۱۳۹۹ مرداد ۳۰, پنجشنبه

چه باید کرد؟ و چه نباید کرد؟ (۲)

بخش دوّم این نوشتار را در شرایطی می نویسم که با فعّال شدنِ «مکانیسمِ ماشه»؛ عملاً وارد دورانِ ورودِ  رژیم به عرصهٔ «عدم توانایی کنترل» میشویم و در نتیجه آنچه که در درونِ رژیم حاکم خواهد شد «جنگِ داخلی» و اعتراف به «غارتها» (بدونِ بازجویی و فشار) و انداختنِ گناهانِ تصمیمها به گردنِ یکدیگر است (Infighting). هرچند که طلایه هایِ این بحران در هفته هایِ اخیر دیده شده  امّا هنوز به اوج نرسیده اند. امّا با فعّال شدنِ «مکانیسم ماشه» اوج خواهند گرفت. زیرا رژیم نیازِ بیشتری به «کوهان خواری» خواهد داشت چنانچه طلایه هایِ آن در چشم دوختن به طلاهای خانگی و فریبِ فروش نفت به مردم دیده میشود. ورودِ «ارتشِ قلّابی» به صنعتِ اتوموبیل سازی ورشکسته نیز نشان از آن دارد که توانایی بر سرِ پا ایستادن بدونِ تکیه زدن  بر «ستونِ غارت» را ندارد. زمانی که میگفتم که این رژیم «قهرمانِ دورانها»یی است که به رژیمِ شیعی «کوچه میدادند». خیلیها به من می خندیدند. امّا اکنون نخواهند خندید. زیرا خواهند دید که وقتی که «کوچه دادنها» تمام شد؛ اوباشانِ رژیم به سوسک تبدیل شده و به دنبال راهِ فرار خواهند افتاد و این پدیده عمومیّت پیدا خواهد کرد.
در چنین شرایطی؛ حتّی پریدنِ عجولانه به آغوشِ «ژی جین پینگ» نیز برای رژیم کارساز نخواهد بود. زیرا سرنوشتِ «ژی جین پینگ» به تارِ مویی بسته است که در انتخاباتِ ۲۰۲۰ این تارِ مو نیز بریده شده و با انتخابِ دوبارهٔ ترامپ؛ سرنوشتِ محتومِ او همانگونه که پیشتر نیز گفته ام؛ کنار گذاشته شدن از رهبریِ حزب کمونیستِ چین و تغییرِ مسیرِ حزب کمونیستِ چین برای نجاتِ اقتصادِ چین است. پیشنهادِ «ژی جین پینگ» به مردم که پس از صرفِ غذا «کاسه هایتان را لیس بزنید» نشان از دورانِ طلاییِ رشدِ اقتصادیِ ۱۴ درصدی ندارد؛ بلکه خاطرهٔ آن دوران و تبعاتِ اجتماعی آن دوران؛ اکنون میتواند به «طنابِ دارِ اقتصادی و اجتماعی» برای «ژی جین پینگ» تبدیل شود. امروز باز هم شاید به این پیش بینی بخندید؛ امّا در آینده  از اینکه به آن خندیدید و جدّی نگرفتید؛ پشیمان خواهید شد.
در چنین شرایطی حتّی «کودتای ساختگی» با وعدهٔ تغییرِ سیاست نیز نمیتواند رژیمِ انگلهایِ صفوی را نجات دهد. زیرا آمریکا فراموش نکرده است که «اوباش ظریف» پس از وارد شدن به گفتگوهای برجام گفت: «آن مرد دیگر رفته است» (اشاره به شمپانزه)؛ امّا اکنون نقاب از چهره اش کنار رفته و نشان داده است که او «همان مرد» با لباسی دیگر (تقیّه) است.

راهکارهایِ پیشِ رویِ رژیم:

۱- دست بُردن به «دیپلماسی پنهان» و «علیلم و ذلیلم بازی» و پیشنهادهایِ مبنی بر«راههایِ میانه» در پشتِ پرده و عربده در داخل کشور. این راهکار بر رویِ دولتِ ترامپ کار نمیکند و فقط هدر دادنِ وقت و هزینه است.
۲- زدن به صحرایِ کربلا و خودکشیِ نظامی - اقتصادی. این راهکار موردِ توافق همهٔ اوباشانِ رژیم نیست؛ زیرا نتیجه را از پیش میدانند. البتّه اینرا نیز میدانند که اگر همگی کشته شوند؛ کسی آنها را «شهید» نخواهد نامید و به اجسادشان تُف خواهد شد.
۳- تبلیغ برای «سیّد رضا حاجی زاده» و فراهم آوردنِ صحنه برای جلوسِ ایشان بر تخت؛ تا «۱۲ فرمان» بوسیلهٔ او پذیرفته شده و اوباشانِ پاچاهاردار و بسیجی نیز شاملِ عفو ملوکانه شده و جذبِ «ارتشِ قهرمان» شده و آنهایی را نیز که نمیتوان «سفید شویی» کرد؛ با هویّتهای جدید به خارج از ایران فرستاده شوند. «انگلهای صفوی» نیز به قُم برگردند و عدّه ای نیز به عراق فرستاده شده و قالِ قضیّه کنده شود. پس از آن «سیّد رضا حاجی زاده» خواهد توانست برای سرکوبِ مخالفین از همین اوباشانِ «جان نثار» سود ببرد.
اگر به اوباشانی مانندِ «فرشگرد» که در اطرافِ او هستند نگاهی بیندازید؛ وظیفهٔ اصلی آنها نجات دادنِ اوباشانِ رژیم از  کشتار و حفظ ساحتِ مقدّس «صنفِ انگلی» است و شعارِ سرنگونی از نظر آنها مفهومی به جز «بُر زدنِ دستهٔ ورق» ندارد.
این سخنان را برایِ زدنِ اتّهام به «اوباش سیّد رضا حاجی زاده» نمیگویم؛ بلکه بر اساس گفته هایِ شخصِ بی وجودِ خودش است.
۴- ادامهٔ سرکوبِ حرکتها و شورشها  و در صورتِ لزوم به شیوهٔ «آبان ماه» برای جلوگیری از عواقب سیاسیِ بحران.
۵- کودتای نظامی و ایمان آوردن به «۱۲ فرمان».

راهکارهایِ سرنگونی رژیم:

۱- به آتش کشیدنِ منابع ثروتهایِ رژیم و اوباشانِ رانت خوار. (در بخش نخست و نوشتارِ «آتش» توضیح داده شده اند.)
۲- تخریبِ کارخانه ها و کارگاههایی که توسّط نیروهای رژیم تصاحب شده اند از طریقِ «آتش سوزی» و تخریبِ مکانیکی و یا نرم افزاریِ ماشین آلات (Sabotage).
۳- بازی دادنِ نیروهایِ سرکوب با فراخوانهایِ جعلی و هماهنگ شده با مردم از طریقِ اطّلاع رسانی.(توضیح خواهم داد)
۴- استفاده از فضایی که از طریقِ تظاهراتهایِ گله ای ناخواسته (خودجوش) برای ضربه زدن به «حلقه هایِ سُست». (توضیح خواهم داد.)
۵- اقدام به خلع سلاحِ اوباشانِ مسلّح. (برای آشنایی با این تاکتیکها فیلمِ نبرد الجزایر میتواند ذهنتان را باز کند.)
۶- ایجاد راهبندانهای مداوم و هدفمند «شهری و بین شهری» برای رسیدن به اهدافِ گوناگون. (توضیح خواهم داد.)
۷- عدمِ وقت گذاشتن برایِ تهیّهٔ آزمایشگاهیِ موادِ منفجره و به جایِ آن استفاده از موادّ موجود و سهل الوصول در بازار و مغازه ها.(توضیح خواهم داد).
۸- حذف فیزیکی اراذل و اوباش خیابانی از قبیلِ «زورگیرها؛ دلّالان مواد مخدّر و امثالهم».

(ادامه دارد)

کژدم


۱۰۴ نظر:

 1. درود بر کژدم
  فرض بر این بگیریم که رژیم راهکار «2» رو انتخاب کنه و به سیم آخر بزنه، در این صورت به گای عظما خواهد رفت. در این صورت یک خلا قدرتی بوجود میاد.
  بعد از بگا رفتن رژیم چه بر سر ایران خواهد اومد؟
  پیش بینیتون چیه؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درود
   متاًسفانه مشکلِ بسیاری از مردم ایران این است که اگر فلان بشود؛ چه بر سرمان خواهد آمد؟
   گویی که در حالِ تماشای فیلم هستند.
   هیچگاه نمیخواهند فکر کنند که اگر فلان اتّفاق افتاد؛ چکارها باید بکنیم؟

   برای آنهایی که به «چه باید کرد» می اندیشند؛ سَر تیترِ وبلاگ را که بخشی از یک نوشتار است را پیشنهاد میکنم تا بخوانند.
   نامهایِ «تندر» و «پیشگامان» را فراموش کنید و به هر چیزِ دیگری که میخواهید تغییر دهید. بقیّه اصولِ کار هستند.
   این نوشتار را زمانی کوتاه پیش از آنکه از «تندر» خداحافظی کنم نوشته ام. نوشتار را تغییر نداده ام؛ برای اینکه از اصولِ کارِ من است.

   (انجمنهای «پیشگامان کاویانی برای فراخوان انجمن پادشاهی ایران» در درون میهن؛ از هم اکنون باید آماده باشند که در صورت عملی شدن حملهٔ نظامی به ایران؛ انجمنهای محلی دفاع غیر نظامی را تشکیل دهند و امر مهم کنترل بحران در شرایط جنگی را به عهده گیرند.)

   حذف
  2. یکی دیگر از مشکلاتِ فکری ایرانیان این است که زمانی که اتّفاقِ مهمی می افتد؛ فکر میکنند که رژیم همین یکی ۲ ماهه سرنگون میشود و پس از اینکه دیدند؛ «چنین نشد» ... افسرده میشوند و میگویند: «اینهم یک بازیِ دیگر بود».
   ایرانیان در مجموع برای خودشان هیچ شخصیّت و جایگاهی در این معادله تعریف نمیکنند. در حالی که در زندگیِ روزمرّه میبینند که برایِ یک لقمه نان چقدر باید تلاش کرد؛ امّا فکر میکنند که دموکراسی چیزی است که باید به آنها مانندِ «سبدِ غذایی» هدیه شود.
   مشکلِ دیگر اینکه به «زمان» اهمیّت نمیدهند. زیرا ارزش آنرا نمیفهمند. به همین دلیل نمیتوانند بفهمند که هر ثانیه ای که از دست میرود؛ باعث ویرانیهایِ بزرگی از طرف رژیم میشود که در آینده باید سالها برای ترمیمِ آن ویرانیها کار کرد. بزرگترین ارزشِ «جنگِ ۶ روزه» در این بود که در مدّتِ ۶ روز یک کشورِ کوچک و نوپا توانست آنهمه کشور را در مدّتی بسیار کوتاه شکست دهد؛ جنگِ ۱۹۷۳ نشان از بی کفایتیِ دارد؛ هر چند که اسرائیل در آن جنگ نیز پیروز شد؛ امّا هزینه هایِ جانی و مالیِ زیادی پرداخت و «موشه دایان» که قهرمانِ جنگِ ۶ روزه بود؛ در ۱۹۷۳ از خود بی کفایتی نشان داد.
   مشکل دیگر اینکه ایرانیان بیشتر از رویِ «حسادت» و «انتقام» رفتار میکنند. زمانی که گفتم به مردم بگویید نفت نخرند؛ عدّه ای گفتند که بگذارید بخرند و بیچاره شوند. در حالی که این سرمایه ها باید در دستِ مردم بمانند و در آینده به مسیرهایِ درست هدایت شوند.
   اینگونه تفکّرات اَسَف بار هستند و نشان میدهند که حتّی آنهایی که خود را روشنفکرِ سیاسی میدانند؛ حتّی الفبایِ سیاست و کشورداری را نمیدانند و خواندن و شنیدنِ گفتارهای سیاسی برایشان در حدّ یک «فیلم سینماییِ پر ماجرا و هیجان انگیز» است.

   حذف
  3. درود
   من هدفم از این پرسش این بود برای اون شرایط آماده بشیم و برنامه داشته باشیم،
   یهو نیان «سید رضا دیبا» مثل «خمینی» بکنن تو ماتحتمون
   یا مجاهدین فرقی نداره یا حتی اصلاح طلبا.

   حذف
  4. شاید هم یِهو بیایند و اینکار را بکنند. اگر شما نتوانید برایِ آینده تصمیم بگیرید؛ دیگران برایتان تصمیم خواهند گرفت.
   اگر کار بیخ پیدا کند؛ آمریکا ۱۰۰٪ بنادر جنوبی و خوزستان را خواهد گرفت و بقیّه را به «انگل فرزانه» و سپاه خواهد بخشید و مناطق نظامی را بمباران خواهد کرد. نیازِ زیادی نیز به سربازانِ آمریکایی نخواهد داشت. تا دلتان بخواهد منطقه پُر از سربازانی است که بسیار کم هزینه تر هستند و تجربیاتِ زیادی در رابطه با جنگهایِ نامنظّم دارند.

   حذف
  5. اگر «خردوغان» میتواند به لیبی نیرو و تسلیحات بفرستد؛ دستِ آمریکا صدها برابر بازتر است.

   حدود ۳ ماه پیش در افغانستان یک مورد بیمارِ «ویروس طلایی» دیده شد. اکنون بیماری بیداد میکند. جنگ نیز شبیه بیماری است. کافی است که از یک تقطه شروع شود؛ بعد از چند ماه همه جا را زیر و رو میکند.

   حذف
 2. چند نکته در رابطه با استفاده از مکانیسم ماشه توسط امریکا:
  زمان اجرایی شدن مکانیزیم هوشمندانه و همزمان با سخنرانی ترامپ در سازمان ملل انتخاب شده است
  2.این اقدام امریکا با عث کاهش فعالیت بانکهایی که در زمینه غذا و دارو با ایران کار می کردند خواهد شد
  3.دعوا بر سر برجام و حق امریکادر سازمان ملل جمع بندی نشده و به دادگاه لاهه خواهد رفت و سالها طول کشیده و همه را خسته خواهد کرد و نهایتا ایران احتمالا در صورت قفل شدن موضوع و بازگشت تحریمها از برجام خارج می شود که مد نظر امریکا و اسراییل و عربستان بوده!!!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. دادگاه لاهه ای در کار نخواهد بود. آمریکا یک تَنه عمل خواهد کرد و اروپاییها چیزهای زیادی برای از دست دادن دارند. مخالفت اروپاییها به خاطرِ امید آنها به پیروزیِ جو بایدن است. وقتی که ترامپ پیروز شد؛ به گُه خوردن خواهند افتاد.
   مبادلاتِ بانکی را طوری تنظیم خواهند کرد که به مسئلهٔ «دارو و غذا» آسیبی نرسد. البتّه اگر رژیم پولی برایِ خریدِ غذا و دارو در بساط داشته باشد.

   حذف
 3. سلام کژدم
  1- من اگر جای حاکمان جمهوری اسلامی باشم راهکار 1 و 4 را برمیگزینم .
  2- ما مردم ایران کاملا انسانی تبدیل شده ایم ایده آل گلوبالیستها (خودخواه ،بی هویت ....) و چنین انسانهایی باید در این دام فریب قرار بگیرند تا به خود بیایند . و هیچ پیامبری این امت را به راه راست هدایت نمیکند الا ضربه شدن تک تک از سیستم .
  3- در صورت انتخاب گزینه دوم باید آن عده ای که هنوز شعور و شرفی دارند حداقل در این زمان تمام کسانی که در حال حاضر از بقای این سیستم ارتزاق میکنند و بطور مستقیم و غیر مستقیم در ایجاد و دوام و تشدید این وضعیت نقش داشته و دارند شناسایی و مستند سازی نمایند تا در وضعیت آشفته بعدی رنگ عوض نکرده و با تجربه ای که در سازماندهی دارند و اراذل و اوباش دم دستشان دوباره بر گرده این مردم سوار نشوند . هرچند که اغلب مردم ایران همانند حاجی رضا فکر میکنند و کنار میآیند با در راس امور ماندن . به نظرم ایران به راحتی تجزیه نمیشود ولی بزرگترین خطر همین است .

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. مسئله اصلاً بر سرِ تجزیه نیست. بلکه چیزی شبیهِ تجزیه است. به لیبی نگاهی بیندازید. به سوریه نیز نگاهی بیندازید. هیچکدامشان مانندِ یوگسلاوی تجزیه نشده اند؛ امّا سوریه و لیبی کشورِ یکپاچه نیز نیستند.
   راهکاری که ترامپ به کُردهای سوریه پیشنهاد کرد و آنها نیز هوشمندانه آنرا پذیرفتند این بود:
   «چرا به جنگهایِ احمقانهٔ دیرینه ادامه میدهید؟ به مناطق نفت خیز مهاجرت کنید؛ آن شهرها و روستاهایی که برایش میجنگید و به جز جنگهای بیفایدهٔ طولانی برایتان فایده ای ندارد».
   کُردهای سوریه به حرفش گوش دادند و اکنون وضعشان خیلی بهتر است. کشته و زخمی نمیدهند؛ برایِ جنگهای بی پایان هزینه نمیپردازند و اکنون نفت صادر میکنند.
   در رابطه با جنگِ عراق نیز نظرش همین بود که باید مناطق نفت خیز را گرفت و گذاشت که شیعه ها و سُنّی ها بر سرِ بیابانها بجنگند.
   اگر کار بیخ پیدا کند؛ با چنین سناریویی روبرو خواهیم بود.
   «نه تجزیه» و نَه «یکپارچگی» .... جنگ... جنگ تاظهورِ مسیح و مهدی.

   حذف
 4. با یاری خدا مشت محکمی بر دهان ترامپ زده شد و اروپا و روسیه و چین گفتند آمریکا خودش از برجام خارج شده ایران که مانده است. پس آمریکا حق فعالسازی ماشه را ندارد.
  الله اکیر الله اکبر مرگ بر آمریکا

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. مشکل الله این است که در برجام نه سرِ پیاز است و نه ته پیاز. مکانیسمِ ماشه با درخواست فقط یک طرف فعّال میشود؛ چه دیگران موافق باشند و یا نباشند.
   الله اگر میخواست به کسی کمک کند؛ باید به ۱۰ هزار کودکِ زیرِ ۱۰ سالِ سوریهه کمک میکرد که بوسیلهٔ قهرمانیهای «مردار حاجی بادمجان میرزا قاسمی» از خانه و کاشانهٔ شان آواره و در ترکیه و یونان به بردگی جنسی فروخته شدند. هزاران کودکِ سوریِ دیگر نیز در آلمان ناپدید شدند که الله مانده است چکار باید بکند؟
   الله احتمالاً با کیرش بازی میکند و وقتِ «یاری رسانی» ندارد.

   حذف
  2. عبدالله عبدالله=۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۲۷

   بسمه تعالی
   آنچه گفتید امتحان اللهی است اگر بچه ها سربلند از امتحان بیاییند حضرت حق تعالی ایشان را از نعمات الهی از قبیل حوری و غلمان برخوردار خواهد کرد و هیچ نعمتی بالاتر از نزدیکی با خدا نیست.

   حذف
  3. حاضری که هر روز ۱۰ بار کونِ بچّه هات و خواهر و برادرت و خواهرزاده ها و برادر زاده هایت بگذارند (آنهم در غُربت و یتیمی) تا در این امتحانِ الهی شرکت کرده و به بهشت بروند؟

   حذف
 5. مهم نیست که اروپا و چین و روسیه مخالف چکاندن ماشه باشند یا نه. مهم اینه که از 30 روز آینده آمریکا که 4 گوشه دنیا نیرو داره می تونه با توسل به بند 7 منشور سازمان ملل هر کاری که بخواد بکنه. می تونه محاصره دریایی کنه. نفتکش مصادره کنه...

  قدرت های دیگه هم نه توانشو دارند جلوش بایستند و نه جمهوری اسلامی چنین ارزشی براشون داره که به خاطرش با آمریکا شاخ به شاخ بشند.

  آمریکا اگر در برابر جمهوری اسلامی تک باشه، ایران آینده رو هم تک خوری خواهد کرد.

  پاسخحذف
 6. درود بر کژدم
  کژدم شما حتی اگه سرپرستی یک خانواده رو هم به عهده بگیرین گاهی ممکنه بعضی واقعیت ها رو پنهان و انکار کنین یا به شکل دیگه جلوه بدین تا ساختار خانواده حفظ بشه.زمانی که یک شخص تصمیم به سرپرستی یک جمعیت گسترده رو به عهده میگیره(رهبر شدن)ناچارا مجبور به پذیرفتن یک سری کارها میشه حتی اگر بر خلاف میل درونیش حرکت کنه.من فکر میکنم هر رهبری باید صداقت با (خود) رو یاد بگیره و نه صداقت با دیگران.لزوما صداقت داشتن و مهربان بودن نمیتونه حل کننده قضیه باشه.
  من فکر میکنم هوش و نبوغ رهبر رو باید در انعطافپذیری و سرعت عملش در مواجهه با بحران و حل بحران با بهترین عملکرد دونست.یک رهبر توانمند باید اعتماد همه رو به خودش جلب کنه ولی در عین حال هیچوقت نباید اعتمادی به دیگران برای تصمیم گیری های اساسی کنه.من فکر میکنم پاسخ سوالتون رو داده باشم.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درود
   اگر «دَر» و یا «پنجره» ای برای «توجیه رفتار» باز کُنی؛ این در و پنجره باعث میشود که آنچه که بر علیه آن جنگیدی؛ دوباره به شکلی نامحسوس وارد شوند و در مدّتی کوتاه دوباره همان آش و کاسه ای شوند که قبلاً بودند.
   لیاقتِ یک رهبر در «عکس العملِ سریع» نیست. بلکه در «پیش بینیِ درستِ آینده» و آماده کردنِ «طرحهای برخورد» با آن اتّفاق است.

   یک جملهٔ «شمنی» میگوید:
   (کسی که بخواهد در جنگ پیروز شود؛ باید به عنوانِ «پیروز» واردِ جنگ شود (پیشبینی --> طرح و برنامه های آماده برای هر سناریویِ ممکن).
   کسی که وارد جنگ میشود و به دنبالِ «پیروزی» می گردد؛ ....هرگز پیروز نخواهد شد.)

   حذف
 7. سلام
  نظر شما درباره ی سفر نخست وزیر عراق به آمریکا
  و اون استقبالی که ازاو شد چیه ؟درحالی که مقامات قبلی اینجوری ازشون استقبال نمی شد آیا واقعا آمریکا
  حوصله ش از این سیستم حیزبی و شیعه گری سر رفته و میخواد به راستی جارو کنه یا اینکه اینبار هم مثل جناب اوباما بازهم دوپهلو حرکت می کنه

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سلام
   اوباما دو پهلو حرکت نمیکرد. اوباما میخواست که رژیمِ شیعی تا جایی که لازم داشتند؛ منظقه را به گُه بکشد. ولی چون جنگهایی که طرّاحی کرده بودند ۳۰ ساله بود؛ نمیخواستند که رژیم سلاحِ هسته ای داشته باشد. به همین دلیل برجام بازی شروع شد تا توازن قوا ایجاد شده و جنگها ادامه یابند.
   ترامپ نیز دو پهلو حرکت نمیکند و میخواهد جارو کند. در دورِ دوّم ریاست جمهوری؛ حتماً رژیم را در صورتِ ایمان نیاوردن به «۱۲ فرمان»؛ کلّه پا خواهد کرد.

   حذف
  2. من فکر میکنم که برخلافِ تصوّر احمقانهٔ رژیمِ شیعی که فکر میکند که آمریکا از طریقِ کردستان برایِ رژیم مشکل ایجاد خواهد کرد؛ آمریکا از شیعیانِ جنوب عراق که به شدّت از رژیمِ شیعی ایران نفرت دارند استفاده خواهد کرد.
   شاید بزودی شاهد تحوّلاتی در رابطه با شیعیان جنوب عراق باشیم.

   حذف
 8. درود بر پرزیدنت دونالد ترامپ که تنها رهبری در جهان است که در این شرایط گوزی ما ملت ایران رو تنها نگذاشت است..امیدوارم اگر ایرانی بعد از شلیک ماشه وجود داشته باشد حتما مجسمه پرزیدنت ترامپ را در میدان شهیاد داشته باشیم

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ترامپ رئیس جمهور ایران نیست. هرگونه «امام زمان سازی» از ترامپ؛ یک اشتباهِ بزرگ است.
   کسانی که میخواهند «امام زمان» و یا «مسیح» و یا «سوشیانت» بیاید و آنها را نجات دهد؛ کسانی هستند که به «بی وجودیِ خود» اعتراف میکنند و با صدای بلند فریاد میزنند: «ما ذلیل هستیم ..... ما به اندازهٔ تاپالهٔ گاو نیز ارزش نداریم».
   ترامپ به فکر ایرانیان نیست. ترامپ به فکرِ مردم آمریکا و سیستمی است که آمریکا بر اساسِ آن تعریف شده است. ترامپ رئیس جمهورِ بسیار خوبی برای آمریکا است. امّا ایران و مردمِ ایران برایِ او فقط یک «کارت» در میانِ دستهٔ «ورقِ بازی» است. به ترامپ دل نبندید. به خودتان دل ببندید.

   حذف
 9. نشریه آلمانی اشپیگل در گزارشی نوشت کشتی که بار عظیم نیترات آمونیومش اخیرا در بندر بیروت منفجر شد، متعلق به تاجری قبرسی بوده و این فرد با بانکی که حزب‌الله از آن استفاده می‌کرده، ارتباط داشته است.
  @Iranintltv

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. چه بسا آن محمولهٔ نیترات آمونیم هرگز قرار نبوده است که به «موزامبیک» برود. بلکه قرار بوده است تا خودش را لنگان لنگان به بندرِ بیروت بکشاند و به حزب الله لبنان تحویل داده شود و زمینه ای برای ارسالِ محموله هایِ بعدیِ نیتراتِ آمونیوم از طرفِ «مُردار گروهبان حاجی بادمجان میرزا قاسمی» به حزب الله لبنان باشد و محموله هایِ بعدی به آن انبار اضافه شوند.
   مکانیزمِ کار میتواند به این شکل باشد:
   ۱- ۲۷۰۰ تُن نیترات آمونیوم در بندرِ بیروت است که در اختیارِ حزب الله لبنان است.
   ۲- حزب الله لبنان به طورِ مثالی؛ ۱۰۰ تُن از آنرا برای تولید موادِ منفجره و یا صادر کردن به غزّه مصرف میکند.
   ۳- محموله ای به اندازهٔ ۱۰۰ تُن مصرف شده به بندرِ بیروت ارسال شده و جایگزین میشود.

   لذا آن ۲۷۰۰ تُن به لحاظِ «اعداد» همیشه ۲۷۰۰ تُن باقی می مانَد و نقشِ «مخزن» (بانکِ موادِ منفجره) را بازی میکند. امّا در عمل چه بسا ۵۰۰۰ تُن به بهانهٔ آن انبار به حزب الله لبنان تزیرق میشود. امّا مخزن همیشه ۲۷۰۰ تُن باقی میماند.

   حذف
 10. به ترامپ دل نبندید به خودتان دل ببندید..! به چی چیز خودمان دل ببندیم به کشور مستراح ایران یا به عن و گوه های که به نام مردم توش زندگی میکنند..نه عزیزم دلتو به خودم و خودت خوش نکن از عن بخار بلند میشه از ایرانی هیچی!

  پاسخحذف
 11. نوشته های شما من را به باید نوشته های عبدالله شهبازی می اندازد

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اشتباه میکنید. در نوشته های شهبازی هیچ اثری از «پیش بینی» پیدا نمیکنید. همهٔ شان پُر است از مزخرفاتی که از وبسایتهای «تئوری توطئه» به فارسی ترجمه میکند.

   حذف
 12. مخالفین سلسله پهلوی سه گروه هستند ۱ آخوندها و اسلامیست ها مثل مجاهدین خلق و نهضت آزادی ۲_ کمونیست ها و مائوئیست ها و کلا چپول ها ۳_ بازماندگان خاندان قاجار مثل مصدق و مریم فیروز حال شما از کدام یک از این دسته هستید..چون ما در تمامی این دسته ها حاجی داریم مثل حاجی کیانوری حاجی فرج نگهدار حاجی باقرزاده

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. من نمیدانستم که اینقدر باهوشی.
   آفرین ۱۰۰ آفرین؛ ۱۳۰۰ آفرین ....
   من از سلسلهٔ قاجارم... زیرا دیدم که تنها گزینهٔ باقیمانده همین بود؛ چون از آن دیگریها نیستم.

   حذف
  2. سلسله پهلوی چهل سال پیش مُرد. کی میخواید بیدارشید!

   حذف
  3. ما «آیندگان» هستیم. آریامهر با نمایش جشن ۲۵۰۰ ساله به زبان بی زبانی می گفت به همین سلطنت شیعه و کشور تهران همراه با ملی گرایی و حرکت یک طرفه به رشد اقتصادی راضی باشید و اصلا فکر نکنید. در همان هنگام کانون های تولید انگل به شدت مشغول تدارک مرحله ی بعدی بودند.
   «آریا مهر» نمی توانست مطابق با مشکلات روز تصمیم بگیرد.

   حذف
 13. در روانشناسی بیان میشود که همه انسانها در راستای حفاظت ناخودآگاه از خود، همیشه خاطرات بد را به اعماق پستوی ذهن رانده و خاطرات خوش را نگه میدارند. بسیار میشنویم چنین جملاتی مانند یادش بخیر اون موقع که با رضا خدمت سربازی بودیم و غیره. در حالیکه همین فرد گوینده در آن زمان کذایی خدمت روزشماری میکرد تا کی خلاص میشود. یا خاطرات مدرسه و غیره. مردم ایران همیشه یک حس نوستالژیک و احساسات رقیق رمانتیک به گذشته دارند که با افزایش سن بیشتر هم میشود.با این گند و کثافتی که در این چهل سال اخیر به بار آمده، اکثریت حسرت دوران پهلوی را خورده و آن حس نوستالژیک و ذهن فراموشکار در کنار فضای مجازی و کانالهای مختلف داستانسرا در کنار یکدیگر یک شأن و قداست همراه با افسوس و حسرت به شاه و رضاشاه داده اند. در وطنپرستی و تلاش شاه برای پیشرفت ایران و ایرانی شکی نیست ولی ذات ملت را نتوانست عوض کند و فقط ظاهری متجدد و معاصر به آنها داد. همان زمان هم رشوه، اختلاس، چاپلوسی و تملق برای نفع شخصی از بالا تا پایین مدیران و ماموران دولتی را گرفته بود، هر چند بعد از انقلاب صد برابر شد.
  کار ندارم، مخلص کلام اینکه این احترام و حسی که به خاندان پهلوی وجود دارد یک پتانسیل بالقوه عالی برای هدایت و لیدری میدهد که متاسفانه بازمانده خاندان توان استفاده درست از آن را ندارد. به نظر من گلوبالیستها رضا پهلوی را به عنوان یک کارت ذخیره نگه داشتند و با چیدن افراد خاص در اطرافش او را به بیراهه کشاندند. اعضا فرشگرد همان دفتر تحکیمیها هستند و این آخری عکس مسیح علینژاد با فرح که آخرش بود. الته این شاهزاده سرنوشت برادرش علیرضا و پدر و پدربزرگش پیش چشمش است و میداند در صورت تکروی و سرپیچی به راحتی به دیار باقی خواهد شتافت، بخصوص که هیچ مشاور، یار، یاور صدیق و وفادار و حامی واقعی ندارد. باید دید در بازیهای آینده چه نقشی به او خواهند داد وگرنه خود او بازیگردان و نقش ساز نیست.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. «سیّد رضا حاجی زاده»؛ ۲ مشکلِ اساسی دارد:
   ۱- ناتوان است.
   ۲- دروغگو و شارلاتان است. امّا شارلاتانی از آن دست که بتواند «برج ایفل» را بفروشد نیست.... فقط در حدّ یک «آفتابه دزد» است.

   حذف

 14. باسلام
  گزارشی از کردستان عراق
  درچندروزگذشته اوضاع درکردستان عراق بشدت متشنج هست ومردم معترض چند شهردراعتراض به بیکاری وپرداخت نشدن حقوق و بی عدالتی وفساداداری به خیابانها ریخته اند ونیروهای حزبی دراربیل و دهوک دفتر شبکه ی تلویزیونی اپوزیسیون رو بسته ودراکثراخیابانهای شهرهای کردستان پراکنده شده و اجازه ی هیچ تجمعی را نمی دهند دوحزب حاکم که 30 سال است تمام قدرت سیاسی واقتصادی کردستان را دردست دارند هنوز نتوانسته اند احتیاجات ابتدائی که شامل آب و برق و بهداشت و درمان است را بطور کامل فراهم کنند و هم اکنون که دراواخر ماه هشتم میلادی هستیم فقط حقوق ماههای اول ودوم میلادی کارمندان را با دزدیدن 21% ازان پرداخت کرده اند
  موضوعی که حتی در زمان صدام حسین و با وجود جنگ ایران عراق سابقه نداشته و درحال حاضر درسایه ی دزدی وچپاول نفت و درامدهای داخلی کردستان توسط سران دوحزب و انتقال آنها به خارج از عراق ووجود فساداداری وبیعدالتی اکثریت مردم برای دوران صدام حسین افسوس خورده وروزانه هزاران درود وسلام از کردستان عراق نثار قبر صدام حسین می کنند و همچنین با تشکیل کمپینهای زیادی درصفحات مجازی درحمایت از مصطفی کاظمی خواهان سرنگونی حکومت حزبی وبازگشت حکومت مرکزی عراق به کردستان شده اند

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. این تشکّلها به دروغ «حزبِ سیاسی» نامیده میشوند. رهبرانشان مانندِ «کیم جونگ اون» به خاطرِ تولّد از «کیر و کُسِ مقدّس»؛.... رهبر به دنیا می آیند. در لبنان نیز همین است .... «امام حسین شجاع» نیز ادّعایش همین بود. فرزندانِ صدّام حسین نیز قرار بود که همین باشند.
   مصطف بارزانی .... ادریس بارزانی .... مسعود بارزانی .... و نچیروان بارزانی.
   در میانِ طالبانیها نیز داستان به همین شکل است.
   ۱۰۰ رحمت به حزب دموکرات کردستانِ ایران.... حد اقل به این شوری نیستند و اندکی «بوی حزبی» دارند.

   حذف
 15. انگل فرزانه گفته از ورود موبایل های جدید جلو گیری کنید ..احتمالا مدلهای جدید موبایل شامل قسمت های میشوند که از کنترل نیروهای امنیتی به دور است

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اشتباه نکنید. اگر این موبایل ها غیرِ قابل هک یاشند؛ بسیاری از کسانی که برای اینگونه کمپانیها کار میکنند؛ با چند هزار دلار به سادگی هک میشوند. بویژه اینکه از «کشور مستراح ها» استخدام شده باشند.
   مشکلِ «انگل فرزانه» این است که دیگر برای «تمدّن استیجاری»؛ پولی ندارد و به فکرِ آن است که اگر «پوتین» و «قمقمه» کم آمد چه باید کرد؟

   حذف
 16. فرق کژدم با سوسک تو مستراح در اینه که کژدم میاد جلو و دم کج شو فرو میکنه تو بدنه دشمنش اما سوسک مستراح فرار میکنه تو چاه مستراح

  پاسخحذف
 17. امریکا در انتظار اغتشاشات بعد از انتخابات

  https://www.youtube.com/embed/xvTzQowYQmc?rel=0&wmode=opaque&autohide=1&border=0&egm=0&showinfo=0

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اغتشاشات در آمریکا؟ یا اغتشاشات در ایران؟

   حذف
 18. بالاخره رژیمِ شیعی به بخشی از بازیِ موش و گربه با IAEA پایان داد (فقط بخشی از بازی). امّا این بازی برخلافِ تصوّرِ کسانی که فکر میکنند رژیم «فقط» از سرِ ترس با رئیس آژانس به توافق رسیده است؛ کاملاً نادرست است.

  https://tinyurl.com/yynarqst
  زمانی که ناتانیاهو آن «CD» ها را به نمایش گذاشت"؛ هدفش فقط این بود که نشان دهد که رژیمِ شیعی دروغ میگوید و آنچه که فتوایِ «انگلِ فرزانه» در مخالفت با تولیدِ سلاحِ هسته ای تبلیغ میشود؛ فقط از بابِ «تقیّه» است. زیرا همانهایی که آن گنجینه را در اختیارِ اسرائیل گذاشتند؛ گنجینه هایِ دیگری نیز همراهِ آن کردند که آقای ناتانیاهو هرگز به آنها اشاره ای نکرد. امّا اینکه اسرائیل چه زمانی از «گنجینهٔ دوّم» کشفِ حجاب کند؛ در محاقِ ابهام است. شاید انفجارِ اخیر در نطنز کشفِ حجاب از بخشی از «گنجینهٔ دوّم» بود و باید منتظرِ کشفِ حجابهایِ بعدی باشیم که من فکر میکنم؛ حتماً شاهدِ آنها خواهیم بود.
  «سان زو» میگوید:
  «هرگز از یک تاکتیک به صورتِ تکراری استفاده نکن».
  «داعش» با تکرارِ تاکتیکهایِ خود دچارِ «اشتباهِ مرگبار» شد و پس از پیروزیِ ترامپ در ۲۰۱۶ دیدیم که بسیاری از حملاتِ داعش خنثی شدند. زیرا تاکتیکهایشان «بسیار تکراری» شده بودند. گویی که حرفِ تازه ای برای گفتن نداشتند و فقط «میمونهایِ آموزش داده شده» برای «تقلید» بودند. (به نوشتارِ قدیمی «اندازه گیریِ مغزِ حزب اللهی ها» مراجعه کنید).
  من مطمئن هستم که آقایِ ناتانیاهو؛ حتّی اگر به صورتِ فردی؛ آموزه هایِ «سان زو» را مطالعه نکرده باشد؛ در میانِ اطرافیانش کسانی وجود دارند که حتماً مطالعه کرده اند. لذا تکرارِ «تاکتیکِ نطنز» در «کشفِ حجابِ بعدی»؛ ساده لوحانه است.

  ماچ و بوسهٔ رژیمِ شیعی با IAEA را باید نشانی از یک «تصمیم و حرکتِ جمعی» دانست که از طرفِ «روسیه+اروپا+چین» طرّاحی شده است و «انگلِ فرزانه» فقط نقشِ نشان دادنِ جایِ دوست و دشمن را دارد.
  این طرح تلاش میکند که وجههٔ منطقیِ «چکاندن مکانیسمِ ماشه» را به زیرِ سوال ببرد. زیرا طرّاحانِ این حرکت میخواهند برایِ دفاعِ خود از رژیمِ شیعی؛ «آبرویِ حقوقی» کسب کنند.
  هَم طرّاحان و هم رژیم میدانند که بازرسی از این دو نقطه فقط «گربه رقصانی» است.
  مشکلِ اصلیِ این «طرّاحان» و «عنترِ مقلّدِ فرزانه» این است که نمیتوانند بفهمند و یا نمیخواهند بگویند که گوشِ دولتِ ترامپ و اسرائیل به این مزخرفات بدهکار نیست.
  ترامپ میخواهد «قدرت»؛ «صلح» و «روابط بین الملل» را «باز تعریف» کُند و ایران «ویتنامِ باز تعریفها» شده است.
  حالا خَر بیار و «سیّد رضا حاجی زاده» (باقالی) بار کُن.

  پاسخحذف
 19. درود کژدم
  درباره «راهکارهای سرنگونی رژیم» گزینه های 6 و 7 و 8 رو اگه میشه توضیح بدین.  با سپاس اشکان

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درود

   ایجادِ راهبندانهایِ هدفمند اهدافِ زیر را دنبال میکنند:
   ۱- ذلّه کردن و به ستوه آوردنِ رژیم.
   ۲- ایجادِ بحران در ترابریِ شهری و بین شهری.
   ۳- راهبندانهایِ مداوم برایِ عادّی سازیِ بحران (بحرانِ مداوم).
   ۴- سر در گم شدنِ نیروهایِ امنیّتی رژیم در تشخیصِ دلیلِ ایجادِ راهبندانها که به «سر در گمی در تصمیم گیری» می انجامد.
   ۵- محدود کردنِ شدیدِ تحرّکِ نیروهای رژیم در بکار گیری نیروهایش برای سرکوبِ معترضین و تظاهراتها و اطفاء حریق در آتش سوزیهایِ عمدی.
   ۶- راهبندانهایِ مداوم؛ «نیرویِ زمینیِ شهری» و تاکتیکهایِ این نیروها و تأثیر گذاریِ آنها را خنثی میکند.
   با استفاده از میخهایِ سوراخدارِ دست ساز و ریختنِ چند گالن گازوئیل و یا روغن موتور بر رویِ آسفالتها میتوان راهها را برایِ چندین ساعت بست و ترافیک را به شدّت آهسته نمود. (گازوئیل را نباید آتش زد)

   حذف
  2. در جزوه هایِ آموزش انفجارات که از طرفِ گروههایِ چریکی منتشر میشوند؛ معمولاً به سراغ ساختنِ «نیترو گلیسرین»؛ «تی اِن تی» و «فولمیناتِ جیوه» و .... میروند که روندی بسیار سخت و پُر ریسک است و به نظرِ من آموزش دادنِ اینگونه مسائل؛ با آموزش ندادنش فرقی ندارد. اینگونه آموزشها زمانی بدرد میخورند که یک نیرویِ چریکی بر بخشی از سرزمین حاکمیّت داشته باشد؛ تا بتواند هر کاری که میخواهد بکند. اینگونه آموزشها به دردِ «حلقه هایِ خودمختار» در «سازماندهیِ افقی» نمیخورد. «سازمانِ افقی» نباید به کارخانهٔ «جسد سازی» تبدیل شده و مبارزین را به سادگی و به دستِ خودشان بکُشد و سپس آنها را به عنوانِ «شهدا» معرّفی کند. این کاری است که سازمانِ مجاهدین و چریکهایِ فدایی کردند و ایران «شهید باران» شد. بدونِ آنکه کوچکترین دستاوردی داشته باشند.
   لذا باید به سراغِ مواد و وسایل ساده و بی خطر و کاملاً قانونی با قابلیّتِ دسترسیِِ ساده رفت.

   تعدادی از این موادّ ساده را نام میبرم:

   ۱- محلولِ شکر و آب با غلظتِ اندکی کمتر از شربتِ مربّا.
   با ریختنِ ۳ لیتر از این محلولِ خوراکی به باکِ بنزین و یا باکِ گازوئیل هر اتوموبیلی؛ میتوان موتورِ آن اتوموبیل را به طورِ کامل حذف کرد.
   بقیّه اش مربوط به «حلقه ها» است که چه هدفهایی را شناسایی کرده اند؟ به عنوانِ مثال در کارخانه هایِ اتوموبیل سازی میتوان این شربتِ خوشمزه را به باکِ بسیاری از خودروهایِ آمادهٔ فروش ریخت.

   ۲- پرمنگناتِ پتاسیم و گلیسرین.
   مخلوطِ این ۲ مادّه به شدّت آتشزا است و حرارتی بالایِ ۱۴۰۰ درجهٔ سانتیگراد تولید میکند.
   آزمایشِ آن نیز کاملاً بی خطر است.
   امّا این مخلوط را نباید از قبل آماده نمود. زیرا در زمانی کمتر از ۵ دقیقه فعّال میشود.
   اگر در کنارِ این موادّ از بنزین و یا مخلوطی از بنزین و یا تفت و گازوئیل استفاده شود و از سیستمی مانندِ آنچه که در «درسِ اشپزی» به آن اشاره شده است استفاده نمود؛ بسیار مؤثر است.
   بقیّه اش را به «خلّاقیّتهای ذهنیِ حلقه ها» می سپارم.

   ۳- کپسولهایِ کوچکِ «گاز فندک» و یا کپسولهایِ کوچکِ «اجاق گازِ پیک نیکی».

   این کپسولها را میتوان در نقاطِ مختلفِ انبارها قرار داد که پس از آتش گرفتن میتواند دامنهٔ آتش سوزی را به شدّت گسترش دهد.

   ۳- کپسولهایِ اکسیژنِ صنعتی برای جوشکاری و روغن موتور.

   پس از جایگذاریِ کپسول به صورتِ افقی؛ در حالی که محلّ خروجِ اکسیژن رو به بالا باشد؛ با ماسولهٔ روغنکاری دهانهٔ آنرا روغن بریزید و از محلّ خارج شوید. پس از یک یا چند ساعت؛ کپسولِ اکسیژن به شدّت داغ شده و منفجر میشود. شدّت و موجِ انفجار بسیار بالا خواهد بود. لذا باید هدف از مناطق مسکونی حدّ اقل یک کیلومتر دور باشد. مگر آنکه هدفِ انتخاب شده منطقهٔ مسکونیِ اوباشانِ رژیم است.

   ۴- آب اکسیژنه و «اَسِتون».
   ترکیب این دو مادّهٔ ساده تولیدِ انفجار میکند و نباید آزمایش کرد و یا پیش از جاگذاری آنها را مخلوط نمود.
   برای مخلوط شدن و انفجارِ این ۲ مادّه باید دستگاهی شبیهِ «آموزش آشپزی» تهیّه نمود. با این تفاوت که مخلوط شدن نباید به صورتِ «قطره ای» باشد. بلکه باید دستگاه را طوری طرّاحی نمود که پس از خروج و دور شدنِ افرادِ حلقه از محلّ؛ فوری و به طورِ کامل با هم مخلوط شوند.

   ۵- پودر آلومینیوم(خاک ارّه آلومینیوم) و پودرِ ضدّ زنگ (اکسید آهن = پودرِ آهنِ زنگزده).
   از این ۲ مادّه در آتش بازیهایِ چهارشنبه سوری نیز استفاده میشود.
   مخلوطِ این ۲ ماده در محیطِ باز آتشزا و در محیطِ بسته؛ انفجاری است. این مخلوط تقریباً سریع عمل میکند و آزمایش آن در محیطِ باز و به مقدارِ کم؛ برای محاسباتِ زمانی؛ بی خطر است.

   حذف
  3. حذف فیزیکیِ ارازل و اوباشانِ خیابانی از قبیلِ موادّ فروشها و زورگیرها و .... امری به شدّت ضروری است.
   این موجودات در شرایط بحرانی از طرفِ اوباشانِ سپاه و بسیج سازماندهی شده و برای سرکوبِ مردم خواهند پرداخت.
   در این امر حتّی یک هزارمِ درصد نیز شکّ نکنید. این موجودات در شرایط عادی نیز دشمانِ جامعه هستند.
   در سوریّه نیز سپاه قدس و بشار اسد این دسته از اوباشانِ سوری را سازماندهی کردند.
   «داعش» نیز از میانِ اینگونه افراد عضوگیری میکرد. زیرا هم سابقهٔ جنایی دارند و هم روحیهٔ جنایتکارانه دارند و هم تجربه دارند.
   رژیمِ شیعی با وعده هایِ گوناگون به سادگی میتوان این اوباشان را سازماندهی کرده و پس از کشتارِ مردم؛ مسئولیّت آنرا به گردن نگیرد.

   حذف
 20. مخالفان سلسله پهلوی سه گروه هستند که در بالا در مورد آنها توضیح دادم اما شما (کژدم) از بازماندگان خاندان قاجار نیستی چون تنها افتخار سلسله قاجار این بود که مثلا مظفردین شاه تو حرمسراش هزارتا زن داشت و تاریخ دانان به مظفردین شاه لقب داماد ملت رو دادند مظفردین شاه بابا بزرگ مریم فیروز از رهبران حزب توده است شما از خانواده چپ هستی اما نگفتی بابات چند رکعت نماز سوی کرملین میخوند؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. متاًسفانه موجوداتی مانندِ شما در دفاع از «سیّد رضا دیبا» به بدترین و پیش پا افتاده ترین تاکتیکها دست میبرید. زنده یاد احمد کسروی یک «آخوند» بود. امّا از جنسِ دیگری بود که خود را نشان داد. بنیانگذارانِ چریکهای فدایی خلق؛ مذهبی بودند؛ امّا ذاتاً نمیتوانستند مذهبی بمانند امّا به صورتی کج و معوج شکوفا شدند؛ زیرا محیطِ ظاهراً روشنفکری نیز مسموم بود. امّا پرسش این است که چرا «احمد کسروی» در محیطِ مسمومِ مشابه و چه بسا بدتر؛ تبدیل به «توده ای» (مارکسیست) نشد؟ در اینجا میتوان به فاصلهٔ «بهرهٔ هوشی» میانِ «احمد کسروی» و بنیانگذارانِ «فدائیان» (مارکسیستها)؛ پِی بُرد.
   من (کژدم) در سلسله نوشتارهایِ ۱۶ گانهٔ «گفتگویی از نوعی دیگر» و نوشتارهایِ ۱۸ گانهٔ «ملاقات با اندیشه هایِ کهن و اندیشه هایِ نو» به صورتِ بسیار روشنی توضیح داده ام که «تبارِ واقعیِ من» چیست؟
   مشکلِ من با «سیّد رضا حاجی زاده» این است که :
   ۱- این اوباش یک «شیعهٔ بو گندو» است و خود را از تنبارِ «سادات» (سرورانِ بنی هاشمی) میداند.
   ۲- این اوباش؛ یک دروغگو و شارلاتان است که اگر به جای پرسیدنِ پرسشهایِ احمقانهٔ «پدر و مادرت کیستند»؛ .... از من بپرسید که چرا این اوباش را شارلاتان و دروغگو مینامم؟؛ پاسخهای شفّافی خواهید گرفت.
   ۳- این اوباش با سرانِ رژیمِ «انگلهایِ صفوی» رابطه دارد و بخشی از سیاستهایِ رژیم را در لباسِ «اپوزیسیون» به اجرا میگذارد و مأموریتش «سِتَرون کردنِ جنبش» است. که اگر بپرسید؛ نمونه هایش را خواهم گفت.
   امّا بگذارید تا این سلسله نوشتارِ کنونی پایان گیرد. زیرا نمیخواهم این نوشتارها از مسیرِ اصلی که برایشان طرح کرده ام خارج شده و به «سیّد رضا شناسی» تبدیل شود.
   تا اینجا نیز ندیدید که چرا کژدم از شما نپرسید که «تبارِ شما چیست؟». زیرا برایِ من اهمیّتی ندارد پدر و مادرِ طبیعی شما چه کسانی بودند و یا حتّی تا ۲ سالِ پیش یک «بسیجی» بوده اید و یا چه بسا هنوز هم هستید و خودتان را «شاه اللهی» جا زده اید تا بحثها را به بیراهه بکشانید؟!!
   آنچه که برایِ من مهمّ هستند؛ طرحها و اهدافِ مبارزاتیِ کسی است که شما ظاهراً پرچم دفاع از او را به دست گرفته اید. (البتّه ظاهراً).
   آیا تا کنون دیده اید که به شیوهٔ مزخرفاتِ ظاهراً منطقیِ شما برای لجن مال کردنِ «اوباش سیّد رضا حاجی زاده» به «خودکشی» برادر و خواهرش اشاره کرده و اینگونه مزخرفات را عَلَم کنم؟ امّا به خوبی میدانید که اوباشانی مانندِ «بهرام مشیری» و همپالگیهایش از همین شیوهٔ «کُس شعرهایِ منطقیِ شما» استفاده میکنند و به همین دلیل نیز اینگونه افراد را نیز «اوباش» مینامم.

   حذف
  2. جدیدا چقدر طرفدارای پهلوی زیاد شدن تو این وبلاگ!!!

   حذف
  3. من فکر نمیکنم که همهٔ اینها طرفدارِ «سیّد رضا حاجی زاده» باشند. تعدادی از اینها با توجّه به ادبیّاتشان؛ «برادرانِ سایبری» هستند.

   حذف
 21. درود بر کژدم...آیا در هنر جنگیدن سان زو گفته حاضر است با تناب پوسیده ایرونی جماعت بره ته چاه ملتی که حاضرنیست مسئولیت عن قلاب شکوهمند اسلامی رو به گردن بگیره و فقط میگه من در این خیانت ملی شرکت نداشتم و حاضرنیست بگه خیانت ملی به چی؟ به چه کس؟ و فقط میگه خیانت به آینده گان آخه باقالی کدام آیندگان اصلا جوان ایرانی آینده ای هم داره باقالی؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. نخستین هنرِ «سان زو» که از طرفِ رهبرِ یکی از خانواده هایِ سلطنتی از او خواسته شد تا نشان دهد؛ این بود که آیا میتواند از «زنهایِ حرمسرا» جنگجو بسازد؟
   «سان زو» به زنها دستور داد که به دو دسته تقسیم شوند و شمشیر گرفته و به طرفِ مقابل تاخته و آنها را بکشند.
   زنها این خواسته را شوخی انگاشتند. «سان زو» یک یا ۲ نفر از آنها را کُشت تا بفهمند که شوخی در کار نیست.
   پس از آن زنها به جانِ یکدیگر افتاده و به کشتارِ یکدیگر مشغول شدند.
   آنها کسانی بودند که بدونِ توجهه به گرایشهایشان انتخاب شدند و چه بسا برایِ زنده ماندن کسی را که بیشتر از همه دوست داشتند؛ کُشتند.
   وظیفهٔ اصلی و مهمّ «هستهٔ مرکزی» به میدان کشانیدنِ آنهایی است که شما آنها را «ایرونی جماعت بدونِ مسئولیّت پذیری» را به میدان بکشاند.
   این کار یک هنرِ بزرگ است و «هنرِ جنگیدن» جدّی ترینِ هنرها است.
   در این نوع از «هنر».... هیچکس با رنگ و کاغذ و گریم و صحنهٔ تئاتر و دوربین و مصاحبه و شعار کاری ندارد.

   حذف
 22. دوست گرامی
  یادت رفت که مریم قجر عضدانلو رئیس جمهور منتخب ماداملعمر دوران گذار هم قجری است .
  مرحوم دکتر مصدق هم قاجاری بود و همه دل پر کینه از پهلوی
  و چپ های بی شرف همه به لطف دمکراسی غربی و دریافت همان دلار آمریکای جهان خوار در اروپای غربی و آمریکا دارن دو تلاش مضاعف مینمایند ۱. ادامه مبارزه با امپریالیسم در ایران و آرزوی برپا کردن سبستم مانند کره شمالی برای کشور
  ۲. هیچ کدام از چپ های بیشرف حاضر به رفتن به کوبا و و کره شمالی و روسیه نیز نیستند .
  ۳. مشهور ترین چپ ها همان فرخ نگهدار و رضا نافعی و علیزاده و منافقین و ایرج اسدی و ... هستند.
  ۴. در تمام این ۴۰ سال هیچوقت چپ ها حاضر و آرزومند تغییر رژیم در ایران به سمت دمکراسی نبوده اند و همواره منافع چپ در برابر منافع ایران بوده و منافع چپ همفاز منافع جمهوری اسلامی
  ۵. هیچ چپی مخالف گلوبالیسم و گلوبالیست نیست .


  و در پایان مگر قرار است همه چپ یا راست باشند ؟
  کسی که دلش به حال این مملکت بسوزه

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. من (کژدم) به شما قولِ شرف میدهم که «دروغگو» و «شارلاتان» هیچ ارزشی برای آنچه که شما «مملکت» نامیدید؛ قائل نیست.
   این شارلاتان نوکرِ «جورج سوروس» است و همیشه «جزوهٔ سوروس» را زیرِ بغل داشت. از هر طرف باد بیاید؛ به آنطرف باد میدهد.
   من موجوداتی بی شرفتر از «سیّد رضا حاجی زاده» و «مُردار گروهبان حاجی بادمجان میرزا قاسمی» ندیده ام.
   شما نگرانِ «اوباشانِ چپگرا» و یا «مجاهدینِ خلق» که به جز «جنازه سازی = شهید پروری»؛ کارِ دیگری بلد نیستند؛ نباشید.
   آنها مُرده هایی هستند که از رویِ حماقت نمیدانند که دیر زمانی است که مُرده اند.

   حذف
  2. موجوداتی مثلِ شما؛ همگی در حماقت و دروغگویی دستِ کمی از رژیمِ شیعی و چپها و مجاهدین و مصدّقیها و مسیّد رضا حاجی زاده» ندارید.
   به جای سخن پراکنی در بارهٔ «نسلهایِ مُرده» (قاجارها و توده ایها و ....)برایِ سرنگونیِ رژیمِ شیعی که «مانع و دُشمنی بالفعل» برای استقرارِ آنچه که «دموکراسی» و «میهن پرستی» و «دلسوزی برایِ ملمکت» (درست خواندید... «ملمکت») مینامید راهی «مؤثر» پیشنهاد کنید.
   پس از این؛ اگر راهی برای سرنگونیِ رژیم پیشنهاد نکنید؛ بهتر است به «بالاترین» بروید.

   حذف
 23. برای به میدان آوردن میلیون ها نفر به کوچه و خیابون سیستم های مالی و اعتباری رژیم رو از کار بندازید
  اگه بخوای توضیح میدم

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. توضیح دهید. گوش دادن و یاد گرفتن؛ از من.
   هر جایی که مشکلی در رابطه با آموزهٔ شما داشتم؛ توضیح خواهم خواست.

   سپاس

   حذف
 24. سلام کژدم
  ۱. با تمام نیش هایی که بهم زدی دوستت دارم .
  ۲. نه ساندیس خور و بسیجی هستم و نه شاه اللهی و نه سایبری بلکه چوپانی ساده
  ۳. اولین قدم برای سرنگونی خیانت نکردن است چرا که من چوپان نیز خواسته اند تحت عنوان مبارزه با اشرار و دزد هر چی که میبینم و هرچی که میشنوم و تمام آمد و شد اهل آبادی به خانه یکدیگر و ورود غریبه به آبادی را اطلاع دهم و شاید کفشی . غذایی . جیره ای خشک به من بدهند . ولی من از چپ کینه ای به دل دارم بخاطر دروغ و‌خیانتشان
  ۳.بر پایه نظریه ابن خلدون زوال یک حکومت مبتنی بر عصبیت دارای مراحلی است و هرچند از درون پوک شود ولی باید یک هجوم خارجی طومارش را در هم بپیچد .

  پاسخحذف
 25. کژدم سرنوشت مکانیسم ماشه با توجه به اینکه رئیس اندونزیایی شورای امنیت درخواست آمریکا رو رد کرده چه می شود ؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. کژدم ؛ بجای حرفهای گذشته ؛ چپ و راست و فحش به این و اون بیا همین حال رو بچسبیم . جواب سئوال رو بده . سرنوشت مکانیسم ماشه چه می شود ؟ منتفی شد ؟

   حذف
  2. مکانیسم ماشه اجرایی میشود و تمامی مزخرفاتی که مخالفانِ اجرایی شدنِ مکانیسمِ ماشه میزنند؛ بادِ هوا است.
   بنشین و بنگر.

   حذف
  3. قرار هست امریکا به تلافی همراهی نکردن اروپا بر علیه ایران تحریمهایی رو بر اروپا اعمال بکنه

   حذف
 26. کژدم درودبرشما،آخوندا ازترس کونشون قبول کردن که سازمان انرژی اتمی ازدوسایت دیدن کنه آیا احتمال وجوداورانیوم هست یادست خالی برمیگردن

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اجازهٔ بازدید؛ پس از تخلیه و پاکسازی داده میشود. نمیدانم چرا این پرسشهای پیش پا افتاده را میپرسید؟

   حذف
 27. سئوال (کژدم) این است..سرنوشت مکانیسم ماشه چه میشود؟ جواب ها.۱ _ پاسخ بهرام مشیری: به نظر بنده اگر شاه در بیست هشت مرداد برعلیه دکتر مصدق کودتا نکرده بود الان نه ماشه وجود داشت و نه مکانیسمی...۲_ پاسخ معصومه علی نژاد قمی والا من از مکانیسم چیزی سر در نمی آورم ولی بابام ۳۵ سال پیش وقتی از محل کارش برمی گشت خونه همراش یه اسلحه بود که نمیزاشت ما باهاش بازی کنیم هی میگفت بچه به ماشه دست نزن...! آخه بابام تو کمیته انقلاب اسلامی کار میکرد۳_پاسخ عین الله باقرزاده بنده خودم دوسال در شهر اقامت داشتم ماشالا شهری ها خیلی مکانسمشون کامله ولی بنده فکر میکنم تو همین دو ماه آینده حتما یکی ماشه را خواهد چکاند شاید هم انگل فرزانه از ترس مردن خودش خودکشی کرد؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. همه را وِل کنید و به جواب احمقانهٔ «بهرام مشیری» بچسبید که همیشه به جایِ حال و آینده؛ برایِ گذشته ها نسخه مینویسد.
   البتّه برایِ کارهایش در رابطه با شیعه شناسی و اسلام شناسی؛ باید ارج نهاد.
   امّا در رابطه با مسائل سیاسی باید به ایشان گفت:
   «گُزیده گوی .... یا خموش» (به طورِ مؤدبانه میشود: خفه شو؛ تو که حرف زدن بلد نیستی .... حرف نزدن که بلدی).

   حذف
 28. دورست بعد از اینکه رژیم اسلامی فولادوند را به تو انداخت و سر به نیست کرد بهرام مشیری به صحنه آمد اگر بهرام مشیری در زمان فولادوند شروع به شعیه شناسی میکرد فولادوند دهندش سرویس میکرد...کار بهرام مشیری این است که میگوید ای هموطن آخوند ۴۰۰ سال بتو دروغ میگوید کربلا اصلان صحرا نبود اینکه آخوند میگه حسین تشنه لب بود هم دروغ است حسین بعد از اینکه به پشم کیرش واجبی زد چهارتا سطل آب رو خودش ریخت مشیری این حقیقت ها را میگوید تا دروغ اصلی و حرف آخر را بزند مشیری میگوید سلسله قاجار از سلسه پهلوی بهتر بود و میگوید ما در دوران قاجار مجلس داشتیم دمکراسی داشتیم،

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. شیوهٔ استاد فرود فولادوند در شناسانیدنِ اسلام و تشیّع؛ شیوه ای تهاجمی بود و میخواست این فرهنگ را رواج دهد که وقتی گفتی «محمّد».... کلمهٔ «بچّه باز» را فراموش نکن و آنقدر تکرار کن تا حتّی کسی که میخواهد بگوید «محمّد صلی الله» توی ذهنش «بچّه باز » نیز با آن مخلوط شده و با اینکه چه بسا به زبان نیاورد؛ امّا در ذهنش اینگونه بگوید: «محمّدِ بچّه باز صلی الله».
   بهرام مشیری از آن دستهٔ افراد است که از روشِ «نه سیخ بسوزد؛ نه کباب» استفاده میکند.

   حذف
  2. دقیقا وقتی نام محمد میاد یاد «زن بازی» و «بچه بازی» میوفتم😂.
   لقب هایی که کژدم هم رو اینا میزاره افتاده تو دهنم مثلا «حسین واجبی» یا مثلا وقتی اسم رضا میاد یاد «اسهال و استفراغ» میوفتم😂
   یا همین «انگل فرزانه» 😂😂
   دستت درد نکند.

   حذف
 29. زیاد به داستانهای تخیلی توجه نکنید مثلا صمد بهرنگی یه کتاب داره به نام ماهی سیاه کوچولو که در سال ۱۳۴۷ توسط کانون پرورش فکری کودکان چاپ شده در این کتاب بهرنگی ماهی ها کوچولو و کم تجربه را دعوت میکنه که برکه خودشونه که توش امنیت و رفاه دارند رو ترک کنند و برن تا به دریا برسند ماهی های کوچولو های بسیاری گول حرف های بهرنگی رو خوردنند و رفتند و در دریا و اقیانوس گمو و گور شدند جالب اینجاست که صمد بهرنگی خودس شنا کردن بلد نبود و ارس غرق شد

  پاسخحذف
 30. چرا شما هیچ صحبتی در مور معصومه علی نژاد نمی کنید آیا به نظر ( کژدم) او فرستاده دستگاه های امنیتی نیست؟ تا رهبری اعتراضات زنان و جوانان داخلی را از چنگ پهلوی ها به در آورد راستی نظر شما در مورد شاهزاده نور چیست؟ آیا در خانواده کژدم دختر روشن و مدرن و امروزی مثل این شاهزاده پیدا میشود لطفا نگوید به خانواده من چکار دارید فقط به یاد داشته باشید آدمها هرچی دارند از پس قنداقشان دان هما قنداقی که جناب الی ۶ ماه بعد از بر گشتن شاهنشاه آریامهر داخلش میریدی

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. معصومه علی نژاد یک فعّالِ مدنی و فرهنگی است.
   کارش را را نیز تا اینجا خوب انجام داده است و دستش درد نکند.
   بُردنِ فرهنگِ «ازدواج سفید» به درونِ جامعهٔ اسلام زده کاری نیست که با صدورِ فرمان حاصل شود و در عرصهٔ فرهنگی نیز تلاشِ زیادی میخواهد.
   به همین خاطر فکر میکنم که شما به عنوانِ یک «شیعهٔ شنیعه» با او دشمنی میکنید.

   حذف
  2. مشکل اساسی و مهم اکنون مردم، چهارشنبه سفید، حجاب آری، ازدواج سپید و این اراجیف نیست. اینها سرگرمی، دلخوشکنک و باعث انحراف اذهان عمومی از مسایل و مشکلات مهمتر است.در تهدید قرار گرفتن تمامیت ارضی ایران، تاراج منابع ملی، نابودی اقتصاد، صنعت، محیط زیست و فرهنگ یک ملت، مستعمره چین و روسیه شدن، ماجراجویهای احمقانه، پر هزینه و خطرناک در خارج از مرزها، رشد صعودی مهاجرت و فرار سرمایه به خارج و دهها چیز دیگر. غر غر کردن و ژست روشنفکر مخالف گرفتن و این ادا و اطوارها دیگر نخ نما شده است.

   حذف
  3. هیچ جبهه ای از مبارز؛ جبههٔ دیگر را به محاق نمی بَرَد. اینگونه استدلال احمقانه ترینِ استدلالها است و رنگ و بویِ تحلیل به شیوهٔ مارکسیستها را میدهد.
   چرا «سیّد رضا حاجی زاده» حتّی جرأت ندارد که از «ازدواج سفید» دفاع کند؟ کدامین شکل از مبارزه را تا کنون تجویز کرده است؟
   نافرمانیِ مدنی؟ (البتّه به شیوهٔ جورج سوروس و جزوهٔ رهنمودهایِ مؤسسهٔ سوروس).
   مگر «ازدواج سفید» نافرمانیِ مدنی و فرهنگی نیست؟
   تعدادِ اوباشانی که به نام و تحتِ پوششِ دفاع از «سیّد رضاحاجی زاده» مزخرفات میفرستند؛ زیاد شده است. این مزخرفات به صورتِ هماهنگ شده و به صورتِ گروهی فرستاده میشوند.
   «سیّد رضا حاجی زاده» تنها موجودی است که رژیمِ شیعی و اوباشانش به عنوانِ «آخرین سنگر و پناهگاه» از او استفاده خواهند کرد.
   به قولِ خودش با سرانِ اوباشانِ پاسدار مذاکراتی محرمانه داشته و به آنها وعدهٔ «بخشودگی» در برابرِ حمایت از خودش را داده است.
   «اوباش سیّد رضا حاجی زاده»؛ حمایت از خودش را حمایت از «مردم» قلمداد میکند.
   طرحِ مشترکِ این «اوباشِ فوکولی» با «انگلهایِ صفوی» و «پاچاهارداران»؛ برای حفظ «مراکزِ تولید انگل» و «مستراحهای مقدّس» (مساجد و امامزاده ها و «مقعدهایِ مقدّس») به شرطِ «حمایت از او» و «تکفیرِ و سرکوبِ دیگران» است تا اوباشانِ شیعه مسلک و شیعه پرور؛ همچنان به عنوانِ «قدرتِ موازی» باقی بمانند. همان راهی که «حاجی پادشاهِ کمربستهٔ رضا اسهال و استفراغی» طیّ کرد و آن «قدرتِ موازی»؛ تمامی آنچه که به صورتِ «وصله پیله» بافته شده بود را نیز بتارانند.
   اوباشانِ سپاه نیز از همین اکنون هم «عفّو نامهٔ ملوکانه» را در جیبشان دارند و هم تا لحظهٔ آخر به کشتار مردم خواهند پرداخت و پس از خالی کردنِ خشابهایشان؛ «عفوّ نامهٔ ملوکانه» را برایِ «خدمت و دفاع از کیانِ ظلّ اللّهی» بر رویِ میز قرار خواهند داد.
   اینها همگی بر اساسِ سخنانِ این «بیشرفِ حاجی زاده» است. «بی شرفِ حاجی زاده» برایِ این «این پروژه» استدلال فرموده اند که اگر این وعده ها را ندهیم؛ پاسدارها همه را خواهند کشت.
   در تظاهراتِ اعتراضی آبانماه؛ همانهایی که وعدهٔ «عفوّ ملوکانه» را در جیب دارند؛ ۱۵۰۰ نفر را کشتند و هزادان نفر را زخمی کردند و هزاران نفرِ دیگر را نیز اسیر و شکنجه کردند.
   اگر اندکی به مذاکراتِ محرمانه ای که «سیّد کوروش دوّمِ حاجی زاده» با اوباشان و قاتلان داشته است فکرکنید؛ خواهید دید که این «اوباش فوکولی» حتّی اگر صداقت داشته باشد (که هیچ وقت نداشته است) ... یک احمق ۲۴ عیار است.
   «اوباش کوروش دوّم حاجی زاده» یک احمق نیست. بلکه یک «شیّادِ خائن» است.

   حذف
 31. کژدم گرامی ..فقط مشیری نیست ..بطرز احمقانه ای تمام شبکه های اجتماعی پر شده از مزخرفات مصدق وشاه !..ملت بس کنید این بحث های شاه و مصدق را...یعنی نمیدانید که دارید به خواسته اخوند وحکومت عمل میکنید ؟..مصدق وشاه هر دو مرده اند ؛ تمام !..برای امروز چه حرفی دارید ؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. دقیقاً به همین خاطر آنها را «اپوزیسیون قلّابی» مینامم.

   حذف
 32. یک «سگِ هار» دیگر که موردِ حمایتِ «گلوبالیستها» برای ویرانی خاورمیانه است نیز به «محمّد مُرسی» خواهد پیوست تا به «حوری و غلمان بازی» مشغول شوند.

  https://www.bbc.com/persian/world-53931630

  پاسخحذف
 33. در سالهای بسیار پیش از این؛ گفتم که بازی کردن با کارتِ «حماس» بازی کردن در زمینِ اسرائیل است. بازی اسرائیل و شرکتِ رژیمِ شیعی در این بازیِ طولانی بالاخره به نفعِ اسرائیل تمام شد. ماجرای فلسطین اکنون تقریباً از روی میز به داخلِ «کِشو» رفته است و اکنون تُرکهای اخوانی میخواهند آنرا دوباره به رویِ میز بیاورند که نه تنها دیر شده است؛ بلکه آنها نیز پس از مدّتی با لب و لوچه و گوشهای آویزان از گود بیرون خواهند رفت.
  وضعیّتِ بحرانی «انگل حسن نصرالله» در لبنان و عدم پذیرشِ «حماس» در میانِ کشورهایِ عَربی (به خاطرِ ایدئولوژیِ اخوانیِ حماس)؛ اکنون ترکیه را به به زمینِ بازیِ اسرائیل کشانیده است. به نظرِ من اسرائیل از اینکه تُرکهایِ عثمانی - اخوانی بتوانند به این بازی ادامه دهند؛ خرسند است. زیرا هر کسی که به این بازی وارد شود؛ چیزی به جز ریختنِ پول به «چاه مستراح»؛ هیچ بهره ای نصیبش نخواهد شد.
  مشکلِ دیگرِ تُرکهایِ عُثمانی - اخوانی این است که در کشورهایِ عربی به طورِ گسترده ای موردِ تنفّر عمومی قرار دارند و فرقی نمیکند که «اخوانی» و یا «آتا تورکی» باشند.
  پس از پیروزیِ دونالد ترامپ در انتخاباتِ ۲۰۲۰ بسیاری از معادلات تغییر خواهند کرد و گوشهایِ درازِ تُرکهای عثمانی نیز قیچی خواهند شد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. هنوز نیز بسیاری از خوانندگان نمیتوانند باور کنند که دونالد ترامپ پیروز خواهد شد. حتّی وبسایت رادیو اسرائیل نیز با انتشارِ تصویرِ کامالا هریس و ناتانیاهو؛ نشان میدهد که در شکّ و تردید به سر میبرد. امّا کژدم؛ نه دیروز و نه چند ماهِ پیش؛ بلکه همزمان با پیشبینیِ پیروزیِ دونالد ترامپ در انتخاباتِ ۲۰۱۶ پیشبینی کرد که دونالد ترامپ در دورِ دوّم پیروز شده و «ناپلئون آمریکا» خواهد شد.
   بسیاری از خوانندگان حتّی معنیِ «ناپلئون شدن» را نیز نمیدانند و چه بسا ذهنشان فقط به «ناپلئون بناپارت» به عنوانِ «شاهی در میانِ شاهانِ فرانسه» جلب میشود. در عصرِ کنونی ناپلئون شدن بسیار سخت است. انتخاباتِ ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ آمریکا و دورهٔ ۳ ساله ای که دونالد ترامپ گذرانده است؛ در واقع مانندِ «جنگ جهانی» است و دشمنانش همهٔ «نیروهایِ نیابتی»شان را نیز به خیابانها ریخته اند. امّا شکستِ سخت تری در مقایسه با ۲۰۱۶ خواهند خورد.
   اروپا و چین بزرگترین بازندگانِ این جنگ خواهند بود. زیرا در چند ماهِ اخیر خودشان را به عنوانِ «دشمنانِ آمریکا» تعریف کردند و به طورِ احمقانه ای عواقبِ دشمنیهایِ خود را نسنجیدند.
   کشورهایِ عربی نیز که به طورِ موقّت به حرکتِ امارات نپیوستند؛ به خاطرِ دو دِلیهایشان بود (شاید زیادِ از حدّ تلویزیونهایِ لیبرال را تماشا میکنند).
   خودتان را آمادهٔ یک زلزلهٔ ۵۰ ریشتریِ سیاسی در سالِ ۲۰۲۱ بکنید.

   حذف
  2. من در این دو ماه اخیری کمی دچار تردید شده بودم در مورد پیروزی ترامپ اما اکنون شکی ندارم که حتی با رای به مراتب بالاتر از دور پیش پیروز خواهد شد.

   حذف
  3. درود
   اگه ترامپ پیروز بشه‌؛
   این احتمال وجود نداره که دشمنانش بخوان اونو ترور کنن؟؟

   حذف
  4. این امکان وجود دارد. برای اینکه منافع بسیار بزرگی در سطح جهانی در خطر هستند. امّا اگر چنین اتّفاقی بیفتد. آمریکا وارد جنگ داخلی میشود و اگر ارتشیها به ترامپ رأی داده باشند؛ پایانِ لیبرالها خواهد بود.

   حذف
 34. با درود و سپاس از لطف همیشگی تان

  من که هر چه دیدم دورویی یا یاس بود اما

  امیدوارم شما لوتوس/لوتوس های خود را ببینید..


  پاینده باشید.

  پاسخحذف

 35. https://farsi.alarabiya.net/fa/2020/08/29/ابداع-پیش-تازانه-گوگل-در-شبیه-سازی-کوانتومی-یک-واکنش-شیمیایی.html
  https://www.bbc.com/persian/science-53958191

  پاسخحذف
 36. کژدم بشخصه پیش بینی میکنم برخلاف نظر همه که جنگ را بعد از انتخابات آمریکا پیش بینی میکنن ؛ جنگ قبل از انتخابات آمریکا اتفاق می افتد . نه اینکه آمریکا یا ایران دنبال جنگ باشند بلکه حوادث غیر مترقبه جنگ را محتمل می سازد . بنظر شما جنگ چه تاثیری در انتخابات آمریکا خواهد داشت ؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. من فکر نمیکنم که به جز شخصِ «ژی جین پینگ»؛ کسِ دیگری به یک «جنگِ احمقانه» نیازی داشته باشد.
   چنین جنگی (در صورتِ اتّفاق افتادن) حتّی در مقیاسی کوچک؛ پایانِ حزبِ کمونیستِ چین خواهد بود.

   حذف
  2. کژدم جان
   منظورم جنگ ایران و آمریکا قبل انتخابات آمریکا بود .

   حذف
  3. آمریکا در شرایط کنونی به این جنگ نیاز ندارد.
   آمریکای ترامپ در پِی «جنگِ نظامی» نیست؛ بلکه میخواهد رژیم را «تحقیر» کند.

   حذف
 37. خطاب به همهٔ هوادارانِ «سیّد رضا حاجی زاده»:

  رهبرِ شما؛ آنچنان تشنهٔ «قدرت» است و آنچنان احمق است که مانندِ «روح الله زم»؛ طعمه ای را که اوباشانِ رژیم برایش گذاشتند را بدون هیچ تفکّرِ عاقلانه ای قاپید و به دام افتاد.
  نخستین طُعمه موجودی با نامِ کذاییِ «انگل بروجردی» بود که رهبرِ شما میخواست او را «آیةالله بروجردیِ خودش» جا بزند. امّا دیدید که این «آیةاللهِ ساختگی»؛ پس از مدّتی «بخار شد» و به هوا رفت. طعمهٔ بزرگِ بعدی همان چیزی است که رهبرِ شما آنرا «مذاکراتِ محرمانه» با اوباشانِ سپاه پاچاهارداران مینامد. مطمئن باشید که این به اصطلاح مذاکراتِ محرمانه؛ از طرفِ سیستمهای اطّلاعاتی به صورتِ «برنامه ریزی شده» به پیش رفته اند و تمامی مزخرفاتی که رهبرِ شما وعده داده است و یا در آن مذاکرات های گسترده مطرح نموده است را «ضبط» کرده اند و اکنون آن مدارک را مانندِ «قلّاده» به گردنِ «اوباش سیّد رضا حاجی زاده» انداخته اند و رهبرِ شجاعِ شما میداند که اگر آن مذاکرات را با صدایِ ضبط شدهٔ خودش منتشر کنند؛ چه بلایی بر سرش خواهد آمد.
  لذا رهبرِ شجاع و متفکّرِ شما اکنون برای جلوگیری از انتشارِ گفته هایش؛ مجبور است که نوکرِ حلقه بگوشِ رژیم باشد.
  نتیجه اینکه: زیاد خودتان را به آب و آتش نزنید. زیرا پس از سرنگونی رژیم نیز این مذاکراتِ ضبط شده منتشر خواهند شد و مردم خواهند دید که این موجودِ ذلیل؛ چقدر ساده لوح و احمق بوده و طعمه را به راحتی گرفته است و چه وعده هایی داده است و چه خواسته هایی را طلب کرده است؟
  اگر اکنون این مدارک را منتشر نمیکنند؛ به خاطرِ جایگاهِ متفاوتِ «رهبرِ دانا و هوشمندِ شما!!!!» با اوباشانی مانندِ «روح الله زم» است.
  در شرایط کنونی رژیمِ شیعی با استفاده از این سلاح؛ با «رهبرِ IQ شما» مانندِ «بردهٔ سیاسی» رفتار خواهد کرد.
  من (کژدم) فکر نمیکنم که شماها (هواداران) باهوشتر از رهبرتان باشید و چه بسا دستورِ حملاتِ گسترده به این وبلاگ از سویِ «رهبرِ قلّاده به گردِ شما» بنا به درخواستِ رژیمِ رجّاله هایِ رژیمِ شیعی صادر شده است.
  زمانی که یک احمق برای اینکه نشان دهد «خیلی میفهمد» و «مانندِ رهبر» عمل میکند؛ واردِ «تورِ اطّلاعاتیها» میشود؛ باید منتظرِ بلاهایی بدتر از آنچه بر سرِ «روح الله زم» آمد باشد.
  اگر «سیّد رضا حاجی زاده» اندکی شرافت داشته باشد؛ باید تمامیِ مسائلی را که در این مذاکراتِ احمقانه مطرح نموده و وعده هایی را که داده است را به صورتی کاملاً صادقانه با «هوادارانِ باهوشِ خودش» و همچنین با همهٔ مردم در میان بگذارد و گرنه برایِ مدّتی «نوکرِ حلقه به گوش رژیم» خواهد ماند و اگر رژیم احساس کند که دیگر به او نیازی ندارد؛ همان بلایی را سرش خواهد آورد که به سرِ «روح الله زم» آورد.

  پاسخحذف
 38. چنین به نظر میرسد که لبنانیها نیز دچارِ همان حماقتی هستند که ساکنینِ ایران هستند.

  https://tinyurl.com/yxavtw46

  دعوت به تظاهراتِ گلّه ای؛ کاری از پیش نخواهد برد.
  اگر لبنانیها میخواهند که مشکلِ اوباشانِ حزب الله لبنان را به سرعت و برایِ همیشه حلّ کنند. باید «بحرانِ انفجارِ بیروت» را به «ضاحیه» بکشانند. تا همهٔ قدرتهایِ خارجی را ناچار به «ورودِ فوری» به لبنان کنند. و گرنه با تظاهراتهایِ گلّه ای و دل بستن به مصوّباتِ سازمانِ ملل؛ نه تنها مشکلشان حلّ نخواهد گردید؛ بلکه در میانِ اختلافاتِ بین المللی به فراموشی سپرده خواهد شد.

  پاسخحذف
 39. تحلیل های شما در مورد ترامپ بیشتر به طالع بینی و فال گیرها یست. هیچ دلیل منطقی در بر ندارد. یک تحلیل ایونجلیکایی که ترامپ راthe Chosen One می خواند. خجالت اور است. یک زمانی هیچ کس چین را به حساب نمی اورد اما شما این هیولا که بزودی نعره ان به گوش خواهد رسید با دلیل و منطف پرده برداری کرید. راستی چه به سر شما امده که این چنین سطحی شده اید

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درود بر شما
   پیش بینی من مانندِ «ایونجلیکایی»ها نیست. بر اساس فالبینی و طالع بین نیز استوار نیست. بلکه بر اساسِ مسئلهٔ بسیار مهمّی است که نه تنها حلّ نشده است؛ بلکه در حالِ بلعیدنِ جهان است.
   این اژدها که نعرهٔ آنرا نادیده میگیرید؛ به همان گونه ای که نعره هایِ «چین» را گوشزد کردم و نشنیدید؛ در آینده خواهید شنید. بارها درباره اش نوشته ام؛ امّا شما در معادلاتِ فکریِ خودتان نگنجانیدید. شاید سخن گفتن در رابطه با چین و به رویِ میز آوردن و نشان دادنش سادهخ بود و به همین دلیل؛ به نظرتان «منطقی» آمد.
   آنچه که پیروزیِ ترامپ را تضمین میکند؛ موضوعِ «به حاشیه رانده شدگان» در آمریکا است و طرفِ مقابلِ ترامپ به آنها فقط وعدهٔ «کوپن غذا» میدهد و از آنها میخواهد که نگرانِ «به حاشیه رانده شدنِ بیشتر نباشید.»
   آمریک امپراتوریِ ویران شده و به تاریخ پیوسته ای مانندِ ایران نیست که نتوان آنرا احیاء کرد.
   بلکه «امپراتوریِ زخم خورده» است که زخمها را دشمنانِ داخلی» (بوش-کلینتون-اوباما)به آن وارد کرده اند.
   امیدوارم که صدایِ این «اژدها = به حاشیه رانده شدگانِ امریکا» را بشنوید.
   نه تنها «ترامپ» پیروز خواهد شد؛ بلکه هر دو حزبِ دموکرات و جمهوریخواه نیز دچارِ تغییراتِ بزرگی خواهند شد و چه بسا یک حزبِ نوینِ «پاپیولیست» در آمریکا متولّد شود (البتّه فقط شاید).

   حذف
  2. مارکسیستهای آمریکا به طورِ احمقانه ای فکر میکنند که میتوان با وعده هایِ «کمونیستی» (اتوبوس و برقِ رایگان و کوپُن غذا) مردم را به طرفِ خود جلب کنند. امّا فرهنگِ آمریکایی برخلافِ فرهنگِ حاکم بر ایران (فرهنگِ بده بخوریم) نیست. بلکه فرهنگِ «کار و آفرینش» است و این فرهنگ است که آمریکا را در طیّ ۲ قرن به یک قدرتِ بلا منازع تبدیل کرده است.

   حذف
  3. پس از پیروزیِ ترامپ در ۲۰۱۶ ؛ عدّه ای از آنهایی که مدارکِ دکترایِ «خرخوانی» را به یدک میکشند؛ شروع به نوشتنِ مقالات و «اظهارِ فضله» نمودند و در رابطه با «پان امِریکَنیسم» و اینکه حرف تازه ای نیست و به صورتِ ادواری وجود داشته است؛ سخن فرسایی کردند. امّا من نامش را «ظهورِ عقابِ بزرگ» گذاشتم. ترامپ را «هری پاتر» خواندم. او را کسی که «ناپلئونِ آمریکا» خواهد شد؛ لقب دادم. برایِ اینکه میدانستم؛ این «پان اَمِریکَنیسم ترامپی» از جنسِ «پان اَمِریکَنیسمِ ریگانی» نیست. «ریگان» به دنبالِ «اهدافِ سیاسیِ بین المللی» بود. امّا «ساختار شکن» نبود.
   «ترامپ» به دنبالِ اهدافِ اقتصادی و سیاسیِ بین المللی است و باید «ساختار شکن» باشد. زیرا از زمانِ «ریگان» تا کنون؛ ساختارهایِ جدیدی بوجود آمده و بر عظمتِ آمریکا سایه انداخته اند. این ساختارها و سایه ها باید از میان بروند.
   «جنبشِ ترامپی» از گونه ای دیگر است و نمیتوان با کلمهٔ «پان اَمِریکنیسم» و با استفاده از «مزخرفاتِ کلامی» و به شیوهٔ «شمپانزه دکترها» آنرا توضیح داد.
   آیا توانستم پاسخی غیرِ «ایونجلیکایی» بدهم؟ یا نَه؟

   حذف
 40. سلام
  ۱. جناب حاجی زاده و طرفدارانش در داخل ایران در ذهن مردم تعدادی فوکل کراواتی ‌تا اندازه ای پول دار تشکیل میدهند که جز گفتن حرفای دوصد من یه غاز محافل و مجالس هیچ غلطی نمیتوانند بکنند و خود شخص وی منتظر تعبیر رویای صادقه ای است که آمریکا رژیم را ساقط و ایشان را با سام و صلوات به تهران بیاوردو مردم از شهر و دهات برای تبرک به زیارت ایشان می آیند در صورتی که در صورت سقوط جمهوری اسلامی باید مدتی فقط،نظاره انتقامهای شخصی. و گروهی و سازمانی باشیم و بعد از آن جنگ قدرت داخلی و چه بسا بجای بقدرت رسیدن حاجی زاده به زندان هم فرستاده شود .
  ۲. در مسئله لبنان هیچ اراده ای برای حل مشکل و یا حذف حزب الله وجود ندارد .سعد حریری و طرفداراش ناتوانتر از این حرفا هستند چون قدرت بسیج ندارند. چون ترسو هستند و چون سعی میکنند پیش چشم خارجی ها مودب باشند و هواداران بین المللی مانند عربستان با تمام هیبتش در دست حوثی ها گرفتار است . مسیحی ها هم همواره طرف قدرت هستند . چوپان نزدیک بین

  پاسخحذف
 41. سلام کژدم
  دوستان عزیز فکر میکنند آمریکایی مانند ما ایرانی ها تربیت شده اند .
  ۱. به نیروی نظامی آمریکا دقت کنید و به مادران و خانواده هایی که این فرزندان را تربیت کرده اند با آن همه سختی در سرتاسر جهان حضور دارند و ماهها از خانواده دور میباشند و خم به ابرو نمی آورند و از کسی طلبکار نیستند . ما ۳۲ سال پیش جنگ تمام شده هنوز هر کس میخواهد با این امتیاز شرکت در جنگ مالک کل کشور شود .
  ۲. سیستم آموزشی آمریکا را با آموزش در ایران مقایسه کنید کدام دانشجوی ارشد و دکترای ایرانی هفته ای ۱۰ ساعت درس میخواند جدا از تعداد محدود که میخواهند به آمریکا مهاجرت کنند ؟,در آمریکا دانشجوی دکتری باید روزی ۱۱ ساعت مطالعه و گزارش کار تهیه کند. آمریکایی به آمریکا متعهد است.
  ۳. این تظاهرات چند وجه دارد ۱. بخشی از این مردم ناراضی از وضع موجود که عملکرد سه رئس جمهور قبل در تخریب و عدم توجه به زیرساختهای آمریکا بود و تلاش در بیرون آمریکا و بخش زیادی نیز مسلمانان و آفریقایی و آمریکای لاتینی های ناسپاس و متوقع و بخشی نیز ناراضی از اختلاف طبقاتی شدید پدیدار شده در سه دهه گذشته در آمریکا با بخشش و در سایه دمکراتها مثل قرارداد اوباما با بوئنگ با ۷ میلیارد دلار بابت هواپیمای پریزیدنت و فقط موافقت ترامپ با ۲ میلیارد دلار آن .

  پاسخحذف
 42. درود کژدم
  "وقتی از آلبرت انیشتن پرسیدن سرعت صوت چقدر است، گفت:من این اطلاعات را در ذهن خود نگهداری نمیکنم،چرا که دسترسی به این اطلاعات از طریق کتاب ها به راحتی ممکن است؛ ارزش تحصیلات آکادمیک در حفظ تعداد زیاد دانستنی ها نیست، بلکه تمرین دادن ذهن برای تفکر است."  بعدا یه مشت اسکل تو سازمان سنجش ایران میپرسن :در دوره سوم جدول تناوبی سه عنصر با نماد دو حرفی داریم؟ درست یا غلط
  بعدا با این چیزا رتبه بندی میکنن بچه هارو

  پاسخحذف
 43. زمانی که کفگیر به تَهِ دیگ میرسد و حساب پس انداز نیز خالی میشود....
  «قُلّک» را میشکنند....

  https://tinyurl.com/yxg5kkpq

  بچّه ها بیایید .... بابا داره قلّک رو میشکنه....

  شاید هم داره امتحان میکنه که چه خواهد شد؟
  شاید کفگیر به تَهِ قلّک نیز رسیده باشد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. شکستنِ قلّک و بیرون آوردنِ روسپی زاده هایی مانندِ «کرّوبی» و «موسوی» بخشی از پروژهٔ «دیپلماسی عمومی» است که توسّط آنهایی که خود را «برجامِ ۱+۴» مینامند طرّاحی شده است تا با اندکی «در برجام ماندن» و اندکی «دموکراسی بازی» .... برای مقابله با آتشفشانِ ۲۰۲۱ بروند.
   دولتِ ترامپ کوچه پس کوچه هایِ بازیِ «آنگ سان سوچی» را خوب میشناسد؛ به همین دلیل مشورتهایِ اروپاییها برای تکرارِ این بازی؛ نشان از حماقتِ «مرکل-ماکرون-بوریس جانسون» دارد.
   در پروژهٔ «خاورمیانهٔ بزرگِ ترامپ» نمیتوان با ۲ سکّهٔ زنگ زده؛ که حتّی پیش از زنگ زدن نیز پُخی نبودند؛ سرمایه گذاری کرد.
   پروژهٔ «خاورمیانهٔ بزرگِ ترامپ» هیچ اهمیّتی نمیدهد که همهٔ اوباشانِ رژیمِ شیعی؛ دستِ اتّحاد به همدیگر داده باشند؛ و یا نداده باشند.
   رژیمِ اوباشانِ صفوی مسلک برای سرمایه گذاری در این پروژه؛ فقط باید به «۱۲ فرمان» ایمان بیاورند تا رستگار شوند.

   حذف
 44. هنوز چهار سال مونده ولی بعد ترامپ، جرد کوشنر رئیس جمهور آمریکا میشه

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. جرد کوشنر شخصی توانمند است. امّا تواناییهای مورد نیازِ در حدّ ریاست جمهوری برای ادامهٔ راهِ ترامپ را ندارد.

   حذف
 45. اوباشانی که خود را «اپوزیسیون» مینامند و در ظاهر مردم را به «راهپیماییهایِ مسالمت آمیز» دعوت میکنند؛ آیا اینرا میفهمند که اوباشانِ رژیم به طورِ سازمانیافته و مسلّح؛ اینگونه تظاهراتها را به خشونت کشانده و دستگیر شدگان را با ادّعایِ «اقدام به خشونت» شکنجه داده و اعدام میکنند؟

  https://tinyurl.com/y4vpbjj3

  آیا «اوباش سیّد رضا حاجی زاده» میتواند بفهمد که اینکار خیانت است و با جملهٔ «من محکوم میکنم» نمیتوان این جنایات و خیانتها را شُست؟

  آیا اوباشانی که خود را «اپوزیسیون» مینامند؛ حتّی با الفبایِ مبارزه آشنا هستند؟
  این اوباشان فقط «من محکوم میکنم» و «امضایِ تومار» و «غُلغِلهٔ توئیتری» را بلد هستند.

  سازگارا:
  نترسید.... ما در حالِ مذاکرهٔ دیپلماتیک با «اتّحادیهٔ اروپا هستیم» .... بروید به «امانِ خدا» ... چی؟ کهریزک؟ ... تجاوز؟ .... اشکالی ندارد.... اینها به خواسته هایِ جنبش اضافه میشوند. فقط عکس و فیلم بگیرید تا «اتّحادیهٔ اروپا» و «اوباما» به ریشتان بخندند.
  گوسفندانِ یوتیوبیِ سبزی خوار:

  بَعععععع بَععععععع

  کژدم:
  شکست خواهید خورد ...

  گوسفندها:

  تفرقه نینداز.... الآن وقتِ این حرفها نیست ....

  اوباش سیّد رضا:

  من گامهایِ مهمّی برداشته و با اوباشان و روسپی زادگانِ سپاه وارد مذاکره شده ام .... قرار شده است که همهٔ این اوباشان را ببخشیم... اگر نبخشیم همه را خواهند کُشت.

  گوسفندانِ آریایی نژاد:

  بَعععععععع بَعععععععع

  کژدم:

  اینکار خیانت است ... مردم را بازی ندهید.

  گوسفندها:

  خائن تو هستی .... شاهزاده میخواهد همه را نجات دهد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. کژدم اصلا شاهزاده حروم زاده ترین شخصیت تاریخ ایران شما خودتون چرا رهبر نمیشین یا حداقل یک رهبر رو معرفی نمیکنین تا ما بپذیریمش؟در امنیت کامل جانی و مالی اتهام زدن که هنر نیست.

   حذف
  2. یکی از خوانندگان گفت: «جراد کوشنر» رئیس جمهورِ بعد از دورِ دوّمِ ریاست جمهوریِ ترامپ خواهد بود.
   من پاسخ دادم که: «جراد کوشنر» شخصِ توانمندی است. امّا رئیس جمهور شدن؛ فرایِ توانمندی هایِ ایشان است.
   حال به من (کژدم) نگاه کنید.
   آیا فکر میکنید که خودم را شایستهٔ رهبری میدانم؟
   چند بار باید تکرار کنم که من (کژدم)؛ نه میخواهم و نه میتوانم و نه لیاقتِ رهبری دارم ... تا باور کنید؟
   کارِ من (کژدم) فقط «دیدن» و گزارش دادن است.

   حذف