۱۳۹۴ خرداد ۱۴, پنجشنبه

چشمهای جهانیان چگونه خیره خواهد شد؟

«حاجی بادمجان میرزا قاسمی» قول داده است که در روزهای آینده در سوریه چشم جهانیان را خیره خواهند کرد؛ من میگویم که این «روزهای آینده» به «هفته های آینده» تبدیل خواهد شد و نبردهای بسیار سختی برای طرفهای درگیر در پیش است. هر چند که «حاجی بادمجان» وعده های بزرگ پیروزی میدهد؛ امّا این وعده ها چشم جهانیان را با تلفات بسیار سنگین نیروهای تحت فرماندهی «حاجی بادمجان» (لبنانیها؛عراقیها؛ فارسی زبانهای هزارهٔ افغانستان ؛ ساکنین تازی پرست و گور پرست ایران و نیروهای بشار اسد) خیره خواهد شد و نه با «پیروزیهای چشمگیر حاجی بادمجانی». «حاجی بادمجان میرزا قاسمی» و هوادارانش که او را «آریو برزن عارف» خطاب میکنند؛ آنقدر احمق هستند که در بهترین حالت «باز پس گرفتنِ ویرانه ها»ی  آنچه را که «از دست داده اند» را «پیروزی» مینامند. به همین دلیل است که در تصویری بزرگ از مجموعهٔ نبردها؛ همیشه «شکست خوردگان» بوده اند و به ناچار باید پذیرش قطعنامهٔ جنگ ۸ ساله را پیروزی بنامند و هواداران احمق خود را با «نئشهٔ پیروزیهای غیر واقعی» که از «وافور تبلیغات» بیرون می آید؛ بر سرِ پا نگهدارند و اکنون نیز در حالی که حدود ۷۰ درصد سوریه و ۵۰ درصد عراق را از دست داده اند؛ بخواهند با فتح یک «تپّه» چشم جهانیان را خیره کنند و هواداران احمقشان نیز هرگز نپرسند که: صبر کن ببینم.... حالا که ما همیشه پیروزیم .... پس چرا اینهمه چیز را از دست داده ایم؟
برخی نیز در این فکر هستند که ریشه های «داعش» را پیدا کنند و بدانند که بالاخره اینها که هستند و از کجاها تامین تسلیحاتی و مالی میشوند؟ آیا فهمیدن این مسئله به پیروزی در «نبردهای میدانی» کمک میکند؟  و یا اینکه یک «سرگرمی ژورنالیستی» است؟ البته اگر به عنوان یک کشور قدرتمند از نظر اقتصادی و سیاسی و نظامی؛ چنین بحثهایی مطرح شود؛ در نهایت میتواند به یک راهکار برای بستن دریچه های لجستیکی مالی و تسلیحاتی داعش بینجامد؛ امّا برای کشور ضعیفی مانند ایران که در حوزهٔ «کشورهای تحت نفوذ» تعریف میشود؛ چنین پرسشهایی حد اکثر به درد «پروپاگاندا» و «جیغ و ویغ» کمک کند و ارزش کاربردی آن در همین حد است.
گذشته از اینکه «حاجی بادمجان» چه وعده ای داده است؛ آنچه که عملاً در حال اتفاق افتادن است اینکه؛ رژیم انگلهای صفوی گام در مسیر «جنگ مستقیم» نهاده و هر آنچه که تا کنون در راه «جنگ نیابتی» هزینه کرده است؛ به باد رفته و نه تنها هیچ دست آوردی نداشته است؛ بلکه «انگل فرزانه»  به آخر خط و «هزینه کردن سپاه پاچاهارداران» روی آورده است. در نوشته های پیشین این مسیر را پیشبینی کرده بودم و در چند نوشتار اخیر هم گفته بودم که «جنگ نیابتی دیگر ارزش خود را از دست داده است».
مشکلی که «انگل فرزانه» و «حاجی بادمجان» به آن دچار هستند؛ همان «سیندرُم استوار رامسفلد» است؛ یعنی «تزریق نیرو به صورت قطره چکانی». البته آنها فکر میکنند که از وضعیت موجود و تواناییهای دشمن به طور کامل آگاهی دارند؛ و همینقدر نیرو هم از سر دشمن زیادتر است. امّا من فکر میکنم که در ۴ سال اخیر هم؛ همین گفتمان آنها را به این روز انداخته است. لذا اگر «حاجی بادمجان» بخواهد به همان گفتمان تکیه کند؛ نیروهایش به جنازه هایی که هیچ دست آوردی نداشته اند؛ تبدیل خواهند شد. تجربهٔ اخیر «حاجی بادمجان» در «بیجی» (عراق) نیز نشان داده است که پس از بیش از یک ماه تدارکات و انتقال نیروهای سپاه پاچاهارداران و توپخانهٔ سنگین و ۲ هفته نبرد در «بیجی»؛ هیچ دست آوردی نداشته است.
با اینکه گفته میشود؛ نیروهای سپاه پاچاهارداران و نیروهای عراقی دست چین شده (زبده ترین ها) به ۷۰۰۰ نفر میرسد؛ با حاشیه های لبنانی و سوری بالغ بر بیش از ۳۰ هزار نفر خواهد شد. البته باید به این رقم؛ پشتیبانی اطلاعاتی روسیه و نیروی هوایی رژیم اسد را نیز اضافه نمود که البته در صورتی میتوانند موثر واقع شوند که طرحهای عملیاتی «خیره کننده»ای وجود داشته باشند؛ و گرنه پشتیبانی اطلاعاتی روسها و نیروی هوایی ارتش اسد؛ همیشه در حال عملیات بوده ولی تا کنون کاری از پیش نبرده اند. مشکل دیگر «حاجی بادمجان» این است که بسیار هالیوودی شده و پیش از آغاز به کار؛ بیش از حدّ عربده میکشد. او باید بداند که نیروهایش در قد و قوارهٔ آمریکا نیستند که مثلاً به صدّام حسین یک ماه وقت بدهند که از عراق خارج شود و اگر نشود حمله خواهد کرد. این عربده کشیها؛ اگر به نتیجهٔ مطلوب و «خیره کنندهٔ؛ وعده داده شده» نرسد؛ نه تنها موجب بی آبرویی؛ بلکه موجب پایین آمدن روحیهٔ نیروهایش گردیده و دشمنانش نیز بسیار «جَری تر» خواهند شد.
آنچه که به عنوان نخستین اهداف نبرد پیشِ رو تعیین شده اند؛ باز پس گرفتن دو شهر «جثر الشغور» و «پالمیرا» هستند. امّا اگر «حاجی بادمجان» در این نبرد شکست بخورد؛ باید سریعتر از آنچه که انتظارش را داشت؛ به فتح شدن «دمشق» از سوی دشمنانش تن در دهد. زیرا شکست یعنی عقب نشینی؛ و چنین عقب نشینی؛ نه یک «عقب نشینی سازمانیافته»؛ بلکه به «هزیمت» خواهد انجامید. شاید هواداران «حاجی بادمجان» فکر میکنند که نیروهای «جیش الفتح» و سایر گروههای همسو؛ اکنون مثل ماست نشسته اند و منتظر هستند که «حاجی بادمجان» بیاید و معجزه کند.
این احمقها باید بدانند که آنها «عربده کشیهای حاجی بادمجان»؛ را  بسیار جدّی گرفته و خود را برای نبرد آماده میکنند و سیل تسلیحات مدرن تر به جبهه های آنها روان است.

پیش بینی نبرد «دمشق»

نبرد برای فتح دمشق؛ برای «جیش الفتح» و «داعش» نبرد ساده ای نخواهد بود؛ زیرا به جز نیروهای نظامی و شبه نظامی مدافع شهر؛ مردم دمشق نیز  باید برای «بقای خویش» بجنگند. لذا احتمال تسلیح عمومی مردم دمشق و جنگ خانه به خانه و وقوع قتل عام بسیار زیاد است. از طرف دیگر به خاطر پیش بینی چنین وضعیتی؛ پیش از آنکه حملهٔ زمینی به دمشق آغاز شود؛ چه بسا هفته ها این شهر را زیر آتش توپخانه و کاتیوشا و خمپاره قرار دهند. تسخیر دمشق قابل مقایسه با ماجرای حلب نخواهد بود.
رژیم بشار اسد با همدستی «انگل فرزانه» و روسها؛ در هر گامی که عقب نشینی میکنند؛ شهرهای سوخته و ویران شده از خود به جای میگذارند و بذرهای کینه میکارند که آتش این کینه ها در نهایت دامن علویهای سوریه و شیعیان جنوب لبنان را فرا خواهد گرفت؛ همانگونه که «انگل حسن نصرالله» میداند که در سوریه چه جنایتهایی کرده اند و به شیعیان لبنان میگوید که اگر در سوریه شکست بخورند؛ باید شاهد بازگشت دوران قبل از سال ۱۹۸۲ باشند که فلسطینیها  کمر به قتل عام شیعیان بسته بودند و سازمانی به نام «جنبش اَمَل اسلامی» بوجود آمد که تنها یار و یاورشان «اسرائیل» بود. امّا اینبار نمیتوانند روی حمایت اسرائیل حساب کنند؛ زیرا آن پُل را نیز شکسته اند.

عراق

اگر همهٔ دریچه های سدّ رمادی بسته شده باشند؛ باید در هفته های آینده شاهد کوچ مردم از شهرهایی که در حاشیهٔ رود فرات اسکان دارند باشیم و دولت حیدر العبادی؛ از پاسخگویی به سییل خروشان مردم بی جا شده؛ عاجز خواهد بود و چه بسا یکی از تاکتیکهای «داعش» در آینده؛ حمله به گروههای مردم آوارهٔ شیعه مذهب باشد. آنگاه نه از دست «حشد الشعبی» و نه از گروههای مزدور «حاجی بادمجان» کاری ساخته خواهد بود. در آیند؛ شیعیان عراق به خاطر دخالتهای انگل فرزانه در عراق؛ تبدیل به دشمنان شماره یک رژیم صفوی حاکم بر ایران خواهند شد. اکنون هنوز تنشان داغ است و درد زخمها و شکستگی استخوان را نمیفهمند و حس نمیکنند. امّا پس از گذشت مدّتی؛ خواهند دید که چه بلایی سرشان آمده است؟
اکنون دوران خوشِ ساختن «دژ هلال شیعی» سپری شده است. جنگهای نیابتی و سازماندهی شبکه های مزدور توسط «حاجی بادمجان» زیر احکام و فتواهای «انگل فرزانه» به پایان خود نزدیک شده و «انگل فرزانه» دیگر راه «پَس» ندارد و باید سپاه پاچاهارداران را هزینه کند و یا منتظر ورود قدمهای شوم داعش به داخل ایران باشد.
همهٔ پلها شکسته اند و من نمیدانم که «حاجی بادمجان» با چه پشتوانه ای؛ در حال دادن  وعدهٔ «عملیات خیره کننده» است.
شاید منظورش از کوبیدن بر طبل خیره کننده بودن عملیات آینده در سوریه؛ فریب اعضای سپاه پاچاهارداران و بسیجیها برای کشانیدن آنها به باتلاق خون و مرگ سوریه باشد و تنها «مصرف داخلی» دارد.
من به جز شکست و هزیمت سهمگین و قتل عام نیروهای تحت فرمان «حاجی بادمجان» چیزی نمیبینم.
اگر قرار بود که پیروز شود؛ تاکنون در این ۴ سال پیروز شده بود.

کژدم


۲۲ نظر:

 1. این ها نزدیک هزار و چند سد سال است که می گویند او خواهد آمد
  ولی دیروز هم نیامد و فردا که آدینه باشد هم نخواهد آمد.

  پاسخحذف
 2. کار اکراین بیخ پیدا کرده!!

  ساعت. ٢٥ اروپا و ناتو...
  گزارش محرمانه
  Chatham house
  معتبرترين. اطاق فكر دنيا بقلم دو سفيرسابق
  انگليس در مسكو :
  در اين نقطه عطف تاريخ ؛ اگر جلوى پوتين
  كوتاه بيايد ؛ كار اروپاى
  نوين تمام است ...

  پوتين قلدرى است كه
  ضعيف كش هست و
  ناتو و غرب. درمورد
  اوكراين ضعف نشان
  داده اند .!!
  http://www.independent.co.uk/…/nato-and-eu-face-collapse-if

  پاسخحذف
 3. اسد دارد تاوان خون ریخته رفیق حریری نخست وزیر لبنان را پس میدهد...
  همچنین سیاست کشتن و تجاوز به زندانیان بهار عربی در حلب که در تهران88 جواب داد ولی در سوریه جواب نداد و قیام مردم را در پی داشت
  کسیکه لبنان را متحد و جنگ فرقه ای را اتمام و ان را بازسازی کرد....
  و وقتی به بشار اسد گفت باید نیروهایش را خارج کند لبنان در جواب گفته بود کسی مخالف حضور سوریه در لبنان باشد از زمین محو میشود
  چند مدت بعد با500کیلیو تی ان تی در مسیر حرکت کاروان حریری انفجار صورت گرفت و حریری که لقب اقای لبنان داشت ...یعنی چیز در مایه های اتاتورک که پدر ترکیه است محو شد....
  اگر حزب الله در سوریه شکست بخورد و سلاحش تضعیف شود مردم لبنان هم یحتمل شورش خواهند کرد علیه نصر الله و تلافی خون..حریری را انجام خواهند داد منتها ارتش لبنان اکنون توانایی مقابله با حزب الله ندارد ...

  پاسخحذف
 4. ساعتی پیش سری جدید تسلیحات خریداری شده از سوی دولت عراق از روسیه و آمریکا در بندر ام القصر عراق تخلیه و تحویل ارتش این کشور شد. محموله یاد شده شامل سلاحهای انفرادی آمریکایی و مهمات مربوطه و خودروهای زرهی ضد انفجار روسی می باشد.
  .........................................................
  اگر یک هفته دیگر این سلاحهها دست داعش باشد نباید تعجب کرد
  انچه ارتش عراق ندارد ایمان است ....وانچه داعش دارد ایمان است
  ارتش عراق فکر میکند مزدور ایران است و امریکا که هردویشان سالها عراقیها را کشتند..لذا عزم نبرد ندارد .داعش مدعی شعار ما نمی خواهیم اجنبی در مملکت باشد و کشور دست خارجیها افتاده است نتیجه این شعارها میشود فرار ارتش از رمادی....سسیاستهای توسعه بر عراق و جهان عرب که در13ساله اخیر رخ داده سبب ویرانی کل منطقه شده است سیاستهایی که علی یونسی وزیر اطلاعات ایران رسما اعلان کرده در خفا در حال انجام بوده و هست..او گفت عراقیها یا باید با یارانیها بجنگند یا با ما باشند
  یعنی زیر سلطه ما....
  اگر با این کوه سلاح باردیگر ارتش شکست بخورد فاتحه عبادی خوانده است....

  پاسخحذف
 5. شگفتی نیمخواهد انچه الان میگوید قبلا بویش امده بود همانطور که القاعده را از افغانستان کوچ دادند به عراق تا با امریکا بجنگد...و بعد شد بلای جان خودشان .الان هم همان نقشه را دارند
  وقتی بارزانی اعلان کرد استقلال کردستان مطرح است یهو داعش سر خر را از سمت بغداد موصل به سمت اربیل کج کرد...و بعد کوبانی...
  بعد هم عشایر سنی عراق را تجهیز نکردند کردها رابا کمک دولت و پارلمان شیعی عراق اجازه تجهیز ندادند...تا گروههای شیعه منجی قلمداد شوند
  و الان هم داعش که نفت به اسد میفروخت و برق...یک شبه به جبهه النصره ارتش ازاد حمله ور شد از پشت..اانهم زمانیکه انها متحد شدند برای حمله به اسد....
  اینها بیشتر بخاطر نفوذ جاسوسان در دادن مشاوره به اینهاست چیزی که خود داعشیها نیز خبر ندارند در زمین کی بازی میکنند...
  ++++++++++++++++++++

  قاسم سليمانی: جهانيان در سوريه شگفت زده خواهند شد
  پانوراما الشرق الوسط نوشت منابع عربی گزارش دادند قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس وعده داد جهانیان از تحولات چند روز آینده در سوریه شگفت زده خواهند شد.

  خبرگزاری صدا و سیما گزارش داد : پایگاه خبری «پانوراما الشرق الاوسط» اعلام کرد: قاسم سلیمانی گفت: در چند روز آینده جهانیان از آنچه ما با همکاری فرماندهان نظامی سوریه در حال آماده کردن مقدمات آن هستیم غافلگیر خواهد شد.
  http://www.asriran.com/fa/news/398683

  پاسخحذف
 6. پدرم را خیلی دوست داشتم ،علایق زیبایی داشت
  تا کنون در هیچ کدام از انتخابات رژیم شرکت نکرده بود
  شم اقتصادی نداشت و دو سه بار کلاه سرش رفته بود و ما در فقر زندگی می کردیم
  آدم خنده رویی بود حتی زمانی که در بستر بیماری بود هم لبخند می زد.
  هیتلر را دوست داشت و به ویژه ی رژه ی اس اس ها و ارتش آلمان نازی را.
  دشمن سر سخت آخوندها بود و یک آدم سکولار اگرچه تا سوم دبیرستان
  بیش تر نخوانده بود.مانند شما کژدم گرامی برخی چیزها را می دید و می فهمید
  و مانند شما پیش بینی آینده را با احتمالی نسبی می کرد.
  او کسی بود که پیرامونش را می کاوید شاید اگر در زمان کودکی به نداری و
  بدبختی نخورده بود می توانست یک اندیشمند دانش آموخته باشد.
  سر خاکش زیاد نمی روم چون یک بی خدا هستم ،ولی یاد او که می افتم
  دلم آرام می گیرد و لب های خندانش را از ذهن می گذرانم و
  به زندگی لبخند می زنم.

  پاسخحذف
 7. می گم کژدم جان. یعنی این داعش بیاید یعنی بهتر از این اخوندای ولد زناست؟ انوقت تگلیف ما روشنفکر ها چیست. این پدر سوخته ها سر ما را گوش تا گوش می برند و برای یک ماه سر دار اویزان خواهند کرد! عجب گیری افتادیم. تنها راهش این است که همگی به قم برویم . و یکی که هم لهجه اش شیرین است و هم زبان قاطعی دارد را بسر چاه جمکران بفرستیم تا با هر تر فندی که بلد است اقا را از توی چاه در بیاورد. شاید فرجی حاصل شود. اخر یکی نیست به امام همام بگوید مرد حسابی در هوای گرم و حال خراب کن قم ان ته چاه چکار می کنی؟ الان دیگر وقتش است. اگر الان ظهور نکند. کی می خواهد خودی نشان دهد؟ مگر مملکت ایران ،مملکت امام زمان نیست؟ می خواهد بگذارد داعش بیاید و کشورش را هم اشغال و هم آشغال کند؟ نمی دانم. کسی چه می داند. شاید خودش داعش را فرستاده تا دنیا را از شر اخوندا راحت کند؟ نکند داعش لشکر امام زمان باشد؟ خلاصه هر طور است باید برویم و این امام موهوم را از ته چاه بیرون بیاوریم و الا فاتحه امان خوانده است.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   اگر آن «چاه نورد» هم بیرون بیاید؛ فرقی ندارد. چیزی شبیه همین «محمد رسول الله دوّم» (البغدادی) است.

   حذف
 8. حالا داعشیها و القاعده و یا همین تندروهای داخلی بعد اینکه پستها را گرفتند یا سرزمینها به سوی دوستان دیروز ...یا همپیمانانشان نیز حمله میکنند چون دیگر چیزی نمانده بگیرند!!
  برای همین پستهای مختلف گرفته شد حمله کردند ریاست جمهوری و ...تا از اصلاح طلبها بگیرند یا قراردادهای بستند که فاز جنوبی بگیرند
  یا در عراق داعش کل مرزهای عراق سوریه دارد در عراق در منتهای پیشروی در سرزمینهای سنی است..الان سمت النصره میرود و ارتش ازاد یکم جا خالی بدهند اینها میروند سمت خود اسد و دمشق.....که اگر النصره عقل داشته باشد چنین میکند...و این نقشه به جان هم انداختن ایندو..که شبیهش غرب ایران بین طالبان و داعش انجام شد ه خنثی میکند...حالا طالبان خودش افراطی است هرچقدر هم را بکشند بهتر...و غیر نظامی خاصی نیست ولی سوریه بر عکس....یعنی این نقشه که داعش با باقی جنگ داخلی کند حجم کشته های غیر نظامی فراتر میرود

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   لازم نیست کسی القاعده و داعش را به جان هم بیندازد؛ همانطوریکه لازم نیست کسی خامنه ای را به جان خاتمی بیندازد. قطبهای مذهبی همواره مثل سگهای هار با هم دعوا دارند.

   حذف
 9. پخش این مصاحبه از شبکه تلویزیونی الجزیره با انتقادهایی همراه بوده است.
  چهره آقای جولانی در مصاحبه با شبکه الجزیره پوشانده شده و مشخص نیست این مصاحبه در چه مکانی انجام شده است.
  ابو محمد الجولانی به الجزیره گفت: "ما دست ایران را از منطقه خودمان قطع می‌کنیم و در مورد خود ایران، با آن از داخل برخورد خواهد شد."
  ایران از حامیان اصلی دولت سوریه در نبرد با گروه‌های پیکارجو از جمله داعش و جبهه نصرت به شمار می‌رود.
  رهبر جبهه نصرت که گروهش در شماری از کشورها از جمله آمریکا، یک گروه تروریستی شناخته می‌شود، در این مصاحبه گفته است که آمریکا مسئول ایجاد وضعیت بی‌ثبات خاورمیانه است.
  او گفت: "می‌گویند ایران، عراق را در کنترل خود دارد، اما واقعیت این است که این آمریکا بود که عراق را اشغال کرد و آن را روی سینی طلایی به ایران تقدیم کرد."
  ................................
  این منظورش چیست اینکه از داخل با ایران برخورد خواهد شد!!!
  جالب است
  از کجا میداند

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   اگر منظورش «جنگ روانی» نباشد؛ احتمالاً سلولهای خفته ای در داخل ایران دارند. صدای «داعش» هم در افغانستان و پاکستان؛ هر روز بلندتر شنیده میشود.
   این مذاکرات اتمی و بازرسی میکنیم و بازرسی نمیکنیم و نفت صادر خواهد شد و اجازه نمیدهیم و تو را خدا اجازه بدهید و .... را ول کنید؛ ماجراهای واقعی در جاهای دیگر در حال شکل گرفتن هستند.

   حذف
 10. نیروهای ارتش بشار اسد؛ در «درعا»؛ سلاحهای خود را زمین گذاشته و از برابر «جیش الفتح» فرار کرده اند.

  پاسخحذف
 11. آیا این حرفها بزرگ و خترناک جلوه دادن تجهیییزات در پیتی کدو و بامجون و دارو دستشون نیست. تا حمله کنند و یا هر کاری میخاهند در منتقه انجام بدند قبلن توجیه کرده باشن.http://www.iranpressnews.com/source/187669.htm

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   نظر شما کاملاً درست است. هر چند که هر سلاح متعارف و حتی ظاهراً از دور خارج شده؛ اگر در دست نیروهای توانا قرار گیرد میتواند در جنگ بسیار موثر باشد. امّا آمریکاییها نشان داده اند که در رابطه با برخورد با رژیم انگلهای صفوی حاکم بر ایران؛ از تاکتیک آلمان نازی برای گذر از خط ماژینو استفاده کرده اند و بسیار هم موثر بوده است. استفاده از این تاکتیک باعث شد که همهٔ عربده های سپاه پاچاهارداران در رابطه با بستن تنگهٔ هرمز «سترون» ماند؛ همچنین ناوگان قایقهای تند رو و موشکهای گوناگونی که به دفعات قدرت آنها را به نمایش گذاشتند؛ همچنان در سیلوها بیمصرف مانده اند. از طرف دیگر وجود این تسلیحات؛ مادهٔ خام تبلیغات جنگی و بزرگنمایی قدرت رژیم انگلها قرار گرفته است.
   من فکر میکنم که جنگ خیلی وقت است که شروع شده است و نتایج آنرا در ایران و عراق و سوریه و لبنان هم اکنون در یمن میبینیم. آنهایی که فکر میکنند که جنگ هنوز شروع نشده است؛ به خاطر انبوه درختان نمیتوانند جنگل را ببینند.

   حذف
 12. جانشین دانشگاه امام حسین : داعش به ۴۶ کیلومتری مرزهای ایران رسیده است

  جانشین مجتمع دانشگاهی امام حسین اظهار کرد: «ژنرال سوری خطاب به سردار سلیمانی گفت که ژنرال ایرانی! ارزش دکمه اورکت تو بیش از درجه‌های ماست».

  به گزارش سحام، سردار ناصر شعبانی جانشین مجتمع دانشگاهی امام حسین این سخنان را دیروز در یادواره شهدای آزران بیان کرده و منابع محلی آن‌را مخابره کرده‌اند. آزران، روستایی از توابع بخش برزک شهرستان کاشان در استان اصفهان است که بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱/۰۱۷ نفر است.

  سردار شعبانی در سخنان خود گفته است: «اکنون جریانی فاسق و گروه منحرفی مثل داعش در آن سوی مرزها به ۴۶ کیلومتری مرز ما رسیده است.»

  جانشین مجتمع دانشگاهی امام حسین با اشاره به آن چه آن‌را فتنه سال ۸۸ خواند! اظهارعقیده کرد: «چرا امروز فردی که به صراحت اذعان می‌کند که تقلبی در کار نبوده و آن حوادث را فقط رفتار افراطی رفقای‌شان می‌خواند، آن روز سکوت کرده بود و یا چرا یکی از سران فتنه اکنون می‌گوید شرمنده مردم هستیم و از رهبری می‌خواهیم که ما را درک کند؟»

  وی مشخص نکرده که کدام یک از رهبران جنبش اعتراضی سبز مردم ایران، چنین سخنانی را بیان کرده است.

  این مقام نظامی در ادامه به ذکر خاطره‌ای از جلسه میان قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران با نظامیان سوری پرداخت.

  وی که خود نیز در این جلسه حضور داشته است، گفت: «سردار سلیمانی پس از آن‌که وضعیت پریشان و روحیه پایین نطامیان سوری را دید آن‌ها را مورد عتاب قرار داد و گفت: چرا سرتان پایین است؟ مردم سوریه سال‌ها مالیات را برای تأمین حقوق شما برای چنین روزی پرداخت کرده‌اند که شما از آن‌ها دفاع کنید، چرا در مقابل تعدادی فاسد که با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی برابر شما قرار گرفته‌اند روحیه خود را از دست داده‌اید؟ در این میان ژنرال سوری از میان جمعیت تقاضای صحبت کرد، ابتدا پنداشتیم می‌خواهد به این عتاب سردار واکنش نشان دهد، اما ناگهان شنیدیم که خطاب به سردار سلیمانی می‌گوید: ژنرال ایرانی! ٬ارزش دکمه اورکت تو بیش از درجه‌های ماست٬ و با عبارتی سردار ما را مورد تکریم قرار داد و از آن‌که وی به آن‌ها درس مقاومت و ایستادگی داد ابراز قدردانی کرد. پس از آن سردار سلیمانی با عباراتی اطمینان‌بخش از تجربه جمهوری اسلامی در قضیه کردستان در مقابل منافقان می‌گوید و آنان را برای مقابله دلگرم می‌سازد چنان‌که پس از این جلسه به نوعی روند جنگ سوریه تغییر می‌کند.»

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   ذهن خودت را با این «کُس شعرها» مشغول نکن. امّا اگر دوست داری این «کُس شعرها» را به خورد خوانندگان این وبلاگ بدهی؛ راه را برایت باز کردم.
   اگر دگمهٔ اُورکت «حاجی بادمجان» از درجهٔ افسران ارتش سوریه بالاتر است؛ وای به حال «حاجی بادمجان» که با چنین نیروهایی میخواهد به جنگ «برادران دینی خود = داعش = القاعده» برود که خایهٔ یک سربازشان از تمامی وجود «حاجی بادمجان» و «انگل فرزانه» بزرگتر است. ....
   حال ببین که کجا هستی؟ و چگونه به این روزت انداخته اند که «حاجی بادمجانِ کمتر از پشم خایهٔ یک داعشی؛ را آریو برزن خود می انگاری».

   حذف
  2. ناشناس گرامی
   امّا در این مطلب؛ درس بزرگتری نهفته است که شاید و آنهم «فقط شاید» بتواند به آنهایی که خود را «اپوزیسیون» و «مبارز» مینامند؛ بیاموزد و باز هم «شاید بیاموزد» که اگر از «حاجی بادمجان و انگل فرزانهٔ کمتر از پشم خایهٔ یک داعشی» میترسند؛ وقت خود را تلف نکنند و «کُس شعرهایی» مانند «ایران هرگز نخواهد مُرد» را «دَرِ کوزه بگذارند و آبش را بخورند».

   حذف
 13. این اراجیف رو نمیدونم کدوم احمقی نوشته. سرپشمک شاگرد بنا زمان جنگ کدوم گوری بود .که جنگ 8 سال تول کشید. یکمشت ابله متوهم باید این قازورات رو باور کنند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   منظورتان کدام اراجیف است؟

   حذف
  2. احتمالا دوستمون راجب دکمه اورکت جنرال قاسمی صحبت می‌کنند.

   حذف
 14. استاد گرامی منظورم دکمه اورکت بادمجون است.

  پاسخحذف