۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۳, یکشنبه

به رسمیّت شناخته شدنِ «اورشلیم» به عنوانِ پایتختِ «قومِ یهود»

مهمّ نیست که  شما چه فکر میکنید؟؟! بلکه مهمّ آن است که «توانایی» شما برای عملی کردَنِ «فکرتان» چقدر است؟
«اوباشانِ مسلمان»؛ بیش از ۱۰۰۰ سال است که میخواهند آن «مسجدِ مسلمان ساخته» را به جای «معبد سلیمان» بنشانند. امّا تاریخ میگوید که این مسجد؛ حدّ اکثر قدمتی ۱۳۰۰ ساله دارد. حتّی پیامبرِ دروغینشان و هوادارانَش نیز ؛ در آغازِ بازارِ مکّارهٔ محمّدی؛ به سوی «معبد سلیمان» نماز  میخواندند. تا «دِلِ مسیحیان و یهودیان» را فریب دهند. امّا پس از شکستِ این «فریبکاری»؛ مسلمانان به «بُتکدهٔ مکّه» روی آوردند و «محمّد» به «ابراهیمِ بُت شکن» تبدیل شد تا آن «بِتکده» را تقدّس بخشد.
بُتهای کعبه برای قُریش و رهبرشان «ابو سفیان»؛ ارزش اقتصادی داشتند و «مزخرفاتِ محمّدی» را به تُخمش هم حساب نمی کرد به همین دلیل نیز؛ زمانی که پیغامِ «محمّد» را دریافت کرد که «ارزشِ اقتصادیِ مکّه» پا بر جای خواهد ماند؛ مسلمان شد.
از آن زمان  تا کنون نیز؛ «کعبه» به صورتِ کانونی مالیخولیایی (خانهٔ خدا) برای «بقای اقتصادیِ مکّه»؛ همچنان ارزش خود را حفظ کرده است.

امّا «معبدِ سلیمان» در شهري قدیمی به نامِ «اورشلیم» (شهرِ صلح)؛ بارها ویران و «باز سازی» شد. البتّه «کعبه» نیز از ویرانیها و باز سازیها در اَمان نبود و حتّی مسلمانان مجبور شدند  تا دهها سال بدونِ «حجر الاسود» به مراسمِ «اسبِ عصّاری» (طواف) ادامه دهند.
اکنون زمانِ صلحِ میانِ «قبلهٔ نخستین» (اورشلیم) و قبلهٔ دوّم (کعبه)؛ فراهم شده است.
براستی کدامین معجزه توانسته است تا این «دو قبله» را به «یک قبله» تبدیل کُنَد؟

آن «قبلهٔ مشترک» و آن «معجزه» ... نامَش «خاورمیانهٔ بزرگِ نوینِ آمریکایی» است.

یعنی: مثلّثِ مُتّحدِ  «مسیحیّت»؛ «اسلام» و «یهودیّت».

راستی ... جایِ ایران در این «پروژهٔ بزرگ» کجاست؟ ....

شاید ....«کارتُن خوابهای منطقه» ....

کژدم

۵۶ نظر:

 1. «امام حسنِ بنفشِ الاغ» میگوید: اگر ۵ کشور تضمین دهند؛ رژیمِ کثیفِ انگلهای صفوی در «برجام» میمانَد.
  گویا این الاغ نشنیده است که دولت آلمان (همان ۱+ مشهور) به دفعات گفته است که نمیتواند شلوارش را بالا نگهدارَد و فرانسه نیز از «پیمانِ الحاقی» سُخن میگوید و انگلستان نیز به موازاتِ فرانسه؛ در حالِ انتقالِ «نیروهای ویژهٔ ارتش» به سوریه است؟
  لذا؛ آن (۱+۵)؛ در عمل به (۲) تبدیل شده است (روسیه و چین).

  براستی این «امام حسنِ اُلاغِ قِبرِس» چه میگوید؟

  و یا آن «الاغهای دول واپسِ روضه خوانِ نظامی» چه میتوانند بگویند؟

  پاسخحذف
 2. سلام جناب کژدم

  اهمیت کربلا رو دست گرفتید؟

  نمایش شیعیان که سالی 4-5 میلیون زائر رو به خودش جلب میکنه، رقیبی جدی برای مکه است که سالی نهایت 2 میلیون توریست جلب می کنه.

  این ی ور قضیه که مکه مال 1600 میلیون مسلمانه
  اما کربلا برای 160 میلیون شیعه است

  ضمن اینکه شیعیان قدرت افسانه سازی بالاتری دارند از جهودان، بطوریکه وقتی آثار باستانی ندارند، خلقش میکنند.

  سنسی از شامبالا

  پاسخحذف
 3. کژدم جان شما از رسیدن به وضع کارتن خوابی ایران صحبت کردی. با این اوباشان لات بیسواد و کاملا احمق رسیدن به مرحله کارتن خوابی امتیاز بزرگی است که به انها داده شود. من مطمئنم از جنوب تا افهان کاملا کویر خواهد شد. از اصفهان به ان سو را نمی دانم.ولی به گمانم فقط استان گیلان سر به سلامت ببرد. بقیه جا ها بیابان خواهد شد. از طرفی جنگ و لشکر کشی هم برای ایران نیاز نیست خودش به سلامتی خیلی راحت در عرصه اقتصاد و در عرصه اجتماع پشت بزمین می گذارد و منتظر احتضار می ماند. با این دین مبینی که دارند و همه اش در افکار صدر اسلام و اینجور مزخرفات سیر می کنند و از طلوع افتاب تا غروب دغدغه دعای کمیل دارند و امام زاده سازی، لازم به مقابله نیست. چه مقابله ای؟ خودش راحت اب می رود. ریدم به هیکل مردمی که گویا اصلا سرشان توی حساب نیست و گویا هنوز نفهمیده اند که چه معامله ای با انها شده و چه اینده ای را خارجی ها با کمک و مستشاری داخلی ها( نظام جمهوری چرت اسهالی) برایشان لقمه گر فته اند. نوش جانشان.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   حدود ۹ سال پیش؛ گلوبالیستها ماجرایی را تدارک دیدند که نامش را «بهار عربی» گذاشتند.
   سگهای هارِ شیعه مسلک؛ احمقانه نامش را «بیداری اسلامی» گذاشتند و «سبز الّلهی ها» نیز احمقانه به استقبالش رفتند و فکر میکردند که قرار است «دموکراسی پلو» بخورند (البتّه دموکراسی اخوانی). پس از آن دیدیم که سگهای هارِ اخوانی؛ شروع به بمبگذاری در کلیساها و کشتار مسیحیان در مصر روی آوردند. الاغهای عثمانی نیز قند توی دلشان آب می شد و بازارِ بزرگی برای آت و آشغالهای خود را خواب می دیدند.
   در آن بازهٔ زمانی؛ ۳ کشور به درستی عمل کردند:
   ۱- روسیه.
   ۲- عربستان سعودی.
   ۳- مصر.

   این ۳ کشور؛ پروژهٔ «گلوبالیستها» و «اتّحادیهٔ اروپا» به شکست کشانیدند.
   ۳ کشور نیز؛آتش بیارانِ این «معرکهٔ گلوبالیستی» بودند و همچنان هستند:

   ۱- ترکهای عثمانی.
   ۲- حکومت «انگلهای صفوی».
   ۳- قطر.

   پس از مدّتی خواهید دید که این ۳ کشورِ «آتش بیارِ معرکه»؛ بازندگان و «ورشکستگانِ به تقصیر» خواهند بود.

   اکنون ورق برگشته است.

   حذف
  2. حتّی پس از آنکه گلوبالیستها «داعش» را تولید کردند؛ باز هم «الاغ فرزانه» دچار اشتباهِ محاسباتی شد و آنها را «احمق» نامید. زیرا فکر میکرد که «داعشیها»؛ «مسلمانانِ پُر شوری هستند» و اگر به جای به نمایش گذاشتنِ «واقعیّتِ اسلام» با «انگلِ فرزانه» همدست میشدند؛ میتوانستند دنیا را به آشوب بکشند و کاخ سفید را فتح کنند.
   هنوز هم که هنوز است؛ انگل فرزانه؛ فکر میکند که آن «یک کاسه ماست» را که در دست دارد؛ به «زاینده رود» بریزد .... «عجَب دوغی میشود».
   امّا زاینده رود؛ خشکیده است.

   حذف
 4. https://www.radiofarda.com/a/f4_bolton_regime_chnage_not_trump_policy_iranhttps://www.radiofarda.com/a/f4_pompeo_us_wants_new_nuclear_deal_iran/29224295.html /29224401.html .بله چرا تغییر رژیم در دستور کار انها باشد؟ مگرخری خرتر از این رژیم هم گیر می اید؟ کدام حکومت در دنیا می توانست در همه عر صه ها اینگونه در خدمت امریکا و اسراییل و ناتو و روسیه و چین قرار بگیرد. یک عروس هزار داماد. از همه ابستن است. جز مردم ایران!!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   تغییر رژیم مفهوم خاصی دارد که بسیاری از مردم به آن توجّه نمیکنند. تغییرِ رژیم به معنیِ داشتنِ «جایگزین» است. این «جایگزین»؛ اکنون وجود ندارد. لذا باید «ساخته شود».
   افراد و گروههای زیادی خود را در قدّ و قامتِ «جایگزین» میبینند؛ امّا حتّی در یک مناظرهٔ تلویزیونی یا به «تِتِه پِته» می افتند و یا پرت و پلا حرف میزنند.
   شاید عناصر تکنوکرات داشته باشیم؛ امّا کسانی را که بتوانند نقش رهبری کننده داشته باشند؛ اصلاً وجود ندارند.
   با پخش مستقیم و تفسیرِ آیاتِ شریفهٔ Fox News نمیتوان رهبر شد. با وعده دادن «حکومت افلاطون و شکسپیر» نمیتوان رهبر شد.

   لذا به نظر من در ۱ تا ۲ سال آینده؛ آنهایی که ایده های فراگیر برای نوسازی ایران دارند؛ تمامی تلاش خود را برای بوجود آوردنِ یک تشکیلاتِ نوین که حرفی در بارهٔ آینده؛ برای زدن دارند ساخته شود و گرنه اگر هر «نَنه قَمَری» که فکر کُند بهتر شعار میدهد و یا بهتر افشاگری میکُند؛ تبدیل به رهبر خواهد شد؛ خیالات خام و مالیخولیا است.
   آیندهٔ ایران را به «اصلاح طلبان» و «موسوی و کرّوبی» و هیچ یک از جریانهای «شیعه مسلک» و یا «سُنّی مسلک» نخواهند سپُرد. از این نظر خیالتان راحت باشد.
   در بازهٔ زمانی ۱ تا ۲ سالهٔ آینده؛ سپاه پاچاهارداران را «تحقیر» خواهند کرد؛ همانگونه که ۳ هفتهٔ اخیر؛ «گروهبان حاجی بادمجان» و سپاه قدس را بشدّت تحقیر کردند.
   امّا تحقیرهای آینده؛ بسیار فراتر اینها خواهند بود.
   البتّه مسائل دیگری نیز در رابطه با همسایه های ایران تغییر کنند؛ تا ایران به میدانِ کشمکش تبدیل نشود.

   حذف
 5. من (کژدم) میگفتم؛ امّا به خاطر وبلاگ نویس بودن؛ باور نمیکردید. حالا از زبانِ آقای «لاوروف» بشنوید:

  https://goo.gl/8Ad2Qt

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. چه چیزی گفته بودید ؟ مطلب خاصی در صحبت های لاوروف بود ؟

   حذف
  2. به بخش نظراتِ نوشتار پیشین مراجعه کنید.

   حذف
 6. یکی از تاکتیکهای ترامپ «ورشکست کردن» و پس از آن «مذاکره برای بهبودِ وضعیّت ورشکستگان» است که بارها درباره اش سخن گفته ام.
  نمونهٔ زنده:

  https://goo.gl/ZkibSN

  این شرکَتِ چینی؛ در کمتر از یک ماه به «پیسی» افتاده است.
  زمانی که تحریم شد؛ شعارهای آتشینِ تلافی جویانه سَر داده بود.

  پاسخحذف
 7. اتفاقات عجیب در حاشیهٔ انتقال سفارتِ آمریکا به اورشلیم:

  ۱- مسلمانانِ کرهٔ مرّیخ و آن بخش از «اجنّه ها» که مسلمان هستند (طبق روایات اسلامِ مشعشع)؛ هیچ عکس العملی از خود در این رابطه نشان ندادند.
  ۲- سازمان مجاهدین خلق که نافش را با «فلسطین» بریده اند نیز؛ در کنارِ برادرانِ مسلمانِ مرّیخی و «برادرانِ اجنّهٔ مسلمان»؛ انگار شتر دیدی؟.... ندیدی؟ ...
  وبسایت این سازمان احتمالاً این ماجرا را «شایعاتِ ضدّخلقی» میداند و به همین خاطر هیچ اشاره ای به آن نکرده است.

  ۳- «حزب الله لبنان» نیز با اندکی تفاوت با برادرانِ «مجاهدِ خلق» و «مسلمانانِ مرّیخ و توابِع» و برادرانِ مسلمانِ «اجنّه» اظهار «فضله» نموده و گفته است: «کاغذ پاره است».
  ۴- مردم مصر نیز به سر و کلّهٔ خود نکوبیدند.
  ۵- اسماعیل هانیه نیز به بهانهٔ دیدارهای مهمّ به مصر فرار کرد تا خدای نکرده به «تیرِ غیب» دچار نشود.

  نتیجه اینکه:

  مسئلهٔ فلسطین به تاریخِ «آپاچی ها» پیوست.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درود کژدم

   من هدفم از نوشتن این کامنت دفاع از هیچ دین و مذهبی نیست، فقط پرسشی دارم؛ اینکه آیا ارتش اسراییل که با تک تیرانداز بیش از ۵۰ نفر رو کشت و صدها نفر دیگه رو زخمی کرد، نشانگرِ این هست که فلسطینی‌ها حقشون همین بود؟ آیا این نشانگر خطر صهیونیسم نیست که به پدیده ایی امنیتی تبدیل شده؟ نمدیونم چقدر به پدیده ایلومیناتی‌ها و conspiracy theory اعتقاد دارید ولی من دارم یواش یواش به این نتیجه میرسم که هیتلر هرچی از اینها کشت باز کم بود! دنیا رو به زیر سلطه خودشون کشیدن و شدن اربابان دنیا و همه عروسک خیمه شب بازی اینها! در همین آمریکا لابی یهود یک لابی بسیار قدرتمند هست و حتا ناسیونالیست تر از ترامپ هم اگر بر سرِ کار بود بایستی به نوعی در جهت تحقق اهداف اینها قدم برمیداشت.

   حذف
  2. تیدا گرامی
   من (کژدم) در اینجا نمیخواهم حقّ و حقوق تقسیم کنم. به بحثهای «حقوقی» هم کاری ندارم و گرنه باید پرسید که دهها هزار کودک عراقی و سوری که در نتیجهٔ قهرمانیهای «حاجی بادمجان» در یونان و قبرس و ترکیه و کشورهای اروپایی ناپدید شدند و دهها هزار کودکان دیگر به «برده های جنسی» تبدیل شدند؛ آیا حقّشان بود؟
   یا اینکه هزاران «شیعهٔ لبنانی» که پس از سالهای ۱۹۶۷ توسط همین فلسطینیها قتل عام شدند آیا حقّشان بود؟و همین «جنبش اَمل اسلامی» که میبینید با کمک همان اسرائیل؛ توانستند تا حدودی از مردم خود (شیعیان لبنان) دفاع کنند و «چپی های ایران» چون «فلسطین زده بودند» همان جنبش امل را «صهیونیستی» مینامیدند و .... هزاران داستانِ دیگر که مرا از وادی «تقصیمِ حقّ و حقوق» بیرون می آورد.
   امّا از کسانی که دوست دارند تا هیتلر برایشان «یهودیها» را بکُشد ... و یا «جان بولتون» برایشان «خامنه ای» را بکشد؛ و به اینگونه بحثهای احمقانه دامن میزنند؛ خوشم نمی آید.
   فکر میکنم که در کامنت بالا گفتم که «داستانِ فلسطین به تاریخِ آپاچیها پیوست» ....
   گیرندهٔ تان خیلی ضعیف است.
   اگر از من میپرسیدید که «بالاخره؛ لیلی زن بود و یا مَرد؟»؛ با حرفهایی که زدید؛ فرقی نمیکرد.

   حذف
  3. متوجه شدم، سپاس

   من از دریچه احساس به قضیه نگاه میکردم، بذارید به حساب سن کم و خامی در دنیای سیاست

   حذف
  4. تیدا گرامی

   نئاندرتالها حذف شدند و مسیر حذفِ آنها خونین و پِر رنج بود. اکنون هیچکس در رابطه با حذف شدنِ «نئاندرتالها» به بحثهای حقوقی نمی پردازد. هیچکس به مسائل حقوقی پس از شکست ایرانیان در برابر اعرابِ مهاجم و یا در برابر مغولهای مهاجم نمیپردازد. برای اینکه نه «جاذبهٔ فکری» دارد و نه ارزش وقت تلف کردن.
   تمامی قصّه هایی که من (کژدم) در اینجا میگویم؛ جنبهٔ «بیدار باش» و «هشیار باش» دارد.
   زمانی که مراکزِ قدرتی وجود دارند؛ مهمّ نیست که نامشان «ایلومیناتی» باشد و یا «گوگوری مَگوری». بلکه وظیفهٔ آنکه میخواهد زندگی کنَد این است که برای بقای خود راهی پیدا کند. آیا راهی که مردم ایران در سال ۵۷ برای خود تعریف کردند؛ به «ادامهٔ بقاء از موضع قدرت» انجامید؟ یا اینکه به «مسیر حذفِ تدریجی» افتادند؟
   اگر این مسائل را نیز مربوط به گذشته بدانیم؛ مسئله ای که روی میز است و بسیار حیاتی است؛ اینکه:
   چگونه میتوان از «حذفِ ایران» جلو گیری نمود؟ آیا باید بنشینیم و ببینیم که «مراکزِ قدرت» بنا بر استراتژیهایی که دارند؛ در بارهٔ ایران تصمیم بگیرند؟ و ایرانیان نیز مانندِ «برگی دَر باد» ندانند که بالاخره آن «باد» در کجا و چه زمانی از «وَزِش» خواهد ایستاد؟
   آیا «یهودیها» چنین برخوردی با آیندهٔ شان داشته اند؟ آیا همان «ایلومیناتی ها» با مسائل اینگونه برخورد میکنند؟
   آیا قوم یهود؛ همینطوری و «الله بختکی» به اینجا رسیده است که اکنون «لابیهای قدرتمند یهود» دارند؟

   حذف
 8. من (کژدم) موجودی احمق تر از شخصی به نامِ «هرمیداس باوند» که حتماً چند درجهٔ دکترا و PHD در فلسفه و حقوق و حقوق بین الملل دارد؛ امّا اندازهٔ الاغ هم نمیفهمد و مانند الاغ فقط آن کتابها را حمل میکند ندیده ام.
  این احمق راهنمایی مشعشعَش به رژیمِ انگلهای صفوی این است که ماجرای خروج از برجام را به «مسئلهٔ حقوقی» تبدیل کنید.
  این احمق نمیداند که آنکه قرار است این مسئله را «حقوقی» بکند؛ در فرداها حذف خواهد شد و هیچکس این پرونهٔ حقوقی را دنبال نخواهد کرد.
  این احمق صدای بمب افکنهای استراتژیک آمریکا بر فرازِ ایران را نمیشنود.
  امّا من میشنوم.
  اینگونه هستند آنهایی که در میان ایرانیان به «نُخبه ها» مشهورند. الاغهایی که کارشان حمل و نقل کتاب است.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. این نامه یکی از نتایج مشعشعِ «استراتژی حقوقی» طراّاحی شده توسط «هرمیداس باوند = الاغ» است:

   https://goo.gl/XoZVm3

   لُبّ مطلبی که «امیر کبیرِ ظریف» در این نامه مطرح کرده است این است (البتّه به زبانِ کژدمی):

   «.... آهای .... آهای .... شاهد باشید که آمریکا ما را (شیعیان صفوی را) در کوچهٔ تاریک گیر آورده و کونمان گذاشته است و میخواهد برنامه بریزد که «دسته جمعی» به کونمان بگذارند ....».
   آیا میخواهد بگوید که اگر اینطوری شود؛ ما هم چاره ای نداریم و باید «بمب اتمی بسازیم؟»...
   آیا امیر کبیر ظریف میفهمد که چه میگوید؟
   اگر به طرف بمب اتمی بروند؛ چه خواهد شد؟
   من (کژدم) میگویم که چه خواهد شد:

   ۱- دسته جمعی کونتان را خواهند گایید و پس از اینکه سیر شدند؛ «توتسی ها» و «هوتو ها» را خواهند آورد تا آنها نیز دلی از عزا در آورند.
   ۲- بعدها میتوانید شکایت کنید ولی نتیجهٔ «دعوای حقوقی» هر چه که باشد؛ «کونهای گاییده شده» را به «کونهای باکره» تبدیل نخواهد کرد.

   حذف
 9. نمیدانم آنهایی که مراسمِ انتقالِ سفارت آمریکا به اورشلیم را دنبال میکردند؛ چگونه به آن نگریسته اند؟ امّا من (کژدم) این واقعهٔ بزرگ را اینگونه دیدم:

  ۱- از نظر من نمایشِ «سیرک» و «بالماسکهٔ بزرگِ حماس»؛ هیچ ارزشی ندارد. زیرا ۶ هفته پیش از مراسم انتقال سفارت این نمایش براه افتاده بود. حدّ اکثر ارزش آن مانند این بود که کسی لباس خاصّی بپوشد و به این طریق بگوید: «به من نگاه کنید». بیشتر به یک «نامهٔ سرگشاده» میماند تا «مبارزه».
  ۲- عربهای موسوم به «فلسطینی»؛ دیروز «دوّمین روز نکبت» را تجربه کردند. پس از این دیگر هیچ راهی برایشان باقی نمی مانَد؛ مگر مبارزه ای در حدِّ All Out ؛ تا سوّمین و آخرین «روزِ نکبت» را تجربه کنند. زیرا ارادهٔ ارتش اسرائیل را در کُشتن بیرحمانه دیدند. تعدادِ زیادِ کشته شدگان و زخمیها؛ آنهم فقط برای اجرای «بالماسکه»؛ نشان میدهد که در صورتِ حرکتهای نظامی؛ چه پاسخی خواهند گرفت. آن قطعنامه ای نیز که به آن چشم دوخته اند؛ هیچ ارزشی نخواهد داشت. زیرا وتو خواهد شد.

  ۳- دولتِ ترامپ برای مراسم دعا؛ واعظی را فرستاده بود که معتقد است «یهودیها و مسلمانها» به بهشت نخواهند رفت؛ بلکه میهمانانِ جهنّم هستند.
  اندکی عجیب است و رسانه های جامعهٔ یهود نیز نه تنها به این مسئله اشاره کرده اند؛ امّا در تعجّب هستند که واعظی بهتر از این شخص پیدا نمی شد؟
  از سوی دیگر در این مراسم؛ تنها سرود ملّی آمریکا توسّط یک «سرباز» اجرا شد و سرود ملّی اسرائیل اجرا نشد. این ۲ حرکت پیغامی در خود دارند.
  به نظر من آن پیغام این است:
  «جامعهٔ یهود استعدادها و پتانسیلهای زیادی دارد که به خاطر محاصره شدن از طرف مسلمانان و اروپاییها؛ نتوانسته اند شکوفا شوند و دولت ترامپ؛ میخواهد دست جامعهٔ یهود را گرفته و از محاصره بیرون آوَرَد. امّا این کمک نباید یکطرفه باشد و جامعهٔ یهود نیز باید مسئولیتّهایی سنگین در راهِ ایجاد خاورمیانهٔ بزرگ به عهده گیرد. این مسئولیتها؛ چه بسا با «مسئولیتهای نظامی» برای ویران کردَنِ «بناهای کهنه»؛ برای «نوسازی» آغاز شود.
  به نظر من جنبه های مذهبی این مراسم؛ برای دولتِ ترامپ ارزشهایی کاملاً سمبلیک داشت.
  آنچه ترامپ میخواهد؛ «تشکیل یک اتّحادیهٔ سیاسی - اقتصادی به رهبری آمریکا» در خاورمیانه است که میتواند به اتّحادیه ای بزرگتر و فراتر از خاورمیانه نیز گسترش یابد.

  پاسخحذف
 10. با درود بر کژدم عزیز
  اگر حوصله داشتی این قسمت از برنامه آلکس جونز را ببین.
  این که خامنه ای و دار و دسته جنایتکارش اسراییل را تهدید به نابودی میکردند .از کجا آب میخورده
  Special Reports
  CENSORED REPORT: Trump Knows Obama Armed Iran To Trigger Islamic Armageddon
  POTUS is aware of what the globalists have done.
  By The Alex Jones Show Wednesday, May 02, 2018
  https://www.newswars.com/censored-report-trump-knows-obama-armed-iran-to-trigger-islamic-armageddon

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   حوصله داشتم و برنامه را دیدم.
   «الکس جونز» یک «شورت و جوراب فروش» است
   همهٔ «خالقین» و طرفدارانِ «تئوری توطعه»؛ همیشه به «گذشته» رجوع میکنند و اگر باهوش باشند؛ مسائلی را که حلّ نشده اند را انتخاب کرده و در باره اش آسمان ریسمان بافی میکنند. امّا اینکه بگوییم همهٔ سخنانشان «دروغ» و عاری از واقعیتهای تاریخی است؛ منصفانه نیست.
   بلکه باید از همین «الکس جونز» باید پرسید:
   «تو که حالا همه چیز را میدانی .... بگو ببینم حرکت بعدی چیست؟...
   خواهید دید که مانند خر در گِل خواهند ماند.
   اگر یادتان باشد در رابطه با «بهار عربی» و سپس ماجراهای مصر و ظهورِ حزبی به نامِ «نور» (حزبی با افکار «وهابی = ابن تیمیه ای» امّا با نگرشی دیگرگونه)؛ ناگهان گفتم که «عربستانِ سعودی و ترکهای عثمانی» در پی «کنترل بحران» هستند. نظری که مطرح نمودم؛ به نوعی کشفِ ۲ استراتژی بود.

   ۱- استراتژی مقاومت در برابر «گلوبالیستها» از طرف عربستانِ سعودی.

   ۲- استراتژی «ریختنِ هیزم در آتشِ جنگهای ۳۰ ساله» از طرف تُرکهای عثمانی و «قَطَر».

   سپس شروع کردم به حدس زَدَنِ «حرکتهای بعدی». تا جایی که کسی گفت: «زیاد عربستان ... عربستان» نکُن. بعدها هم گفت که چون از عربها نفرت دارد؛ فکر نمیکند که آنها «پوخی» باشند. امّا من به پیشبینی های خود ادامه دادم.

   آنچه که در «تئوریهای توطعه» فراوان است؛ «آمیزه های راست و دروغ» است.
   آنچه که در تحلیلهای آینده نگر یافت میشود؛ «راست» و در مواردی؛ «اشتباهات» هستند. امّا هیچ دروغی در کار نیست.
   آنکه فقط میخواهد در بارهٔ «گذشته» حدس بزند؛ شارلاتان است. زیرا «گِل آلود کردنِ تاریخ» را باید به نوعی؛ «خاک پاشیدن به چشمهای آینده نگر» دانست.
   امّا «تئوریسینهای توطعه» میتوانند «سناریو نویسِ فیلمهای هیجان انگیز باشند» باشد.
   امّا آنکه در رابطه با «آینده» حدس میزند؛ «اهلِ ریسک» است.
   «الکس جونز» فقط و فقط یک «شورت و جوراب فروش» است.

   حذف
  2. ناشناس گرامی
   برای بهتر دیدنِ گذشته پیشنهاد میکنم که به مطالعهٔ نظراتِ Newt Gingrich به عنوانِ یک «مورخ سیاسی» و نظراتِ Roger Stone به عنوانِ «مورخ سیاسی و نظزیهّ پرداز» مرا جعه و مطالعه کنید.
   نقطهٔ مشترک این ۲ شخصیت در این است که هر دویِ آنها Insider هستند.

   حذف
 11. بوریس جانسون این لات موقرمزی به چه جزع فزعی افتاده که رژیم تغییر نکنه با وجود خاندان لاریجانی منافع ملکه تامینه

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   اینقدر ساده انگار نباشید. خاندانِ لاریجانی حتّی «پشگل» هم نیستند. از افکارِ «مصدّقی» بیرون بیایید.
   انگلستان در فکرً زنده کردنِ دوبارهٔ «کشورهای مشترک المنافعِ نوین» است. تمامی دعوایش با آمریکای ترامپ نیز؛ مربوط به رقابتِ با اتحادیه و یا اتّحادیه های نوینی است که آمریکای ترامپ در پِی آفریدن آنها و جایگزین نمودنِ آنها به جای «اتّحادیه های گلوبالیستیِ موجود» می باشد. یعنی آنچه که نوشتارِ «سرقتِ بزرگ استراتژیک» به آن پرداخته ام. در این معادلهٔ بزرگ؛ خاندانِ لاریجانی و یا حتّی تمامیّتِ وجودِ حکومتِ شیعی ایران؛ حتّی «مگس سرکه» هم نیستند.

   آیا میتونی بهتر و با زاویهٔ دیدِ گسترده تَر فکر کُنی؟

   حذف
 12. ناشناس گرامی
  نظر شما را منتشر نکردم. امّا پاسخ شما این است:
  من (کژدم) آموزگارِ «آیینِ شمنی» نیستم.
  «دانستنِ آیین» با «شیوه هایِ آموزِشِ دانش» فاصلهٔ زیادی دارد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   من همیشه گفته ام که «بودا» یک «شمن» بود. امّا در کنار آن گفته ام که «Buddhism» هیچ ربطی به «بودا» ندارد و سراسر «شارلاتان بازی» و «دین سازی» است.
   من (کژدم) برای تمرینِ «مدیتیشنهای عمیق» به معابد بودایی رفته ام. خفه شده و در رابطه با اینکه چرا آنجا هستم؛ حرف نزده ام. زیرا تنها هدفِ من «آموختنِ مدیتیشنهای عمیق» بود.
   پیشنهادِ من به شما این است:

   ۱- به این وادی وارد نشوید. زیرا میتواند زندگیتان را کاملاً ویران سازد. زیرا در مرحلهٔ نخست؛ تمامیِ ارزشهایی که به آن دل بسته اید را ویران میکُنَد.
   ۲- پس از ویرانیِ ارزشها؛ این شما و تنها شما خواهید بود که «ارزشهای نوین» را «کشف» و یا «بیافرینید». این مرحله میتواند شما را به «بَرَهوتی» بسیار بدتر از آنی که فکر میکنید؛ اکنون در آن هستید بکشاند. من نامش را «مرحلهٔ کنترل بحران» میگذارم.
   اگر نتوانید کنترل کنید؛ حسابتان با «کرام الکاتبین» خواهد بود.

   به این وادی وارد نشوید؛ «باغِ عَدَن» و «گلستان» نیست. دنیایِ «ویرانیها» و «روییدنها» است.

   حذف
 13. با درود
  از نقطه نظرت در مورد آلکس جونز بسیار سپاسگزارم. در این آشفته بازار خبری که تقریبا تمامی آن در تصرف گلوبالیست ها قرار دارد شنیدن تفسیر و مطلبی دگرگون گاها خود باعث دلداری است.شاید مسئله تحلیل خبر از گذشته نیست که البته به خودی خود بی نتیجه است ، بلکه به وجود آوردن شک و تردید در افکار کسانی است که از طرف مدیای اصلی جامعه مغزشوئی می شوند. این بنگاه های دروغ پراکنی حسین اوباما را هنوز به عنوان موفق ترین رییس جمهور به خورد مردم میدهند. نهایتا این مردم خواهند بود که به پای صندوقهای رأی خواهند رفت و هدف آنها تخریب چهره ترامپ است که مطمئن شوند دیگر قابل، انتخاب شدن نمیباشد.
  واقعا خواندن و دیدن و شنیدن تمامی مدیای اصلی چندش آور شده است.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   دونالد ترامپ از «هفت خوان»ی که برایش چیده اند و همچنان می چینند؛ خواهد گذشت. دونالد ترامپ «ناپلئون بناپارت» آمریکا خواهد شد.

   حذف
 14. نا شناس گرامی
  من (کژدم) آموزگارِ خوبی نیستم. همانگونه که گفتم؛ به «معابد بودایی» بروید. از معابد «هندو» پرهیز کنید. زیرا چیزی به جز مزخرفاتِ «کلامی» و «خرافات» به شما نخواهند داد.
  معابد بودایی بری آغازِ راه خوب هستند.

  پاسخحذف
 15. اگر چند ماه پیش؛ «گروهبان رحیمِ صفوی» میگفت که «ما باید پولهایی را که در سوریه خرج کرده ایم؛ برگردانیم» در واقع به زبانِ بی زبانی میگفت که «ما در سوریه ریده ایم».
  در بخش نظراتِ نوشتارهای اخیر گفم که اگر تاکنون «داعش» راه مواصلاتی بین «عراق - سوریه - لبنان» را می بست؛ اکنون «شیعیانِ عراق» این راه را خواهند بست.

  https://goo.gl/o2D1UB

  نتایج احتمالی:
  ۱- بازگشت عراق به خطّ لولهٔ نفتی عربستان.
  ۲- زیر فشار قرار گرفتنِ اوباشانِ وابسته به انگل فرزانه در عراق.
  ۳- گاوِ «انگل فرزانه» ۶ قلو خواهد زایید.

  پاسخحذف
 16. کژدم جان سلام

  از تو بعید بود در مورد اسناد علنی شده هسته ای جمهوری اسلامی اینجور به در و دیوار بزنی.

  تویی که چندین ماه قبل از علنی شدن عقب نشینی حکومت از بلند پروازی های هسته ای تحت عنوان "نرمش قهرمانانه"، این راهبرد را از لای مقاله آن شیخ مو رنگی در آن سایت کذایی تشخیص داده بودی، چطور متوجه نشده ای که در مورد اسناد اخیر و انتقال آن به اسراییل، نه خرید و فروشی در کار بوده، نه رشوه پردازی به عوامل حکومت و نه نفوذ چندین ساله و عمیق اطلاعاتی اسراییل آنهم به شکلی که بتواند این حجم از اسناد و اطلاعات را مثل آب خوردن از کشور خارج کند.

  خیلی ساده است: این حجم از اطلاعات با "دستور" و "فتوا" و بر مبنای "حفظ حکومت آخوندی اوجب واجبات است"، به عمد به اسراییل منتقلانده شد تا در موعد اعلام عینی یا ضمنیِ "نرمش قهرمانانه ۲" یا "نرمش پهلوانانه" که دایر بر پذیرش بازرسی گسترده هسته ای و بالاخص بازرسی از اکثر پایگاهها و تاسیسات نظامی و موشکی است، "نیروهای نظامی" و "فرماندهان" (مثل موقعیتهای این چنینی در گذشته، که مقهور خدعَه شدند) باز هم در عمل انجام شده قرار بگیرند و با این توجیه که "حال که همه چیز لو رفته، اینهم روش" شلتاق نکنند و حکومت آخوندها را به خطر نیندازند. همین و بس.

  آخوندها موج سوارهای نرخ به روز خور قهاری هستند.

  ---------------
  اگر مناسب نمی بینی، این کامنت را منتشر نکن.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ارشک گرامی
   مناسب بود و منتشر کردم. زیرا دیدگاهها باید منتشر شوند.
   سپاس

   حذف
  2. تفسیر شما بوی کهنگی می دهد دریچه دید کژدم رو به آینده است اما شما از سرنخهای قدیمی استفاده می کنی
   اراد

   حذف
  3. اراد گرامی

   من «پیر» و آدَمِ کهنه ای هستم.
   بر من ببخشید و «نظراتِ تازهٔ خود» را بفرستید؛ تا این وبلاگِ «کُهنه» و «پیر» بویِ «جوانی» و «تازگی» بگیرد.

   حذف
  4. منظورم اینه که: «کُس شعر» نگو. حرف داری؟ ... بِزَن ... نگران نباش؛ «حرفها» منتشر میشوند.

   حذف
  5. به نظر میرسد که «اراد» خفه شد. چونکه حرفی برای زدن ندارد.
   اگر بخواهم واضح تر بگویم؛ ... «اراد» یک معتادِ به «ساندیس» است که به صورَتِ «دهاتیِ سایبری» ظاهر شده است.

   پیشنهادِ من (کژدم) این است که پشتِ میزی که ساعتی «یک دلار» پرداخت میشوی؛ بنشینی

   برو «ماستِتو بخور» ....

   حذف
 17. خوانندگان گرامی
  مطالبی را که در لینکهای زیرین مطرح شده اند را به دقّت مطالعه کنید؛ تا زیر بنایی برای دَرکِ نوشتارِ بعدی باشد.

  https://goo.gl/npLVw6

  https://goo.gl/FaL6pg

  https://goo.gl/Pd2ePk

  https://goo.gl/gvgFmi

  https://goo.gl/vaXSVh

  پاسخحذف
 18. کژدم نظرت در مورد این سخن حسن کلید چی هست که گفته ایران با عدم خروج از برجام نقشه ترامپ رو بهم ریخت!!!!واقعا تو مخیله اینها چی می گذره ....یعنی دچار گیجی استراتژیک شدن؟!!!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. هَر کَسی آزاد است که تا دِلَش میخواهد «کِس شعر» بِسراید. آیا BBC و New York Times و CNN و Washington Post و .... کَم سراییده اند؟ مگر همچنان نمی سرایند؟
   «امام حسنِ کلید دارِ کعبه» نیز به اندازهٔ آنها حقّ دارد.
   آیا میخواهی «سانسور» کُنی؟ ...
   ای دیکتاتورِ بدجنس؟!!!

   حذف
 19. اینکه این یابوی بنفش این مزخرف را گفته نشان از این دارد که واقعا یابوست. با این چند ادرسی که کژدم جان در اینجا گذاشت هر الاغی متوجه می شود که چه خبر است. انوقت این مادر قحبه که مثلا رییس چمبول است و 40 سال اطلا عاتی و امنیتی است و مثلا سیاست مدار است عین گاو حرف می زند عین رهبر یکدستش که هم عین گاو و هم عین خر و هم عین یابو حرف می زنند. اینها ادم نبوده اند و ادم هم نمی شوند. تمام مملکت را به گاه دادند. پدر سو خته های پشت کوهی عراقی.

  پاسخحذف
 20. درود بر شما، جناب کژدم برای کسانی که به معابد بودایی دسترسی ندارند برای آموختن مدیتیشن عمیق، مانند ایرانیان داخل کشور، جایگزینی پیدا میشود ؟ با سپاس

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   تا آنجایی که اطلاع دارم؛ حلقه های «هندویی» مانند «هارا کریشنا» و امثالهم وجود دارند. امّا همهٔ حلقه های «هندویی»؛ مانند «خانقاه ها» هیچ آموزه ای به جز «مزخرفاتِ کلامی» ندارند. این «مزخرفاتِ کلامی» در ایران به نامِ «عرفانِ نظری» شناخته میشوند که حتّی «خمینی» و «جوادی آملی» نیز برای اینکه در نظرِ مردم «عارف» به نظر آیند به شغلِ شریفُ «کُس شعر بافی هایی که عرفانِ نظری خوانده میشوند» روی آورده اند. همهٔ «انگلهای شیعی و سُنّی» ار «محی الدّین عربی» گرفته تا «نعمت الله ولی» و آنکه به «ملّای رومی» مشهور است؛ «کُس شعر سرایان» هستند. جریانهای «تازه تأسیس» مانند «عرفانِ کهکشانی» و یا «عرفانِ حلقه» و یا هر نامِ دیگری نیز «پسمانده های فوکولیِ این گنداب» هستند.
   تا جایی که من (کژدم) میدانم؛ در ایران هیچ نحله ای که Deep Meditation آموزش دهد؛ وجود ندارد. تنها گروهی که هنوز به آموزش «Deep Meditation» وفادار مانده است فرقه های بودایی هستند.
   حتّی در هنرهای رزمی که از ZEN سخن میگویند؛... آنچه که نمیفهمند ZEN است.
   بازار اندیشه در ایران؛ مانند «بساط فروشیهای خنذر پنذری» است.
   همه چیز مانند «اگزیستانسایسم» و «عرفان» در بساطِ خود دارند. امّا به جای «گردو» ... «پوستِ گردو» میفروشند و مشتریانِ زیادی هم دارند.

   حذف
 21. ناشناس گرامی
  من شما را را به دنبال نخود سیاه نفرستادم. آموختنِ Deep Meditation آغازِ راه است. به ناچار نظر شما را به «هرزنامه» فرستادم تا «باقی» بماند و اگر حذف میکردم؛ برای همیشه حذف می شد.
  بار دیگر به شما میگویم که من (کژدم) آموزگارِ خوبی نیستم. هیچ قصدی برای تأسیس «مدرسهٔ شمنی» نیز ندارم. زیرا آنرا «شارلاتان بازی» میدانم.
  اگر واقعاً از من خواستی که «راهنمایی» بکنم؛... از صمیمِ قلب راهنمایی کردم.

  راه با Deep Meditation آغاز میشود.
  به شما نیز گفتم که Deep Meditation را کجاها میفروشند و کجاها مزخرفاتی به نامِ «عرفانِ نظری» میفروشند.
  پیشتَر نیز گفته ام که آنچه که در «خانقاهها» میفروشند؛ «خلسه» نیست ... «هیپنوتیزم» است.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   اگر ایمیلی دریافت کردید که ظاهراً از طرف من (کژدم) است؛ بدانید که من نیستم. بهتر است آدرس ایمیل خود را نیز تغییر دهید.

   حذف
 22. به این میگَن: کارِ درست.

  https://goo.gl/XvKWp8

  بقیه را بخوانید از این «مجمل».

  پاسخحذف
 23. هماهنگی یعنی: « یک استراتژی» و «یک پروتوکُل».
  جایگاهِ همهٔ «نیروها» تعریف شده و سربازان در «سنگَرهای تعریف شده برای مبارزه» قرار گرفته اَند.
  «سان زو = سان تسو» (شمنِ جنگاوری = شیوهٔ نگَرشِ بودایی به زندگی سامورایی)؛ در اثرِ بی نظیرِ نظامیِ خود معروف به «هنرِ جنگیدن»؛ به این «اصلِ جنگاوری» با نامِ «هماهنگیِ فرمانده با نیروها» اشاره کرده است.

  https://goo.gl/ZRnZGT

  بنشینید و همهٔ «هنَرِ جنگاوری» را تماشا کنید.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. آنکه «سان زو» را فهمید؛ همهٔ «زندگی» را فهمیده است. آنکه نفهمید؛ .... «حذف» خواهد شد و هیج «زمانی» برایِ گداییِ «زنده ماندن» نخواهد یافت.

   کژدم

   حذف
  2. آنچه که در این وبلاگ با عنوانِ «هنر جنگیدن» منتشر شده است؛ مجموعهٔ یادداشتهای مطالعاتیِ کژدم میباشند که بر اساسِ اندیشه های والای «سان زو» که بر پایهٔ «آیینِ شمنیِ جنگاوری = بودیسم جنگاوری = آیین سامورایی» بنیاد شده اند؛ نگاشته شده اند.

   «سان زو»... «روحِ من» است.

   حذف
  3. در تبریز مثلی مشهور وجود داشت که نمیدانم؛ «ساکنینِ کنونیِ تبریز»؛ شنیده اند و یا نَه؟
   آن «مَثَل» میگفت:

   «گوناه اوئلَندَه دی». به زبانِ فارسی: «گناهکار کسی است که در میدانِ نبرد؛ کشته شده است». فرقی نمیکُند که «دعوای خیابانی» باشد و یا «رقابتِ زَن و شوهر» باشد و یا نبردهای سهمگینِ قبیله ای؛ عشیره ای باشد.
   آنکه می میرد؛ به خاطِر «ضعف» میمیرد.

   حذف
  4. امّا مشکل اینجاست که آیا «عربده کشیدن» را باید «قدرت» دانست؟
   آیا «انتخابِ هدف» که «مرکزِ زایشِ استراتژیها» است؛ میتواند به عنوانِ «مرکزِ اصلیِ ضعف و یا قدرت» به حساب آید؟

   این؛ یک پُرسشِ شمنی است.

   فکر میکنی که خیلی IQ هستی؟

   پَس حرف بزن ... نترس ... «لولو خورخوره» نمی خورَدِت.

   حرف نمیزنی؟

   پس برو «جلق» بزن.

   حذف
 24. با درود، بازهم جنبش دل به دریا زدگان و نهایت درگیری مسلحانه و متاسفانه کشته شدن تنی چند از هموطنان خانم و اقا در کازرون.. کژدم جان آذری نیستم اما مثل شما را با جان دل فهمیدم نمیخوام غر بزنم که سازماندهی و رهبر در داخل نداریم و یا‌ حتی آمادگی و آموزش رزمی یا شرافت فدا شدن برای وطن و باقی هموطنان، چون شرایطی در زندگی وجود دارند که آدمی را برای آخرین رقصشان! در میدان اماده میکنند منتهی مسلح نبودن حداقل در ابتدا موضوع بزرگیه.. آن درویشی که با اتوبوس طمع وحشت به دشمنانش چشاند، اگر جایی در امریکا یا حتی افغانستان که دسترسی به سلاح بسیار اسانتره جور دیگر پایگاهی از کرم ها را مورد عنایت قرار میداد.. درسته که ساکنین ایران هنوز ایرانیان نشدند اما پتانسیل و نفرت از رژیم را به اندازه دارند... و الان حکومت اقا امام مکان رو هواست چه خارجی و چه داخلی.

  پاسخحذف
 25. آنهایی که این وبلاگ را از زمانِ حضرتهای «آدم و حوّا» دنبال کرده اند؛ میدانند که در نوشتارهای مربوط به «عراق»؛ همیشه میگفتم که «سلطان بندر» بازی ساز است و «حاجی بادمجان گروهبان آریو برزن» به دنبالِ بازیهای «سلطان بندر»... «سگ دو» میزند.
  گویا حالا بازگشته ایم به «پلّه های نخست».

  حاجی بادمجان آریوبرزنِ عارف؛ به «سگ دو زدن» افتاده است. نامش را هم «فرماندهی - سازماندهی» گذاشته است.
  حیف از اینکه به هیکلش برینید.

  https://goo.gl/M2XRPG

  پاسخحذف
 26. حسین بازجو در شماره امروز کیهان ادعا کرده که بن سلمان در حادثه تیراندازی مورد اصابت گلوله قرار گرفته و احتمال مرگش هست اون هم بنابر اطلاعات موثق از یک سازمان اطلاعاتی یک کشور عربی

  پاسخحذف
 27. https://www.radiofarda.com/a/f8-maersk-leaves-iran/29232348.html کژدم جان با این سرعتی که این اقایان دارند از ایران خارج می شوند و پیوند می گسلند! نشست ها و جلسات اروپا چه معنی می دهد. لابد صرفا برای تسکین دل حسن کلید و حجت ا اسلام یکدست است. البته بیشتر برای خر کردن انها. البته اروپا نهایتش به کلینتون بگویند گهی خورده ست می باید ولش کرد و ترامپ هم مانند یزید بگوید نه در صحرای کربلا ان را گیر اورده ام باید او را انقدر لای پتو ورز بدهم تا بصیرتش دو سه متری بیرون بزند. و معنی بی بصیرتی را بفهمد!

  پاسخحذف
 28. درود بر شما کژدم گرامی

  همانطور که اشاره کردید بعد از فروپاشی حکومت صفوی، رژیم بعدی باید حتما حافظ منافع آمریکا باشد، پس به نظر شما قطعا باید الترناتیوی را که بتواند با وجود تمامی میکروفرهنگها ، و احتمال دخالتهای روسیه و کشورهای اروپایی و بحران ناشی از خلع قدرت را زیر سر داشته باشد تا با فراهم آوردن شرایط لازم با کمنرین هزینه و زمان ممکن نسخه ایران پیچید ؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   من (کژدم) هرگز نگفته ام که حکومتِ بعدی ایران «باید» حافظ منافع آمریکا باشد.
   بلکه میگویم که راهی را که «چین» از زمانِ به قدرت رسیدنِ «رونالد ریگان»؛ پیش گرفت را پیمود.

   حذف