۱۳۹۳ اسفند ۲۹, جمعه

نوروز تان پیروز

نوروز بر همهٔ مبارزان آزادیخواه و دموکراسی خواه که شب و روز نمیشناسند و  تمامی دارایی خود رابه پیشگاه آریایی تباران هدیه میکنند و از لاف و گزاف گویی می پرهیزند؛ گرامی باد.
نوروز بر همهٔ دل به خون خفتگان آریایی تبار از سرزمینهای دریده شدهٔ  آریایی در سوریه و عراق و سرزمین آریایی تحت اشغال ترکهای عثمانی؛ تا سراسر بلوچستان و افغانستان و تاجیکستان گرامی باد.
ما همچنان باید نوروز را گرامی بداریم؛ تا زمانی که آریایی تباران بتوانند آنرا جشن بگیرند.
آنچه که اکنون میگذرد؛ نه «جشنهای نوروز» ... بلکه «گرامی داشت نوروز» است.
به امید روزی که نوروز را در سراسر اتحادیهٔ سرزمینهای آریایی جشن بگیریم.
آن روز؛ روز ما؛ و نوروز ماست.

کژدم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر