۱۳۹۴ فروردین ۶, پنجشنبه

حملهٔ نظامی عربستان به یمن

خوانندگان گرامی!!!
همانگونه که وعده داده بودم؛ تحلیل این نبرد را آغاز میکنم:
در یکی از نوشته های متعلق به هفته های قبل؛ گفته بودم که فرمانده نیروی دریایی «مصر» به «حوثی ها» (در واقع به الدنگ فرزانه) در رابطه با جنوب یمن و «باب المندب» هشدار و اولتیماتوم  داده است. این سخن را حتّی «خرها» شنیدند ..... امّا «الاغ فرزانه» ... نشنید. «نمیدانم کَر است ؟ ... یا مُرده است»؟؟؟؟؟ .... از الاغهای دیگر بپرسید ...
شنیده ام که «داشتن سرطان پروستات» را دلیلی بر «زنده بودن» او میدانند یعنی چون بیماری پروستات دارد پس حتماً زنده است .... (فلسفهٔ دکارت؛ به بیان علم کلام = پروستات دارم .... پس هستم).... زیرا «مردگان» نه سرطان دارند و نه چپق میکشند و نه تار میزنند و نه در «حمام های مردانه» در دوران «کودکی» .... «کیسه» میکشند و هر گز نمیگویند که در زمان «بهانهٔ کیسه کشیدن» چه بر سرشان آمده است؟..... حالت خوبه؟ ای رهبر فرزانهٔ کیسه کش؟  (پاسخ این پرسش اینجا). و یا (اینجا). (اینجا)
 قصهّ های دیگر روضه خوانی این انگل صفوی افغانی را ول کنید که این امر «هنر همگانی شارلاتانهای صفوی (انگلهای صفوی)» است.

بگذریم.....

همهٔ «آب پاش نیوزیها»؛ «تشتک نیوزیها»؛ «شلغم نیوزیها» و .... از «فتح باب المندب» سخن میگفتند؛ که اگر بشود ... چه میشود؟ (مثل آن اصفهانی شیعه مسلک ۳رگهٔ «افغانی-مغولی-صفوی» که یک کاسه ماست در دست گرفته بود و میخواست با ریختن آن در «زاینده رود» ... «دوغ» درست کند و یکریز میگفت: «نیم میشه ... ولی اگه بشه چی میشه ... وا....» .......

اکنون خبرهای «دستچین شده» را  حتماً خوانده اید و ذهنتان همچنان آشفتهٔ این پرسش است که «یعنی چه؟» ... شاید هم پاسخهای از پیش تعیین شده ای برای پرسشی که اکنون در برابر شماست؛ داشته باشید. اما اندکی صبر و سکوت و گوش سپردن به «پاسخی از نوعی دیگر» (پاسخی کژدمی) ... شاید ضروری باشد.

پاسخ این است:

۱- باب المندب برای ۳ کشور بسیار مهم و از نظر اقتصادی- نظامی- سیاسی ارزش  «استراتژیک» دارد. عربستان سعودی؛ اسرائیل و مصر این ۳ کشورهای مهم هستند.
۲- همه میدانند که سپاه قدس در آن طرف باب المندب؛ جزیره ای را از «اریتره» کرایه کرده است که هم «پایگاه آموزشی» در آن دارد و هم مرکزی برای «تولید مواد مخدّر صنعتی» (مانند آمفتامین= شیشه) است. (هزینهٔ بودجه های برون مرزی شریعت صفوی).
۳- کدام یک از کشورهای نامبرده شده «مغز خر» خورده اند که بگذارند؛ عدّه ای «کشک به دهان» حوثی؛ بیایند و بازی را به هم بزنند و باب المندب را ببندند و «باج خواهی» کنند؟
تنها یک کس میتواند اینچنین احمق باشد و آن شخص کسی نیست؛ مگر «الاغ فرزانه» و «به تبع افکار مالیخولیایی او... چند شپشوی «تشتک نیوزی متعفّن» ...؟

آنچه که اتفاق افتاده است:

۱- یمن منطقهٔ پرواز ممنوع  اعلام شده است. یعنی «ماهان ایر» و «گایان ایر» و «خامنه ای ایر» و هیچ مادر جندهٔ دیگری نمیتواند آنجا پرواز کند.
۲- عربستان و مصر و در «نهانخانهٔ مگو»؛ اسرائیل به خامنه ای «کیسه کش» میگویند: اگه مردی بیا بیرون....
۳- عربستان سعودی و مصر چنان حملهٔ وسیع زمینی را در یمن آغاز خواهند نمود که «حاجی بادمجان گروهبان میرزا قاسمی» خواهر دیگرش را به «ملک سلمان» هدیه کند  ... و نه به رهبر «اوباشان حوثی».
۴- زمانیکه «الاغ فرزانه» در این خیال است که «در حال رسیدن به توافق و تفاهم» هستیم... پس بگذار کاری کنیم که با «تهدید باب المندب» قیمت نفت را بالا ببریم .... و چنین با عجله به حوثیها فشار می آورد که «زود باشید و باب المندب را بگیرید».... هرگز نمیفهمد که «فتح باب المندبی در کار نیست» ... بلکه ... هر چه که هست ..... یک تارعنکبوت زهر آگین برای شکار «الدنگ فرزانه» و «کس کشهای رانت خوار سپاه قدس» است ..............
حال وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و ... سایر «اوباشان رانت خوار» بروند و «روسپی زاده بهنود» و «روسپی جدّه سیّدِ دلقک نبوی» و امثالهم را استخدام کنند ... تا برایشان «اسطوره ای از گروهبان  حاجی بادمجان»بسازند....
زمین داغ و خونین آوردگاه «قهرمانان قلاّبی» را بهتر می بلعد....

دهها بار گفتم که: هر روز شعبده ای تازه؛ از آستین و کلاه  شعبده بازان بیرون خواهد آمد.... دهها بار گفتم که این «حاجی بادمجان میرزا قاسمی» حتی یک تار موی پشم خایهٔ «ژنرال پترئوس» هم نیست.... دهها بار گفتم که «مسیر شکست استراتژیک»ّ را که «صفوی مسلکهای روسپی زاده» در آن در غلتیده اند ؛ فراموش نکنید و در تمامی تحلیلهای کاربردی و «آینده بینی هاتان» به کار ببندید ....
نکردید؟
گفتید که  این «کژدم احمق یک لاقبا» چکاره است؟
حال ببینید که تا دسته در ما تحت مبارکتان فرو رفته است؟ یا نه؟.....

کژدم  «یک لا قبا و تنها» که در نقش «ظهور در قامت حکومتی» آن هم یک تنه و تنها ظهور کرده است.

خبر تکمیلی

نیروی دریایی مصر «باب المندب» را به طور کامل تسخیر کرده است.

نتیجه:

پیت حلبی های شناور «انگل فرزانه» بهتر است که در باب المندب «فاطمهٔ زهرا» و یا «زینب کبری» لنگر بیندازند و ماجرای «دزدان دریایی نفتکش ایرانی» را به مهدی موعود بسپارند.

۹ نظر:

 1. مادر قحبه های صفوی مسلک؛ فکر میکنند که دوران اسماعیل صفوی و ۳۱۳ تن او همچنان یک «دفترچهٔ باز» است و امام غایبشان که به چاه مستراح پناه برده است؛ قرار است از سوراخ کون «حوثی ها» (قزلباشهای یمنی) ظهور کند و باب المندب را بگیرد تا با بحران سازی؛ «قیمت نفت» بالا برود....
  به «بهنود روسپی زاده» بگویید بیاید و برایتان از «حاجی بادمجان میرزا قاسمی» و اینکه پیر طریقت فرقهٔ عرفای «ازاگلهٔ بهنودی» (ازاگله= جمع اُزگَل) است داد سخن بدهد؛ اینهمه جیغ و ویغ دیپلماتیک برای چیست؟
  مگر نه این است که وقتی میجنگی... یا شکست میخوری و یا پیروز میشوی؟
  این جنده بازار «زینب کبری» و گریه و زاری زنانه و لعن و نفرین «افخمی روسپی»... دیگر برای چیست؟
  آیا فکر میکنید که اگر یک پیت حلبی شناور را به بهانهٔ جلوگیری از«دزدهای دریایی کشتی نفتکش» را در باب المندب بکارید... همه بدون هیچ پرسشی می پذیرند؟

  امّا هیچ یک از این شامورتی بازیها مهم نیستند... زیرا دنیای سیاست پر از شامورتی بازیها است.
  تنها به رهبر فرزانهٔ «پروستاتی» خودتان بگویید که اگر اکنون محاسباتش همگی غلط از آب در آمده اند... آیا خایه اش را دارد که قدرت نمایی کند؟ و یا زورش تنها به دختران و پسران بی سلاح میرسد؟ و میگوید که اگر خون ریخته شود به پای خودتان است؟
  «روسپی افخمی» یا همچنان لنگهای بلورینش به هوا است و ظریف زبان گُنده لیسش میزند.... و یا نمیداند که «نبرد» یعنی چه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. هوی ..... حاجی بادمجان گروهبان میرزا قاسمی
   زیاد دست و پا نزن ....
   حوثیهای کشک خور بدبخت را هم به «گا» دادی ....
   ۸۰ میلیاردشان را ابو عبدالله صالح (دوست جون جونی الدنگ فرزانه) بالا کشید....
   بقیه اش هم فدای سر استراتژیست تو.
   خاک بر سر تو که لیاقتت بیشتر از نگهبانی در جلو مستراح یک پادگان هم نیست.

   حذف
  2. همین دیروز بود که گفتم در یمن دارند برایت «دیگ بزرگ آش» بار میگذارند....
   حالا تحت رهبری «ائتلاف» به رهبری شیطان بزرگ و «خادم حرمین» در «کوچه های تکریت» سینه خیز برو؛ تا جونت از کونت بیرون بیاد ...... ای عارف بزرگ فرقهٔ «ابراهیم نبوی کونی»

   حذف
 2. خوش رقصى دلقك هاى كلوب
  مداد رنگى ها در سيرك
  قاسم بسمً الله .....

  اما چرا انگليسي ها قاسم گل
  را به هم خوابى با شيطان بزرگ
  متهم كردند؟

  انروزى كه بر ديوار محله رنسانسى
  نوشتيم كه كه :
  قاسم سليمانى نه در حد و قامت
  رضا خان نيست و نه قادر است
  ال سيسى اسلامى شود ؛
  بسيارى از اين تابو شكنى شوك
  زده شدند و كوشيدند با اسطوره
  سازى هاى گلخانه اى از وى
  ابر سردارى در هيبت رستم
  قرن بيست و يكمً بسازند .

  يكى مدعى شد كه مسجً او
  به ژنرال پترايوس به هنگام ورود
  به عراق ان هم با اين پيام كه
  به منطقه حكومتى من خوش امدى
  ؛ امريكايى ها را به هراس انداخت.

  ديگرى نوشت كه ؛ قاسم بسم الله
  در پاسخ رهبر داعش كهً تهديد كرد
  اورا نيز مانند خلبان اردونى زنده
  زنده كباب خواهد كرد ؛ گفته بود
  من در سالن در صف سوم بودم
  تو نديدى ؟؟

  اين اسطوره سازى ها حتى به مذاق
  جماعتى ازجمله جهان نيوزى ها در تهران نيامده و ان را بازى انحرافى
  از سوى عوامل نفوذى بيگانه دانسته
  و تكيد ورزيده اند كه قاسم گل فقط
  يك سردار سپاه قدس است و بس !!

  چرا كه انگليسى ها كه قصد بازگشت
  به شرق سويز و دماغه عدن را داشتند
  به عمد تصويرى روى جلدى از
  سليمانى كه با عمو سام هم خواب
  شده ؛ نارضايتى خود را از
  امريكايى ها كه به انها و ديگر
  اعضاى گروه مذاكره كننده رو
  دست تاكتيكى زده و يواشكى
  با رژيم ملاتاريا ساخت و پاخت
  كرده؛ ابراز داشتند!!!

  اما در اين ميان خوش رقصى
  دير همگام دلقك هاى كلوب
  مداد رنگى كه در هر فصلى به
  رنگى خاص در ميايند ؛
  در حاشيه ى سيرك پهلوانى
  بنام قاسم بسم الله كه به جن
  نظامى ميماند ؛ حال همه را گرفت !!
  چرا بسيارى تا همين ديروز
  شيفته قلمكارى هاى قوچانى و
  نبوى بى مزه و بهنود هفترنگ
  بوده و پاى منبرشان مى نشستند !!

  فعلا در تاتر شهر نمايش نامه
  قاسم بسم الله به كارگردانى امريكا دارد به پرده اخر مى رسد ؛
  چه ديديد كه در پايان كسى
  كف نزد؟؟؟
  ميرسد ؛

  پاسخحذف
 3. جنگ چهارم جهانى ؛
  جنگ ٧٢ ملت با كد رمز R 2 p
  Responsibility to Protect
  به اين معنى كه مجوز دخالت نظامى
  به بهانه حمايت وازادسازى اقليتى
  در بندو ستمديده !!

  سامانتا پاورز نماينده كنونى دولت
  اوباما ابداع گر طرح بود كه بهنگام
  وقوع كشتار هاى رواندا در افريقا كه او
  بعنوان خبر نگار و گزارشگر شاهد ان
  بود و در نوشتارى نظريه
  نياز دخالت نظامى
  براى نجات اقليت هاى ستمديده
  را مطرح و ارايه داد.

  پوتين با همين مجوز و به بهانه
  در خواست روس تبارها مقيم كريمه
  به اشغال ان دست زد .

  سپاه قدس به منظور دفاع از
  حكومت اقليت شيعه در دمشق
  نيرو به سوريه فرستاد و به
  بهانه مقابلگى با داعش در
  عراق نيرو مستقر كرد !!!

  حال عربستان و مصر بامجوز
  دفاع از اهل سنت در برابر
  حوتى هاى شيعه به يمن
  حمله كرده و با لشكر كشى
  حساب شده و تاكتيكى
  به تهران سيگنال دادند كه
  دوران توسعه گرايى هلال شيعه
  در سرزمين هاى عربى به پايان
  رسيده و جهان عرب اماده
  مقابلگى با انجه كه امپراتورى
  شيعه خوانده مىشود ؛ را داراست !!!

  حال بايد ديد ؛ پس از ناكامىً
  جا اندازى پروژه اخوانيزه كردن
  منطقه كه درروند بهار هاى گلخانه اى
  عربى اجرا مىشد تا انكه ژنرال
  ال سيسي ظهور كرد و بازى را بهم زد
  ايا پروژه جا اندازى خليفه گرى شيعه
  ان هم در قالب وچارچوب دكترين
  ام القراى اسلامى كه توسط
  اليستر كروك ؛ سر جاسوس انگليس
  در لبنان بشدت پروموت شده و مورد
  علاقه تيم اوباما نيز بود؛ با بن بست
  تاكتيكى روبرو خواهد شد؟؟؟

  طنز تاريخ در اين است كه حاصل
  گشادهً گويى هاى رهبران دكه
  جماران در روند ازاد سازى و
  فتح قدس ان هم از طريق كربلا
  همين شد كه جهان عرب كه تا ديروز
  عليه اسرايىل گارد گرفته بود ؛
  حال ناچارا ايران و ايرانى را
  دشمن شماره يك خود بر شمارد؟!

  بنابراين حال كه سوت بازى فوتبال
  مرگبار ميان ايران و اعراب زده شده
  نه بايد در سكوها بى تفاوت نشست
  و تماشاگر بود و نه اجازه داد كه
  ملتى كه در افسايد ايستاده ؛
  مثل برف اب شود !!!نابود شود
  بلكهً بايستى به دشمن شماره يك ملت كه خود رژيم ملاتارياست گل زد !!!

  وقتى ديپلمات خندانى كه بيشتر به كمدين ظريفكار و شومن
  سياسي ميماند ؛ تا سياستمدار وبه دلايل خاصى سكاندار تيم
  ديپلماسى ايران است. و
  قاسم بسم اله سردار سردارها
  بايد به حال اين ملت گريست. !!!

  پاسخحذف
 4. کژدم گرامي درودبرشماتحليلبسيارعالي بوددرموردلواط کاربودن انگل فرزانه مسعله تازه اي نيست بعدازانقلاب منتظري اولين کسي بودکه گفت خامه اي مفعول بود اصلن حوزه علميه قم بزرگترين مرکزه همجنس بازي جهان است

  پاسخحذف
 5. خوانندگان گرامی

  عدهّ ای از «شوینیسم فارس» سخن میگویند... بیایید و بنگرید که این زبان فارسی که اینهمه به «شوینیسم» متهم شده است؛ آیا یک زبان «زنده» است و یا یکی از زبانهای «مرده» به حساب می آید؟
  زبان فارسی در این ۱۴۰۰ سال هیچ نداشته است مگر اندازه گیری طول و قطر و شکل «کیر خلفای راشدین» و در ۵۰۰ سال اخیر صفویانی که از «خانقاههای کونی پرور اردبیل» بیرون آمده اند؛ مشغولیت ذهنی آنها اندازه گیری و مقایسهٔ قطر «کُس فاطمه و عایشه» و مقایسهٔ آنها بوده است....
  تا کِی میخواهند به این مسابقه ادامه دهند؟ .... مهم نیست......... بگذارید تا؛ یا «کیر حسین» را بجوند و یا «کیر عمر» را بجوند....
  کدام زبان زندهٔ فارسی؟
  اگر زبان زندهٔ فارسی همین است که بزرگترین شاهکارش اندازی گیری سوراخها و کیرهای عربهاست .... پس آنانی که میگویند «زبان فارسی» نگذاشته است که زبان «طبری» و مبلوچی» و «ترکی آذری» رشد کند؛ باید بگویند که اگر آنها در مقایسه با«زبان فارسی کیری شووینیست» عقب مانده اند... لابد تخصص آنها به اندازه گیری طول و عرض و قطر «کیر دایناسورها» محدود شده است....
  همین آخوند کونی افغانی را ببینید که میگوید خامنه ای «کونی» بوده است.... ابزار اندازه گیری «تمدن» و «پیشرفت» در نظر این بچه کونی افغان؛ تنها به قطر «سوراخ و کیر» وابسته است .... این حیوان «ماقبل تاریخ» هرگز درد واقعی مردم «خراسان» و کردستان و بلوچستان را نخواهد فهمید و همیشه از دریچهٔ «قطر کیر و کُس» به آن نگاه خواهد کرد .....
  آیا میفهمی که چه میگویم؟
  فهمیدی؟
  نفهمیدی؟

  پس کجا هستی؟
  آیا در حمّام تشیع و تسنن و یا زرتشتی گری؛ در حال کون دادنی؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. میدانم که چنین نخواهد شد و آنهایی که در ایران زندگی میکنند همچنان زندگی خود و «زمان طلایی» را در راه مسابقه و مقایسهٔ «قطر سوراخ کُس فاطمه و عایشه» سپری خواهند کرد ....
   بویژه آنکه
   کثافتهایی مانند «سید ابراهیم کونی نبوی» و «اکبر گنجی ۱۱ امامی مادر قحبه» و «مسعود بهنود کونی حمّامی» .... موجودات «ایده آل»ّ انها باشند....
   پرسش اصلی این است ....

   تا کی؟

   حذف
 6. دمت گرم کژدم. ما که قبولت داریم. مخصوصا این کامنت اخری را. که همه مشکلات ملت ایران در قید و بند کس و کون عرب است. اگر کس و کون اعراب را ول کنند. همه مشکلات حل می شود. به امیدش.

  پاسخحذف