۱۳۹۵ آذر ۱۳, شنبه

چرا روسها ترامپ را ترجیح میدهند؟


ماهها بود که حزب دموکراتیک آمریکا در مبارزات انتخاباتی خود؛ تمجید آقای پوتین از دونالد ترامپ و بالعکس ترجیح شیوهٔ رهبری پوتین در مقایسه با شیوهٔ رهبری آقای اوباما از طرف دونالد ترامپ را به عنوان نشانهٔ علاقه مندی روسها به پیروزی دونالد ترامپ مطرح میکردند و پس از انتشار مداوم ایمیلهای مذاکرات درونی حزب دموکراتیک و فساد سیاسی و مالی درونی این حزب توسط «ویکی لیکس»؛ هیلاری کلینتون و ماشین تبلیغاتی این حزب اعم از خبرگزاریهایی که مالکان آنها بخشی از قدرتهای مالی گلوبالیستها هستند؛ این اتّهام را با صدایی بلندتر و بسیار گسترده تر مطرح ساختند و «ویکی لیکس» را نیز متّهم نمودند که با روسها هم دست شده و میخواهند در انتخابات آمریکا به نفع دونالد ترامپ و نهایتاً به نفع روسیه دخالت کنند. که من آنرا تفسیری آگاهانه و فرافکنانه برای سرپوش گذاشتن بر استراتژی عملیاتی و اهداف گلوبالیستها میدانم.
جالبتر اینکه حزب دموکراتیک آمریکا با اینکه نه تنها مرزهای آمریکا؛ بلکه هیچ مرز ژئوپولیتیک  را به رسمیت نمیشناسد و طرفدار از میان برداشتن مرزهای کشورها و بوجود آمدن یک حکومت جهانی است؛ تلاش می نمود  که خود را ناسیونالیست ضدّ روس و دونالد ترامپ ناسیونالیست را عروسک خیمه شب بازی پوتین معرفی کند. البته و صد البتّه که گلوبالیستها ضدّ روس هستند؛ امّا نه از منظر ناسیونالیسم؛ بلکه از موضع گلوبالیسم.
اگر ذهنم یاری کند و شلنگ تخته نیندازد؛ پس از سخنرانی آقای اوباما درسازمان ملل (سخنرانی سال ۲۰۱۵) گزارشگران رسانه ها از آقای لاوروف پرسیدند که نظرش در رابطه با این سخنرانی چیست؟ پاسخ طنز آمیز آقای لاوروف هرگز از یادم پاک نمیشود که گفت:
«سخنرانی بسیار مفید و خوبی بود .... بویژه آنجایی که آقای اوباما گفت که پس از روی کار آمدن ایشان جهان محیط امن تری شده است؛ ... نخست فکر کردم که شوخی میکند ... ولی متاسفانه شوخی نمیکرد و جدّی سخن میگفت ...» (نقل به معنی).

آقای لاوروف سپس ادامه داد:

«از این سخنرانی بسیار مفید دو مطلب را یاد گرفتیم و آن اینکه: نخست داعش و سپس روسیه دشمنان اصلی آمریکا و جامعهٔ بین المللی انسانی هستند..... واقعاً خیلی مفید و آموزنده بود ....» (نقل به معنی).
  
من تا آن زمان نمیدانستم که یک سیاستمدار جدّی و سخت کوش که هر ساعت ۱۰ سیگار و دهها زن و مرد و کودک را «دود میکند» میتواند اینهمه شوخ طبع باشد و دنیایی از مطالب را در ۲ تا ۵ جملهٔ طنزآمیز به روشنی بیان کند. هنوز هم که هنوز است؛ به صورتی جدّی فکر میکنم که تنها و تنها به خاطر این حد اکثر ۵ جمله جایزهٔ ادبی نوبل و یا حد اقلّ جایزهٔ پولیتسر باید به آقای لاوروف داده شود. البتّه آقای اوباما نیز جایزهٔ صلح نوبل را پیشاپیش گرفته است و به همین خاطر از آفریقا تا افغانستان همه جا «صلح باران» است. زیاد نگران نباشید... وقتی همهٔ مسلمانان همدیگر را کشتند و همگی با هم به بهشت رفتند؛ ... نتیجهٔ نهایی حتماً صلح خواهد بود ..... «صلح مُردگان».

بگذریم ....

در ماجرای رفراندوم انگلستان برای «برکسیت»؛ آقای اوباما به طور مستقیم به انگلستان سفر کرد و مردم انگلستان را نسبت به عواقب رأی دادن به «برکسیت» مورد تحدید قرار داده و گفت: «اگر به برکسیت رای مثبت بدهید؛ بعد از خارج شدن از اتحادیهٔ اروپا و تلاش برای بستن قراردادهای جدید با آمریکا به عنوان «انگلستان مستقل»؛ به آخر صف مذاکره کنندگان با آمریکا خواهید رفت و ۱۰ سال طول خواهد کشید که بتوانید با آمریکا وارد معاملات تجاری شوید». سخنان تحدید آمیز آقای اوباما؛ موجب شد که برخی خبرنگاران در نشست خبری به ایشان بگویند که بهتر است در مسائل داخلی انگلستان دخالت نکرده و  این مسئله به او هیچ ربطی ندارد.
ماجرای تلاش اوباما برای تأثیر گذاری بر رفراندوم برکسیت را به این خاطر بیان کردم که مسئلهٔ دخالت در شئون کشورها از طرف کشورهای رقیب و یا متخاصم امری عادی است؛ شنودهای گستردهٔ  گلوبالیستها از کشورهای اروپایی و آمریکا  یا فشار به انگل فرزانه برای اعلام نامزدی امام حسن بنفش برای ریاست جمهوری؛ بخشی از نبرد گلوبالیستها است؛ امّا اینکه دخالتها در انتخابات کشورهای متخاصم و یا رقیب تا چه حدّی هوشمندانه باشد و چه نتایجی به بار آورد؟ امری جداگانه است.
حتّی حرکات اخیر سپاه قدس  در یمن و شلّیک موشک به کشتی های آمریکایی نیز به قصد دخالت در انتخابات آمریکا (با تحقیر اوباما) صورت گرفته است. (اوباشان نظامی - امنیتی رژیم انگلهای صفوی فکر میکنند که ترامپ برای بقای آنها بهتر است.).
لذا آنچه در این میان باید مورد بررسی قرار گیرد؛ نه مسئلهٔ «دخالت کردن» و نه حتّی درست و یا نادرست  و یا اخلاقی و یا غیر اخلاقی بودن «دخالت در شئون داخلی سایر کشورها»  و یا محکوم کردن آن .... بلکه ۳ مسئلهٔ مهم دیگر است:

۱- دخالت چه اهدافی را دنبال میکند؟
۲- تا چه حدّی هوشمندانه طرّاحی شده است؟
۳- دخالت کننده؛ تا چه حدّی آمادهٔ رویارویی با نتایج دخالت و ریسکهای محصول دخالتها است؟ زیرا بعضی وقتها آب سربالا میرود.

مورد (۳) یک پرسش مهم دیگر را به دنبال دارد و آن گستردگی تواناییهای دخالت کننده است.به این معنی که اگر دخالت کننده یک «گدا» است؛ نه تنها باید اهداف او را در کلاسه بندی «گدایان» قرار داد؛ بلکه باید حرکت «گدا» را به نوعی از «زدن به سیم آخر» (حرکت کور) به حساب آورد. زیرا اگر صدها میلیون دلار را با چندین کامیون در فاصلهٔ ۱۰ متری از کسی که چشمهایش کور؛ گوشهایش کَر و دست و پایش بریده است؛ بریزند؛ حتُی یک اسکناس یک دلاری هم گیر آن شخص نخواهد آمد.

آقای پوتین و انگل فرزانه با اینکه رابطهٔ آنها رابطهٔ «ارباب و نوکر حلقه بگوش» است؛ امّا در تصویری بزرگتر هر دوی آنها در کلاسه بندی «گدایان» تعریف میشوند؛ هرچند که آقای پوتین  توپ و تفنگ و S-300 و S-400 ویا بمب اتمی و موشک اسکندر به رُخ بکشد. زیرا آقای پوتین به خوبی و بهتر از همه میداند که زیرساختهای اقتصادی  روسیه در عصر دودکشها یخ زده است و اقتصاد روسیه به شدّت به سرمایه گذاری و تکنولوژی غرب نیاز دارد تا شکوفا شود. روسیه با سرزمینهای گسترده و حاصلخیز و پتانسیل منابع گوناگون طبیعی و تراکم جمعیتی پایین؛ میتواند میان آینده ای بسیار درخشان و یا جنگ خانمانسوز و ویرانگر؛ یکی را برگزیند. آقای پوتین با اینکه با بکارگرفتن  شیوه های کُهن دوران جنگ سرد بازی میکند؛ امّا میداند اتحاد جماهیر شوروی را همان شیوهٔ مبارزاتی به باد داد. لذا «تکرار عمدی شکست» چیزی فراتر از حماقت میخواهد و آقای پوتین و آقای لاوروف چنین موجوداتی نیستند.
آقای پوتین میداند که تمامی دارائیش همین موشکها و بمبها هستند و این داراییها به درد «ساختن روسیه» نمیخورد؛ بلکه به درد آرماگدون میخورد. آقای پوتین به عنوان رهبر یک جنبش ناسیونالیستی که در برابر «گلوبالیسم» قدّ علم کرد؛ از اینکه بخش وسیعی از مردم آمریکا به رهبری دونالد ترامپ نیز بر علیه «گلوبالیسم» برخاستند؛ استقبال کرد.
تمامی رفتارهای  پرخاشگرانهٔ اخیر روسیهٔ پوتین در ماجرای سوریه؛ نه به خاطر «کُس شعرهای گهربار و استراتژیک گروهبان حاجی بادمجان میرزا قاسمی» (آنگونه که در پشمک نیوزهای رژیم ننگین صفوی مسلک تبلیغ میشود)؛ بلکه برای رویارویی و معامله با موج نوینی است که نامش «ظهور عقاب بزرگِ ناسیونالیسم آمریکایی» است. (نامی که من بر آن نهاده ام).
در این معاملهٔ بزرگ سهم انگلهای فرزانه و حاجی بادمجانهای گوناگون تنها و تنها «استخاره کردن با فوتوکُپی مقدّس» خواهد بود و هر چه بیشتر فریاد بزنند؛ کونشان پاره تر خواهد شد.

کژدم

۵۵ نظر:

 1. دونالد ترامپ در تمامی سخنرانیهای انتخاباتی خودش یک جمله را تکرار میکرد و آن اینکه: «اگر دشمن را تعریف نکنید و به صورت آشکار از آن نام نبرید؛ نخواهید توانست با آن مبارزه کنید».
  نخستین حرکت جادویی دونالد ترامپ (پیش از رفتن به کاخ سفید) را در «تماس تلفنی ایشان با رئیس جمهور تایوان» دیدیم.
  منطقی که دونالد ترامپ برای شکستن این «تابو» بکار بُرد؛ بسیار ساده بود:
  «آنکس که ۷ سانتیمیتر از عشق ۱۵ سانتیمتری را تا کنون تحمّل کرده است؛ از پذیرش فرو رفتن ۸ سانتیمتر بقیّه ناراحت نخواهد شد و داد و بیدادهای گلوبالیستها در رابطه با تحریک چین برای جنگ بی معنی است».
  نمیدانم که این پیغام به گوشهای دراز «الاغ فرزانه» فرو رفت؟ .... یا ... نرفت؟
  فرقی هم نمیکند که فرو رفته باشد و یا نرفته باشد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. دونالد ترامپ راست میگفت؛ چینیها ماجرا را زیر سبیلی رد کردند.

   http://www.bbc.com/persian/world-38193972

   رد کردن زیرسبیلی مسئلهٔ تاریخی تایوان از طرف چین؛ به زبان بی زبانی میگوید که:
   «ای کاش این عشق ۱۵ سانتیمتری نبود و ۳۰ سانتیمتری بود».

   نفطه سر سطر.

   حذف
  2. مشکل اصلی ساکنین ایران این است که «اسلام» و «تشیّع شنیعه» را به عنوان «دشمنان اصلی» خود تعریف نمیکنند و تا زمانی که چنین شجاعتی نداشته باشند؛ با «پلشتی» زندگی خواهند کرد؛ تا زمانی که از صفحهٔ روزگار پاک شده و به «بهشت محمّدی = روسپی خانهٔ الله» بپیوندند.

   حذف
 2. با درود بر جناب کژدم روانشناختی جامعه اخوند زده ایران نشان می دهد که این مردم شبیه زنبور شده اند یعنی به مانند زنبورها به دنبال مشخص شدن ملکه غالب در گوشه ای منتظر می مانند تا سئس دنبالش راه بیافتنددر این سی و هشت سال که از عمر منحوس جمهوری اسلامی می گذرد با عبرت انوزی از محمد رضا پهلویی از طرفی پتانسیل اپوزسیون واقعی را از بین برده و خود دست به اپوزسیون سازی گسترده زده اند از پوزسیون ممد خاتمی و موسویی و کروبی و خزعلی و زیباکلام سروش گرفته تا مثلا اپوزسیونهای قلابی خارج نشین که ماشالله بی شمارند
  حالا سوال من این است با توجه به چینش صحنه جهانی در عصر پسا ترامپ که در ان هر کشوری با کارتهای برنده خود وارد بازیهای مربوط به ترامپیست خواهند شد یا با این کارتها بازیچه ترامپیست خواهند شد
  حالا سوال من این است که صفویهای کثیف و به تبع ساکنین ایران که این صفویها نماینده انها را به عهده دارند وارد چه فاز یا فازهایی خواهند شد اگ بتوانید مقداری برای من نوعی که خواننده پرو پاقرص 3 ساله شما هستم چراغ راه اینده شوید و توضیح دهید ممنون می شوم

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   فرهنگ فراگیر ساکنان یک سرزمین در طول تاریخ به صورت لایه به لایه ساخته میشود.
   منظورم از «فرهنگ فراگیر» این است که سیستم فکری یک جامعه در تمامی عرصه های سیاسی؛ اجتماعی؛ اقتصادی.... یا مانند براده های آهن به طور هماهنگ به سوی یک قطب سازمان یافته باشد و یا اینکه چند قطبی باشد.
   اگر از نوع نخستین باشد؛ به این معنی است که همهٔ جویبارها و رودها و رودخانه ها به یک سمت جاری شده و «دریا» میسازند. این «دریا» همان «ملّت» است. امّا اگر چندقطبی بودن ادامه یابد؛ دیگر نمیتوان از یک «ملّت» سخن گفت بلکه باید با جنگ ادامه دار قبایل روبرو بود. حال اگر مردی و یا زنی با اندیشه های طلایی ظاهر شده و بتواند «چند قطبی بودن» را به «یک قطبی بودن» تبدیل کند؛ آنگاه زمان ساختن یک «ملّت» فرا میرسد. امّا اگر مردان و زنانی با اندیشه های طلایی برای به پیش بردن منافع قبیله ای و قومی ظاهر شوند؛ هرگز به آنچه که «ملّت» نامیده میشود نخواهیم رسید و نبرد میان ۷۲ ملّت ادامه خواهد یافت. من به پدیده ای به نام «ملّت ایران» اعتقاد ندارم؛ بلکه به «آش شله قلمکار ساکنین ایران» معتقدم که در زیر چرخ «ملّتها»؛ لِه خواهند شد. هم اکنون نیز شده اند و به خاطر درجهٔ هوش پایین؛ هنوز نمیفهمند . با شلّیک یک موشک احساس غرور میکنند. باشند تا صبح دولتشان بدمد.

   حذف
 3. با درود به کژدم گرامی : جناب کژدم یک نکته ای که همیشه باید مد نظر داشت این است که آخوند آخوند است اگر آخوند دست پرورده مستقیم ایادی بیگانه نباشد حتما دست پرورده افکار انگل پرور افکار صفوی بی گمان هست ! چه اگر کسی به افکار صفوی ارادت نداشته باشد امکان ندارد که این لباس جاکشی را به تن کند ودر کوچه وبازار تحمل اشاره و چشم و ابروی فحش گونه مردم را بکند. گویا مردم به ظاهر به لباس این بیشرف ها احترام میگذارند ولی بالاخره خود آخوند جماعت کمی هم عقل داشته باشد متوجه اصل منظور مردم میشود و زیر سیبیلی رد میکند جناب کژدم رهبر مادر قحبه هم از جنس همین آخوند ها است و فقط منظور اصلیش این است که تا جان در بدن کثیفش هست به مطامع خودبه وسیله ایادیش برسد وقتی که به درک واصل شد (پس از من خواهم جهان را آب گیرد ) . با پوزش .

  پاسخحذف
 4. پنتاگون ملزم به کاهش همکاری نظامی با روسیه شد

  ۱۳ آذر ۱۳۹۵

  مجلس نمایندگان آمریکا با ۳۷۵ رأی موافق در مقابل ۳۴ رأی مخالف از وزارت دفاع این کشور(پنتاگون) خواست تا همکاری های نظامی با روسیه را کاهش دهد.

  این لایحه به صورت ویژه ای پنتاگون را از استفاده از بودجه تخصیص یافته توسط کنگره «برای همکاری دوجانبه نظامی میان آمریکا و روسیه» منع می‌ کند؛ مگر آنکه وزارت دفاع به کنگره ثابت کند که مسکو «اشغال اراضیِ متعلق به اوکراین و اقدامات متخاصمانه ای که حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین و اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را تهدید می‌کند، متوقف کرده است».
  ......................
  این خبر می تونه نشانه ای از زد و بند بین گلوبالیستها و ترامپ پشت صحنه باشه و اینکه ترامپ از بعضی پرنسیب های خودش کوتاه بیاد؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   نمیدانم چرا اینگونه اخبار فقط در «تشتک نیوزهای داخل ایران» منتشر میشوند؟به نظر میرسد این خبر قدیمی را با یک خبر جدید مخلوط کرده «ترشی لیته» درست کرده باشند. البته سازندهٔ اصلی «ترشی لیته» خبرگزاری «تاس» است و اهدافی را دنبال میکند که گروهبان سردارها از درک آن عاجز هستند. پشمک نیوزها هم مانند شمپانزه به طور دسته جمعی این ترشی لیته را هم خودشان سر میکشند و هم به خورد مردم میدهند.
   آن لایحهٔ قدیمی همانجا خواهد ماند و ترامپ میتواند ار همان لایحه به عنوان اهرم در مذاکرات با روسیه استفاده کند. لایحهٔ جدید مربوط به بودجهٔ نظامی و مسائل دیگری است.

   آن لایحه که شما نقل کرده اید مربوط به دوران اشغال «کریمه» است و اجرایی شده است و هیچ ربطی به ترامپ و ساخت و پاخت پشت پرده ندارد.

   حذف
 5. شوخی ترامپ کم کم جدی میشود حرکت معنادار ترامپ امروز تماس با تایوانی ها و پافشاری مجدد ترامپ بر لغو برخی قراردادهای تجاری که به درستی قلب اقتصاد چین را هدف گرفته نشانه بسیار واضحی از جهت گیری های اینده دولت ترامپ خواهد داشت انتخاب فلین برای وزارت دفاع و بالا رفتن احتمال انتخاب پترائوس برای سمت وزیر خارجه امریکا نشان از روزهای سخت برای پرچمداران دنیای پیش از ورود ترامپ خواهد داشت پیش بینی حرکت گلوبالیستها دشوار خواهد بود محاسبه اولین ضربه قطعا سخت خواهد بود ولی با ورود اولین ضربت از سوی گلوبالیستها خوانش مسیر نبرد قطعا هموارتر خواهد شد

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. Andromeda گرامی
   برای یک تحلیلگر دیدن «اولین ضربه» برای خوانش آینده هیچ لزومی ندارد. کسی که نتواند طلوع خورشید و نتایح آنرا پیشبینی کند؛ پس از طلوع خورشید نیز منتظر مسیر حرکت خورشید خواهد ماند و اگر حتّی بتواند چند خرده حرکت را پیشبینی کند؛ از دیدن تصویر بزرگ عاجز خواهد بود. کسی که خود را درگیر جزئیات میکند؛ در کویر تصویر بزرگ گُم میشود.
   آقای فلین وزیر دفاع دولت ترامپ نیست.
   اینکه برخی تحلیلگران میگویند که شانس ژنرال پترئوس برای مقام وزارت امور خارجه از همه بیشتر است؛ به خاطر دیدن آقای فلین و ژنرال متیس است و فکر ساده انگارشان به دنبال «مثلّث» میگردد.
   انتخاب وزیر امور خارجه فرستادن یک پیام بین المللی است. اگر این انتخاب پیامی «مستقیم» بفرستد؛ دیگر «شوخی جادویی» در میان نخواهد بود. هنر جنگاور در این است که «پیامی جادویی» بفرستد تا گیرندگان پیام نتوانند نفس راحت بکشند و برای بازگشایی پیام دهها کمیتهٔ «کشف رمز» تشکیل دهند.

   حذف
  2. به نظر شوخی‌ میاد و شاید همان "شوخی‌ جادویی" معروف و مورد اشاره شما :)

   http://www.greenmountaindaily.com/2016/11/27/huh-democrat-tulsi-gabbard-for-trumps-sec-of-state/

   حذف
 6. باز هم این «سیّد رضا کوروش دیبا»؛ بوی کباب شنیده است. امّا به این خاطر که نام و سلاله و افکار کثیفش رنگ و بوی غلیظ مدفوع «تازی و تازی پرستی» دارد؛ به اهداف فرصت طلبانه و کثیف خود نخواهد رسید.
  مانند پدر مخبّط (حاجی شاه کمربستهٔ رضا اسهال و استفراغی) خودش همچنان «اسلام پناه» است.
  این لکّهٔ ننگ هرزه گوی و عفونی باید از صحنهٔ سیاست زدوده شود و گرنه تحمّل این موجود بی شرف به معنی مار در آستین پروردن است.

  http://www.radiofarda.com/a/f14-reza-pahlavi-on-secularism-democracy-monarchy/28153983.html

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. واقعا شرم آوره که بیش از سه دهه از روی کار آمدن حکومت جنایتکار و چپاولگر اسلامی گذشته و این پسرکِ سوسول و بی جربزه مفتخر به تشیع، هنوز هم صحبت از مبارزه مدنی کرده و رهائی ایران از دست آخوندهای جانی را در گرو مبارزهٔ به دور از خشونت میداند.!

   به ایشون توصیه می‌کنم به جای یک روز در میا‌‌ن بیانیه دادن، به مردم به ویژه هوادارانشان توضیح بدهند برادرشون دقیقاً چگونه "خودکشی" شد.!

   حذف
  2. ناشناس گرامی
   اگر دانش سیاسی شما همینقدر است که خودکشی علیرضا را بزرگترین مشکل راه انقلاب کبیر آریاییها میدانید. بهتر است به امید دانا بپیوندید. زیرا قرار است که «جنبش آریاییها» را رهبری کند.
   سیّد رضا دیبا یک خائن و شارلاتان و از ایادی رژیم کثیف شیعیان صفوی است. فرح دیبا و سید رضا دیبا حدود ۲۴ سال پیش در مصر با «فاحشهٔ بهرمانی» در مصر دیدار داشتند و از آن زمان به بعد این مادر و فرزند در جهت منافع رژیم کثیف صفوی کار میکنند. این امر برای من نه تنها تازگی ندارد؛ بلکه ارزشی برای سلطنت طلبان قائل نیستم؛ حال چه پیرو این خائنین بوده باشند و یا مدعی بیدار شدن و فهمیدن خیانت این خانواده باشند. زیرا همهٔ شان سر و ته یک کرباسند.

   حذف

  3. امید دانا یک موجود سردرگم و دیوانه هست و من نمیدونم شما بر چه مبنایی از من میخواهید به جنبش ایشون بپیوندم؟ از کامنت من چنین چیزی دریافت شد؟ منت خدای رو عزوجل که متصل به "عوامل مشکوک بسیجی‌" نشدم.!

   کژدم عزیز، خشم و ناراحتی شما نسبت به رضا پهلوی رو کاملاً میفهمم و من هم با شما هم رای هستم. من هم مثل شما از دیرباز (نه از ۲۴ سال پیش چون آنزمان کودکی بیش نبودم!) میدونستم این مادر و پسر ریگی به کفش دارند و جز خاک پاشیدن به چشم مبارزین راستین، کاری بلد نیستند و برای حفظ بیضه اسلام هرچه در توان داشتند، انجام داده اند و حتا خیلی‌ پیش تر از این هم فرود فولادوند بارها به بی‌ کفایتی‌ این موجود اشاره کرد.

   درمورد "دانش سیاسی" من هم گفتن این نکته کافیست که مثل اکثریت قریب به اتفاق هم نسلان خود به جای اینکه دنبال پروتز سینه و لب و غیره باشم، در این وبلاگ و لابه لای نوشته‌های شما دنبال پاسخ پرسش‌های بیشمارم هستم. کوچکترین ادعایی ندارم و هدفم فقط آموختن هست و اونچه من رو به سمت شما کشاند متفاوت بودن شما بود. متفاوت با خزبعلات رایج در وبسایت‌ها و دست‌نوشته‌های این و آن که جملگی با خواندن ۳-۲ کتاب ادعای روشنفکری دارند.

   درهرصورت سپاس که پاسخ دادید و امیدوارم همیشه به نوشتن ادامه بدید.

   حذف
  4. ناشناس گرامی
   از اینهمه ریگهایی که این مادر و پسر نابکارش به کفش دارند؛ چرا خودکشی علیرضا را برگزیدید؟ این خانواده خون به گلوی استاد فرود فولادوند ریختند.
   از هیچ کثافتکاری برای خاموش کردن ایشان دریغ نکردند و دلیل آنرا «بی احترامی به باورهای مذهبی ساکنین ایران» نامیدند. نام دو پتیاره اش را «نور» و «ایمان» گذاشته است. ... شجره نامهٔ کثیف رابطهٔ خونی خود با روسپی زادگان تازی تبارش را در وبسایتش منتشر کرد و سپس دید که باد از سَمتی دیگر می وَزَد و به صورت تاکتیکی از وبسایت ننگینش حذف کرد.... یک فانکشن سنتر را کرایه کرد و برای اوباشان سلطنت طلب سخنرانی نمود و گفت که در سازمان ملل و یا یکی دیگر از مراکز رسمی بین المللی سخنرانی کرده است و پس از آنکه گندش در آمد؛ گفت که چند روزی دیگران وبسایتش را میگردانیدند و این اشتباه به آنها مربوط میشود. ...
   امّا هیچ یک از این ماجراها اهمیت بالایی ندارند. آنچه که اهمیت دارد؛ تلاشهای این مَردَک بی شرف و مادر بی شرف ترش؛ در خاک پاشیدن به چشمان مبارزین است.
   این موجود بی شرف؛ حتّی پست تر از خمینی هندی تبار است. صریح تر از او دروغ میگوید؛ بر آنچه که ندارد و ادعا میکند که دارد (منابع سیاسی بین المللی) افتخار میکند و سایرین را به «دریغ کردن» از استفاده از روابط نداشته اش؛ تحدید میکند.

   نظر من این است که اگر او را شارلاتان میدانید؛.... حذفش کنید ... ذِق و وِق نکنید.... حذفش کنید...؛ یعنی: «حذفش کنید».
   از اکبر بیشرف گنجی میپرسید؟ .... «حذفش کنید».... سیّد کونی ابراهیم نبوی؟ .... «حذفش کنید» ....
   مگر من از «رودریگو دوترته» و «وجلانتی لیسم» سخن نگفتم؟.... حذفشان کنید ...
   فقط ذِق و وِق نکنید و از خودکشی علیرضا برای «جلق سیاسی زدن» حرف نزنید.
   دشمنان ایران را «حذف کنید» .... تعدادشان ۱۰ میلیون است.
   جنبش ناسیونالیستی ایران از دریایی از خون خواهد گذشت
   ناسیونالیسم یعنی «زمین و مردمانی که در آن زندگی میکنند».
   ناسیونایسم مذهبی نیست؛ بلکه فرامذهبی است.
   آقای «رودریگو دوترته»؛ صندوقچهٔ جواهرات نبرد میهنی است.
   یا گام بردارید... یا خفه شوید.

   حذف
  5. شديدا و عميقا با شما موافقم و پيام شما رو گرفتم.

   مانا باشيد

   حذف
  6. تیدا گرامی
   من با هیچکس پدرکشتگی و یا پیمان برادری ندارم. حد اقل شما میدانید که من شما را نمیشناسم و با فضای افکار سیاسی شما نیز آشنا نیستم. امّا از اینکه اینهمه گروههای چند نفره مثل قارچ می رویند و متاسفانه به تکرار راههای شکست خورده ادامه میدهند بسیار ناخشنودم.
   آن روسپی پیر (اشرف دهقانی) با آن شوهر خیکی اَش (پولاد = سنجری) با جناح دیگر چریکهای فدایی (به رهبری حرمتی پور) بر سر اینکه آیا نبرد علیه رژیم کثیف صفوی باید با «جنگ چریک شهری» آغاز شده و به جنگ چریکی روستایی تبدیل شده و ادامه یابد(نظر روسپی پیر = اشرف دهقانی) با نظر حرمتی پور (آغاز از روستا)؛ به بن بست رسید و اشرف دهقانی اخراج شد. روسپی پیر نیز اخراج خود را «کودتا» نامید. ..... جالب اینکه این روسپی پیر؛ هیچ حرکتی در رابطه با «سازماندهی مبارزات چریک شهری» انجام نداد و در کمتر از ۲ ماه با شوهر خیکی اَش به یکی از روستاهای «نقده» گریخت و برای مدّتهای مدید؛ با شوهر خیکی اَش مشغول جفتگیری انقلابی بود.
   لذا با شنیدن نام مبارک اشرف دهقانی تنها خاطره ای که به ذهنم می آید این است که:
   «حرمتی پور» بر سر حرف خود ایستاد و به صورت احمقانه ای در جنگلهای شمال کشته شد و آنکه از جنگ چریکی شهری سخن میگفت؛ «کُس گندیده اش» را در کمتر از ۲ ماه به کردستان کشانید و «جنگ چریکی شهری»؟؟؟ ... انگار که نه انگار!!!!!
   اکنون هم این چریک قلّابی پیر به «مبارزهٔ مسلّحانهٔ شبهای شعر» پناه آورده است.... تَف... و به قول استاد فرود فولادوند ... یک «تُف بزرگ» تا همهٔ صورت کثیف این روسپی پیر را که نان مرگ «بهروز دهقانی» را میخورد را بپوشاند.
   ماجرای «ملّی مذهبیها» و «مصدّقیها» و «شاه اللهی» ها و «جمهوری اسلامی بنی صدری» نیز به همان اندازه ننگین است.

   براستی؛ چه جریانی را سراغ دارید که زبانشان «کون خامنه ای = حاکمیت کثیف صفوی مسلکها» را لیس نمیزند؟ و میخواهد «تغییری ریشه ای» ایجاد کند؟
   اگر میخواهیم دلمان را به «مصاحبه ها» خوش کنیم؛ بهتر است که چند تُن تخمهٔ آفتابگردان بخریم و به تماشای سریالهای ترکهای عثمانی بنشینیم. امّا اگر میخواهیم که ایران ویران شده را دوباره بسازیم؛ بهتر است که به فکر گذشتن از دریای خون باشیم.
   این نظر سخنان کنونی من نیستند؛ بلکه سالها است که از آن سخن میگویم.

   حذف
  7. اکنون حدود ۴۰ سال است که «مزخرف بافی» و «پاسخ به مزخرف بافیها با مزخرفاتی دیگر» به کار روزمرّهٔ «شبه سیاسیّون» تبدیل شده است. و شایددر مجموع ۱۰ میلیارد روز برای خواندن و هضم و جذب و دفع این مزخرفات به هدر رفته و هیچ سنگریزه ای از جای خود تکان نخورده است.
   بلکه هر روزه شاهد مرگ تدریجی ایران؛ چه در عرصهٔ اقتصادی؛ سیاسی؛ ویرانی منابع طبیعی ایران هستیم. گدایان هزارهٔ شیعهٔ افغان و اوباشان وانگلهای لبنان و کثافتستان و عراق به نان و نوا رسیده اند و ایران هر روز ویرانتر از روز پیشین شده است.
   گویی که وظیفهٔ «شبه روشنفکران» این است که یک مادرقحبه ای از ناکجا ظاهر شده و مزخرفی بگوید و کلاغهای شبه روشنفکر شروع به «قار قار» کنند. اگر این میلیاردها ساعت برای ساختن خانه و کاشانه و نمک زدایی دریاچهٔ مُردهٔ آذربایجان و یا لایروبی قناتها صرف میشد؛ زندگی طبیعت ایران رنگی سرزنده و دیگرگونه میگرفت.
   آیا آن قاری قرآن بیت عنکبوت فرزانه را «انسان» میدانید و فکر میکنید که باید طبق موازین حقوق بشری؛ هزاران ساعت برای نجات زندگی کثیفش تلف شود و نتیجه نیز پرداخت هزینه برای ادامهٔ حیات این پفیوز شیعه مسلک نیز از مالیات و یا درآمدهای نفتی تأمین شود؟
   من اهلش نیستم.

   حذف
  8. در سال ۱۳۶۱ سر و کلّهٔ کسانی در کردستان پیدا شد که خود را «حزب کمونیست ایران» مینامیدند که همان «سهندی های سابق» بودند و مانند موریانه به جان «سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان» (کومله) افتادند. لباسهای اتو کردهٔ کُردی میپوشیدند؛ انگشتانشان مانند «آخوندهای انگل صفوی» صاف و صوف و پنبه ای بود. رهبرشان مردکی به نام «حکمت» بود که نظراتش فوتوکپی استراتژی «گلوبالیستها» است. (مقالهٔ: «زمانی که حماقت فضیلت نامیده میشود») را بخوانید.
   این قبیلهٔ خائن؛ کومه له را به باد دادند و مسئول اصلی درگیری بین پیشمرگان کردستان و قتل عام بسیاری از آنها هستند که حکومت ننگین صفوی مسلک از آن سود برد.
   در سال ۵۸ خانهٔ تیمی من به صورتی تصادفی در کنار خانهٔ تیمی گروه «فُرقان» قرار گرفته بود و من این حادثه را بسیار گرامی میدارم. شاید نسل بی اطلاع کنونی؛ گروه «فرقان» را یک گروه شیعی و رادیکال مانند داعش تصوّر کنند. امّا آنها چنین نبودند. اندیشه های گروه فرقان و سازمانی به نام «آرمان مستضعفین» بسیار یکسان و موازی بود و من به خاطر داشتن چنان شانسی که با اعضای این دو گروه آشنایی رو در رو داشتم همچنان لذّت میبرم. پاکی و صداقت و عملگرایی و آرزوی بهروزی سرزمین و مردم ایران در روحشان موج میزد. اهل مزخرفبافی نبودند و به «برخورد کشتارگرانهٔ مستقیم» با اوباشان شیعهٔ صفوی اعتقاد داشتند. من همیشه یادشان را گرامی میدارم؛ زیرا حرّاف و ورّاج نبودند و به استراتژی «یک هدف و یک خدنگ مستقیم» اعتقاد داشتند و تفسیری بسیار دیگرگونه از اسلام داشتند که در حیرت میماندی که آیا آنها واقعاً مسلمانند؟ یا ضد اسلام هستند؟
   من و آنها همیشه میگفتیم و می خندیدیم و آنها حتّی به شوخیهای گزندهٔ ضد اسلامی-شیعی من میخندیدند.
   آن نسلها به گور رفته اند و نسل کنونی نا آگاه و بی ریشه و اهل «پفیوزیسم» است. لذا اگر روح آن نسل دوباره بازسازی نشود؛ فاتحهٔ ایران را بخوانید.

   حذف
  9. با خواندن تک تک این سطرها و دردی که در هر کلمه اش هویداست، مدام این جمله از شما در خاطرم زنده میشه:

   «ایران کاربردی یعنی چند ده هزار نابغه و تیزهوش + ۷۵ میلیون شکم و آلت تناسلی دوپا....... آنکه بخواهد ایران را بازتعریف کند باید از دریای خون بگذرد..!»

   نمیخوام آیه یاس خوانده و عصبانیتون کنم ولی‌ هیچ امیدی به آینده این ملت ندارم (اگر بتوان ملت مان نامید!) ملت پرادعايی که سروری تازيان را به درازای ۵۰۸ سال تحمل کرد و بايد يک مغول بنام هلاکو می آمد و به حکومت عباسيان پايان ميداد.! بعد از ۵۰۸ سال نوکری عرب، حالا نوبت نوکری مغول به مدت ۳۰۰ سال بود..... واقعا کی ملت بودیم؟ وقتی كه ۹۹ درصد مان به جمهوری اسلامی رای ميداد؟ یا درطول این ۳۶ سال که ميزنند و میکُشند و سلاخی میکنند و اسید به صورت زنان می‌‌پاشند و صدای اعتراضی نیست؟

   کژدم گرامی، میدونید چرا تا به حال راه به جایی نبُرده اییم؟ برخلاف اکثر دوستانِ فرافکن که همه را زیر سر اسلام و انگلیس و اسرائیل و غیره و ذلک میدانند، من اینطور فکر نمیکنم. مردم ما معنای "خواستن" رو نمیدونند. منظورم از خواستن آمادگی برای مُردن در راه چیزی که می خواهیم هست. فقط بلدیم نق بزنیم ولی‌ سوختن و افروخته شدن رو بلد نیستیم و منتظریم دیگران برایمان آتش بیفروزند. وقتی نوشته‌های پر شور شما در مورد نبرد پیشمرگان کوبانی رو میخونم، مدام فکر میکنم که ما واقعا برای تحقق‌ خواسته هامون، چند بار مُردیم تا اون رو به دست آوریم؟ پاسخ این پرسش رو هم شما میدونید و هم من!.... بگذریم

   پوزش اگر صفحه تون رو خط خطی‌ کردم با این کامنت شعار گونه. بذارینش به حساب در و دل‌های شبانه. وقتی‌ این همه بدبختی و نکبت رو می بینم و هیچ غلطی نمیکنم از خودم بدم میاد.

   حذف
  10. تقدیم به شما

   https://drive.google.com/file/d/0Bx8yroR4ubrcMTJFQUZCMTFDRTg2OUZBMjowLjE/view

   حذف
  11. تیدا گرامی

   سپاس ها...
   مرحمی بر زخمهاست.

   حذف
 7. نظر استیون هاوکینگ در رابطه با انتخابات آمریکا:

  http://www.breitbart.com/big-government/2016/12/03/stephen-hawking-dangerous-time-planet/

  پاسخحذف
 8. با درود برکژدم دنیا را سیاست دیگر انده است همچنان که جناب کژدم در نوشتار وزین خود شش ماه پیش با عنوان عقاب بزرگ اشاره کرد
  اما اینجا از زوایه ای موضوع را می توان نگریست که شاید جناب کژدم به خاطر ذیق وقت و یا شاید علاقه نداشتن شخصی بدان اشاره نمی کند
  و موضوع این است که پایه چینش حکومتها در حدود این چهل سال بر اساس منافع جهانی سازی بوده و برای سرزمین ایران نسخه جمهوری اسلامی!!!تجویز شد که نتیجه واضح و مبرهن ان خارج شدن بیش از سه هزار میلیارد دلار از منابع و منافع و از بین رفتن چرخه اکوسیستم و منابع ابی و کثیفی هوا بوده
  و با انتخاب کلینتون و موضوعیت ادامه منافع گلوبالیستها همچنان به حمایت از این لات خبیث(جمهوری اسلامی)ادامه داده می شد
  اما در این مقطع به قول جناب کژدم در دوره عصر یخبندان که دیگر خبری ادامه حمایتهای پیدا و پنهان از ایادی و نوچه های دست سومی مثل جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت
  هرچند واضح و مبرهن هست که درسیاست خارجی ترامپ فقط و فقط منافع امریکایی لحاظ می شود انهم با کمترین هزینه که براورد ان عدم مداخله در خاورمیانه و یا مداخله بر سرکاراوردن نرم مورد نظر می باشد
  جناب کژدمی به نظر شما مختصات خاورمیانه (بالاخص ایران)در دوره ترامپ به چه شکلی خواهد بود چون تابه حال وزر دفاع و مشاور امنیت ملی این اقا از خاورمیانه شناسهای اشنا به ویروس اسلامی هستند ممنون می شم در این مورد توضیح بدهید
  سای بابا

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سای بابایی گرامی

   «نظری .... نظری ندارد».

   نقطه آخر خط.

   حذف
 9. 5 گام احتمالی دولت ترامپ علیه ایران
  کد خبر: ۲۹۷۹۵۵
  ۱۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۳
  روزنامه الاهرام مصر در گزارشی ۵ گام احتمالی ترامپ علیه ایران را بررسی کرد.

  روزنامه الاهرام چاپ مصر، در گزارشی به بررسی سناریوهای احتمالی دولت آمریکا بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید این کشور در مقابل ایران پرداخته است.

  این روزنامه می‌نویسد، احتمال زیاد آن است که سیاست آمریکا در قبال ایران در عهد ترامپ در قالب 5 گام ادامه پیدا خواهد کرد.

  بر اساس این گزارش، اولین گام، لغو توافق هسته‌ای خواهد بود که به زعم این روزنامه با این گام آرزوهای ایرانی‌ها بر باد می رود.

  این روزنامه، در ادامه با اشاره به دومین گام دولت ترامپ علیه ایران می‌نویسد، آمریکا در دومین قدم با تشدید تحریم‌ها سعی خواهد کرد نظام ایران را تضعیف کند.

  آمریکا در سومین گام تلاش خواهد کرد از بهانه‌های دیگر از جمله نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم و گسترش موشک‌های بالستیک، تحریم‌ها را تشدید کند.

  الاهرام، چهارمین گام ترامپ علیه ایران را حمایت از آنچه به اصطلاح معارضان ایرانی می‌خواند معرفی کرده و مدعی می‌شود که این اقدام تا سقوط نظام کنونی ایران ادامه خواهد داشت.

  در پنجمین گام خزانه داری آمریکا جریمه‌ها و تحریم‌ها علیه شركت‌های خارجی که با شركت‌های مرتبط با سپاه پاسدارن همكاری می‌کنند را اعمال خواهد کرد. شرط این گام این است که سپاه پاسدارن 25 درصد از سهام این شركت‌ها را در اختیار داشته باشد
  ....
  کژدم نظرت چیه؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   در زمانهای قدیم؛ سریالی تلویزیونی داشتیم که نام یکی از شخصیتهای آن؛ «آقای نظری» بود که اشاره به فردی داشت که لابد در هر موردی نظری میداد. امّا هر زمان که از او پرسشی می شد؛ در پاسخ میگفت:

   «نظری .... نظری ندارد».

   نقطه آخر خط.

   حذف
 10. دوستان و همفکران تازه برای همراهی با جنبش ناسیونالیستی آمریکا به رهبری دونالد ترامپ.

  http://www.radiofarda.com/a/f35_renzi_italy_ref/28156147.html

  پاسخحذف
 11. گویا «ظریف زبان گُنده» که زبانش به خاطر گندگی بیش از حدّ طبیعی در دهانش نمی چرخد و با هر کلمه؛ مقداری آب دهان به بیرون پرتاب میکند؛ دیگر بر روی روسها در دفاع از برجام حساب باز نمیکند و از خایهٔ چینیها آویزان شده است (بخوانید آویزان شدن مفعول فرزانه از خایه های چینیها).

  http://www.radiofarda.com/a/f12-zarif-in-beijing-on-nuclear-deal/28156712.html

  پاسخحذف
 12. عوارض واردات گله ای حیوانات مسلمان http://www.express.co.uk/news/world/739620/Maria-Ladenburger-murder-EU-official-daughter-killed-by-refugee-Aghan

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   سپاس از اینکه کثافتکاریهای حیوانات وحشی را که متاًسفانه انسان نامیده میشوند را روشنگری میکنید.
   این وبلاگ خانهٔ روشنگریهاست.

   حذف
 13. آقای «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن؛ که رگه های ناسیونالیستی دارد و من به این رگه ها احترام میگذارم؛ میخواهد به «پرل هاربور» برود و به کشته های آمریکا ادای احترام کند. ایشان این کار را در دوران حکومتهای گلوبالیستها (از کلینتون تا اوباما) انجام نداد. زیرا گلوبالیستها «بی وطن» و «وطن فروش» هستند.
  ظهور پیروزمندانهٔ ناسیونالیسم آمریکا؛ آقای «آبه» را وادار به احترام نمود.
  احیای ناسیونالیسم واقعی ایرانی میتواند احترام بین المللی ایران را باز گرداند.

  http://thehill.com/policy/international/308721-japanese-prime-minister-to-visit-pearl-harbor

  پاسخحذف
 14. کژدم با پیش بینی که در مورد سرنوشت رادیو فردا بعد از امدن ترامپ کردی خیلیها را از نان خوردن انداختی!!!
  ..................
  قانونگذاران به دنبال تغییرات ساختاری در صدای آمریکا و رادیو فردا

  »
  » نسخه قابل چاپ
  » ارسال به بالاترین
  » ارسال به فیس بوک »
  ارسال به تويتر
  7377580010284_n.jpg

  امروز نما - گزارش ها از اقداماتی حكايت دارد که به موجب آن، در آینده نه چندان دور شاهد تغییراتی ساختاری در رسانه های دولتی آمریکا شامل صدای آمریکا و رادیو فردا خواهیم بود.

  به گزارش پایگاه خبری امروز نما ، بر اساس گزارش هاى منتشر شده در روزهاى اخیر، تلاش هايی از سوی قانونگذاران در واشنگتن دی سی در جریان است که بر مبنای آن زمزمه ای که مدتی به گوش مى رسيد، اجرا شود؛ و آن تغيير مدیریت رسانه های دولتی آمریکا به مديريت بخش خصوصی است.

  آن چه مجلس نمایندگان آمریکا به دنبال آن است را می توان به سرعت بخشیدن در نحوه عملکرد رسانه های دولتی آمریکا از یک سو و به حداقل رساندن موازی کاری در این رسانه ها از سوی دیگر خلاصه کرد.

  در گزارش ها آمده در نشست بعدى بى بى جى در واشنگتن دی سی در فروردين پیش رو، اواخر مارس ٢٠١٧، نقش شوراى سياستگذارى رسانه هاى دولتى به نقشى مشورتى تقليل مى يابد.

  شایان ذکر است که با تصويب و اجراى مراحل قانونی مسلما شاهد تغییراتى ساختاری در صدای آمریکا خواهیم بود. با ادغام رسانه های دولتی و تغيير ساختار آن از فدرال به غير فدرال ممكن است مديران و کارکنان بخش فارسی صدای آمریکا و رادیو فردا دچار تعديل نيروى جدى شوند.

  پاسخحذف
 15. نشریه آمریکایی پالیتیکو: 33 سال کینه جیمز ماتیس از ایران

  ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

  نشریه آمریکایی "پالیتیکو" (Politico) در گزارشی تحت عنوان "33 سال کینه جیمز ماتیس از ایران" به تحلیل و انعکاس دیدگاه های وزیر دفاع احتمالی آینده آمریکا در رابطه با ایران پرداخته است.

  در این گزارش آمده است: «"مودب باش، حرفه ای باش اما برنامه ای برای کشتن همه افرادی که با آن ها روبه رو می شوی برنامه داشته باش." این جمله ژنرال جمیز ماتیس این روزها در بسیاری از پایگاه های خبری منعکس شده است. اظهارات او در کنار مدیریت ماهرانه نیروهای آمریکایی در افغانستان و عراق، موجب شده که به او لقب "سگ دیوانه" را بدهند.

  اما یکی از مهم ترین نکات درباره ژنرال ماتیس این است که او عضو تفنگداران دریایی (مارینز) است. "مارینز" تنها یک سرویس مانند ارتش آمریکا، نیروی هوایی یا نیروی دریایی نیست بلکه یک مجموعه نظامی کاملا منسجم است که اعضای آن اعتقادات خاص خود را دارند. آن ها خود را نخبه و متفاوت از دیگر سرویس های نظامی می دانند.

  مقامات نظامی می گویند که ماتیس یک تفنگدار نیروی دریایی اصیل است و حرفه او تمامی اقدامات و اعتقاداتش را تعریف می کند؛ از رفتارش با سربازانش تا نگاهش به جهان. اما شاید در این میان، مهمترین مسئله ای که می تواند بر آمریکا و آینده کشور تاثیرگذار باشد، مشکل دراز مدت تفنگداران نیروی دریایی با ایران است که به دهه 1980 باز می گردد [انفجار در مقر تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در بیروت که به دروغ به ایران نسبت داده شده است] و ماتیس نیز به همین علت با ایران مشکل دارد.

  در واقع عناد و دشمنی ماتیس با ایران آنقدر شدید است که پرزیدنت باراک اوباما را مجبور به جایگزینی و کنار گذاشتن او از مسئولیت فرماندهی مرکزی ایالات متحده کرد. خصومت ماتیس با ایران موجب نگرانی بسیاری از مقامات ارشد پنتاگون است که با ارزیابی های او موافق نیستند و به وضوح نگرانند که دیدگاه های ماتیس پایه ای منطقه ای دارد یا بر اساس نفرت 30 ساله از جمهوری اسلامی است؛ نفرتی که به سرویس او اختصاص دارد. این شرایطی است که می تواند به گسترش اختلافات در پنتاگون بیانجامد.

  یکی از مقامات ارشد تفنگداران نیروی دریایی در این رابطه می گوید: «این [حس نفرت] در خون ماتیس است؛ مثل اینکه می خواهد از آن ها [ایرانی ها] انتقام بگیرد.»

  تفنگداران نیروی دریایی به خوبی می دانند که چگونه یک کینه را دل خود زنده نگه دارند. کینه ضد ایرانی آن ها به انفجار بیروت باز می گردد. اما هدف گرفتن تانکرهای نفتی کویت که تحت محافظت آمریکا قرار داشت و پرچم آمریکا روی آنها نصب شده بود و همچنین حمایت ایران از شبه نظامیان شیعی برای کشتن نیروهای آمریکایی در عراق نیز در شعله ور کردن این کینه نقش دارد.

  تمامی مقامات تفنگداران نیروی دریایی از جمله ماتیس ایران را از خاطر نمی برند. ماتیس در سال 2012 عنوان کرده است که سه تهدید بزرگی که آمریکا با آن مواجه است: ایران، ایران و ایران است. او پس از بازنشسته شدن در سال 2013 نیز به این اظهارات خود ادامه داده و گفته است: "ایران تنها تهدید ماندگار برای ثبات و صلح در خاورمیانه است." پس از آن نیز ماتیس ایران را به ظهور داعش ربط داده و گفته است: "ایران دشمن داعش نیست؛ آن ها از آشفتگی که داعش رقم زده بیشترین بهره را می برند." و سپس با طرح استدلالی عنوان می کند: "من فقط یک سئوال مطرح می کنم: تنها کشوری در خاورمیانه که هدف حمله داعش قرار نگرفته است کدام کشور است؟ یک کشور؛ ایران. به مطمئنم که این یک تصادف نیست."

  شاید هم اینطور نباشد. ادعای ماتیس مبنی بر اینکه داعش همان ایران است با حقایق خارجی مطابق نیست. ایران در حال تجهیز نیروهای بسیج مردمی عراق برای مبارزه با داعش بوده و تهران به روشنی با گروه های تروریست سنی به مخالفت برخواسته است. در ماه جولای نیز ایران طرح بمب گذاری داعش در تهران را خنثی کرد. یکی از مقامات ارشد پنتاگون می گوید: "آمریکا اختلافات زیادی با ایران دارد اما مقابله با داعش از این موارد نیست؛ ما می خواهیم داعش شکست بخورد و ایرانی ها نیز همین گونه عمل می کنند. موضوع به این سادگی نیست و ماتیس باید متوجه این مسئله باشد. او برای مدت زیادی در خاورمیانه بوده است و به خوبی می داند که این منطقه چقدر پیچیده است."»
  .................
  البته این را هم اضافه کنم منظور از ایران تو این سایت همون جمهوری اسلامیست و اون بند اخر مطلب هم مزخرف کامله ولی مشخصه اخوندها و نوکران پاسدارشون کاملا زرد کردند باید بساط پرچم سوزی و لگد مال کردن پرچم و مگس پرانی (موشک پرانی)رو برای همیشه کنار بزاند

  پاسخحذف
 16. جمهوریِ اسلامی هیچ غلطی نمی‌تواند بکند! مقاله رامین پرهام در تایمز اسرائیل
  .......................
  http://news.gooya.com/politics/archives/2016/12/220961.php

  مقاله بسیار جالبی است

  پاسخحذف
 17. خوانندگان گرامی
  در چند نظرِ بالاتر نظر آقای «استیون هاکینگ» را در رابطه ظهور جنبشهای ناسیونالیستی؛ منتشر کردم. اکنون میتوانید خلاصه شدهٔ گزینشی آنرا به زبان فارسی در وبسایتهای فارسی زبان بخوانید. آقای هاکینگ یک نابغه است و در آن شکّی نیست. امّا در حدّ لئونارو داوینچی نیست. ذهنش «یک سویه» است و به همین خاطر زمانی که به مسئلهٔ «جنبشهای ناسیونالیستی» بر می خورَد؛ محصولی دَرخورِ یک نابغه تولید نمیکند و به تکرار تحلیلهای شکست خوردگان انتخابات اخیر آمریکا میپردازد. (تحلیلگران علّت مرگ سهراب ... پس از مرگ سهراب = کسانی که در زمان غروب آفتاب با صدای گوز خود از خواب بیدار میشوند و میگویند: دیگر شب شده است و وقت خواب است).
  آقای هاکینگ به چند مطلب اشاره میکند:
  ۱- گرمایش زمین.
  ۲- اسیدی شدن آب اقیانوسها.
  ۳- به تحلیل رفتن منابع طبیعی که برای ادامهٔ زندگی ضرورت دارند.
  ۴- افزایش جمعیت.

  امّا آقای هاکینگ بر روی «ازدیاد بی رویهٔ جمعیت»؛ تمرکز نمیکند؛ زیرا میداند که اگر به آن صفحه برود؛ پاسخ تمامی پرسشها؛ در آن است ولی این پاسخ؛ پاسخی بسیار خونین است و آقای هاکینگ نمیخواهد که این پاسخ خونین به نام او ثبت شود.
  کم کردن جمعیت از ۷ میلیارد؛ به ۲ یا ۳ میلیارد؛ برای ایجاد توازن میان سفره و جمعیت دور سفره. بوی قتل عام میدهد...
  به همین خاطر ایشان سکوت میکنند؛ نه اینکه نمیدانند و یا نمی فهمند. بلکه از آنچه که در افقها میبیند وحشت کرده است.

  امّا من وحشت نکرده ام زیرا دهها سال است که این سرنوشت شوم را میبینم.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. به هر حال اگر نظر آقای هاکینگ را بخوانید و سری به سلسله مقاله های «گفتگویی از نوعی دیگر» بزنید. همخوانی نظرات و فاصلهٔ زمانی میان انتشار آنها را خواهید دید.

   حذف
 18. در امارت اسلامی المانیا هر چقدر بیشتر خایه های اسلام عزیز را بلیسید عزیز ترید به همین خاطر نوید کرمانی زرت و زرت جایزه میگیره

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   نوش جانش ... زمان آبستن تقسیم مدالهای طلا و نقره؛ میان بردگان است.

   حذف
 19. ژنرال رالف پیترز در واکنش به تهدید خامنه ای به اقدام مقابل به دلیل تمدید 10 ساله تحریمها، به رژیم تهران گفت: پس معطل چه هستید! در دولت ترامپ به مقابله با حکومت ایران در عراق، سوریه، یمن و خلیج فارس خواهیم پرداخت، دیگر کسی جرأت گروگانگیری و تحقیر سربازان ما را نخواهد داشت و جمع این موضوعات به نحوی بیت رهبری را منزجر خواهد کرد که به دست خودشان توافق هسته ای را برهم خواهند زد.
  به گزارش شبکه تلویزیونی فاکس بیزینس آمریکا، رالف پیترز، ژنرال بازنشسته اسبق نیروی دریایی ایالات متحده گفته است: اکنون که دونالد ترامپ جیمز متیس را به عنوان وزیر دفاع خود برگزیده، "سواری مجانی" برای رژیم ایران نیز به پایان رسیده است. بنظر من این ژنرال باید چند کشتی وازلین ناب و خوب سریعن به ایران اشغالی ارسال کند.

  پاسخحذف
 20. سلام کژدم گرامی در کامنت های آخر از عدم تناسب جمعیت و سفره و ناگزیر بودن امحا چندین میلیارد نفر سخن گفته اید. آیا هرگز به احتمال کوچ چند میلیارد انسان به کرات دیگر در طرف چند صد سال آینده اندیشیده اید. به اعتقاد من با این کوچ تمدنی این سطح از کشتار بلا موضوع خواهد شد شاید جابجایی چندین میلیارد انسان کمی تخیلی به نظر بیاد ولی مساله اینجاست که با رشد سریع علم این موضوع چندین دور از دسترس نخواهد بود

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. Andromeda گرامی
   نخست کُرات آسمانی اش را پیدا کنید؛ سپس ببینید فاصله اش با زمین چقدر است؛ بعد از آن به فکر آموزش فضانوردی برای آن چند میلیارد مسافر باشید و سپس هزینهٔ مسافرت را بر آورد کنید؛ خواهید دید که یک رؤیای شیرین است که فقط در فیلمهای کارتونی امکان پذیر است.

   حذف
  2. Andromeda گرامی
   شما هنوز در رویای شیرین «نجات همگانی» غوطه ور هستید.
   این فیلم را ببینید. داستانش هالیوودی و فیلم خوش ساختی است. داستانش را ول کنید. در این فیلم به مطلبی اشاره شد که همهٔ اعیان و اشراف و اولیأء و ائمّه به آن اعتراض کردند. آن مطلب اشاره با «نجات یافتگان» دارد.
   هم لذّت ببرید و هم تکانی بخورید و از رویاهای «نجات همگانی» بیرون آیید.

   https://www.youtube.com/watch?v=Z55ITuLzcHw&t=1813s

   حذف
  3. درود
   حالا چرا جمعیت اضافی را باید نابود کرد؟
   میشود از عقیم سازی اجباری استفاده کرد که اکنون در ازبکستان هم انجام میشود.

   حذف
  4. ناشناس گرامی
   اگر سلسله مقاله های گفتگویی از نوعی دیگر را مطالعه کرده باشید. به این مسئله پرداخته ام. البته نه به شیوهٔ «وحوش اُزبَک».

   حذف
 21. بالاخره گاو ترکهای عثمانی تخم دو زرده زایید (عجب جمله ای سر هم بندی کردم!!!؟؟)
  سخنگوی جدید داعش به نیروهای داعش در سراسر جهان و البته در ترکیه؛ دستور داد (فتوا داد) که همهٔ مراکز دیپلماتیک؛ اقتصادی؛ سیاسی ترکهای عثمانی را مورد حمله قرار دهند.
  احتمالاً «حرمسرای آموزشی اردوغان» (به قول زنَکِ لچک به سر بدبختش) نیز در امان نخواهد بود.

  پاسخحذف
 22. WATCH: Donald Trump Meets With SoftBank Chairman Masayoshi Son

  https://www.youtube.com/watch?v=IZA9Xqqc7tw

  پاسخحذف
 23. یکی از نخستین نتایج برکسیت از پشت پرده بیرون آمد. حدس و گمان در بارهٔ تاثیرات نظامی و اقتصادی آن با شما.

  http://www.bbc.com/persian/iran-38233205

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. 1.ایجاد ناتوی عربی
   2.به پشت مرز راندن نیروهای جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان از داخل سوریه
   3.نابودی داعش
   4.نابودی حزب الله لبنان با غیر مسلح کردن و ادغام ان با ارتش لبنان
   5.ایجاد پروسه صلح سوریه
   6.ایجاد دادگاهای بین المللی و اعلان جرم علیه جمهوری اسلامی
   7.دادن غرامتهای سنگین توسط جمهوری اسلامی برای بازسازی اقتصاد سوریه
   8.نابودی اقتصاد ایران و سوختن چند نسل دیگر

   بازهم بگم!!


   حذف
 24. زمانی فکر میکردم که افغانستان همان سرزمین «آریانا» است .... دیگر به هیچ وجه چنین فکر نمیکنم. افغانستان سرزمین اوباشان تازی پرست است.... تُف....

  http://www.bbc.com/persian/afghanistan-38233888

  پاسخحذف
 25. احتمال درگیری دولت ترامپ با سرطان خاورمیانه
  شبکه العالم: «مایکل فلین» ژنرال بازنشسته که از سوی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا برای تصدی سمت مشاور امنیت ملی در نظر گرفته شده، دارای عقاید ضد اسلامی شدیدی است به حدی که کتاب آسمانی قرآن را مانعی برای مدرن شدن خاورمیانه می‌داند. ژنرال فلین پیشتر دین مبین اسلام را یک «سرطان» توصیف کرده بود.

  به نوشته وبگاه خبری تحلیلی «لوب‌لاگ» در ویدئویی تازه منتشر شده از فلین، صحبت‌هایی از او ضبط شده که بدین شرح است: «هزار سال قبل، جهان عرب می‌توانست تمام جوایز نوبل را برنده شود، سپس این مرد، محمد، وارد عرصه شد. صادقانه بگویم، ما با متنی (قرآن) باستانی سر و کار داریم که (امروزه) کمک کننده نیست و جامعه‌ای که بر اساس آن متن زندگی می‌کنند. این جامعه (مسلمانان) نمی‌تواند به مدرنیته دست یابد و (جامعه‌ای) مدرن شود.»

  وی اغلب خواستار تغییرات و تحریف اسلام شده و از «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر بخاطر سرکوب جنبش «اخوان المسلمین» تقدیر کرد. او در ادعاهایش صراحتا چهره شاخص اسلام و آموزه‌های آن را مانعی برای پیشرفت در خاورمیانه می‌داند.

  گزینه مشاور امنیت ملی ترامپ قوانین و احکام اسلامی (شریعت) را خطری برای قوانین آمریکایی دانسته و می‌گوید: «آن‌ها (مسلمانان) می‌خواهند سیستم جهانی را برمبنای دیدگاه شریعت که مانع آزادی عقیده، انتخاب و دیگر آزادی‌هاست، تحمیل کنند... شریعت یک قانون خشن است که در اعتقادات وحشیانه دفن شده است.»

  به گزارش العالم، یک تحلیلگر فارین پالیسی می گوید: نگرانی من این است که فلین شروع به ترسیم مسیری برای درگیری با حکومت مذهبی ایران خواهد کرد. رئیس‌جمهور ترامپ هم به حرف‌های فلین گوش خواهد کرد و به همین جهت او نقش مهمی در تعریف رخدادها برای رئیس‌جمهور خواهد داشت. این دیر یا زود محقق می‌شود.

  نشنال اینترست نیز در مطلبی نوشت: به نظر می رسد حمله نظامی علیه حکومت ایران در راه است.

  پاسخحذف
 26. جناب کژدم عالی بود پیام استاد فولادوند بسیار استفاده و لذت بردم، ممنون بر ایشون چه گذشت واقعا.. یک تنه و بدون پشتیبان دل به دشمن زد.. آخرین خبری که از ایشون شنیدم مربوط به شایعه دستگیری ایشون بود البته مربوط به سال ها پیشه :(

  پاسخحذف
 27. با اجازه استاد گرامی من میزنم به جاده خاکی////این روباه مکار و سد علی کمونیست میخان دلار رو دوباره 1000 تومن گرون کنند و دست بکنند توی جیب کارگر و کارمند و بازنشستگان زیر خط فقر. چه جوری 1000 تومن گرون کنند. یعنی 30 درصد تمامی کالاها وخدمات و ... گرون میشه و میخان 10 درصد حقوقارو ببرن بالا. یعنی 10 درصد حقوقا میبرن بالا که حقوق یک میلیونی میشه افزایشش 100 هزار تومن و اونوقت بطور پنهان 300 هزار تومنن از مردم پس میگیرند. تمام سر و صدای تبدیل ریال به تومان هم بخاتر اینه که مردم نفهمند چه بلایی دارند سرشون میارن. در مقابل گرونی دلار همه باید ایستادگی کنند. لعنت بر نوبخت حروم لقمه.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   به جادهٔ خاکی تزده اید. لطفاً همین نوشته را در بخش نظرات مقالهٔ جدید بفرستید تا منتشر کنم. زیرا خوانندگان بیشتری خواهد داشت.
   سپاس

   حذف