۱۳۹۰ بهمن ۳۰, یکشنبه

پروژهٔ قهرمان سازی اتاقهای فکری رژیم ننگین اسلامی

«محمد نوریزاد» که زمانی بر روی اجساد فرزندان ایران که توسط رژیم منحوس اسلامی تیرباران میشدند؛ رقص و پایکوبی میکرد؛ اکنون اسهال قلم گرفته است ولی تمامی آنچه که مینویسد به یک جمله ختم میشود : « نجات جمهوری اسلامی و اسلام ننگین».
وزارت اطلاعات هم برای بر سر زبانها انداختن و جا انداختن این «کثافت مادرزاد» پروژه های افشاگری قلابی راه می اندازد. تمامی پروژهّ مندرس و نخ نما شده ای که برای قهرمان سازی « اکبر گنجی» و همپالگیهایش اجرا شد؛ اکنون دوباره تکرار میشوند. حشمت الله طبرزدی از زندان اوین پیام ویدیویی صادر میکند. اکنون نیز نوبت حیوان کثیف دیگری رسیده است که به « قهرمان» تبدیل شود نام این حیوان کثیف و « آقازاده» مهدی خزعلی است. سبزهای مذهبی بر طبل تبلیغ برای این حیوانات درنده که از جنس خودشان هستند میکوبند.
پاسخ مردم به فراخوان ۲۵ بهمن سبزهای مذهبی و اصلاح طلبان قلابی و توده ایهای پیک نت (که همچنان روس تبار مانده اند)؛ با اینکه از سوی بعضی محافل ظاهراً سکولار هم برای عقب نماندن از قافله به آن پیوستند؛ یک پاسخ دندان شکن بود. مردم به تمامی این ارازل شبه سیاسی همان پاسخی را دادند که به « سرلشکر هخای مخبّط سلطنت طلب» در فراخوان اول مهر دادند. بی آبرویی خاتمی و موسوی و کروبی و سایر جلادان مردم ایران که برای نجات رژیم اصلاح طلب شده اند. دیگر هیچ سودی برای نجات رژیم ندارند. لذا این پروژهٔ « اصلاح طلب سازی» به قهرمانان جدیدی نیاز دارد که خونی تازه به جسد « اصلاح طلبان حکومتی» تزریق کند.
۲۵ بهمن مرگ کامل اصلاح طلبی و یک شکست مفتضحانه بود. پاسخ منفی مردم به فراخوان ۲۵ بهمن نه تنها برای « سبزهای مذهبی» بلکه برای رژیم ننگین اسلامی و لجنزار کرم پرور « قم» نیز یک زنگ خطر بود. اتاقهای فکری رژیم تازی پرستان شیعی مسلک؛ بعد از شکست پروژهٔ « ناسیونالیسم قلابی صفوی» که تنها کاریکاتوری از ناسیونالیسم برای ادامهٔ حیات رژیم اسلامی بود. اتاقهای فکری رژیم دوباره به فکر بازتولید قهرمانان قلابی اسلامگرای آزادیخواه ( اگر بتوان به روسپی باکره باور داشت؛ میتوان به اسلامگرای آزادیخواه نیز باور داشت) افتادند. اما این پروژه نه برای شرکت دادن آنها در انتخابات؛ بلکه برای روزهای بعد از سرنگونی رژیم است که بتوانند بوسیلهٔ این عوامل؛ سرهای خود را از چوبه های دار نجات دهند و ثروتهای به یغما رفتهٔ مردم بی پناه ایران را از پیگرد قانونی برای برگردانیدن آنها به خزانهٔ ملی جلوگیری کنند و یک پایشان در کشورهای غربی و پای دیگرشان همچنان در سرزمین آریایی باشد. این پروژه برای نجات تشکل های کرم پرور « قم» است تا بتوانند مدرسه های اسلامی را از فروپاشی نجات دهند و اسلام را به « اسلام بد» و « اسلام خوب» تقسیم نموده و بعد از سرنگونی رژیم منحط آیین تباهی؛ همچنان ریشه را و لجنزار را حفظ نمایند؛ تا در زمانی دیگر ثمر دهد.
باید یاد آور شد که بسیاری از این « آقازاده ها» در کشورهای اروپایی و کانادا و آمریکا استقرار یافته اند و برای حفظ امنیت خود و خانواده های جلادشان و همچنین حفاظت از اموال به غارت رفتهٔ مردم ایران به « سبز مذهبی اصلاح طلب» تبدیل شده اند تا خود و خانوادهٔ شان را در حاشیهٔ امن قرار دهند و این کرمهای لجنزار اسلام باید توسط نیروهای میهن پرست شناسایی شوند.
آنانی که چه آگاهانه و چه نا آگاهانه برای کرمهای لجنزاری مانند مهدی خزعلی و طبرزدی و اکبر گنجی مویه میکنند و تحت نامهای قلابی از قبیل « اتحاد ملی» برای این پشه های مالاریا شعرهای جانگاه میسرایند؛ باید بدانند که در این خانه دیگر کسی نیست که در را به روی یاوه های آنها باز گشاید.
۲۵ بهمن نشان داد که تنها نیروهای مصمم به سرنگونی رژیم تازی پرستان هستند که در صورت داشتن لیاقت رهبری؛ رهبری جنبش آزادیخواهی را به دست آورند. راه سرنگونی رژیم از کوچه هایی که «بابک خرمدین» پیمود میگذرد. راهی خونین؛ با استراتژی ریشه کنی مالاریا.

پاینده ایران؛ برقرار باد آیین ریشه ای؛ کوبنده تندر

کژدم

۵ نظر:

 1. پاسخ‌ها
  1. این را که مردم ایران و سرزمینمان ۱۴۰۰ سال است که از حیوانات صحراهای حجاز بیش از حد خورده ایم و تخم تازیهایی همچون شما را با خریدن مادرانتان از بازار برده فروشان پس انداخته اند و اکنون نه از آیین تباهی تازیان بلکه از خون پدی « عربی» تان دفاع میکنید.

   حذف
  2. این سخن شما درست است؛ ما واقعاً زیادی خورده ایم.

   حذف
 2. بله پاسخ منفی مردم به ایشان باز هم تکرار شد اما خواهی دید این حرام لقمه ها جسورانه ادامه میدهند
  جان کلام این مقاله٬ از هر که صادر شود زیر هیاهویی که توسط همین نابکاران در تمام رسانه ها برپاست مدفون خواهد شد
  متاسفانه

  پاسخحذف
 3. در چند روز گذشته دو مطلب عالی خواندم یکی استهکلم سرد و اندیشه های منجمدhttp://iranglobal.info/v2/node/2878 بود و دیگری "پروژهٔ قهرمان سازی اتاقهای فکری رژیم ننگین اسلامی"
  بقول یکی: دمت آتشکده کژدم جان

  پاسخحذف