۱۳۹۶ دی ۱۳, چهارشنبه

نگاهی عمومی؛ امّا فراگیر به «جنبشِ دل به دریا زدگان»

خاستگاه اجتماعی

«جنبش دل به دریا زدگان»؛ در واقع حرکت «کارد به استخوان رسیدگان» است. آنهایی که چیزی برای از دست دادن ندارند.
به همین خاطر هیچ سنخیّت و همگونی با «۸۸ یهای یوتیوبی» که چه بسا تمامی فکر و ذکرشان  داشتن آزادیهایی از نوع «ازدواج سفید قانونی»؛ اینترنت آزاد ؛ آزادی موسیقی و کنسرت و حال و هول  و امثالهم بود؛ ندارد. به همین خاطر نیز دیدیم که رهبران «یوتیوبیها» چه کسانی بودند و به کجا رسیدند؟ رهبر نهایی و امید آخرینشان نیز اوباشانی مثل «اکبر بهرمانی» و «امام حسن بنفش» و نمایندگانشان نیز همین اراذلی هستند که به «ژنهای خوب» مشهورند. در واقع «یوتیوبیهای ۸۸» تا حدودی به خواسته های خود رسیده اند. نانشان نیز در گرو بقای این رژیم کثیف است. به همین خاطر  هر انتظاری از «یوتیوبیهای ۸۸» برای پیوستن به «جنبش دل به دریا زدگان» حدّ اقلّ میتوان گفت که تا ۷۰٪ انتظاری احمقانه است. آن ۳۰٪ باقیمانده نیز در حال «مَلچ مولوچ» و شیر یاخط انداختن هستند. «یوتیوبی های ۸۸» نه دردِ خشک شدن دریاچهٔ آذربایجان را دارند؛ و نه دردِ بلوچستان و کولبران و روستاهایی که هر ماهه خالی از سکنه میشوند؛ به ذهن آنها تلنگر میزند.
در طرف دیگر بازاریان و دانشجویان و حتّی کارمندان نیز شاید «ذِق و ذِقّ» بکنند ولی خواهان برجا ماندن همین حاکمیت کثیف هستند. این موجودات شاید احمقترینها باشند؛ زیرا نمیتوانند بفهمند که میان  «فقر و ثروت» نیز باید توازنی وجود داشته باشد.
به عنوان مثال تبریزیهایی که معتاد «بیناب کابابی» هستند؛ ذهنشان آنقدر تنبل و خِرفت است که «زایش کویر» در چند ۱۰ کیلومتری شان را نمیبینند.  تبریز را فقط مثال زدم و گرنه در همه جای ایران آسمان همین رنگ است.
« جنبش دل به دریا زدگان» دشمنان زیادی دارد. اصلاح طلبان؛اصول گرایان؛ بازاریان؛ طبقهٔ نیمه مرفه؛ و هر آنکه نانش به همین شرایط کنونی بسته است؛ همگی دشمنانِ «به حاشیه رانده شدگان» هستند .

نتیجه اینکه: اگر هر کسی و یا هر حزب و گروهی فراخوانِ عمومی بدهد؛ نباید انتظار پذیرشِ گسترده از فراخوان را داشته باشد. لذا صادر کردن اینگونه فراخوانها احمقانه است. کسی که در هاون آب بکوبد هم وقت تلف میکند و هم نا امیدی می آفریند.

نگاه غرب و روسیه به «جنبشِ دل به دریا زدگان»

روسها نوکران زیادی در در میان سردمداران رژیم کثیف شیعی حاکم بر ایران دارند. از «جیرجیرک فرزانه» تا «حاجی بادمجان آریو برزن» همگی نوکران حلقه بگوش روسها هستند. به همین خاطر ماندگاری این رژیم؛ به معنای تداوم ماندگاریِ ایران به عنوان «حیات خلوتِ جنوبی روسها» میباشد. لذا به شدّت با «جنبشِ دل به دریا زدگان» دشمنی خواهند کرد.

اتحادیهٔ اروپا همچنان در رؤیای بدست آوردن بازار ۹۰ میلیونی ایران است. نقاط ضعف رژیم را به خوبی میشناسد و میداند که چگونه با این رژیم «بده بستان» کند. لذا به ماندگاری رژیم علاقه مند است؛ مگر آنکه آمریکا آنها را تحت فشارهای سنگین قرار دهد. و یا اینکه زمانی به حمایتهای قلّابی از جنبش روی آورند که ببینند رژیم به سوی سقوط میرود.
لذا از موجودیّتی به نام «اتحادیهٔ اروپا» نباید انتظاری بیش از این داشت. کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوّم همیشه «دلّال صفت» و «مفت خورهای طرح مارشال» بوده اند و به همین دلیل نیز ترامپ را دوست ندارند.
حتّی در در سال ۸۸ نیز  وسایل استراق سمع در اختیار نیروهای سرکوب گذاشتند.
شاید اروپاییها فکر میکنند که مردم ایران این خاطره های تلخ را فراموش خواهند کرد. به هیچ وجه چنین نیست. چه بسا لازم باشد که سفارتخانه های آلمان و اطریش و هلند در ایران بسته شوند و به دفاتر حفظ منافع تقلیل یافته و سفارت سوئیس به «مجمع الجزایر دفاتر حفظ منافع» تبدیل گردد.

آمریکای دونالد ترامپ نگاهی بسیار متفاوت به رژیم ننگین شیعی ایران دارد و این رژیم را «دنبالچهٔ روسیه» میداند. لذا با فروپاشی رژیم شیعی ایران؛ روسها نه تنها حیات خلوت خود را از دست خواهند داد؛ بلکه دومینوی مهره هایی که رژیم ایران در سوریه و لبنان و عراق و  یمن و افغانستان چیده است؛ همگی فرو خواهند افتاد و روسها دیگر نخواهند توانست از این مهره ها استفاده کنند. آن زمان است که آمریکا میتواند بهترین معامله را بر سر میز مذاکرات انجام دهد.
باراک اوباما یکی از نوکران «حلقهٔ جورج سوروس» بود. این حلقه برای رسیدن به اهداف بین المللی خود همهٔ خاورمیانه و شمال آفریقا را به قیمتِ بالا آوردن بدهیهای آمریکا تا ۲۱ تریلیون دلار به آتش کشید. دونالد ترامپ را نیز «به حاشیه رانده شدگان» آمریکا به کاخ سفید فرستادند و دشمنانش نیز همگی «جورج سوروسی» هستند.

نتیجه اینکه: آمریکا از «جنبشِ دل به دریا زدگان» حمایت جانانه خواهد کرد. نه به این خاطر که ایرانیان را دوست دارد؛ بلکه به خاطر به زانو در آوردن روسیه و بازگشت قدرتمندانه به صحنهٔ ژئوپولیتیک خاورمیانه و حتّی فراتر از آن.
دولت دونالد ترامپ دیگر به دنبال این نیست که رژیم شیعی ایران را به «گُه خوردن» بیندازد و تبدیل به «امام دائم المریض و سجّاد» کند. بلکه کاملاً در فکر سرنگونی این رژیم است و به چیزی کمتر از آن رضایت نخواهد داد
به همین خاطر شانس پیروزی «جنبشِ دل به دریا زدگان» بسیار زیاد است.

نگاه کشورهای منطقه به «جنبشِ دل به دریا زدگان»

کشورهای عربی و اسرائیل نگاه مثبتی نسبت به «جنبشِ دل به دریا زدگان» دارند. زیرا پس از اینکه سَرِ مار  کوبیده شد؛ همهٔ مزدوران یمنی و لبنانی و عراقی  و افغانی و سوری؛ بی پدر خواهند شد و منطقه روی آرامش خواهد دید. مسیر صلح اسرائیل با فلسطینیان  (از موضع قدرت) نیز؛ بسیار آسانتر خواهد گردید و این پروندهٔ ۷۰ ساله برای همیشه بسته خواهد شد.

موضع ترکهای عثمانی اسلام زده در رابطه با «جنبش دل به دریا زدگان»  موضعی خصمانه است. زیرا آنها در صورت عملی شدن تحریمهای جدید؛ رژیم انگل فرزانه را مثل گاو هلندی خواهند دوشید و تا روزی ۴۰ لیتر شیر ندهد؛ ول نخواهند کرد.
چه کسی حاضر است که چنین «گاو شیر دِهی» را از دست بدهد؟
دلیل دوّم دشمنی ترکهای عثمانی با «جنبشِ دل به دریا زدگان»؛ مسئلهٔ کردستان است. حکومت بعدی ایران پس از سرنگونی «جیرجیرک فرزانه»؛ رابطه ای بسیار متفاوت با کردستان ایران و کردستان عراق خواهد داشت و این چیزی است که ترکهای عثمانی از آن وحشت دارند.
دلیل سوّم اینکه: اگر این جنبش پیروز شود؛ ضرورت وجودی آخرین حکومت اسلامگرای «حرمسرایی»  در منطقه نیز از بین خواهد رفت. آنگاه است که ترکهای عثمانی «حرمسرایی» یا باید تبدیل به «جیرجیرک» شوند و یا روابط خصمانهٔ دولت ترامپ را به جان بخرند.
لذا میبینیم که ترکهای عثمانی دلایل بسیار زیادی دارند که با «جنبشِ دل به دریا زدگان» دشمن باشند. ترکهای عثمانی حتّی دوست «جیرجیرک فرزانه» نیز نیستند؛ بلکه او را به عنوان «گاو شیرده» دوست دارند. خیلی دست و دلباز است و صدها میلیون دلار رشوه میدهد و از روی ناچاری قراردادهای خفّت بار میبندد. (البتّه به حساب به یغما سپردن ثروتهای ملّی ایران).

شیخ قطر نیز دشمن «جنبشِ دل به دریا زدگان» است. زیرا پس از سرنگونی «جیرجیرک فرزانه»؛ دیگر نیازی به وجود سیاسی قطر در منطقه نخواهد ماند. دیگر نیازی به دستگاه پروپاگاندای «الجزیره» وجود نخواهد داشت. حتّی BBC و DW نیز باید ماستهای خاورمیانه یی شان را کیسه کنند. («الجزیره» و BBC و DW همان ۳ خواهران و دستگاه پروپاگاندای «حلقهٔ جورج سوروس» میباشند.).

اگر «جنبشِ دل به دریا زدگان» شکست بخورد؛ چه خواهد شد؟

 «سبز اللهی ها» و «حزب اللهی ها»؛ احمق ترین موجودات روی زمین هستند و  فکر میکنند که اگر این جنبش شکست بخورد؛ خواهند توانست همگی با هم بر سر سفرهٔ غارت بنشینند.
امّا من به همه ... چه «سبزاللهی» و چه «حزب اللهی» ؛ چه «تیتیش مامانیهای ازدواج سفیدی ۸۸ ی»؛ و چه «جنبشِ دل به دریا زدگان» هشدار میدهم که اگر این جنبش سرکوب شود؛ باید همهٔ «ایرانیان» و «ساکنین ایران» منتظرِ مادر جنگها باشند.
جنگی که پس از به توبره کشیدن داراییهای ایران (اموال غارت شده که در بانکهای سوئیس خوابیده اند) و بکار بستنِ تحریمهای بسیار سنگین و به پیسی انداختن اوباشان حاکم بر ایران؛ آغاز خواهد شد.
این رژیم سقوط خواهد کرد؛ چه به دست «جنبشِ دل به دریا زدگان» و یا به دست دیگران. لذا اگر به دست «جنبشِ دل به دریا زدگان» سرنگون شود؛ بسیار بهتر از آن است که پس از جنگهای ویرانگر و تحریمهای کمر شکن به ویرانه ای غیر قابل بازسازی تبدیل گردد.

به بی شرفهای «اصلاح طلب» هشدار میدهم که خودشان را به خريت نزنند. آمریکای ترامپ به دنبال «امام دائم المریض» نیست.
بلکه به دنبال خرد کردن این رژیم است.
نیازی به بهانه هم ندارد. زیرا هزاران بهانه دارد.

کژدم
۹۴ نظر:

 1. ممنوعیت سفر یکی از بهترین کارهای اقای ترامپ است. از ورود تروریست های اخوندی به امریکا جلو گیری می کند. تحریم گسترده و شدید، رژیم صرفا بدروغ مذهبی و هردمبیل اخوندی را ، خیلی سریع واژگون می کند. بهترین زمان همین الان است. البته فاتحه این قرون وسطا یی ها خوانده است. پولی در چنته ندارند. اقتصادشان فشل شده. و به فوت ضعیفی بندند. فکر نمی کنم حکومتشان به دو سه ماه دیگر بکشد. هر چه زودتر فرار کنند به نفعشان هست. به عقیده من با اصابت دو بمب کوچکی که به ماتحت دو اخوند بخورد. فرار را بر قرار ترجیح می دهند و کار تمام است. ترامپ باید دست بکار شود.

  پاسخحذف
 2. در اینترنت به دنبال تحلیلهای گوناگونی که اینروزها در رابطه با «جنبشِ دل به دریا زدگان» نوشته شده اند بودم. واقعیّتش را بخواهید؛ بسیار از این نوشته ها حالتی شعاری دارند و بیشتر به بیانیّه های بلشویکی شباهت دارند تا به «تحلیل».
  البتّه راهنماییهای گوناگونی برای تداوم جنبش وجود دارند امّا این راهنماییها بیشتر در رابطه با داشتن امکانات ارتباطی مانند «اینترنت» (Cable Internet) و «اَنترنت» (Peer to Peer Satellite internet )دور میزنند.
  آنچه که هیچکس در رابطه اش نمینویسد اینکه؛ «جنبشِ دل به دریازدگان» از همان روز نخست به دنبال «مسلّح شدن» بوده و از ماجرای «اتلاف وقت ۸۸یها» درس گرفته است و ارزش زمان را بسیار بهتر میفهمد. هرچند که بخشی از این نیروها هنوز جنگ و گریز خیابانی را پیشه کرده اند و مسئلهٔ زمان را به خوبی درک نمی کنند.
  آنچه که اهميت بسیار زیادی دارد؛ مسلّح شدن و وارد آوردن ضربات کاری به نیروهای سرکوب رژیم است. این ضربات میتوانند به آنهایی نیز که گوشه ای نشسته اند؛ دلگرمی بدهد تا بدانند که «فصل راهپیمایی برای کتک خوردنها و دستگیر شدنها» تمام شده است. خشم «جنبش دل به دریا زدگان» حتّی «سیّد رضا دیبا» را نیز خفه کرده است و دیگر شعار نمیدهد که «بچّه ها بیایید صلح آمیز بازی دربیاریم». برای خالی نبودن عریضه از کمپانیهای ارتباطاتی میخواهد که اینترنت در اختیار مردم ایران قرار دهند. با اینکه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار پول دارد؛ حاضر نیست که ۵۰ میلیون دلارش را هزینهٔ شعارهای توخالی خود کند و میخواهد با مصاحبه کردن با «رویترز» به صورت مجّانی قهرمان شود.

  پاسخحذف
 3. به هذیانگوییهای بنی صدر نگاهی بیندازید.
  معلوم نیست که چه میگوید و یا چه میخواهد بگوید؟ مغزش مانند آسیاب آبی به دوران افتاده و آبِ خانه ها به هم می آمیزند. اگر به آبی که در هر خانهٔ آسیاب آبی موجود است رنگهای گوناگون اضافه کنید؛ خروجی نهایی شبیه سخنان بنی صدر خواهد بود.
  از یک طرف پیام میدهد و میگوید نظامی ها به مردم بپیوندند. از طرف دیگر میگوید که علم الهدی و رئیسی آغاز کردند و کنترل از دستشان در رفت. از طرف دیگر باز یادش میرود که چه گفته است؟ زیرا در ادامه میگوید که همه اش پروژه است برای به روی کار آوردن رئیسی و کودتای سپاه.
  سپس جنبش را به خاطر اینکه اوباشان اسلامگرای ملّل مذهبی هدایت نمیکنند به باد تخطئه و دشنامهای سیاسی میگیرد.
  بنی صدر ۴۰ سال است که که مثل مگس فقط «وِز وِز» میکند.
  خودتان بخوانید و ببینید که آیا اندکی «اندیشه» در این گفتارهای بی شیرازه و بی در و پیکر می یابید؟

  https://goo.gl/BdRAAZ

  پاسخحذف
 4. http://s9.picofile.com/file/8315912318/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%90_%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D9%90_96.pdf.html

  یه تحلیل هم اینه راستیشو نمیدونم چقدره

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   این تحلیل را که متعلّق به آقای «فرهاد جعفری» است را چند بار به طور کامل خواندم.
   ایشان از شیفتگانِ «محمود احمدی نژاد» هستند.
   این تحلیل کارمایهٔ اصلی مزخرف بافیهای همان دنبالچه های «فرزندان کوروش» کذایی است که اکنون توسط «امید نادان» و آن مردَک «شیعهٔ زرتشتی» (کیخسرو آرش گرگین) که به کوروش چفیه پوش اعتقاد دارند؛ در ویدیو کلیپهای بسیار وزینِ «رو دست» به خورد احمقها داده میشود.
   آقای فرهاد جعفری درکی بسیار سطحی از «اوباما» و «جورج بوش» و دولت ترامپ دارد و چون همهٔ این افراد «رئیس جمهور آمریکا» بودند و هستند؛ فکر میکند که «خیار؛ خیار است؛ مگر چه فرقی میکند؟».
   این نوشته را حتّی دلنوشته هم نمیتوان به حساب آورد.
   به تپق زدنهای فرهاد جعفری در یک مصاحبهٔ کوتاه و فرار از پاسخ (شیوهٔ احمدی نژادی) در لینک زیر نگاهی بیندازید تا ببینید که از کجا می آیم.

   https://www.youtube.com/watch?v=KYTowjkZCqo

   برخی از سخنان ایشان شباهت هایی ظاهری به
   همین نوشتار کنونیِ من (نگاهی عمومی؛ ولی فراگیر .....) دارد.
   امّا اگر نیک بنگری تفاوت ساختاری را خواهید دید.
   بقیّهٔ سخنانشان نیز از همان جمله ای که میگوید: «میخواهم در ذهن شما این پرسش را ایجاد کنم .....»؛ نشان میدهد که مثل «رانفی پور» و «عبدالله شهبازی» میخواهد نوعی از «بازیهای پشت پرده میان اجنّه و از ما بهتران» را در ذهن خواننده فرو کند.

   بهتر است که خوانندگان گرامی اگر مایل بودند؛ خودشان این فایل را داونلود کنند و بخوانند.
   چه بسا یکی از دلایل هذیانگویی بنی صدر نیز خواندن همین نوشتهٔ فرهاد جعفری باشد.

   حذف
 5. یک خبر مهمّ در رابطه با سوریه:

  حدّ اقل ۶ جنگندهٔ روس (۴ فروند سوخو ۲۴ و ۲ فروند سوخو ۳۵ ) و یک هواپیمای حمل و نقل از نوع «آنتونوف» و انبار مهمات مربوطه در پایگاه نظامی «حمیمیم» توسط خمپاره باران اسلامگرایان جهادی؛ نابود شده اند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. روسها خبر بالا را تأیید کردند.

   https://goo.gl/TQ5uWV

   خبرگزاری «کومرسانت» (خبرگزاری روسی) گزارش داده بود که ۷ هواپیمای روسیه در این حمله نابود شده است.

   حذف
 6. https://www.radiofarda.com/a/Iran-army-commander-says-the-army-would-help-police-to-suppress-protests-if-needed/28954959.html این رادیو فردا که کامنت های مرا انتشار نمی دهد. لااقل انرا اینجا بگذارم. ((مبارکه انشاءلله!! خوب بقول معروف اخر سخن چی؟ تا کی می توانید با این بازیهای کلامی مسخره و عقب مانده کشور را اداره کنید. اقتصاد را بچرخانید. و فرهنگ را ترقی!! دهید؟ و با دنیای مدرن امروز که کشورهای پیشرفته جهان هر ساعت ،به اندازه 50 سال حکومت عقب افتاده هایی مثل شما دارد در علم و تکنو لوژی در همه عرصه ها پیشتازی می کند رقابت! کنید؟ چگونه تورم را در اینده مهار خواهید کرد. زیر ساخت ها را چگونه توسعه خواهید داد. ان هم با تحریم های شکننده و ویران کننده ای که در پیش است؟ ایا با این سیستم و با این طرز گویش و با اینگونه برخورد کردن با مردم نجیب ایران و با این شیوه حکومت حسینقلی خانی فکر می کنید این بار بسیار کج را به منزل می رسانید؟ ادم نمی داند مطلب را چگونه به شما حالی کند. واقعا نمی داند. ظرف یکی دو سال اینده همه چیز برای همه روشن خواهد شد. و امید که در ان زمان نیز همین طور با این گردن افراشته جرات داشته باشید این خزعبلات را تکرار کنید. همین الان بروید بمیرید خیلی بهتر است. یعنی سنگین ترید. انروز دیر نیست. کسی که با این ادبیات از مطالبات بحق مردمش اینگونه حرف می زند اینده اسفناکی خواهد داشت. خواهیم دید.))

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   مسئله این نیست که این رژیم کثیف به گُه خوردن بیفتد؛ مسئله این است که دودمان ایران و ایرانیان نیز با این رژیم به زیر خاک میرود.
   این مردم هستند که باید ضرورتها را بفهمند و فکری برای آینده بکنند. و گرنه رژیم با عرض تظیم و عذرخواهی از مردم کنار نخواهد رفت.
   حتّی گیرم که رژیم به بعضی از خواسته های مردم گردن نهد. امّا در عمل خواهیم دید که حتّی اگر تلاش صادقانه کنند؛ نخواهند توانست به وعده های خود عمل کنند. زیرا آه در بساط ندارند.
   من شاید ۲ و یا ۳ بار در رابطه با علّت اصلی شکست آلمان در جنگ جهانی دوّم گفته ام که هیتلر را سرمای مسکو و یا رشادت روسها شکست نداد.
   آلمانها زمانی به سراشیبی شکست افتادند که هیتلر از مردم خواست که هرچه ظروف فلزّی دارند برای ساختن جنگ افزار به دولت بدهند. آن زمان نقطهٔ عطف بود. آلمانها اگر شعور داشتند باید در همان لحظه میفهمیدند که کار تمام است.
   آنهایی که هیتلر را نابغه میدانند نیز آنقدر احمق هستند که نمیفهمند که اگر این مرد؛ نابغه بود باید ماهها پیش تر از آن میفهمید که در حال رسیدن به سراشیبی غیر قابل بازگشت است.
   هم مردم ایران و هم ساکنین ایران باید اکنون بفهمند که در کجای جهان ایستاده اند و توسّط روسها و نوکران داخلی روسیه به کجا کشانیده میشوند؟

   حذف
 7. روسها هیچ علاقه ای به سرنگونی رژیم شیعی ایران توسّط مردم ایران ندارند. زیرا نه تنها برای روسها دستاوردی نخواهد داشت؛ بلکه بسیاری از مهره ها را در منطقه از دست خواهند داد. به همین خاطر آمریکا را به خاطر دفاع از جنبش کنونی سرزنش میکنند. امّا روسها میدانند که اگر جنبش دل به دریا زدگان شکست بخورد؛ فرشتهٔ جنگ بر بالای آسمان ایران به پرواز در خواهد آمد.

  https://goo.gl/C7HhDq

  روسها بیشتر به ورطهٔ جنگ کشانیده شدن رژیم ایران علاقه دارند. زیرا برای مدّتی هم نفت گران میشود و هم اینکه احتمال تقاضای رژیم شیعی از روسها برای ورود به ایران بالا میرود و میتوانند پایگاههای رسمی مثل «حمیمیم» و «طرطوس» در ایران بنا کنند و بالاتر از همه رژیم ایران چنان تضعیف میشود که میتوان هر خواسته ای را برای تضمین بقایش بپذیرد. (مانند بشار اسد).

  امّا فرانسویها هیچ علاقه ای به تغییر رژیم چه با جنگ و یا انقلاب در ایران ندارند و میخواهند به معاملات اقتصادیشان رونق ببخشند. امّا از وقوع جنگ به شدّت نگرانند.زیرا معلوم نیست که نتیجهٔ جنگ چه خواهد بود؟!

  https://goo.gl/7PBiKd

  امّا هم روسها و هم فرانسویها میدانند که مسئلهٔ جنگ هر روزه به «حتمی شدن» نزدیک تر میشود.
  زمانی که ماکرون میگوید «کانالهای ارتباطی» با رژیم ایران را باید حفظ کنیم؛
  منظورش این است که آمریکا قصد دارد همهٔ کانالها را ببندد.

  https://goo.gl/7PBiKd

  روزی خبر نگاری در دورهٔ انتخابات به ترامپ گفت: آیا فکر نمیکنید که با وعده هایی که میدهید؛ رژیم ایران عصبانی میشود؟
  ترامپ در پاسخ گفت: آیا از اینی که هست؛ میخواهند بیشتر عصبانی شوند؟ .... بگذارید بشوند.
  پس از پایان تعطیلات رسمی در آمریکا؛ ترامپ پایبندی رژیم ایران به برجام را تأیید نخواهد کرد و به خاطر ماجرای سرکوبهای کنونی؛ رژیم ایران را تحت فشارهای اقتصادی خواهد گذاشت.
  پیشتر از این نیز رکس تیلرسون گفته بود که «برجام» برای آمریکا ارزشی ندارد و مایک پنس نیز امروز وعده داد که از تمامی وزن اقتصادی آمریکا برای در هم شکستن رژیم ایران استفاده خواهند کرد. آیا منظورش «نفت در برابر غذا» بود؟ من فکر میکنم که منظورش همین بود.
  من به همهٔ ایرانیان و ساکنین ایران و ارتش انگل فرزانه و سپاه پا چاهارداران؛ میگویم که همگی خود را آمادهٔ جنگ کنید.
  اگر رژیم ایران با انقلاب مردم سرنگون نشود؛ با جنگ و ویران شدن ایران؛ سرنگون خواهد شد.
  این هشدار را شوخی نگیرید.

  پاسخحذف
 8. https://goo.gl/bPrGzT

  ایران بخشی از نیروهای مستقر در سوریه را برای شرکت در سرکوب اعتراضات مردمی فراخواند

  پاسخحذف
 9. کژدم بعد از چند روز وضع تظاهرات را چگونه می بینید آیا مثل اوایل امید دارید یا سرد شدید؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   من نه سرد شدم و نه گرم. من فقط به تحلیل شرایط پرداختم. هنوز هم معتقدم که شانس پیروزی این جنبش بسیار بالاست. امّا شانس را باید مردم تشخیص دهند. ارزش زمان را باید آنهایی که در کف خیابان هستند باید تشخیص دهند. کسی که به جنگ میرود؛ اگر حداقلّ یک میلهٔ آهنی و یا چاقو با خود نَبَرد و در خیابان به دنبال سنگ بگردد تا پرتاب کند و قدرت دفاع نداشته باشد؛ چند روز میتواند دوام بیاورد و هر روزه اینکار را تکرار کند و خسته و نا امید نشود؟
   مگر من بارها نگفته ام که: «مردم انقلابی حرفه ای نیستند»؟ اینرا باید رهبرانِ «مِیدانی» تشخیص دهند و با شعار دادن و جنگ و گریز وقت را تلف نکنند. مردم که آدم آهنی با باطری اتمی نیستند که صدها روز به دور باطلِ جنگ و گریز بتوانند ادامه دهند.
   اگر امروز تظاهرات مقداری فروکش کرده بود دلیل شکست نیست؛ بلکه به دلیلِ خستگی فیزیکی است. تنها فرماندهان احمق هستند که سربازانشان را خسته میکنند.
   در اینکه حرکتها بسیار بهتر از ۸۸ بود؛ شکّی نیست. امّا هنوز هم حرکتها سازمان یافته نیستند. تظاهرات سازمانیافته به تظاهراتی گفته میشود که مردم را به گروههای مختلف تقسیم کرده و هر گروهی وظیفهٔ خاصی را به عهده میگیرد.
   در فیلمهای منتشر شده که بسیاری از آنها را دیده ام؛ رفتارها همگی تقریباً یکسان هستند. مردم «ایده آل» دارند ولی «اهداف مِیدانی» ندارند.
   چه بسا لازم باشد که یکی دو روز استراحت کنند. امّا اگر زیادی استراحت بکنند؛ باید گفت که شانس را از دست داده و شکست خورده اند.
   اگر در عرض ۱۳ روز شکست را پذیرفته باشند؛
   برای من بسیار تعجّب آور خواهد بود.

   حذف
 10. برای آزاد کردن زندانیان بازداشت شده تظاهرات اخیر بهترین کار، دستگیر کردن روس هایی است که در بوشهر به بازار بوشهر میایند. بعد در عوض آزادی یک روس میتونید رژیم را مجبور به آزاد کردن 1000 ایرانی کنید.
  بچه های مسولیین هم بد نیست.
  شروع کنید.

  پاسخحذف
 11. چند روزِ پیش یکی از خوانندگان گفت که ایذه آزاد شد. من هم پرسیدم که چه تعداد اسلحه بدست آوردید؟ دیگر پاسخی شنیده نشد.
  امروز خبر میرسد که در طی روز گذشته بیش از ۱۰۰ نفر را در ایذه دستگیر کرده اند.
  آدم چقدر میتواند به خودش دروغ بگوید؟
  اینکه پاسدارها و بسیجیها فرار کرده اند را که نمیتوان «فتح» نامید. همانهایی که فرار کرده اند وبا پاسگاههای نیروی انتظامی در ارتباط هستند و کنترل شهر را از طریق آنها در اختیار دارند. لذا آنهایی که فرار کرده بودند؛ خود را سازماندهی کرده و با نیروهای بیشتر برگشته و مردم را دستگیر میکنند.
  اینکه میگویم فرماندهان مِیدانی احمق هستند؛ به همین خاطر است.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. فقط اسلحه بدست اوردن که نیست، خیلی از لُرها همین الان مسلح هستن
   مشکل اصلی نبود سازمان یا حداقلی از رهبری به قول شما میدانی در بین مردمه. اگه رهبری وجود داشت که مردم رو ترغیب می کرد به کشتن جک و جونورهای سپاه و بسیج، اوضاع خیلی فرق می کرد.
   در ضمن مدفوع های خامنه ای ماله هاشون رو بیرون کشیدن:
   http://www.bbc.com/persian/iran-42569041

   http://www.bbc.com/persian/iran-42569242

   حذف
  2. آژیداهاک گرامی
   بگذارید «ایذه» را مثال بزنم تا ملموس باشد.
   فرض کنیم که خبر آزاد شدن ایذه درست بوده است (به نظر من درست نبوده است).
   یک شهر آزاد شده باید این پروتوکولها را اجرا کند:

   ۱- خلع سلاح تمامی ارگانهای رژیم از نیروی انتظامی گرفته تا سپاه و بسیج و دستگاه قضایی.
   ۲- دستگیری همهٔ عناصر شناخته شدهٔ رژیم و خانواده هایشان.
   ۳- آزاد کردن زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندانها.
   ۴- سازماندهی گروههای گشت مردمی.
   ۵- سازماندهی گروههای کمین در فاصلهٔ حد اقل ۱۰ کیلومتری خارج از شهر.
   ۶- تولید نفربرهای زرهی دست ساز با استفاده از کارگاههای صنعتی موجود.
   ۷- بازجوییهای بی رحمانه از عناصر رژیم که دستگیر شده اند برای کشفِ زاغه های مهمّاتِ سِرّی (محرمانه).
   ۸- فرستادن نیروی محدود مسلّح به شهر و یا شهرهای اطراف برای درگیر شدن با ارگانهای مسلّح رژیم برای کمک به دیگر شهرها و همچنین بدست آوردن تسلیحات بیشتر و مسلّح کردن مردم.
   اینها حدّ اقل کاهایی است که میتواند یک شهر آزاد شده را تعریف کند.
   آیا حتّی یک مورد از این ۸ مورد در «ایذه» به اجرا در آمده بود که بگوییم «ایذه» آزاد شده بود؟
   پس چرا اینهمه گنده گویی و خود فریبی؟
   من استراتژیست نیستم ولی به اندازهٔ یک افسر مِیدانی مسائل را میفهمم.

   حذف
  3. آژیداهاک گرامی
   فکر میکنید که چه تعداد از خوانندگانِ این وبلاگ آموزشهای ابزار سازی را که در این وبلاگ منتشر شدند را به گوش مردم درون میهن رسانیدند؟
   از من می پرسید؟ حتّی نه یک نفر.
   میگویند که «ری استارت» قهرمان شده است. آیا این قهرمانان در ایذه هم بوده اند؟
   آیا پس از فرار چند پاسدار و بسیجی؛ برنامه ای داشته اند؟ مطمئن باشید که نداشته اند. اینکه چند نفر به بانکها و ماشینهای خود پرداز حمله کنند و چند امامزاده و مسجد را آتش بزنند؛ برای شروع خوب است.
   امّا برای ادامه و حفظ دستاوردها چه؟ آیا برنامه ای دارند؟ .... مطمئن باشید ندارند. من این حرکات را تخطئه نمیکنم؛ بلکه میگویم باید باهوشتر باشید.
   دانش نظامیِ «مِیدانی» خود را افزایش دهید.
   من به خوبی میدانم که با اینکه مشتریهای نوشته های من در این چند روز اخیر زیاد شده است؛ امّا حتّی ۱٪ از آنها جدّی نیستند و از نوشته های من برای «جلق زدن» استفاده میکنند.
   فکر میکنید که من احمق هستم و با زیاد شدن تعداد کلیکها «خَر» میشوم؟
   نه؛ من «خَر» نمیشوم. به دنبال اینهم نیستم که بازهم بگویند: «پیش بینی کژدم درست از آب در آمد» و من هم ار این مدالهای قلّابی لذّت ببرم.
   تمامی تلاش من این است کهبگویم:
   اگر میخواهید کاری انجام دهید؛ نه تنها باید جدّی باشید؛ بلکه باید دانشِ مِیدانی خود را بالا ببرید.
   «جدّی بودن» و «دانِشِ میدانی» داراییهای شما هستند. اگر وجود نداشته باشند باید در سطلهای زباله دنبال غذا بگردید. اگر مقدارش اندک باشد؛ باید «جغول بَغول» بخرید و بخورید. امّا اگر زیاد باشد؛ میتوانید یک شهر را به معنای واقعی آزاد کنید.

   حذف
 12. درود بر کژدم
  من عقیده دارم ابرقدرتها به دلیل سرتر بودن همه جانبه بسیار در نفوذ در جهان سوم توانا هستند.
  آنها مستقیم در لایه های مختلف ایران نفوذ دارند.
  مستقیم بر سیاستمداران و ملایان بر لات ها و اوباش و نیروهای امنیتی و مسلح نفوذ دارند.
  علت اینکه مردم توانسته اند چندین روز شورش کنند چند دلیل است.
  1- مصمم بودن خود مردم جانبرکف
  2- میدان دادن به مردم توسط باندها و جناح های درگیر بر سرقدرت. احمدی نژاد و رئیسی و روحانی. چون خامنه ای رو به موته و جنگ سر قدرته
  3- پاسداران برای سرکیسه کردن ثروت ملی همیشه مدتی به مردم میدان میدهند تا وحشت سرتا پای خامنه ای را بگیرد بعد سرکوب می کنند و میلیونها دلار و امتیازات اقتصادی پاداش می گیرند.
  4- من عقیده دارم این رژیم دست نشانده است و ملایان میدانند عددی نبوده اند که با کمک سازمانهای جاسوسی غرب به قدرت رسیدند لذا هر چند وقت یکبار غرب با این شمشیر داموکلس میلیاردها دلار رشوه از سوی ملایان برای بقای خودشان دریافت می کند.پس از رد و بدل شدن دلارها در بانکهای سوئیس فرجه به ملا میدن.
  5- به علت اسلامی-پاناروئید بودن مردم ایران غرب سیاست دوگانه جالبی برای ایران دارد. چند دهه حکومتی روی کار می آورد که باطنی و علنی دوست غرب است و خر مراد خود را میراند و مردم رفته رفته همه مشکلات خود را در دوستی با ابرقدرتها می بینند . به اینجا که رسید رژیم دست نشانده ای مثل جمهوری اسلامی روی کار می آورند که باطنی دوست و نوکر ابرقدرتها است ولی در ظاهر مرگ بر آمریکا و... می گوید چند دهه هم مردم خوش خیال فکر می کنند حکومتشان مستقل است ولی بیش از سیستم قبلی مملکت را تقدیم ابرقدرتها می کند. به ابرقدرتها فحش میدهد ونوکری آنها را میکند.
  6- الان بدبختی مردم این است که تنها کشوری هستند که همه چیز ممنوع است! در زمان شاه و حتی کشور عقبمانده عربستان هم به اندازه ایران دیکتاتروی و ممنوعیت نیست! فقط ایران اینطور است. حالا اگر یک پینوشه هم روی کار بیاد مردم انگار سالها پیشرفت کردن چون پینوشه آدم کش و دیکتاتور سیاسی بود ولی مردم در بقیه چیزها آزاد بودند.

  به نظرم باید راهی پیدا کرد که ایرانی ها و غربی ها منافع مشترک بیشتری پیدا کنند. ترویج سکولاریسم و ترویج مسیحیت در ایران یک کار خوب بلند مدت است که میتواند در این راه موثر باشد.

  در مورد تظاهرات باید مردم این را طولانی کنند هرروز یا هر هفته بریزن بیرون.

  مبارزات مسلحانه در صورت وقوع باید موثر و کم خطر باشد از قبیل ترور های تمیز مثلا با تیر فرمانده سپاه را بزنند نه عملیاتی با خمپاره و بمب که اینجا را مثل سوریه کند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   بلند مدّت را ول کنید. در آن بلند مدت؛ هم جمعیت ایران ۱۷۰ میلیون میشه و هم ایران مانند غزّه غیر قابل سکونت.
   در آن بلند مدّت بزرگترین اقلام صادراتی ایران؛ برده و روسپی خواهد شد (سرمایه گذاری بر روی فقر).

   حذف
  2. در ضمن باید بگویم که ادامهٔ جنبش؛ ایران تبدیل به سوریه نخواهد شد.
   عراق و سوریه و مصر و تونس محصول جنایتکارانی مانند «بوش ـ اوباما» (مهره های گلوبالیستها) بودند.
   اگر مردم به خانه هایشان برگردند. دستگیریها نجومی خواهند بود. و آمریکای ترامپ اهدافش را از مسیر جنگ به پیش خواهد برد.
   زمانی که جنگها شروع شدند؛ خواهید دید که ایران چگونه به سوریه تبدیل خواهد شد.
   تمامی تلاش ترامپ این بود که با حمایت از این جنبش با کمترین هزینه ها این رژیم سرنگون شود و روسها مهره هایشان را از دست بدهند و در موضع صعف قرار گیرند.
   حال یکی ۲ ماهی صبر کنید تا ببینید که چگونه ایران را به عراق و سوریه تبدیل میکنند. آنروز افسوس خواهید خورد که چقدر اشتباه محاسباتی کرده اید.
   از ترس تبدیل به سوریه شدن؛ تبدیل به سوریه خواهید شد.

   حذف
  3. میگویند که وزیر امور خارجهٔ آلمان در مصاحبه با «اشپیگل آنلاین» گفته است که «شعار نه غزّه؛ نه لبنان» باید اجرایی شود.
   آیا اظهارات او به معنی دفاع از «جنبشِ دل به دریا زدگان» است؟... به هیچ وجه.
   این شخص میگوید که «انگل فرزانه» بساط حماس و حزب الله را برچیند تا پول کافی برای خرید از آلمان داشته باشد. وگرنه مشتری تغییر رژیم نیست. به تخمش هم نیست که چه بلایی سر مردم ایران بیاید. به همین خاطر شعار مردم ایران را که برای ایرانیان معنی دیگری دارد را از محتوای ایرانی آن خالی کرده و به «لجنزار مطامع آنگلا مرکل» تبدیل میکند.
   من خبرها را اینطوری میخوانم.

   حذف
 13. میگویند که سپاه قدس توانسته است حدود ۲۰۰ هزار نفر را در عراق و سوریه آموزش نظامی داده و سازماندهی کند.
  ذهنهای کوته فکر از این نیروی ۲۰۰ هزار نفره برای خود «هیولا» درست کرده و رژیم نیز بر طبل تبلیغات میکوبد تا این «هیولا» را بزرگتر نشان دهد.
  من نمیگویم که این ۲۰۰ هزار نفر وجود ندارند. من میگویم که قضیّه اندکی پیچیده تر است.
  مردم سوریه و عراق در بدبختی زندگی میکنند؛ فساد و غارت تا خرخره بالا آمده است و جوانان به جز تبدیل شدن به پیچ و مهره های ماشین جنگی راه دیگری برای امرار معاش ندارند.
  امّا این ماشین جنگی «هزینه» دارد و روزانه به طور متوسّط باید حد اقل ۴۰ دلار برای هر فرد هزینه شود. این هزینه ها غیر قابل بازگشت هستند. تنها کافی است که منابع درآمد رژیم به شدّت بسته شوند. تا هم این ۲۰۰ هزار نفر ناپدید شوند و هم اینکه رژیم حتّی از پرداختن حقوق نظامیان رسمی عاجز شود و حتّی قدرت نگهداری و تعمیرات پادگانهای درون ایران را نیز نداشته باشد.
  لذااز نظر من با توجهه به سیاستهای کنونی آمریکا؛ این ۱۰۰ ها هزار نفر؛ تنها نقش ممستراح» را بازی میکنند که پولهای مردم ایران به شکل مدفوع این ۱۰۰ ها هزار نفر به آن ریخته میشود.
  اگر اکنون پولی برای زنده کردن دریاچهٔ آذربایجان وجود ندارد؛ در شرایط تحریمهای سنگین؛ حتّی همین چندرغاز بودجه هم به صفر تبدیل خواهد شد.
  من نه تنها این موجوداتِ چند ۱۰۰ هزار نفری را هیولایی بر علیه مردم ایران نمیبینم؛ بلکه آنها را «طنابِ دار اقتصادی» بر گردن رژیم انگلهای صفوی میدانم.
  از این هیولای قلّابی نترسید. با اعمال تحریمها از تعداد آنها به شدّت کاسته خواهد شد.
  حتّی همان قشر نیمه مرفّهِ «ازدواج سفیدی» نیز وضعیت اقتصادیشان نا بسامان خواهد شد و چه بسا به «جویندگان غدا در سطل آشغالها» تبدیل شوند..
  وضعیّت اقتصادی دل به دریا زدگان نیز به مراتب بدتر خواهد گردید.
  اگر پس از اثر بخشی این تحریمهای کمر شکن؛ زمانِ منظقی برای جنگ آماده شود؛ همهٔ ایرانیان و ساکنین ایران؛ به نقطهٔ بی بازگشت خواهند رسید.
  من اینگونه به مسائل نگاه میکنم. اهل خود فریبی و دیگران فریبی نیز نیستم.

  پاسخحذف
 14. دولت ترامپ در نظر دارد کمکهای مالی به تشکیلات خود گردان کرانهٔ باختری و همچنین دولت لبنان را قطع کند. قطع کمکها به تشکیلات خودگردان فلسطین و دولت لبنان؛ آنها را به سوی وضعیت وخیمی سوق خواهد داد و این تازه آغاز کار است و میتواند بسیار فراتر رود.

  پاسخحذف
 15. پروندهٔ سرکوبهای رژیم کثیف شیعی ایران برای نخستین بار به شورای امنیّت رفت.
  آیا پروندهٔ رژیم اسلامی ـ حرمسرایی ترکهای عثمانی؛ پروندهٔ دوّم خواهد بود؟

  پاسخحذف
 16. دو نکته یکی روسیه خواهان تشکیل جلسه غیر علنی قبل از جلسه اصلی شده یکی هم اختلاف اروپا با امریکا هست به نظر اروپاییها مساله ماندگاری نیست

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   نه اینکه اروپاییها فکر میکنند که ماندگار نیست؛ بلکه اروپاییها تلاش میکنند که «ماندگار» نباشد. اروپا دشمنِ پنهان‌ «جنبشِ دل به دریا زدگان» است.

   حذف
  2. شما به اروپا نگاهی بیندازید؛ همهٔ اوباشان اسلامگرا در اروپا لانه کرده اند. این امر تصادفی نیست؛ بلکه بسیار عمدی است.
   روی اروپا به عنوانِ «دشمنِ پنهان» حساب باز کنید.

   حذف
 17. کژدم گرانی با عرض درود.کژدم با درخواستی که آمریکا برای تشکیل شورای امنیت کرده همه مطمئن هستن که
  حداقل پوتین هر قطعنامه ای رو بر علیه ایران وتو کنه حتی خودش هم با گفتن اینکه کشوری نباید در مسائل ایران دفاع کنه اینو به همه گفته بود که قرار نیس اتفاق خاصی توی شورای امنیت بیفته،ولی الان با پذیرش این شرط که باید جلسه پشت درهای بسته باشه به نظر من البته داره به آمریکا اینو میگه که با پذیرش شرط های خاصی از طرف آمریکا حاضره با انقلاب ایران موافقت کنه.نظر شما چیه آیا پوتین از این حرفش نقشه ی خاصی داره یا نه.کلا نظرتون درباره ی این جلسه و نتایجش چیه؟پیروز و سربلند باشید

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   «جیرجیرک فرزانه» و تمامی ارگانها و باندهایش برای روسیه نقشِ «مُهره ها» دارند.
   امّا روسها با آمریکا مشکلات بزرگی دارند که یکی از آنها اجرایی شدن تحریمهای گسترده است که تصویب شده اند.
   روسها «عقب نشینی تاکتیکی» کردند.
   این جلسه علنی برگزار شد و روسها نتوانستند آنرا به «جلسهٔ محرمانه» تبدیل کنند.
   پاسخ بقیّهٔ سوالاتتان را در پاسخ به خوانندهٔ دیگری که اسمش را «خوانندهٔ آبَکی» میگذارم داده ام.
   امّا مهمتر از اینها مصاحبهٔ «مایک پنس» با یکی از گزارشگران «فاکس نیوز» بود که در رادیو فردا منتشر شد.
   گزارشگر تمامی تلاش خود را کرد تا تاکتیکهای عملی دولت ترامپ را از زیر زبان مایک پنس بیرون بکشد. امّا مایک پنس نَم پس ندارد.
   امّا مایک پنس به «جنبشِ دل به دریا زدگان»؛ یک پیام آشکار داد:
   ما به شما کمک خواهیم نمود تا رژیم را سرنگون کنید؛ به شرطی که به مبارزاتتان ادامه دهید و به خانه هایتان برنگردید. در ضمن این کمکها را حواله به پیشرفت جنبش و نیازهای مشروط نمود امّا نوع و کیفیّت این کمکها را «محدود» ننمود و برعکس «باز» گذاشت.
   لذا از سخنان مایک پنس میتوان فهمید که راه برای «کمکهای نطامی» و حتّی «مستشار و سازمانده» هم باز است.

   با دقّت گوش کنید و نه مثل آن خواننده «آبکی»:

   https://goo.gl/g11LmB

   حذف
 18. کژدم جز یه بیانیه آبکی چکاری از دستشون برمیاد چرا امریکا اینقدر اصرار داشت و ایا موافقت روسیه با این نشانه عقب نشینی روسیه است یا نه

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   تعجّب نمی کنم که شما و امثال شما یا «آبکی» فکر میکنید و یا در فکر بی ارزش جلوه دادن این نشست با نام «نشست اضراری شورای امنیت» هستید. با وجود فرانسه (نمایندهٔ اتحادیهٔ اروپا) که دشمنِ پنهانِ این جنبش است و روسیه که دشمن علنی این جنبش است و چین که دشمن دیگرِ این جنبش است؛
   چه انتظاری از بیانیّهٔ نهایی دارید؟
   آنچه که مهمّ است کشانیده شدن ماجرا به این نهاد است و اینکه دولت ترامپ از هر وسیله ای برای کمک به جنبش استفاده خواهد کرد.
   در ضمن این نشست برای «جنبشِ دل به دریا زدگان» پیام مهمّی داشت و دشمنان برون مرزی خود را بهتر شناختند.
   مسئلهٔ مهم دیگر اینکه برای رژیم انگل فرزانه پرونده سازی شد.
   اگر این نشست مهم نبود؛ رژیم ایران و روسها تلاش نمیکردند که برگزار نشود.

   حذف
 19. خوانندگان گرامی
  یکی از مسائل مهمی که در روزهای اخیر برای من روشن شد؛ اینکه سازمان مجاهدین خلق در جنبش دل «به دریا زدگان» به هیج وجه «حضورِ مِیدانی» ندارد.
  حتّی بشکن و بالا بندازهای «توئیتری» نیز به جز پخش ویدیو و «جلق سیاسی» کار دیگری انجام نمیدهند. نیروهای «مِیدانی» جنبش نیز از این رسانه ها برای انتشار ویدیوها و یا خبر رسانی و شبکهٔ ارتباطی استفاده میکنند و از طرف «بشکن و بالا بندازها» و دارو دسته های «جلق زنان» هیچگونه پشتیبانی نمیشوند.
  شاهد قضیّه این است که در همان روزهای آغازین؛ شیوهٔ مؤثر متوقّف کردن نیروهای موتوری رژیم را منتشر کردم. در ضمن میدانم که هواداران مجاهدین این وبلاگ را میخوانند.
  اگر سازمان مجاهدین در عرصهٔ مِیدانی در جنبش حضور داشت؛ باید شاهد پنچر شدنِ دهها نفر بر نیروهای سرکوب می بودیم.
  هیچ لزومی هم نداشت که نام کژدم را هم بیاورند؛ کافی بود که تصاویر و نوشته را کپی کرده و به عنوان «آموزش» به میان جنبش میبردند.
  ماجرای «گردانهای شورش» نیز که «حاضر حاضر حاضر» میگویند نیز یک ترفند تبلیغاتی است. چنین گروهها و گردانهایی یا اصلاً وجود ندارند و یا اینکه این گردانها تعداد نفراتشان از «یک نفر» بیشتر نیست و برای کمکهای مالی آمریکا و فریب آمریکاییها؛ از این ترفند استفاده میکنند تا خود را «کنتراتچیِ خوب» جا بزنند.

  پاسخحذف
 20. https://www.radiofarda.com/a/tillerson-iranian-protest/28958916.html
  درود
  کژدم چطور میشه که وزیر خارجه ی ترامپ این سخنان احمقانه رو به زبون میاره ؟
  فکر نمی کنم دور دوم ریاست جمهوری ترامپ این موجود توی پستش باقی بمونه.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. آژیداهاک گرامی
   این سخنان احمقانه نیستند. دیپلماتیک هستند.
   وقتی میگوید که رژیم ایران به جامعهٔ جهانی گوش میدهد منظورش این است که یا بروند و یا کاری میکنیم که مجبور شوند گوش کنند.
   بخشهای عملیّاتی حمایت از جنبش به دیپلماتها ربطی ندارد. تیلرسون در حال پاسخ دادن به موضع روسیه و فرانسه و چین است. تا زیاد ذق و وق نکنند.

   حذف
 21. با تسلیت به سرویسهای سیا و مخفی اسرائیل و بن سلمان و مجاهدین و سلطنت طلبها و شبکه من و تو و کژدم....یه سری جون ناآگاه رو طعمه خودتون کردین ...بچه اتون نیومده مرد

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. بله واقعاً راست گفتید. همه جا در تظاهراتها نام مرا صدا میزدند. من به مردم گفتم بیایید بیرون؛ آمدند. بعد گفتم نیایید بیرون؛ رفتند نشستند خانه.
   عدّهٔ دیگری هم فریاد میزدند مجاهدین بیایند و یا بن سلمان بیاید.
   شماها هم که کاسه لیس روسها هستید. اینرا حتّی خودتان هم میدانید. زمانی که خودتان نوکران روسیه هستید؛ به دیگران تهمت نزنید.

   حذف
 22. کژدم اینکه مجاهدین حضور نداره که فاجعست پس مردم کف خیابان چه کنند راستش با این گفتت یه مقدار نا امید شدم

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. واقعاً خیلی فاجعهٔ بزرگیه. البتّه برای مجاهدین.

   حذف
  2. الآن یک مسابقهٔ بزرگ «سخنرانی» و «بیانیّه» و «توئیت» و ... راه افتاده و همهٔ این موجودات میخواهند با همان یاوه سراییهاو شیوه های قدیمی با هزینه کردنِ «گوز» (سخنرانی؛ بیانیّه؛ وضعیّت سنجی شمارهٔ ۲۸۵۶۵۴۹ و شعر و کُس شعر) رهبران و قهرمانان جنبش بشوند.
   خاک بر سرشان که فکر میکنند مردم خر هستند. واقعاً فاجعه است. آخر سرهم میگویند:
   آقا اینکه ما را رهبر نمیدانند؛ پس معلومه که توطئه است.

   حذف
 23. کژدم من مجاهدین رو نمیدونم ولی مطمئنم خیلی هم این اعتراضات بی یاور و لیدر نیست درسته هنوز موفقیت چشمگیر نداشته از نظر شما چیه مردم ایا واقعا بدون لیدر اموزش دیده هستند یا لیدر هست اما از گروه های دیگه

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   فکر میکنم که نظر خودم را گفته ام. در آغاز از طرف «دول واپسان» جرقّه خورد. آنها میخواستند مردم مالباخته و ناراضیان دیگر را برای ساقط کردن دولت امام حسن وارد میدان کنند. امّا کنترل از دستشان خارج شد.
   جنبش در شرایط کنونی «جَنگلِ مولا» است.
   ایرانَ کنونی پُر از «میکرو فرهنگها» است منظورم «خُرده فرهنگها» نیست و به معنای واقعی منظورم «میکرو فرهنگها» است. هیچ یک از این «میکرو فرهنگها» دارای یک نظریّهٔ و فرهنگ سیاسی منسجم نیستند. لذا رهبریها نیز «میکرو رهبری» هستند.

   حذف
 24. کژدم گرامی واقعا فکر نمی کردم همچین آدمی باشی،چندین ساله که دارم نوشته هاتو دنبال میکنم این چند روز برای هرکانالی که پیدا میکردم نوشته های اخیرتو میفرستادم ولی هرچی فک میکنم نمیتونم با خودم کنار بیام که ببینم این همه سال داشتم عمرمو تلف میکردم،آخه اگه به حرف و حدیث بود که همه ی ما میدونیم همه میدونیم که کار این نظام تمومه و اگه انقلاب مردم شکست بخوره جنگ میشه مهم اینه که همه باهم باشن و هرکسی هرکاری ازش برمیاد برای کشورش بکنه ،من وقتی به این فراخوان های احمقانه و بی هدف نکاه میکنم که نه هدفی داره نه پیروزی داره از تمام وجود برای این جنبش گریم میگیره که چرا نباید الان که این فرصت پیش اومده یه نفر باشه که حداقل بتونه دوتا آدمو کنترل کنه چرا برای هرفراخوان هدفی مشخص نمی کنن،و اخر افکارم به تو میرسه که از همهی این ها بر میای و اینجا نشستی و اما و اگر میکنی اگه واقعا مردی الان بیا وسط الان یه کانال تلگرامی چیزی بزن که بتونی مردمو درست هدایت کنی که انرژی این مردم هدر نره،خب آخه تو که میتونی این جنبشو موفق کنی چرا نشستی و فقط نگاه میکنی بابا تو دیگه از چی میترسی تو که ایران هم نیستی،تو که همه ی راه های موفقیت یک انقلابو میدونی و میتونی این مردمو(حداقل تعداد کمیشو)هدایت کنی چرا دست روی دست گزاشتی

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. راستی؛ تلگرام مال کیه؟ شنیده ام که مال «روسها» است. حالا میخواهید که از سفارت سایبری روسیه؛ به حیات خلوت جنوبی اش شلّیک کنید؟
   تا حالا که اینهمه به همهٔ کانالها فرستادی؛ چند تا طایر پنچر شد؟ چند دستگاه موتور سیکلت و نفر بَر نیروهای ویژه چپه شد؟ من که چیز زیادی آموزش ندادم؛ فقط سیستم کارآمدی که مردم مشابه آنرا در سال ۸۸ دیده بودند آموزش دادم.
   مردم هنوز میترسند که ایران مثل سوریه و لیبی میشه. ولی نمیشه. مردم بانک آتش میزنند؛ سنگپرانی میکنند؛ تن به تن میجنگند؛ امّا وقتی بگویی که باید مسلّح شوید و به پایگاههای نظامی حمله کنید؛ تو میزنند. چطوری میشه که بهشون فهموند؟ نظر من اینه که نمیشه.
   اگر طلایی ترین حرفها را بزنی و هیچکس اهمیتی ندهد؛ چه فرقی دارد که لال باشی؟ مزخرف بگویی؟ و یا ساکت باشی؟
   مردم هنوز آمادگی ندارند.
   رهبری «ری استارتی» ها هشدار داده است که پس از ۴۸ ساعت ۱۲۰ نیروی رژیم را خواهند کشت.
   ۴۸ ساعت که سهل است؛ ۲ ماه صبر کنید تا ببینید که چند نفر را خواهند کُشت؟
   دستوری که اجرا نشود به شعار توخالی تبدیل میگردد.
   کسی میتواند دستور دهد که «سرباز» داشته باشد. سربازی که دستور را اجرا نکند؛ در سَرِ بزنگاه همه را به کُشتن میدهد.

   راستی من چندتا سرباز دارم؟

   هیچ نَفر

   حذف
  2. اگر شما خوانندهٔ قدیمی باشید؛ حتماً یادتان است که وقتی داعش حمله کرد. من گفتم که پیشمرگه ها نمیتوانند با آنها بجنگند. به ترمهٔ قبای ناسیونالیستهای کُرد برخورد. یادتان می آید که چندین بار ارتش عراق و حشد الّشبی به موصل و انبار حمله کردند و مثل حشرات فرار کردند؟ من چه گفتم؟ باز هم گفتم که نمیتوانند. توانستند؟.... نتوانستند. امّا زمانی که ترامپ بر سر کار آمد؛ یکی پرسید که آیا حالا میتوانند؟ من گفتم بله؛ .... این تو بمیری از آن تو بمیریها نیست. البتّه این ارتش عراق و حشدالّشعبی نبود که توانست؛ بلکه این ژنرال متیس بود که توانست.
   زمانی که رفراندوم استقلال کردستان برگزار شد؛ من تبریک گفتم. با اینکه آمریکاییها گفته بودند که این کار را نکنید؛ زیرا کمک نخواهند کرد. من دچار اشتباه محاسباتی شدم. زیرا فکر کردم که پیشمرگان کردستان عراق برای هَر پِی آمد نظامی آماده هستند. امّا آماده نبودند. ۱۴ سال خورده و خوابیده و اموال کردستان را رهبران فاسدشان غارت کرده بودند.
   زمانی که مثل سوسک از برابر حشد الّشعبی فرار کردند؛ گفتم که ماجرای کردستان برای من دیگر تمام شد. زیرا دیدم که اینها حتّی پس از ۱۴ سال و داشتن آموزشهای نظامی بهتر و تسلیحات بهتر هنوز هم که هنوز است آماده نیستند و فکر میکنم که ۲۰ سال دیگر نیز آماده نخواهند بود. پس ولشان کُن.
   چرا کُردهای سوریه توانستند؟
   برای اینکه متّحد تر بودند و جنگاور تَر. آمریکا نیز بر روی آنها سرمایه گذاری کرد.
   اگر میخواهید پیروز شوید؛ مثل کُردهای سوریه آماده و متحد باشید. با هزاران «میکرو فرهنگ» و ذهنهای سرگردان و عدم توانایی رزمی و عدم باور به جنگیدن؛ هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

   حذف
 25. https://www.radiofarda.com/a/28959385.html قاتل مادر قحبه رو درمان میکنن بعد که هارتر شد ولش کنن باز به جون ملت فردای سرنگونی کفتارهای عمامه دار سفارت المان رو باید طویله کرد امثال سمیعی دیوث رو هم توش بست به گاری

  پاسخحذف
 26. با درود، عدم سازماندهی و بی میلی به مبارزه نظامی نوید پیروزی بر رژیم ایران نیست، اما با وجود این چنین وضعی نشان دهنده به گور رفتنی بودن این حاکمیته در اولین طوفان خارجی هستش.. عاقلانه هستش که افراد کثیف حاکمیت که قادر به دیدن 10 سال بعد باشند در اولین فرصت با خانواده و ثروت بزنند به چاک، اما شمن میهن دوست، هر کاری میکنم نمیتونم از این نظریه رها شم که این همه سازماندهی در اکثر ایران نقاط ایران که چه داخلی باشه چه خارجی و چه معجونی از هر دو (که به خودی خود بد هم نیست) تماما و مخصوصا در برنامه تلگرام و کانال های شبه سیاسی ان تظاهرات مسالمت‌آمیز رو تبلیغ و یا اجرا میکنند،(نهایت خشونت و اموزش کاربردی ریختن گازوییل برای سر خوردن موتور سواران رژیم بوده) میکرو فرهنگ ها(که البته درست هم میفرمایید) به این صورت، تصادفی منسجم نمیشند(گویی که کسی بگه داعش رو مسلمانان طراحی کردند!اگر چنین ذهنی داشتند تا قبل از داعش یک گلی به سر مملکت خودشون میزدند) اگر صرفا داخلی باشه جور درمیاد چون ارام کردن و در صورت نیاز سرکوب شدید افراد غیر مسلحی که نتونستند حتی یک بقالی رو تا 24 ساعت پس از تصرف نگه دارند خیلی راحته و اگر خارجی باشه و یا حتی داخلی غیر حکومتی با فدا کردن سربازان بی سلاح! داوطلب!! برای مظلوم مورد خشم قرار گرفتن توسط حیوانات جمهوری. تا امریکا و متحدانش بتونند در مقابل اربابان حکومت ایران و شرکت! های تجاری اروپا ضمینه ساز اخلاقی تحریم همه جانبه پتیاره گان و در صورت نشان دادن خاصیت یا شجاعتی حمایت ارسال سلاح یا حتی منطقه پرواز ممنوع باشند، اگر این مورد دوم هم درسته با فدا کردن ازادگان ایران همراهه اما بازم بهتر از هیچی هستش! تنها مشکل واقعیش اینکه نظریه هست و ممکنه درست نباشه و هیچ عقل هوشمندی پناه این سرمایه گذاری ها نباشه!!، فعلا که بی کله و بدون سلاح و محافظی دست و پا رو برای زدن حیوانات درنده در قفس های باغ وحش میبرند و هر از گاهی پاچه شلوار یا استین لباسی به پنجه یا دندون انها گیر میکنه.....

  پاسخحذف
 27. حق با شماست،راستش اون لحظه خیلی عصبی بودم که این انرژی میتونه چقدر مفیدتر سازمان دهی بشه و داره هدر میره.واقعا مردم ایران هنوز آمادگیشو ندارن،ولی دیگه کی؟مگه برای ترامپ اصلا مهمه که مردم آمادگی دارن یا نه؟اینقدر گوساله ان که نمیفهمن آینده ی خودشونه نه ایران،قتی شب اول رفتم دوست داشتم به جای زدن مامورها مردم احمقی که داشتن نگاهمون میکردنو بزنم،که اصن به تخم چپشونم نبود که ما داریم برای آزادی اونا جون میدیم،یه مشت بی شرف که فقط داشتن کتک خوردنه ما رو ببینن،به هرکی میگفتم بریم اسلحه اون بی ناموسو بگیریم میگفت نه نه اینطوری دیگه میگیرنمون حتما به هرکدومشون که داشتن فیلم میگرفتن میگفتم بیاین یه لبخند احمقانه میزدو میرفت!!!!! وقتی با دست خونی اومدم خونه زار زار داشتم گریه میکردم که چرا اینا اینقد بی غیرتن مگه اینا همونایی نیستن که هر سوراخ موشی که پیدا میکردن بیانیه ی سیاسی ضد آخوندا صادر میکنن کو پس،تو اینترنت دنبال نارنجک درست کردن گشتم تا چندتا ترقه درست کنم بزنم به اینا شاید دوتاش روحیه بگیرن بیان،رفتم توی شهر پرنده هم پر نمیزد همه جا زدن،فقط میخوام یه کاری بکنم فقط میخوام از اینجا فرار کنم از این کشور ترسوها فرار کنم،فقط یه سوالی از شما استاد خودم دارم به نظرت ترامپ چقدر طول میکشه تا بخواد به ایران حمله کنه توی دور اول ریاست جمهوریش یا دور دومش؟فقط میخوام ببینم برای فرار از ایران چقدر وقت دارم دیگه حالم از اسم ایرانی جماعت به هم میخوره.ممنون

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   نمیگویم این آخرین فرصت بود. امّا باز هم هیچکس درسی نیاموخت. برخی میگویند که اصلاح طلبان رسوا شدند. اگر مردمانی اینقدر کودن باشند که از هر ۱۰ سال به ۱۰ سال ماهیت نیروها ر و احزاب را بفهمند؛ برای شناختن ماهیت ۲ گروه شاید ۳۰ سال تلف شود.
   وقتی یک نفر از راه می رسد و یک فرهنگ آسمان ریسمانی میبافد و عدّهٔ زیادی این آسمان ریسمانها را باور میکنند. این اوج بدبختی است.
   شاید از خودتان بپرسید که چگونه میشود که کسی باور کند «زرتشت» همان «ابراهیم» بوده است؟ ولی میبینیم که عدّه ای باور میکنند.
   چگونه میشود به اسلامی باور داشت که نه محمد را «رسول الله» میداند؛ نه قرآن را وحی میداند؛ نه امامان شیعه را قبول دارد؛ امّا اسلامی عاری از قرآن و رسول و امام را میبافد و تبلیغ میکند و بدتر از همه خودش را شیعه میپندارد؟ بدتر از همه اینکه بافتنی هایش مشتری هم دارند.
   چگ.مه میشود که کسی از حکومت نخبگان و به قول خودشان از «آریستو کراسی» سخن بگوید و وقتی اسم نوابغ را میبرد؛ «شکسپیر» هم «نابغه» میشود. در حالی که اکنون شکسپیر تمامی آثارش زیر سوال هستند که «خودش ننوشته است» بلکه پول داده برایش بنویسند.
   ولی میبینید که چنین آش شله قلمکاری مشتریانی دارد.
   در بارهٔ پرسش آخرتان که چه زمانی آمریکا به ایران حمله میکند؟ باید بگویم زمان مشخّصی از جنس هفته و ماه و سال ندارد. بلکه «زمان منطقی» است. به عنوان مثل همین جنبش اخیر فرصتی به آمریکا داد تا ضرباتی را بر پیکر رژیم بنوازد. احتمالاً تحریم صدا و سیما در راه است. ضربات سنگین دیگری نیز در راه هستند. زمانی که برآیند این ضربات؛ رژیم را به پیسی برساند؛ ضربات نهایی را فرود خواهند آورد. چه مستقیم و چه غیر مستقیم.
   حدس من این است که در سال سوّم ریاست جمهوری ترامپ؛ برخورد نظامی با ایران آغاز شود. تا آن زمان؛ ضربات سنگین اقتصادی خواهند بود.
   در ضمن فکر میکنم که آمریکا و کشورهای عربی؛ سازمان مجاهدین و «ری استارت» را از جرگهٔ «اپوزیسیون» اخراج کنند.

   حذف
 28. با درود مجدد سوالی برای حال ساکنین ایران دارم(با بقیه دنیا کاری ندارم) کژدم چی شد که با گسترش فرهنگ و تمدن و دانش با توجه به افق پرسشم کذایی! روحیه وطن پرستی و آزادگی و فدا شدن برای انها تقریبا از بین رفته یا خیلی شهرنشین و منفعت طلب شدیم یا مثل اجداد رو درختمون بی تفاوت به وضع موجود؟ به نظرم تنها و مهم ترین دلیل سروری امریکا(که با توجه به وضع یک میلیارد و اندی مسلمان و چین و روسیه و اروپا Old school پول پرست، امیدوارم سایه اش حالا حالا رو سر دنیا سنگینی کنه!) بعد خلق رویا، زندگی و فرهنگ امریکایی با اجازه به حمل و خرید(قانونی) سلاح به آنهایی که میخواهند هنوز حس شجاعت و جنگاوری و در صورت دفاع توانا، این حس و فرهنگ را تا حدودی زنده نگه داره، شاید شوخی به نظر بیاد اما ممنوعیت حمل سلاح و کشتن چنین روحیه ای اخرین ضربه کاری به حیات درونی امریکاست،، همون ناشناسی هستم که از اینده پوچ هدر رفتن خون های مردم کمی پریشانم و درهم براتون از نظریه حمله بی سلاح به قفس حیوانات درنده نوشتم، میخواستم بگم منظورم از کلمه سرمایه در اخر گفتار، هزینه بود.. هر ندا اقا سلطانی چه 88 و چه 96 از بدترین دشنام ها و گلوله های سربی برای ساکنین ایرانی که اندک شرافتی و وجدانی براشون باقی مونده، بدتره..

  پاسخحذف
 29. با درود، میخواستم بپرسم که این مایکل دی آندریا ملقب! به شاهزاده تاریکی یا آیت الله مایک کی هست که جدیدا مد شده او را شاهزاده جنگ و دسیسه چینی علیه نوکران روسیه(رژیم اسلامی!) در دولت امریکا نام میبرند؟ اگر راست باشه! خدایان پشتیبانش باشند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   فقط اینرا میدانم که این شخص ۱۰۰ ها نفر افراد القاعده و طالبان را کشته است. شاید آخرین عملیّات مهم او کشتن بن لادن بوده باشد.
   اکنون میز ایران را او فرماندهی میکند.

   حذف
 30. کژدم. مدتی است می خواستم دو اشتباه محاسباتی را بهت تذکر دهم. ولی ننوشتم. حالا می نویسم. یکی توجه بیش از حد به مجاهدین و اینکه ال هستند و بل هستند. بابا مجاهدین سال 60 تموم شدند رفتند پی کارشان. دنبال نخود سیاه می گردی؟ یارو چهل ساله کوچکترین مصاحبه ای با رادیو پشت کوه هم نکرده. نه عضو گیری کرده ، نه کادر سازی کرده نه تبلیغی نه هیچی. سی ساله و چهل ساله ها هم فقط نقش انها را در جنگ ایران و عراق به شکل خیانت شنیده اند.هیچ اطلاع و اگاهی از انها در ذهن جوانهای امروز نیست. رهبرشان را هم مثل امام غایب کردند که معلوم نیست مرده یا زنده هست.تو این سازمان دنبال چی می گردی. انها سالهاست شبیه فرقه حسن صباح قلعه نشین شده اند.بسیار فرقه ای و متحجر و عقب مانده.از تو که شمن هستی بعید است اینگونه دیدن! اما در خصوص مسلح شدن مردم، کاری بسیار خطر ناک است و واقعا عملی نسنجیده .حریف تا بن دندان مسلح است. و کاملا بی رحم. مردم بیچاره چگونه دست به تفنگ بشوند. کسی دنبال دریای خون نیست. ما گفتیم امریکا اگر راست می گوید که کاملا دروغ می گویند خودش یک درگیری مختصری بوجود بیاورد تا مردم دلگرم شوند و انگاه دست بکار شوند. اگر قرار است مردم خودشان با اسلحه نداشته و ارتش نداشته وارد شوند ، پس امریکا سر خر است. بروید بروید ما از پشت شما را داریم!! بله از پشت ما را دارند. سالهاست از پشت ما را دارند!! تو دیگه کی هستی بابا.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   همهٔ نشانه های ظاهری از این جکایت داشت که سازمان مجاهدین؛ یک سازمان جدّی و دارای کادرهای آموزش دیده است.
   ۱- توجّه خاص رژیم بر روی مهار سازمان مجاهدین.
   ۲- توجّه کشورهای عربی به این سازمان.
   ۳- توجهه آمریکایی ها به این سازمان.

   امّا در این ۹ روز اخیر دیدیم که «ایران پرس نیوز» که هیچ ادّعایی هم ندارد؛ بسیار پر حجم تر از سازمان مجاهدین به انتشار اخبار پرداخت.
   شما در این ۹ روز گذشته هیچ چیزی در وبسایت سازمان مجاهدین پیدا نمیکنید ارزش مبارزاتیِ مِیدانی داشته باشد. همه اش فقط انتشار اخبار بود.
   انتظار از آمریکا که در ۴ روز از آسمان چترباز و اسلحه بریزد؛ اندکی انتظارِ ناپخته ای است.
   هر زمان مردم ایران توانستند مبارزات و انسجام خود را به سطح کُردهای سوریه برسانند؛ مطمئن باشید که سلاح و مستشار از آسمان خواهد بارید.

   حذف
  2. من به عربستان سعودی و آمریکا پیشنهاد میکنم که در رابطه با سازمان مجاهدین بی خیال شوند. ارزش وقت تلف کردن و حمایت مالی ندارند.

   حذف
 31. کژدم احساس میکنم بدبین شدی اما به نظر من موج دوم اعتراضات شروع خواهد شد شنیده ام دو صندوق بازنشستگی ورشکست شده و تامین اجتماعی هم در شرف ورشکستگیست و رژیم هم آه در بساط ندارد در مورد ری استارت هم باید تا پایان اولتیماتومش صبر کنیم ببینیم چه می کند

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی

   من نه امیدوارم و نه نا امید.
   اینجا برای کمک کردن نشسته ام.

   حذف
 32. ۶ ماه پیش مقاله ای کوتاه و تحلیلی نوشتم. عنوانش این بود: «پروژهٔ تغییر رژیم ؛ .... شوخی؟ ... یا جدّی؟»

  https://goo.gl/HSRGiF

  از وزن کشی سخن گفتم. سازمان مجاهدین فکر میکرد که وزنهٔ سنگینی است و نیاز به وزن کشی ندارد. بقیّه نیز در وزن کشی اولیّه که بیشتر مانند امتحانات وسط سال تحصیلی بود در همان ابتدا «رفوزه» شدند. جالبتر اینکه هیچ یک از اصلاح طلبان و سبزاللهی ها در آن وزن کشی اوّلیه شرکت نداشتند. لذا راه مشخّص شد:
  «اصلاح طلبان و شارلاتانها دشمنان پروژهٔ سرنگونی رژیم اسلامی هستند».
  آیا فهمیدن این معادله سخت بود؟ ... نه.... نبود.
  تا اینکه پس از ۶ ماه؛ آنهایی که فکر میکردند یال و کوپالی دارند نیز در همین ۱۰ روز اخیر «رفوزه» شدند. بزرگترین شاگردِ تنبل کلاس؛ فربِه ترین آنها بود که با نمرهٔ «صفر» رفوزه شد یعنی سازمان مجاهدین خلق.
  امّا بقیّهٔ شگردان؛ نهایت دست آوردشان آتش زدن چند بانک و تکیه و حسینیّه بود و حد اکثر تحمیل تلفات ۱۰ نفره به نیروهای سرکوب رژیم.
  امّا همهٔ شاگردان به طور احمقانه ای به شایعات و پروپاگاندای رژیم مبنی بر اینکه «حشد الّشعبی» را برای سرکوب به ایران آورده اند؛ به خیالِ اینکه «افشاگری» میکنند دامن زدند و خواستند بگویند که رژیم از سرکوب ناتوان شده و از خارج نیرو آورده است. تنها من بودم که گفتم «یاوه» است.
  من به راستگو بودن و «راستگو ماندن» وفادارم.
  در «هنر جنگیدن» نیز در زیر عنوان «هماهنگی فرماندهی با نیروها» این مسئله را توضیح داده ام. فرماندهی که به سربازانش دروغ بگوید؛ شکست خواهد خورد.

  من هیچ ادّعایی نداشتم و ندارم و به هیچ حزب و سازمانی وابسته نیستم. امّا «آیین ریشه ای نوین» را که توسّط انجمنِ بنیانگذارِ «انجمنهای پیشگامان کاویانی برای فراخوان انجمن پادشاهی» تدوین شده است را یک نظریّهٔ استوار و استخواندار برای طرّاحی ایرانِ آینده میدانم. امّا ۲ اصل را نیز به آن اضافه میکنم:
  ۱- «تلاش برای کم کردن جمعیّت ایران تا ۴۰ میلیون نفر» که بحثی «زیست محیطی» است.
  ۲- بیرون ریختن همهٔ مهاجرین کشورهای بیگانه از ایران.

  از نظر رده های سیاسی؛ نه ادعای رهبری دارم و نه اینکه حتّی بخواهم نمایندهٔ مجلس شوم.
  به طور ریشه ای هیچ ادّعا و تقاضایی ندارم.
  اینگونه میتوان «پاک» ماند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. آیا نگاهی به تظاهرات ایرانیان در کشورهای خارجی برای دفاع از جنبش کنونی انداخته اید؟
   آیا این تظاهراتها را با تظاهراتهای سال ۸۸ (رأی من تو کدوم آشغالدونیه؟) مقایسه کرده اید؟ تظاهراتهایی که هنرمندانِ «تریاکی مافنگی» به خود اجازه میدادند که مردم را حتی از بیرون آوردن پرچم منع کنند؟
   چرا آن تظاهراتها بزرگ بودند و تظاهراتهای کنونی «کم شمار» هستند؟
   دلیلش بسیار ساده است. اکثر ایرانیان خارج از کشور طرفدار به جا ماندن رژیم اسلامی هستند و فقط کافی است که رأیشان را از سطل آشغال بیرون آورده به آنها بگویید: بفرما ... این هم رأی تو. بیشتر آنها با ماندگاری رژیم صفوی؛ نانشان توی روغن است.
   از حیطهٔ «دریاچهٔ آذربایجان» نیز فاصله ای بسیار دارند و تبدیل شدن آذربایجان و بخشی از کردستان به کویر نیز به تُخمشان نیست.
   زیرا اینگونه جانوران؛ «تغییرات اجتماعی سیاسی» را با داراییهایشان در ایران؛ مَحَک میزنند. ایران آنها یعنی شرکتهای صوری برای پولشویی؛ ایران آنها یعنی املاکی که در ایران دارند. برای ایرانِ این موجودات؛ «اوباشانِ در حصر» و «امام حسن بنفش» کافی هستند.
   امّا تعجّب من از مردم آذربایجان است که با وجود «کویرِ رو به رشد» در خانهٔ شان همچنان ساکت هستند!!!
   آیا معنی «کویر» و «کوچ اجباری» مردم آذربایجان به سایر نقاط ایران و تراکم بیش از حدِّ جمعیّت در سایر نقاط ایران را میفهمند؟
   به نظر می آید که هنوز سرشان به بازی «فارس و تُرک» گرم است و نمیتوانند بفهمند که «کویر آذربایجان» مانند زلزله؛ تُرک و فارس و کُرد نمی شناسد و بسیار «عادل» است و بدبختی و در به دری را به تساوی تقسیم میکند.

   حذف
  2. سال ۸۸ تبریزی ها می گفتن این جنبش به اصطلاح سبز به ما ربطی نداره،جنبش که شکست خورد با خوشحالی میگفتن چون ما تبریزی ها شرکت نکردیم جنبش شکست خورد، کلا یه غرور کاذب و غیرمنطقی رو توی وجودشون میشد حس کرد.
   الان که دریاچه ارومیه خشک شده و آینده ی چند میلیون ساکنان اون منطقه در خطره باز هم بهشون ربطی نداره ؟ الان دیگه چه بهونه ای می خوان بیارن رو نمی دونم.
   ولی دلیل اصلیش خیلی ساده ست:
   کاسب گری و نبود حس همبستگی با بقیه ی مردم ایران
   سطح همبستگی رو در همین اصطلاح احمقانه ی "ترک و فارس" میشه دید، خیلی راحت کل ایران رو به دو بخش ترک و فارس(غیر ترک) تقسیم بندی کردن، جالبه که حتی بین خودشون به اصطلاح "ترک" ها هم همدلی وجود نداره، نمونه اش حس دشمنی بین زنجانی ها و تبریزی ها
   از مردمانی با این چهارچوب ذهنی سست و مسخره نمیشه انتظار بالایی داشت.
   بقیه ی قوم و قبیله های ساکن ایران هم وضع بهتری ندارن. هر وقت دیدید یه تبریزی یا اصفهانی دلش از غربت و محرومیت یک بلوچ به درد اومد بدونید که تبدیل به یک "ملت" شدیم و از قبیله بازی گذر کردیم.
   اون موقع ست که میشه به این مردم امیدوار شد.

   حذف
  3. آژیداهاک گرامی
   تبریزیها در انتخابات «پروژهٔ خاتمی» به خاتمی رأی دادند. پیش از آن نیز وقتی اکبر بهرمانی به تبریز آمد؛ مردم تبریز حتّی به کیرشان نیز حساب نکردند.
   شرکت نکردنشان در ۸۸ کار درستی بود. برای اینکه از همهٔ ایل و تبار رژیم نفرت داشتند. چه رسد به موسوی و کرّوبی اوباش. زیرا دیدند که خاتمی نیز کیر خری بیش نبود. امّا در گذرِ زمان افکار سطحی دیدن ایران از دریچهٔ «تُرک و فارس» رشد کرد.
   حدود نصف مردم تهران ترکهای آذری هستند.
   اگر مردم تبریز به جنبش بپیوندند؛ تهران فرو می ریزد.
   امّا برای فهمانیدن این مسئله به مردم تبریز زمان زیادی لازم است. شاید هم «ناگه به یک خروش به منزل برسند». هنوز معلوم نیست. امّا در میان مردم تبریز فرهیختگانی وجود دارند که دیدگاه ژرف تری دارند. آنها هستند که باید کاری بکنند.

   حذف
 33. شکل و روند اتفاقات در چند سال اخیر نشان داده که در حال حاضر باید منتظر یک اتفاق متفاوتی باشیم (شاید یک سانحه و البته بهترین گزینه زلزله هستش اما یه کم لوث شده) که باعث بشه افکار عمومی از اتفاقات این چند روز اخیر منحرف بشه و سپس تا حدی به فراموشی سپرده بشه. زلزله و بلایای طبیعی خیلی نمیتونن قابل کنترل باشند (شاید الان بین خودشون فکر میکنند سانحه پلاسکو خوب بود). یه کم دارم بلند بلند فکر میکنم. توهم توطعه؟ نمیدونم. شایدم متوهم باشم. اما الان لازمه مردم ذهنشون منحرف بشه.

  پاسخحذف
 34. پیشنهاد مشترک آلمان و فرانسه به «جیرجیرک فرزانه»:

  موشک بازی در نیاورید؛ نیروهایتان را از عراق و سوریه و یمن به خانه ببرید. تا وضع اقتصادیتان خوب شَود و از ما خرید کنید.
  ما هم در عوض از برجام پشتیبانی میکنیم و به آمریکا فشار می آوریم تا به بهانهٔ اعتراضات؛ شلوارتان را پایین نکشد.
  البتّه باید «گفتگوهای صریح» داشته باشیم؛ زیرا زمانش فرا رسیده است و گرنه این زمان را که به شدّت به خود ریده اید را تلف کنید؛ دیگر کاری از دست ما ساخته نیست و رفتنی هستید. در آن صورت هم «ما» (فرانسه و آلمان) و هم شما؛ کلاهمان پَسِ معرکه است. بشتابید تا دیر نشده شلوارتان را پایین بکشید. یکبار در جنگ ۸ ساله اینکار را کردید؛ چند سال پیش هم تکرار کردید (برجام) .... دیگر باید «عادت» کرده باشید. نترسید درد نداره ... فقط معامله است و «دیپلماسی بی پرده». عشوه نکن؛ بکش پایین ... تو که بالاخره باید بکشی پایین.

  https://goo.gl/xL8yEQ

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اگر خبر فوق را که توسّط DW منتشر شده است و موضع نمایندهٔ فرانسه در نشست اضطراری شورای امنیّت سازمان دلّالان؛در رابطه با «جنبشِ دل به دریا زدگان» را در کنار هم بگذاریم. نتیجه این میشود که حوادث بسیار مهمّی در راه هستند که روسها و آلمانها وفرانسویها و البتّه انگلستان از آنها باخبرند. امّا نظر به اینکه آلمانها از «مذاکراتِ جدّی» سخن به میدان آورده اند و مذاکرات معمولاً زمان بَر هستند؛ اینگونه برداشت میشود که بازهٔ زمانی کوتاهی برای این گفتگوهای جدّی وجود دارد. شاید تحریم صدا و سیما (حدسِ من) و خاموش شدن صدا و سیمای پروپاگاندا و شبکه های گوناگون تلویزیونی رژیم؛ آغازگرِ آن «بازهٔ زمانی» باشد. تا «جیرجیرک فرزانه» جدّی بودن تصمیمات دولت ترامپ را جدّی بگیرد. شاید هم سناریوی دیگری اجرا شود. هرچه که باشد؛ اروپا را بسیار نگران کرده است.
   به یاد داشته باشید که رکس تیلرسون مدّتی پیش گفت: برجام از دایرهٔ سیاستهای آمریکا خارج شده است. لذا برای آمریکا هیچ فرقی نمیکند که رژیم انگلهای صفوی؛ برجام را پاره کند؟ آتش بزند؟ و یا لوله کند؟!!

   حذف
 35. این احمقها فکر میکنند که هیچکس نمیفهد و میخواهند یک قفس درست کنند که پر از دوربین و اطرافش هم پر از تک تیر انداز و تحت محاصرهٔ نیروهای سرکوب برای تظاهرات و اعتراضات درست کنند. هیچ اتفاقی هم که نیفتد؛ همه شناسایی و ستاره دار شوند.
  مگر نگفته بودم که ضخامت جمجمهٔ «حزب اللهی» و «سبز اللهی» حدود ۵ سانتیمتره؟ وسطش هم پهن شتر سرخ موی عایشه است که بوی بهشت میده؟

  هی ... «الاغ فرزانه» دورهٔ تجمع و تظلّم در برابر «طویلهٔ اسلامی» گذشته است. اعتراض و تظاهرات در «قفس» پیشکشتون.

  https://goo.gl/f7HeQG

  پاسخحذف
 36. الان مقاله ای خوندم از نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با‌ عنوان چین به آینده ایران خوش بین نیست که هم جالب و هم تکان دهنده بود

  پاسخحذف
 37. یک خبر مهم برای «هارپ اللهی ها»:

  https://goo.gl/hiLMRZ

  پاسخحذف
 38. یکی از پرسشهای مهمّی که باید پرسیده شود؛ این است که چگونه شد که جنبش به طوری بسیار «ناگهانی» خاموش شد؟ اینکه ناگهانی و بسیار گسترده آغاز گردید؛ زیرِ سرِ «دول واپسان» و «جَمنا بیا» بود. امّا خاموشی ناگهانی آن تعجّب بر انگیز است. حتّی «ری استارت» که میخواست به نام خودش برچسب بزند نیز گُه گیجه گرفته است و اعتبار آخرین تهدید ۴۸ ساعته اش نیز مانند پیمانی است که روی «یَخ» نوشته باشند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. این جنبش فراگیر نبود و فقط یک طبقه ی خاص شامل افراد فرودست جامعه درش شرکت کردن.
   مساله ی بعدی هم نبود فرماندهی که باعث هرز رفتن شور و هیجان مردم شد.
   امیدوارم که اشتباه کرده باشم و این آتش زیر خاکستر دوباره شعله ور بشه.

   حذف
  2. کژدم عزیز

   نه تنها خاموشی که شروع آن نیز پس از جرقه علم الهدی برای من نامعلوم است. به خاطر شغلم مجبورم با تمام طبقه های اجتماعی برخورد کنم از کسی که نان ندارد بخورد تا قشر بالای متوسط را شامل می‌شود . بالای ۱۲ سال است با مردم روستاها و شهر ستانهای کوچک برخورد دارم همان جایی که این تظاهرات انجام شده است.

   من هنوز تا این لحظه نمی‌دانم این قشر تظاهر کننده از کجا آمد. نمی‌گویم وجود ندارند، من از اینها غافل بودم. حرکت هیچ ربطی به قشر متوسط نداشت که همه می‌دانیم. کسانی که تیپ ۸۸ بودند احتمالا حضور نداشتند. قشر کارمند چندان حضور نداشتند و حتی نگران رفتن جمهوری اسلامی هستند. کسانی که در خانواده خود اعدامی داشتند که بیچاره ها مدتها است نابود شده اند و سنشان هم بالا است. هیچ ربطی به مجاهدین نداشته است. بقیه اپوزوسیون اصولا مزخرف باف هستند و کار عملی نمی‌توانند انجام دهند. ادامه اش کار خود حکومت نیست. کار قومیت خاصی نیست. کار صنف خاصی نبود. اعتصاب نشد. موضوع اینست که به قشر فقیری که من برخورد دارم هم ربطی نداشت!

   تا طبقه اجتماعی را نشناسیم نمی‌توانیم نظر صحیح بدهیم. فقرایی که من میشناسم یا اصولا خامنه ای را امام می‌دانند یا چنان بدبختند که به کمک کمیته وابسته اند و هر کاری کمیته گرا دهد انجام می‌دهند.
   چیزی که به ذهن من می‌رسد این است که این برنامه کاملا بدون رهبری و فکر هم نبوده. اگر ادامه نیابد، به نظر پاس گلی بود برای تحریم ها که از طرف یکسری ایرانیان به ترامپ داده شد. به همین دلیل ناگهانی با دیدن دورنمای رسیدن به مقصود پایان گرفت.

   ولی اگر ادامه یابد این نظریه رد میشود و در انصورت هم اینها هدف دارند و دارند با رژیم بازی می‌کنند. در چنین حالتی که فعلا نمی‌شود گفت که هست یا نیست، رژیم حتما از درون ساقط خواهد شد.

   ارادتمند،خوکچه(زن خوکچه قبلی که از بین رفت هم متاسفانه شب یلدا بر اثر افسردگی مردن اون یکی و بی خوراک شدن و کمی سرما زدگی مرد.)

   حذف
  3. خوکچهٔ گرامی

   یادتان هست که همین چند هفتهٔ اخیر کسی پرسید: «سربازانش را از کجا می آورند؟»
   در پاسخ گفتم: «نگران سربازانش نباشید. همه جا پر از سرباز است. کافی است که بیدارشان کنید».
   به همین دلیل است که شما تعجّب میکنید که اینها دیگه از کجا آمدند؟ طبق برآوردهای شما «کمیتهٔ امدادی ها» هر جا که کمیته بگوید میروند.
   فرزندانشان چه؟
   پیرمرد و پیرزنی که غرورش را برای فرزندانش خُرد میکند و به بردگی تن میدهد؛ فرزندان جوانش نمیفهمند؟ دلهایشان پُرخون نمیشود؟ آیا این جوانان همان سربازان خفته نیستند؟
   پرسش من فقط در رابطه با این بود که چگونه شد که جنبش مانند خاموش شدن چراغ با فشار دگمه؛ ناگهان خاموش شد؟
   پرسش اصلی این است.

   حذف
  4. حق با شماست، به خاطر رفتار تحقیر آمیزی که با این قشر دارند حتما در اعضای جوانتر خانواده ها ناراضی هست.
   عملا به خاطر یک لنگه برنج در ماه باید به خیلی مسایل تن دهند و همیشه حضور و غیاب و تهدید به قطع همین یک لنگه هم می‌شوند.

   در این صورت :

   ۱-یا به هدفی که داشتند رسیدند(تشدید و تسریع تحریم)،
   ۲-یا در حال تجدید قوا هستند و برنامه دوره ای دارند(باعث خوشحالی خواهد بود)
   ۳- یا اینکه برنامه کودتا با حمایت خارجی توسط سپاه (سیستم روسی) یا توسط مجاهدین و پهلوی (به همکاری بریتانیا که ادعای ریستارت است) به گوششان رسید و با آن مخالفند(ولی کو سند؟).
   ۴-این زمان برای شکست خوردن کوتاه است ولی احتمال شکست رد نمی‌شود. بیشتر در حالتی امکان دارد که تعدادشان کم بوده باشد + برنامه ریزی خوب نداشته باشند + رژیم از قبل خبر داشته باشد(برنامه لو رفته بوده مثلا لیدر ها برای کسان دیگری کار میکردند).

   حذف
  5. خوکچهٔ گرامی
   به مسائل خوبی اشاره کردید.
   ۱- اینکه میگویید به اهداف خود رسیدند؛ به این معنی است که همهٔ تظاهراتها با گستردگی جغرافیایی عظیم؛ را براه انداختند تا بهانه ای برای تشدید و تسریع تحریمها بدست آورند و وقتی به هدف رسیدند؛ دگمهٔ «خاموش» را فشار دادند.
   اگر منظورتان این است که «آمریکا» کلید روشن و خاموش را زد و یا رهبران محلّی چنین کاری کردند؛ در هر ۲ حالت درست نمیتواند باشد. امّا اگر بگوییم که به خاطر این تظاهراتها؛ دولت ترامپ بهانه ای بدست آورد که تحریمهایی بیشتر از آنچه در راه است را اعمال کند؛ درست است و تحریم اضافی میتواند از تحریم صدا و سیما گرفته تا رایزنی با اروپا برای دستگیری اوباشان رژیم در اروپا گسترش یابد و فقط منتظر یک کثافتکاری مانند میکونوس باشند تا ضربات سنگینی بر پیکر رژیم وارد آورند.
   ۲- اینکه مردم برای تجدید قوا فتیله را پایین کشیدند؛ احتمال کمی دارد.
   ۳- این احتمال که مردم را از کودتای سپاه ترسانیده باشند احتمال بالاتری دارد. امّا اینکار باید توسّط افرادی که درون رژیم هستند باید صورت گرفته باشد. به این صورت که عدّهٔ زیادی را دستگیر و سپس قانع کرده اند که سپاه میخواهد به بهانهٔ «شورش» کودتا کند و سپس آنها را آزاد کرده باشند تا به دیگران بگویند. برای ایجاد اینچنین دلنگرانی؛ کافی است که ویدیوکلیپ های اخیر «امید نادان» (پرستندگان کوروشِ شیعه مسلکِ چفیه پوش) را به دستگیر شدگان نشان دهند. اگر این نظریّه درست باشد؛ سپاه پاچاهاردارن نیز به خاطر وحشت از ادامهٔ تظاهراتها به این تاکتیک چراغ سبز نشان داده است و شاید دلیل اینکه «گروهبان جعفری» ناگهان اعلام کرد که فتنهٔ ۹۶ را پایان یافته اعلام میکند؛ در همین تاکتیک نهفته باشد. نظریّهٔ کودتا توسط مجاهدین و سیّد رضا دیبا مزخرفترین نظریّه ای است که از طرف «ری استارت» مطرح گردیده است. زیرا کودتا معمولاً از پادگانها شروع میشود و سازماندهی میخواهد که از دست این دو جریان بر نمی آید.

   حذف
  6. کژدم عزیز

   واقعا فهمیدن اصل موضوع دشوار است من هم دست داشتن آمریکا را قبول ندارم. به هر حال با حدود ۱۰۰ کشته و بالای ۳۰۰۰ زندانی تکانی واضح به رژیم بود و کار تحریم را ساده کرد و به همه ماله کشان اروپایی ثابت کرد این رژیم درمان نشده و هنوز مرض آدمکشی دارد.

   دیگر نمی‌توانند راحت چوب لای چرخ ترامپ بگذارند و غیر مستقیم بهش بگویند که بابا تو نمی‌فهمی. الان ترامپ دست بالا دارد و به اروپا ثابت کرد من می‌فهمم، شمایید که نمی‌فهیمد.

   حذف
  7. خوکچهٔ گرامی
   «جیرجیرک فرزانه» با سخنرانی امروز خود سخنان «سرجوخه محسن رضایی» را به شکلی دیگر تکرار نمود و عامل داخلی را نیز مجاهدین خلق معرفی کرد. تظاهرات را نیز بسیار سازمانیافته قلمداد کرد که اگر اینچنین بود؛ داستان فرق بسیاری داشت. امّا جیرجیرک فرزانه از اینکه تظاهراتهای «جمنا بیا»ها به این شکل از دستشان در رفت؛ احساس شکست میکند. بعد از اینهم «گُه» بخورد که راهپیمایی خودجوش و کفن پوش راه بیندازد و سازماندهی کند.
   حال که از نقشه های شیطان بزرگ دَم میزند؛ بگذارید در همین چند ماه پیش از مرگش ببیند که نقشه به چه میگویند؟
   جالبتر اینکه رهبر «ری استارت» در برنامهٔ ۸۴ از شب بخیر ایران به گرسنگان گفت: «شاشیدم به صورتتان که از من میخواهید نیروهای ویژه ام را برای خاطر شکم شما به خیابانها بفرستم؛ ای احمقها ... من میخواهم به کمک شاه نعمت الله ولی که خاک را به نظر کیمیا میکُند.... برای شما کوروش بیاورم.... از من تخم مرغ میخواهید؟»
   این رهبر بزرگ نیز «اقتصاد» را مال خران دانست و به جای «عزّت» و «شرافت» که پسر عمویش خمینی وعده داده بود؛ «سعدی» و «حافظ» وعده داد.
   و همهٔ این سخنانِ گهربار (شاشیدن به صورت گرسنگان) برای فرار از زیر وعدهٔ «کشتن ۱۲۰ پاسدار و بسیجی» بود.

   حذف
  8. رهبر «ری استارت» طوری از نیروهای ویژهٔ چند ۱۰ هزار نفری سخن میگوید که گویی در پادگانهای آموزشهای کماندویی آمریکا آموزش دیده اند.
   هی ... ای رهبر بزرگ .... ای شاه نعمت الله کوروش .... وقتی که جلو در مسجد رفتی و دیدی که سوت و کور است؛ چه فرقی میکند که اعلامیه بچسبانی و یا یک مادهٔ آتشزا را آتش بزنی؟
   البتّه این کار شجاعت میخواهد؛ ولی نیروی ویژه نمیخواهد. مدال شجاعتش نیز بر سینهٔ همان مبارزی است که مسجد را آتش زده است.
   حالا بالا غیرتاً این ۱۲۰ نفر را نِفله کُن..... سرنگونی ۱۵ روزه پیشکِش.

   حذف
  9. حق باشماست کژدم عزیز

   ری استارت ((سکته کرد و مرد)) و خود حسینی هم می‌داند. تا وقتی که وعده اش را عملی نکند(احتمالا نمی‌تواند) مورد تمسخر همه چیز و همه کس خواهد بود.

   باید منتظر ریزش نیروهای ادعایی خود باشد. کسی حق ندارد به کسانی که جان خود را در راه هدفشان دادند توهین کند. این توهین به خودش باز خواهد گشت. در واقع وقتی اولتیماتوم داد و جا زد به صورت خودش شاشید.

   حذف
 39. با درود، اگر بخواهم به عنوان یک نفر از مردم واقعا عادی و معترض بگم؛ با اینکه چرا اغاز شد کاری ندارم.. خب توقف اگر نگیم بطور کامل و حتی موقتی به این خاطر هست که1- هنوز تابوی شکست نظامی رژیم در داخل ایران شکسته نشده و هر وقت خواسته سرکوب کرده تا به حال،2- زهر قوی سال 88 هنوز در خون های مردمان ناراضی جریان داره به اینصورت که در ظاهر نفرت و خشم از حکومت رو بیشتر کرد اما به همون اندازه نا امیدی از اعتراض خیابانی و بدون سلاح و رهبر مناسب رو بیشتر و اینکه با شعار و حرکت های مدنی رژیم بی ابرو تر از این حرف هاست که ککش بگزه، 3-عدم حمایت واقعی مردم(منظورم ساندیس خوران حکومتی نیست) با مقیاس 80 میلیون عرض میکنم که همه به راهپیمایی ها و یا اعتصابات نپیوستند به خاطر ترس یا مرگ برای ازادی خوبه اما برای دیگران و یا حتی کارم رو از دست بدم کی خرجی خانواده تا خرخره زیر بدهی رفته رو میده و بهانه های دیگر 4-کانال های تلگرام و رهبری جنبش توسط احزاب خارج نشین بدون سرباز واقعی و حتی حمایت ترامپ(که امیدوارم پای حرف هاش بمونه و حداقل با تحریم کمر این حکومت رو بشکونه) نمیتونه از کشته شدن و دستگیر شدن و شکنجه شدن زندانیان جلوگیری کنه.. اما اگر واقعا به نوعی کودتا نرم حکومتی باشه باید بگم نه روحانی بلکه شخص رهبری رو نشانه گرفته بود و اگر اعتراضات هم بخوابه با تصفیه حساب داخلی درست و حسابی روبرو هستیم.. و اگر ریشه در بیرون حکومت داشته باشه دوران تجزیه و تحلیل و یارگیری برای شروع یک انفجار نظامی و غافلگیری در مرزها(کودتا ارتش و سپاه منشا داخلی داخلی نداشته باشه بعید میدونم با تحریک خارجی فعال بشه) همراه هست و اگر با داخل هم کاری نداشته باشند بهانه خوبیه برای بمباران اقتصادی حکومت و یا حتی شروع بریدن سر مزدوران منطقه ای رژیم ایران هستش، پر حرفی کردم کژدم اما واقعا قضیه مثل جنبش 88 سریع خاموش نشده! و درسته فعلا حکومت برانداز نیست اما واقعا رو مردم به حکومت باز شده مثل ده سال قبل از عفونت سال 57 و اگر احترام ظاهری هم باشه به خاطر زور اسلحه هستش و پراکنده شلوغی و تظاهرات بصورت پراکنده و کم تعداد ادامه داره، شعار و دیوار نویسی و شروع اروم غر زدن شخصیت های ورزشی و هنری و بعضی سیاسیون دون پایه که تا به حال خودشون رو قاطی اعتراض نرم به حکومت هم نکرده بودند و برخی مهمانان دعوت شده به برنامه های صدا سیما چرت رژیم ادامه داره.. همه از جمله من که پر حرفیم نشان دهنده عدم اطلاع دقیقم از اوضاع هستش بیشتر از اینکه نا امید و سرخورده باشیم.. بیشتر در حالتی شبیه به گیجی همراه کنجکاوی قرار داریم چی بود و چی میخواست بشه سرنوشت دستگیر شدگان چی میشه چه میزان تلفات انسانی داشته و چشم به حرکات دنیا بیرون از ایران و خبری از سد علی گدا و اوباشانی از نوع احمدی نژاد نیست.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   من قشرهایی را که دشمنانِ «جنبشِ دل به دریازدگان» هستند را بر شمرده ام. بخشی از آنها با انتقال اموالشان به خارج از کشور فرار خواهند کرد که باید رصد شوند. بخشی دیگر که کارمندان رده بالا و یا میان پایه و یا آنهایی که در زیر سایهٔ «اقتصاد پولشویی و رانت خواری» به نان و نوایی رسیده و از نظر فرهنگی نیز خود را بسیار روشنفکر میدانند و از کون فردوسی و سعدی و حافظ و مولوی وارد شده و از دهان شکسپیر و آلبر کامو بیرون می آیند؛ خفه خواهند شد. راهی به جز خفه شدن نیز ندارند و منتظر خواهند نشست تا پس از پایانِ کار به «همگون سازی خود با شرایط نوین» به «میوه چینی» بپردازند.
   بسیاری از همین بسیجیهایی که مردم از آنها وحشت دارند؛ ریزش خواهند کرد. «شجاعت» آنها در دوره ای که نوکران حکومت هستند؛ در زمانی که ببینند حکومت در حال فروپاشی است به «ترس» تبدیل خواهد شد.
   اگر اکنون میبینید که بسیاری از مردم که میتوانستند به جنبش بپیوندند؛ ولی نپیوستند؛ به دلیل گیج شدن از شوک ناگهانی بود. امّا با گسترگی دستگیریها و شکنجه ها این گیجی به پایان رسید و اکنون میدانند که این جنبش دست پخت رژیم نبوده است.
   «دول واپسان» و بقیّهٔ اوباشان رژیم نیز اکنون فهمیده اند که برای حذف یکدیگر نمیتوانند از «خیابان» استفاده کنند. این به این معنی است که همگی وحشت کرده اند. وحشت عمومی باندهای رژیم از جنبش؛ نشانهٔ قوّت جنبش است.
   این جنبش برای برپایی مزخرفاتی از جنسِ «امپراتوری تصوّف» نبود. فقط یک الاغ میتواند باور کند که سعدی و حافظ و مولوی از جنسِ «کوروش بزرگ» و «داریوش بزرگ» هستند. این جنبش برای «تعویضِ پالانِ خر» نیست. شاید بگویید که آن دهاتیها درکی از حکومت پایدار ندارند؛ امّا خواهید دید که این رهبران و فرهیختگان از درون همین جنبش بیرون خواهند آمد.
   با جملهٔ آخر به این مسئله اشاره کردم که این جنبش ادامه خواهد داشت و راه را بر همه گونه افکار اسلامگرایانه خواهد بست.
   امّا پرسش اصلی همچنان پابرجا مانده است و هنوز پاسخی داده نشده است که چرا فروکشِ جنبش بسیار ناگهانی بود؟

   حذف
 40. با درود. سوال شما سوال من هم هست. جواب من به این سوال این هست که جلوی بسیجی مسلح یا باید یک جنبش سازماندهی شده باشد تا ایستادگی کند یا باید با سازماندهی هسته های مسلح و زدن ضربه به آنها جریان را ادامه داد. از مردم معمولی نمیشود بیش از این توقع داشت. این روند کمی طول میکشد تا اولین نتایج آن را ببینیم. میان به خیابان رفتن برای تظاهرات و جهش بسوی اسلحه بدست گرفتن فاصله ای هست که غلبه کردن بر آن کار هر کس نیست. در حال حاضر من فقط اینگونه میتوانم این فروکش را توضیح بدهم. از نوشته هایتان همیشه نیرو میگیرم و سپاس.

  پاسخحذف
 41. امیدوارم که شرکت کننده ها در مورد سوال شما بیشتر بشوند، خارج از حال و روز مملکت و بحث هستش اما کژدم جان امسال به همراهان این وبلاگ هدیه کریسمس از نوع کژدمی ندادی؟ در نوشتاری جدا و یا هدیه ای همچون رعد درخشان در اسمان تاریک این روزهای ایران که کمی با نور ان قادر به دیدن بهتر باشیم و مربوط به سوال هم هست، میخوام،،، درسته که سخته ببینی پیشمرگه ها و سازمان مجاهدین خلق و تبریز که کسروی ها به جامعه تحویل دادند الان اینجور که باید نیستند اما تو این خر تو خری و غرش کفتارهای پتیاره در ایران دلم برای کژدمی که برای دلش و اموزش مینوشت تنگ شده شراب تلخ وبلاگی و گیرا.. گرنه هدیه کریسمس بهانه است

  پاسخحذف
 42. با درود، فروکش ناگهانی میتونه علتش حمایت سریع و قدرتمند ترامپ و دولت او و بردن سریع این موضوع به جلسه فوری حقوق بشر سازمان ملل(اهرم فشار) ممکنه باشه و یا اینکه بازی پیچیدگی های دیگری هم داره مثل اینکه با توافق علنی و یا غیر علنی دشمنان خارجی این رژیم سگ تبار با اربابانش از جمله روسیه و چین باهم بده بستون کرده باشند، ریزش رو حدس زدن مشکله روسیه ایران رو نگهداشته و در جاهای دیگه شل کرده و یا قراره نوکران صفوی خودش رو بده و در جای دیگری امتیاز بگیره..؟

  پاسخحذف
 43. کژدم گرامی به نظرم این نظر شما که اگر جنبش شکست خورد ایران و ساکنین ایران باید منتظر مادر جنگ ها باشند کمی عجولانه و احساسی است چون همان طور که شما و همه میدانیم ترامپ در مرحله ی اول یک معامله گر است،یک تاجر که صرفه ی اقتصادی را همیشه در اول راه مورد بررسی قرار میدهد،برای هر تصمیمی که میگیرد به این موضوع که آیا راه دیگری هم وجود دارد که هزینه را کاهش دهد هم فکر میکند،به نظر من دلیل خاموش شدن ناگهانی این جنبش علاوه بر تمام دلایلش که گیج شدن مردم بود که دلیلش یک خواب عمیق در اکثر مردم بود که مثل پیرزن فقط ناله کنند و هیچ کس هم حرفی نزند،همه و همهی دلایلی که خیلی از دوستان گفتند هم بود ولی یک دلیل بسیار مهم هم به نظر من بود وآن هم این بود که این جنبش یک جنبش کاملا مردمی بود،هیچ گروه یا کشوری برای آن برنامه ریزی نداشت یا اگر هم داشتند نه در این لحظه،مثل انقلاب 57 زیرسر آمریکا نبود،یا مصر و ...ترامپ توقع جنبش مردم ایران را نداشت جیرجیرک فرزانه هم نداشت،برای همین کسی هم با هیچ رسانه ای هماهنگ نکرده بود که باید چطور موضوع را پوشش دهد،به نحوی معادلات کشورها به هم ریخت هر کس در این بلبشو به جای حمایت در حال ورانداز موقعیت بود که در صورت حمایت انها و پیروزی جنبش آیا ضرر میکنند یا به نفع آنهاست،این جنبش کاملا مردمی و بدون حمایت بود و در این دوران که به عصر ارتباطات معروف است مردم زیادی به همین ارتباطات وابسته اند اگر مثلا bbc و من و تو بگوید تمام شده تلویزیون ایران هم بگوید تمام شده و ارتباط های اینترنت هم قطع باشد،پس چه کسی قرار است این تنور یخ زده را داغ کند،به نظر من این جنبش ادامه خواهد داشت،حرف شما هم مبنی بر ریزش بسیجیان هم درست است وقتی تحریم ها سنگین شدند و روی در و دیوار هم شعار دیدند خواه ناخواه ترس از سرنگونی رژیم باعث شکستشان میشود،الان دنیا و به خصوص ترامپ میداند که نیاز به هزینه های جنگ نیست حتی اگر خودش هم نخواهد هزینه اش را بپردازد،با شکست خفت بار راهپیمایی های فرمایشی رژیم که حتی بعضی از آن ها به دلیل کن بودن جمعیت لغو شد یا در فضای سربسته انجام شد و اجبار کارمندان و دانش آموزان برای راهپیمایی ترامپ فهمید که پایه های مردمی لین رژیم سست تر از آن است که نیاز به راه انداختن جنگ باشد.موفق باشید

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   فکر میکنم در رابطه با «معامله گر بودنِ ترامپ» توضیحات فراوانی داده باشم. ترامپ ترجیح میدهد با «ورشکستگان» وارد معامله شود. نتیجهٔ معامله نیز مشخّص است: «به چندرقاز بفروش و برو». از نظر ترامپ مسئلهٔ اصلی فقط این رژیم نیست؛ بلکه رژیم بعدی ایران نیز یک مسئلهٔ اصلی است.
   رژیم بعدی باید یک رژیم کاملاً نیازمند «Needy» باشد و ذقّ و وِقّ نکند. به این معنی که اگر در طیّ این ۴۰ سال ساختار رژیم صفوی بر اساس استراتژیهای کلان روسیّه شکل گرفته است؛ پس از سرنگونی این رژیم در جهت استراتژیهای کلان آمریکا شکل بگیرد.
   اگر ایرانیانی وجود دارند که فکر میکنند ایران میتواند کشوری مستقلّ بشود و از گردونهٔ ۱۳۰۰ سالهٔ «تحت نفوذ بودن» خارج شود؛ نشانهٔ میهن پرستی آنها نیست. بلکه نشانهٔ «حماقت» آنهاست. آخرین محصولات این تفکّر «رضا شاه» و پس از او «مصدّق» بودند.
   حال شاید عدّه ای اعتراض کنند که چرا «رضا شاه» و «مصدّق» را در کنار یکدیگر گذاشته ام؟ به نظر من این دو شخصیّت بسیار «شجاع» بودند. امّا در رابطه با موقعیّت ایران و خودشان دچار «توهّم» بودند. در پایان نیز دیدیم که رضا شاه از «جزیرهٔ موریس» و مصدّق نیز از «احمد آباد» سر در آوردند. این مسئله را بارها تکرار کرده ام که در زمانی که «محمد رضا پهلوی» را «شاهنشاه» مینامیدند؛ حتّی جرأت دیدار از پدرش را نیز نداشت.
   این «تحت سلطگی» پس از «خیانت ملّی ۵۷» نیز ادامه یافت.
   فیلمی که اخیراً از نحوهٔ انتخاب شدن «انگل فرزانه» به مقام رهبری منتشر شده است و عدّه ای به طور احمقانه آنرا دلیلی بر «غیر قانونی بودن» ادامهٔ رهبری «جیرجیرک فرزانه» مینامند؛ نشانگر «دست به خس و خاشاک بُردن» از طرف آنهایی است که هیچ حرفی برای گفتن ندارند. واقعیَهایی که در رابطه با این فیلم بر روی آنها خاک پاشیده میشود به شرح زیر هستند:
   ۱- اگر انگل فرزانه؛ به طور موقّت به رهبری برکشیده شد؛ هیچیک از آنهایی که او را پیشنهاد کردند و یا انتخاب کردند؛ در رابطه با ادامهٔ رهبری او هیچ اعتراضی نکردند و توافق داشتند و اگر همان مجلس دوباره فراخوانده میشد؛ انگل فرزانه را دائمی اعلام میکرد. لذا پرسش این است که وقتی میگویند «غیر قانونی» منظورشان کدام «قانون» است؟
   ۲- اکبر بهرمانی نوکر روسها بود و خامنه ای را بدون دلیل (پیشنهاد از طرف ارباب)؛ به عنوان رهبر معرّفی نکرد. اگر به همان دوران نگاهی بیندازید؛ خامنه ای چهرهٔ مطرحی نبود. امّا به طور معجزه آسایی رهبر شد.
   ۳- تمامی ردّ پاهایی که «انگل فرزانه» در طیّ دوران رهبری خود به جا گذاشته است؛ همگی در جهت منافع استراتژیک روسیه بوده اند.
   لذا به هیچ وجه فکر نکنید که ایران مستقلّ شده است و یا اینکه هر حکومتی که بعداً بیاید؛ تحفه ای به نام «استقلال» با خود خواهد آورد.
   در میان جوامع و کشورهای جهان سوّمی؛ تنها جوامع و کشورهایی میتوانند مستقلّ باشند که هیچگونه ارزش ژئوپولیتیک و یا اقتصادی نداشته باشند. حتّی اینگونه کشورها و جوامع نیز مستقلّ نیستند و از وجود آنها برای کارهایی از قبیل «پولشویی» استفاده میشود.
   (دنباله در پایین)

   حذف
  2. (ادامهٔ بالا)
   اگر با تارهای عنکبوتی روابط میان رژیم شیعی ایران با قدرتهای خارجی و روابط آنهایی که خود را اپوزیسیون مینامد (باز هم با کشورهای خارجی) و نوع و جِنس رابطه (ارباب کیست و فرمانبردار کیست؟) نگاهی بیندازید؛ نه رژیم میتواند بگوید که «نوکر و فرمانبردار نیست!» و نه اپوزیسیون میتواند بگوید که «نوکر و فرمانبردار نیست!».
   لذا اگر به معادلهٔ «وطن فروشی» برسیم؛
   رژیم انگل فرزانه به طور کامل «وطن فروش» است. امّا اپوزیسیون «وطن فروش نیست» بلکه در حال «تمرین وطن فروشی» است.
   طرفداران بقای رژیم «وطن فروشان بالفعل و واقعی» هستند و هواداران اپوزیسیون نیز «هوادار وطن فروشی به جبهٔ دیگر» هستند.
   منظورم از طرح این معادله این است که آنهایی که در هر ۲ سوی نبرد؛ خود را «قهرمان استقلال» میشمارند؛ «گُه زیادی نخورند» و همدیگر را به نوکری بیگانگان متّهم نسازند.
   متّهم شدن اپوزیسیون از طرف جبههٔ انگل فرزانه (چه اصولگرا و چه اصلاح طلب) بسیار بی شرمانه است؛ زیرا تمامی زندگی و بقای حکومتشان در زیر سایهٔ حضور سنگین روسیه در ایران است. روسها حتّی نیاز به جاسوس ندارند و همه چیز را کنترل میکنند و فکر میکنم اگر ذهنهایی اندک هوشمندی وجود داشته باشند؛ این مسئله را از اظهارات سفیر روسیه در ایران در پیش از انتخابات اخیر امام حسن؛ باید بفهمند که گفت: «ما نیازی به دخالت در انتخابات نداریم؛ زیرا طبیعت رابطهٔ ما حکومت ایران؛ طوری است که برایمان فرقی نمیکند که چه کسی انتخاب شود؟!».
   تنها کشوری که توانسته است از چرخهٔ تحت سلطه بودن به مفهموم قدیمی آن بیرون آمده و به عنوان یک بازیگر نسبتاً قدرتمند به چرخهٔ اقتصاد جهانی بپیوندد؛ کشورِ «چین» است که البتّه اینرا مدیون «رونالد ریگان» از یک طرف و سیاستمداران وقت چین که این شانس را از دست نداده و محکم به آن چسبیدند و از طرف «استالینیستها» به «خیانت» متّهم شدند. روسها به خاطر ادامهٔ بازیهای «تزاری ـ استالینیستی»؛ تبدیل به «راهزنان» و «باج بگیران» شده اند و بدبختی آنها در این است که به آن «افتخار» میکنند. ردّ پای روسها را هر کجا که ببینید؛ «سردستهٔ اوباشان» هستند. اوباشانی که از همه جا رانده بوده و به «چاقو کِش و لاتِ بزرگ» نیاز دارند. به حرکت آخرِ «خردوغان» نیگاهی بیندازید که وقتی از همه جا رانده شد؛ به زیر سایهٔ خایهٔ آقای پوتین پناه برد. امّا در آنجا هم چیزی گیرش نیامد و اکنون میخواهد با اروپا جفتگیری کند. زیرا سایهٔ آمریکای ترامپ بسیار سنگین است.
   به همین «امیر کبیرِ ظریف» (زبانِ انگل فرزانه) نگاه کنید که از اروپا گدایی حمایت میکند.

   هیچ ستونی از ستونهای آنچه که «ایران» نامیده میشود؛ استوار و قائم به ذات نیست.
   همه چیز عاریه ای است:

   - قدرت سیاسی عاریه ای است.
   - تکنولوژی عاریه ای است.
   - اقتصاد؛ اقتصادِ دلّالی و پولشویی و تجارت مواد مخدّر است.
   - توانایی مقابله با فاجعه های زیست محیطی صفر است.
   - هزینه های نظامی برای گسترش منافع استراتژیک روسیه؛ سرسام آور است.

   آیا جای سالمی در ایران باقی مانده است که نشان دهید؟

   ناشناس گرامی
   بازگردیم به پاسخ به نظریهٔ شما که آمریکای ترامپ با رژیم ایران معامله خواهد کرد و نه جنگ.
   شما باید نخست نشان دهید که «امپراتوری قدرتمند کوروشِ ۱۲ امامی» چه چیزی دارد که بر سر آن معامله کند؟
   فرض کنید که من طلا دارم و شما غذا دارید. من نمیتوانم طلا را بجَوَم و هضم کنم و با غذای شما معامله میکنم.
   «انگل فرزانه» چه دارد که بر سرِ آن معامله کند؟
   لذا آمریکا نیازی به معامله با «امپراتوری قدرتمندِ آریاییِ ضریح لیسان» ندارد.
   زمانی که دونالد ترامپ گفت: «من برجام را پاره میکنم».... «انگل فرزانه» گفت: «اگر شما پاره کنید.... ما آتش میزنیم».
   هنوز یک هفته از «آنش زدن برجام» نگذشته بود که غراقچی آمد و گفت: «حتّی اگر آمریکا از برجام خارج شود؛ میتوان با اروپا ادامه داد». انگل فرزانه دیگر بیرون نیامد که بگوید: «نه خیر... ما به کمتر از آتش زدن رضایت نمیدهیم». آیا آمد و گفت؟ یا اینکه پس از آن جملهٔ عراقچی؛ سیاست «امپراتوری ولایت فقیهی کوروشی» در همان بستر «تکیه بر روسیه و اروپا» ادامه یافت؟ کدام یک؟
   زمانی که «سیاست برجامیِ رژیم شیعی» بر اساس «تکیه بر روسیه و اروپا» ادامه یافت و «ساختار سازی» کرد و تثبیت شد؛ آمریکا مظمئن شد که «انگل فرزانه» به جز روسیه و اروپا هیچ پناهی ندارد و آتش زدن چیزی در حدّ وعدهٔ کشتنِ ۱۲۰ پاسدار و بسیجی از طرف «ری استارت» است (کُس شعر).
   (دنباله دارد)

   حذف
  3. (ادامهٔ بالا)

   لذا رکس تیلرسون گفت: «آمریکا برجام را پایهٔ حرکات بعدی خود قرار نخواهد داد و برجام از دایرهٔ سیاستهای آمریکا خارج شده است»(نقل به معنی).
   از طرف دیگر؛ مشکل رژیم حاکم بر ایران؛ یک مشکل منطقه ای هم هست. بازیگران منطقه ای پس از به روی کار آمدن ترامپ بسیار دلگرم شده اند. دلگرمی آنها نیز بی پشتوانه نیست و در راستای منافع استراتژیک آمریکای ترامپ است. البتّه اگر فکر کرده اید که چند روز پس از ساکت شدن جنبش؛ نوبت انفجارها و موشکهای کروز و ... میرسد؛ برداشت اشتباهی است.
   نخست بگذارید بمبارانهای بیصدای اقتصادی شروع شوند.
   پس از آغاز بمبارانهای اقتصادی و ادامهٔ آنها؛ سناریوهای دیگری در کنار آن اجرا خواهند شد.اینبار طرفِ مذاکرات «انگل فرزانه» نخواهد بود؛ بلکه «آقای پوتین» خواهد بود.
   معاون وزیر امور خارجهٔ روسیه آقای «ریابکوف» (اگر اشتباه نکرده باشم)؛ چند روز پیش گفته است: «آمریکا در حالِ کشاندنِ بازی با روسها به طرف «پات» شدن است» (پات = بی حرکتی). ایشان در ادامه اضافه نموده است که: «سال ۲۰۱۸ سال بسیار سختی خواهد بود».
   اگر ۲ طرف به «پات» کشیده شوند؛ امّا ارادهٔ حرکت وجود داشته باشد؛ چه خواهد شد؟ بویژه آنکه یکی از طرفین بازی را عمداً به «پات» شدن بکشاند حتماً باید برنامه ای داشته باشد و گرنه مریض نیست که بازی را به «پات» بکشاند.
   راستی جای رژیم «امپراتوری توانمندِ کوروشِ جیرجیرک الله» در «پات» کجاست؟

   حذف
 44. در دورانِ پیش از تحریمهای سنگینِ پیش از برجام؛ چینیها به «امپراتوری قدرتمند صفوی» اطلاع دادند که تحریمهای سنگینی در راه است و پولهای «امپراتوری توانمند» بلوکه خواهند شد. چینیها پیشنهاد مشعشعی دادند مبنی بر اینکه رژیم انگل فرزانه بیش از ۲۵ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی اش را در یک بانک چینی سپرده گذاری کند تا بتواند از آن برداشت نماید.
  پولهایی که در این بانک سپرده گذاری شدند؛ به خاطر شرایط سپرده گذاری؛ در همان بانک بلوکه شدند؛ بدون آنکه از طرف آمریکا بلوکه شوند. این پولها به خاطر «زرنگ بازی قانونی» چینیها حتّی پس از برجام نیز قابل برداشت نبودند و نیستند.
  در ۲ سال اخیر از رسوایی دیگری پرده برداری شد که مربوط به مسئلهٔ «هتل داری» است. طبق آنچه که تا کنون نشط کرده است؛ ۱۰ ها هتل از طرف چینیها به تصرّف در آمده و اوباشان «امپراتوری مقتدر صفوی» حتّی از اعتراض به چینیهاعاجز هستند.

  اکنون ۴ روز است که کشتیِ نفتکشِ «امپراتوری جی جیرکی صفوی» در دریای چین دچار صانحه شده است و نه تنها مسئولین امپراتوری صفوی حقّ داشتن اطلاعات از وضعیت کشتی را ندارند؛ بلکه چینیها از اطفاء حریق نیز جلو گیری کرده اند.

  https://goo.gl/TpSeM6

  حال میتوانید نوع رابطهٔ «جیرجیرک فرزانه» با آقای پوتین را از همین مقوله بیرون بکشید که از چه نوعی است؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. در ضمن ماجرای کشتی نفتکش به روشنی نشان میدهد که «نیروی دریایی» رژیم «امپراتوری صفوی» تا چه حدّ توانمند است. این نیروی دریایی توانمند حتّی به اندازهٔ یک قایق نجات کوچک نیز ارزش ندارد.

   حذف
 45. کژدم گرامی حدس میزنم که شما منظور من از معامله گر بودن ترامپ را اشتباه متوجه شده اید،منظورم این نیست که ترامپ به جای جنگ با ایران با انگل کثیفی مثل خامنه ای معامله میکند،اگر دوباره نظر من را بخوانید شاید متوجه شوید،بگذارید کمی بازتر بگویم،منظورم از معامله گر بودن ترامپ ذات و روش یک معامله گر در انتخاب راه های پیش رویش است،منظورم این است که ترامپ فقط یک هدف دارد و آن هم سرنگونی رژیم ایران حال چه با جنگ چه با قیام مردم اما تا کنون ترامپ به دلیل این که رسانه های رژیم و نوکرانشان با برپایی راهپیمایی های دروغین برای کارهایشان توجیه مردمی داشتند و همیشه در مجامع بین المللی به جای اسم بردن از نظام از ملت ایران استفاده میکردند خواه نا خواه در افکار تترامپ و اطرافیانش این موضوع به وجود می آمد که باید جنگ کرد نمیشود قیام مردمی راه انداخت، اما پس از این جنبش ترامپ به عنوان یک معامله گر به عنوان یک شخصی که همیشه صرفه ی اقتصادی را برای کارهایش در اولویت قرار میدهد وقتی این راببیند که میتواند انگل فرزانه را از درون ایران بدون هزینه ی جنگ های سنگین با شورش مردم از بین ببرد پس چه لزومی به جنگ است؟به نظر من ترامپ به هیچ عنوان برای از بین بردن این نظام روی یک جنبش مردمی فکر نمیکرد که البته حق هم دارد آخر کدام مردمی را میشناسید که این چنین ثروتشان را هپلی هپو کنند،به این فلاکت بیندازند و به تخمشان هم نباشد،برای همین به نظرم هدفش این بود که با تحریم های سنگین رژیم و شکستن کمر ایران با یک حمله هم فیتیله این رژیم را بپیچد هم به اهداف استراتژیک خودش برسد،اما با دیدن این افتضاح برای انگل فرزانه که 10 روز بر علیه شخص رهبر تظاهرات کردند و حتی راهپیمایی های رژیم هم با اجبار اماکن دولتی و مدارس بود و حتی آن ها هم در خیلی از شهرها نیامدند که صداوسیما مجبور بود از فیلم های آرشیوی 22 بهمن گذشته و یا 9 دی گذشته استفاده بکند پس میتوان با فشار بیشتر بقیه ی آن هایی که در خانه هایشان بودند هم به صحنه آورد،مگر رژیم تاکی میتواند جیره اینها را بدهد،پس از سقوط رژیم اسلامی با حمایت آمریکا میتوان هر حکومتی که منافع آمریکا را تامین کند را بر سرکار آورد و روسیه نیز خودبه خود به دلیل حمایت از انگل فرزانه از ایران گورش را گم میکند

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   من فکر نمیکنم که آمریکا روی جنبشهای مردمی حساب باز خواهد کرد. زیرا با مردم کوچه و خیابان نمیتوان وارد مذاکره شد. بلکه با رهبران آنها میتوان گفتگو کرد. این ماراتون کنونی که «ما رهبری کردیم» براه افتاده است؛ بیشتر برای سرکیسه کردن آمریکا است. آمریکا هم خر نیست.
   نمیدانم که شما چرا تصوّر میکنید که ترامپ فقط معامله گر و تاجر است؟ به سوریه نگاه کنید که روی کُردهای سوریّه چه دست و دلبازانه سرمایه گذاری میکند؟ برای اینکه با سازمانها و تشکّلها طرف است و میداند که آنها چه میخواهند و خودش چه میخواهد.
   در مورد آنهایی که رژیم به خیابان می آورد نیز نگران نباشید. رژیم میتواند هزینهٔ آنها را بدهد و هم اکنون نیز میدهد. همانگونه که هزینهٔ حوثی ها و حزب الله لبنان و دهها گروه دیگر را می پردازد.
   تمامی بازی در نهایت به یک نقطه خواهد رسید:
   کدام تشکّلها و سازمانهای مدّعی که ظاهراً در میان مردم هواداران میلیونی دارند؛ وجود خارجی دارند؟ چکار کرده اند؟ چقدر قدرت بسیج و سازماندهی دارند؟
   در سال ۵۷ نیز همینطوری نبود که مردم ریختند بیرون و شاه فرار کرد. اعتصاب کنندگان حمایت مالی میشدند؛ تشکّلهای گوناگونی وجود داشتند که اکثر آنها به قم و پاریس وصل بودند.
   در ضمن مردم هم گاو نیستند که هر روزه مثل گلّه های گاو بیرون بیایند و کتک بخورند و دستگیر شوند.
   تولید حرکت مردمی؛ داستان دیگری است و از دستِ رهبرانِ «کوروش نعمت الله ولی» بر نمی آید.

   حذف
 46. شاید این کتاب سردیا پوپویچ بتونه کمک کنه جوابت رو درباره فروکش کردن جنبش بگیری . اگه خواستی میتونی زبون اصلیش رو بخونی که دیگه حرف و حدیثی هم باقی نمونه(ترجمه یکی از بچه های توییتره)
  http://www.mediafire.com/file/iudbbijbst5vuf9/طرحی_برای_انقلاب.pdf

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. گفتی چرا جنبش ناگهانی فروکش کرد؟ . توییت های زیر رو بخون . مطالب چرت و پرت کتاب رو حذف کنی کاملا به نتیجه میرسی
   https://mobile.twitter.com/davezarei/status/950839529816047616

   حذف
 47. کژدم عزیز
  طبعا شما خودتان این کتاب را مطالعه و قضاوت می‌کنید ولی سیستم همان سیستم جین شارپ است.

  پاسخحذف