۱۳۹۴ خرداد ۲۴, یکشنبه

سکوتی که بزودی خواهد شکست

اکنون حدود یک ماه است که شبه نظامیان شیعهٔ عراقی؛ زیر سایهٔ پایگاه «حبانیه» و زیر سایهٔ نیروهای آمریکایی مستقر در آن؛ جای خوش کرده و هنوز نتوانسته اند از این پناهگاه امن برای باز پس گیری رمادی بیرون آیند (احتمالاً جای گرم و نرمی است) و خبرهایی که از نبردهای پراکنده در اطراف رمادی منتشر میشوند؛ هیچگونه ارزش واقعی  و نظامی ندارند و در جهت پرپاگاندا و دادن مدالهای قلّابی پیروزی به همدیگر هستند.  تزریق چند هزار نیروی داعش و انتقال تسلیحات به رمادی؛ این شهر را به یک دژ تبدیل نموده است. اعزام ۴۵۰ نیروی مستشاری دیگر از طرف آمریکا به عراق نیز؛ نشان از پیش بینی های نظامیان آمریکا از بحرانهای آینده دارد. این نیروها نیز در همان مسیر «کنترل و هدایت بحران» عمل خواهند نمود و در نهایت امر این شبه نظامیان شیعهٔ عراقی خواهند بود که در میان چرخ گوشت ۳ تیغ ؛ «حاجی بادمجان - آمریکا - داعش»؛ لِه خواهند شد؛ بدون اینکه دست آوردی داشته باشند. حملات پارتیزانی داعش به اطراف بغداد از یک طرف نیرهای شبه نظامی شیعه را برای جلوگیری از سقوط بغداد در آنجا میخکوب میکند و از طرف دیگر ضرباتی را نیز به آنها وارد می آورد و از طرف دیگر  باعث رخوت نیروهای تحت امر حاجی بادمجان میشود. زیرا وعده های توخالی برای باز پس گیری رمادی و عدم انجام عملیات گسترده؛ و امروز و فردا کردنها؛ نتیجه ای به جز فرسایش روحیهٔ شبه نظامیان شیعه را به دنبال نخواهد داشت. طولانی شدن زمان؛ هزینه های سرسام آور و سرخوردگی نیروهای شیعه که در عراق بسیج شده اند؛ از یک سو و شکستهای پیاپی در جبههٔ سوریه و خسته شدن و به ستوه آمدن نیروی حوثی ها در یمن؛ همگی دست به دست هم داده و «انگل فرزانه» و «دلواپسان دروغین» را به سمتی میبرند که هر روز خبرهایش را میشنویم؛ یعنی: «عقب نشینی های روزانه در بازجوییهای ۱+۵ ».
اکنون سخن از پیوستن به «پروتوکول الحاقی» و «پذیرفتن بازرسیها» است که با استفاده از چاشنی عربده های «ما نمیگذاریم» و «آیندهٔ نان ما در گرو آن است» به خورد حزبلبلیهای احمق داده میشود. اگر زمانی رئیس طویلهٔ اسلامی؛ میگفت که با «دیپلماسی ماشه» به مذاکرات تن نخواهند داد و دیپلماسی «چماق و هویج» را قبول ندارند. اکنون هر دو دیپلماسی را با سوزش استخوانهایشان حسّ میکنند.
در جبههٔ لبنان نیز میتوان از هم اکنون شاهد اضمحلال نیروهای مزدور لبنانی ملقّب به «حزب الله لبنان» بود. فراخوان «انگل حسن نصرالله» به اینکه همهٔ لبنانیها سلاح بردارند و به جنگ داعش بروند؛ به پشیزی خریده نشد و در پی آن «انگل حسن نصرالله» مجبور شد همان فراخوان و عربده ها را روی به «شیعیان» تکرار کند و آنها را از عواقب؛ عقب نشستن از سوریه؛ به وحشت اندازد. اینبار نیز این فراخوان با شکست مواجه گردید و تنها کسانی که از همان نخست نیز با او بودند با «یِزله رقصیدن» پذیرفتند؛ که لزومی به پذیرش آنها نیست؛ زیرا آنها همیشه بوده اند ولی اینکه تا آخر هم خواهند بود؟ یا نه؟ اکنون زیر سوال رفته است. وبسایت خبری «العربیه» ویدیویی را به نمایش گذاشته است که ظاهراً «قدرت نمایی و وحشت آفرینی» حزب الله لبنان را به نمایش میگذارد (اینجا)؛ امّا این تظاهرات مسلحانهٔ حزب الله لبنان و تیر اندازیهای هوایی؛ «تهدید از روی وحشت» است و نشان میدهد که آن دسته از شیعیان لبنان که مزدوری «انگل فرزانه» را پذیرفته اند؛ نه تنها آیندهٔ خود بلکه آیندهٔ شیعیان لبنان را نیز در خطر میبینند. البته این وحشت در میان سایر شیعیان لبنان نیز وجود دارد و میدانند که زمانی که آتش زبانه بکشد؛ خشک و تر را با هم خواهد سوزانید. لذا آن بخش از شیعیان لبنان که از آینده ای که «انگل فرزانه» برایشان ساخته است؛ وحشت دارند؛ شاید پیش از آنکه داعش و جبهة النصره در لبنان به قلع و قمع شیعیان بپرداز؛ به دست خودشان تومار «انگل حسن نصرالله» را بر چینند. رهبر جبهة النصرة نیز در مصاحبهٔ برنامه ریزی شده اش با شبکهٔ الجزیره نیز به این «امان دادن» اشاره نمود. اکنون تلاش «انگل حسن نصرالله» این خواهد بود که این امان نامه را به هیچ بگیرد؛ امّا در آینده ای کوتاه خواهیم دید که شیعیان جنوب لبنان آنرا بسیار جدّی خواهند گرفت و چه بسا «خوش رقصی ها برای بقا» وارد میدان شود.
در هفته های اخیر که هیئتی از «طالبان افغانستان» با سازمانهای اطلاعاتی - نظامی - امنیتی «انگل فرزانه» دیدار کردند نشان داد که «انگل فرزانه» خطر داعش را در پاکستان و افغانستان بسیار جدّی گرفته است و نخستین دست و دلبازیهایش را نشان داد که از چشم خبرگزاریها پنهان نماند (اینجا). مسئلهٔ مهم این است که طالبان افغانستان اکنون بیش از هر چیزی؛ در حال نوکری دایرهٔ اطلاعات ارتش پاکستان و به طور غیر مستقیم برای منافع منطقه ای «چین» میجنگد؛ به بیانی دیگر «طالبان افغانستان» بر علیه منافع منطقه ای «هندوستان» میجنگد و وارد شدن «انگل فرزانه» به این معادله به طور غیر مستقیم؛ به نوعی دشمنی با هندوستان تعبیر میشود و حکومت چین نیز از اینکه «انگل فرزانه» بخشی از هزینه های «طالبان افغانستان» را به عهده میگیرد؛ و طبعاً باید سبیل حکومت پاکستان را نیز چرب کند؛ خوشحال است. از طرف دیگر در بیشه زار «گروههای سلفی - جهادی» در پاکستان؛ به طور مشخص گفته میشود که «لشگر جنگوی» مایل است که توجه «داعش» را جلب کند. از طرف دیگر در میان نیروهای «القاعده» نیز صدای اعتراضها متوجه «ایمن الظواهری» است و چنین گفته میشود که باید بازنشسته شود و رهبر دیگری انتخاب گردد تا بتواند جلو کمرنگ شدن «القاعده» در برابر «داعش» را بگیرد. این حرکت درونی در میان نیروهای القاعده نشان از جدا شدن بخشهایی از القاعده و پیوست آنها به داعش را در خود دارد. طالبان پاکستان نیز که به طور غیر مستقیم از طرف هندوستان حمایت میشود؛ پتانسیل بالایی برای پیوستن به داعش و یا حد اقل حمایت از داعش را دارد.

در سوریه؛ شاهد عقب نشینی نیروهای داعش از مناطق کردستان سوریه هستیم که ظاهراً در سایهٔ پشتیبانی هوایی ائتلاف ضد داعش؛ به وقوع میپیوندند. امّا به نظر من این عقب نشینیها برنامه ریزی شده و عمدی هستند و  داعش در حال تمرکز نیرو برای فتح دمشق از یک سو و فرستادن افسران کارکشته به افغانستان و پاکستان است.
آنچه که اکنون از دید بسیاری پنهان است؛ اینکه؛ پس از ظهور داعش؛ ۲  ارتش بزرگ از جنگاوران در حال شکل گیری است که چهرهٔ ترکیه و آسیای میانه و پاکستان و افغانستان و ایران را تغییر خواهد داد.
۱- ارتش کردستان.
۲- ارتش سلفی - جهادی داعش که روی به سوی پاکستان و آسیای میانه و چین دارد.
اگر داعش بتواند در افغانستان و پاکستان رشد کند؛ نخستین چیزهایی که در پاکستان به دست چینیها و آمریکا و روسیه جمع آوری خواهند شد؛ صنایع هسته ای و مواد رادیو اکتیو هستند که باید از ترس دستیابی «داعش» به آنها؛ با عجله و به صورتی داوطلبانه از طرف حاکمیت پاکستان برچیده خواهند شد و «انگل فرزانه» و «دلواپسان دروغین فاسد و رانت خوار» نیز از آمریکا و روسیه خواهند خواست تا زباله هایی به نام «نطنز» و «فردو» و «اراک»  و «اصفهان» را هر چه سریعتر ویران نموده و مواد رادیو اکتیو را از ایران خارج نمایند.
«اگر» مهم دیگری که میتواند رژیم انگلهای صفوی را در صورت پا گرفتن داعش در پاکستان مورد تهدید جدّی قرار دهد؛ «صدور» نفت از طریق خلیج فارس و دریای عرب و اقیانوس هند خواهد بود. به نقشهٔ جنوب پاکستان نگاهی بیندازید؛ تا ببینید که چه میگویم.

کژدم

۷۰ نظر:

 1. آنهایی که مسئلهٔ «چین» را شوخی قلمداد میکنند و فکر میکنند که به خاطر تنیدگی اقتصاد جهانی؛ هرگونه ضربه ای به چین؛ اقتصاد جهانی را به هم خواهد ریخت و کنسرنهای مالی و صنعتی؛ بزرگترین بازندگان خواهند بود. باید بدانند که جنگ دیر زمانی از طرف چین آغاز شده بود و زمانی که «ماجرای عبد القدیر خان» رونمایی شد. مشخص گردید که چین با استخدام پاکستان؛ در حال بوجود آوردن ۴ نقطهٔ بحران اتمی برای محاصره و مهار غرب بوده است. درست است که اکنون هیچ کس در رابطه با این مسئله زیاد موشکافی نمیکند؛ امّا مسئله در زیر لایه های پنهان همواره با «چین» مورد گفتگو قرار گرفته است و هربار نیز «کرهٔ شمالی» هار تر از دفعهٔ پیش ظاهرگردیده است. زمانی که جنگ آغاز میشود؛ آنچه که مفهوم خود را از دست میدهد؛ سیاست و دیپلماسی و حتّی منافع دیجیتالی است. اگر به زمان‌آغاز حرکت آمریکا به حوزهٔ آسیا پاسیفیک توجه کنید؛ خواهید دید که اگر پیش از آن آمریکاییها فقط گمان میکردند که بالاخره چین تبدیل به خطر خواهد شد. پس از ماجراهای اتمی و عبدالقدیر خان پی بردند که جنگ آغاز شده است و مسئلهٔ چین؛ فقط شرکت در اقتصاد جهانی نیست و مواضع سیاسی اش هر روزه حالت تهاجمی بیشتری میگیرد. اکنون چین هم از برگ «انگل فرزانه» در مذاکرات دروغینش با غرب سود می برد؛ هم از پولهای بلوکه شدهٔ رژیم انگلهای صفوی به عنوان اهرم بر علیه آنها استفاده میکند و هم سیاستهای توسعهٔ خود را در اطراف چین به اشکال گوناگون پیش میبرد. پس از فاش شدن ماجرای عبدالقدیر خان؛ جاسوسی اطلاعاتی اخیر؛ بزرگترین حرکت تهاجمی و مستقیم چین در نبرد پنهانی است که به راه انداخته است.
  طبعاً نباید انتظار داشت که آمریکا نیز به این فکر بیفتد که «انشاءالله گربه است».
  شاید هنوز بسیار زود باشد که «انگل فرزانه» و «سپاه پاچاهارداران» پی ببرند که تمامی پیشرفتهای اتمی پوشالی آنها؛ ماجرا و مهره ای تعریف شده در استراتژی بزرگ و تهاجمی چین بوده است وشکستهای پی در پی رژیم انگلها در ۵ سال اخیر؛ به این خاطر است که یا به طور «عمد» و یا «نفهمیده» در بازی بزرگان و به خیال درخشیدن و «حفظ نظام ننگینشان» داخل شده اند.
  غرب میداند که هرگونه پاسخگویی مستقیم به تهاجم چین؛ میتواند به قیمت بسیار بالایی تمام شود. لذا گزینهٔ «پرورش زنبور و هدایت آنها» به مرکز فرماندهی نبرد و نوکران بی جیره و مواجبشان؛ گزینه ای بسیار کم هزینه تر است.
  آنهایی که حرکات رضاخان در جنگ جهانی دوّم و طرفداری از المان هیتلری را به یاد می آورند؛ حتماً «جزیرهٔ موریس» و «پل پیروزی» و کشته شدن بیش از ۸۰۰ هزار از مردم ایران به خاطر قحطی را نیز به یاد دارند.
  قرارداهایی که در زمان صلح بسته میشوند؛ در زمان جنگ ارزش خود را از دست میدهند.
  آنکس که فکر میکند؛ به خاطر سنگین بودن و سود آور بودن قراردادهای زمان صلح؛ امکان ندارد که جنگی آغاز شود؛ سخت در اشتباه است. زیرا جنگ آغاز شده است.

  http://www.bbc.com/persian/world/2015/06/150613_l20_us_hacking

  http://www.debka.com/article/24666/The-biggest-heist-of-secret-US-personnel-data-in-cyber-history-is-still-ongoing-

  آمریکا تا کنون دوبار از سلاح «اسلام ناب محمدی» استفاده نموده و پیروز شده است:
  ۱- در افغانستان؛ که توانست روسها را فراری دهد.
  ۲- در ایران که با تبلیغ گسترده برای حیواناتی مانند خمینی که میدانستند؛ ایران را ویران خواهند نمود.
  بار سوّم نیز در مقیاسی بسیار بزرگتر؛ برای تغییر مسیر چین استفاده خواهد شد. تمامی تلاشهای غرب برای دموکراتیزه کردن چین؛ برای از میان برداشتن؛ حاکمیت مرکزی قدرتمند؛ به جایی راه نبرد. اکنون راهی دیگر پیموده خواهد شد.
  این بار ایران «پل پیروزی» نامیده نخواهد شد و «جزیرهٔ موریس» در کار نخواهد بود. بلکه ایران کنونی تجزیه خواهد شد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. حدود ۲ سال پیش بود که رژیم اسد خط قرمز دروغین اوباما مبنی بر استفاده از سلاح شیمیایی را زیر پا گذاشت؛ تنشها بالا گرفت ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. زیرا مشکل آقای اوباما این نبود که این بمبها بر سر مردم سوریه ریخته بشوند و یا نشوند. بلکه مشکل اصلی ایشان این بود که این تسلیحات به دست نیروهای «سلفی-جهادی» نیفتد و از اروپا و آمریکا سر در نیاورد. مشکل روسها و بشار اسد و انگل فرزانه نیز به خاطر ترس از استفاده از این تسلیحات در عراق بود؛ زیرا در آن دوره؛ هنوز خطر داعش به این گستردگی وجود نداشت. لذا همه به این نتیجه رسیدند که این تسلیحات و مواد شیمیایی به خارج منتقل شوند و کارخانه ها نیز از بین بروند.
   این ماجرا در رابطه با مواد رادیو اکتیو و تاسیسات هسته ای موجود در ایران و پاکستان نیز به طور داوطلبانه؛ از طرف «انگل فرزانه» و «دلواپسان» و نظامیان حاکم بر پاکستان و حکومتهای چین و روسیه پذیرفته خواهد شد.

   حذف
  2. این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟
   با درود بر کژدم گرامی:آن روزهایی که از هدایت داعش و دیگر گروه ها به سمت چین و ماچین قلم میزدی ،عده ای خرده می گرفتند و عده ای در مخیله شان نمی گنجید که حکرت شطرنج به چه سوئی می رود۰ پس ازچندی اسراراز جاهایی به بعضی روزنامه ها درز کرده است۰جمعبندی مقاله فوق که لُّب مطلب است،خلاصه روشن بینی و نوشته های شماست۰شاید(plagiarise)کرده است۰
   در مجموع می‌توان گفت که در کل جهان هیچ منطقه‌ای چون خاورمیانه چنین روزگار خونین و ملتهب و پرتنشی را از سرنمی‌گذراند. بومرانگی که رهبران جمهوری اسلامی ۳۷ سال پیش به نام «صدور انقلاب اسلامی به کشورهای منطقه» پرتاب کردند، پس از ویرانی‌های مصیبت‌بار و خونریزی‌های فراوان، با شتابی ویرانگر بسوی ایران بازمی‌گردد. سردمداران جمهوری اسلامی برای نخستین بار در دوره‌ی زمامداری خود با نیرویی در منطقه روبرو هستند که از خودشان رادیکال‌تر، وحشی‌تر و خونریزتر است و تازه در «مسلمانی» هم دست آنان را از پشت بسته است! بیش از ۱۴۰۰ سال پس از ظهور اسلام، پیروان گوناگون و رنگارنگ محمدبن عبدالله کل منطقه را به صحنه‌ی تاخت‌وتازهای خونین خود تبدیل کرده‌اند تا از نو یکدیگر را مسلمان کنند! هدف همه‌ی آنان دستیابی به قدرت سیاسی و پیاده کردن قوانین شرعی است و در این راستا همه‌ی گلوله‌ها، توپ‌ها و موشک‌هایی را که بسوی هم شلیک می‌کنند، با شعار «الله اکبر» متبرک می‌‌کنند! آدرس سایت
   http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=67638

   http://www.bbc.com/persian/world/2015/06/150616_u10_isis_war_strategy
   جهان تازه در حال باور این موضوع است که داعش نیرویی مخوف، با انگیزه و منظم در جنگ است. بیشتر از آن، داعش سازمانی است که درست برنامه ریزی می‌کند، ساختار سازمانی درستی دارد و استراتژی جنگی کارآمدی دارد.
   ِبدرود۰جواد

   حذف
 2. رادیو فردا مقاله ای در مورد ۱۵ گروه مورد پشتیبانی ایران درجنگهای نیابتی منتشر کرده و تعداد نفرات آنها را اعلام کرده. اگر تعداد نفرات را جمع بزنید از ۲۰۰هزار نفر بیشترند. این بیعرضگان ظاهرأ فقط حقوق بگیرند والا باید راحت داعش راتاکنون از سرراه برمیداشتند واینهمه کشته هم نمیدادند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   از این ۲۰۰ هزار نفر شاید ۲۰۰۰ نفرشان به درد بخورند؛ بقیه شان را «پشم» و «سیاهی لشکر» بدانید. در جنگ ایران و عراق «سپاه ۱۰۰ هزار نفری محمد» بیش از ۵ بار بازسازی شد. چرا؟ برای اینکه با یک ماه آموزش به جبهه فرستاده میشدند.
   الآن هم ظاهراً میگویند که اول باید «فلوجه» را آزاد کنند و بقعدش رمادی را. عده ای الاغ هم این حرفها را باور میکنند. فلوجه بیش از یک سال است که در دست داعش است. اگر کسی میتوانست آزادش کند؛ باید ۷ ماه پیش آزاد میشد.
   همهٔ اینها فکر میکنند که چون چندتا موشک و کاتیوشا و آرپی جی به دستشان داده اند؛ «هرکول» شده اند. در تکریت ۳۰ هزار نفر را ریختند و تا آمریکا حمایت هوایی نکرده بود؛ در طی حدود ۲ ماه ۸ هزار کشته و زخمی و معلول دادند و مثل خر توی گل مانده بودند.

   حذف
  2. ناشناس گرامی
   من این گزارش را خواندم. یا گزارش دروغ است و یا اینکه طبق سنّت عراقی ها که یک گروه ۵۰ نفری را ۶۰۰ نفر اعلام کرده و از دولت حقوق ۶۰۰ نفر را گرفته و همه را خودشان بالا میکشیدند؛ تعداد اسمی نفرات این گروهها سر به ۵۰۰ هزار نفر میزند. در حالی که اگر به نتیجهٔ ۴ سالهٔ اینها با هزینه های ۶ تا ۱۶ میلیارد دلاری سالانه نگاه کنید؛ همه اش شکست بوده است. الآن هم برای پس گرفتن رمادی که حد اکثر ۳۰۰۰ نفر داعشی آنجا هستند؛ ریغ همهٔ شان در رفته است و جرأت کاری را ندارند. من فکر میکنم که ۳۵۰ هزار نفر اینها وجود خارجی ندارند و برای گرفتن حقوق از شناسنامه های جعلی و یا مرده ها استفاده میکنند.

   حذف
  3. http://www.radiofarda.com/content/f8-shia-militia-in-iraq-and-syria/27071518.html

   حذف
 3. اگه این جونهای در پیتی پفکی / مخالف رژیم { آریایی تازی پرست وسبزها و قرمزها و زرد ها و .........هاشون } . ترس از باتوم بسیجیهارو کنار نذارند. و به ولگردی خودشون ادامه بدهند و دنبال فیلمو و آهنگ و هزار دلقک بازی دیگهی که در میارند باشند . بزودی اینجور که شما میگی باید مادر و خاهرشونو تقدیم داعش کنند .تا سرشونو نبرند. گرچه شاید ندانند که داعش به جوانهایی کم سنی که در تصرفاتش هستند هم بعنوان برده همه کاره نگاه میکنه. !! بیجاره مردم ایران اشغالی که یا بچن و یامسن و توان هیچکاریو ندارند. راستی اگه مردم ایران بپاخیزند . کژدم گرامی امکان تغییر معادله هست.؟؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   در زبان آذری مثلی هست که میگوید: « اگری اَکسَن شنبلّه چئخار» که ترجمهٔ فارسی آن این است: «اگر را بکاری؛ شنبلیله میروید».
   در فارسی نیز مثلی هست که میگوید: «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد».
   مشکل این است که نه آنچنان کسانی را داریم و نه حتی کسی به اینگونه سخنان باور دارد. همه تا زمانی که در خیابان راه میروند؛ فکر میکنند که همیشه به همین منوال خواهد بود. امّا زمانی که ناگهان ببینند؛ یک میلیون نفر در خراسان فرار کرده و بی جا شده اند؛ دیگر کار از کار گذشته است.

   حذف
  2. همین چند روز پیش بود که «تشتک نیوزها» و «دیپلماسی ایرانی»؛ خبر درست کرده بودند که «مسعود بارزانی» سکتهٔ مغزی کرده و مُرده است. یا خبر درست میکنند که «ملک سلمان» دچار بیماری «آلزایمر» است و از این قبیل مزخرفات و دلشان به این خوش است که در حال «جنگ تبلیغاتی» هستند. در حالی که ماجراها جاهای دیگری شکل میگیرد و دودمانشان را به باد خواهد داد. همهٔ شان چشمشان را دوخته اند به «حشد الشعبی» و «حوثی ها» و لبنان و ... و فکر میکنند که در حال کنترل بحران در خارج از مرزها هستند. من به شما قول میدهم که اگر آن میلیونها دلاری که هزینهٔ «طالبان افغانستان» خواهند کرد را داخل چاه مستراح بریزند؛ بهتر است.
   من به شما قول میدهم؛ که اگر این انگلهای قم نشین به دست داعش بیفتند؛ همهٔ شان «وهّابی» خواهند شد.

   حذف
 4. تمام تاریخ پر است .از سربازانی که همدیگر را نمیشناسند وبا هم میجنگند. برای 2 نفر که همدیگر را میشناسند و با هم نمیجنگند.نمیدانم کی این جمله رو گفته. اما عالیه.

  پاسخحذف
 5. آیا توپ‌های مشهد هم از نوع توپ‌های اصفهان است، یا باید آنها را «آتش تهیه» داعش محسوب کرد؟

  http://www.dw.de/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DB%B3-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD/a-18516682

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   باید منتظر شد و دید که چه کسیانی و یا گروهی مسئولیتش رو به عهده میگیره.

   حذف
 6. داعش در رمادی؛ تلویزیونهای بزرگی نصب نموده و به تبلیغات شدیدی مشغول است و در حال جذب نیرو از میان جوانان رمادی است.

  http://www.reuters.com/article/2015/06/14/us-mideast-crisis-iraq-idUSKBN0OU0QC20150614

  پاسخحذف
 7. کژدم گرامی
  در کردستان سوریه به آرامی مرزهای جدید در حال شکل گیری است. نیروهای ی پ گ به دروازه های شهرک تل ابیض (گرده سپی) و یا به فارسی تل سفید رسیده اند که بیش از یکسال بود در اختیار داعش بوده است. همه ما در اینجا بخوبی می دانیم که ی پ گ با امکانات محدود خود امکان مقابله با داعش را ندارد و داعش در حال عقب نشستن از قلمرو کردهاست بدون درگیری و یا با درگیری های بسیار خفیف.
  مسعود بارزانی به کویت و اماران سفر نموده و مشغول رایزنی جهت به رسمیت شناختن دولت کردستان است که به نظر میرسد در مرحله اولیه با تشکیل دو کنفدراسیون کردستان عراق و کردستان سوریه شکل بگیرد و سفر معاون وزارت امور خارجه ایران در دو روز پیش به کردستان و فرستادن فواد معصوم رییس جمهور عراق به اربیل و صحبت با مسعود بارزانی به خاطر همین مسئله است.
  روابط کردستان عراق و حکومت مرکزی عراق را در یکسال و نیم گذشته جوری به پیش برده اند که هم اکنون بیش از هشتاد درصد مردم کردستان برای جدایی از حکومت عراق پافشاری می کنند و احزابی چون اتحادیه میهنی و گوران نیز به خوبی به این موضوع پی برده و جرات ایستادگی در برابر خواست مردم را ندارند.
  به نظر میرسد خلیفه اردوگان نیز به شدت از مسئله جا خورده و او نیز در برابر موجی قرار گرفته که کردهای ترکیه با نقش بر آب کردن خیالات وی بوجود آورده اند.
  آمریکا نیز با اعلام تاسیس پایگاههای نظامی در عراق که فعلا در حبانیه و تکریت و مابین کرکوک و موصل اعلام گردیده عملا نقش نیروی حائل را مابین سنی ها و شیعیان بعهده گرفته است.
  غارت آواره های انبار توسط حزب الله عراق و لبنان نیز که دیروز اخبارش منتشر گردید خشم شدید سران عشایر عراق را برفروخته و امروز سخنگویشان در کنفرانسی خبری اعلام نمود که اگر وضعیت به همین صورت باشد آنها به داعش خواهند پیوست.
  امروز نیز عبادی ملتمسانه از عشایر سنی دعوت به همکاری مینمود ولی کو گوش شنوا.
  سوریه و عراق در حال تکه تکه شدن است و مسلما داعش به نقطه دیگری منتقل خواهد شد. یمن و لبنان بعید است و تنها نقاط پاکستان و افغانستان و تاجیکستان خواهند بود. ولی یک سئوال باقیست که آنها تا په حد در عراق پیشروی خواهند کرد؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. م.ر گرامی
   من فکر نمیکنم که ماموریت داعش در عراق پایان یافته باشد و هنوز کارهای مهمی دارد و کوچکترین آن رسیدن به خلیج فارس است. اقلیم سنّی در عراق و سوریه نیاز به آبراه دارد و به هر قیمتی باید تامین شود.
   امّا این کار بزرگ مانع از فرستادن تعدادی از نیروهای داعش و افسران برجسته اش به افغانستان و پاکستان؛ ایجاد نمیکند و به نظر من؛ داعش این دو ماموریت را همزمان به پیش خواهد برد.

   حذف
 8. جناب کژدم با توجه به نظریه ای که در مورد سوریه ارایه داده اید و احتمال برچیده شدن کامل اشغالهای هسته ای !!در جهت استراتژی کلان غرب به رهبری امریکا برای مهار چین و روسیه یا احتمال هیچ گونه توافقی در دهم تیر ماه ولو به صورت موقت و شکننده وجود ندارد(حتی از نوع توافق قذافی)و اینکه همچنان گزینه تمدید محتملترین سناریو می باشد...با تشکر

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   جمع کردن سفرهٔ هسته ای که چین آنرا پهن نموده است؛ زمان بر است و به شیوه های گوناگون ادامه خواهد یافت. توافق قذافی وجود نداشت؛ بلکه خودش همه چیز را داوطلبانه تقدیم کرد و ماجرای عبد القدیر خان نیز از لیبی به بیرون درز کرد. قذافی حتی غرامت هواپیمای لاکربی را هم داد و امیدوار بود که بالاخره تلاشهای آشتی جویانه اش به جایی خواهد رسید و دیدیم که به کجا رسید.
   گزینهٔ تمدید بسیار محتمل است؛ امّا نه به این دلیل که نمیخواهند به توافق برسند. مشکلی واقعی به نام دستیابی رژیم اسلامی حاکم بر ایران به بمب اتمی یک مشکل واقعی نیست. بلکه آنچه که واقعی میباشد؛ چیده شدن دومینوی اتمی «کرهٔ شمالی - پاکستان ـ رژیم صفوی» از طرف چین برای ترسیم یک خط بحران اتمی است. لذا غربیها در حال خریدن زمان هستند تا رژیم انگلهای صفوی در تمامی جبهه ها شکست بخورد. امّا گویا انگل فرزانه هنوز هم فکر میکند که «راه نجاتی» وجود دارد و آمریکا در رابطه با داعش به حاجی بادمجان نیاز دارد. در حالی که چنین نیست. شاید هم انگل فرزانه چشم امیدش به «عصای موسی» است. با اینکه چشمهای کورش می بیند که در همهٔ آنچه که « عقبه» و «عمق استراتژیک» مینامد؛ در حال شکست خوردن است؛ اکنون بازهم در فکر استخدام مزدوران جدید (طالبان افغانستان) میباشد. آنهم مزدوری که نوکر علنی سازمان اطلاعاتی پاکستان و چین بوده و دشمن آشکار آمریکا نیز هست. کار «انگل فرزانه» چسبیدن به هر خس و خاشاکی است و به طور احمقانه ای فکر میکند که از «چین» پاداش خواهد گرفت. لذا با مقایسه رفتار انگل فرزانه با معمر القذافی؛ میتوان فهمید که اگر قذافی به آن روز دچار شد؛ چه عاقبتی در انتظار «الاغ فرزانه» میباشد. هدایت «زنبورها» به پاکستان و افغانستان تا وقتی که «عملیاتی» شوند به زمان نیاز دارد. رژیم صفوی نیز با حماقتهای خود؛ این زمان را در اختیار غرب قرار میدهد.

   حذف
 9. پلسخ ستاد کل گروهبان گارسیا ج . اسهالی به شلیکهای توپخانه ای اسفهان. البته یکیش. دومیش ماست مالی شده.http://www.tabnak.ir/fa/news/508995/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%E2%80%8C%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%DA%AF%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D9%BE

  پاسخحذف
 10. کشته شدن مقامات ارشد نظامی ایران در سوریه نه تنها گواهی بر حضور نظامی ایران در سوریه است بلکه گواهی از کاهش حمایت نظامی مسکوست چرا که مسکو نگاه استراتژیک برای بقا اسد ندارد همانطور که در صدد دفاع از صدام حسین نیز برنیآمد.

  بر خلاف مسکو، تهران جای تردید باقی نگذاشته که از نگاه راهبردی، حمایت از اسد را به هر هزینه در دستور سیاست خارجی خود دارد. این سیاست وقتی تامل برانگیز است که حسن روحانی به رغم برگزیدن الگوی سیاست تعامل سازنده با جهان پیرامون، در مساله سوریه گفته که "دولت و ملت ایران تا پایان در کنار دولت و ملت سوریه باقی خواهد ماند." معنی این سخن آن است که تهران حتی به هزینه از دست دادن همه مناسبات دوستانه اش با جهان عرب، همسایگان و بسیاری از دولت های غربی و همچنین تقبل هزینه های مالی جنگ داخلی سوریه، از حمایت بشار اسد دست نخواهد شست.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   آنها هم همین را میخواهند.

   حذف
 11. تو اینقد زرنگی و فک میکنی سیاستمدارای چین و روسیه از تو کمتر میفهمند. چرا چین و روسیه جلوی داعش نمیایستند و باهاش مبارزه نمیکنند.چرا امریکا تا حالا 1میلیارد و هفتصدمیلیون دلار برای مبارزه با داعش هزینه کرده؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   نه؛ من آنقدر ها هم سیاست مدار و زرنگ نیستم و الّا اسمم روسیه و یا چین بود.
   زیاد جوش نیار فقط یک نوشته است.
   بخون ... بخند... بگذر...
   اینطوری خوب نیست؟

   حذف
 12. با توجه به اینکه علی عبدول ضایع کارش به انتها رسیده. ارتشیان وفادارش بزودی تسلیم خاهند شد و حوسیها بتنهایی یعنی نابودی کامل. یمنم که پرید. سوریه هم که نفسهای آخره. پس هلال شیعی هم تبدیل به صلیب شکسته شده. http://www.iranpressnews.com/source/187993.htm

  پاسخحذف
 13. ناشناس گرامی
  علی عبدالله صالح مانند فوتوکوپی های عراقی و لیبیایی خود؛ فرزندان قدرتمندی دارد.

  پاسخحذف
 14. ای بابا بنده خدا این حشد الشعبی ها همچین زبون بسته هم نیستین دران یه کارایی می کنند فقط منتظر فرمان قاسم لودر دزد هستند
  ..............................
  براساس این گزارش، وی افزود: نیروهای مردمی تاکنون 300 موشک زلزال ساخت ایران را در اطراف شهر «فلوجه» مستقر کرده‌اند و منتظر فرمان حمله برای شلیک موشک‌ها به مواضع داعش هستند.

  از سوی دیگر «عمار عیساوی» رهبر یکی از عشایر آماده حمله به مواضع گروه داعش در استان «الانبار» تاکید کرد که نیروهای مردمی تلاش می‌کنند به‌ صورت ناگهانی به تروریست‌های داعش حمله کنند و مواضع آن‌ها را به آتش بکشند.

  پاسخحذف
 15. ناشناس گرای
  این «عمّار عیساوی» آدمی مانند «سعید الصحاف» است و تا به حال اگر اشتباه نکنم حد اقل ۴ بار فلوجه را آزاد کرده است.
  شخصی بود که نامش «آلفرد آدلر» بود؛ نمیدانم پدرش اسمش را اینجوری گذاشته بود و یا مادرش؟ «آلفرد آدلر» نیز از هم دوره های «زیگموند فروید» و از روانشناسان بنام است ولی نظریهٔ روانشناسی اش با «شومبول» پیوندی ندارد.
  نظریهٔ آدلر بر «ترس و وحشت» بنا شده است.
  «آدلر» میگوید:
  اگر به یک «ترسو» بگویی که از جنگل بگذرد؛ تمامی جنگل را به آتش میکشد تا هیچ جنبنده ای باقی نماند که برای وجودش؛ «تهدیدی» به حساب آید.
  «استالین»؛ «مائو تسه دون»؛ «بشکهٔ کرهٔ شمالی» را در این گروه کلاسه بندی میکنند.
  «حاجی بادمجان» هم به این دار و دسته متعلق است.
  برای فتح فلوجه چنان وحشتی سراپایشان را گرفته است؛ که حتی ۳۰۰ موشک زلزال هم نخواهد توانست برایشان کاری کند.
  به تبلیغات وبسایتهای خبری اهمیت ندهید که میگویند «شبه نظامیان شیعه خیلی دلیر هستند». این حرفها به قول معروف همان ماجرای «هندوانه و زیر بغل» است. سرباز مفت میخواهند. در تکریت دیدیم که بدون دخالت نیروی هوایی اعتلاف؛ مثل سوسک زیر سنگ و کلوخ قایم شده بودند و هر وقت بیرون می آمدند؛ فقط برای مردن بود و نه انجام کاری دیگر. مطمئن باشید توی این «حشد الشعبی» نیم درصد شان دل و جرأت دارند؛ بقیه «حشرات الشعبی» هستند و نه بیشتر.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. این هم خبری برای آنهایی که دلشان را به «دادگاه لاهه» و تعقیب مجرمان «جنایت علیه بشریت»؛ خوش کرده اند.
   «عمر البشیر» به تمامی این دلخوشیها «شاشید و رفت»
   چند سال پیش زمانی که «سید رضا دیبای چند صد میلیون دلاری» پرونده زیر بغلش زده بود و با «مخملباف» و «سازگارا» در ماراتون «دادگاه لاهه» شرکت کرده بود؛ این مسئله را چند بار در مقاله های گوناگون مورد بررسی قرار داده ام. اکنون نیازی به بررسی نیست و خودتان با چشم خودتان ببینید:

   http://www.bbc.com/persian/world/2015/06/150615_l31_bashir_criminalcourt_sudan

   حذف
 16. ناشتاس گرامی; آیا موشکهای زلزال به دردحمله به سنگرهای شهری هم میخورند؟ داعش الآن توی شهر موضع گرفته ومن فکر نمیکنم مردم رمادی علاقه داشته باشند خانه و کاشانه شان توسط زلزالهای قاسم سلیمانی خراب بشه. تا دل سنیهای عراق به دست نیاد شکست داعش امکانپذیر نیست و با وحشیگریهای شیعیان اثنی حشری به دست آوردن اعتماد سنی ها به دوردستها کوچ کرده.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   البته استفاده از موشکهای زلزال برای آزادسازی فلوجه تجربهٔ بسیار خوبی است؛ زیرا در آینده برای باز پس گیری «مشهد»؛ «سبزوار»؛ «قُم»؛ و «اصفهان» میتوانند از این تجربیات استفاده کنند. به قول یکی ار فرماندهان «سپاه پاچاهارداران»؛ : آنقدر موشک ساخته ایم که نمیدونیم کجا بزاریم؟؟!!
   باید گفت:
   نگران نباشید؛ در آینده جاهای زیادی برایشان پیدا خواهید کرد.

   حذف
 17. رقابت یارگیری خونین بین داعش و طالبان افغانستان
  اون فرمانده طالبان گول دست و دلبازی ایران رو خورده و داعش گوشمالی اساسی بهش داده.

  http://www.iranpressnews.com/source/188014.htm

  آریو

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. آریو گرامی
   این شخص به عنوان «جاسوس» شناسایی شده است. تصویری که از او در وبسایت SITE منتشر شده است؛ نشان میدهد که پیش از بریدن سرش به شدت شکنجه شده است.

   حذف
  2. کژدم گرامی جاسوسی هم یک احتمال است، ولی شکنجه کردنش می‌تواند برای ترساندن دیگر طالبانی که به داعش پیوسته‌اند از عاقبت خروج (ارتداد) از دین مبین (داعش) باشد.
   آریو

   حذف
 18. یک مفتی سعودی به تازگی با صدور فتوای عجیب و غریبی گفت: اگر مرد تا حد مرگ دچار گرسنگی شود و چیزی برای خوردن پیدا نکند، می‌تواند تکه یا همه گوشت بدن زن خود را بخورد. پایگاه خبری شبکه العالم: عبدالعزیز آل شیخ مفتی عربستان گفت: مرد می‌تواند یکی از اعضای بدن همسر خود یا تمام آن‌را در صورت گرسنگی شدید بخورد! روزنامه فرا منطقه‌ای القدس العربی نوشت: این مفتی سعودی چنین فتوایی را «دلیلی بر جان‌فشانی و اطاعت زن از شوهر دانسته! به نحوی که زن حس کند هر دو، در نهایت یک جسم واحد» می‌شوند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   چون منبع خبری «شیعهٔ اثنی حشری» است. نمیتوان اعتماد کرد.

   حذف
 19. جالب است. داعش دره در میره.http://www.iranpressnews.com/source/188016.htm

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   داعش میدونه که کردستان «جیزّه» یعنی نباید دست بزنه؛ و الّا دستش میسوزه. هم ترکهای عثمانی و هم داعش؛ در کوبانی این مطلب رو کاملاً فهمیدند.

   حذف
 20. داعش در روسیه.گر چه خبر پشمک نیوزیست. اما کژدم جان. فقط مونده داعش در چین هم هویدا بشه. که تمام نوشته های شما اجرا شده باشه. http://www.iranpressnews.com/source/188016.htm

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   این خبر مربوط به درگیریهای «تلّ ابیض» در سوریه است.

   حذف
 21. رئیس حزب خلق دموکرات ترکیه: از حزب الله لبنان حمایت می‌کنیم
  رئیس حزب خلق دموکرات ترکیه: از حزب الله لبنان حمایت می‌کنیم

  http://www.hafteh.de/?p=95499

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   من هم حمایت میکنم. حرفه دیگه.... مالیات که نداره؟... میشه با این حرف انگل فرزانه را سرکیسه کرد.

   حذف
 22. خواندن این مطلب در رابطه با نوع رابطهٔ پاکستان با افغانستان که از زبان یک دانشجوی علوم نظامی افغان نوشته شده است؛ خوب است.

  http://farsi.alarabiya.net/fa/views/2015/06/08/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%AF%D8%9F.html

  پاسخحذف
 23. کژدم گرامی روسیه لاشخور اینبار خیلی جزع و فزع می کنه برای توافق نهایی یعنی قضیه چیه؟
  .............................................................
  روسيه: حرف‌زدن درباره تمديد مذاکرات هسته‌ای بايد مطلقا متوقف شود

  پاسخحذف
 24. قدرت نفوذ جاسوسان موساد در بالاترین سطوح. حتی اطللاعات سپاه و پسیج و بیتهای خوکهای عظام. http://news.melimihani.org/?p=24822

  پاسخحذف
 25. الاغی گفته بود:
  مگر تو خیلی زرنگی که فکر میکنی چین و روسیه کمتر از تو میفهمند؟
  پاسخ این الاغ را من نداده ام؛ بلکه «چین» از طریق نوکرش (پاکستان) و سخنگوی غیر رسمی اش داده است:

  http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/06/150616_k05_taliban_letter_to_is

  الاغها همیشه با گوشهای دراز و دُم هایشان؛ مشغول پراندن مگسها هستند؛ فرقی نمیکند که زمستان و یا تابستان باشد و یا اصلاً مگسی در کار باشد و یا نباشد .... گوشها و دُم های آنها همیشه می جنبد.

  پاسخحذف
 26. کژدم، نظرت درباره این مقاله چیست؟ بخصوص بخش آخرش که به سقوط قریب‌الوقوع رژیم اسد در سوریه اشاره دارد؟
  http://isdmovement.com/2015/0615/061515/061515-Kazem-Movafegh-The-crumbling-Shiei-Empire.htm

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   اگر مطالب مربوط به ماجرای خمینی و ادامهٔ آن و ظهور و سقوط هلال شیعی را که در این وبلاگ تا کنون نوشته شده است را دستچین کرده و به همدیگر بخیه بزنید؛ نتیجه اش میشود همین مقاله ای که لینکش را فرستاده اید.
   مطالبی که در این مقاله نوشته شده برای خوانندگان این وبلاگ بسیار کهنه است.
   نویسنده در بارهٔ نوع رابطهٔ ترکیه و داعش؛ دچار اشتباه است. زیرا فکر نمیکند؛ بلکه وقایع را به صورت الگوریتم های درس حساب در دورهٔ آموزش دبستانی؛ به همدیگر وصل میکند.
   داعش بسیار پروژهٔ بزرگتری است.

   حذف
  2. اگر به تاریخچهٔ نوشته های من در این وبلاگ توجه کنید؛ در ابتدا از مزخرفگویی شروع شده است و گام به گام از مزخرف گویی و مزخرف بافی فاصله گرفته است.من حتی مزخرفاتی را که نوشته ام را نیز پاک نکرده ام؛ زیرا میخواهم که یک خوانندهٔ فرهیحته بیابم و یا گروهی از خوانندگان فرهیحته را بیابم که روند آغاز از «مزخرف گویی» تا رسیدن به جایی که این وبلاگ؛ حد اقل ۵ سال از سایر وبسایتهای رنگین فارسی زبان؛ جلوتر است را ببینند.
   من اکنون میدانم که کجاها دچار اشتباه و مزخرفگویی شده ام.
   الگوریتمهایی که من از آنها استفاده میکنم؛ الگوریتمهای متعارف نیستند؛ و هر جایی که دچار اشتباه شده ام؛ به این خاطر بوده است که به پیروی از «الگوریتمهای متعارف» کشانده شده ام.
   الگوریتمهایی که من از آن پیروی میکنم را «الگوریتمهای غیر متعارف» می نامم. این الگوریتم غیر متعارف همان «دیدن» است که من دانش آموز «آیین دیدن» هستم.
   من مدتی است که از «عصای موسی» سخن میگویم. این نام را نیز با شیر یا خط انتخاب نکرده ام؛ بلکه به این خاطر انتخاب کرده ام که تنها نام سمبلیکی است که شایستهٔ آن است. زمانی خواهد رسید که شما صدای انفجار خبری «عصای موسی» را خواهید شنید. آن زمان دیگر بسیار دیر است؛ زیرا اگر «عصای موسی» اکنون یک خبر از آینده است؛ زمانی که صدای انفجار خبری آنرا شنیدید؛ دیگر خبر نیست؛ بلکه «تاریخ» است. آنگاه همین نوع از این نویسندگان را که لینک مقاله اش را داده اید؛ باز هم تلاش خواهند کرد که خود را Up to date کنند و به بلغور کردن گذشته بپردازند و وقایع را به همدیگر وصله پینه کنند و صدای «هورا» و «براوو» بشنوند.
   زمانی که من میخواهم Up to date شوم؛ منظورم ۴ تا ۵ سال بعد است ... یعنی: آینده.

   حذف
  3. حدود ۴ سال پیش؛ به یکی از خوانندگان که اظهار «دوستی» می کرد و از من خواست که یک Task به ایشان بدهم؛ گفتم که روی پاکستان مطالعه کن. ماموریت تو مطالعه بر روی پاکستان است. بعد از یک ماه؛ مزخرفاتی از قبیل طول و عرض جغرافیایی پاکستان را برای من فرستاد که «ننهٔ دهاتی من» که اسم مرا «کژدم» گذاشته است؛ بهتر از او میتوانست «تحقیق» کند.
   آن زمان دریافتم که کاملاً «تنها» هستم. در «آیین دیدن» جمله ای است که میگوید: (دانش آموز باید به تنهایی سفر کند و ببیند. هیچ بال و پر خارجی وجود ندارد؛ مگر بال و پر «حامی»؛ که این «حامی من» خود را «آبی» معرفی کرده بود).
   آنچه که مرا همیشه حمایت کرده است؛ «آبی» بوده است. الگوریتم من همان «آبی» است.

   حذف
 27. یک عکس بسیار جالب که نشان میدهد ایران از اول تکه تکه بوده
  http://media.npr.org/assets/img/2013/09/13/iran-2_custom-f5058a424788ba7aa259e19d002bea7b767a45fd-s800-c85.jpg

  http://www.npr.org/sections/krulwich/2013/09/12/221874851/a-most-delightful-map


  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   این تصویر به پیش از عصر یخبندان اشاره میکند.
   برو و جلو آیینه بایست. تصاویر «گونه های انسانی» و «گونه های برادر» را نیز در حاشیهٔ آیینه بگذار؛ تصویر خودت را با تصاویری که گفتم به دقت مطالعه کن. تا به شما کمک کند؛ «اجداد خود» را بیابی.

   حذف
 28. تلاش ایران ثمر داد؛ شروع عقب‌نشینی علنی آمریکا در موضوع PMD
  دو هفته مانده به پایان مهلت رسیدن به توافق جامع هسته‌ای، نشانه‌های شكست غرب و رژیم اسرائیل در پروژه اعتراف‌گیری از ایران مبنی بر وجود برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران در سخنان جان کری علنی شد.  سخنان کری راه را بر برداشته شدن تحریم‌های ایران بدون نیاز به حل موضوع PMD گشوده است

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   کدام ثمر؟ آیا منظورتان چشم پوشی غرب از آزمایشهای اتمی سپاه پاچاهاردارن برای ساختن بمب اتمی است؟ آیا منظورتان همین است؟
   باید بگویم که غرب حتی به تخمش هم نیست که انگل فرزانه بمب اتمی داشته باشد.
   لذا عَلَم شدن این ماجرا را باید در «کرانه های دیگری» جستجو کنید.
   بمب اتمی فقط یک بهانه بود؛ تا رژیم «انگلهای صفوی مسلک» به اسهال و استفراغ بیفتند.
   نتیجه اش را در سوریه و عراق و یمن خواهید دید.
   بقیه اش هم به «مدیریت اقتصاد رژیم» تبدیل خواهد شد که البتّه ۲ سال است که این مدیریت آغاز شده است.
   نمونه ای از این مدیریت را در فروختن ۹ فروند هواپیمای دست دوّم که به نیمهٔ عمرشان رسیده اند؛ ببینید که رژیم «انگلها» نخست عربده کشید که «۹ فروند هواپیمای تازه» خریده است.
   حال غرب میگوید که اگر این هواپیماها به خارج از ایران پرواز کنند؛ قابل «مصادره» خواهند بود.

   حذف
 29. (( رمز نهایی ی توافق ))

  کری گفته : پی ام دی سنگی بر سر راه توافق نیست ؛ و از گذشته فعالیت های ایران ؛مطمئن هستیم ! ( یعنی ایران توضیح بدهد یا ندهد دیگر فرق چندانی نمی کند )
  اما معضل اصلی یعنی ان پی تی سر جای خودش باقی است .
  ان پی تی برای راستی آزمایی از رهگذر ( بازدید های برنامه ریزی نشده از همه مراکز مد نظر) به زعم غربی ها , لازم است و نمی توانند هم از این موضع عقب نشینی کنند , چه اگر ذره ای عقب نشینی کنند , کنگره بازی را به هم خواهد زد و در این شکی نیست ( پس در این مورد آنها کوتاه بیا نیستند )
  ما هم که مطابق اظهارات اخیر مقام رهبری ؛ (اجازه بازدید از مراکز نظامی مان را نمی دهیم)پس فی الواقع ؛ ما هم نمی توانیم عقب نشینی ( حتی تاکتیکی) هم بکنیم چرا که تقریبا پل های پشت سرمان را سالم باقی نگذاشته ایم .
  تضاد چراغ قرمز وچراغ سبز را به روشنی می توان دید در این صحنه


  حالا دورنمای مذاکرات چه خواهد شد ؟ هیچ !
  دوری نمانده که دورنمایی داشته باشد ..به زودی همه چیز معلوم می شود ؛ فقط اینکه :


  به نظر من موفق ترین سیاستمدار کسی است که :

  (((انعطافی تصورناپذیر و اقتداری بی چون و چرا را در آن واحد در وجود خویش داشته باشد )))


  شاید این رمز نهایی ی توافق برای همه ی طرفین باشد.

  با مهر و سپاس
  (( نظرات شخصی و ای بسا اشتباه ))
  !

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   شاه بیت نوشتهٔ شما این جمله است:
   (((انعطافی تصورناپذیر و اقتداری بی چون و چرا را در آن واحد در وجود خویش داشته باشد )))

   این جمله «دراز شدهٔ سخن انگل فرزانه» است که فرموده است:
   «نرمش قهرمانانه».
   هدف انگل فرزانه از این تاکتیک؛ «شکستن تحریمها» است. امّا پرسش اصلی این است که کشوری مثل آمریکا میتواند بسیاری از کشورها ها را تحریم کند که به نوعی «تحریم خودش» نیز هست. امّا به قول مثل خودمانی؛ «حتی به تخمش هم نیست»....
   امّا «انگل فرزانه» با ۲ سال تحریم؛ به اسهال و استفراغ افتاده است.
   اگر به قول خودتان «اشتباه» نمیکنید....
   پس ...
   در حال «ماله کشی» هستید.

   کدام «انعطاف تصور ناپذیر؛ همراه با اقتدار» ؟
   شوخی میکنید؟
   یا ...
   برای «خر رنگ کنی» آمده اید؟

   حذف
 30. جمهوری چسلامی جز در مورد دستگیری شرکت کنندگان در پارتیها یا ورود زنان به استادیومها یا اعدام چهارتا جوان بیدفاع هیچ جا از خودش قادر به نشان دادن اقتدار نیست.به یمن وعراق نگاهی بندازید واینقدر پرت وپلا دررابطه با اقتداراین آخوندها نگویید.جعفر سبحانی گفته موی زنان ازرباخواری حرامتر است.اکبر کوسه داره به رهبرفرزانه میگه بابا خفه شو بذار کمی هوا بیاد از دست تحریمها پاره شدیم.اینجاها «اقتدار»واقعی را میبینید.حالا تکبیر! بینوایان.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. علافو اکبر.اینم کفگیر که گفتی فرستادم.

   حذف
  2. ناشناس گرامی
   کدام کفگیر را فرستادی؟
   من دریافت نکردم.
   دوباره بفرست.
   سپاس

   حذف
 31. www.balatarin.com/permlink/2015/6/17/3898333

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   شیعیان کثیفترین موجودات روی زمین هستند؛ زیرا مذهب آنها بر روی «تقیّه» استوار است. آنها بر روی خواهرانشان نیز معامله میکنند؛ (مثل حاجی بادمجان که خواهرش را به تختخواب عماد مغنیه هدیه کرد)
   حال انتظار دارید که اجساد جانبازان جنگ را تبدیل به «فاحشه» نکنند؟ و از آنها سود نبرند؟
   به هر حال... لینکی که فرستاده اید قابل باز شدن نیست. من با آیةالکرسی آنرا باز کردم و متن را کپی کردم:
   نامه سرگشاده رزمندگان ۸ سال جنگ خانمان سوز خطاب به مردم ایران در باره حقایقی مربوط به ۱۷۵ غواص کربلای ۴ و کانتینرهای مملو از اجساد شهدای جنگ(۱)
   جنگ خانمان سوز ۸ ساله ایران و عراق حقایق تلخ بسیاری دارد که ما هر از چندگاهی به بخش هایی از آن در صفحه فیسبوک"بازماندگان شهدا ,جانبازان ,آزادگان و رزمندگان ۸ سال جنگ خانمان سوز" پرداخته ایم و جنایات رژیم را در طول جنگ ۸ ساله افشا کرده ایم و با بهره برداری های سیاسی که رژیم از کشته های جنگ و حتی اجساد و استخوان های یارانمان کرده است برخورد و واکنش نشان داده ایم.
   روز گذشته وقتی مردم برای تشییع پیکرهای ۱۷۵ غواص شهید عملیات کربلای ۴ و ۹۵ شهید گمنام به میدان بهارستان رفتند باز شاهد سو استفاده سیاسی رژیم و دلواپسان از آن بودند. ما شهدای زنده جنگ ۸ ساله که با یارانمان در سنگرها زندگی و در کنار آنها جنگیده ایم اعلام می کنیم که ما و یارانمان برای آزادی و امنیت هموطنان و جلوگیری از اشغال کشور توسط یک نیروی خارجی به جبهه های جنگ رفته ایم. ما برای این به جبهه رفتیم و غواصی کردیم و روی مین ها رفتیم و در بیابان ها خوابیدیم و تشنگی و گشنگی کشیدیم و نیش عقرب خوردیم که مردم بهداشت و آموزش رایگان داشته باشند و کودکان کار و کارتن خواب نداشته باشیم و زنان کشور در امنیت باشند نه اینکه بیماری های جنسی خودتان را با پاشیدن اسید بر روی زنان غیور کشور ارضا کنید و یا اینکه برای ارضا شهوت جنسی خودتان چاقو به باسن زن ها بزنید . ما برای آن گوشت دم توپ نشدیم که زنان را از دیدن بازیهای ورزشی محروم کنید و زنان به حقوق برابر دست نیابند و یا به علت فقر مجبور به فروش تنشان بشوند.
   آری ما کودکان و نوجوانان و جوانان را عمدا در جبهه بر روی مین فرستادید تا بتوانید به جایش با خون شهدا بر مصدر قدرت بنشینید و آقا زاده ها سوار بر پورشه و لامبورگینی بر مردم محروم و بازماندگان جنگ فخر بفروشند.
   من کودک بر روی مین نرفتم که در جبهه ها مانند ابوالفضل صادقی مورد تجاوز قرار بگیرم یا در کهریزک و اوین و قرچک ورامین .
   ما به جبهه رفتیم آنهم در حالی که کشور هم در اشغال استبداد مذهبی حاکم بود و هم در خطر اشغال خارجی قرار داشت و همزمان ما هم با عراق مبارزه نظامی می کردیم و هم با استبداد مذهبی مبارزه سیاسی می کردیم

   و اما در رابطه با پیدا شدن پیکر ۱۷۵ شهید غواص کربلای ۴ باید بدانید که این اجساد سال ۱۳۸۸ پیدا شده اند و همراه ۹۵ شهید گمنام تا کنون در کنار حدود ۸۰۰۰ شهید مفقودالاثر دیگر در کانتینرهای مخصوص سپاه در منطقه سابق جنگی نگه داری می شدند. ما همانطور که در تاریخ ۸ یونی در باره ۱۷۵ غواص کربلای ۴ نوشتیم که : دردناک تر از "دستان بستۀ " رزمندگان ، "زبان بسته" خودشان و دیگران در پرسش و بیان چرایی تحمیل این هزینه ها به جامعه می باشد . اما این تنها نکته دردناک و تنها سئوال نمی باشد و نکات دردناک و سئوالات دیگری نیز وجود دارد. این رزمندگان در عملیات کربلای چهار کشته شدند و در ۲ عملیات کربلای چهار و کربلای پنج ایران بیشترین تلفات را داد . با اینکه عملیات کربلای چهار لو رفته بود کدام فرماندهان نظام و به چه دلیل فرمان حمله را صادر کردند؟
   (ادامه در پایین)

   حذف
  2. نکته دردناک دیگر آنکه به گفته یک سرهنگ بازنشسته سپاه این اجساد به همراه هزاران جسد باقی مانده در کانتینرهای مخصوص سپاه در مناطق سابق جنگی نگه داری می شدند و هر از چندگاهی به شکل سهمیه ای دستور می دهند که در استان های مختلف اجساد مفقودالاثرها را تشیع کنند و همچنان اجساد هزاران نفر دیگر در این کانتینرهای مخصوص نگه داری می شوند و در واقع این اجساد گروگان نظام هستند که برای اهداف سیاسی نگه داری می شوند.
   ما رزمندگان سابق جنگ ۸ ساله ایران و عراق سال هاست در آرزوی تشکیل دادگاهی ملی برای محاسبه رفتار دست اندرکاران آن زمان هستیم .کسانی که جوانان و سرمایه های انسانی کشور را نابود کردند ، نه تنها محاکمه نشده اند بلکه با فرار رو به جلو و مصادره اجساد این عزیزان رجزخوانی و تعیین تکلیف نیز می کنند . ما با قطره قطره خون این عزیزان پیمان بسته ایم که داد آن ها را از این بیداد گران بستانیم . ما جمعی از رزمندگان ۸ سال جنگ خانمان سوز که تا کنون بیشترین هزینه را از ناکارآمدی و اهداف ضد انسانی حاکمان پرداخته ایم : از شما مردم خواهش می کنیم که رژیم را تحت فشار افکار عمومی خود بگذارید که اجساد باقی مانده حدود ۸۰۰۰ نفر از یارانمان را یکجا تشیع کند و بیش از این آنها را در اسارت خود نگیرد و از آنها سو استفاده سیاسی نکند. همچنین تعدادی از یاران و همرزمان ما هنوز زندانی سیاسی و اسیر هستند که آخرین آنها مصطفی عزیزی است. از شما مردم تقاضا داریم که رژیم را تحت فشار بگذارید تا همه زندانیان و از جمله یاران ما را از زندان و اسارت خارج کنند. بازماندگان شهدا ,جانبازان ,آزادگان و رزمندگان ۸ سال جنگ خانمان سوز چهارشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ برابر با ۱۷ یونی ۲۰۱۵ بازماندگان شهدا ,جانبازان ,آزادگان و رزمندگان 8 سال جنگ خانمان سوز‎'s photo.

   حذف
  3. ناشناس گرامی
   نظر من در رابطه با این کسانی که برای «اجساد» دل میسوزانند این است:
   اینها نیز دست کمی از مادرقحبه هایی که سران سپاه پاچاهارداران کنونی هستند؛ ندارند.
   این دلسوزان اجسادی که در کانتینرها نگهداری میشوند؛ حتی یک ذرهّ دلشان به «دریاچهٔ خشک شدهٔ آذربایجان».... بلوچستان سوحته.... کردستان..... و صدها شهر و روستای ویران نمیسوزد.
   اینها همان دعای کمیل خوانهایی هستند؛ که تازه فهمیده اند«کیر کلفت» انگلهای قم توی کونشان فرو رفته است؛ امّا آنقدر خائن و نادان هستند که باید منتظر «کیر ابوبکر البغدادی» نیز باشند.
   من آدم مودبی هستم... ولی وقتی این مادرقحبه های وطن فروش و شیعیهٔ شنیعه را میبینم؛ اندکی «بی تربیت» میشوم.

   حذف
 32. اینا خودشون قات زدن. محسن رضایی خودش تو مراسم میدون بهارستان بوده.اما سایتش نمیدونم چرا این نامه اعتراضی خانواده شهدا رو پخش کرده. گاتی .پاتی شده. بقول اسفهانیها دادا.اعتراض خانواده 157 شهید به رژیم . بزودی چنان فشاری بهشون بیارن که نامه اعتراضی رو تکذیب کنند. اما لو رفتن اجساد 8000گروگان گرفته شده باقی مونده . هزینه زیادی رو برای میراث خورن اجزای باقی مونده شهدا خاهد داشت. http://www.tabnak.ir/fa/news/509938/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B7%DB%B5%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7

  پاسخحذف
 33. اسکورپین گرامی. نظر شما چیست؟ البته بنظر من چیز تازه ای نداره. و گفته های قبلی شمارو تایید کرده. اعتراض خانواده 157 شهید به رژیم . بزودی چنان فشاری بهشون بیارن که نامه اعتراضی رو تکذیب کنند. اما لو رفتن اجساد 8000گروگان گرفته شده باقی مونده . هزینه زیادی رو برای میراث خورن اجزای باقی مونده شهدا خاهد داشت. http://www.tabnak.ir/fa/news/509938/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B7%DB%B5%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   مسخره ترین و کثیف ترین واژه ای که در ایران «مُد» شده است همین واژهٔ «شهید» است.
   احمق مسلمان (حال از هر فرقه ای که باشد)... میگوید: «شهید خدا را میبیند»
   آن الاغ دهاتی که حتی نمیتواند جلو پایش را ببیند؛ و به این چاه مستراح «اسلامی - شیعی» افتاده است.... آیا میتواند «خدا» را ببیند؟ مگر الله آنها مانند «مهدی موعودشان» در چاه مستراح است که شهیدانشان نیز «نظر به وجه الله» کنند؟
   من کاملاً میفهمم؛ امّا برای توضیح این «گنداب» مانند بسیارانی دیگر میگویم:
   «من نمیتوانم بفهمم؛ که چگونه یک موجود؛ خود را در چاه مستراح نادانی و به طوری کاملاً عمدی که نامش «ایمان» و «اعتقاد» به چیزی است که دیگران گفته اند و خودش ندیده است... فرو می اندازد؟».
   مهم نیست که تابناک و یا «سحام نیوز» و «کیر نیوز» و «پشمک نیوز»؛ چه میگویند!!!!!!!!! مهم این است که ۶۹ میلیون «گاو» که خود را از از ۷ میلیون «مادر قحبهٔ حزبلبلی ساندیسی» جدا می انگارند؛ همچنان؛ «گُهی» مانند همان ۷ میلیون هستند....
   به همین دلیل است که «انگلهایی که خود را آریایی میدانند» با «خایه لیسان حسینی» و شیعیان هوادار باز پس گیری «فَدَک» و سپردن آن به «علی»؛ آن هم پس از ۱۴۰۰ سال ؛ هیچ فرقی ندارند.
   آیا حالا میتوانی بفهمی که معنی «ریشه کنی مالاریا» چیست؟

   حذف
  2. به واژه هایی از قبیل «شهید بیژن جزنی».... «شهید مسعود احمد زاده»... «شهید بهروز دهقانی» و .... دهها «جانباختهٔ آرمانی» دیگر نگاهی بیندازید....
   حتی آنهایی که که به «الله» و کشته شدن در راه الله؛ اعتقادی ندارند؛ دوست دارند از واژهٔ دروغین «شهید» استفاده کنند.
   آیا با کشته شدن؛ میتوان «کاربردی بودن یک نظریهٔ سیاسی - اجتماعی» را که ادّعا میشود «بسیار خوب است» را اثبات نمود؟
   و ... یا جمهوریهای دروغین و به لجنزار کشیده شدهٔ اتحاد جماهیر شوروی؛ که پس از فروپاشی اتحاد دروغین جماهیر دروغین شوروی؛ به صواتی آشکار در برابر چشمان جهانیان قرار گرفت .... برای همیشه کافی است تا نشان دهد که اشتباه ها در کدامین صندوقخانه ها؛ از دید مردم «پنهان» نگه داشته میشوند؟
   اگراین سخنان کافی نیست .... بهتر است که «کلهّٔ خر خودتان» را با حد اقل یک «کلهّٔ نئاندرتال» عوض کنید.
   «نئاندرتال»ها هرچه که بودند؛ از «الاغها» بسیار؛ بسیار بهتر بودند.

   حذف
 34. شیعیان کثیفترین موجودات روی زمین هستند؛ زیرا مذهب آنها بر روی «تقیّه» استوار است. ....کژدم عزیزم می دانم که با واژه سلطنت میانه ای نداری. اما جمله ات کاملا سلطنتی بود. فقط یک اشتباه داشت. با عرض معذرت می خواستم انرا اصلاح کنم. مذهب انها بر روی گه استوار است. هر چند واژه گه هم اینجا خراب می شود و لطمه می بیند. اما مهم نیست. مهم توضیح مطلب است. چون می دانم که حشرات زیادی هستند که بظرف توپ نا پلئون هم نمی شود حا لیشان کرد که اسلام چه محسناتی!! دارد!!. انها دائم می خواهند استد لال کنند که اسلام چیز قشنگی است. و هر عیب که هست از مسلمانی ماست!! بعد از اینهمه اتفا قات و چیز های دیداری و شنیداری و تجر بیات پر مشعشعه ای که اسلام پر گوزر پشت سر نهاده بر طبل تهی که نه، بر طبل پر گه ان می نوازند و از بوی دل اویزش سر مست می شوند. یاد هدایت بخیر. می گفت اسلام برای شکم و زیر شکم درست شده و اگر کیر را از ان بگیری تمام فلسفه اش روی هم می غلتد و از ان چیزی باقی نمی ماند. کژدم جان یک اشتباه دیگه هم داشتی. از تو مودب تر هم بود. مثلا من. ببین اسلام با ادم چکار می کند؟ کین هنوز از نتایج سحر است. از راه دور بوسسسسسسسس.

  پاسخحذف
 35. تفاوت میان «دیدن» و «محاسبه»

  آنچه که امروز میگویم؛ در فرداها خواهید شنید و در وبسایتهای «وزین» خواهید خواند. این است فرق میان «الگوریتمهای» متفاوت آنچه که «دیدن» نامیده میشود؛ و آنچه که «محاسبات» آبدوغ خیاری و باز نگری تاریخ نامیده میشود.
  بسیاری از آنهایی که به عنوان «تحلیلگر» میشناسید؛ حتی سوسک مستراح هم نیستند.
  از من نپذیرید؛ زیرا یک وبلاگ نویس هستم. از «پنتاگون» بپذیرید؛ زیرا که مشتریان «رنگ و لعاب» هستید.

  http://www.dw.de/%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-18526009

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. هر کسی از ظنّ خود شد یارِ من
   از درون من نجُست اسرار من

   حذف
 36. براوو کژدم. کا ملا تا یید می شود. تحلیل هایت دقیق است.

  پاسخحذف