۱۳۹۳ آذر ۱۳, پنجشنبه

نگاهی به «شایعهٔ» دخالت مستقیم نیروی هوایی رژیم در نبرد بر علیه داعش

در نوشتار پیشین در «بند ۸» به کلید خوردن به میدان کشیده شدن مستقیم نیروهای رژیم در نبرد علیه داعش اشاره کردم و امروز خبر بمباران مواضع داعش در استان دیاله عراق به صورت گسترده ای در رسانه های خبری منتشر شد و حتی پنتاگون را مجبور به موضع گیری نمود. اما مسئلهٔ مهم دیگر این است که «منابع نظامی اسرائیل» این خبر را تایید نمیکنند. لذا باید هر دو سوی داستان را مورد مطالعه قرار داد.
برای داشتن دیدی روشن از این تحولات نباید از تصویر بزرگ آنچه که در سوریه و عراق و ماجراهای اتمی میگذرد غافل شد و گرنه در تحلیل و برآوردهای آنچه که میگذرد؛ دچار اشتباه خواهیم شد.

نخست با «شایعهٔ دروغ» انگاشتن این خبر آغاز میکنم:

۱- نخستین منبعی که به این مسئله اشاره نموده بوده است؛ کمپانی تبلیغاتی «الجزیره» است که نقش بنگاه سخن پراکنی برای به بار نشستن اهداف شیوخ قطری را در دنیای «مهندسی اجتماعی» بازی میکند.
پرسش این است که شیخ تمیم قطری که ظاهراً دوبار برای «توبه» با دو قطب اروپایی «آلمان و انگلستان» دیدار کرده و سپس ظاهراً مواضع خود در رابطه با حمایت مالی و تسلیحاتی «داعش» و دمیدن بر بادکنک «اخوان المسلمین» را اصلاح نموده است تا دوباره در جامعهٔ عرب که رهبری آشکار آن با «عربستان سعودی» است جذب شود؛ همچنان به نواختن «ساز ناسازگار» با همراهی ترکهای عثمانی به رهبری اخوان المسلمین ترکهای عثمانی («اردوغان - داوود اوغلو» = «پوتین - مدودف») ادامه میدهد. هدف مقطعی «شیخ تمیم قطری» از انتشار این شایعه میتواند «تهیّهٔ علوفهٔ تبلیغاتی» برای داعش باشد که در بوق و کرنا بدمند که «آهای سنی ها کجا نشسته اید که بیایید؛ شیعه ها داداشتو کشتند». اینکه سنی مذهبها این داستان را بفهمند که حتی اگر این داستان درست باشد؛ در حد «دیاله» است (توفان در فنجان). عدهٔ زیادی از «مومنین و غارتگران» (مومن=الاغ) از طریق ترکیهٔ عثمانی به سوریه روان خواهند شد تا از کیان سرمایه گذاریهای شیخ قطری و ترکهای عثمانی دفاع کنند.
۲- دامن زدن به «شایعهٔ دروغ» از طرف دولت «محمد علی کلی دوّم» میتواند همسو با همان «آگهی رپرتاز مجلهٔ نیوزویک» برای قهرمان سازی از گروهبان «میرزاقاسمی» سلیمانی و همسویی رژیم صفوی حاکم بر ایران در نبرد بر علیه داعش باشد؛ تا بتوانند با مهندسی افکار در آمریکا و فشار بر جمهوری خواهان؛ «ماهی های هسته ای» از مذاکرات تمدید شده بگیرند و کنترل بازی از طرف جمهوریخواهان در ماههای آتی (بعد از ژانویه) راخنثی کنند.
۳- سکوت حکومت صفوی حاکم بر ایران به این خاطر است که ببینند که آیا این شایعه به نفع آنهاست و یا نتیجهٔ بدی داشته است؛ تا آنرا «تایید» و یا «تکذیب» کنند (اصل تقیّه).
۴- اظهار بی اطلاعی از طرف منابع نظامی اسرائیل نیز میتواند در جهت خنثی نمودن ترفندهای «حاشیه سازانهٔ» دولت باراک اوباما برای رسیدن به «توافق هسته ای» باشد و نمیتوان اظهار بی اطلاعی اسرائیل (به زیر سوال بردن حملات هوایی رژیم ایران به مواضع داعش) را نیز «بی غرضانه» به حساب آورد.

امّا؛ فارغ از دروغ و یا درستی خبر؛ همه در حال دوختن «تنبون برای فاطی» هستند.

حال به فرض درستی خبر به آن میپردازم:

دلایل به میدان کشیده شدن مستقیم رژیم صفوی

۱- سپاه پاچاهارداران و بویژه سپاه قدس و در رأس آن گروهبان «میرزا قاسمی» سلیمانی عملأ به این نتیجه رسیده است که نه «سازمان بدر» و نه «حزب الله عراق» و نه «عصائب اهل الحق»؛ لیاقت و شایستگی جنگیدن در برابر «داعش» را ندارند. زیرا دکترین «فاسد سازی» که یکی از دکترینهای رژیم انگلهای صفوی حاکم بر ایران در طول ۳۵ سال اخیر است؛ این نیروهای مزدور را چنان فاسد کرده است که به جز «دلار آمریکا»؛ «الله» دیگری را نمیشناسند.
نگاهی به سابقهٔ این گروهها؛ نشان میدهد که این نیروها مانند سپاه پاچاهارداران به عمق منجلاب فساد کشانیده شده اند و با اینکه نفرات این مزدوران  روزانه بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ دلار برای رژیم هزینه دارند؛ اما در عمل در استان دیالهٔ عراق مانند خر در گل مانده اند و هیچ کاری از دستشان بر نمی آید. لذا نیاز به تزریق انرژی (دوپینگ هوایی) دارند. البته گروهبان «میرزا قاسمی» سلیمانی و افسران قلابی آموزشی آنها نیز به این نتیجه رسیده اند که با مزدور پروری نمیتوان به هدف رسید. این احمقها باید از نتایج تلاشهای آمریکا برای پرورش مزدوران؛ به اندازهٔ کافی درس میگرفتند؛ اما درس گرفتن «مغز» میخواهد که در میان «مومنین ظاهرساز» و «مزدوران واقعی غارت» وجود ندارد.

۲- به کار گرفتن جنگنده بمب افکن های F4 آمریکایی که سالهای بسیاری است که از ردهٔ نظامی جنگهای مدرن خارج شده اند؛ نشان از آن دارد که هواپیماهای جنگی ساخت روسیه؛ مورد اعتماد رژیم نیستند و هر لحظه سقوط اتوماتیک (سیندروم سقوط  مادرزادی) آنها بدون دخالت دشمن را باید انتظار داشت. لذا اگر این هواپیماهای جنگی حتی اگر به علت نقص فنی سقوط کنند؛ رژیم شیعی مسلک در برابر تبلیغات سلفی مسلکان (وهابی های مشرک) شکستی چند برابر خواهد خورد و همهٔ مسلمانان جهان به ریش «اخرین ولی فقیه» و گروهبان «میرزا قاسمی» سلیمانی که نقش سردار شیعیان صفوی مسلک را را بر عهده دارد؛ خواهند خندید. لذا بهتر است که «طیرأ ابابیل» نیز «ساخت آمریکا» باشند. تا نقش «چراغ سبز» برای به حراج گذاشته شدن گروهبان «میرزا قاسمی» را نیز به همراه داشته باشند. اما این تصور که «پنتاگون» احمق است؛ نشان از حماقت «روسپی زادهٔ فرزانه» دارد که فکر میکند همه «بسیجی» و «پاچاهاردار» هستند که با ترفندهای پیش پا افتاده اش فریب بخورند.
«روسپی زادهٔ فرزانه» باید بداند که این بازی؛ آخرین بازی او بر روی زمین است و هیچ احمقی نتوانسته است که  این بازی (شکست استراتژیک) را حتی برای مدتی «ساکن» نگه دارد؛ چه رسد به اینکه «مسیر شکست استراتژیک» را به مسیر «پیروزی» تبدیل کند. زمانی که مسیر «شکست استراتژیک» کلید خورد؛ غیر قابل برگشت است و هر چه تلاش برای حفظ موقعیت و یا برای بازگشت؛ شدیدتر باشد؛ سرعت و شتاب «شکست استراتژیک» چندین برابر میشود.

۳- «روسپی زادهٔ فرزانه» که بخشی از هویت ملّی «جبههٔ ملی» و «سید رضا دیبا» و «اصلاح طلبان» و «مسعود بهنود» است؛ در بخش نیمه نهایی بازیها به «عصائب اهل الحق» دستور داد تا بگویند: همهٔ آمریکاییها را در عراق خواهند کشت تا به آمریکایی ها بگویند که: یا گروهبان «میرزا قاسمی» سلیمانی را بخرید و ما  و انگلهای صفوی را در بازی شرکت دهید و یا اینکه شما را خواهیم کشت. این بازی تبلیغاتی در شرایطی مطرح شد (البته در حد حرف و عربده های طبق معمول) که رژیم برای بقای وجود کثیفش؛ پروژهٔ «امام حسن» را راه انداخته است و همگان دستش را خوانده اند و میدانند که حتی حاضر است به سیاست «نفت در برابر سیگار مارلبورو» تن دهد. همگان میدانند که «صنف انگلهای صفوی» در نهایت میخواهند «زنده بمانند» و ریشه را در آب نگه دارند و البته تنها نیرویی که میخواهد  که هم لجنزار و هم ریشه های درون لجنزار؛ همزمان بخشکاند؛ «پیشگامان کاویانی برای فراخوان انجمن پادشاهی ایران» هستند.

۴- در پی شکست بازی نیمه نهایی (فروش گروهبان «میرزا قاسمی» سلیمانی و پیاده نظام به پنتاگون)؛ در بازی یک چهارم نهایی؛ عربده کشی برای زمینه سازی  کشتار «بهائیان» به طور دسته جمعی در بوق و کرنای انگلهای صفوی دمیده شد (اینجا) و (اینجا). که این سناریو پیش از آنکه برخوردی قدرتمندانه به حساب آید؛ به عنوان یک «جیغ و داد زنانه» به حسابشان نوشته خواهد شد.
در دههٔ میان ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۰ تاریخ تازی پرستان؛ حاجی محمد رضا پهلوی برای خودشیرینی در برابر آخوندها به «انگل فلسفی» چراغ سبز داد تا قتل عام بهائیان را در بوق و کرنا کنند و برای این امر شهربانی و ارتش را نیز در اختیارشان گذاشت که با اولتیماتوم سازمان ملل و رئیس جمهور وقت آمریکا (جان اف. کندی)؛ حاجی محمد رضا پهلوی به عقب نشست (این شاهنشاه شیعه مسلک خیلی شجاع بود و پیش از آن نیز شجاعتش را در همدستی با «نواب صفوی» برای کشتن دلیر مردی چون «احمد کسروی» به اثبات رسانیده بود و پسرک شجاعش نیز شجاعتش را در خنجر زدن به استاد فرود فولادوند برای پاسداری از کیان اسلام به ثبوت رسانیده است).
به هر روی تهدید «بهائیان» نشانهٔ ذلت کامل انگل فرزانه است و نشان میدهد که دستهایش کاملاً خالی هستند و دست به خس و خاشاک برده است. انگل فرزانه نمیداند که دنیای غرب نیز به همان چشمی که او به بهائیان مینگرد؛ مینگرند.... یعنی «گوشت دم توپ برای هدایت و گسترش بازی در مسیری دیگر» و گرنه کشتار صدها هزار نفری بهائیان را حتی به تخمشان نیز حساب نمیکنند. مگر کشتارهای کامبوج و یا دارفور و یا «هوتو - توتسی» کجا هستند؟

۵- سپاه پاچاهارداران با این بمبارانها میخواهد اظهار «عظمت و اقتدار نظامی» را به نمایش بگذارد؛ آنهم با هواپیماهای عهد بوق. پرسش این است که پس آن جنگنده های فوق مدرن ساخت «انگل فرزانه» کجا هستند؟ آن تانکهای فوق مدرن که «طلبه های قم» اختراع کرده و به تولید انبوه رسیده اند کجا هستند؟ آن «موشکهای نقطه زن» کجایند؟
اکنون دخالت نظامی در «عراق» دیگر افتخار به حساب نمی آید؛ زیرا حتی «گدایان مالزیایی و فیلیپینی و اندونزیایی و افغانی و پاکستانی» نیز در عراق و سوریه دخالت نظامی دارند.
اوباشان اروپایی و روس و آمریکایی نیز که حتی لیاقت تهیهٔ نان شبشان را نداشتند نیز در عراق و سوریه؛ خدایان غارت و تجاوز به شمار می آیند.

هی.... الاغ حزبلبلی.... با تو هستم.... کدام اقتدار نظامی؟.... لطفاً به اونجای ننه ات نخند.... زشته..... ایّام محرّمه .... خندیدن بده...

کژدم

۱۳ نظر:

 1. بشنوید ندایِ ما را از درون میهن
  این ندا برای فراخوان از تمامی فرزندان راستین و مبارز چهارنقطه ی ایران از از کوبانی تا کابل، از اوستیای شمالی و سمرقند و بخارا تا کومزارها در آن سوی آب های نیلگون خلیج فارس واز ایرانی تباران ساکن در دیگر کشورها برای پیوستن به اتحادیه ی میهنی که یک ضرورت تاریخی است برای نجات ایران و ایرانی.
  برای نجات ایران و ایرانی گرد آمدن تمامی فرزندان راستین و مبارز ایران دراتحادیه ی میهنی ضروریست.گفتنی ها همه گفته شده و حال زمان عمل است.همچنانکه قطره های باران بر آسمان میهنمان برای زدودن زشتی وناپاکی ها ، بخشیدن شادی و طراوت به رویش جوانه های زندگی ، باریدن را آغاز نموده اند.
  ذرات زلال و پاک بخارآب همراه با نوازش سرودهای آناهیتا در قطره های باران یکی یکی گرد هم می آیند ، یک اتحادیه کوچک اعم ازافراد مستقل و هواداران قبلی اپوزیسیون های بی عمل و بدور از سیاست بازیِ رهبران احزاب منفعل عافیت طلب ، برای ساختن اتحادیه ای بزرگتر، برای نجات ملت و میهن از چنگال اهریمن.
  بارش قطره ها آغاز شده، بزودی بارش باران ، تبدیل به رودهای روان تا سرمنزل رهایی ، آزادی به گستردگیِ دریایِ میهن خواهند شد.
  فرِ نیاکانی تجلی یافته و فرزندانش رابه گرد خود فرا می خواند. فرنیاکانی فروزه ی پادشاهی(پادشهی)پدافندی مردم را در برق چشمان ، تبسم لبان و گرمای دست تمامی کاویان ها ، این فرزندان راستین ایران ، قرار داده است.
  دست آنان را فشرده و برای رسیدن به دریای رهایی و آزادی همراه شوید.
  درود گرم (ا.و.گ.ا) به مانند درودهای گرم نیاکانی(دو- رود جاری و زندگی بخش در وجود هر ایرانی"نیک اندیشی"و"نیک منشی") برایِ :
  قطره های باران،
  و
  پیشگامان کاویانی برای فراخوان انجمن پادشاهی ایران– سلفچگان
  و
  پیشگامان کاویانی برای فراخوان انجمن پادشاهی ایران– روژهلات
  وبرایِ :
  تمامی فرزندان ایران
  جاویدان نیایش های نیاکانمان نگاهبان تمامی فرزندان ایران باد.
  امروزاورمزد شید سیزدهم آذر ماه سال 12783 آريايي
  برابر با پنجشنبه سیزدهم آذر ماه 1393 تازي وچهارم ماه دسامبر 2014ميلادي
  (ا.و.گ.ا)

  پاسخحذف
 2. نخستین منبعی که به این مسئله اشاره نموده کمپانی تبلیغاتی «الجزیره» نبوده بلکه خود پنتاگون بود...

  https://uk.news.yahoo.com/video/pentagon-says-tehran-launched-airstrikes-090505078.html
  ........

  حکومت صفوی حاکم بر ایران سکوت نکرده و ان را تکذیب کرده...

  https://uk.news.yahoo.com/video/iran-comments-reported-bombing-iraq-172712314.html

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی

   نخست اینکه گزارش الجزیره چند روز پیش از سخنان سخنگوی رسمی پنتاگون (دریادار دربی) در رابطه با این خبر منتشر شده بود.

   در لینک دوّم هم «اخم گونی زی و لچک به سر» به این پرسش پاسخ نداده و پا به فرار گذاشته است. کل فیلم ۵۱ ثانیه است و به کلّی گویی میپردازد.
   اگر شرح خبر را خوانده باشید اینچنین است:

   Iran refused to confirm or deny Wednesday if its fighter jets had struck Islamic State group militants in eastern Iraq in recent days as reported by the Pentagon. Duration: 00:51
   در زیرنویس فیلم هم پیش از آنکه شروع شود همین جمله آمده است که خلاصه اش این میشود:
   یعنی از تایید و یا تکذیب خبر طفره رفته.

   همانطور که گفته ام حالا مینشینند تا رمل و اسطرلاب بیندازند و ببینند که آیا تایید کنند و یا تکذیب کنند.
   تمامی تلاشهای رژیم در آن منطقه متمرکز شده است و یکی از دلایل اصلی آن نیز جلوگیری از به خاک و خون کشیده شدن مراسم اربعین در کربلاست. احتماً اگر خونریزی براه نیفتد؛ نشانگر این است که داعش در آنجا تضعیف شده است و اگر خونریزی راه بیفتد؛ مفهومش شکست کامل تمامی تلاشهای «میرزا قاسمی» سلیمانی است. تایید و تکذیب خبر نیز از یک جهت به این دو مسئله پیوند دارد. ولی در کلّ قضیه (به حراج گذاشتن گروهبان «میزا قاسمی» سلیمانی) تاثیری نمیگذارد.

   حذف
  2. ناشناس گرامی

   ویدیوی زیر توسط الجزیره منتشر شده و بازنشر آن در اول دسامبر (بیش از یک ماه پیش) انجام گرفته است. با اینکه در متن هیچ اشاره ای به جنگنده بمب افکن F4 و دخالت مستقیم رژیم اسلامی ایران اشاره ای نمیشود؛ اما بعدها ادعا شد است که جنگنده بمب افکنی که در فیلم دیده میشود؛ متعلق به ارتش عراق نیست و یک F4 است.
   تمامی ماجرا و یا «ماجرا سازی» از پنج روز پیش آغاز شد.

   حذف
  3. ناشناس گرامی
   بالاخره جانشین فرمانده نیروی قدس؛ به طور ضمنی و بدون پاسخ مشخص؛ استفاده از جنگندهٔ F4 را تایید نمود و حرکات اخیر رژیم را برای تامین امنیت مراسم اربعین خواند.

   http://www.radiofarda.com/archive/news/20141204/143/143.html?id=26725657

   مسئلهٔ جالب اینکه در خبری که در لینک بالا منتشر شده است و به نقل از «خبرگزاری سپاه پاچاهارداران» (تسنیم) در رادیو فردا منتشر شده است؛ اما در اصل خبر در تسنیم چنان پرسش و پاسخی وجود ندارد که احتمالاً حذف شده است.
   منابع خبری رژیم انگلهای صفوی کارشان همیشه اینگونه است.

   http://www.tasnimnews.com/Home/Single/578369

   حذف
 3. ای شیعه ی حسینی ....روزاربعین حسینی....درکربلای حسینی
  خواهران و برادران سپاهی و بسیجی هرچه باشکوهترازپارسال حضوریابیم.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس بسیار و بسیار گرامی
   ما نیز با شما همصدا میشویم و دسته جمعی به گورش میرینیم

   حذف
  2. گوری خالی که در آن حتی استخوان سگ و کفتار هم وجود ندارد و ناندانی انگلهای صفویست

   حذف
 4. کثافتهای ترسیده و به خود ریدهٔ صفوی حاکم بر ایران؛ نمیدانند که چه موضعی بگیرند و در مالیخولیای وحشت از «نکند فریبی در کار باشد» نمیدانند که چه موضعی بگیرند:
  http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/12/141205_l45_larijani_isis_iraq_bombing

  پاسخحذف
 5. بالاخره رژیم ناپاک و به شدت ترسیدهٔ شیعی حاکم بر ایران؛ خبر حملهٔ هوایی به داعش را به طور رسمی تأیید کرد. «مثل اینکه استخاره خوب آمده.... تا چه زاید سحر)


  http://www.radiofarda.com/content/f14_iran_confirms_carrying_out_airstrikes_in_iraq/26728616.html

  پاسخحذف
 6. بازهم؛ هم تایید شد و هم تکذیب شد:

  http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1941624/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81+%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4+%D8%B1%D8%A7+%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF+%DA%A9%D8%B1%D8%AF+.html  http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/12/141206_u08_iran_isis_strike

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. براستی فکر میکنید که آنهایی که با این اوباشانی که حرفشان ارزشی بیشتر از «گوز» ندارد و هی تایید و تکذیب میکنند؛ نمیدانند که این مذاکرات هیچ ارزشی ندارد و حتی توافقنامهٔ نهایی نیز میتواند به همین درد مبتلا شود؟
   مطمئن باشید میدانند.
   عده ای به رهبری خامنه لی فرزانه و جبههٔ پایداری و اوباشان همسو؛ در فکر تدارک سیاست All Out هستند و احمقانه چنین اندیشه ای را میپرورانند.
   اگر تنگهٔ هرمز را توانستند ببندند؛ خواهند توانست که All Out هم بکنند.

   حذف