جنبش های سیاسی و اجتماعی بوده اند که با هدف دادخواهی، خواستار بررسی عادلانه کشتار فرزندان و عزیزان خود شده اند. جنبش هایی که با پرچم عدالت در دست، علیه هرگونه سازشکاری و شستن دست جنایتکاران قد راست کرده اند، و نگذاشته اند که خون مبارزترین و دلیرترین انسان های خاکشان، پایمال شود.
  باشد که پرچم عدالتخواهی این مادران، در فقدانشان نیز همواره بر فراز باشد.
  یاد مادر بهکیش و دیگر مادران عزادار این خاک خونین، زنده و گرامی

  محسن

  پاسخحذف
 3. حکومتی که تا خر خره تو لجنه و بالاترین احکام اعدام رو داره آخه چطوری میتونه برای اعدام شیخ نمر دل بسوزونه
  محسن
  
  

  پاسخحذف
 4. کژدم جان از سید علی تا اکیر شاه اینجور که عنوان می کنید نوکران و زیر بیرق روسیه تزاری هستند اما مگر سید علی نوکری تمام خود را در معرض تماشای تزار الکی قرار نداد پس چرا پوتین باید اکبر شاه رو که دارای سر و سری با دم و دستگاه لندن هست و پسرش جریان تحریمهای جمهوری اسلامی رو از لندن هدایت می کرد باید حمایت کنه ؟یعنی این یک انتخاب بین حلقه به گوش خوب و خوبتر هست؟!!یا وضعیت سیاسی جهان و ضعف سید علی روسیه رو مجبور به حمایت از اکبر کوسه می کنه؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   من در مورد هدایت تحریمها از لندن خبری ندارم. امّا میدانم که هر نوکری در همه جا به درد نمیخورد. حماقتهای «انگل فرزانه» در سوریه و عراق و امید بستن به گنده گوزیهای «حاجی بادمجان میرزا قاسمی» و پیش بینی بحرانهای اقتصادی - سیاسی در درون ایران؛ روسها را بر این وا میدارد که ضمن حفظ وفاداری نوکران؛ از «دو استعداد» استفاده کنند.

   حذف
  2. روسها به هر قیمتی میخواهند رژیم انگلهای صفوی را حفظ کنند. امّا نمیخواهند که با مشکلاتی که در منطقه وجود دارد؛ که یک طرف آن نیز شیعه گری است؛ یک منطقهٔ پر تنش در اطراف روسیه بوجود آید. لذا مخلوطی از استعدادهای دو نوکر میتواند کارسازتر باشد. مشکل روسیه این است که از درون ملغمهٔ سوریه و عراق و لبنان و شیعه گری و اوکرائین؛ در معاملات خود با غرب استفاده کند. روسها هرگز با رژیم انگلها اتحاد استراتژیک نخواهند بست. رابطهٔ آنها بر اساس دادن «سرویس حمایتی» در برابر کنترل بازار انرژی خاورمیانه خواهد بود.
   همهٔ اینها تنها در حدّ طرحهای روسی مطرح هستند و اینکه در آینده چه بلایی سر رژیم خواهد آمد؛ به جز آنهایی که طرح میریزند؛ کسی خبر ندارد.
   به عنوان مثال همین طرح ویزای آمریکا و به دنبال آن مسئلهٔ تحریمهای دیگر در رابطه با آزمایش موشکی و سپس به تعویق انداختن آن؛ نمیتوان نظر قطعی داد؛ که آیا آمریکاییها منتظر وقایع دیگری هستند تا تحریمهای مطرح شدهٔ اخیر را در شرایط دیگری برای موثرتر واقع شدن به عقب انداخته اند؟ و یا ماجرا نوعی دیگر است؟
   روسها نیز نمیتوانند در همهٔ جبهه ها بجنگند و اگر میتوانستند؛ در لیبی میماندند. ولی از لیبی فرار کردند. و یکی از دلخوریهای آقای پوتین از آمریکایی های «بدون استراتژی» همین بوده است.
   به هر حال کاهش بحرانها برای ارباب شمالی بسیار بهتر از آن است که به جنگهای ۳۰ سالهٔ پیشبینی شده از طرف آمریکا آلوده شوند.

   حذف
  3. با تشکر از پاسخگویی شما اما شمن گرامی شما طبق تفسیر خود پیش بینی از حمله امریکا در سال 2017 کرده اید البته به شرط اینکه این مردم به پا نخیزند اما شواهد میدانی نشان می دهد که این مردم تنبل تر و بی بته تر از این حرفها هستند و دوباره به امام حسن و اکبر بهرمانی دخیل می بندند از طرفی هم شما صحبت از سواستفاده روسیه تزاری از ملغمه جناحهای نظام ننگین می دهید برای کنترل هدایت بحران(با ماندن جمهوری اسلامی در اولویت)خوب اگر ماجرا به این شکل که می گوید پیش برود که دوباره یک جناح اسهال طلب بر سر کار بیاید که هم دل پوتین تزاری و هم دل غرب را به جا بیاورد(اسهال طلبها طنازان خوبی هستند)و مردم هم به حداکثر ارزوی خود می رسند(رفتن به دوره سید خندان و دوره امام طلایی)دیگه چه نیازی به حمله امریکا هست؟!

   حذف
  4. ناشناس گرامی
   نخست اینکه لطفاً مرا «شمن» نخوانید. به قولی معروف در میان راهبان مسیحی: «قدّیس باید ۷ معجزه» داشته باشد؛ که من حتی «یک صدم یک معجزه» نیز ندارم (به مدالهای قدیس شدن که مانند نُوبِل صلح در واتیکان و مدالهای ادبی که امروزه مانند نقل و نبات پخش میشوند نگاه نکنید) . این نام (شمن) بسیار والاتر از آن است که هر کس و ناکسی (از جمله من) به آن آراسته شود.

   امّا در رابطه با «تحت الحمایگی» باید بگویم که فقط با اجیر کردن چند کادر سیاسی تعریف نمیشود؛ بلکه با داشتن دستهای قدرتمند در میان نظامیان و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و کادرهای مزدوری که منافع ویژه ای در شرایط «تحت الحمایگی» بدست می آورند و با اعمال نفوذ؛ بخش نرم حکومت (قانونگذاران و بخش اجرایی) را شکل میدهند و با حرکتی موازی در بخش اقتصادی و وابسته کردن آن و تضعیف بخشهای دیگر اقتصادی برای تغییر مسیر آنها به سمت مشتری شدن برای «کشور ارباب»؛ بوجود می آید. لذا اینگونه نیست که سید خندان بیاید و حلوا پخش کند و مردم هم به آرزوی خود برسند.

   حذف
  5. مطلب دیگر «حملهٔ آمریکا به ایران» است. من چنین اعتقادی ندارم که آمریکا به طور مستقیم وارد جنگ با ایران خواهد شد. بلکه همانگونه که در آخرین نوشتار ماه دسامبر ۲۰۱۵ مطرح کردم؛ خطر برخورد نظامی با ایران در سال ۲۰۱۷ به شدت افزایش خواهد داشت و اینرا نیز گفتم که کشورهای عربی منتظر سال ۲۰۱۷ هستند و خود را برای آن آماده میکنند. امّا اگر «سپاه پاچاهارداران» دست به حماقت و ماجراتجویی بزند؛ همه چیز را باید پایان یافته انگاشت.
   حزبیبلی ها و «پان ایرانیستهای صفوی مسلک فوکول کراواتی احمدی نژادی» هیچ تصوری از تسلیحات فوق مدرنی که در سال ۲۰۱۶ توسط ارتش آمریکا به کار گرفته خواهند شد ندارند. تسلیحاتی که تکنولوژی نظامی روسیه و چین دهها سال با آن فاصله دارند. این احمقها با تصوّری عامیانه و دهاتی وار؛ فکر میکنند که با خرید ۶ یا ۸ باطری و دو مرکز کنترل و فرماندهی سیستم دفاعی S-300 به قلّه های تدافع موشکی رسیده اند. در حالی که قدرت آتش ۸ باطری؛ تنها ۳۲ شلیک است و زمان تسلیح سامانه بسیار زمان بر است و اینکه گفته میشود؛ این سامانه میتواند به طور همزمان ۳۰۰ هدف را به طور همزمان شناسایی و رهگیری و مرد هدف قرار دهد؛ بستگی کامل به تعداد باطریها و تعداد مراکز کنترل و فرماندهی دارد (یعنی حد اقل ۷۰ باطری و ۲۰ مرکز کنترل و فرماندهی). لذا با شلیک ۱۰۰ موشک به طور همزمان برای اهداف گوناگون؛ این سیستمی که رژیم خریده است؛ نا کار آمد میشود و یکصد موشک بعدی دشمن؛ همگی به اهداف اصابت میکنند.
   سیستم تدافعی S-300 که «انگل فرزانه» خریده است؛ تنها میتواند آسمان ایران را در برابر «جیبوتی» و یا «اریتره» امن نگه دارد.
   این «نئاندرتالها» هنوز در رؤیا زندگی میکنند.

   حذف
 5. قطع رابطهٔ دیپلماتیک حکومت عربستان با حکومت اسلامی حاکم بر ایران؛ فاز دیگری را در رابطهٔ میان دو حاکمیت گشود که بسیار خصمانه تر خواهد بود. پس از این دو حکومت باید از مسیر کانال دیگری با همدیگر تماس داشته باشند.
  حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعود؛ آرزوی «ورود سرمایه مایه های صنعتی غربی به ایران» را به شدّت به محاق ابهام می بَرَد.
  لایحهٔ اخیر آمریکایی (ماجرای ویزا)؛ ایران را کشوری نا امن و «خطر امنیتی» در سطحی گسترده و ساکنین ایران و حتّی آنهایی را که تابعیت دوگانه دارند را «مسئلهٔ امنیتی» اعلام کرد. اکنون با حملهٔ ارازل و اوباشان وابسته به دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و دستگیری دروغین آنها توسط «وزارت کشور قلّابی»(حرکت نمایشی برای مصرف دوربینهای رسانه ها) که در طول حیات ننگین رژیم صفوی تاریحچه ای طولانی دارد نیز نتوانست مؤثر باشد و بر خلاف تصّور احمقانهٔ «رژیم انگلها» تبدیل به سندی تصویری بر «خطر امنیتی بودن حکومت و ساکنین ایران» تبدیل شد و مهر تأییدی بر «لایحهٔ ویزای آمریکا» گردید و عربستان و آمریکا بازی را به سادگی بُردند.

  پاسخحذف
 6. http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/01/160103_l44_nazeran_nimr_execution

  این هم یکی دیگر از «آدامسهای مسلمان» که توسط BBC جویده میشود.
  مرتضی کاظمیان که حتی فرهنگ لغت «آخوندی - عربی» را همچنان به یدک میکشد و مانند «انگل خمینی» از کلمهٔ «هجمه» استفاده میکند.
  و مانند همپالگی خود «اکبر گنجی» با تحلیلهای یکی به میخ و یکی به نعل؛ سعی در حفظ افکار «متعفن اسلامی» دارند.

  تا این گندابها در تمامی اشکال آن خشک نشوند؛
  ستاره ای بر پیشانی ایران نخواهد درخشید.

  پاسخحذف
 7. نکتهٔ جالبی که در ماجراتی حمله به سفرت عربستان؛ از نگاهها دور مانده است و شاید عده ای نیز دوست نداشته باشند که آنرا بدانند اینکه:
  در عربستان سعودی اعتقادات بسیار تند «ضد شیعی» وجود دارد و شیعیان را «رافضی = رد کنندگان ۳ خلیفهٔ نخست» آنهم بر اساس اصلی که در اسلام وجود ندارد و شیعیان آنرا بر ساخته اند که همان ادّعای «امامت» است. تولید کنندگان «تشیع» به برخی آیات قرآنی که در آن به «امام» اشاره شده است استناد میکنند و محمّد را «امام» نیز میدانند ولی دلیلی برای «امامت علی» یافت نمیشود مگر «حدیثهای جعلی» و آسمان ریسمان بافی. لذا از نظر اهل تسنُن و شاخهٔ «سلفی مسلک» ان؛ رافضی بودن برابر ایجاد فتنه و به همین دلیل به چنین افرادی در ادبیات اسلامی «مرتد = مشرک = کافر» میتوان گفت. مسئلهٔ «گور پرستی» و شفا خواستن از مردگان را نشانهٔ «بت پرستی و شرک» میدانند.
  امّا در عربستان سعودی؛ پس از حملهٔ اوباشان شیعه به سفارت عربستان؛ حتّی یک «اوباش سوسمار خور عربستانی» پیدا نشد که مقابله به مثل کند و تنها از مسیرهای دیپلماتیک؛ به اوباشان سفارت گفتند: «گورتان را در عرض ۲۴ ساعت گم کنید».

  مقاله ای از طرف شخصی به نام «علی امیدی» که احتمالاً از تحصیل کردگان «سهمیه ای» است؛ در «تشتک نیوز دیپلماسی ایرانی» منتشر شده است که بند نخست آن که با (۱-) مشخص شده قابل تأمل است.

  http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1955273/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%A7+%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%B4%DB%8C%D8%AE+%D9%86%D9%85%D8%B1+%DA%86%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF%D8%9F.html


  شیعیانی که از نظر «فرقهٔ سلفی»؛ کافر و مشرک شناخته میشوند؛ مساجد شیعی خود را دارند؛ حسینیه دارند؛ برای زیارت گورهای قلّابی «حسین» و «علی» و «زینب» به عراق و سوریه میروند و هر آنچه که به عنوان «احوال شخصیه فرقهٔ شیعه» نامیده میشوند را میتوانند به جای آورند. انتخابات شهر و روستا هم دارند.
  امّا حقّ دعوت به «ولایت فقیه» را ندارند. (کاری که النمر میکرد و ولایت فقیه را حتی برای تمامی جهان میخواست).
  گفتمان «النمر» یک گفتمان سیاسی نیست؛ بلکه یک گفتمان «حقنه کردن باورهای تشیّع صفوی» است.
  اهل سنّت ایران هیچ یک از آنچه را که در عربستان سعودی برای شیعیان فراهم است را ندارند.
  اگر «النمر» در دادگاهی محاکمه شد؛ هرچند که به قول «انگلهای شیعه» «بی دادگاه» بود.
  در ایران زمانی که «سریال امام علی» از تلویزیون پخش میشد و چند آخوند سنّی مسلک به آن اعتراض کردند؛ بدون وجود حتّی «بیدادگاه» توسط موتورسواران در هنگام خروج از مسجد؛ به گلوله بسته شدند.

  پاسخحذف
 8. یکی از عواقب احتمالی و فوری حمله به سفارت و کنسولگری عربستان؛ شدت بخشیدن به جنگ نفت توسط عربستان خواهد بود و در ماه آینده چه بسا شاهد پایین آمدن قیمت نفت ایران به حدود ۲۳ دلار باشیم و زمانی که تحریمهای نفتی برداشته شدند؛ دیگر جایی برای نفت ایران در بازار نباشد؛ مگر آنکه نفت را به «قیمت داعش» بفروشند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. «انگل فرزانه» پی از بازی شطرنج ماهرانهٔ «عربستان» که بی سر و صدا و بدون عربده کشی؛ به «اهداف مقطعی» خود رسید؛ به تکاپو افتاده است. در این راستا؛ روسپی زاده های «یالثّارتی»؛ «جمیعاً صلوات» به «گا» رفتند و پس از این باید با شناسنامه های جدید و «کُد ملّی جدید» و تحت نام دیگری مانند «کُس لیسان زینب» به فعالیتهای خود ادامه دهند. زیرا وضعیت خیط شده است و «زن دوّم صیغه ای آقای پوتین» که در ایران از او با نام «ولی فقیه مطلقهٔ فرزانه» یاد میکنند؛ امکان دارد که به خاطر «جنگ نفت» که وضعیت اقتصادی روسها را نیز به خطر خواهد انداخت؛ از «شوهر کرملینی» خود؛ «کتک» بخورد.
   این «کتک خوردن» جایگاه زن اوّل صیغه ای روسها را که به «اکبر عشوهٔ بهرمانی لب گزنده» مشهور است را بالا تر خواهد برد. حال انتخاب با «انگل فرزانه» است که مثل «جاروی مستراح» (تعبیر زن مسلمان از نظر تشیّع به تفسیر تبریزی)؛ به دور انداخته شود؛ و یا به جایگاه شرعی «زن صیغه ای شیعی» .... «تمکین» کند.

   آهای الاغ حزبلبلی ... میفهمی؟؟
   یا به تفسیری دیگر نیاز داری؟

   حذف
 9. مطالب زیر از پیک نت ک
  ی شده. لینکشم در زیر هست .جالبه اول این گروهای فشارو گرای مرکزشونو میده {نمیدونم ارازل و اوباش مورد شاره خردار سقط شده همدانی همینها هستند و یا گردانهای اونا جداست/ یچاره مردم مظلوم ایران با پول خودشون براشون صد مدل آدمکش اجیر کرده اند}ودر پاراگرف پائینی فدائیان اصلام رو وابسته به انگلیس معرفی میکنه. لعنت بر نواب صفوی که کسروی رو کشت./// حمله به سفارتخانه و کنسولگری عربستان سعودی دولت و شخص رئیس جمهور این حمله را محکوم کرد و وزارت کشور نیز مدعی شد که 40 تن از مهاجمین دستگیر شده اند. همه میدانند که این دستگیری ها که بیشتر هم ادعاست تا واقعیت، یک نمایش سیاسی است تا واقعیت و تا به ریشه مسئله پرداخته نشود باز هم تکرار می شود. پرداختن به ریشه مسئله هم باز می گردد به سر و صاحب پیدا کردن و تحت کنترل درآمدن نهادهائی که یک سرش به مداحان و بسیج و امثال نقدی ها و مهدی طائب ها بند است و سر دیگرش به روزنامه کیهان و برخی سرداران سپاه در دفتر سیاسی سپاه و سرانجام کانون اصلی فاجعه، یعنی نهاد اطلاعات سپاه پاسداران. حتی در همین مورد اخیر هم اگر واقعا عزم کنترل این نهادها وجود داشت اول از همه شیخ مهدی طائب فرمانده "عماریون" را دستگیر می کردند که نزدیک به 2 هزار جوان را با حقوقی که معلوم نیست بودجه اش از کجا تامین میشود برای همین حرکات مشکوک در اختیار دارد. ایشان برادر بزرگ حسین طائب رئیس اطلاعات سپاه است.

  تاریخ معاصر ایران نمونه های بسیاری را با همان شرحی که در بالا نوشته شد بخاطر دارد. مرحوم حاج عراقی که همان اوائل انقلاب بدست گروه مذهبی فرقان (عمو و عموزاده امثال همین عماریون) ترور شد و نزد آیت الله مطهری فرستاده شد، در کتاب خاطراتش در باره گروه فدائیان اسلام می نویسد که وقتی در زندان بودند، تازه متوجه شدند که مشاور سید نواب صفوی رهبر فدائیان اسلام به خانه سید ضیاء طباطبائی معروف ترین عامل انگلستان در ایران رفت و آمد داشته است و خیلی از حرکات مسلحانه فدائیان اسلام مشکوک و انگلیسی بوده. از جمله ترور "علا" نخست وزیر شاه که زمینه دستگیری و اعدام رهبران فدائیان اسلام را فراهم ساخت.

  http://www.pyknet.net/1394/03dey/14/page/yaddasht.php

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی

   تمامی تحلیلها و نظرات و تاریخ نگاری «توده ای های بی شرف تخم روس»؛ دستکاری شده هستند.
   شاید تا کنون نگفته باشم؛ و تنها به یکی از خوانندگان به طور خصوصی گفته ام که من در سالهای ۵۷ تا ۶۰ دوستان زیادی از گروه «فرقان» و «آرمان مستضعفین» داشتم. این دو گروه از نظر فکری تقریباً «فوتوکپی» یکدیگر بودند. امّا گروه «فرقان» مبارزهٔ مسلحانه و گروه «آرمان مستضعفین» مشی «کار فرهنگی» را برگزیده بودند.
   من در تمامی طول تاریخ زندگی سیاسی خود در آن دوران؛ افرادی صادق تر از آنها در میان اعضاء و هواداران هیچ سازمانی نیافتم.
   از من بپرسید؛ افرادی که من چه در سطح هوادار و یا عضو؛ در این دو سازمان ملاقات کردم و یا رابطهٔ دوستی طولانی داشتیم؛ مانند «چشمه های زلال» بودند. برخلاف تبلیغات مشترک «انگلهای صفوی» و «توده ای های تخم روس»؛ گروه «فرقان» و «آرمان مستضعفین»؛ مجموعه ای از «چشمه های زلال» بود. نام «انگلهای صفوی» را همیشه به یاد آنها بکار میبرم و فکر میکنم که تنها کسی هستم که همیشه از این اصطلاح استفاده کرده ام.
   شاید در اینجا سوالی پیش بیاید که اگر تو (کژدم) زمانی مارکسیست بودی؟!!! چگونه شد که با این گروه «اسلامی» رابطه داشتی؟
   من هرگز یک مارکسیست - لنینیست تعریف شدهٔ کلاسیک نبودم. من در آن دوره با سختیهای درونی بسیار؛ از تنها «حلقهٔ شمنی» در ایران که در تبریز تشکیل شده بود؛ جدا شده و «مسیر اصلاحات اجتماعی» را برگزیده بودم.اشتباهی که هرگز جبران نخواهد شد.
   آنچه که در این مسیر جدید به آن دست یافتم این بود که : تنها کسانی میتوانند در دنیای امروزی؛ تغییری مثبت ایجاد کنند که به دو سلاح «زلال بودن» و «دانش اجتماعی - سیاسی»؛ مسلّح باشند. در این ۳۷ سال؛ چنین «مجموعهٔ مقدّس و نفیس» را هرگز نیافتم. به هر دری که زدم؛ یا بسته بود.... و یا.... هیچکس در آنسوی در نبود. برهوت.... برهوت....
   امّا دنیای روسپی زادگان... همیشه در جوش و خروش است.
   در ضمن یاران «فرقان» و «آرمان مستضعفین» من میدانستند که من «خدا پرست» و «مسلمان» نیستم.
   یاد و نام همهٔ زندگان و جان باختگان «فرقان» و «آرمان مستضعفین» گرامی باد.

   حذف
 10. به خوانندگان این وبلاگ بارها گفته ام که:
  زمانی که جسد متعفن حاکمیت «انگلهای صفوی» به خاک افتد؛ دریده خواهد شد.
  عملیات «کونی گرانهٔ تبلیغاتی» رژیم کثیف شیعی ـ صفوی؛ دیگر پاسخگو نیست.
  به این نمونهٔ «کونی گرانهٔ فرزانه» نگاهی بیندازید:

  http://www.radiofarda.com/content/f7-reactions-over-attack-to-saudi-embassy-in-tehran/27467306.html

  یکی به این «خرفت فرزانه» بگوید:

  ای «خرفت فرزانه» .... تو حتی لیاقت «زن صیغه ای بودن» برای «آقای پوتین» را هم نداری....
  زیرا «ماتحت فرزانه ات» صدای «خُر خُر قلیان» میدهد.

  پاسخحذف
 11. کژدم گرامی
  گوه موفت خوری ظریف به موگرینی پس از حمله به سفارت عربستان در تهران
  http://m.ir.voanews.com/a/iran-eu-saudi-embassy/3129277.html

  محسن

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. محسن گرامی

   «تقیّه» به خاطر استفاده های مکرّر دیگر اثر نمیکند.

   حذف