۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۶, سه‌شنبه

رویاروییِ آمریکا و چین

ظاهراً جنگی لفظی میانِ چین و آمریکا وجود دارد که هر روزه تشدید میشود. موضوعِ جدیدی که به مسائل موردِ مناقشهٔ قبلی افزوده شده است؛ اجازه دادنِ حزب کمونیستِ چین به مردمِ ویروس زدهٔ «ووهان» برایِ سفر به کشورهای غربی است. در حالی که همان مردم و در همان بازهٔ زمانی؛ حقّ مسافرت به سایر استانهایِ چین را نداشته اند و چون آمریکا درهایِ خود رابست؛ چینیها راهی اروپا شدند و سپس اروپاییها «ویروس طلایی» را به آمریکا منتقل کردند. در سویِ دیگر چین هیچ یک از اتّهامات را نمیپذیرد که کاملاً طبیعی است امّا در عینِ حال دروغگویی آشکار است. این جنگِ ظاهراً لفظی احساساتِ ضدّ چینی را به شدّت در کشورهایِ غربی گسترش داده و اکنون به حکومتِ چین به دیدِ «دشمن»ی نگاه میکنند که سیاستمدارانِ «گلوبالیستِ غرب» در آستینِ خود پرورده و کمترین نشانهٔ این دشمنی؛ اشائهٔ عمدی بیماری در غرب است که با خریدهایِ گسترده و «احتکار» لوازم بهداشتی از طرفِ چین و همچنین صادر کردنِ لوازم بیمارستانیِ معیوب به کشورهایِ غربی پس از شیوعِ بیماری ادامه یافته است.
امّا این تنشها بسیار فراتر از یک جنگِ لفظی است و دولتِ ترامپ در پیِ ایجادِ اجماعِ جهانی برایِ وارد کردنِ ضرباتِ بسیار سنگینِ اقتصادی به چین است. این ضربات فقط در اخراجِ چین از سازمانِ تجارتِ جهانی و یا بستنِ مالیاتهایِ سنگین بر کالاها و خدماتِ چینی خلاصه نمیشود و سرمایه گذاریهایِ استراتژیکِ چین از جمله «جادّهٔ ابریشم» و پروژه هایِ مشابه آن و قراردادهایِ چین در سراسر جهان را و همچنین سرمایه هایِ خارجی که به چین مهجرت کرده اند را نیز هدف قرار خواهد داد.
دولتِ ترامپ در صورتِ موفقّیت این پروژه خواهد توانست ستون فقراتِ گلوبالیستها را نیز بشکند.
برخی میگویند که تمامی این حرکات در واقع برایِ پیروزی ترامپ در انتخاباتِ ۲۰۲۰ تدوین شده اند و جدّی نیستند. برخی نیز معتقدند که رفتارِ دولتِ ترامپ بسیار جدّی است و چه بسا به یک رویاروییِ محدودِ نظامی نیز بینجامد.
خبرگزاری «رویترز» با انتشارِ یک گزارش اختصاصی؛ به جدّی بودنِ این تنشها و حتّی آمادگی چین برایِ رویارویی نظامی اشاره دارد. هرچند که شاید منابعی که مطالبِ این گزارش را ظاهراً درز داده اند؛ در باطن میخواسته اند تا با گوشزد کردنِ پیامدهایِ این رویارویی به تلاشهای دولتِ ترامپ برایِ بوجود آوردنِ اجماعِ جهانی لطمه بزنند (جنگ روانی).

 https://tinyurl.com/y7oaldqr

حتّی اگر این جنگِ لفظی به رویارویی اقتصادیِ بزرگی تبدیل شده و در همان حدّ بماند؛ باید منتظرِ یک جنگِ اقتصادیِ جهانی باشیم که کمرِ بسیاری از کشورها را خواهد شکست و حزب کمونیست چین بزرگترین بازندهٔ آن خواهد بود. امّا بسیاری از «کشور مستراحها» دیگر نخواهند توانست کمر راست کنند.

کژدم
۱۳۵ نظر:

 1. سلام کژدم

  در اینکه چین و گلوبالیستها جهان را به گند کشیده اند شکی نیست اما با وجود این دوستان چین در سراسر جهان ترامپ کار سختی در پیش خواهد داشت .
  1- اغلب مردم جهان بدون اطلاع از وجود گلوبالیستها بعنوان یک کلیت هماهنگ در سراسر جهان و نیز اهداف این شیاطین در راستای اهداف آنها سازماندهی شده اند که نمونه های آن را خود شما بهتر از هرکس میشناسید و شناسانده اید از جمله : نهادهای حقوق بشر (به شرّ) و NGO , حزبهای سبز و ..
  2- نشریاتی مثل نیوزویک و نیویورک تایمز و CNN , و کپی های ترک و مسلمان الجزیره و العالم برای شیعیان و BBC و حتی رادیو اروپای آزاد و دویچه وله برای جهت دهی به افکار عمومی و نیز پخش نتایج زحمات جاسوس های خودشان و به اشتراک گذاری در قالب منابع ناشناس برای کلیه شعبات باشگاه و نیز طرح ها و قشه راه در قالب تحلیل کارشناسی مبارزه با آنها را سخت کرده است .
  3- شاید بهترین راه برای آمریکای ترامپ بسیج سریع همه توان خود و شرکا و نیز شناسایی با دقت ضعف سر این اهریمن یعنی چین و عملیاتی برق آسا باشد .
  4- در این نیرد خیر و شر و جنگ با ایت اهریمنان من در کجا قرار دارم و موقعیت نسبی و ریاصی من کجاست و دامنه مانور من ؟
  5- اذناب چین و روسیه اگر قبل از حمله به سر اصلی اژدها نابود نشوند مزاحمانی بس بزرگ هستند . تصور کنید دو کشتی گیر با هم در حال مبارزه باشند و در عین حال تعدادی مگس یا زنبور به نفع یکی از دو ئ بر علیه دیگری وارد عمل شود . هرچند نیش یک زنبور قهرمان را نمیکشد اما با نیش زدن فرصت وارد کردن ضربه نهایی به حریف ایجاد مینماید .
  نزدیک بین

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سلام
   آنچه که شما مطرح نموده اید مجموعه ای است که «مکانیسم نرم» نامیده میشود. «مکانیسم نرم» میتواند تبلیغات و پروپاگاندا را هدایت کند. آنچه که به احتمالِ زیاد دولت ترامپ از آن استفاده خواهد کرد؛ «مکانیسمِ سخت» است. زمانیکه «مکانیسم سخت» آسیب ببیند؛ تنها چیزی که برایِ «مکانیسمِ نرم» میماند... فقط «جیغ و داد» است و به جیغ و داد حتّی یک «تربچه نُقلی» هم نمیدهند.
   کارکردِ «مکانیسمِ نرم» (جیغ و داد) را در ۴۰ سالِ اخیر در ایران دیده اید. حکومت «مکانیسم سخت» را در اختیار دارد و اپوزیسیون همهٔ وجودش فقط «مکانیسم نرم» است. به همین دلیل است که اپوزیسیون حتّی یک عدد «تربچه نُقلی» نیز به دست نیاورده است.

   حذف
  2. کاربردِ «مکانیسمِ سخت» را از طرف اسرائیل در سوریه و عراق میبینید. «مکانیسم نرم» رژیمِ انگلهای صفوی فقط یک خروجی دارد که «سکوت» است تا هوادارانش نفهمند که هر روزه کونشان میگذارند و قدرتِ پاسخ دادن ندارند. یک بار و ۲ بار هم نبوده است؛ بلکه صدها بار تکرار شده و رژیمِ شیعی هیچ گُهی نمیتواند بخورد.
   تحریمها «مکانیسم سخت» هستند و میبینید که رژیم با بکار بردنِ «مکانیسم نرم» (طفلان مسلم بازی)؛ باز هم هیچ گُهی نتوانسته است بخورد.
   ادامهٔ تحریمهایِ تسلیحاتی «مکانیسم سخت» است و عربده کشی های رژیم «مکانیسم نرم» است و خواهیم دید که پس از ادامهٔ تحریمها باز هم رژیم جراًت برخورد نخواهد داشت.
   در ایران نیز فقط با بکار بستنِ «مکانیسم سخت» (آتش زدنِ انبارها و پالایشگاهها و ....) است که رژیم به گُه خوردن می افتد.
   کابردِ «مکانیسم نرم» از طرفِ مخالفان به طورِ کامل شکست خورده است. مزخرفاتی از قبیل «تصاویر فلان قرمساق و یا دیّوس را به دیوارها زده اند» احمقانه ترین کاربردِ «مکانیسم نرم» است که میتواند از طرفِ خودِ رژیم هم باشد. رژیم برایِ این احمقها «روز کوروش» راه می اندازد و شکارشان میکند و احمقهایِ اپوزیسیونچی نیز مثلِ گاو فکر میکنند که اینگونه کارها اصالت دارند و هر روزه از این طریق تلفات میدهند.

   حذف
  3. اگر یادتان مانده باشد که فکر نمیکنم چنان حافظه ای داشته باشید؛ .... همین چند سالِ پیش بود که گفتند چین در آسیا یک بانک بین المللی راه انداخته و پولِ چین به جرگهٔ ارزهایِ معتبر بین المللی پیوسته است. همهٔ این قصّه ها پس از خروج آمریکا از قرارداد تجاریِ آسیا پاسیفیک؛ فروکش کرد. در هیچیک از گزارشهای بین المللی به جز دلار آمریکا و یورو و پوند انگلیس و یِن ژاپن؛ به هیچیک از ارزها اشاره ای نمیشود؛ مگر در گزارشهایِ داخلی کشورها که به مقایسهٔ ارزش پولِ ملّی خود نیز اشاره میکنند.
   از آن زمان به بعد؛ چینیها حتّی یک روزِ خوب را تجربه نکرده اند و همیشه با اُفت رشد اقتصادی مواجه بوده اند.
   تا سالِ ۲۰۲۱ بسیاری از کشورها ورشکسته خواهند شد و در سالِ ۲۰۲۱ خروج آمریکا از سازمانِ تجارتِ جهانی اعلام میشود و اتّحادیهٔ جدیدِ اقتصادی بدونِ چین بوجود می آید و تمامی سرمایه گذاریهای استراتژیکِ چین که هنوز در مرحلهٔ ساخت هستند؛ تبدیل به «باخت» میشوند و آندسته از سرمایه گذاریهای چین که به بهره برداری رسیده اند به سنگلاخ می افتند.
   کشورهای ورشکسته تبدیل به مراکزِ پُر سودِ سرمایه گذاری شده و عناصر توانایِ اتّحادیهٔ جدید اقتصادی از دنیایِ پس از «ویروس طلایی» سودهایِ کلانی خواهند بُرد. شاید در «کشور مستراحِ ایران»؛ در سالهایِ آینده به جایِ چهره هایِ چینی؛ شاهد چهره هایِ «هندی» باشید.

   حذف
  4. برخی احمقها از اینکه گفته میشود: «دنیایِ پس از کورونا؛ دنیایِ دیگری خواهد بود»؛ یا هیچ تصوّری ندارند و حدّ اکثر اینکه فکر میکنند دموکراسی از بین خواهد رفت.... دوربینها همه را کنترل خواهند کرد .... مردم با فاصله گذاری راه خواهند رفت و ماسک خواهند زد و ....
   امّا آنهایی که آن جمله را گفتند (نخستین بار آلمانها) میدانستند که آیندهٔ پس از کورونا چه بسا بتواند اتّحادیهٔ اروپا را نیز شقّه شقّه کند.
   زیرا اتّحادیهٔ جدیدِ اقتصادی ظهور خواهد کرد.
   به این میگویند: استفاده از «مکانیسم سخت» برایِ خُرد کردنِ سایر «مکانیسمهای سخت» و آفریدنِ «مکانیسمِ سختِ نوین».

   حذف
 2. سلام کژدم
  1- مکانیسم سخت برای به نتیجه رسیدن هم باید شدت و هم فراوانی افزایش پیدا کند تا تاثیر گذار باشد وگر نه ممکن است برای هر زخم ترمیمی جدید یافت شود .
  نزدیک بین

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. نگرانِ ترمیم نباشید. این وظیفهٔ رژیم است که باید نگرانِ ترمیم و هزینه هایش باشد. کار شما این است که کارِ خودتان را انجام دهید. کارِ رژیم نیز این است که ترمیم کند؛ تا زمانی برسد که زخمهایش باز بمانند و قدرتِ بخیه زدن نداشته باشد.

   حذف
 3. حزب کمونیست چین اخیراً پولِ جدیدی به نامِ «پول دیجیتال» را از طریق بانک مرکزی معرّفی نموده است که بهانهٔ ظاهریِ آن تسهیلِ تراکنش و جلوگیری از شیوعِ ویروس است. امّا واقعیّتِ پنهان این است که حزب کمونیست چین میخواهد پولِ مردم وچگونگی هزینه کردنِ آن توسط مردم را کنترل و چه بسا سهمیه بندی کند.
  معرّفی کردنِ این پول نشاندهندهٔ وحشتِ رژیمِ کمونیستی چین از کم شدنِ درآمدِ مردم از یکسو و تلاش برایِ فروش بُنجلهایِ تولیدِ داخل به بازارِ داخلی است.
  نتیجه اینکه چین در حالِ آماده شدن برایِ رفتن به سویِ «اقتصادِ انقباظیِ شدید» است.
  نتیجهٔ دیگر اینکه: آنهایی که نقش پمپ بنزین برایِ اقتصادِ چین را داشتند؛ باید ماستها را کیسه کنند.

  پاسخحذف
 4. درود کژدم گرامی

  فرمانده سپاه مریوان به همراه چند تن از همرانش در طی حملات به صورت کمین در محور دیواندره کشته شده اند!
  این شخص در در سرکوب و کشتار جوانان مریوان در آبان ۹۸ نقش بسزایی داشته!
  به نظر بنده این فرم از مبارزه به صورتی که نهایت ضربه را به دشمن وارد نماییم بدون اینکه دچار تلفات و یا ردی از خود شویم بسیار مناسب می باشد.
  نکته مهم اینجاست که که هیچ یک از احزاب کرد مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته اند و به معنای این است که هسته ی نوینی از مبارزان بدون وابستگی به احزاب پوسیده شکل گرفته است.
  امیدوارم این روش مبارزه به سایر نقاط ایران سرایت نماید چرا که مزدوران رژیم نبایستی در هیچ نقطه ای احساس امنیت نمایند و حتی ندانند که با چه گروه و یا فردی در جنگ می باشند.
  همانطور که شخص شما فرمودین شاهد چالدران صفویان خواهیم بود!

  وینستون

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. وینستون گرامی
   مسئولیّت هیچ عملیّاتی نباید از طرف هیچ گروهی به عهده گرفته شود. سالها است که اینرا گفته ام. مسئله «نام» نیست.
   کارِ این گروه خیلی درست بوده است مگر آنکه از حول حلیم به دیگ افتاده و اعلام موجودیّت کنند.

   حذف
  2. اگر این گروهها نیرویشان را بر آتش زدنِ منابع اقتصادی رژیم متمرکز کنند؛ نتایج بسیار بهتری در سطحی بسیار گسترده بدست خواهد آمد.

   حذف
 5. جناب کژدم درود
  با توجه به اینکه رژیم دیگر منابع پولیش ته کشیده و هر وز هم بلای سیل و زلزله ملخ رانش زمین و بیکاری نفت هم به این وضع فلاکت بار رسیده و تحریم هم نور علی نور چه آینده ای در انتظار ایران هست لطفا مشروح توضیح دهید

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. رژیم هنوز پولهایش ته نکشیده است. مدّتی طول خواهد کشید تا به پیسیِ واقعی بیفتند.

   حذف
 6. سلام کژدم

  سازمان بهداشت جهانی برای رد گم کردن ویروس چینی. اخیرا پروژه جدید جمع آوری اطلاعات بیماران سینه پهلو در سراسر دنیا را کلید زده است و اعلام کرده اولین موارد کرونا قبل از چین در فرانسه وجود داشته و باعث مرگ شده است.
  نزدیک بین

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سلام
   ماجراهای سازمانِ بهداشت جهانی و «ویروس طلایی» و پروپاگانداهای چین را بشاشید بره. وقتتان را تلف نکنید.

   حذف
 7. امروز شنیدیم که «امام حسن» عربده کشیدند که اگر تحریمهای تسلیحاتی ادامه یابند خیلی کارها خواهیم کرد.
  امّا کژدم به همهٔ اوباش-روسپیزادگانِ شنیعهٔ «گورپرست» میگوید:

  روسیه این طرح را وتو نخواهد کرد و کونِ انگلِ فرزانه خواهد سوخت. بهتر است که زیاد ضارت و ضورت نکنند؛ زیرا تُف سربالا خواهد شد.

  پاسخحذف
 8. گفته میشود که اوباشانِ گورپرست در حالِ تخلیهٔ پایگاه هایشان در سوریه و خروجِ تدریجی و بی سر و صدا از سوریه هستند.
  آیا کسی در این رابطه اطّلاعاتِ درستی دارد؟

  پاسخحذف
 9. کیرم کون حضرت زهرا۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۲:۳۸

  درود بر کژدم گرامی
  اکنون حداکثر یکسری درگیری لفظی و تحریمهای مختصر علیه چین رخ خواهد داد. همه برندهای اروپا و آمریکا در چین کارخانه دارند و تعطیلی آنها سالها طول خواهد کشید.اگر یکباره متوقف شوند برای آمریکا فاجعه است.
  جنگ نیز رخ نخواهد داد و اقتصاد آمریکا فعلا نزد چین گروگان است.
  بر محمد رسول الله و آل وی لعنت.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درود بر شما
   دولتِ ترامپ کاری به برندهایِ اروپایی ندارد. امّا برندهای آمریکایی یا باید از چین خارج شوند و یا محصولاتِ آنها که در چین تولید میشوند باید مالیاتهای گمرکی سنگینی بپردازند.
   در صورتِ خروج این کمپانیها و مهاجرت آنها به هند و یا کشوری دیگر ارزش اقتصادِ چین و اعتبارِ آن ضربه میبیند. این امر اگر به صورتِ جدّی پیگیری شود؛ در چند ماه آینده میتوان نشانه های آنرا دید. من نیز فکر نمیکنم که جنگی صورت بگیرد. زیرا جنگ کمکی به اقتصادِ چین نمیکند؛ بلکه آنرا کاملاً ویران میسازد. امّا وجودِ همین پولِ الکترونیک و گزارش رویترز نشان میدهد که چینیها به شدت از آسیبهای اقتصادی به شدّت ترسیده اند و به سویِ اقتصادِ «مقاومتی» میروند.

   حذف
 10. کون حضرت زهرا تعالی۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۲:۴۱

  خبرگزاری های ایران گفتند که چین معامله سهام با دلار را قطع کرده و پول الکترونیک ساخته.اما این خبر را هیچ خبرگزاری فارسی خارجی نقل نکرده

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. این پول الکترونیک برای مصرف داخلی است و گویا میخواهند مصرف پول را سهمیه بندی کنند. به عنوان مثال دارندهٔ کارت چه مقدار میتواند اجناس خارجی خریداری کند؟ و یا روزانه تا چه حدّی میتواند از حساب خود در کُلّ خرج کند.
   پولِ چین (یوان) فقط ۲٪ از تراکنشهایِ بین المللی را دارد. ۶۰٪ معاملات با دلار است.

   حذف
 11. Trump administration pushing to rip global supply chains from China: officials

  https://tinyurl.com/y6wkdpo8

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. همزمان با این تلاشها؛ تحقیقاتِ گسترده ای در رابطه با ارتباطاتِ نهادها و شخصیتهای مهمّ در رابطه با سرمایه گذاری در آزمایشگاه «ووهان» و همچنین «هواوی» در جریان است و گویا نامهای نهادها و افرادی بیرون آمده است که در هر دو پروژه («ووهان» و «هواوی») به انتقال سرمایه و تشویق سرمایه گذاری دست داشته اند و دامنهٔ این سرمایه گداریها تا «پنتاگون» نیز میرسد. «آنتونیو فاوچی» نیز یکی از همین افراد است کهادّعا میکند این ویروس از آزمایشگاه بیرون نیامده است. تحقیقات نشان میدهند که این روابط محدود به آمریکا نمیشود و اینگونه افراد و نهادها و سازمانها در انگلستان و آلمان و فرانسه نیز وجود دارند که تعدادِ زیادی از آنها را متخصصینِ رشته هایِ گوناگونِ علمی تشکیل میدهند. اکنون تعدادی از این ویروس شناسان همان حرفهایِ «آنتونیو فاوچی» را تکرار میکنند.

   https://tinyurl.com/ydxmwh66
   امّا دانشمندانِ دیگری نیز هستند که این سخنان را اراجیف مینامند و فاصله هایِ زمانی که «حزب کمونیست چین» در رابطه با انتشار ویروس و شناسایی ویروس ارائه داه است را به زیر سوال برده و چنین زمانبندیهایی را برای رسیدن به نتایج علمی ناممکن میدانند و به همین دلیل میگویند که این ویروس ماهها پیش از آن در آزمایشگاه «ووهان» مطالعه شده و این نتایج بسیار پیش تر از زمانِ اعلامِ آن در آزمایشگاه «ووهان» وجود داشته است و انتشارِ این نتایج علمی از نظرِ زمانبندی بسیار ناشیانه منتشر شده اند.
   لذا آن بخش از دموکراتها و جمهوریخواهان که در شبکهٔ گستردهٔ «گلوبالیستها» هستند؛ در حالِ کارشکنی و تلاش برایِ بوجود آوردنِ مبارزهٔ تبلیغاتی علیه ترامپ میباشند.
   در هر صورت کاری که ترامپ میخواهد انجام دهد بسیاری از این موجودات را که به «Deep State» و «Swamp» شهرت یافته اند را از لانه هایشان بیرون کشیده است. امّا بیرون کشیده شدنِ این موجودات؛ منجر به درگیریهایِ درونی سیاسی خواهد شد و بارِ دیگر نوعی از «هفت خوان رستم» را برای ترامپ بوجود خواهد آورد.
   در این راستا ترامپ نیز بیکار ننشسته و برای اینکه آنها نتوانند جبههٔ متّحدی تشکیل دهند با برخی از آنها وارد مذاکره و معامله خواهد شد.
   نتیجه اینکه: کارها تر و تمیز و سیخکی پیش نخواهند رفت و در طیّ این روند رسانه هایِ گلوبالیستها پرسشهای گوناگونی برای بی ارزش جلوه دادنِ کارهایِ ترامپ مطرح نموده و روی آن تبلیغ خواهند کرد.
   پرسشهایی از این قبیل:
   اگر ترامپ راست میگوید چرا با فلانیها کاری ندارد؟ چرا اینکار را کرد و چرا آنکار را کرد؟
   در هر صورت راهی که ترامپ آغاز کرده است؛ پُر سنگلاخ خواهد بود و ماهها طول خواهد کشید تا بتواند این عناصر را بیرون کشیده و رسوا کرده و دور بریزد.

   حذف
  2. ژاپن نیز در حال تلاش برای بیرون کشیدنِ کمپانیهای ژاپنی از چین است و برایِ تسهیلِ آن بودجهٔ هنگفتی را در نظر گرفته است.
   اگر انگلستان نظرش را در رابطه با «هواوی» تغییر دهد؛ ضربهٔ دیگری بر اقتصادِ چین وارد میشود. امّا مشکلِ اصلی کمپانیهایِ انگلیسی و یا آلمانی هستند که میخواهند به پول و پله برسند و هیچ چیز دیگری برایشان اهمیّت ندارد و بسیاری از رسانه ها و سیاستمداران را نیز پیشاپیش خریده اند.

   حذف
  3. اکنون نمایشی بر روی پرده به طورِ زنده پخش میشود که آنهایی که میخواهند واقعیّتهایِ عریان در رابطه با «لیبرالیسم لجام گسیخته» و نتایج آنرا ببینند. همانگونه که رژیمِ «گورپرستانِ شنیعه» و «داعش» به طورِ زنده آنچه را که «اسلام» نامیده میشود را به طورِ زنده برای مردم پخش میکنند.

   حذف
 12. آنچه که هیچکس بر رویِ آن نظری نمی افکند؛ «موضع روسیه» است. روسیه یکی از قدرتهایِ مطرح سیاسی و نظامی است و هرگونه نادیده گرفتنِ نقش روسیه در دورانِ «پسا کورونا»؛ میتواند «تحلیلها» را به «تحلول» تبدیل کند.
  پیشنهادِ من این است که سعی کنید رفتار و موضعگیریهایِ روسیه در دورانِ پسا کورونا را حدس بزنید. مهمّ نیست که این حدسها به طورِ کامل و یا بخشی از آنها نادرست باشد. مهمّ این است که تواناییهایتان در تحلیل را بکار بگیرید و بعدها ببینید که چقدر و چرا اشتباه کرده اید و در کدام بخشها درست حدس زده اید.
  اینکار میتواند به عنوانِ «مانورِ تحلیلهای سیاسی» تلقّی شود.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درود بر کژدم گرامی
   به نظر من هر چند روسیه از لحاظ نظامی و سیاسی جزء قدرت های دنیا به شمار میاد ولی «اقتصاد» این کشور پاشنه آشیل این کشور هستش. روسیه یک کشور صنعتی نیست و اقتصادش به صادرات نفت و گاز و... وابسته هست.

   در دوران پسا کرونا ما شاهد یک جنگ تمام عیار اقتصادی میان آمریکای دانالد ترامپ و چین گلوبالیستی هستیم.

   روسیه سعی خواهد کرد به طور مستقیم وارد جنگ اقتصادی بین چین آمریکا نشه و موضع بی طرف رو خواهد گرفت و تلاش خواهد کرد منافع خودشو تامین کنه. به قول معروف یکی به نعل میزنه یکی به میخ.یا حتی میشه گفت حزب باده.

   برای مثال اگه تو این جنگ اقتصادی، کفه ترازو به سمت آمریکا سنگینی کنه ؛ روسیه با آمریکا ساخت و پاخت میکنه و طرف آمریکا و میگیره؛ حتی با توجه به اینکه روسیه به طور سنتی خودشو رقیب آمریکا میدونه ( موضوع غرب و شرق).

   یا مثال دیگه اینکه شاید مجبور بشه در قبال ایران با آمریکا توافق کنه و ممکنه حتی پشت رژیم انگالهای صفوی رو خالی کنه و به هیکل انگل فرزانه و اوباشان سپاهی برینه.

   به نظر من آمریکای ترامپ ابرقدرت واقعی جهانه و روسیه نمیتونه با آمریکا رقابت کنه پس مجبوره یجورایی باهاش کنار بیاد.
   با سپاس اشکان   حذف
  2. درود
   روسیه چیزی ندارد که وارد جنگ اقتصادی بشود. اگر این جنگ اقتصادی میان چین و آمریکا ادامه یابد؛ روسیه بدون موضعگیری نیز یکی از بازندگانِ مهمّ آن خواهد بود زیرا نیازِ چین به نفت به تدریج بسیار کمتر خواهد شد و از سویِ دیگر چینیها برایِ ایجادِ موازنهٔ سیاسی مجبورند از کشورهای دیگر نیز نفت بخرند. روسیه در بازارهای دیگر نیز رقیبانِ خود را دارد و از طرف دیگر ماجرایِ «نورد استریم» نیز با مشکل روبرو است و روسها باید فکری به حالِ آن بکنند تا نفسشان بریده نشود. زیرا این جنگِ اقتصادی تأثیراتِ درازمدّت خواهد داشت و آمریکا نیز نیازی به نفتِ دیگران نخواهد داشت. لذا به نظر من روسها بدشان نمی آید که با کنار آمدن با آمریکا تعدادی از رقیبانِ نفتیِ خود در دیگر بازارها را کنار بزند که یکی از آنها رژیمِ «شیعیانِ گور پرست» است. در مجموع من فکر میکنم که روابط رژیمِ شیعی با روسیه تیره خواهد شد و این تیرگیِ رابطه با عدم استفاده روسیه از حقّ وتو در تمدید تحریمِ تسلیحاتی رژیمِ شیعی؛ اوج خواهد گرفت و روسها پشتِ رژیمِ «شیعیانِ گورپرست» را در سوریه نه تنها خالی خواهند کرد؛ بلکه به طورِ علنی به جبههٔ اخراجِ رژیمِ شیعی از سوریه خواهند پیوست.

   حذف
 13. بسمه تعالی.
  پایان نئولیبرالیسم نزدیک است. چین با مشورت و تاسی از مقاومت ۴۰ ساله نظام شکوهمند اسلامی مشت محکمی به دهان آمریکا خواهد زد. آنها میتوانند به تقلید از نظام اسلامی ۴ صفر از یوان کم کرده و اقتصاد مقاومتی در پیش گیرند.در این صورت ارزش هر یوان ۱۴۰۰ دلار خواهد شد.
  ایران آماده است تجربیات اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی رادجهت ضربه فنی کردن اقتصاد آمریکا در اختیار چین قرار د۸د.
  نصر من الله و فتح قریب

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. باش تا صبح دولتت بدمد

   حذف
  2. خوب نابغه پس با این استدلال چلاق بجای ۴ صفر ۶ صفر بردارن که هر یوان بشه ۱۴۰۰۰۰ دلار یا اصلا ۸ صفر بردارن بهتر نیست ؟ خخخخ

   حذف
  3. اندیشه گرامی
   به نظم این کامنت (برداشتن صفرها) یک طنز بود.

   حذف
  4. شاید ولی آغاز و متن و پایان کامنت که جور دیگه بنظر می اومد

   حذف
  5. اندیشه گرامی
   اتّفاقاً همین مجموعهٔ گفتار است که نشان میدهد طنز بود. بویژه وقتی گفته است که چینیها از رژیمِ شیعی یاد خواهند گرفت که ۴ صفر را بردارند تا کارِ اقتصادشان درست شود.

   حذف
 14. کژدم واقعا آمریکا در حال کاهش سیستم های پدافندی خودش مثل پاتریوت از عربستان هست ؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ترامپ این مسئله را در مصاحبه با خبرنگاران تأیید کرد و گفت که مربوط به «تَنشهای نفتی» با عربستان نیست و به کشورهای دیگر مربوط میشود. امّا اسمی از آن کشور و یا کشورها نبرد.

   حذف
 15. بوی قنبل فرزانه میاد کژدم :)

  https://twitter.com/Khamenei_fa/status/1258834211810803712

  پاسخحذف
 16. رهبر در مورد امام حسن و صلح توییت کرده، به نظر میاد به این نتیجه رسیدن که ترامپ ماندنی است و تن به مذاکره دادن. احتمالا خروج موشکهای پاتریوت از عربستان در همین راستاست. باید دید روسیه و چین به دولت ایران چه واکنشی نشان میدن، در حالی که هر دو گرفتار مشکلات جدید بسیاری هستند. ترامپ نشان داده مه دنبال حداکثر منافع آمریکا در مذاکرات است و این شعارهای حقوق بشری و غیره برایش پشیزی ارزش نداره.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. هر وقت دربارهٔ «امام زین العابدینِ همیشه مریض الاحوال» توئیت کرد و از «دائم السّجده بودن» گفت؛ بدانید که کارش درست است.
   ترامپ امام حسن نمیخواهد؛ «امام سجّاد» را بیشتر دوست دارد.

   حذف
 17. با درود به کژدم گرامی، با توجه به توئیت انگل فرزانه در مورد صلح امام حسن و اشاره ضمنی به قمبل قهرمانانه و استفاده از وازلین وپیش آمادگی، نظر کژدمی خود را در باره احتمال پارگی عظما و قبول مداکره با ترامپ در کنار تحولاتی مانند شل کردن آمادگی رزمی آمریکا درمنطقه را میفرمایید؟ با درود و سپاس، آنتی خایمال

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درود بر شما
   گذشته از ضربهٔ سنگینی که «ویروس طلایی» به اقتصادِ کشورهایِ درگیر با بیماری زده است؛ همانگونه که از محتوایِ نوشتار کنونی وبلاگ بدست می آید؛ دولتِ ترامپ در حالِ سازماندهی نیازهایِ یک جنگِ اقتصادیِ تمام عیار علیه چین است. برخی میگویند که بسیاری از کمپانیهایِ آمریکایی حاضر نخواهند شد که از چین بیرون بیایند زیرا جمعیّت یک و نیم میلیاردی چین؛ به خودی خود بازارِ بسیار بزرگی است. امّا من باوردارم که حتّی اگر این کمپانیها در شرایط کنونی نخواهند بیرون بیایند؛ در آینده مجبور خواهند شد. زیرا با آنچه «عقد اخوّت» بسته اند «سودهایِ کلان» است و آن یک و نیم میلیارد نفر پس از روبرو شدن با بحرانِ بیکاری و ورشکستگی کارخانه ها؛ قدرت خریدِ خود را از دست خواهند داد و مشتریانِ خوبی نخواهند بود.این جنگِ اقتصادی فقط به تشویقِ خروجِ سرمایه ها از چین محدود نیست؛ بلکه اکنون تمامی کسانی که در سالهایِ اخیر در سرقتِ تکنولوژی از آمریکا و بُردنِ آن به چین دست داشته اند زیر تحقیقاتِ سنگین قرار دارند. چین در سالهایِ اخیر برنامه ای به نامِ «Thousand Talents» داشت و در این برنامه بسیاری را به کشورهایِ غربی برای تحصیل و جاسوسی تکنولوژی و همچنین پرداختنِ رشوه هایِ کلان به متخصصین و هدیه های کلان به دانشگاهها برای نفوذ و .... داشت و وبسایت ویژه ای نیز به همین نام درست کرده بودند. امّا گویا در ۲ روزِ اخیر این وبسایت را به طورِ کامل تعطیل و از دسترسِ همه خارج کرده اند. زیرا میدانند که دولتِ ترامپ به سراغِ همهٔ اشخاصی که در این برنامه مشارکت داشته اند و کارهایشان در این وبسایت به نمایش در می آمد خواهد رفت. لذا من (کژدم) اینگونه میبینم که این جنگ بسیار شدید خواهد بود و تبدیل به جنگِ جهانی اقتصادی خواهد شد. در چنین جنگهایی معمولاً سهمِ «کشور مستراحها» این است که «ورشکست» میشوند؛ «بیماری و سوء تغذیه» به شدّت رواج می یابد؛ «قحطی» میشود و بسیاری از مردم میمیرند. همانگونه که در جنگِ جهانی اوّا حدود ۵۰٪ جمعیّت ایران کشته شدند. اگر ایران در آن دوره از مشکلاتِ زیربنایی رنج می بُرد؛ اکنون نیز به همان ترتیب است و آنهایی که فکر میکنند با «برج میلاد» و داشتنِ «لپ تاپاله» و تلفن همراه و چند موشک متمدّن شده اند؛ یا احمق هستند و یا خود را به نفهمی زده اند.
   اکنون تنها ۴٪ از کارخانه هایِ چین به صورتِ کامل تولید میکنند و بسیاری از کارخانه ها ورشکسته شده و یا در حالِ آفتابه خرجِ لحیم هستند و در آینده ورشکست خواهند شد. لذا مصرفِ انرژی بسیار پایین است و بدتر از این خواهد شد و پاشنهٔ آشیلِ چین (جمعیّتِ کلان) حتّی اگر دچارِ تلاطم نشود؛ به سوی بدبختی پیش خواهد رفت. هدفِ نهایی دولتِ ترامپ این است که تولیداتِ چین را تا حدّ «تولید برایِ مصرفِ داخلی» پایین بیاورد.
   گذشته از اینکه «انگل فرزانه» موشک هوا میکند و امپراتوری صفوی میسازد و دستگاهِ تشخیص ویروس از فاصلهٔ ۵۰۰ متری و تانک فلّاق اختراع میکند؛ خودش از همه بهتر میداند که هیچ پوخی نیست و زیرِ دست و پایِ «جنگِ جهانی اقتصادی» لِه شده و چه بسا داستانِ «قحطی و بیماری جنگ جهانی اوّل» دوباره تکرار شود. بنابر این اگر توئیت «انگلِ فرزانه» را در راستایِ یک «گُه خوریِ نهایی» به حساب آوریم؛ تنها کارِ درستی است که این قومِ شنیع تا کنون انجام داده اند. زیرا «مگاه به شرق = کون دادن به چین» دیگر «افاقه» نمیکند همانطوریکه «رضا اسهال و استفراغی» تَقّش در آمده است زیرا نمیتواند «کورونا» را شفا دهد.
   در خبرها خواندید که رژیمِِ شیعیانِ گورپرست؛ در حالِ خریدهایِ مخفیانه و کلانِ غلّات است. زیرا «قحطی» را پیشبینی میکند و درست هم پیشبینی میکند. زیرا چین نیز مشغولِ همین کار است.
   برآیندِ این ضغری کبری ها این میشود که «امام حسنِ زنباره و شکم پرست» از «حسینِ سلطنت طلبِ رادیکال» شجاعتر میشود.
   جالبتر از هرچیز اینکه؛ همهٔ شیعیانِ گورپرست میدانند که امام حسن پوخی نبوده است و نوعی از «شرمِ درونی» از امام نامیدنِ او دارند.

   حذف
  2. (ادامهٔ بالا)
   اگر به یاد داشته باشید؛ دولتِ ترامپ اوباشانی مانندِ «امام حسنِ بنفش» و «ظریف» و سایر گدا گودولها را هرگز به عنوانِ «طرفِ مذاکره» قبول نداشته است و همیشه تلاششان این بوده است که «انگل فرزانه» را به «سجده گاه» بیاورند تا حجّت بر همگان تمام شود و «گُه خوریِ تاریخیِ نایبِ برحقّ امام زمان و پیامبر» را به چشم خود ببینند. از همان زمان پیشبینیِ من این بود که دولتِ ترامپ میخواهد این بیشرفها را «تحقیر» کند و اینرا بارها گفته ام. زیرا تنها «تحقیر» است که میتواند کمرِ این قهرمانانِ قلّابی را بشکند تا دیگر گُه زیادی نخورند.
   فکر میکنم که روسها نیز وخامت اوضاع را به «انگل فرزانه» گوشزد کرده و گفته اند که از دستِ آنها کاری ساخته نیست و اگر بتوانند در این شرایط و آینده ای که وخیمتر خواهد بود؛ تُنبانِ خودشان را به پایشان نگهدارند؛ خیلی هنر کرده اند و نمیتوانند به دُمشان جارو ببندند.
   چینیها نیز آرام آرام در حالِ حرکت به سویِ «طفلانِ مُسلم بازی» هستند. تعطیل کردنِ آن وبسایت؛ نشان میدهد که چینیها در چه وضعیّتی هستند و خطراتِ آینده را چگونه ارزیابی میکنند و چقدر جدّی میگیرند.
   شاید نتوانید باور کنید که در این جنگ؛ حتّی کونِ کرهٔ جنوبی هم بر هوا است؛ البتّه نَه فقط به خاطرِ رکودِ اقتصادی؛ بلکه به خاطرِ دو دوزه بازیهایِ برخی از کمپانیهای کرهٔ جنوبی مانندِ «Sumsung» که در بازیِ «Thousand Talents» دست داشته اند و در بسیاری از موارد نقش «Enabler» را بازی کرده اند. به نامِ کرهٔ جنوبی از آن جهت اشاره کردم که بدانید که قضیّه خیلی جدّی است و سالها طول خواهد کشید تا به شرایطی که من آنرا «New Normality» میخوانم برسیم.

   حذف
 18. سلام کژدم

  یکی از آرزوها و درخواستهای من داره برآورده میشود . اگردر خاطرت مانده باشد همواره خواهان اخراج این چشم و کون تنگهای زرد پوست از آمریکا بودم .چون واقعا موجودات بی رحم و کثیفی هستند. حتی نظامی گنجوی هم از دست این چینی ها گله داشت. و عجیب در همه رشته ها نفوذ کرده اند .اگر دقت کرده باشی در آمریکا هم هندی ها به نسبت درستکار تر هستند و چینی ها اهل تقلب و حرومزادگی.

  افسوس خیلی دیر شده و فاصله خودشان را با آمریکا خیلی کم کرده اند .
  اگر ترامپ همانند پیش بینی کژدم عمل کند . پیش بینی چند سال قبل کژدم مبنی بر ریختن چینیها به سیبری و روسیه و شرق اروپا را با چشم خواهیم دید .

  نزدیک بین

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سلام
   شما در رابطه با هندیها اشتباه میکنید. هندیها از متقلّب ترین موجوداتِ رویِ زمین هستند و با چینیها و پاکستانیها و ساکنینِ ایران فرق چندانی ندارند.

   حذف
  2. اساساً همهٔ «انسان سانها» در یک «Category» میگُنجند و از نظرِ رفتاری فرقِ چندانی با یکدیگر ندارند. در آمریکا و اروپا نیز بسیار همسان هستند و فرقی ندارد که سیاه و یا سفید و یا هرگونه پیشینهٔ ملّی داشته باشند.
   «انسان سان» ذاتاً موجودی سخیف است.

   حذف
 19. امپراطوری مشعشع صفوی!

  https://www.dailymail.co.uk/news/article-8305891/amp/Iranian-destroyer-accidentally-opens-fire-one-warships.html

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. برخی گزارشها از شلّیک ۳ فروند موشکِ کروزِ ضدّ کشتی به «ناو هواپیما برِ کنرک» خبر میدهند. BBC گزارش داد که این ناوِ هواپیما بر «ساخت ایران» است. بعد روشن شد که در زمانِ محمّد رضا پهلوی خریداری شده و چندین بار «بِه سازی» شده است (یعنی چندتا کاتیوشا انداز سوارش کردند)و در نهایت در یک مانورِ زنده به عنوانِ «هدفِ دریایی» بکار گرفته شد.
   امّا برخی ها نیز میپرسند که چرا ۳ موشک به طرف آن شلّیک شده است؟ (اگر توئیتها و گزارشها را حذف نکرده باشند؛ گزارش شلّیک ۳ موشک را میتوانید پیدا کنید).
   به طورِ شخصی فکر میکنم که «گربه های ملوس» و حمله کنندگانِ سایبری به سیستم آبرسانی اسرائیل؛ پاسخِ خود را گرفتند و فهمیدند که «هک کردن» یعنی چه؟

   حذف
  2. در تصویری که در لینک زیرین دیده میشود؛ براحتی میتوان ۲ نقطهٔ انفجار را دید.

   https://tinyurl.com/yalcyqec

   یعنی اینکه یک موشک نبوده و حدّاقل ۲ موشک به این ناو هواپیمابر اصابت کرده است.
   از فردا دستگیریِ شایعه پراکنها در رابطه با ناو هواپیمابر کنارک آغاز میشود.

   حذف
  3. کژدم bingo !

   https://sofrep.com/news/israeli-fighters-attack-chemical-weapons-lab-inside-syria/

   اسراییل از دیشب شروع کرده

   حذف
  4. اینگونه وبسایتها قابل اعتماد نیستند. به «دبکافایل» نگاهی بیندازید که همه اش مزخرفبافی است.

   حذف
 20. درود بر کژدم گرامی .
  با توجه به اشاره ی شما در مورد اجرای " سیاست تحقیر " در قبال رژیمِ شیعیانِ گورپرست ، من مدتیست از این زاویه به تحولات نگاه میکنم و کاملا حس میشود که همین سیاست در قبال سرزمین گورپرستان در حال اجراست .

  پاسخحذف
 21. دربارهٔ ناو هواپیمابرِ «کُنارک» چندباره فکر کنید:

  ۱- گزارشهای اولیّه از شلّیک یک موشکِ کروز و ۳ موشک کروز خبر میدهند.
  ۲- ارتش میگوید «سانحه» بوده است و یک نفر کشته شده است. در حالی که میدانستند چه خبر است.
  ۳- گزارشهای دستکاری و هماهنگ نشده از کشته شدن ۴۰ نفر خبر میدهند.
  ۴- گزارشهای اوّلیّهٔ دستوری میگویند که این «قایق هواپیمابر» ماموریت داشت تا هدف را در نقطهٔ مشخصی گذاشته و از آنجا دور شود امّا نتوانسته است به اندازهٔ کافی دور شده و لانچر موشک کروز بر رویِ «قایق هواپیمابر» قفل کرده است. در حالی که قفل کردن معمولاً قبل از شلّیک انجام میگیرد و اُپراتور حتماً کور نبوده و در صفحهٔ نمایش دیده است که چه اتّفاقی در حالِ افتادن است امّا به خاطرِ بازهٔ زمانی کوچک نتوانسته است کاری بکند و یا اینکه قادر نبوده است سیستم را Unlock کُند. امّااحتمالِ قوی این است که آنچه در صفحهٔ نمایش دیده میشده؛ Fake بوده است. زیرا اُپراتور آنقدر احمق نیست که هدف را بدونِ دیدن نشانه گیری کرده باشد و ناگهان متوجّه شده است که به جایِ هدفِ تعیین شده؛ عمّه اش را هدف قرار داده و سیستم را بر رویِ عمّه اش Lock کرده باشد!!!!!!!
  ۴- موشکهای کروز هدایت شونده هستند و اُپراتور میتواند مسیرِ آنها را تغییر دهد. اگر اُپراتور بتواند اینکار را انجام دهد؛ دیگران نیز دارای تکنولوژی بسیار پیشرفته تری هستند میتوانند کنترلِ هدایت موشک را بدست بگیرند.
  نتیجه اینکه رژیمِ «شیعیان گورپرست» پس از این نمیتواند گُه زیادی بخورد؛ زیرا همهٔ موشکهای کروز آنها میتوانند به اهدافی اصابت کنند که «خودی» شمرده میشوند.
  لذا پس از این واقعه رژیم مجبور خواهد شد که در سیستمِ موشکی خود بازنگریهای زیادی انجام دهد و چه بسا «کروز بازی» را کنار بگذارد و به همان موشکهای «اُپتیک» دورانِ حضرتِ نوح بسنده کند.
  در روزهای آینده خواهید دید که این اتّفاق؛ بازی را عوض خواهد کرد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. برخیها همزمانی این رویداد را با تنشهایِ رژیمِ شیعی با آمریکا در خلیج فارس طوری کنارِ یکدیگر میگذارند که گویا آمریکا این قایق را هدف قرار داده است. این احتمال زمانی میتواند درست باشد که این قایق در حالِ مین گذاری دریایی بوده و از طرفِ نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفته است و در واقع «مانور نظامی» و آزمایش موشکی در کار نبوده است و رسانه هایِ رژیم به دروغ از «شلّیکِ خودی» نام میبرند زیرا توانِ پاسخ دهی ندارند.
   در هر صورت هدف قرار گرفتنِ این «قایق هواپیمابر» یک نقطهٔ عطفِ مهمّ است.

   حذف
 22. با توجه به بند ۴ توضیحاتتون ؛ این دیگران که موشک را منحرف کرده اند اسرائیل بوده یا آمریکا ؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اگر این «قایق هواپیمابر» در حالِ مین گذاری بوده است؛ آمریکاییها کونش را پاره کرده اند.
   امّا در رابطه با بندِ ۴ میتواند پاسخی از طرف اسرائیل در رابطه با حملهٔ سایبری به سیستم آبرسانی اسرائیل باشد تا نشان دهند که یک من ماست چقدر کره دارد.
   در هر صورت رژیمِ شیعی قدرت پاسخگویی ندارد و میخواهد این حادثه را «اشتباهِ خودی» و یا «سانحه» جلوه دهد. زیرا در هر دو صورت پیغام را دریافت کرده است و میداند که کوچکترین حرکتِ مقابله جویانه میتواند به نابودیِ همهٔ ناوگان «قایق های هواپیمابر» تمام شود.

   حذف
 23. راستی چرا دیگر از «قایق هواپیمابر» خبری نیست؟ نَه رژیمِ شیعی حرفی میزند و نَه دیگران؟؟؟؟؟
  گویا اصلاً اتّفاقی نیفتاده است... همانگونه که هر هفته حدّ اقل یکبار در سوریه اتّفاقی نمی افتد.
  بهترین تاکتیک برایِ اینکه گندِ کار در نیاید این است که خودت به گردن بگیری تا هر روزه در صدرِ «اخبارِ گُهی» نباشی.

  پاسخحذف
 24. کژدم یک روز قبل از این حادثه در خبرها آمده بود ارتش آمریکا و بریتانیا در حال رزمایش مین روبی در خلیج فارس هستند . آیا واقعا ناوچه کنارک در حال مین گذاری جهت ائتلاف دریایی آمریکا بوده و همانطور که گفتی این بلا سرش اومده ؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. آیا میشود که یکی از آن خبرها با «لینک» مربوطه را بفرستید؟
   سپاس

   حذف
  2. https://tinyurl.com/y8xcvvew

   حذف
 25. https://www.tabnak.ir/fa/news/977883/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. لطفاً این لینکهای عریض و طویل را با استفاده از این وبسایت کوتاه کنید.

   https://tinyurl.com/

   حذف
 26. پاسخ‌ها
  1. سپاس از لینکهایی که فرستادید

   با این خبر احتمالِ زدنِ «قایق هواپیمابر» توسط نیروی دریایی آمریکا بالا میرود. زیرا به نظر میرسد که آزمایش موشک در کار نبوده است و این قایق در حالِ مین گذاری دریایی بوده است و به همین دلیل نیز گفته میشود که این قایق برای ۲۰ نفر طرّاحی شده است. امّا تعداد کشته ها و زخمیها حدود ۴۰ نفر هستند. این افراد اضافی در این قایق مشغول چه کاری بوده اند. در هر صورت هرچه بوده است؛ دیگر از این «گُه ها» نمیخورند و پیغام را گرفته اند.

   حذف
  2. در ضمن من (کژدم) فکر میکنم که رژیمِ «شیعیان گورپرست» باید منتظرِ ضربهٔ بسیار بزرگی در آینده باشد که اسرائیل خواهد زد.

   حذف
 27. سلام کژدم
  فعال کردن گروههای تروریستی به اسم و برچسپ داعش در افغانستان با دو عملیات حمله به بیمارستان و تشییع جنازه در برنامه های آمریکا تاثیر دارد ؟
  این در راستای تهدیدهای نا امن کردن همه جا نیست ؟ و با توجه به اینکه بعد از ترور فرمانده سپاه قدس اخباری مبنی بر توجه و سفر به افغانستان در شبکه های غیر رسمی قبل از بحران کرونا پخش شد ؟

  پاسخحذف
 28. این خبر نیز بسیار جالب است و نشان از ترس و وحشت «دریادلان» نیروی دریایی دارد:

  (بنا بر اطلاعات تازه‌ای که به دست ایران اینترنشنال رسیده، تعدادی از مجروحان و جان‌باختگان ناوچه کنارک، به وسیله قایق‌‌های ماهی‌گیری محلی به ساحل منتقل شدند.

  چند منبع محلی مطلع که به دلایل امنیتی نخواستند هویتشان فاش شود به ایران اینترنشنال گفتند نیروهای امداد ارتش جمهوری اسلامی «با تاخیر چندساعته» برای نجات افراد وارد عمل شدند.

  طبق گفته این منابع، اگر قایق‌های محلی، تعدادی از سرنشینان ناوچه کنارک را نجات نمی‌دادند شمار قربانیان به مراتب افزایش می‌یافت.

  اطلاعات مستند درباره نجات نیروهای ارتش از سوی قایق‌های محلی نزد ایران اینترنشنال موجود است اما به دلیل حفظ هویت منابع، آنها را منتشر نمی‌کند.)

  به نقل از «ایران اینترنشنال»

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. منظورتون اینه از ترس حمله مجدد با چند ساعت تاخیر برای نجات اقدام کردن ؟

   حذف
 29. سلام کژدم
  گاهی برای اخبار مهم هم تره خرد نمیکنی. گاهی با یه خبر حادثه کوچک به وجد می آیی ؟
  در مورد شیفت داعش به افغانستان نظرت چیست ؟
  نزدیک بین

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. داعش سالها پیش از این در افغانستان بویژه در «ننگرها» نیرو داشت. خبرِ مهمّی نیز نیست.

   حذف
 30. سلام . کژدم در آمریکا ظاهرا اوباما به یکباره در رسانه ها ظاهر شده و شروع به تاختن به ترامپ کرده بابت کرونا و ...- از طرف دیگه صحبت از نقش اوباما در استیضاح ترامپ بخاطر دخالت روسبه در انتحابات ۲۰۱۶ هست . و ترامپ در پاسخ از واژه اوباماگیت استفاده کرد . ایا ا تلاش جمهوریخواهان در عمدی بودن و ساختگی بودن اتهامات در خصوص روسبه قضیه پای اوباما رو به دادگاه باز میکنه ؟ لطفا یک تجزیه و تحلیل از فضای حال حاضر امریکا اگر می تونی انجام بده . سپاس

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سلام
   شاید اوباما را سکّهٔ یک پول کنند؛ امّا به دادگاه نمیکشانند.

   حذف
 31. اوباشِ معروف به «سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش» در یک سخنرانی غرّا فرمودند که علّت سانحهٔ شناورِ کنارک هنوز مشخّص نیست.
  ایشان میفرمایند که پس از حادثه تمامی ابعاد آن از قبیلِ «چرا بِهویی اینطوری شد؟» و «چی میخواستیم و چی شد!» و «بگو ببینم کی چُس داد؟!» و «حالا چه خاکی بر سرمان بریزیم؟» و «حالا به آن مردکّهٔ فرزانه چی بگیم؟» را بررسی کرده و پس از ۱۰ ساعت بررسی؛ فوری همهٔ آسیب دیدگان را نجات دادیم که متأسفانه قطعاتِ «نجات یافتگان» را به پزشکی قانونی فرستادیم تا پس از آزمایش DNA از این قطعات «پازل» درست کنیم.
  این «اوباش سرلشکر» خجالت کشید که بگوید «موجوداتِ فضایی» و «بشقاب پرنده ها» عاملِ «سانحه» بوده اند.

  «انگل فرزانه» (فرمانده کُلِ گُهای مسلّح) پس از شنیدنِ این سخنرانیِ غرّا و دلاورانه؛ برق از کونش پرید و گفت: «هرچه سریعتر برایِ این سانحه ابعادِ دیگری ببافید تا مردم دنیا به ریشمان با کونشان نخندند».

  https://tinyurl.com/yakr59st

  پاسخحذف
 32. برای پر کردن جای کیتی هیل در ناحیه ۲۵ کالیفرنیا انتخابات برگزار شده و تا الان مایک گارسیا جمهوریخواه که ترامپ تأییدش کرده بود ۵۶ درصد آراء رو بدست آورده! این ناحیه شمال لس‌آنجلس رو شامل میشه و جاییه که سال ۲۰۱۶ کلینتون با فاصله زیاد از ترامپ جلو بود.

  پاسخحذف
 33. درود . کژدم اگر ناوچه کنارک توسط امریکا مورد اصابت قرارگرفته باشه چرا باید ایران اون رو کتمان کنه ؟ میتونه اتفاقا این حمله رو بصورت یک اهرم فشار بین المللی بر ضد امریکا دربیاره . بنظرتون فرضیه جنگ الکترونیک محتمل تر نیست ؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اگر چنین مسئله ای را اعلام کنند؛ باید برخوردِ متقابل داشته باشند و به هیچ وجه چنین چیزی را نمیخواهند. همان بهتر که خودشان به گردن گرفته و آنرا «سانحهٔ اشتباهی» بنامند.
   اگر موشک کروزشان «هک» شده باشد؛ نمیتوانند ثابت کنند.

   حذف
 34. «انگل فرزانه» به خونِ «حاجی بادمجان گروهبان میرزا قاسمی» شاشید و رفت ....

  https://tinyurl.com/ya8lr2l7

  کارِ «کونی» فقط «کون دادن» است .... مهم نیست که «کون کُن» چه کسی باشد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درود بر کژدم
   اگه این خبر صحت داشته باشه به نظرت چرا آمریکا حاضر شده مقداری از پولای بلوکه شده رو برای رژیم آزاد کنه؟؟ در صورتی که می دونیم یکی از سیاست های آمریکا گشنه کردن رژیم انگل های صفوی هستش!
   اومدن مصطفی کاظمی چه نفعی برای آمریکا داره؟
   با سپاس اشکان

   حذف
  2. کژدم بنظرم این خبر و از این دست خبرها که قبلا خیلی زیاد منتشر می شد مبنی بر ارتباط یا توافق ایران و آمریکا که مشخص شد همه کذب بودند این خبر نیز کذب هست و در راستای همان اهدافی هست که می خواهد بگوید ایران و آمریکا معامله کردند و یا در حال معامله هستند . خودتون بهتر می دانید امریکا در این مقطع باج نمی دهد ولی در این خبر گفته شده امریکا اجازه ازادشدن بخشی از پولهای ایران را می دهد که کاملا و صد در صد با سیاست این دولت امریکا تناقض دارد . منابع این خبر هم اراذل و اوباش عراقی هستند .

   حذف
  3. پاسخ به ۲ خواننده:

   ناشناس۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۵:۱۱
   و
   Ashkan

   شماها مانندِ همهٔ موافقین و مخالفینِ رژیم دچارِ «بیماریِ مُزمنِ فراموشی» هستید. به همین دلیل نیز میانِ «حوادث سیاسی» نمیتوانید «ارتباط» ببینید. اگر رژیم موشک پرتاب کند؛ میگویید که «آسمان به زمین رسید» و جنگِ جهانی سوّم در راه است و یا حدّ اقل اینکه در ۲ هفتهٔ آینده جنگ میشود و اگر شُد؛... وای به حالِ کژدم که گفته بود «نوچ .... نمیشود».
   اگر توافقی حاصل شود؛ میگویید که «امکان ندارد»؛ زیرا آمریکا برخلافِ استراتژیِ خود عمل نمی کُند؟

   دوباره گوییِ داستان از طرفِ کژدم:

   رژیمِ «شیعیانِ گور پرست» از نظرِ دولتِ ترامپ یک دشمن نیست. بلکه «موی دماغ» است. همین رژیم از طرفِ «گلوبالیستها» نیز «دشمن» حساب نمیشد؛ بلکه به عنوانِ جریانی که میتوانند توسّط آن خاورمیانه را به «گُه» بکشند و جنگِ شیعه و سُنّی راه بیندازند؛ موردِ توجّه بود و «برجام» نیز فقط برایِ خارج کردنِ «بمبِ اتمی احتمالی» از زنجیرهٔ این جنگها بود تا این جنگها حدّ اقل ۳۰ سال طول بکشد تا دهانِ همهٔ طرفهایِ درگیر گاییده شود و نقشه های «ژئو پولیتیک» تغییر یافته و «خاورمیانهٔ جدید» که از آن به عنوانِ «خاورمیانهٔ بزرگ» یاد می شد؛ بوجود آید.
   شماها فراموش میکنیدکه «کوتاه کردنِ دست و پا» و یا «بریدنِ دست و پا» و یا «بُریدنِ سَر» همگی در یک راستا هستند امّا به جُز «بریدنِ سَر» رضایت نمیدهید.
   پس از مُردار شدنِ «حاجی بادمجان» شعارِ بزرگِ «رژیمِ دائم المفعولِ شیعی» این شد که «انتقامِ بزرگ یعنی خروجِ آمریکا از عراق و منطقه».
   کژدم در آن زمان گفت که آمریکا از عراق خارج نخواهد شد. آیا از خودتان پرسیدید که اگر آمریکا از خارج نخواهد شد؛ چکار باید بکند؟
   یکی از کارهایی که آمریکا باید انجام میداد؛ همین است. یعنی اینکه یک «استخوان» به سگ بده تا «پارس» نکند. پرسش باید این باشد که آیا آمریکا از «سگ» میترسد و به همین دلیل به او استخوان میدهد؟ پاسخ کژدم این است که آمریکا از «سگ» نمیترسد؛ بلکه از «هرج و مرج» در صورتِ بُریدنِ «سَرِ سگ» میترسد. زیرا هیچ «مادرقحبه»ای که سرش به تنش بیرزد و بتواند پس از بریده شدنِ سَرِ سگ؛ سر و تَهِ قضیّه را هم بیاورد؛ وجود ندارد.
   حال برسیم به همین داستان:
   اگر این داستان درست باشد که از نطرِ کژدم درست است؛ باید گفت که «کونی فرزانه» تثبیتِ آمریکا در عراق را پذیرفته و به گورِ «حاجی بادمجان» به خاطرِ چند دلار ریده است؛ زیرا چاره ای ندارد و اگر چند دلار نیز برایِ «کون دادن» کاسب شود؛ بهتر از «کون دادنِ مجّانی» است.
   به لیبی نگاه کنید:
   آمریکا و روسیه و عربستان از «حفتر» پشتیبانی میکنند.
   تُرکهای عثمانی و رژیمِ شیعی و قطر از حکومتِ اخوان المسلمینیِِ «وفاق» پشتیبانی میکنند.
   اگر به «تئوریهایِ شما» پایبند باشیم؛ همهٔ این داستان پُر از تناقض است؛ زیرا «سیخَکی» و «همه و یا هیچ» فکر میکنید و به «آرایش قوا» و «منافعِ مقطعی» و امثالهم ارزشی قائل نیستید.
   امیدوارم که توانسته باشم توضیحِ خلاصه ای داده باشم.

   حذف
  4. سپاس بابت پاسخگوییتان
   من بشخصه به عنوان کسی که الفبای سیساستو نمیدونه همیشه سعی کردم از شما یاد بگیرم، حالا ممکنه یه جاهایی هم یه سوتی هایی بدم که اونو به بزرگی خودتون ببخشید.
   نمیدونم شاید باید دیدگاهم نسبت به ایران عوض کنم چون من داخل ایران هستم و بعضی مواقع احساسی راجب مسائل ایران فکر می کنم.
   با سپاس اشکان

   حذف
 35. ایران شاید بقول شما حضور امریکا را پذیرفته ولی نه با معامله و دریافت پول چرا که این ازاد شدن پول در صورت صحت و رسانه ای شدن ضربه بزرگی به حیثیت فشار حداکثری ترامپ وارد می کند . اگر امریکا در قبال نخست وزیر جدید حاضر به معامله و ازادکردن پول شده راه بهتری که همون موافقت با دادن وام صندوق پول برای مقابله با کرونا بودش نه اینکه به اینصورت و خیلی واضح بذاره مثلا پول در لوکزامبورگ ازاد بشه . اگر خاطرتون باشه اخیرا تحرکات امریکا در عراق خیلی زیاد شده بود از خالی کردن پایگاههای کوچک تا استقرار سامانه های دفاعی . همگی حمله قریب الوقوع رو‌پیش بینی میکردن ولی بنظر همون حرکات نظامی باعث شد احزاب شیعه نخست وزیر جدید رو بپذیرن . در واقع معامله انجام نشده بلکه ترس باعث موافقت احزاب شیعه شده

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   همیشه آمیخته ای از «ترس» و «نیاز» است که حرف آخر را میزند. به زندانیان و یا فعّالانِ حقوق بشری و یا سیاسی نگاهی بیندازید که چگونه به دستگیری کشانیده شده و به «اعتراف» وادار میشوند. معمولاً خانواده هایشان را به انجامِ کثیفترین شکنجه ها تهدید میکنند و آن فعّال را به موجودی ترسیده و نیازمند تبدیل کرده و از او میخواهند که خودش را تحویل دهد و یا به مسائلی که روحش نیز خبر ندارد اعتراف کند. رژیمِ شیعیان گورپرست اکنون در چنین شرایطی قرار گرفته است.
   تحرکات اخیرِ آمریکا در عراق و تولیدِ ترس در میانِ «شیعیانِ گورپرست» را به خوبی ترسیم کردید؛ امّا نیازهای رژیم و همچنین آمریکا را از یاد بردید. همین چند روزِ پیش بود که گفتند آمریکا میخواهد چند سیستم دفاعیِ موشکی را از عربستان خارج کند و عدّه ای نیز به این فکر افتادند که آمریکا میخواهد منطقه را ترک کند و یا حضورِ نظامی خود را کمتر کند و این به نفعِ رژیمِ شیعی تمام خواهد شد. اینها حالا چه میخواهند بگویند که دولت ترامپ به بوئینگ اجازه داده است تا موشکهایِ پیشرفتهٔ «هوا به زمین» را در اختیارِ عربستان قرار دهند؟ شاید بگویند که آمریکا میخواهد در این شرایط بحرانی عربستان را بدوشد. امّا این مسئله را از یاد میبرند که سیاستِ کُلّی آمریکا دیگر «حضور در همه جا» نیست و میخواهد که قبایل هر منطقه ای مشکلاتِ خودشان با دیگران خودشان حلّ کنند (البتّه در راستایِ منافع استراتژیکِ آمریکا).
   منظورم از تمامی این روده درازی این بود که حوادث را در مجموعه ای که احتمالاً به آن تعلّق دارد بررسی کنیم. یافتنِ این «مجموعه»ها هرچند کارِ دشواری است؛ امّا ستونِ فقراتِ یک «تحلیلِ استخواندار» را تشکیل میدهد.

   حذف
  2. در ضمن آزاد شدنِ یک میلیارد دلار چیزی نیست که بتواند سرنوشتِ رژیم را تغییر دهد. رژیمِ کثیفِ شیعی مانندِ قماربازی است که همه چیز را باخته است و اگر این یک میلیارد را نیز بدست آورد؛ آنرا نیز خواهد باخت و دیگر ادّعایی نیز نخواهد داشت.

   حذف
 36. درود بر کژدم گرامی . سرنوشت انتقال پنج نفتکش ایرانی به ونزوئلا به کجا ختم خواهد شد ؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اطّلاعی از این قضیّه ندارم و اهمیّتی هم ندارد.

   حذف
  2. درود .
   چرا می گید مهم نیست ؟
   اگر نفتکش ها توسط آمریکا متوقف شوند . پیامدش در خلیج فارس اتفاق میفته .

   حذف
  3. درود
   اتّفاقی که مهمّ بود؛ چند روز پیش در خلیج فارس بوقوع پیوست.اتّفاق دیگری همزمان در عراق بوقوع پیوست و «انگل فرزانه» دولتِ جدید عراق را به نشانهٔ ماندگاری آمریکا در عراق را پذیرفت و به گورِ «حاجی بادمجان گروهبان میرزاقاسمی» رید.
   حالا اگر آمریکا جلو این کشتیها را بگیرد؛ میخواهند چکار کنند؟
   از NPT خارج شوند؟ کشتیهای نفتی را بزنند؟ تنگهٔ هرمز را ببندند؟ یا کشتیهای خودشان را بزنند؟ یا موشکهایِ «سوپر سونیک» آزمایش کنند؟

   همهٔ «قِر و اطوارشان» را ریخته اند و کفگیرِ سیاسی نظامی و دیپلماتیکشان به گل نشسته است.

   حذف
  4. نخست وزیر جدید عراق #مصطفی_الکاظمی امروز پس از دیدار و‌ جلسه با دسته رهبری #حشدالشعبی و فالح فیاض ، لباسهای سازمانی حشدالشعبی را به تن کرد


   https://mobile.twitter.com/chawshin_83/status/1261651474620149761

   حذف
  5. مصطفی الکاظمی نخست وزیر جدید عراق در جریان دیدار با فالح فیاض رئیس تشکیلات حشدشعبی یونیفرم حشد را پوشید و وعده حمایت از این گروه وابسته به رژیم ایران را داد. انتظار برخی از سیاستمداران آمریکایی از نخست وزیر جدید عراق بیهوده است، کاظمی همانند بقیه دولتمردان اکثریت شیعه عراق وابسته به جمهوری اسلامی است و معترضین شیعه در عراق این حقیقت را به خوبی درک کرده و به همین دلیل به اعتراضات ادامه می‌دهند.

   در عکس ابوفدک فرمانده حشدالشعبی و عضو سپاه قدس که عکس قاسم سلیمانی را بر سینه زده هم دیده میشود.


   https://t.me/javanmardi77/35284

   حذف
  6. هوی ...ناشناس خان
   مثل اینکه دوست داری تا آخرِ عمرت «الاغ خان» بمانی.
   اگر علی جوانمردی میگوید که این شخص از آدمهای رژیمِ شیعی ایران است؛ من میگویم که حتّی «انگل سیستانی» نیز از آدمهایِ همین رژیم است که نقش «خاتمی قرمساق» را در عراق به عهده دارد.
   آنچه که جوانمردی میگوید خبرهایِ یک مجموعهٔ «خرتوخر» است که به نامِ «عراق» میشناسیم.
   یکی از دلایل بسیار مهمّ که هرگز اجازه نخواهد داد تا ساکنینِ عراق این مجموعهٔ «خرتوخر» را به یک کشور تبدیل کنند؛ وجودِ «مذاهبِ رقیب» و «قبیله زار» بودن است. آمیختهٔ این ۲ نکبت؛ هرگز اجازه نخواهد داد که «عراق» به یک «کشور» تبدیل شود. لذا سَرِ خبرنگاران تا سالهایِ سال شلوغ خواهد بود تا به گزارشِ «خرده ریزها» و «روزمرّگیها» بپردازند.
   کارِ من «خبرنگاری» به مفهومی که میشناسید نیست. بلکه دیدنِ مسیرها در تصویرِ بزرگ است.
   زمانی «انگلستان» را با GB میشناختند. تا چند ماهِ پیش آن GB فقط یکی از استانهایِ اتحادیه اروپا بود و Brexit را میتوان نوعی «خودمختاری خواهی» نامید. لذا اگر نخست وزیر کنونی انگلستان با هر کس و ناکسی دست بدهد و یا لباس «افغان» و یا «عبا و عمّامه» به تن کُنَد؛ نشانی از GB و نفوذِ گستردهٔ جهانی ندارد.
   اگر موقعیّت کنونیِ رژیمِ شیعی در عراق و سوریه را با ۱۰ سالِ پیش مقایسه کنید خواهید فهمید که چه میگویم. شاید هم هرگز نفهمید؛ زیرا پول نمیگیرید که بفهمید؛ بلکه پول میگیرید که «علی جوانمردی» را به عنوانِ «قبلهٔ خبری» جا بزنید.

   خَر فهم شد؟

   حذف
 37. جناب کژدم درود
  اسرائیل اعلام کرد سفیر چین در آنجا مرده یا کشته شده واز جانب دیگر چین به شدت خرید شرکت های اروپایی بحران زده هست نظرشما چیست

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. در رابطه با مرگ سفیر چین نظری رسمی اعلام نشده است. آمریکاییها دست به چنین کاری نمیزنند. اگر این سفیر کشته شده باشد؛ باید از دولت چین پرسید که چرا او را کشته اند؟ این مرگ میتواند طبیعی نیز باشد. در هر صورت اهمیّتی ندارد.
   در رابطه با خریدِ سهامِ شرکتهای ورشکسته و یا بحران زده؛ یک مسابقهٔ جهانی وجود دارد و بستگی دارد که این شرکتها را بتوان دوباره احیا کرد و یا نه؟ لذا از همین اکنون نمیتوان گفت که این خریدها خوب و یا بد هستند. زیرا به موازاتِ این خریدها؛ جریانِ موازی و عمدیِ دیگری نیز وجود دارند که تلاش میکنند این شرکتها هرگز به اقتصاد باز نگردند؛ تا از این طریق سرمایه گذاریهایِ خریداران را به «سرمایه گذاریِ بَد» تبدیل کنند.
   خریدِ سهامِ اینگونه شرکتها؛ به تنهایی دلیلِ «پیروزی» نیست و میتواند هدر دادنِ پول باشد.

   حذف
 38. خبر بسیار مهمّی که در آینده خواهید شنید و یا خواهید خواند اینکه؛ «یوان» (واحد پولِ چین) از جرگهٔ پولهای معتبر دنیا حذف شده است و دیگر به عنوانِ پولِ قابلِ معامله با ارزهای معتبر به شمار نمی آید و تنها برایِ معامله با چین معتبر است.
  رژیمِ شیعی با حماقتی که از آن به نامِ «نگاه به شرق» یاد میکند؛ بسیاری از داراییهایِ خود را به این «دستمال مستراح» تبدیل کرده است که حتّی قابل تبدیل به «روپیه» نیز نمیباشد.
  خبر مهمّ دیگر اینکه بسیاری از کمپانیهای مهمّ تولیدی که در چین سرمایه گذاری کرده اند؛ در حالِ خروج از چین و مهاجرت به «ویتنام» و «هندوستان» و «تایلند» هستند که در ماههایِ آینده وضعیّتِ اقتصادیِ چین و به تَبَعِ آن وضعیّتِ اقتصادیِ «نگاه به شرقی ها» را به شدّت تحتِ تأثیر قرار خواهد داد.
  از سویِ دیگر کمپانیهایِ غربی تولیدِ اتوموبیل که در چین فعالیت داشتند تقریباً به طورِ کامل تعطیل هستند و آیندهٔ آنها ناروشن است. یعنی در حالِ مطالعهٔ «ماندن» و یا «رفتن» و تعیینِ کشورِ دیگر برایِ مهاجرت هستند.
  چین برای اینکه بتواند محصولات صنعتی خود را به کشورهایِ غربی و بویژه آمریکا صادر کند؛ در تلاش است تا از کشورهای دیگری به عنوانِ واسطه استفاده کند تا محصولاتِ چین به نامِ تولیداتِ کشورهایِ دیگر به آمریکا صادر شوند. این در حالی است که تا چند ماهِ پیش حتّی اگر محصولی ساخته شدهٔ کشورهای غربی فقط در چین بسته بندی میشد؛ مجبور بودند که رویِ بسته بندی «ساخت چین» را چاپ کنند و اکنون وضعیّت چین به این شدّت تغییر یافته است.
  از سویِ دیگر وضعیّت صنعت کشاورزی نیز در چین رو به وخامت گذاشته و در ماههایِ آینده با درصدِ بسیار بالاتری به محصولاتِ کشاورزی سایر کشورها نیاز خواهند داشت.

  پاسخحذف
 39. سلام کژدم
  همانطور که خودت میدانی در هر نموداری چه صعودی و چه نزولی در به هر حال دارای نقطه عطفی میباشد.
  . چین با حماقت و تکیه بر اذناب یا همان دمهایش از جمله این سروران گرامی. نقطه عطف تاریخ خودش را تعیین و مشخص کرد . و این سروران اندکی به زحمت می افتند ولی به لطف تشیع و اصول گرانبهای دینی از جمله. تقیه. خواهند گفت نگاه به شرق. فقط تقیه بود برای شناخت دشمن . و والا گهر ترامپ از نطفه مبارک و سلاله امامت شعبه آلمانی است و یک روایت میسازند که جدا از صالح یمانی و سید خراسانی. طالب آلمانی که در زبان فرنگی ها ترامپ گویند ظهور خواهد کرد و از مقدمات و نشانه های ظهور میباشد .
  نزدیک بین

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سلام
   هیچکس در دنیا به تُخمش نیز حساب نمیکند که در انتخاباتِ المان «مرکل» برنده شود و یا کس دیگری بر سرِ کار بیاید. هیچکس به تُخمش نیز حساب نمیکند که «بوریس جانسون» و یا «ماکرون» باشد و یا کس دیگری بر سر کار بیاید. همهٔ چشمها به سویِ آمریکا دوخته شده است. حتّی چشمهایِ همهٔ سرانِ کشورهایی که «قدرتمند» نامیده میشوند به آمریکا دوخته شده است.
   اکنون زمانِ توفانهاست و تقریباِ سرانِ بسیاری از کشورهایِ قدرتمند و همچنین «کشور مستراحها» که ایران نیز یکی از آنهاست؛ دست بدست داده اند تا به هر طریقی که شده است؛ نگذارند تا ترامپ بارِ دیگر در کرسیِ ریاست جمهوری آمریکا نباشد.
   از «پروپاگانداها»یی که به نامِ «تحلیلهایِ تحلیلگران» و نظراتِ «کارشناسان» به خوردِ مردم داده میشود تا بده بستانهایِ زیرِ میزی و تبادل افکار تا انتشارِ «ویروس طلایی» در سطحِ جهانی؛ همین هدف را دنبال میکنند.
   مردی که بتواند از میانِ اینهمه آشفتگیها و توفانها «پیروز» بیرون آید؛ مردِ بسیار خطرناکی خواهد بود. زیرا دیگر به «انتخاباتِ ۲۰۲۴» فکر نخواهد کرد؛ بلکه در پی ساختنِ زیربنایی بسیار محکم خواهد بود و نامزدِ انتخاباتِ ۲۰۲۴ را نیز به مردم معرّفی خواهد کرد تا به او رأی دهند.
   این «کارشناسانِ برجسته» و «تحلیلگران»؛ امتحانشان را در سالِ ۲۰۱۶ داده اند. کژدم نیز امتحانش را داده است.
   برخلافِ مزخرفاتی که در رسانه ها بافته میشوند؛ کژدم میگوید:
   این مرد در انتخاباتِ ۲۰۲۰ بارِ دیگر انتخاب شده و رئیس جمهورِ آمریکا خواهد بود و از انتخاب شدنِ دیگر؛ بیمی نخواهد داشت و بسیاری از بافته ها را پنبه خواهد کرد.
   «آرامش» به آمریکا و «بحرانها» به اروپا و چین و روسیه و «کشور مستراحها» تعلّق خواهد گرفت.

   حذف
 40. کژدم احمتمالا تا آذر بورس ایران فروپاشیده میشه.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. کدام بورس؟
   منظورت همانجایی است که «خود گوزند و خود خندند»؟
   گویا معنیِ واقعیِ «کشور مستراح» را نمیدانی!

   حذف
 41. درود .
  خط و نشان و تهدیدهای ایران در خصوص قضیه نفتکش ها
  ٫ هر روز داره بیشتر میشه . امروز هم یک موشک نزدیک سفارت آمریکا منفجر شد . کاملا مشخصه میخوان بگن اگر آمریکا تعرض کنه به نفتکش ها ؛ چنین اقداماتی رخ خواهد داد ولی از اونور آمریکا هیچ صحبتی در این خصوص نمیکنه فقط در خبرها از یک مقام آمریکایی اون هم ناشناس گفته شده آمریکا اقدامات مناسب رو در نظر داره و چند ناو رو هم به منطقه فرستاده . کژدم یه جورایی قضیه این نفتکش ها هم برای آمریکا و هم ایران حیثیتی شده . اگر آمریکا هیچ حرکتی نکنه اونموقع فشارحداکثری کمرنگ میشه و وجهه آمریکا هم خدشه دار میشه که دو کشور ونزویلا و ایران در حیاط خلوت امریکا راحت بیان و برن و معامله کنن . اگر هم مانع حرکت نفتکش ها به هر طریقی بشه اونموقع ایران با این همه خط و نشون اگر کاری نکنه حیثیتش خدشه دار میشه .تحلیل و پیش بینی شما در این رابطه چیه ؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درود
   پیش از هر چیز باید بگویم که دیگران میگویند که تحلیلِ کژدم در رابطه با گوزمعلّق شدنِ «قایق هواپیمابرِ کنارک» درست بوده است و اینکار توسّط اسرائیل انجام گرفته است.

   https://tinyurl.com/ydes8exj

   گویا برای شما این ۵ کشتی خیلی اهمیّت دارند و اینکه چه بلایی سرشان خواهد آمد؟
   هیچ بلایی سرِ این کشتیهای نفتی که در حالِ انتقالِ بنزین و چه بسا سایر ادوات هستند؛ نخواهد آمد. شاید حدّ اکثر چند کماندو را برای بازرسی کشتیها هلی بُرد کنند و شاید نیز GPS آنها را هک کنند تا این کشتیها برایِ ماهها در دریا سرگردان بمانند. فکر میکنم که آمیخته ای از این ۲ عملیّات در انتظارِ این کشتیها باشد. زیرا بدونِ تلفاتِ انسانی به هدف میرسد. امّا خنده دارتر این خواهد بود که ۵ فروند کشتی که قادر نخواهند بود محمولهٔ خود را تخلیه کنند؛ برایِ مدّتهای زیادی از ناوگانِ رژیم حذف خواهند بود و شاید تعدادی از این کشتیها از «مثلّث برمودا» سر در آورده و به دیدارِ «آقا امام زمان» مشرّف شوند.
   به هر حال آمریکا کاری خواهد کرد که «انگلِ فرزانه» دیگر از این «گُه ها» نخورد.
   در ضمن یکی از کشتیهایِ رژیم در اطراف اندونزی با یک کشتی فلّه بر تصادف کرده و به گل نشسته است (گفته میشود که تقریباً از وسط نصف شده است). امّا رژیمِ امپراتوریِ توانمندِ صفوی در این مورد کاملاً سکوت کرده است و به همین دلیل فکر میکنم که آنجا نیز برایشان گند بالا آورده اند.

   حذف
  2. اکنون جایِ تفریح و سرگرمی دارد که به برنامهٔ «ساعت ششم» (نیوشا بقراطی) دوباره گوش دهید که «اوباش حسین آرین» و شخص دیگری را به عنوانِ کارشناس نظامی دعوت کرده تا دربارهٔ «قایق هواپیمابر» تبادل نظر کنند و چند اوباش حزب اللهی نیز این ماجرا را به «اشتباهاتِ طبیعی در مانورها» نسبت دهند.

   https://tinyurl.com/yaz8fssl

   حذف
 42. یک پرسش فنّی

  از همزمانی حملهٔ ظاهراً سایبری اسرائیل به بندر رجایی و درهم شکستنِ «ناو هواپیمابرِ کنارک» چه نتیجه و یا نتایجی میگیرید؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درود بر کژدم
   از همزمانی این دو رویداد نتیجه میگیرم که اسرائیل سیستم موشکی ایرانو هک کرده و خواسته تلافی حمله سایبری که رژیم چند روز قبلش کرده بود رو دربیاره و به قول معروف به رژیم شیعی بفهمونه که « یه من ماست چقدر کره میده».
   در این صورت میشه نتیجه دیگه ای هم گرفت و اون این هست که اسرائیل به صورت گسترده به اطلاعات نظامی و غیر نظامی رژیم شیعی دسترسی پیدا کرده و تا فیها خالدون رژیم صفوی پیش رفته.
   اگه رژیم شیعیان گورپرست بخواد کیرگوزی کنه و زنجیر پاره کنه و جنگ راه بندازه اسرائیل به احتمال زیاد این اطلاعاتی که بدست آورده رو با آمریکا درمیون میزاره و اونوقت دوتایی باهم کون رژیم شیعی رو پاره میکنن.
   با سپاس اشکان

   حذف
 43. اگر به تاریخچه جنگ سرد نگاه کنیم استراتژی آمریکا اهمیت زیادی بر ناوهای هواپیمابر داشت که نقش مهمی در جنگ جهانی دوم و شکست ژاپن ایفا کردند. از طرف دیگر استراتژی شوروی بر ساخت انواع موشکها از جمله بلستیک و قاره پیما با کلاهک جنگی و هسته ای بود و همچنین زیردریایی های اتمی که قادر به شلیک موشکهای دارای کلاهک هسته ای از زیر آب و در نزدیکی سواحل دشمن باشند.توجیهشان این بود کههزینه ساخت و نگهداری زیردریایی و موشک بسیار کمتر از ناو هواپیمابر است و در صورت لزوم با همین امکانات میتوان شهرهای نیروی دشمن را با خاک یکسان کرد.
  ایران بعد از جنگ چون امکان نوسازس نیروی هوایی و دریایی خود را نداشت به این استراتژی روی آورد که از لحاظ موشکی خود را بالا بکشد. در سالهای اخیر هم فعالیتهای ارتش سایبری ایران و تبلیغات در مورد آن جزو پروپاگاندای اصلی نظام است. در سال گذشته آمریکا با فرستادن پهپاد خود در کنار یک هواپیمای سرنشن دار جاسوسی و اطلاعاتی به طرف سواحل جنوبی ایران که واکنش پدافند سپاه و سرنگونی پهپاد را به همراه داشت توانست اطلاعات بسیاری در مورد سیستم پدافند موشکی ایران کسب کند.الان به نقطه ای رسیده ایم که اسرائیل با حمایت آمریکا هر حرکت تهدید آمیز ایران را با شدت بیشتری پاسخ میدهد که این امر به صورت دائمی در سوریه میبینیم. حمله سایبری اخیر ایران به شبکه آبرسانی اسرائیل پاسخی شدید به صورت حمله سایبری به بندر رجایی و واحد نیروی دریایی در حال مانور و هدف قرار گرفتن شناور کنارک دریافت کرد. که میزان توانایی اقدام متقابل و ضعف سیستم نظامی ایران و از جمله موشکی که به آن خیلی مینازند را به رخ کشاند.

  پاسخحذف
 44. هک کردن سیستم موشکی سپاه در آن بخش و نشاندن ناو خودی به عنوان یک هدف شلیک!!!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اظهارِ نظرِ اولیّه من در رابطه با هدف قرار گرفتنِ این «قایق» بدونِ دیدنِ تصاویر بود و فکر میکردم که سیستم پرتاب و هدایت موشک توسط اسرائیل هک شده است. امّا با دیدنِ تصاویر «قایق» پس از انفجار و همچنین شنیدنِ اخبار مربوط به هک بندر رجایی؛ فکر میکنم که نَه «مین گذاری» در کار بوده است و نه آزمایش موشکی.
   با توجّه به نقطهٔ انفجار در عرشهٔ قایق؛ به نظر من این حفره توسط موشکِ «هوا به سطح» ایجاد شده و کلاهک جنگیِ موشک در تماس و یا چند سانتیمتر بالاتر از سطح عرشه منفجر شده است و برخلافِ «کارشناسانِ نطامیِ نیوشا بقراطی» فکر نمیکنم که این انفجار به خاطرِ انفجارِ مین در روی عرشه صورت گرفته باشد و آن حفرهٔ بزرگ به خاطرِ انفجارِ کلاهک جنگی در سطح بوجود آمده است و این کلاهک جنگی از نوعِ «نفوذ و انفجار» نبوده است؛ تا حفرهٔ کوچکتری ایجاد کند.
   همچنین به نظرِ من «قایق جماران» نیز متوجّه هدف قرار گرفتنِ «کنارک» بوده و به همین دلیل از نزدیک شدن به آن وحشت داشته است و پس از ساعتها تأخیر برای نجاتِ پرسنل کنارک نیرو فرستاده است (حنایِ بعد از عروسی که به کون مالیده میشود).
   همچنین به نظر من اسرائیل ۲ حمله انجام داده است:
   ۱- حملهٔ سایبری به بندرِ رجایی در ۲۰ اردیبهشت.
   ۲- حملهٔ هوایی به قایقِ کنارک در ۲۱ اردیبهشت.

   حذف
 45. سلام کژدم
  شاید هک سیستم ها نه صرفا از راه دور بلکه از داخل و توسط نفوذیها و خودیها انجام گرفته باشد . این زاهدان شب و شیران روز با این داغ بر پیشانی که بعدا میشود ترمیم کرد و فساد و دزدی هیچ جای وفاداری و وطن پرستی برای هیچ کس در هیچ سطحی باقی نگذاشته اند و یحتمل با گرفتن مبلغی از هر کشوری از جمله اسرائیل میشود سیستم را هک کرد و کار اسرائیل آسان است.
  در ضمن ارتش سایبری ایران بیشتر در حد اعضای تویتر و فیس بوک و وبلاگ نویس هستند و نفوذگرها نیز با همین چند سی دی آموزشی موجود در بازار بلندد. و دیگر وجهه غالب این ارتش سایبری نیز امکان شنود و ردگیری مکالمات است که برای هر شرکت ارائه دهنده خدمات مخابراتی بسیار راحت است . منتها اینا میخوان ادای فیلمهای هالیوودی دربیارن و چند دستگاه ضبط صدا یا نمایشگر ردیاب خودرو را به خورد ملت میدهند .

  حسین آرین اسمی شبیه. باراک حسین اوباما است که در تبیین و فهم هویت شخصی خودش ناتوان است چه برسد به تحلیل گر نظامی. کسی که سابقه آموزش سربازی هم نداره چگونه تحلیل گر نظامی شده است من نمیدانم . تحلیلگر نظامی باید شیمی و فیزیک را بلد باشد . جغرافیا بداند .در چند درگیری نظامی شرکت کرده باشد تا مفهوم گذشت زمان در جنگ برای سرباز و فرمانده را درک کرده باشد . این احمق فکر کرده با حفظ اعداد سربازان در گیر در جنگ یا تعداد توپهای فلان نبرد روسیه و آلمان تحلیلگر مسایل نظامی شده است.

  نزدیک بین.

  پاسخحذف
 46. https://tinyurl.com/y9x5kl9x

  این اسناد علمی و تجربی هستند و با نظراتِ و اغراض و اهدافِ سیاسی و عقیدتی آلوده نشده اند.
  کژدم میگوید: اگر کور نیستید؛ اگر به دنبالِ فریب خود و فریبِ مردم نیستید؛ جمعیّت جهانی را به شدّت کم کنید تا زمین دوباره نفس بکشد؛ تا بتوانید در دنیایی زیباتر و پُرتحّرک تر و با بیخانمانی و فقرِ بسیار کمتر و آمارِ بیکاری بسیار پایینتر زندگی کنید.
  احزابِ و گروههایِ معروف به «سبز» و «هوادارانِ محیط زیست» و «فعّالانِ محیط زیست» تنها بیشرفهایِ دروغگو و فریبکار هستند و گرنه به جایِ بازیهایِ سیاسی هدف اصلی خود را «کم کردنِ هدفمندِ جمعیّت» قرار میدادند.
  دیر یا زود؛ اینچنین جنبشهایی بوجود خواهند آمد.
  «انسان سانها» موجوداتِ «مصرف کنندهٔ بیمصرف» هستند که در همهٔ جنگها چه به عنوانِ رهبران (شارلاتانها) و چه به عنوانِ ماشینِ جنگی (ارتشها و سربازان) نقش اصلی را بازی میکنند.
  با «اصلاحِ نژادی» و «وجین کردنِ» ویروسها و «علفهایِ هرز» به نامِ «انسان سانها»؛ زمین بارورتر و زیباتر خواهد شد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. با «اصلاحِ نژادی» و «وجین کردنِ» ویروسها و «علفهایِ هرز» به نامِ «انسان سانها»؛ جنگهایِ مذهبی؛ نژادپرستی؛ جنگهایِ میهنی و نابودیِ ادواری زمین توسط این جنگها و همچنین نابودی زمین با تولید و مصرفِ بی رویه به بهانهٔ «نیاز و بازارِ جهانی» و بالا بردنِ «ارزش شاخصها در بورس جهانی» و بسیاری از آلودیگهای دیگر .... برچیده خواهند شد.

   حذف
 47. ایران در ۳۰ سال آینده به پیرترین کشور جهان تبدیل می‌شود!

  https://tinyurl.com/y8etw7x6

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. زیاد نگران نباشید.
   به جای معرّفی این آمارِ مزخرف؛ بگویید تا همه بخوانند و بدانند که:
   ۱- در ۲۰۰ سالِ اخیر چند اختراع در سطح بین المللی و یا حتّی در چهار دیواری ایران توسّط ایرانیان انجام گرفته است؟
   ۲- چند کشفِ علمیِ هدفمند و هدفدار در کدامین عرصه از علومِ پزشکی؛ مکانیک؛ متالوژی؛ بیولوژی و ..... توسّط ایرانیها به ثبت رسیده است؟
   ۳- در عرصهٔ فرهنگی چه در سینما و ادبیّات و هنرهای تجسّمی؛ کدامین «سبکِ جدید» توانسته است «مُهرِ ایرانی» بخورد؟
   ۴- در عرصهٔ ورزش؛ چه سبکِ جدیدی از ورزش «مُهرِ ایرانی» خورده است؟

   آیا «اُلاغهای جوان» با «اُلاغهایِ پیر» به جُز «اختلافِ سِنّی» فرقی دارند؟
   چه فرقی میکند که تعدادِ «اُلاغهایِ جوان» و یا «اُلاغهایِ پیر» زیاد و یا کَم باشد؟
   به نظرِ من «اُلاغهایِ پیر» بهتر هستند. زیرا:

   ۱- «کیر» و «کُس»شان از کار افتاده است و دیگر نمیتوانند خود را «بازتولید» کنند.
   ۲- در سراشیبیِ رفتن به «زیرِ خاک» هستند تا زمین از لوثِ وجودشان پاک شود. تا شاید جوانه هایِ جدیدی برویند.

   حذف
  2. https://tinyurl.com/y7j2vbk6

   این؛ فقط گوشهٔ بسیار کوچکی از جهنّمی است که «انسان سانها» به آن روی خواهند آورد و در آن زندگی خواهند کرد (اگر بتوان نامش را زندگی گذاشت).

   حذف
  3. کسکشا مگه مجبورن بچه پس میندازن وقتی نمی‌تونن خرجشو بدن.

   حذف
  4. بچّه پس انداختن به بازارِ «تولید برایِ فروش» تبدیل خواهد شد و «نوزاد» به صورتِ «کالا» در خواهد آمد. این روند سالها است که به صورتِ پراکنده در «کشور مستراحها» کلید خورده است و «امپراتوریِ پُر افتخارِ صفوی» یکی از پیشگامانِ این روند است.

   یکی از افتخاراتِ «امپراتوریِ پُر افتخارِ صفوی» این است که:
   «نگران نباشید .... گندم و نخود و لوبیا داریم».

   https://tinyurl.com/yct69wbt

   در ضمن میخواهند تعدادِ جمعیّت (بخوانید روسپیها و نوزاد فروشان آریایی نژادِ گورپرست شیعه) را زیاد کنند.

   حذف
 48. «امپرتوریِ سترگ صفوی» که بنیانگذارانِ آن اداره کنندگانِ «کون کُن خانه ها» (خانقاه ها) در اردبیل بودند؛ اکنون به پیسی افتاده اند:

  (رئیس برون‌مرزی صداوسیمای ایران قطع شدن پخش ماهواره‌ای شبکه «الکوثر» به دلیل بدهی‌های ارزی را «اتفاقی تلخ در آستانه روز قدس» توصیف کرد و گفت دلیل انباشت بدهی‌ها «سهل‌انگاری برخی دستگاه‌های تصمیم‌گیر» است.

  به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان جبلی، معاونت برون‌مرزی صداوسیما، روز چهارشنبه، ۳۱ اردیبهشت، درباره قطع پخش شبکه الکوثر از ماهواره یوتل‌ست گفت: «سهل‌انگاری یا عدم درک صحیح برخی از دستگاه‌های تصمیم‌گیر و فهم ناقص آنها از ظرفیت رسانه بین‌المللی باعث شده شبکه‌های برون‌مرزی تخت فشار باشند.»

  آقای جبلی درباره «دستگاه‌های تصمیم‌گیر» و میزان بدهی‌های ارزی انباشته صداوسیما توضیح بیشتری نداد.)

  (به نقل از رادیو فرا)

  پیشنهاد کژدم این است که از ماهواره ای که اخیراً به فضا فرستاده اند استفاده کنند تا آبرو ریزی نشود و «قدرتِ تکنولوژی گورپرستان» را به جهانیان نشان دهند.

  پاسخحذف
 49. تحریمِ اوباشانِ رژیم که به صورتِ «پلّکانی» از طرف آمریکا اعمال میشود؛ به معنی زندانی کردنِ این افراد در درونِ ایران و همچنین تدوینِ «چارتِ روابط» این اوباشان است تا در آینده راهِ فراری نداشته و به سادگی قابل پیگرد و دستگیری و استرداد باشند.

  پاسخحذف
 50. https://tinyurl.com/ycsz2mpl

  پاسخحذف
 51. کرونا اقتصاد چین را از رمق انداخت

  https://tinyurl.com/y6wyfhh8

  پاسخحذف
 52. سلام کژدم

  این سخنرانی رهبر در واقع نه تهدید واقعی اسرائیل بلکه درخواست برای مذاکره و به رخ کشیدن برگههای بازی در دست ایرانیست .
  ۲. با توجه به اینکه ایران تجهیز حماس و حزب الله و حضور مستقیم در سوریه مرزهای اسرائیل را از سمت جنوب شرق وشرق و شمال مستقیم مورد تهدید قرار داده است و از این نظر دست بالا را دارد .
  ۳. و با توجه به گفته های فلاحت پیشه نماینده مجلس و عضو کمیسیون روابط خارجی و درخواست بازپس گیری این مبلغ دلیلی بر واقعی بودن شایعات اخراج از سوریه توسط روسیه نیسا ؟
  نزدیک بین

  پاسخحذف
 53. https://www.radiofarda.com/a/30627269.html

  پاسخحذف
 54. کژدم ظاهرا اولین نفتکش ایران بدون هیچ مشکلی وارد آبهای ونزوئلا شد !

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اوباش گرامی
   چند روز است که منتظر این این لحظه بودم.

   https://tinyurl.com/y9anje7e

   چندین بار پیغام و پسغام فرستادی که سرنوشتِ این «کشتیهایِ نفتکش» چه خواهد شد؟
   نخست منتشر کردم و گفتم: .... اهمیّتی ندارد.
   امّا تو نفهمیدی که وقتی گفتم «اهمیتی ندارد» به چه معنی است؟
   چند بار به اشکال گوناگون همان سوال را پرسیدی؛ امّا منتشر نکردم.
   بارِ آخر منتشر کردم و گفتم که گویا خیلی به این کشتیها و سرنوشتشان علاقه داری!!!
   آیا دروغ میگویم؟.... البتّه که دروغ نمیگویم و اگر هیچکس هم نداند.... «تو» میدانی.
   چرا گفتم که: «اهمیّتی ندارد»؟
   برایِ اینکه ماجرایِ این کشتیها برایِ من (کژدم) چیزِ دندانگیری نبود. اینجاها میگویند: «Eye catching » نبود. معنی اَش در آیینِ شمنی این است: «ارزشی ندارد که اقدامی شَوَد» ... به زبانِ ادیبانهٔ کژدمی «بشاش توش بِره».....
   امّا باید اعتراف کنم که به طورِ احمقانه ای بالاخره پاسخی را که «انتظارش را میکشیدی» (برخوردِ آمریکا)؛ را دادم و منتظر بودم که وقتی که «هیچ اهمیّتی ندارد» اتّفاق افتاد .... زوزه بکشی که: «کژدم ظاهرا اولین نفتکش ایران بدون هیچ مشکلی وارد آبهای ونزوئلا شد !»

   پرسشهایِ تکراریِ شما مانندِ «فالگیریِ تکراریِ یک عاشق» بود که میخواهد فقط به یک نتیجه برسد و آن اینکه: «معشوق هَم شیدایِ اوست» و اگر هزار بار «استخاره» کُند و یا «فالِ حافظ» بگیرد و «نتیجه» به جُز «آرزویِ او» باشد؛ باز هم ادامه خواهد داد.....
   در اینجا میخواهم رَوندی را توضیح دهم که بسیار فراتر از آنچه که شما شِیدایش بودی اهمیّت دارد.

   شخصی (چه نَر و یا ماده)؛ دچارِ نوعی از «بیماریِ هورمونی» میشود که نامش «عشق» است و من حدودِ ۳۷ سالِ پیش نامِ آنرا «عشقِ ۱۵ سانتی» گذاشتم و «اوباش محسن نامجو» از این اصطلاح در یکی از «گوز آهنگهایش» استفاده کرد و زمانی که از او خواستم که اصطلاحِ مرا «پَس بدهد» ... به تُخمِ مبارکش نیز حساب نکرد. امّا این احمق نمیداند که چه به تُخمش حساب بکند و یا نکند .... این «اصطلاحِ ژرف» .... فقط و فقط «مالِ کژدم» است و «دُزدیدنِ آن» فرقی در اصلِ قضیّه نمیکند. امّا «دُزد» را «بی هویّت تر» میسازد. زیرا «اوباش مُحسنِ نامجو» با «کیرِ اصطلاحِ کژدم» (عشقِ ۱۵ سانتی) به «حجلهٔ روشنفکری» رفت و با «کیرِ کژدم» در «حجلهٔ روشنفکری» درخشید.
   «آیینِ شمنی» .... «آیینِ دیدن» است.
   زمانی که پرسشی به میان بیاید که پاسخِ آن «دیده نشود» به این معنی است که: «اتّفاقِ خاصّی نخواهد افتاد».
   امّا اعتراف میکنم که «اشتباه کردم» (زیرا دیگر آنچه که بودم؛ نیستم) و باید همچنان نظرِ شما را حذف کرده و منتشر نمیکردم و یا حدّ اقل اینکه پاسخی نمیدادم.
   امّااز همان نخست در هاله ای از «ابهام» فهمیده بودم که این «۵ کشتی» بخشی از یک «معاملهٔ کوچکِ تاکتیکی» است و تأکیدِ آمریکا بر این کشتیها؛ برایِ داشتنِ «دستِ بالا» در این معامله است.
   شما میدانید که: دروغ نمیگویم.... و خواهید دید که دروغ نمیگویم.

   آیا حالا «دردِ شِکَمَت» خوابید؟
   اکنون سایرِ خوانندگان خواهند پرسید که: «کدام معامله؟»
   پاسخ این است که:
   به اطرافتان نگاهی دیگرباره بیندازید تا آن معاملهٔ کوچک را که برایِ «انگلِ فرزانه» نقشی بسیار بزرگ در ساحتِ «پروپاگاندا و خودفریبی» دارد را ببینید و منتظر نشوید که «خبرِ معامله را در «رادیو فردا» و یا «رویترز» ببینید تا به «اورگاسمِ روشنفکری» برسید.

   امّا فراغ از این داستانها....

   هِی... اِی اُلاغِ گورپرستِ ناشناس....
   راست میگویم یا نَه؟

   حذف
 55. سلام کژدم
  ۲۴۰ میلیون لیتر سوخت ایران به ونزووئلا هر نفر ۸ لیتر و هر خانواده ۳۲ لیتر مصرف حداکثر ۱۰ روز این کشور است و در صرفه جویی یک ماه. و این هیاهو فقط تحمیق مردم بود وگر نه جبهه جنگ روسیه در جنگ دوم نیست که رسیدن و نر سیدن بنزین تغییری در معادله ایجاد کند . و در ضمن چون هیچ بانکی امکان انتقال پول به ایران را ندارد یا باید نذر امامزاده کنند یا باید چمدانی پولش را اگر رفیق مادورو دو دره نکنه نقدی باید پرداخت کند که فکر نکنم داشته باشد . لذا نادانی مثل علی جوانمردی ناخواسته به عنوان مخبر و گزارشگر این پیروزی استراتژیک تبدیل شد .
  نزدیک بین

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سلام
   من به علی جوانمردی کاری ندارم. به اشتباهِ احمقانهٔ خودم فکر میکنم؛ که با اینکه میدانستم اهمیّتی ندارد؛ نظرم را تغییر دادم.

   حذف
  2. صبر داشته باشید !

   حذف
  3. این خبرها اهمیّت دارند:

   https://tinyurl.com/y94hnmwl

   https://tinyurl.com/y8yennxr

   صادر کردنِ یک و نیم میلیون بشکه بنزین که بیش از ۲ ماه طول کشیده است؛ یعنی ۲۵۰۰۰ بشکه در روز. در اقتصادِ کلان یعنی چیزی در حدّ صادراتِ «خیارشور» و «تُرشی».
   در شرایط کنونی آنچه که سرنوشتِ جهان را تغییر میدهد؛ جنگهایِ میانِ قدرتهایِ بزرگ است؛ نَه دعواهایِ خیابانی (۵ کشتی نفت).

   حذف
  4. در آیندهٔ نزدیک خواهیم دید که روسیه و عربستان باز هم تولیدِ نفتِ خود را کاهش خواهند داد. امّا اگر اقتصادِ چین زمین بخورد؛ دیگر بلند نخواهد شد و شواهدِ کنونی نیز همین را نشان میدهند. در سال ۲۰۲۱ باید شاهدِ زمین لرزه هایِ اجتماعی در چین باشیم.
   در همین یک ماهِ اخیر بسیاری از کارگاههایی که در چین به تولیدِ ماسک روی آورده بودند؛ همگی ورشکست شده اند و محصولاتِ خود را به امانِ خدا رها کرده اند و بخشی از آن ۲ میلیارد دلار کمکی که حزبِ کمونیست چین اعلام کرده است همین زباله ها و پسمانده ها هستند که بخشی از آن از طریقِ اوباشانِ نظامی و امنیّتی به بازارِ ایران تزریق میشوند.

   حذف
 56. السلام علیکم
  علت اینکه ماسک سازیها برشکستن شده اند چیست؟
  من با حساب سرانگشتی که انجامدادم این کشتی ها حدود 250000 هزار بشکه سوخت دیزل در رفت و برگشتشان مصرف میکنند به علاوه استهلاک موتور کشتی و هزینه مدت طولانی زندگی خدمه کشتی کاملا این تجارت را مضحک نشان میدهد.

  پاسخحذف
 57. پس آمریکا مرض داشت چهارتا ناو فرستاد ؟ حتما میگی این هم جز نمایش بوده تا بازی واقعی تر نشون داده بشه

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. احتمالاً هیچ ناوی فرستاده نشده است. مانندِ ماجرایِ کرهٔ شمالی که همه به حالتِ آماده باش در آمدند و بعد معلوم شد که هیچ ناوی فرستاده نشده است.

   حذف
  2. خبرِ فرستادنِ ناوهای آمریکا را نخستین بار بوقهایِ تبلیغاتی رژیم به ظورِ مشروح منتشر کردند و به «دُمِ» این خبرها مقداری تهدیداتِ قلمبه سُلمبه چسبانیدند تا به طورِ مجّانی «قهرمان» شوند. هیاهوهایِ بعدی نیز برایِ «قهرمان شدن» بوده است و «علی جوانمردی» نیز آتش بیارِ معرکه شده و رژیم را قهرمان جلوه داده است.
   این «علی جوانمردی» چیزی شبیهِ همان «نخالهٔ آخوندزاده» (روح الله زم) میباشد و خبرهایِ «درونی» را احتمالاً از «تسنیم» و «فارس نیوز» و اوباشانی مثلِ این دار و دسته ها میگیرد.

   حذف
 58. درود کژدم
  به نظرت این خبر چقدر میتونه مهم باشه؟

  « مجتمع تجاری زیتون واقع در تهران دچار آتش سوزی شده و دلیل آتش سوزی هنوز مشخص نیست»

  این مجتمع تجاری متعلق به سپاه هستش و طبقه سوم این مجتمع مثل یک تالاره که توش مراسم های درجه داران سپاه برگزار میشد( به طور کامل سوخته شده و بگا رفته)

  به جز این مورد آتش سوزی های دیگه ای هم تو این چند روز اخیر در نقاط مختلف ایران اتفاق افتاده.


  آیا میشه این نظریه رو داد که اگه این آتش سوزی ها در آینده ادامه داشته باشه ، میتونه از نشانه های همون اپوزیسیون ناشناس باشه که قبلا بهش اشاره کرده بودی؟
  با سپاس اشکان

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اشکان گرامی
   برخی از این آتش سوزیها شاید تصادفی باشند. امّا اگر عمدی باشند؛ میتوان گفت که اپوزیسیونِ ناشناس فهمیده است که حمله به «ستونِ فقرات» یعنی چه؟ و اپوزیسیونِ نوین از عصرِ علاقه به «افشاگری» و «بازیهایِ روح الله زم و علی جوانمردی» گذشته است.
   امّا باید دید که آیا ادامه خواهد یافت؟ یا نَه؟

   حذف
 59. https://tinyurl.com/y8l3ad45

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. مطلبِ نسبتاً جالبی بود.
   لطفاً نظراتتان را به نوشتارِ جدید بفرستید.
   سپاس

   حذف