۱۳۹۴ مهر ۱۳, دوشنبه

سناریوهای احتمالی پس از ورود مستقیم روسها به معادلهٔ سوریه

چنین به نظر میرسد که تحلیلگران مسائل سوریه؛ هنوز در رابطه با اهداف میدانی روسها دچار سردرگمی هستند. عدّه ای میگویند که هدف روسها ضربه زدن به نیروهای میانه رو و نگه داشتن قدرت داعش و القائده به عنوان بازیگران نهایی و کشاندن آمریکا به نقطه ای که میان «بد و بدتر» یکی را انتخاب کند و طبعاً در چنین حالتی؛ آمریکا بشار اسد را انتخاب خواهد کرد و لابد بعد آن نیز آمریکا مجبور خواهد شد که دست به دست روسها؛ «هلال شیعی» را از دست «داعش» و «القاعده» نجات دهد و همگی شاد و خرّم به خانهٔ خود بروند.
ساده انگاری این تحلیلگران در اینجاست که با چند ده جنگنده نمیتوان چنین کاری کرد و به نیروی زمینی پرشمار و قدرتمند نیاز است. بمبارانها جواب نخواهند داد و اگر به یاد داشته باشید؛ در چند ماه اخیر نیروهای «جبهة النصرة» وارد فاز جدیدی از نبرد شده اند که در چین و ویتنام و سپس در «غزّه» تجربه شده است که به «جنگ تونل» معروف است. داعش نیز از چنین شیوه ای استفاده میکند. روسها تا کنون بیش از ۶۰ سورتی پرواز جنگی داشته اند که منجر به کشته شدن تعداد بسیار اندکی شده است و بیشتر قربانیان نیز غیرنظامیان بوده اند. (تقریباً برای هر ۲ سورتی پرواز یک نفر کشته شده است. حال اگر هزینهٔ پروازها و بمبها و خدمهٔ پرواز را حساب کنید؛ خواهید دید که جنگ بسیار گرانقیمتی است و بهتر است که روسها را به ادامهٔ آن تشویق نمود.). 
عدّه ای دیگر میگویند که روسها میخواهند زمینهای از دست رفته در چند ماه اخیر را به اسد برگردانده و بر سر تقسیم سوریه به چند بخش  وارد مذاکره شوند. تا همهٔ طرفها راضی شوند. این نظریه نیز مشروط به همان مسائلی است که در بالا ذکر کردم. در هر دو صورت؛ باید «نیروی زمینی کارآمد» به میدان فرستاده شود و من فکر نمیکنم که نیروهایی که قرار است تحت امر «ژنرالوفها» عملیات کنند  در سالهای اخیر به چیزی بهتر تبدیل شده باشند؛ بلکه «فرسوده تر و نا امیدتر» هستند.

نظر من این است که اگر روسها برای «نجات هلال شیعی» آمده اند؛ هر چه در توان داشته باشند بکار خواهند برد و چیزی به عنوان «هدفشان این و یا آن است» در معادلات میدانی تاثیری ندارد. لذا بهتر است به جای  «نظریه بافی» به تشریح موقعیت کنونی و اهرمهای قابل استفاده برای طرفهای مقابل پرداخت تا فضایی روشن ایجاد شود و بتوان درّه ها و کوهها و تپه ها و رودخانه ها و پلها را دید و پس آن است که میتوان گفت؛ چه کسی؛ چه اهداف مشخصی را با چه اهرمهایی دنبال خواهد کرد؟ و گرنه «بافتن نظریه» اتلاف وقت است.

گسترهٔ میدان نبرد؛ اهرمها و شیوه ها

۱- میدان نبرد به چند شهر و روستای سوریه ختم نمیشود و گستره ای به بزرگی مجموعهٔ خاک عراق و سوریه دارد. بخشهای بزرگی از عراق در دست داعش است و دولت عراق و شبه نظامیان شیعه؛ با تمامی عربده کشیها؛ تاکنون نتوانسته اند آنچه را که از دست داده اند؛ بدست آورند.
۲- طبیعت نبردها در سوریه و عراق به صورتی سیّال  به پیش میروند و از دست دادن یک منطقه از طرف داعش را نمیتوان به یک شکست واقعی تعبیر نمود. زیرا مؤلفهٔ «شکست واقعی»؛ در «ادامه دار بودن» آن است و گرنه عقب نشینی از یک منطقه و تسخیر یک منطقهٔ دیگر؛ نشانهٔ سیال بودن نبرد است. گویی که با یک مگس کُش به مگسی که روی لیوان نشسته حمله کنید و مگس فرار کرده و روی بشقاب بنشیند و سپس روی کاسه ها و .... آخر سر ببینی که همهٔ ظرفها آلوده شده اند و تعدادی نیز شکسته اند و خودت هم چندین بار پایت به اینجا و آنجا گیر کرده و زمین خورده ای .... و مگس هم بر روی لولای در نشسته و مشغول شستن خرطوم و بالهایش است. (نبرد به شیوهٔ پلنگ صورتی).
۳- روسها پای در زمینی گذاشته اند که در آن هدفهای چندگانه ای را دنبال میکنند و هر لحظه ممکن است در یک معامله؛ بخشی را فدای به دست آوردن بخش دیگر کنند. برای روسها میدان نبرد از سوریه و عراق هم وسیع تر است و پهنای آن به «اوکرائین» و «اقتصاد ورشکسته و تحریم شدهٔ روسیه»  نیز می رسد. لذا آنهایی که به روسها به عنوان «پدر خوانده» نگاه میکنند؛ باید بدانند که شاید در میانهٔ راه مانند «یوسف» به چاه انداخته شوند.
 ۴- روسها به جز تکیه بر نیروهای بشار اسد و اوباشان جمع آوری شده توسط انگلهای صفوی حاکم بر ایران؛ چارهٔ دیگری نداند. مگر آنکه تن خود را برای سطوح بالاتری از نبردها چرب زده باشند.
بنا بر خبری که در وبسایتهای رژیم انگلهای صفوی منتشر شده است. رژیم انگل فرزانه؛ شکایت خود از روسها در رابطه با «عدم تحویل سامانهٔ  «اس- ۳۰۰ » را پس گرفته است. روسها با این کار دو نشانه را زده اند: 
الف: راحت شدن از دست شکایت رژیم بوسیلهٔ مشروط کردن تحویل سامانه به پس گرفته شدن شکایت.
ب: تهدید غرب بوسیلهٔ «تحویل سامانه» به رژیم انگل فرزانه.
امّا روسها این سامانه را تحویل انگل فرزانه نخواهند داد و حد اکثر تلاش خود برای بازی کردن با همهٔ طرفهای درگیر بوسیلهٔ این اهرم استفاده خواهند نمود.
۵- روسها همان مسیری را در سوریه برای بازی انتخاب کرده اند که ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا در پیش گرفته است؛ یعنی: «پشتیبانی هوایی و تسلیحات و رهبری عملیات از ما؛ نیروی پیاده و تقبل بخشی از هزینه ها با شما».

بازیگران جبههٔ مقابل و تواناییهای آنها

۱- سلطان جدید عربستان با نظر جدیدی که در رابطه با «اخوان المسلمین» مطرح نمود؛ دروازهٔ معامله با آنها را نیز گشود و در یمن نیز به آنها کوچه داد. اکنون نیز رهبران اخوان المسلمین در ترکیه «فتوای جهاد با روسیه» را صادر کرده اند.
۲- آمریکا و متحد اصلی خاورمیانه ای اش (عربستان سعودی) میتوانند وارد مذاکرات فشرده با «جیش الفتح» (به رهبری جبهة النصرة) شده و زمینه های تشکیل جبهه ای فراگیر تر با «جیش الاسلام» (به رهبری عربستان) و سایر گروههای جهادی را فراهم نموده و آنها را به صورت کنترل شده و محدود؛ به سلاحهای پیشرفته تر و بویژه «تسلیحات ضد هوایی» مسلح کنند. زیرا اگر چندین هواپیمای روسی سقوط کنند؛ دماغ مسکو به خاک مالیده میشود و لزوماً یا باید سطح نبرد را را بالا ببرد و در معادلهٔ سوریه عمیقتر وارد شود وریسکهای آن را بپذیرد و یا اینکه با گرفتن امتیازهایی در رابطه با «شرق اوکرائین» و سوریه از ادامهٔ بازی کنار بکشد.
۳- جبههٔ متقابل میتواند با «داعش» بازی «چماق و هویج» را شروع نموده و آنها را به رفتن به «کثافتستان» و «افغانستان» در قبال مسلح نمودن آنها  ترغیب کرده و جبههٔ جدیدی بر علیه روسیه و چین و نیروهای تحت الحمایهٔ آنها باز کند.

سکوت اسرائیل

گویا ظاهراً اسرائیل ضمانتهای خود را از کرملین گرفته است و به همین خاطر ساکت است. امّا اینکه در لایه های زیرین «اتاقهای فکری اسرائیل» چه میگذرد؟ باید منتظر بود و دید.

نتیجه:

روسها با بوق و کرنا وارد میدان شده اند؛ امّا شکست خورده و دست از پا درازتر به خانه باز خواهند گشت و شکست «پدر خوانده پوتین» نه تنها آخرین شکست روسها خواهد بود؛ بلکه «تحت الحمایه» های کرملین نیز باید ماستها را برای همیشه کیسه کنند.

لذا به بوق و کرناهای تبلیغاتی «کرملین» و رادیوهای غربی؛ نباید اعتنا کرد؛ زیرا همگی در حد «جنگ روانی» و یا «پروپاگاندا» هستند. در این میانه ادا و اطوارهای «حزبلبلی ها» بسیار خنده دار است که دست «حزب توده» و «حزب رنجبران» را در «کرملین پرستی» و «چین پرستی» از پشت بسته اند. (موجود بدبخت منتظر چاه نشین که شاخ و دُم ندارد .... میگویید دارد؟)

کژدم

۶۰ نظر:

 1. نخستین طلایه های یک اتحاد بزرگ مسلمانان اهل سنّت بر علیه روسیه و مسلمانان شیعه مسلک.
  گفته میشود که «جبهة النصرة» در میان این اتحادیهٔ بزرگ قرار ندارد و شاید میخواهد «قیمت خود را بالا ببرد».

  http://www.dw.com/fa-ir/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-18762426

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. بنا بر گزارش «دبکا فایل» کشتی جنگی روسیه موسوم به «موسکو وا» مسلح به سیستم دفاع ضد هوایی S-300 در دریای مدیترانه مستقر شده و عملاً در جنوب سوریه و شمال اسرائیل و همچنین جنوب ترکیه و قبرس منطقهٔ پرواز ممنوع اعلام نشده بوجود آورده است. مذاکرات روسها با مقامات اسرائیل در روز سه شنبه در تلاویو در این رابطه انجام خواهد شد.
   دبکا فایل با لحنی گزنده به آقای اوباما طعنه زده و میگوید که اگر راست میگوید که روسها این جنگ را خواهند باخت؛ باید «جنگنده های رادار گریز» خود را به ترکیه منتقل کند.
   چنین پیشنهادی نوعی از درگیری مستقیم بین «ناتو» و یا آمریکا با «روسیه» را پیشنهاد میکند. امّا شاید راههای بهتری نیز وجود داشته باشند و آن مسلح نمودن نیروهای تحت حمایت «ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا» است. وبسایت رادیو آلمان نیز خبری مبنی بر تصویب تسلیح مستقیم نیروهای ضد بشار اسد توسط آمریکا را منتشر نموده است.
   به هر حال فصل خونین آغاز شده است و هیچکس بدون زخم از آن خارج نخواهد شد.

   حذف
  2. اوباما هم جنگجو شده. خیلی هم خترناک شده. حمله بزرگ به پایتخت داعش. منظور کیش داعش به افغانستان و کسافتستان. http://www.bild.de/politik/ausland/isis/obama-will-terror-hauptstadt-rakka-angreifen-42896508.bild.html

   حذف
  3. ناشناس گرامی
   کاش ترجمهٔ فارسی خبر را هم میفرستادید. به هر حال جریانهایی مانند داعش و حزب الله لبنان و اوباشان سپاه و بسیج نیروهایی نیستند که با «مگس کُش» به دنبال آنها رفت. تنها راه برخورد با این حیوانات درنده؛ قتل عام و ریشه کنی مالاریا است. باید برای مدتی گوشها را بست تا صداهای دلخراش «حقوق بشری ها» را که این حیوانات درنده را نیز «انسان» میشمارند؛ نشنید.

   حذف
 2. این هم ترجمه ولی نویسنده مقاله خیلی خالی بندی کرده... همچین چیزی نیست..
  Part #1

  . The US plan the Next Wave against the terrorist militia ISIS.
  Focus on: The Syrian Rakka, the most important city in the dominated by the terrorist area.
  Now to even advance to Rakka ground forces, supported by air raids by the US-led alliance, reports the "New York Times". It follows that President Barack Obama (54), the US Department of Defense instructed to increase the pressure on Rakka to make the battle for the capital of the ISIS-terror into the most important frontline.
  The US wants to equip 3,000 to 5,000 Syrian rebels directly with weapons and ammunition in order to go to war against ISIS. They had been formed in recent months in Jordan and Turkey.
  ادامه در پایین

  پاسخحذف
 3. Part #2

  From the air, dozens of fighter jets the United States and its allies to support the advance. The US equipment used for the NATO airbase in Incirlik (Turkey).
  Goal: The capital of the ISIS-terror is to be encircled and cut off from the outside world. For over Rakka and 100 kilometers further north Turkish-Syrian border, through the main supply routes of the terrorists.
  ► The storm on Rakka is to take place in the next step. The terrorists have the city apparently heavily secured - among others with booby traps.
  As the newspaper reports, the preparations for the offensive have been running for some time. Last Thursday was Obama then consult with his National Security Council on the details - and agreed to the offensive.
  General Lloyd J. Austin US III. (62) had already announced in September before the Senate, the US and its allies wanted "extremely increase pressure on Syrian key cities like Rakka in the next six months".
  A special focus: Syria, where the terrorist militia is so far hardly attacked in the dominated territories.
  The consideration of the US military: ISIS will have no more retreats. "With the attacks in Syria and the situation in Iraq will fundamentally change," says General Austin.
  Recently there was the terrorist militia ISIS always managed to concentrate troops in Iraq and to launch new offensives. Cities such as Mosul or Ramadi could be maintained and defended by the terrorists.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   ضمن سپاس از زحمت ترجمه. فکر نمیکنم که این گزارش خالی بندی باشد. قبلاً هم گزارشهایی از نیروهای پیشمرگه که توسط آمریکا در کردستان عراق آموزش دیده اند؛ منتشر شده بود. این نیروها در درگیریهای کردستان سوریه نیز شرکت کرده بودند. همچنین گزارشهایی مبنی بر استفاده از این نیروها برای نبردهای سوریه که قرار بود با بخشی از ارتش آزاد سوریه انجام بگیرد نیز گزارشهایی منتشر شده بود.
   با ورود مستقیم روسیه به معادلهٔ سوریه که عملاً یک اعتراف عملی به شکست حزب الله لبنان و مزدوران شیعهٔ عراقی و حاجی بادمجان و نیروهای بشار اسد است؛ «تورنمنت جدید»ی آغاز میشود که سگ صاحبش را نخواهد شناخت. شاید برندهٔ این تورنمت؛ سربازی باشد که هنوز پوتینهایش سوراخ نشده است. (سربازان سررشته داری).

   حذف
 4. بی‌بی‌سی فارسی میگه چون جنگنده‌های روسی دقتشون پایینه ممکنه غیرنظامی‌ها آسیب ببینن؛ ولی عوضش جنگنده‌های آمریکا با دقت تمام بیمارستانو میزنه

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   طنز زیبایی بود. سپاس

   حذف
 5. غرش سوخوهای روسی در آسمان سوریه در 48 ساعت، معادله جنگ در سوریه و حتی منطقه را تغییر داد و بیشتر خطوط قرمز ترسیم شده آمریکا ، فرانسه ، ترکیه و برخی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس سقوط کردند و تروریست های تکفیری در حال فرار به سوی مرزهای ترکیه هستند.

  روزنامه لبنانی السفیر : عملیات کوبنده جنگنده های روسی ، آمریکایی ها و گروه های تکفیری مسلح را به عقب نشینی مجبور کرد تا جایی که وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) از ادامه عملیات خروج سامانه موشک پاتریوت آن از ترکیه خبر داد.
  این روزنامه لبنانی خاطرنشان کرد: آمریکا انتظار این حجم گسترده عملیات هوایی روسیه به ویژه توسعه دامنه آن از مرکز سوریه به سوی مرزهای ترکیه و حمله به مواضع جیش الفتح در جسر الغشور را نداشت.
  جیش الفتح مورد حمایت همه جانبه ترکیه ، سعودی ها و قطر است.
  در ادامه گزارش السفیر آمده است: جنگنده های روسی که شروعی توفانی را در آسمان سوریه داشتند، در 48 ساعت ، 200 بار به مواضع تروریست های تکفیری از جمله داعش حمله ور شدند که بیشتر متمرکز در وسط سوریه بود.
  عملیات روسیه ، بیشتر گروه های تکفیری تروریست را به شروع عقب نشینی گسترده از ریف ادلب مجبور کرده است و ایجاد پل هوایی با بندر طرطوس سوریه این عملیات را قدرتمندانه تر کرده تا جایی که صحبت از ادامه آن در خلال چهار ماه آینده است.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس تکفیری شیعه مسلک گرامی
   راستی این غرشها چه تعداد تلفات به نیروهای برادران «تکفیری سلفی» وارد کرده است؟ باور کنید که به اندازهٔ تلفات دیروز در «بصره» نبوده است.
   قبلاً هم گفتم: هر« ۲ غرش = ۱ کشته».
   زمانی که پس از بمبارانها عملیات زمینی «نیروهای تحت الحمایهٔ روسیه» آغاز شد؛ خواهیم دید که این غرّشها چقدر تاثیر داشته است.
   در شرایط کنونی «غرّش روزنامه ها و رادیوها» بیشتر از غرّش جنگنده هاست.

   حذف
  2. کژدم گرامی این ناشناس بالا مسل سیمای میلی پاسداران شمبولی اسهالی خبر رو نوشته.جنگند های ارباب سید علی جقی امروز با غرش شششششش ......... . ضمنن ما شبکه خبر توی ایران اشغالی رو میگیم . شبکه چاخان./ میگن تو کشور تهران - راننده تا رادیو رو وا میکنه. بهش میگن . خفش کن رادیوی این دیوسارو. !!

   حذف
 6. فعالان ترک گفته اند که در هفته های اخیر کشتی های روسی از تنگه بسفر و دریای سیاه عبور کرده و 15 هزار تن سلاح و مهمات به بندر سوری طرطوس در ساحل دریای مدیترانه رسانده اند.
  روسیه با ایجاد پل هوایی همچنین 60 هزار تن دیگر تجهیزات نظامی و سلاح وارد بندر طرطوس کرده و این در حالی است که روس ها هنوز تصمیم به شرکت در حمله زمینی علیه تروریست های تکفیری نگرفته اند.
  منابع وابسته به گروه های تروریستی تکفیری مانند جبهه النصره و احرار الشام، ستون فقرات دخالت ترکی و خلیجی ( برخی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس) اعتراف کرده اند که این گرو ها عملیات تخلیه پایگاه های خود در ریف ادلب را شروع کرده اند.
  به گفته این منابع، صفوف تانک ها و کامیون های بزرگ این گروه ها به راه افتاده اند و همچنین گروه « حزب ترکستانی اسلامی، ایگورهای چینی» انبارهای سلاح و مهمات خود در ادلب و اریحا و شهرک های جبل الزاویه ، معره النعمان ، ابوالضهور و سراقب را تخلیه کرده است.
  براساس اطلاعات دریافتی بیشتر این کامیون ها به سوی مناطقی بسیار نزدیک با مرزهای ترکیه در حال حرکت هستند تا از بمباران های جنگنده های روسیه در امان بمانند.
  روس ها در 48 ساعت گذشته و در مرحله اول عملیات هوایی خود توانستند قدرت گروه های تکفیری مسلح را برای انجام ضد حمله علیه ارتش سوریه از بین ببرند و آنها به عقب نشینی مجبور شده اند و اکنون هرگونه عملیات تروریست ها در سهل الغاب دست کم بسیار کند شده است.
  روس ها نیروهای زمینی را به فرودگاه نظامی النیرب در حلب فرستاده اند و اطلاعات دریافتی حاکی است که نظامیان سوری و همپیمانان آن به طور گسترده عازم شمال سوریه شده اند.
  گروه تروریستی تکفیری الجبهه الشامیه از منطقه الشیخ مقصود فرار کرده و واحدهای حمایت مردمی کردهای سوریه بر آن سیطره یافته اند و همچنین گذرگاه الجزیره تحت سیطره ارتش عربی سوریه قرار گرفته است.
  اگر خبر ورود بمب افکن های راهبردی روسی توپولوف 22 به میدان نبرد درست باشد، بهترین دلیل خواهد بود که میدان عملیات روسیه به عراق هم کشیده خواهد شد تا مناطق صحرایی را که داعش اشغال کرده است، بمباران کنند.
  این بمب افکن ها قادر به حمل ده موشک رادوگا و 25 تن بمب هستند.
  کاملا روشن است که روس ها از خطوط قرمز ترسیم شده از سوی ترک ها ، خلیجی ها، آمریکایی ها و فرانسوی ها در جنگ سوریه ، عبور کرده اند و همه شروط آنها برای ساقط کردن نظام سوریه از بین رفته است.
  همچنین روشن است که داعش تنها اولویت اصلی روسیه در سوریه نیست، هدف اساسی آن همه گروه های تروریستی از جمله جبش الفتح و در یک کلام شکستن ستون فقرات مداخله ترکیه و دیگر کشورهای منطقه ای ضد نظام سوریه در این کشور است.
  فرار گروه های تروریستی تکفیری به سوی مرزها ترکیه برای قرار گرفتن زیر چتر حمایتی ترکیه صورت گرفته است اما باید منتظر شد که تفاهم های بین مقامات روسیه و رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه چه نتیجه ای خواهد داشت اگر دامنه عملیات جنگنده های روسی به نزدیک مرزهای ترکیه برسد.
  داعش هدف سوخوهای 24 و 25 روسیه هستند و عناصر آن در همان آغاز عملیات روسیه فرار از استان الرقه پایگاه اصلی خود در سوریه را شروع کرده اند و خانواده های تروریست های مسلح خود را به سوی موصل عراق فرستاده است.
  اکنون خیابان های الرقه از عناصر مسلح گروه تروریستی تکفیری داعش خالی شده است و خبری از ستون های آنها در اطراف الرقه نیست زیرا نگران بمباران سریع جنگنده های روس هستند اتفاقی که هرگز در هنگام حمله جنگنده های آمریکایی شاهد آن نبودیم.
  خشم فرانسه ، ترکیه ، آمریکا و سعودی ها از عملیات روسیه که با اولویت های ارتش سوریه یعنی حمله به همه گروه های تروریستی تکفیری هماهنگ است، در اظهارات مقامات ارشد این کشورها کاملا آشکار است به ویژه اینکه آنها خواستار شده اند هدف باید داعش و حداکثر داعش و جبهه النصره باشد و جیش الفتح ،احرار الشام و جیش الحر و دیگر گروه های تروریستی تکفیری از بانک اهداف خارج شوند.
  اما روس ها به خوبی می دانند که تنها حمله به داعش کارساز نخواهد بود و همه گروه های تروریستی تکفیری باید هدف قرار گیرند زیرا تضعیف تنها داعش به تقویت دیگر گروه های تروریستی تکفیری منجر و در نتیجه عملیات روسیه در خدمت توطئه های محور ضد سوریه قرار می گیرد

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. نگفتم که «حزبلبلی ها» از توده ای ها هم بیشتر «روسیه پرست» شده اند؟

   حذف
 7. شاید بعضیها فکر کنند که نبردهای سوریه و عراق به ما چه مربوط است؟ و شعار بدهند که ما باید «در فکر سرنگونی رژیم اسلامی حاکم بر ایران باشیم» و مشغول کردن ذهن به اینگونه مسائل «نیروی مبارزاتی را به هرز می برد».
  امّا به نظر من اینگونه نیست. رژیمی که «مبارزان نستوه و دلیر» با آن مبارزه میکنند؛ تمامی انرژی خود را در «خارج از ایران» سرمایه گذاری کرده است. اگر این سرمایه گذاریها بمیرند؛ رژیم رفتنی است.
  همین اکنون به کامنتهایی که در بالا از طرف «حزبلبلیها» گذاشته شده نگاهی بیندازید؛ گویی که «پوتین» همان «مهدی موعودشان» است. چنان به دریوزگی افتاده اند که نمیدانند چکار کنند؟ به دامن چه کسی بیاویزند؟
  فکر میکنید که چرا «انگل فرزانه» تمامی تلاش خود را بر روی «انتقال منابع سود آور اقتصادی ایران به دست سپاه و دستگاههای امنیتی» بکار بُرد؟ آیا احمدی نژاد آمده بود که اسرائیل را نابود کند؟ ... نه خیر... او آمده بود که تمامی این منابع ثروت را به دستگاههای «نظامی - امنیتی» انتقال دهد.
  پرسش این است که برای چه؟
  پاسخ این است که برای «پاسخگو نبودن» در برابر هیچ مقامی.
  تمامی اینها به خاطر یک مسئله بود: «سرمایه گذاری برای گسترش شبکه های مزدوران». زیرا «بودجه های رسمی» و «بودجه های سرّی» پاسخ اینهمه حیف و میل و رشوه و رانت و ..... را نمیداد.
  «هیتلر» در کجا شکست خورد؟ آیا با جنبشهای کوتولهٔ چپی ها و سوسیالیستها؟ یا اینکه در «خارج از مرزهایش» شکست خورد؟ سرمایه گذاریهای نظامی و احمقانهٔ هیتلر چنان درون کشور را بلعید که برای خریدن یک آدامس باید چند گونی دویچ مارک با خودت حمل میکردی. حکومت ننگین صفوی (پیروان دزدان تکفیری مدینه) دقیقاً همان راه را میروند و در خارج از ایران شکست خواهن خورد و ایران نیز به همان نکبتی دچار خواهد شد؛ که «آلمان هیتلری» شد.
  به بحثهایی که گروههای بشکن و بالابنداز اپوزیسیون درگیر آن هستند؛ نگاهی بیندازید؛ همه اش سخنان هزار بار جویدهٔ تکراری. به شیوه های برخوردشان با سایر گروهها نظری بیندازیر... خواهید دید که دقیقاً مانند گروههای چپی در سالهای ۵۷ تا ۶۰ با همدیگر برخورد میکنند و همهٔ شان یک رگهٔ «اسلامی» دارند و آن هم «تکفیر یکدیگر» است. از سازمان پذیری و پیگیری مبارزاتی خبری نیست؛ تا احساس میکنند که کاخ سفید جمله ای گفت که از آن بوی دلار و حمایت اپوزیسیون می آید فوری سمینارها و شوراهای فلان و دولتهای در تبعید تشکیل میشوند و بعدش هم مثل آلاغ با گوشهای آویزان و پالان کج به خانه هایشان میروند. حد اکثر دانش سیاسی نیز «کتاب آشپزی نافرمانی مدنی» (مزخرفات سوروس).
  من در طول تاریخچهٔ این وبلاگ به بسیاری مسائل پرداخته ام.
  «دنباله در پایین)

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. (ادامهٔ بالا)
   من در طول تاریخچهٔ این وبلاگ به بسیاری مسائل پرداخته ام.
   امّا آنچه که نتیجه گرفته ام؛ این استکه «دانش سیاسی در میان ایرانیان خریدار ندارد» آنها بیشتر به گوش کردن به تفسیرهای خبری و غرق شدن در اخبار و بالاتر از همه «دروغ گفتن به خودشان و باور کردن دروغهای تکراری خودشان» علاقه مندند.
   مگر کم گفته ام که ایران گربه نشان استقلال ندارد و ۱۴۰۰ سال است که به عنوان «حوزهٔ نفوذ» تعریف میشود و همچنان نیز همان است. باور نکردید؟
   بفرمایی ... اینهم از «انگل فرزانه» که اکنون زیر خایه های «امام زمان پوتین» قایم شده است.
   ساکنین ایران «اصحاب کهف» هستند که نه تنها هنوز بیدار نشده اند؛ بلکه زمانی که غار بر سرشان فرو ریخت بیدار خواهند شد. سازمانها و احزاب و افکار سیاسی شان نیز در همان قدّ و قوارهٔ «اصحاب کهف» است.

   حذف
  2. همین الآن که «انگل فرزانه» عربده های جنگ طلبانه میکشد؛ «مفقود شدگان مهم حادثهٔ منا» را به دروغ به عنوان «درگذشتگان» ثبت میکنند و «تابوتهای خالی» را یک تکه پارچه رویش انداخته؛ تعذیه گردانی میکنند.
   دیگر خبری از «حاجی بادمجان آریو برزن» نیست و عکسهای هالیوودی نمیگیرد.
   از اختراعات نظامی و «جت های جنگندهٔ سوپر سونیک» و «تانک فلّاق» در جبهه های سوریه خبری شنیده نمیشود.
   قبیله ای خودش بخواهد خودش را فریب دهد در باتلاق و لجن غرق خواهد شد.

   آیا فکر نمیکنید که آخرین پرده های شکست استراتژیک رژیم انگلهای صفوی در حال اجرا هستند؟ و بوق و کرناهای «ما آنیم که پوتین نگهدار ماست»؛ آخرین نفسهای یک موجود «رو به موت» را نشان نمیدهد؟
   پس صبر کنید تا در آینده ای نزدیک ببینید.

   حذف
 8. علویان چه کسانی هستند؟ببخشید این لینک رو میزارم. من تا الان نمیدونستم علویان چه تاپاله هایی هستند. اما مطلب رو خوندم فهمید. اینا به یک جمله حساسند. تا بشنوند مسل کفتار هار شده و شروع به زدن و کشتار و حرام لقمگی میکنند. حتی اگه 199 سال بهشون خوبی کرده باشین. من قسمتی از مطلبو جدا کردم و لینکشم زیرشه. لامروت ها یک ریتم دارند، که هزار و سیصد سال است همان را تکرار می کنند، "دل سیدتان خون است"، "دل آقایتان خون است"، "دل امام تان خون است"، حالا ما چکار کنیم؟ برویم مرکز انتقال خون؟ ما چکار کنیم که این آقای ما دائم دلش از همه چیز خون است؟ موسیقی پخش می شود، دلش خون می شود، زنان ساپورت سبز یا نارنجی می پوشند دلش خون می شود، دختر ورزشکار گل می زند، این آقا بخاطر این که ذره بین دستش گرفته جلوی تلویزیون و به هیکل فوتبالیست های زن گیر داده دلش خون می شود، طرف در نیویورک دست می دهد، این یکی در قم دلش خون می شود، یکی دیگر در آنکارا ودکا می خورد یا در آنتالیا قر می دهد، یا در کالیفرنیا لایک می کند، طرف در جمکران و غیاث آباد قم دلش خون می شود. حالا ما چکار کنیم؟ چه خاکی به سرمان بریزیم؟ اصلا چرا این شتر بدبخت را کتک می زنی؟ هی می خواستی به الکسیس فلان و آن یکی خلیفه لبنانی فکر نکنی که هی واجب الحمام بشوی و بعدش این شتر بدبخت را کتک بزنی. http://www.roozonline.com/persian/tanssatire/tans-satire-article/article/-c945a32ce3.html

  پاسخحذف
 9. کژدم جان! جان خودت! یه دور خیزی بگیر و نگاه شمنی و عقاب گونه ات را بر سوریه-عراق-ایران و روسیه و تقابل جدیدی! که اخیرا احساس می شود، متمرکز کن. ببینم در جام جهان بین چه می بینی. اوضاع اقتصادی ایران ظاهرا فلاکت بار است. ایران خیلی ضعیف شده.بهمین خاطر کیر خوابیده ؛خایه (روسیه) بلند شده. ایا روسیه می تواند داعش را نابود کند؟ تگلیف برجام چه می شود؟ ایا ایران قدرت ان را دارد که مثل گذشته دائم بحران افرینی کند.در ضمن مثه اینکه من خواب تشریف داشتم. دائم موضوع پیشین را رفرش می کردم. حواسم به نوشته جدیدت نبود.المنذرت!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   از اینکه خواستم پرسشتان را در بخش نظرات این نوشتار مطح کنید؛ منظورم تنها این بود که معمولاً آخرین نوشتار بیش از هر مطلب دیگر خوانده میشود.

   به نظر من ورود مستقیم روسیه به معادلهٔ سوریه و حادثهٔ منا و مفقود الاثر شدن دانه درشتهای رژیم اسلامی حاکم بر ایران در عربستان سعودی دو حادثهٔ موازی هستند و روسها نیز از طرح رژیم صفوی در مراسم حج امسال آگاه بوده اند. حادثهٔ منا پایان غم انگیز و شکست بزرگی برای طرحهای رژیم صفوی بود. به نظر من باید حداقل یک نفر «با اطلاعات کلیدی» به عربستان پناهنده شده و پیش از آن طرح را لو داده باشد. محتمل ترین طرحی که به نظرم می آید این است که رژیم اسلامی ایران با فرستادن این افراد؛ در طول مدت مراسم حج با شیعیان «قطیف» (عمده مراکز نفتی عربستان) ارتباط گرفته و طرحهای رژیم برای ایجاد انفجارات در تاسیسات نفتی عربستان به «هواداران قطیفی» شان داده شده است. امّا همه چیز از اول «لو» رفته بوده است. اگر این طرح لو نرفته بود؛ با توجه به اجرایی شدن برجام؛ و باز شدن دروازه های مالی و ۶۰ میلیون تُن نفت شناور در نفتکشها؛ رژیم میتوانست نفت بسیار گرانتری بفروشد و عربستان نیز با اینهمه هزینه های جنگی و پروژه های کلان؛ باید میرفت و «سماق می مکید». از این نظر که رژیم اسلامی ایران به صورت آشکار حلقهٔ نوکری روسیه را به گوش آویخته است این امر میتوانست یک خوش خدمتی برای روسها نیز باشد و روسها حتماً از این طرح آگاه بوده اند؛ تا در صورت لزوم با بوق و کرناهای تبلیغاتی و حرکتهای دیپلماتیک بتوانند عوارض جانبی آنرا ماستمالی کنند.
   تاثیرات اجرایی شدن چنین طرحی میتوانست چنین باشد:
   ۱- توانایی مالی عربستان سعودی برای تامین مالی جنگ یمن به شدت افت میکرد.
   ۲- طرحهای عربستان سعودی در عراق و سوریه به سوی تعطیلی کشانده میشد.
   ۳- قیمت نفت به شدت بالا میرفت و حد اقل برای مدتی چند ماهه میتوانست هزینه های کلان نبردهای سوری و عراق و حقوقهای عقب افتادهٔ مزدوران رژیم صفوی را بپردازد.
   ۴- روسها نیز هم از نفت گران لذت میبردند و هم با خیالی آسوده تر در سوریه و عراق ظاهر میشدند.
   امّا این طرح از همان آغاز لو رفته بوده است و دانه درشتهای اطلاعاتی - امنیتی - نظامی مفقود الاثر شده اند.
   عکس العمل عربستان در رابطه با اجساد مردگان و سنگ اندازی نیز به خاطر خشم آنها از چنین طرحی بوده است.
   من به هیچ وجه فکر نمیکنم که در حج امسال دانه درشتها دست به اوباشی گری زده باشند و مسئله بسیار مهم بوده است. و نظریهٔ بالا محتمل ترین سناریوی شکست خوردهٔ «انگل فرزانه» بوده است.
   (دنباله در پایین)

   حذف
  2. ادامه...
   امّا مهمترین نتیجهٔ اجرایی شدن این طرح میتوانست به «شیعه کُشی» در مناطق شیعه نشین منجر شده و «بحران نظامی» به درون عربستان کشیده شده و تبدیل به جنگ داخلی در منطقهٔ نفت خیز و شیعه نشین عربستان گردد. که در آن صورت دامنهٔ درگیری شیعیان میتوانست به نبردهای یمن متصل گردد و کار عربستان سعودی تمام بود. تهدیدهای نظامی «انگل فرزانه لو رفته» و گفتن جملاتی مانند «دست ما در سراسر دنیا از شما بازتر است» به صورت آشکار؛ نشانهٔ ترس انگل فرزانه؛ از انتقامجویی عربستان؛ پس از تخلیهٔ اطلاعاتی کامل «مفقود الاثرها» بوده تا عربستان را از کش دادن قضیه منصرف نماید.
   به نظر من اکنون دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی عربستان در حال مدیریت بحران و طراحی عملیاتی هستند. اگر این حدس من درست باشد؛ انگل فرزانه بهای بسیار سنگینی خواهد پرداخت.
   دوّمین تحول بزرگ که شاید کسی به آن توجه نمیکند؛ «سکوت اسرائیل» است.
   چند هفتهٔ پیش آقای ناتانیاهو در رأس یک هیئت نظامی به دیدار پوتین رفت. البته در آن زمان هنوز ماجرای منا اتفاق نیفتاده بود.
   بار دیگر قرار است که در روز سه شنبه دیدارها و مذاکرات مهمی بین طرفین انجام گیرد. امّا آقای ناتانیاهد در پاسخ خبرنگاران؛ مطلب دندانگیری نگفته و سخنان جویده جویده تحویل داده است. اینگونه برخورد؛ نشان از «درجهٔ بالای حساسیت گفتگوها» دارد.
   ظاهراً اسرائیل در پی هماهنگی و جلوگیری از درگیریهای تصادفی میان جنگنده های روسی با جنگنده های اسرائیلی است و این حق را برای خود محفوظ میداردذ که در صورت هرگونه نقل و انتقال سلاحهای پیشرفته به حزب الله لبنان و یا حکومت بشار اسد و رژیم ایران بتواند محموله ها را بمباران کند و روسها نیز در پاسخ میگویند که در این رابطه «غیر مسئولانه» عمل نخواهند کرد.
   امّا مسئلهٔ مهم در تاریخ اسرائیل این است که در شرایط کنونی از یک موقعیت بی نظیر برخوردار شده است که در میان نفرت عمیقی که در میان اهل تسنن نسبت به شیعیان و ایرانیان بوجود آمده است؛ میتواند «قهرمان عربها» و مسلمانان سنّی مذهب شود. درست شبیه همان شرایطی که در ۱۰ سال گذشته هرکس برای فلسطینها اشک تمساح میریخت؛ محبوب دلهای مسلمانان می شد. اکنون ورق برگشته است و مسئلهٔ فلسطین به امری حاشیه ای تبدیل شده است. اسرائیل شاید دیگر نتواند چنین موقعیتی را حتی در خواب هم ببیند.
   در چنین شرایطی؛ زدن حزب الله لبنان و یا تاسیسات اتمی رژیم شیعی حاکم بر ایران؛ میتواند معادلهٔ جنگ را به شدت به هم بزند.
   به نظر من اگر رژیم ایران با عربستان سعودی؛ به صورت مستقیم درگیر شود؛ اسرائیل بدون هیچ تردیدی از این شانس تاریخی استفاده خواهد کرد.
   حتی در صورت عدم درگیری مستقیم رژیمهای ایران و عربستان نیز این پتانسیل بر روی حزب الله لبنان و رژیم اسلامی ایران سنگینی میکند و در صورت وقوع چنین حملاتی؛ ماجرای «برجام» و «امام حسن بنفش» نیز به گور سپرده میشود و رژیم انگل فرزانه و ساکنین ایران؛ وارد فاز جدیدی از فاجعه میشوند.
   شاید روسها میخواهند در مذاکرات روز سه شنبه با دولت اسرائیل؛ این پتانسیل را خنثی کنند.

   در ۲ روز اخیر نیز روسها ۲ بار به حریم هوایی ترکهای عثمانی تجاوز نموده اند که تکرار آن برای بار دوّم نشان میدهد که صد در صد عمدی بوده است. ترکهای عثمانی میتوانند با مهاجرت دادن «داعشیها» به سوی مرزهای روسیه؛ همان کاری را با روسها بکنند که داعش افغانستان و پاکستان میتواند با چین بکند. اگر جنگ مغلوبه شود؛ ترکهای عثمانی اینکار را خواهند کرد و حتی میتوانند داعشیها را به مرزهای غربی ایران سرازیر کنند.
   باز هم در ۲ روز اخیر دو حادثهٔ ظاهراً کوچک از طرف داعش در نزدیکی مرزهای ایران اتفاق افتاد که یکی انفجار در شهری به نان «زبیر» در استان بصره (نزدیک خرمشهر) و دیگری در دیاله (نزدیک قصر شیرین) بود. اینکه چند نفر کشته و مجروح شدند مهم نیست؛ بلکه وجه مشترک این حادثه یعنی «نزدیکی مرزهای ایران» است که اهمیت دارد و بیشتر شبیه یک پیغام است.

   حذف
  3. در پایان باید بگویم:
   آن دسته از افرادی که در نوشته های خود؛ «سخنان جنگ طلبانهٔ خامنه ای» را به خاطر نتیجهٔ طبیعی برجام و از بین رفتن «دشمن» (شیطان بزرگ) میدانند و شخنان اخیر خامنه ای را برای «تراشیدن دشمن جدید» ارزیابی میکنند؛ سخت در اشتباهند.
   سخنان انگل فرزانه؛ از وحشت انتقامجویی طرف مقابل بود. در آیندهٔ نزدیک نیز خواهید دید که انتقام خواهند گرفت و «اوباشان رژیم» بیش از «یزله رفتن در خیابانهای تهران» کاری از دستشان بر نخواهد آمد.

   حذف
 10. ببینید پوتین چه مودب شده.

  https://www.youtube.com/watch?v=OQuceU3x2Ww

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   بخشی از سخنان پوتین درست است. من نیز در بسیاری از نوشته های خود بدون اینکه FSB و یا CIA و NSA داشته باشم؛ همین مسسله را مطرح میکردم که آمریکا در حال «کنترل و هدایت بحران» است و باز هم بدون داشتن چنین منابع اطلاعاتی؛ باز هم گفتم که حتی مسیر هدایت بحران کجاست؟ (نهایتاً چین و روسیه).
   من هیچگاه «بن لادن» را تروریست خطاب نکردم و همیشه او را افسر ناراضی و جدا شدهٔ اطلاعاتی عربستان میدانستم و همچنان مید دانم. پوتین در این مصاحبه همان حرفهایی را میزند که من حد اقل ۵ سال پیش گفته ام.
   امّا مسئله این است که روسها در این بازی شکست خواهند خورد.
   امّا مشکل ما این است که مردم خاک بر سر ایران عکس کسی را در ماه دیدند و به او ایمان آوردند که یک لات بی سر وپا بود که حتی حرف زدن هم بلد نبود.
   به همین خاطر نیز خود را در گردابی انداختند که ۳۷ سال است مثل کرم در آن وول میخورند.

   حذف
 11. با سلامی دگر بار بر جناب کژدم

  زلزله تغییر ساختار خاورمیانه تمامی جانورهای خفته در اعماق زمین را بیدار کرده و شاهد ورود بسیاری از گروههای سلفی و نیروهای نظامی سنی به صحنه هستیم(همچنین از نوع شیعه)
  در ضمن نیویورک تایمز نقشه ای از خاورمیانه جدید منتشر کرده 5 کشور عربی به دوازده کشور تقسیم خواهند شد!!!از جمله اشاره به عربستان کرده که به قمتهای جنوبی و شمالی و شرقی و غربی ووهابی تقسیم خواهند شد البته درجه پراگماتیسم بودن و پروپاگاندا بودن موضوع را نمی دانم ....

  البته نیویورک تایمز وابسته به حزب دمکراتهای امریکاستو دلیل درج این موضوع در این مقطع را نمی دانم

  خلاصه چرخی بود که امروز در محیط اینترنت زدم و اطلاعاتی که گرفتم

  اراد

  پاسخحذف
 12. از توافق هسته ای تاشکست دیپلماسی آشتی جویانه
  بعد از امضاء توافق در وین، مخالفت ها در داخل علیه برجام کم کم شدت گرفت. کار به نشست های علنی تیم های مذاکره کننده قبلی و فعلی با نمایندگان مجلس کشید و معلوم شد که اختلافات جدی در داخل حکومت بر سر این توافق در حال شکل گیری ست. دستور بررسی مفاد برجام توسط مجلس و تیم های مذاکره کننده‍ی قبلی، از طرف خود خامنه ای صادر گردید. با صدور این دستور و با توجه به سخنرانی های وی، نوعی نارضایتی از متن توافق از جانب خامنه ای و نظامی امنیتی های گرداگرد او به چشم آمد. چیزی که میتوان حدس زد این است که ظریف در حین مذاکرات، مستقیما با خود خامنه ای در تماس بوده و احتمالا تمام تصمیمات اش را با وی در میان گذارده است ولی از آنجائیکه نه خامنه ای و نه اطرافیان وی اشراف چندانی به نکات فنی و حقوقی مذاکرات نداشته اند (و فرصتی هم برای بررسی های بیشتر وجود نداشته) لذا بعد از انتشار متن برجام و بررسی دقیقتر آن، تازه به مشکلاتی که اجرای آن میتواند برای کیان حکومتشان بوجود آورد پی برده اند. این آگاهی بدست آمده توسط راست افراطی، از تیم مذاکره کننده‍ی هسته ای یک چهره‍ی خیانتکار یا حداقل خطاکار ساخت (که تعمدا تمام حقایق توافق را به حضرت آقا نگفته اند). با گله ها و شکایت های دلواپسان حکومتی، ظریف رسما اعلام کردکه در تمام مراحل توافق از خامنه ای اجازه گرفته است و همین سخنان باعث عصبانیت بیشتر خامنه ای و سینه چاکان وی میگردد (زیرا خامنه ای از ابتدا سعی داشته که کمترین مسئولیت را در این موضوع بعهده بگیرد). این ها اتفاقات کم اهمیتی نبوده اند زیرا با روی دادن یک سلسله اتفاقات، رو زبه روز شکاف بین خامنه ای و روحانی (و البته ظریف) به نفع سپاهی ها و راست افراطی، بیشتر شده است (به طوریکه شایعه دست دادن ظریف با اوباما را به یک بهانه برای تخریب و تحقیر علنی او مبدل ساختند). چنین حوادث و عملکردهائی بتدریج از وزن سیاسی دولت روحانی در داخل حکومت کاسته و آنها را در موضع ضعیفتری قرار داده است.
  ضعیف شدن تدریجی دولت روحانی، گفتمان آشتی با غرب و خصوصا آمریکا را به چالش جدی کشاند و با تضعیف این گفتمان، فرصت مناسب برای قدرت گیری دوباره نظامی ها و راست افراطی در صحنه‍ی تصمیمی گیری های مهم حکومتی فراهم گشت.
  با پایان گرفتن مذاکرات در وین، وزارت خارجه و شخص ظریف، تلاش هائی را برای فعال نمودن دیپلماسی آشتی جویانه و مسالمت آمیز در منطقه انجام دادند، اما همزمان با آن سفرها، سپاه در کویت و بحرین دست به تحرکاتی میزند که باعث بی اعتمادی بیشتر اعراب میگردد. اما در این میان بدترین حادثه، وقایع مربوط به مراسم حج امسال در عربستان بود که به نوبه خود تیر خلاص را به دکترین آشتی طلبانه دولت روحانی زد. این واقعه (که با مفقود شدن تعدادی از مقامات بلندپایه سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی همراه شد) به نوعی زنگ خطر (احتمالا متوهمانه‍ی توطئه غرب و اعراب) را برای بیت رهبری و سپاه به صدا در آورد. این موضوع باعث سرعت گرفتن در اعزام نیرو و ارسال تجهیزات نظامی بیشتربه سوریه و شکل گیری اتحاد استراتژیک با روسیه گردید. هر دو کشور می دانند تا دولت اوباما بر مسند قدرت است، باید کار در سوریه را تمام کنند.

  پاسخحذف

 13. اتحاد استراتژیک ایران و روسیه
  سئوال مهم این است که کدام یک ازاین دو کشور بانی این اتحاد بوده است؟ برای پاسخ به این سئوال بهتر است به انگیزه های این دو کشور برای شروع بازی نهائی درسوریه نگاهی بیاندازیم.
  انگیزه های حکومت ایران:
  ۱- تعیین تکلیف حاکمیت در سوریه و عراق
  ۲- ایجادکریدور نظامی از داخل ایران تا مرزهای اسرائیل
  ٣- افزایش قدرت چانه زنی با دولت اوباما در ارتباط با تغییر مفاد برجام به نفع جمهوری اسلامی (در شورای امنیت سازمان ملل)
  بعد از درک کامل مفاد برجام توسط رهبر و سپاهی ها، پذیرش و اجرای آن، نوعی خودکشی سیاسی برایشان محسوب میگردد. یا باید با انواع بازی ها آنرا به شکل دلخواه خود در بیآورند یا اینکه کلا از تعهدات خود سر باز زنند (عدم اجرای برجام به دلیل ادامه یافتن تحریم ها برایشان دردآور است بنا بر این مشغول آزمایش راه های دیگری هستندکه یکی از آنها همین علنی ساختن اختلافات درونی و دیگری حضور قدرتمندانه در سوریه و آنهم دوشادوش روسیه است).

  انگیزه های دولت روسیه:
  ۱- حفظ پایگاه خود در سوریه و در بندر ترتوس
  ۲- نزدیک شدن به راه حل نهائی در رابطه با مسئله اوکرایین
  ٣- نقش آفرینی در آینده سوریه بعنوان فاتح جنگ
  ۴- وارد معامله شدن با اروپائیان برای برداشتن تحریم های اقتصادی
  ۵- جلوگیری از بهبود روابط ایران با غرب به منظور عدم ارسال گاز ایران به اروپا
  به دلایلی که در زیر خواهم گفت و با توجه به حوادث چند روز اخیر در سوریه، میتوان حدس زد که جمهوری اسلامی بیشتر از روس ها به این اتحاد عمل احتیاج داشته و احتمالا در صورت شکست این پروژه، کمتر از روس ها صدمه خواهد دید.
  ۱- با ادامه این عملیات نظامی، وجهه روسیه در منطقه به کلی از بین خواهد رفت. کشورهائی که در زمانی نه چندان دور به دلیل اختلاف با آمریکا، حاضر به خرید اسلحه از روسیه شده بودند و قصد شراکت و همکاری های منطقه ای بیشتری با روس ها داشتند، پس از این به روسیه با چشم دشمنی خواهند نگریست. در حالیکه براثراین عملیات درروابط تیره‍ی حکومت ایران باکشورهای منطقه،تغییرمحسوسی حاصل نخواهدشد.
  این حرکت پوتین، باعث ایجاد و استحکام اتحادهای منطقه ای بین کشورهای عربی (و ترکیه) با آمریکا و متحدین اروپائیش خواهد شد و به احتمال زیاد هژمونی رو به تزاید روسیه در خاورمیانه را به کلی از بین خواهد برد و توجه روس ها را به تنها متحد منطقه ایش یعنی ایران بیشتر جلب خواهد کرد.
  ۲- جمهوری اسلامی باروی آوردن به این اتحاد و در پوشش حمایت نظامی روسیه، به سمت چانه زنی مقتدرانه تر با غربی ها پیش خواهد رفت.
  ٣- از نظر جمهوری اسلامی هم پیمانی با روس ها، احتمال حمله هوائی به ایران را به طور چشمگیری کاهش خواهد داد و این امتیاز باعث شکل گیری دکترین اقتدار در روابط بین المللی ایران خواهد شد.
  ۴- با تکیه براین اتحاد و با اوجگیری اقتدار حکومت، احتمالا انتفاضه‍ی جدیدی در نوار غزه براه خواهد افتاد، که اسرائیل هم از آن استقبال خواهد کرد و بدین شکل جنگ تا لبنان و فلسطین امتداد خواهد یافت.
  این طرح استراتژیست های جمهوری اسلامی، در صورتیکه با موفقیت پیاده شود، باعث درماندگی غربی ها و کشورهای عربی خواهد شد و همه‍ی دنیا را به یک شوک عمیق فرو خواهد برد (به طوریکه حاضر شوند هر امتیازی به حکومت جنگ افروز ایران بدهند).
  نتیجه اینکه توافق وین، پیش زمینه اتحاد استراتژیک ایران و روسیه بوده و مثل همیشه حکومت ولی فقیه برای جبران اشتباهات گذشته و با رو کردن برگی جدید (اتحاد با روسیه) می خواهد به غربی ها بفهماند که نباید وسوسه نفوذ در ایران و استحاله حکومت آخوندی را در سر می پروراندند.
  سرآخر اینکه، در این روزها درماندگی روحانی و ظریف را بوضوح میتوان مشاهده کرد بطوریکه زبان رییس جمهور نیز این روزها تغییر کرده و شبیه زبان اقتدارگرایان شده است.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   چیزی به نام «اتحاد استراتژیک ایران - روسیه» وجود ندارد. رژیم ایران همیشه برای منافع روسها به عنوان «تحت الحمایه» رفتار کرده است. در اتحاد استراتژیک باید نوعی از «هم وزنی» وجود داشته باشد.
   اتحاد استراتژیک مانند «اتحاد آمریکا و اسرائیل» باید باشد. وزنهٔ اسرائیل را «بنیادهای مالی جهانی» تشکیل میدهند. حتّی آنهایی که جلو زیاده خواهی های اسرائیل را تا حدودی سدّ میکنند نیز؛ همان بنیادهای غول پیکر هستند.

   حذف
 14. کژدم جان . تشکر از تحلیل های ناب و عالی. فقط در خصوص زدن تا سیسات هسته ای ایران از سوی اسراییل مقدار زیادی شک دارم.سالهاست که ته دلم می گوید تحت هیچ شرایطی اسراییل این کار را نخواهد کرد. نه بخاطر رژیم ملا ها. که البته برای او خیلی هم خوب بوده اند. اسراییل نمی خواهد با واکنش نظامی خاطره بدی در اذهان ایرا نیان بگذارد.بخش بزرگی از جامعه اسراییلی ایرانی هستند. روابط تاریخی داشته. و بطور کلی نسبت به ایران نستا لژی دارد. هر چند در دنیای سیاست چیزی بنام نستا لژی نداریم. به هر حال تا الان که این موضوع تو کت من نرفته. در ضمن اسراییل می داند که مردم ایران با ان مشکلی ندارند و اسراییل بمراتب از کشور های عربی در میان ایرانیان محبوبتر است.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   بالاخره رژیم انگلها اعلام کرد که مفقود الاثری وجود ندارد و «دستگیر شدگان» هستند. چون «مفقود الثر» را نمیتوان پیدا کرد و یا مدعی چیزی در موردش شد؛ امّا «زندانی خواندن» آنها راه را برای مذاکره باز میکند.
   این موجودات آنقدر «الاغ» هستند که حتی بار کلمات را نمیفهمند و دارند کشور اداره میکنند. بعد از مدتها فهمیده اند که بار این کلمات چقدر با هم فرق میکند.

   حذف
 15. گل دزدان ج ا. یعنی میلیادرها میدزدند و پول خرید گل برای مراسم ندارند. جالبه آخوند و پاسدار و مسئولا همه گل دزدی با ریشه تو دستشونه. http://khorafe.blogspot.com/2015/10/blog-post_6.html

  پاسخحذف
 16. از وقتي شهرهاي نفت خيز سوريه و عراق به دست
  داعش افتاده ، تركيه و غرب قطارهاي نفت كش در اختيار
  داعش قرار داده اند تا نفت رايگان به تركيه بفرستند و تركيه
  عامل فروش نفت به غرب و اروپا گرديد از اين روي قيمت نفت
  در همه ي بازارهاي جهاني پايين امد و اما امروز ،،،،
  امروز جنگنده هاي سوخوي روسي بر فراز قطارها حركت كرده و
  نرسيده به تركية همه شان را تركاندند، تركيه سفير روسيه را احضار
  كرده و مراتب عصبانيت داعش و اردوغان را به وي گفته و از اينكه
  جت هاي روسي دو بار حريم هوايي تركية را شكستند شكايت كرده !!!!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس «روس زادهٔ «حزبلبلی» گرامی
   من همهٔ این کثافتکاریها را میدانم و کثافتکاریهای شما را نیز میدانم
   ترکها سوریه را میچاپند
   امّا شماها به مردم خود خیانت میکنید.
   جانماز آب نکشید.
   از حزب اللهی و داعشی؛ و آخوند؛ بی شرفتر در دنیا پیدا نمیشود.
   نامتان را میگذارم:
   «بیشرفهای مقدّس»

   حذف
 17. کژدم گرامی این مطلب از سایت توده ای های معروف به توده نفتی و یا توده ای خائن«اصلاح طلبان خاتمی چی ،نوکر بی جیره مواجب ،پوتین» کُپی پست شده.اینان ضمن مطالعه وبلاگ کژدم مطالبی بهش افزوده اند.مطالب پیک نت،همیشه مرا عصبی می کرد.اینبار خرمرد رندی نکرده اند.با سپاس جواد.
  رحمان اف با پوتین دیدار کرد
  شرایط در تاجیکستان
  روز به روز بدتر می شود!

  روز گذشته "رحمان اف" رئیس جمهور تاجیکستان راهی مسکو شد و با پوتین رئیس جمهور فدراتیو روسیه دیدار و مذاکره کرد. رسانه های روسیه اعلام کردند که رحمان اف در آستانه سفر به مسکو با یک حادثه خانوادگی روبرو شده بود اما او خود را معطل این حادثه نکرد و طبق قرار قبلی راهی مسکو شد و پوتین به همین دلیل از وي تشکر کرد.
  رحمان اف در مسکو گفت که شرایط در تاجیکستان روز به روز بدتر می شود. مناطق مشترک مرزی میان افغانستان و تاجیکستان بدست طالبان و در واقع بدست داعش افتاده است و ما باید سریعا مرزهای های خود را تقویت نظامی کنیم.
  با آن که از جزئیات گفتگوی رحمان اف و پوتین گزارشی منتشر نشده، اما این احتمال که ارتش روسیه در مرزهای مشترک افغانستان و تاجیکستان فعال شود تقویت شده است. شهر قندوز همچنان در دست طالبان اعلام می شود، اما همه میدانند که طالبان پشتون هستند و در جنوب افغانستان 80 در صد قدرت را دراختیار دارند. آنها نه ازنظر قومی و نه زبانی و نه فرهنگی و نه مذهبی همخوانی با تاجیک ها ندارند و به همین دلیل آنها که قندوز را گرفته اند و مجهز به سلاح های سنگین نیز هستند نمی توانند طالبان باشند بلکه داعش است که زیر نام طالبان وارد قندوز شده است. اشاره رحمان اف به بدتر شدن اوضاع به صورت روز به روز نیز باید همین پیام را داشته باشد. بویژه که از افغانستان گزارش شده که ارتش این کشور کوچکترین مقاومتی در برابر مهاجمین مسلح نکرده و سلاح ها را زمین گذاشته و از قندوز گریخته است. مهم ترین پایگاه های نظامی قندوز پایگاه ها و مراکز نظامی آلمان بوده که پس از ترک افغانستان توسط ارتش آلمان، این پایگاه ها با همه تجهیزاتش دراختیار ارتش محلی افغانستان گذاشته شده بود و حالا دراختیار اشغال کنندگان قندوز است

  پاسخحذف
 18. آثار زهر هسته ای در حال پدیدار شدن است

  شکاف ثروت در "دولت اعتدال"

  آثار زهر هسته ای در حال پدیدار شدن در یکی از حساس ترین حوزه های درگیری "زیر خیمه نظام" است. در حالی که جنگ در پهنه قُدرت با شدت تمام و به گونه آشکار جریان دارد، ستیز در گُستره ثروت تاکنون در پس آن حرکت کرده است. انتشار نامه چهار وزیر کابینه آقای روحانی به وی، نشان می دهد که باندهای حُکومتی به شتاب مشغول جُبران این عقب ماندگی هستند.

  وزیران اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه خود رکود در اقتصاد کشور را اعلام داشته و نسبت به تبدیل آن به "بُحران" هشدار داده اند. این دسته از اعضای دولت که دستکم دو تن از آنها به گونه اعلام شده در دسته بندی نظامی و امنیتی جای دارند، از حُجت الاسلام حسن روحانی خواسته اند که "به صورت ضرب اُلاجل در باره وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه کشور تصمیم گیری کند".

  نویسندگان نامه مزبور به این وسیله نه فقط نگرانی اقتصادی خود، بلکه وجود صف بندیهای گوناگونی که در دولت گرد آن وجود دارد را نیز به آگاهی رسانده اند. ترکیب "اعتدالی" دولت آقای روحانی که سازش اجباری در "بالا" بر سر عقب نشینی هسته ای را مادی می کند، اکنون و پس از به انجام رسیدن توافُق وین، موتلفین را یکی پس از دیگری گرد منافع ویژه خود به جلو خواهد فرستاد.

  این تحول، به گونه بی واسطه از تغییر آرایش سیاسی و اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی پس از سر کشیدن "جام زهر" "توافُق جامع" تاثیر می پذیرد. در بُعد اقتصادی، بسته شدن دُکان "حق مُسلم" آقای خامنه ای و شُرکایش، نه تنها به معنای پایان دوران یکه تازی در خزانه، بلکه همچنین وداع با انحصار اقتصادی و مالی و روبرو شدن با رانت خواران جناح میانه، رقیبان خارجی و کارگُزاران داخلی آنها است.

  وُزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه خود، زیر تیتر مُستعار "رکود" و "بُحران" (عوارض نه چندان تازه ای که "نظام" به طور مُزمن به آنها دُچار است)، به گونه مُشخص نگرانی در این باره را مکتوب کرده اند.

  آنها به سُقوط سهام اشاره می کنند و در حقیقت از سُقوط سهام شرکتهای شبه دولتی یا به غنیمت گرفته شده از سوی نظامی – امنیتیها در پی کاهش رانتهای دولتی در شکل ارز، خوراک نفتی، واردات و جُز آن شکایت دارند. آنان به نرخ بالای بهره بانکی استناد می کنند و بدینوسیله تنگ شدن لوله تزریق پول رایگان یا ارزان به کیسه بانکها، موسسات و شرکتهای مُتعلق به طبقه – تاکنون - مُمتاز را زیر ذره بین می گذارند. وُزرای مُنتقد، لب به گلایه از "اخذ بهره مالکانه، افزایش عوارض دولتی و هزینه های آب و برق و گاز" می گشایند تا از زیر سووال رفتن امتیاز مُعافیت مالیاتی و پذیرایی با خدمات دولتی شکوه کرده باشند.

  در مورد تقسیم سهم از خُصوصی سازی و به بیان بهتر، غارت دارییهای همگانی، آنها صریح تر سُخن می گویند و گله مند هستند که "در گذشته دولت وقتی در نقش میرآب ظاهر می شد، سی درصد از سهم آب را برای خود و 70 درصد را به مابقی شرکتها تخصیص می داد. ولیکن در حال حاضر این نسبت برعکس شده."

  جالب اینجاست که چهار وزیر مربوطه در حالی به رکود اقتصادی اعتراف می کنند که پیشتر نه فقط آقای روحانی، بلکه خود آنها نیز در مُناسبتهای مُختلف، "خروج کشور از رکود" را بشارت داده و رقمهای سرگرم کننده ای از "نرخ رُشد اقتصادی" ارایه کرده اند.

  بُحران "جام زهر" از دُروغهای اقتصادی حُجت الاسلام روحانی و وزیرانش سبقت گرفته و در قالب هُشدار کتبی نسبت به مسیر آتی، خود را نمایان می سازد.

  منصور امان

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. منصور گرامی
   من نمیدانم که شما چند سال دارید؟ امّا میدانم که خودم شاهد کثافتکاریهای آنهایی که اکنون «اصلاح طلب» نامیده میشوند بوده ام؛ که کمتر از بی شرفهای زیر عبای «انگل فرزانه» نیست.
   شما حتی بی شرفی به نام «انگل منتظری» را نمیشناسید. بسیاری خونها بر دستهای اوست. هرچند که بعدها پشیمان شد.
   شما «روسپی زاده میرحسن موسوی» و «روسپی زاده کرّوبی» را نمیشناسید. اما من همهٔ این مادرقحبه ها را از «الف» تا «یا» میشناسم.
   یکی از یکی بی شرفتر؛ یکی از یکی مادرقحبه تر .....

   حذف
 19. میگویند که:
  روسها ۲۰۰۰ سرباز در سوریه مستقر کرده اند ....

  http://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-18765351

  من میگویم:

  ۲۰۰۰ قطعه گوشت تازه برای درندگان «اسلام ناب محمدی».

  پاسخحذف
 20. تئوری‌های ماجرا

  به اعتقاد‌ نگارند‌ه، د‌و تئوری د‌رباره این حاد‌ثه قابل طرح است. (پیشاپیش از خانواد‌ه محترم این د‌یپلمات عذرخواهی می‌کنم)

  اول حالت بد‌بینانه: براساس این سناریو، واقعه منا از اساس برای ربود‌ن این افراد‌ طراحی شد‌ه است. آن‌ها از تبعات آن هم به خوبی اطلاع د‌اشتند‌ و از تقابل صریح با ایران استقبال می‌کنند‌. عربستان و اسرائیل بازند‌گان بزرگ سیاست‌های د‌و سال اخیر ایران هستند‌. آن‌ها د‌ر د‌و جبهه توافق هسته‌ای و سوریه از ایران شکست سنگینی را متحمل شد‌ند‌. از همین رو تلاش می‌کنند‌ ایران را وارد‌ یک نزاع حد‌اقلی اما تنش‌برانگیز، که بتواند‌ د‌ستمایه‌ای برای اجماع جهانی علیه ما ایجاد‌ کند‌، فراهم کنند‌.

  د‌ر این پازل، شکست د‌اعش نیز محتمل است. به عبارت د‌یگر سناریوی جنگ نیابتی نتوانسته کارایی لازم را د‌اشته باشد‌؛ بنابراین رویارویی مستقیم د‌ر د‌ستور کار قرار گرفته است. ایران هم نشان د‌اد‌ قصد‌ ند‌ارد‌ د‌ر این ارتباط کوتاه بیاید‌. موضع قاطعانه رهبری د‌ر نوشهر که رگه‌هایی از تهد‌ید‌ عربستان د‌ر آن وجود‌ د‌اشت، می‌تواند‌ اتفاقات پیش رو را نمایان کند‌.

  د‌وم - ربایش رکن‌آباد‌ی: د‌ر این تئوری د‌و حالت قابل تصور است؛ اول اینکه او را د‌ر وضعیت مجروح شد‌ه، اما زند‌ه ربود‌ه باشند‌. سرویس‌های اطلاعاتی عربستان و اسرائیل با د‌ریافت اولین گزارش‌ها متوجه ناپد‌ید‌ شد‌ن رکن‌آباد‌ی شد‌ند‌ و با یافتن او د‌ر بیمارستان اقد‌ام به ربود‌ن او کرد‌ند‌. می‌توان حد‌س زد‌ که شرایط آشفته منا که د‌ر آن هزاران نفر ناپد‌ید‌ شد‌ند‌، بهترین فرصت برای ربود‌ن این د‌یپلمات با اهمیت را، برای این سرویس‌های اطلاعاتی، فراهم کرد‌ه بود‌.

  د‌وم - ربود‌ن پیکر او: اما آیا پیکر رکن‌آباد‌ی برای سرویس‌های اطلاعاتی د‌ارای اهمیت است؟ باید‌ گفت بله. اگر زند‌ه رکن‌آباد‌ی می‌تواند‌ از نظر اطلاعاتی برای آن‌ها د‌ستاورد‌ د‌اشته باشد‌، ربود‌ن پیکر او و عد‌م تحویلش به ایران نیز، می‌تواند‌ ایران را د‌ر وضعیت بلاتکلیفی قرار د‌هد‌. نظیر اتفاقی که برای علی عسگری رخ د‌اد‌ه بود‌ و هنوز ایران د‌ر بلاتکلیفی به سر می‌برد‌.

  د‌ر همین رابطه بد‌ نیست توجه کنیم کار حفاظت از مناسک حج د‌ر اختیار شرکتی است با نام «المجال» که وابسته به شرکت «G۴S» است. این شرکت از سال ۲۰۱۰ با سعود‌ی‌ها کار می‌کند‌. از سال ۲۰۱۳ امنیت مناسک حج به آن سپرد‌ه شد‌ه بود‌. این گروه از سال ۲۰۰۷ امنیت زند‌ان‌های اسرائیل را هم به د‌ست د‌اشته و متهم است به نقض حقوق بشر به د‌لیل آزار زند‌انیان به خصوص خرد‌سالان.

  گارد‌ین د‌ر همین زمینه گزارشی منتشر و از آزار و اذیت ۲۰۰ کود‌ک فلسطینی پرد‌ه برد‌اشت. فهم این مسأله که اسرائیل اد‌اره زند‌ان‌هایش را به د‌ست هر گروه نمی‌سپارد‌، مسأله پیچید‌ه‌ای نیست. د‌ر ژوئن سال ۲۰۱۴ این شرکت اعلام کرد‌ به د‌لیل فشارهای بین‌المللی ظرف سه سال آتی به حضور خود‌ د‌ر زند‌ان‌های اسرائیل پایان می‌د‌هد‌. د‌ر آوریل ۲۰۱۴ ماهنامه آمریکایی «ونیتی فر» گزارش جالبی د‌رباره G۴S منتشر کرد‌. د‌ر این گزارش این شرکت با عنوان «کمپانی آشوب» نام برد‌ه شد‌ه که هرکجا د‌ولت‌ها نمی‌توانند‌ یا نمی‌خواهند‌ نظم را برقرار کنند‌، از معاد‌ن نفت آفریقا گرفته تا فرود‌گاه‌های بریتانیا و تأسیسات هسته‌ای آمریکا، G۴S وارد‌ می‌شود‌. مقر این کمپانی د‌ر لند‌ن است و به نوشته «ونیتی فر» سومین کمپانی بزرگ خصوصی د‌نیا از نظر تعد‌اد‌ شاغلان به شمار می‌رود‌ و جالب‌تر اینکه بد‌انیم تعد‌اد‌ نیرو‌هایش سه برابر ارتش بریتانیاست.

  با این تفاسیر، سناریوی د‌وم محتمل‌تر به نظرمی‌رسد‌. با این همه باید‌ همچنان امید‌وار بود‌ که رکن‌آباد‌ی و چند‌ عضو سپاه به سرنوشت جاوید‌ان‌ اثر حاج احمد‌ متوسلیان و علی عسگری د‌چار نشوند‌. از سوی د‌یگر د‌ر صورت پید‌انشد‌ن آن‌ها، می‌توان انتظار د‌اشت با بازگشت «کامل» حجاج، رویارویی میان ایران و عربستان شد‌ت بیشتری به خود‌ بگیرد‌.

  روزنامه قانون

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   مزخرف بافیهای «روزنامهٔ قانون» را فراموش کن.
   این نکته هم که « دوران جنگ نیابتی» تمام شده است را از زبان «اوباشان روزینامهٔ قانون» فراموش کنید و به جای اینهمه دوندگی در اینترنت؛ به نوشته های پیشین من نگاهی بیندازید؛ تا ببینید که «کژدم» این مسئله را چه زمانی مطرح کرده است؟ و فاصلهٔ زمانی آن با «نویسندهٔ مادر قحبهٔ قانونی» چقدر است؟
   اگر اثر نکرد؛ یک بطری ودکای «اَبسولوت» نوش جان بفرمایید.

   حذف
 21. با درودی دگر بار
  اگر به وضعیت خشکسالی و مقایسه ان با سال گذشته نگاهی بندازیم در 24 استان فکر می کنم میزان بارندگی بیست درصد از سال قبل کمتر شده و انچنان که شما هم در نگاه تیزبینانه خود از چند ماه قبل به صورت مشخص به ان اشاره کردید تا پانزده سال اینده ساکنین ایران تبدیل به بیابنگرد خواهند شد

  اما اگر به شکل دیگری به این موضوع توجه شود پروسه ای هست که در سوریه از سال 1385 شروع شده و زمینه را برای فروپاشی ان کشور با حماقت و سرسپردگی بشار نادان ایجاد کرد خشکسالیهای گسترده در سوریه به خصوص قسمتهای شرقی و مرکزی انکشور بود که باعث مهاجرت گسترده کشاورزان به خصوص به سمت حاشیه های شهرهای بزرگ سوریه بود که به جذب این حاشیه نشیتها به سمت گروههای وابسته و مزدوری برای پول شد
  دقیقا همین روند مهاجرت و حاشیه نشینی در ایارن شروع شده است فرضا همین امروز مطلبی درباره مهاجرت 80 درصد مساحت اصفهان و رفتن انها به سمت سی درصد باقی مانده و حاشیه نشینی و بیکاری گسترده در این مناطق صحبت شده بود این وضعیت مثلا یکی از استانهای که رژیم در ان صنایع به اصطلاح استراتژیک!!!و سرمایه گذاریهای عظیم انجام داده است و دارای عقبه گسترده حامیهای مربوطه می باشد است اشاره شد حالا باید وضعیت سرزمین سوخته سیستان و یا ایلام که در ان از شدت فقر و گشنگی توسط خوردن گچ محلول در اب و خودسوزی شایع است صحیت نمی کنم که سردراز دارد اما خیانت سال 57 انچنان دارای ترکشهای قویی هست که شاید اینکه عنوان بشود 4 سال نسل سوخته تحویل می دهد یک کوچک نمایی باشد و دامنه فاجعه وسیعتر است!!!
  با تشکر

  پاسخحذف
 22. کژدم، تو وقتی یکی از اعضای خانواده یا یکی از دوستان ایرانیت رو میبینی، به جای سلام بهش میگی درود؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   میگویم «شالوم» :)))

   حذف
 23. روس‌ها از بابت تبلیغاتی با شعار «مبارزه با داعش» وارد میدان شدند که مورد اتفاق همه و در صدر همه خود آمریکاست و از این بابت نمی‌تواند مورد ایراد قرار بگیرد. بعد هم تأکید کردند که ما داریم با تروریسم مبارزه می‌کنیم و درست همان‌هایی را که غربی‌ها می‌کوبند، می‌کوبیم. با این رفتار، آمریکا در موقعیت آچمز قرار گرفته است. نه می‌تواند اعتراف کند که جنگ ما با داعش شوخی بوده است و شما با جدی کردن کار دارید سیاست ما را خراب می‌کنید و نه می‌تواند مدعی شود و بگوید که جنگ کردن با داعش فقط در انحصار ماست که نمی‌توانیم از عهده‌اش بربیاییم. البته هذیان‌های تبلیغاتی که ساعت به ساعت هم تغییر می‌کند، درست مثل بعد از الحاق کریمه به روسیه، برقرار است، ولی اهمیت چندانی ندارد و کسی را هم قانع نمی‌کند.
  آمریکا و متحدان غربی‌اش همیشه چنان رفتار کرده‌اند که گویی هیچ کس غیر از آنها نه حرفی برای زدن دارد و نه در میدان حرکتی می‌تواند بکند، گویی همه لال‌اند و منفعل. از داستان کریمه هم که ضربۀ سنگینی بود و می‌بایست متوجه‌شان می‌کرد که حریف توانمند است، اسباب تبلیغاتی‌اش هم فراهم است و اصلاً خیال سپردن ابتکار عمل را به شما ندارد، درسی نگرفته‌اند و دوباره غافلگیر شده‌اند.
  نکته این است که ایالات متحده، در خاورمیانه، سیاستی نادرست در پیش گرفته و دیگران را هم واداشته دنبالش بیایند. در نبود بهانۀ مبارزۀ با کمونیسم و نداشتن انحصار رسانه‌ای که سالیان سال ضامن اقبال به شعارهای تبلیغاتی‌اش بود، ضعیف‌تر از همیشه، همان سیاست قبلی‌اش را ادامه می‌دهد، چون در اصل جایگزینی برایش ندارد و حتی در فکرش هم نیست. حرف‌اش در این خلاصه می‌شود که یا برتری با زور، یا هیچ! شاهدیم که بسیاری از سیاست‌مدارانش چنان سخن می‌گویند و رفتار می‌کنند که گویی اصلاً و اصولاً اگر چیزی را از راه مذاکره و نه با زور به چنگ‌شان بیاید، مایۀ کسر شأن‌شان خواهد بود. به هر صورت آن است ادعا و این است امکانات.

  پاسخحذف
 24. اردوگاه بازندگان
  باخت داعش فقط باخت خودش نیست، چون خودش چیزی نیست، لکه‌‌ایست که پاک خواهد شد؛ باخت پرورندگان و حامیان‌اش است که همگی باید کاسه به دست، برای گرفتن سهم خود از شکست صف بکشند.
  تکلیف آمریکا که روشن است، نمی‌تواند به صراحت به دفاع از دست پروردگان اسلام‌گرایش که روسیه هدف قرارشان خواهد داد، بپردازد، دیگر غربیان هم که ذیل آمریکا قرار می‌گیرند حرفشان این شده که هی بگوید «باید برَه» و روز به روز بهتر معلوم‌شان شود که طرف رفتنی نیست. طرح خاورمیانۀ نوین که قرار بود منطقه را به قد و قامت اسرائیل، از نو طراحی کند، شکست جدیدی خواهد خورد. این را هم اضافه کنم که هیچ معلوم نیست روسیه بخواهد بعد از شکست داعش، پایگاه‌اش را جمع کند و برود. امکان اینکه در برابر آمریکا و پایگاه‌های پرشماری که در همه جا ساخته، مهره‌های خود را، کم شمار ولی مؤثر، بچیند، کم نیست.
  عربستان سعودی شاهد بر باد رفتن تمامی ‌سرمایه گذاریش برای نابودی سوریه، خواهد بود، از پول‌هایی که به اسلام‌گرایان داده تا پایین آوردن قیمت نفت برای تضعیف ایران و روسیه که ذخیرۀ ارزیش را به شدت تحلیل برده است. مضافاً به اینکه به هر صورت داعشی‌ها هم مانند القاعده، چشم دیدن ولی‌نعمت وهابی خود را ندارند و اگر از عراق به سوی عربستان کیش داده شوند، اسباب مزاحمت جدی خواهند شد و ممکن است بتوانند به قرینۀ یمن، جبهۀ جدیدی در شمال این کشور بگشایند.
  ترکیه هم که خیال گسترش ارضی را باید از سر به در کند و بنشیند به ادارۀ پیامدهای دخالت نابخردانۀ اردوغان در سوریه و تاوان دشمنی با مردم این کشور را بدهد. تازه این اول کار است، چون به هر صورت جریمۀ معامله با کردهای عراق و سوریه مانده که باید پرداخت شود. تشویق تجزیه‌طلبی در آن سوی مرز به این امید که به ترکیه سرایت نخواهد کرد، خیال بود، در عوض جریمه‌اش واقعی است.
  اسرائیل هم مدعی‌ست به دلایل انسان‌دوستانه به داعشی‌ها کمک می‌کند، باید برنامۀ دخالت هوایی و بزن و دررو‌هایش را در سوریه متوقف کند و همان طور که از هم اکنون شکایت‌اش را می‌کند، شاهد تقویت بی سابقۀ جبهۀ جولان باشد، با حضور مستقیم حزب‌الله و حضور غیرمستقیم جمهوری اسلامی‌در آن سوی مرز. یعنی مشکل استراتژیک سنگین و درازمدت.

  کلام آخر
  این بود فهرست بازندگان بازی ژئوپولیتیک و باخت‌های بسیار سنگین‌شان. ولی همه می‌دانند که بازندگان اصلی ماجرا مردم سوریه هستند که مملکت‌شان بر باد رفته است. از حکومت اتوریتری که می‌شد، به شرط نرفتن به طرف سیاست، در آن زندگانی معمول و معقول داشت (کمابیش آن طور که مردم ایران در دوران شاه داشتند)، افتادند به دامان خشن‌ترین جنگ داخلی و در معرض خطر اسلام‌گرایانی قرار گرفتند که خمینی و اعوان و انصارش در برابر آنها به نمایندگان صلیب سرخ شباهت دارند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   متأسفانه نوعی از «نگاه مثبت به غرب»؛ زمانی که میبیند ماجرا سمت و سویی دیگر گرفت؛ به این فکر می افتد که «سیاست آمریکا و اروپا نادرست بوده است» و نمیدانم به چه دلیلی (شاید امام زمان آمریکا) نمیخواهد بگوید که همهٔ طرفهای اصلی درگیر در سوریه و عراق (رهبران و هدایت کنندگان) به یکسان بی شرف هستند و «اشتباهی در کار نیست» و اگر هم هست؛ «اشتباهات فنّی» در راه رسیدن به اهداف آنها است که در نهایت به تعیین برنده و بازنده و یا «باخت عمومی» منجر میشود و آنکه برنامه اش را حتی تا «ما ورای باخت عمومی» چیده است؛ «برندهٔ میدان» خواهد بود. زیرا این «ریسک» را پذیرفته است و برنامه ای برای «پس از باخت عمومی» دارد و
   آنکه در پایان ماجرای «باخت عمومی» زمین گیر میشود؛ بازندهٔ اصلی است.
   متأسفانه مشکل «افکار عمومی احمقانه و شکل پذیر توسط پروپاگاندا» (بویژه افکار ساکنین ایران و عربها به صورت یکسان) میتواند یک تحلیلگر را نیز به «محافظه کاری» و «خود سانسوری» وادار کند و تحلیلهایی را که میتوانند «واقع گرا» باشند را نیز با «زهر محافظه کاری» مسموم کند.
   همین الآن ما اخبار را از رادیوها و روزنامه ها دریافت میکنیم. روسها اینهمه حملات هوایی کرده اند و دیروز هم از موشکهای کروز مستقر در «دریای کاسپین» استفاده نموده اند. امّا آنچه که به خورد خوانندگان و شنوندگان داده میشود؛ «اخبار دروغین و یا جهت دار و دست چین شده» است که نامش را «حفاظت اطلاعات برای خر کردن مردم» نهاده اند.
   به همین دلیل است که من به آنچه که «خبر» نامیده میشود؛ اهمیت نمیدهم و بیشتر به آنچه که در مفهوم کلّی به «خطوط سفید و ظاهراً نانوشته» اهمیت میدهم.
   اگر دقت کرده باشید؛ در روزهای اخیر از خبرهای «دیده بان حقوق بشر سوریه که مرکزش در لندن است» دیگر گزارشی منتشر نمیشود. هیچکس هم نمی پرسد که این سازمان حقوق بشری چگونه اینهمه خبرنگار دارد و همه چیز را رصد میکند ولی اکنون گزارشی ندارد؟ افکار عمومی (انسان سانها) هر چیزی که به عنوان «خوراک» جلوش بگذارند؛ همان را «هضم و جذب» میکند. لذا تمامی تلاش من در این وبلاگ این است که: «خطوط سفید» را بخوانم. زیرا که رازها و رمزها در «خطوط سفید» نهفته است.
   خود سانسور هم نیستم و از اینکه ارازل و اوباش (انسان سانها) مرا به چه چیزی متهم کنند؛ هراسی ندارم. زیرا این نکته را پذیرفته ام:
   «یا حقایق را بگو ... و یا .... حقیقت را کشف کن ... و یا ... از دیگران بخواه تا کشف کنند».
   در گرو « دوستان موقّت امروزی» و « دشمنان فردا» نیز نیستم.

   حذف
 25. تركيه و عربستان بايد حضورشان در سوريه را ناديده بگيرند امريكا كردها را به عنوان هم پيمان و روسيه هم ارتش سوريه را به عنوان هم پيمان انتخاب كرده است
  گمان بنده بر اين است ارتش عراق و قواي نظامي ايران هم از سمت جنوب عراق در ماه هاي اتي حمله به داعش را شروع خواهند كرد

  قطعا داعشي ها توان مقابله در سه جبهه را نخواهند داشت  استراتژي اوباما جواب داد و اجازه نداد روسيه بدون پرداخت هزينه در سوريه مفت خوري كند عربستان هم بايد بر روي يمن متمركز شود و از بلند پروازي در سوريه دست بردارد
  با تشکر از مطالب خوب شما.......علی زاده

  پاسخحذف
 26. در لینک زیر این روده ای ها نوکر پوتین میخان الغا کنن که بعله عملیات درپیتی روسیه پدر داعش رو یک تنه در اورده. چرت میگن. خودشون میگن 26 موشک کروز چند تا کارگاه ماشینهای انتحاری و کارگاه دیگه رو زده.این یعنی میلیونها دلار هزینه که پوتین ورشکسته نمیتونه همینجوری هزینه کنه. اما کژدم عزیز میشه تحلیلتون رو درباره قسمتهای پایانی و عدم خاست ملا ها و ح بادمجون و خردار خیار چمبل در مورد نابودی کامل داعش بگی.>؟؟ http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/october/sarmaghale523.html

  پاسخحذف
 27. ناشناس گرامی
  در نوشتار بعدی شاید به پرسش شما نیز پاسخی باشد.

  پاسخحذف
 28. من همیشه میگفتم .میر حسین و کروبی جز خائنین به مردمند وبجرم نابودی قیام انان روزی باید محاکمه شوند. اینو بنی صدر هم میگه. بنی صدر هم خودش یه ج اسهالی بود. اطلاعات لینک زیر در غیاب برادران رزمنده غایب طبق معمول 5 شنبه و جمعه های داخل ایران بد نیست. مردم بدانند . اگه همه بیرون باشند. فقط بیرون . وجودشان خود یک انفجار رعب انگیز برای کل رژیم خاهد بود. فعلن که دارند به شب جمعه و مهمونی هاشون میرسن برادرای رزمنده!!!! https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/16543-2015-10-01-14-42-54.html?Itemid=0

  پاسخحذف
 29. اینم از موشکهای در پیتی روسا. امده سوریه رو بزنه. ج . اسهالی رو زده. پس ببینید موشکهای سپاه دیگه چقدر نقطه زنند. http://www.bbc.com/persian/iran/2015/10/151008_l45_russia_syria_missile_iran

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   یکی از هدفهای روسیه و در واقع آقای پوتین آزمایش تولیدات نظامی در صحنهٔ نبرد واقعی است امّا اینکه پوتین با تبلیغات و انتشار تصاویر «جیمز باندی» (شکار خرس - هنرهای رزمی - رانندگی موتور سیکلت هارلی دیویدسون و .....) که البته تصاویر هالیوودی «گروهبان حاجی بادمجان هم تقلیدی شمپانزه وار از پوتین بود»؛ خود نشان از دو مسئلهٔ مهم دارد:
   ۱- روسها نیز مانند ساکنین ایران و عربها علاقهٔ زیادی به «قهرمان» دارند (امام چاه نورد آخرین جیمز باند شیعیان است).
   ۲- در چنین سرزمینهایی دیوانگان و یا احمقها سرنوشت مردمشان را رقم میزنند.
   اروپا همین پدیده را در جنگ جهانی دوّم تجربه کرد و یک «نابغهٔ دیوانه» که سپس به «حماقت استراتژیک» دچار شد؛ آلمان را به فنا داد.
   اکنون «حزبلبلی ها» بر روی «کیر پوتین»؛ «افتخارات امام حسینی» می آفرینند......
   تا چه زاید سحر ....
   مشکل این دو شخص (جیمز باند روسی و شمپانزهٔ گروهبان) این است که نه تواناییهای بیولوژیک هیتلر را دارند ....
   و نه تواناییهای تکنولوژیک و میدانی آلمان را ....

   حذف
 30. ناشناس۱۶ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش.، ساعت ۲۲:۴۴ شما اب نمی بینی و گرنه در شنا گری خیلی " پوخی." ..تو دلت می خواهد اینجوری باشد که چهار موشک روسی شلیک‌شده به سوریه در مناطقی از ایران 'سقوط کرده‌اند' ولی بدبخت, این خبر از بیخ و بن دروغ و بی اساس و پایه است...

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. پوخ هکلته توده ای بدبخت وطن فروش. اگه سواد داشتی تو لینک نوشته امکان داره و تائید نشده. دوباره و 3 باره بخون. ضمننن تمام دنیا میدونند سلاحهای روسیه تخمیه. خاک بر سر اون روسیت کنند که هنوز یک هواپیمای مسافر بری درست و حسابی نتونسته بسازه. ثانین / تمام هوایماها و موشکهاش مثل چین مهندسی معکوسه و کپی کاریه. اینم بگم من طرفدار غرب و امریکا نیستم. یه کرد دلیرم.همین .

   حذف
  2. ناشناس گرامی
   من به طور عمدی نظرات «حزبلبلی»ها را منتشر میکنم؛ تا ببینید که چگونه «کیر لیس روسیه» شده اند؟

   موشکهای روسیه و خبرهای تأیید نشده و جیغ و داد رژیم انگلهای صفوی را کنار بگذارید. همهٔ اینها میتوانند «پروپاگاندا» باشند.

   جسدهای روسپی زادگان سپاه پاچاهارداران را بشمارید:

   http://www.digarban.com/node/23000

   حذف
 31. موقعی درک میکنی که پوتین چیکار کرده که بری خبرهای بی بی سی و صدای امریکا را چک کنی دیگه به چنان رو سیاهی افتادن که خبر گذب پخش میکنن نوشته : طی خبر تائید نشده ! چهار فرمانده نظامی آمریکایی که نخواسته اند نامشان فاش شود گفته اند که چهار تا از موشکهای کروز روسیه تو مناطقی از ایران اصابت کرده "
  یعنی 24 ساعته چهار تا موشک کروز تو ایران منفجر شده و فقط اون چهار فرمانده نظامی که نخواستن اسمشون فاش بشه فهمیدن !!! تازه خوبه از روزی که روسیه حملاتش را شروع کرده فیلم تمام حملات را منتشر کرده اگه شما یه فیلم از حملات ائتلاف پیدا کردید جز اینکه تسلیحات به داعش دادن بعد گفتن اشتباهی شده یعنی دیگه اوج مادر قحبه بازی را داره در میاره این بی بی سی یکی نیست بگه مادر جنده شما زدید بیمارستان را با تمام کارکنانش تو افغانستان ترکونید کسی شما را محکوم نکرد حالا پوتین داره فرزند ناخلف خودتون که داعش باشه را نابود میکنه همه به صدا در امدن ، از یه چیز این حمله روسیه خیلی خوشحالم که کون تمام کسایی که من ازشون متنفرم داره میسوزه صدای تمام این مادر قحبه ها در اومده از جمله بی بی سی ، پان ترکیستهای کسکشی که از کون اردوغان میخوردن ، ناتویی که نتونست کیر روسیه را هم بخوره تو قضیه کریمه ، وهابی های جاکش آل سعود ، مجاهدین خلق مادر جنده ، امریکا و اسرائیل که خودشون داعش درست کرده بودن ....
  یعنی کار به جایی کشید همون اردوغانی که میخواست منطقه پرواز منموع درست کنه تو سوریه الان هر روز هواپیمایی روسیه حریم هوایی خودش را بگا دادن ، همین یعنی کسکش کونی بشین سر جات و گرنه خارت گائیدس
  پوتین با اینکه خیلی کسکشی ولی دمت گرم مادر گائیدی مـــــادر

  پاسخحذف
 32. میگن امریکییها موشکهای روسی رو تو فضای ج استامبولی زدند. شاید هم احتمالن موشکها تو آب نم کشیده بوده. http://panahandenews.com/fa/irann/545-moshakhayrosyvaenfejartakab

  پاسخحذف
 33. با درود بر جناب کژدم حسین همدانی یکی از خرمهره های سپاه پاچه داران به درک واصل سشد انچنان که از شواهد میدانی بر می اید از هر دوطرف جریان سلفی و شیعه در حال دریدن همدیگر هستند که این خود می تواند برای اینده بشریت و کمک به ان مفید باشد
  با تشکر

  پاسخحذف
 34. Russian President Vladimir Putin in a meeting with the Turkish Ambassador issued a verbal ultimatum calling for an immediate end to Turkey’s support for ISIS and violations of Syria’s sovereignty. In doing to, Putin has drawn a red line over Syria, after weeks of escalating NATO moves against that beleaguered nation.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی

   برای خوانندگان منبع لازم است
   I mean: The source of your comment

   حذف
  2. ناشناس گرامی
   منبعی که فرستادید یک «منبع زرد» است و به جمع آوری «اطلاعات شخصی» افرادی که به آن مراجعه میکنند دست می یازد. به همین دلیل؛ نظر شما را که حاوی این منبع مشکوک است را حذف کردم.
   اینگونه منابع زرد فراوان هستند؛ از عربی زبان گرفته ... تا .... زبانهای اروپایی. ساختنشان هم کاری ندارد.
   مگر ساختن وبسایت «فرزندان کوروش» کاری داشت؟
   کافی است که فرمول زیر را رعایت کنند:
   چند مادرقحبه+ مقداری پول+ حمایت ولایت فقیهی

   حذف