۱۳۹۵ دی ۷, سه‌شنبه

بازگشت موجِ سونامی گلوبالیسم

من از طبیعت بیشتر آموخته ام  تا انسانها و از طبیعت انسانها بیشتر آموخته ام تا از گفتار آنها. گفتار تنها لقلقهٔ زبان  برای اظهار وجود؛ فریب و در بهترین حالت پیشنهاد و انتقال و تزریق یک مالیخولیای صادقانه است . حتّی اگر گفتاری ظاهراً علمی باشد؛ باید عمیقاً به آن دَرک رسید که هیچ دانش علمی با گفتار انتقال نمی یابد؛ بلکه تنها با تجربه و تحقیقات تجربی است که می آموزیم.
یک مقالهٔ علمی تنها برای کسانی که تجربه ای همسان با نویسندهٔ مقاله داشته اند؛ قابل درک است. بخشهای خاکستری و مِه آلود مقاله؛ تنها با تجربهٔ تحقیقاتِ عملی است که میتوانند پذیرفته و یا غیر قابل پذیرش قلمداد شده و یا به خاطر کمبود اسناد؛ دانشمند را به سوی «ابزارسازی» برا ی تحقیقات بیشتر سوق دهد. دانشمندی که ذهنش نتواند «ابزارسازی» کُنَد؛ به «موزهٔ اکتشافات علمی» تبدیل میشود و بهترین جایگاه برای او «کُرسی تدریس دانشگاه» است و نه آزمایشگاههای تحقیقاتی.
اکنون حتّی در میان روشنفکران ظاهربین سیاسی نیز؛ «سونامی» نامی است که با مورد و یا بی مورد؛ بکار برده میشود  و به قول معروف «مُد» شده است؛ چیزی در حدّ یک «Application» در آیفون و یا هر کامپیوتر و یا موبایلفون هوشمند؛ که اگر بکار نبری؛ میگویند که «آنگولا» و یا «کهنه فکر» هستی و اگر بکار ببری؛ به کوچه پس کوچه های طرّاحان کشانیده شده و گُم میشوی. به نظر من داشتن قطب نما بسیار خوب است. این قطب نما نباید «ساخت اسلام» و یا «ساخت آمریکا؛ روسیه؛ چین و اروپا» و یا ساخت ملغمهه ای از کافکا؛ مارکس؛ کامو؛ ژان پل سارتر باشد که عصارهٔ آن در مستراحی به نام «کمپانی مدفوع سوروس» جمع شده است. این قطب نما باید «ساختِ تو» باشد؛ ... و گرنه «مُحسن مخملباف» میشوی. از توبهٔ نصوح و بایکوت  شروع میکنی؛ با عروسی خوبان ادامه میدهی و به کافکا میرسی و در سکانس آخر در مستراح «جورج سوروس» به گور سپرده میشوی. (البتّه ملغمهٔ خوبی برای «درخشیدن همچون الماس» در چاه مستراح هنری جورج سوروس است).
این تمامی تصویر  چرخهٔ زندگی «گویشی و شنیداری»  آن نوع از گونه های انسانی است که رشد فکری آنها با «شنیدن» آغاز و با «تکرار دوبارهٔ شنیدار» با «گویشِ کلیشه ای دیگر»  پایان می یابد (بایسیکل ران) و از کتاب و از تصویرهایی که «دیگران پرداخته اند» (فیلم و داستان) فراتر نمیرود. اینچنین روشنفکرانی «جایزه ها» و «مشاهیر بودن» در مستراح جورج سوروس  را دِرو میکنند و  پیروانشان «ویرانی سرزمین خود» را درو میکنند و یا خواهند کرد تا به گوری که دایناسورها در آن آرمیده اند (منابع نفت و ذغال سنگ) سپرده شوند. امّا پرسش علمی این است که آیا ما در آینده به منابع انرژی فُسیلی نیاز خواهیم داشت  یا نَه؟ ... آیا ما وجود خواهیم داشت که حتی یک سیب کرم خورده بچینیم؟ یا اینکه دیگر وجود نخواهیم داشت؟

در دوران تندبادها و زلزله ها؛ پدیدهٔ «زمان» نقش بسیار مهمّی بازی میکند و هرکس که این پدیده را در طرّاحی استراتژی؛ خوار بشمارد؛ به هیچ هدفی نخواهد رسید.

 زمانی که «سونامی سیاسی - اقتصادی» از غرب آغاز و از دیوار چین  بدون شلّیک حتّی یک گلوله گذشت؛ حکومت کمونیستی چین به «گردانندهٔ بازار فروش و کرایهٔ بردگان چینی» تبدیل شد و  حرکات چند جانبه ای را برای باز کردن گره کور خلاصی از دست «جمعیّت نامتناسب با منابع طبیعی زیستی موجود در چین» آغاز نمود. از همکاری تنگاتنگ حکومت کمونیستی چین با مافیای چینی (Triad) برای قاچاق بردگان چینی به سرزمینهای دیگر گرفته؛ تا مهاجرتهای قانونی و لغو تابعیت چینی مهاجران؛ بخشی از این روند بود. بخش مهمّ تر؛ دنبال کردن اهداف ناسیونالیستی چین بود که از طرف گلوبالیستها بی اهمیّت جلوه داده شد و نتیجه اش  جزیره های نظامی مصنوعی است که اینک  از دریای جنوب چین سر بر آورده اند.

به زبانی ساده؛ آنهایی که درجه‌ٔ هوش و قدرت مالی خود را بسیار بالاتر از حدّ نیاز برای تشکیل حکومت جهانی ارزیابی میکردند؛ اکنون باید هزینه های کلانی برای «کنترل بحران» بپردازند و همچنان دستهایشان را از نگرانی  رسیدن به «پیروزی» و یا «فاجعه» به هم بمالند.
من از روسیه و آقای پوتین سخنی نمیگویم؛ زیرا فقیر تر از آن هستند که بتوانند کاری بکنند.

اگر «موجِ رفتِ» سونامی مالی و صنعتی برای چین و سایر کشورهای آسیایی گشایش به ارمغان آورد و بالا رفتن قیمت انرژی را به کشورهای تولیدکنندهٔ نفت ارزانی داشت؛ .... با آغاز «موجِ بازگشت سونامی»؛ هر آنکه بهره ای از آن برده و ساختار اجتماعی؛ سیاسی؛ اقتصادی خود را بر اساس «موجِ رفت» بنا نهاده است؛ همهٔ دستاوردهای ناپایدارش را به یکجا خواهد باخت.

دنیای دونالد ترامپ بر اساس «بازگشت موجِ سونامی» بنا خواهد شد.

کژدم۸۹ نظر:

 1. نخستین کشور و اقتصادی که از بازگشت موج سونامی گلوبالیستها آسیب خواهد دید «چین کمونیست شتر-گاو- پلنگ» است که مرکز عدم توازن و ناهماهنگی است. ناهماهنگی و عدم توازن ساختاری پاشنهٔ آشیلی بزرگ است که از فرسخها دیده میشود و هدف قرار دادن آن دوربین نمیخواهد.
  کشور و اقتصاد دوّم که میتوتند به شدّت آسیب ببیند؛ روسیهٔ ناسیونالیستی به شیوهٔ تزاری است که مشکلات اقتصادی فراوانی دارد. امّا همزمان دندانهای اتمی نیز دارد. گُنده گوییهای نظامی فراوانی نیز دارد که بدون اینکه کسی به آنها دست بزند؛ ۲ جنگندهٔ پیشرفتهٔ خود را در هنگام نشست و برخاست از ناو هواپیمابرشان از دست دادند و سقوط اخیر هواپیمایشان پس از ۲ دقیقه پرواز نشان میدهد که در یک نبرد بزرگ واقعی به چه روزی خواهند افتاد؟!!
  آقای پوتین میداند که با اختاپوسی بزرگی مانند آمریکا نمیتوان شطرنج بازی کرد؛ لذا به «پوکر» و «بلوف» روی آورده است.... امّا سقوط هواپیماهایش؛ شیوهٔ بازی و دستخالی بودن او را پیشاپیش لو داده است.
  بهترین شیوهٔ نبرد بر علیه آقای پوتین؛ «کشیدن گلیم از زیر پایش» است و مطمئن هستم که آقای ترامپ همین کار را خواهد کرد.
  در اینجا محاسبات ساده ای از نوع ۱ سیب + ۱ سیب میشود ۲ سیب؛ وجود ندارد. بلکه معادله از این قرار است:
  ۱ ناسیونالیسم + ۱ ناسیونالیسم دیگر؛ مساوی جنگ است.
  حال آقای پوتین باید کلاهش را قاضی کند و موقعیت وخیم خود را دوباره ارزیابی کرده و به فکر آیندهٔ درخشان روسیه باشد و وارد جنگی نشود که در آن خواهد باخت. زیرا این جنگ از نوع نبردهای مستقیم و یا جنگ نیابتی نخواهد بود.
  آقای پوتین به «طالبان بازی» و «داعش بازی» روی آورده است. مذاکرات ۳ جانبهٔ مسکو (چین - روسیه - پاکستان) که ۲ سهم حاضر (چین و پاکستان) و ۱ سهم غایبِ آن (طالبان) دارایی های چین و کمتر از یک سهم آن روسیه بود. البتّه آقای پوتین سپاه قدس و به تَبَع آن هزاره ها را دارایی غایبِ خود میداند؛ امّا در این بازی روسها بیشتر خواهند باخت. زیرا آنچه که روسها در این بازی جدید بر روی آن جساب باز کرده اند؛ چین است و هنوز نمیتوانند باور کنند که موج نخستین گلوبالیسم؛ اکنون به اسب تروا تبدیل شده است.
  چینیها دیگر نمیتوانند با مهرهٔ طالبان و پاکستان بازی کنند؛ زیرا دشمنشان در درونِ خانه و «خودی» است و فقط کافی است که یک زلزلهٔ ۳ ریشتری را تجربه کنند و از کشته های چینی؛ پشته ها بسازند.

  موج بازگشت سونامی میتواند به تجزیهٔ چین بینجامد.
  برای ژاپنیها بهتر است که در این بازی بزرگ سرمایه گذاری کنند.
  اردوغان را وِل کنید. زیرا بیماری سرگیجهٔ مُزمن دارد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. فرود موشکهای به اصطلاح کروز روسی در خاک ایران پس از شلّیک آنها از دریاچهٔ مازندران؛ افتضاح نظامی دیگری بود که روسها آنرا انکار کردند؛ ولی خودشان میدانند که چه خبر است؟
   البتّه ترامپ هم میداند و این امر یک شوربختی برای روسها است.
   تا آنجایی که من خبر دارم؛ بخش بزرگی از اعضای حزب کمونیست شتر گاو پلنگ چین (ترسوهای بله قربان گو) که همیشه مانند بُز اَخوَش بوده اند؛ از حاکمیت کنونی چین بسیار ناراضی هستند. زمانی که «بُزِ اَخوَش ها» (بسیجی و حزبلبلی)ناراضی شوند؛ دروازه های جهنّم به روی حکومت باز میشود.
   حکومت کنونی چین به امید داشتن یک شاهکار (فتح بصره)؛ این مسئله را زیر سبیلی دَر میکند. امّا اگر شاهکاری در کار نباشد؛ باید منتظر فاجعه باشند.

   حذف
 2. کژدم جان اخوندها و ساکنین ایران در چه مرحله ای از خسران قرار می گیرند؟یه مقدار روشنگری نمایید ممنون میشم1.فروپاشی اقتصادی؟!!2.تجزیه؟!!!3.جنگ داخلی یا خارجی؟!!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   به قول «انگل بنیانگذار» .....
   هَمَه با هَم.

   حذف
 3. / یک پیش بینی دیگر شما زمانی که اصلن فکرشم نمیشد کرد بوفع پیوست///اقدام پنتاگون در پی توافق مسکو و تهران
  یک روزنامه عرب زبان نوشته: آمریکا بعد از توافق روسیه با رژیم ایران و ترکیه بر سر پرونده سوریه، در پی مسلح کردن معارضان دمشق به موشک های ضدهوایی برآمد تا از این طریق، توازن قدرت در میدان های نبرد معارضان با ارتش سوریه ایجاد شود.»
  http://www.iranpressnews.com/source/203555.htm

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   این مسئله یک پیشبینی نبود. بلکه مطرح کردن یک شیوهٔ مؤثر بود و میبینیم که روسها به سرعت عکس العمل نشان دادند. زیرا میدانند که در صورت ورود موشکهای ضدهوایی دوش پرتاب؛ یا باید سطح نبرد را ارتقا دهند که هزینه های بسیار سنگینتری دارد و یا به خانهٔ شان بازگردند.

   حذف
 4. يعني هيچ اميدي به مجاهدين و قيام ملي نداريد؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   سازمان مجاهدین خلق؛ در زمانی که میتوانست سازمانهای مبارز کردستان را به جنبش ملّی گره بزند و بخشهایی از ایران را آزاد کند. از این کار امتناع کرد و صدّام را ترجیح داد. اکنون سازمان مجاهدین نه از چنان قدرتی برخوردار است و نه توان ترمیم زخمهای کهنه را دارد و همچنان در رؤیای «اعمال هژمونی» است (مثل سیّد رضا دیبا).
   همهٔ این سازمانها و احزاب مشکل درونی دارند (مشکل فقط مَن) و نمیتوانند کاری انجام دهند. اگر ۶۰ سال پیش مشکل ملوک الطوایفی داشتیم؛ اکنون همان مشکل تبدیل به «مشکل ملوک الاحزابی» شده است.
   اقوام و احزاب ایران تنها نام ایرانی بودن را به یدک میکشند و منظورشان از ایران نیز «حزب خودشان» و «قوم خودشان» است. اینچنین دیدگاهی ریشه در تفکّر و تاریخ ۱۴۰۰ سالهٔ ساکنین ایران دارد.
   ساکنین ایران هنوز تصوّری از ناسیونالیزم ندارند؛ چه رسد به سازماندهی قیام ملّی.
   ساکنین ایران دشمنان خونی یکدیگرند.

   حذف
 5. مقاله جالبس در سایت اسراییلی دبکا منتشر شده با عنوان "ارتش ترکیه نیز به مانند ارتش عراق در نتیجه دفاع داعش زمینگیر شده است" در آدرس زیر:
  http://debka.com/article/25860/Turkish-army-like-Iraqis-stalled-by-ISIS-pushback
  هرچند دبکا سایتی امنیتی است ولیکن در این مقاله به نکاتی اشاره می نماید که قابل ارزیابی است.
  اگر این مقاله در جوار دو خبر دیگر قرار دهید "دومین حمله تروریستی در چین در خلال هفته اخیر" و "حمله موشکی به سفارت روسیه در دمشق" و اینها را با توافق عجولانه و بی معنای ترکیه و روسیه در مورد "اعلام آتش بس سراسری در سوریه" و "اقدام پنتگون در مورد آزادسازی واگذاری موشکهای دوش پرتاب به مخالفان سوری" قرار دهید شاید بتوان به درستی سخنان کژدم صحه گذاشت که موج بازگشت سونامی بسیار خطرناکتر و مهیب تر از موج رفت آن خواهد بود.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. م.اکبر گرامی

   موج رفتِ سونامی گلوبالیستها؛ به نفع کشورهای عقبمانده تمام شد. خانوادهٔ روستایی چینی که با سگ و گربه و خوک و بُز و گوسفند و گاو و مُرغ و خروسش در یک بیغوله (طویله) میخوابید؛ ناگهان زندگییش از این رو به آن رو شد و همزمان با آن «آریایی نژادهای خاک بر سر شیعه مسلک» آواز «کربلا کربلا ... ما داریم می آییم» می سرودند و دیدند که چگونه خواهر و مادرشان را با جام زهر یکی کردند و رهبران روسپی زادهٔ شان پس از سرکشیدن جام زهر به قیمت سرنوشت ایران؛ به سادگی گفتند که: اینطوری نمیشود ... باید «بامب آتوم بسازیم» و الاغهای آریایی نژاد شیعه مسلک هم این مزخرفات را پذیرفتند؛ تا اینکه جام زهر «آتومی» را نوشیدند و بسیار خوشحال شدند که «عجب اُعجوبه ای بود این ظریف مادر قحبه ... و ما نمیدانستیم؟!! حالا چینیها آنجا هستند و نژاد خاک بر سر آریایی شیعه مسلک مصرف کنندگان محصولات بُتجُل (مدفوع) چینیها شده اند و پس از این باید نوکری نظامی همان موجوداتی را که با خوک و خروسشان در یک طویله میخوابیدند را نیز بپذیرند. (کنفرانس ۳ جانبهٔ مسکو).
   نمیدانم که از کدامین سخن من اینگونه برداشت کرده اید که موجِ رفتِ سونامی برای «اهل طویله» بد بوده است؟
   مشکل اهل طویلهٔ چینی این است که بایذ از ساختمانهای شانگهای و پکن که به خاطر موجِ رفت سونامی ساخته شده اند؛ به خاطر موج بازگشت سونامی؛ به خوکدانیهایشان باز گردند. نتیجهٔ این روند؛ گسترش «گورخوابی در سطح ملّیِ نِژاد آریایی خاک برسر گور پرست» خواهد بود.
   من نمیتوانم بفهمم که بر اساس کدام سخن من؛شما موج رفتِ را فاجعه انگاشته اید؟؟؟؟!!!!!!!!!!
   امّا در رابطه با کشته شدن سفیر روسیه در ترکیهٔ عثمانی؛ و چند عملیات کوچک بر علیه «اهداف نَرم» باید بگویم که کششتن چند شخص؛ نمیتواند مسیر را تغییر دهد.

   حذف
 6. با سپاس.. شما درباره قطب نمایی صحبت کردید که میبایست در جهت ساخت خود بکار آید.. خیلی هم عالی،،، با توجه مشکلات پیشرو در جهان و اینکه ایران با این وضعیت مردم و بالطبع حکومتش.. سهمی بیشتر از بازیچه شدن و در شکست بیشتر از پیش دست و پا زدن نداره.. میشه درباره این خودسازی بیشتر توضیح دهید

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   برای ساکنین ایران؛ قطب نما فقط یک معنی دارد که به آن «قبله نما» میگویند.
   روی سخن من با این موجودات سخیف نیست.

   حذف
  2. ارام جادوگر دیوونه.. مطمئن باش در ایران بسیار آزاده تر از شما وجود داره.... اگه اینقدر در توهمی که الان کل اتاق فکر رژیم نشسته از روی مطالب شما.. اوضاع رو تحلیل کنه، برات متاسفم و اینکه اگه برای ساکنین ایران نمی نویسی پس برای یک مشت پیر و پاتال احیانا شیره ای مثل خودت مینویسی.. قبله نما رو شما جذامیان نسل گذشته به جوانان امروز دادید

   حذف
  3. ناشناس گرامی
   نخست اینکه من جادوگر نیستم. دوّم اینکه چه شما بخواهید و یا نخواهید و یا برایتان کسر شأن باشد؛ به مطالب این وبلاگ از طرف دستگاههای اطلاعاتی توجّه خاصّی میشود. از آن می آموزند و در محاسبات خود استفاده میکنند.
   این وبلاگ در رابطه با برآوردها و تحلیل هایش ایدئولوژیک برخورد نمیکند و احساسات و اندیشه های سیاسی خود را مانند زهر به درون تحلیلها نمیریزد. زیرا میداند که «ارزشِ دانش» چیست و اگر زهر اندیشه ها به درون دانش ریخته شود محصول آن دیگر «دانش» نیست؛ بلکه به پروپاگاندا تبدیل میشود. این وبلاگ کسی را نمی فریبد. دچار توّهم نیست؛ امّا دچار اشتباه میشود.

   حذف
 7. کژدم گرامی
  حق با شماست و من منظور خود را خوب بیان نکرده بودم. مقصودم این بود که موج بازگشت سونامی بس مهیب خواهد بود و همه دستاوردهای موج رفت را نه تنها خواهد زدود بلکه آنها را به وضعیت رقت انگیزی خواهد انداخت.
  به اصطلاح اندیشمندان آریایی نژاد هنوز به درک این مهم نایل نشده اند و مشغول نامه نگاری و جنگ من های خودشان هستند ولیکن پوتین و اردوغان و ژی جینگ پین این موضوع را دریافته اند و در حال ساختن خاکریزهای دفاعی خود هستند.
  نتانیاهو نیز آسوده خاطر و مطمین به سخنان ترامپ که بیستم ژانویه به سرعت فرا خواهد رسید.

  پاسخحذف
 8. من همین ناشناسم که درباره قطب نما پرسیدم.. طوری درباره ایران و ایرانیان صحبت میکنید.. گویی خودتون و یا استاد فولادوند که ظاهراً وطن پرستی ایشون بالاتر از شما بوده ایرانی نبوده و نیستید! شما خودتون رو خیلی دست بالا میگیرید و بقیه رو حقیر این بر خلاف فروتنی شمنی هستش چه رسد به یک شاگرد راه شمنی! شما به فارسی بنویسید و بالطبع ایرانیان نفرات اصلی هستند که‌ به وبلاگ شما سر میزنند.. زمانی از شما سوالی پرسیدم که اهل معرفت ها و یا شمنان چه کاربرد عملی یا واقعی میتونند داشته باشند و شما کلی به قضیه بال و پر دادی.. اما الان!، بر فرض که بتونی آینده درست تحلیل کنی اما با این شخصیت و واکنش حتی اگر خدا هم باشی برات متاسفم.. زمانی بشخصه تبلیغ وبلاگ و مطالب و پرسش ها و پاسخ ها را با ذکر منبع در شبکه های اجتماعی میگذاشتم اما شما حتی خوانندگان بی غرض خودت رو با بسیجیان یکی کردی! قلب نما رو برای خودت نگه دار، چون با اینکه من شمن نیستم اما بی غرض دنبال معرفت و دانشم اما ظاهراً دین و خدای شما نفرت از ایرانیان بخصوص جمعیتی گه به قهر ارثی بودن قضیه شیعه نامیده میشوند.. دیگه پرسشی نمیکنم.. شما هم اگر برای ایرانیان نمی نویسی پس یک موجودتموم شده ای که فقط برای غرغر و چس ناله آخر عمری مطالب رو میگذاری.. بعد خوندن ۵ ساله وبلاگ شما رو بعنوان استاد مجازی خودم فرض کردم، درسته پیروان هیچ وقت منبعخلاقیت نیستند.. اما خب باید از یک جایی شروع میکردم.. بخاطر آموخته هام از شما متشکرم و بیشتر از این مزاحم نمیشم.. حالا اگه میگفتم یک زامبی مسلمان یک جای دنیا یک گوهی خورده رو هوا میزدید.. بگذریم پر حرفی کردم، مطالبم رو انتشار هم ندادی ندادی.. زیادی به ابر انسان ایمان!! داری در حالیکه.. پیش نیازش همین انسان معمولی بودنه..

  پاسخحذف
 9. جناب کژدم.. باشه شما خوبی، شما هم به اندازه مردم ایران در معادلات جهانی سهم داری! اون ساده لوحی که از شما جهت خودسازی راهنمایی میخواست نمیتونه وضعیت وبلاگ مهم شما رو درک کنه.. کلوپی از افراد بیکار که لذتشون پیش بینی افکار پوتین و اردوغان و ترامپ و کیک کیکه.. بدون اینکه راه حلی برای کشور جذام زده ایران داشته باشند.. باد های نا موافق همراهت باشند

  پاسخحذف
 10. جناب كژدم چرا همه خاورميانه اي ها گمان ميكنند براي بقا بايد سگ كسي باشند حتي كردها حتي عرب ها حتي ترك ها حتي اپوزيسيون ايران؟ در ضمن پيشتر فرموديد طالع مجاهدين طلوع خواهد كرد اما اينجا گفته ايد اين جماعت هم پخي نيست منظور از طلوع صرفا خوردن و بردن بود يا چيز ديگر؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   پاسخ به پرسش شما مرا وادار میکند که به صاحبان ۲ نظر پیشتر از شما نیز پاسخ دهم. زیرا شباهت عمیقی با هم دارند. البتّه منظورم این نیست که شما نیز با آنها هستید و پرسش آنها را به شکل دیگری مطرح میکنید که مربوط به همان «قطب نما» و یا «قبله نما»ی لعنتی است.
   سگ گونهٔ ناتوانِ گُرگ است که به موجودی دیگر پناه آورده است تا به زندگیش ادامه دهد. لذا باید صفت «گُرگ بودن» در سگها را نباید فراموش کرد. سگها مطیع و وفادار به صاحب خود و درنده به هر آنچه که صاحب فرمان دهد هستند.
   سگ بودن در چهرهٔ انسانی؛ نشانهٔ «عدم توانایی» است.
   عدّه ای اکنون به دونالد ترامپ نامهٔ تظلّم نوشته اند و عدّه ای دیگر که خودشان سگهای بارگاه کرملین هستند؛ آنها را به خیانت متهم میکنند. نتیجهٔ بسیار روشن اینکه: هر دو طرف سگ هستند و چرایی این خصلت را باید در «ناتوانی برای ادامهٔ زندگی» جستجو کرد.
   نویسندگان این نامه همان راهی را میروند که سازگارا و مخملباف رفتند و ۸۸ یها را با ادعای «مذاکرات دیپلماتیک با اتحادیهٔ اروپا» فریب دادند و من این فریب را در همان زمان به ۸۸یهای احمق گوشزد کردم و پاسخی که گرفتم این بود که میخواهم این احمقها را دلسرد کنم. من در پی دلسرد کردن آنها نبودم و تنها میخواستم که مانند «آیینه» چهرهٔ احمقانه و فریب خوردهٔ شان را به آنها نشان دهم. عکس العمل آنها حتّی احمقانه تر بود. آنها تقصیر را به گردن «آیینه» انداختند و آیینه را شکستند.
   حال همین موجودات به دنبال قطب نما هستند و از من میخواهند که به آنها قطب نما بدهم و اگر ندهم؛ بادهای مخالف آرزو میکنند. من کارخانهٔ قطب نما سازی ندارم.
   آنکه گفت که ۵ سال است این وبلاگ فکستنی را میخواند و از من بسیار چیزها یاد گرفته است؛ آنقدر احمق است که حتّی بخش نخست ایده های مرا در بخش نخست «هنر جنگیدن» را در نیافته است که از خوانندگان میخواهد «خود شناسی» کنید.
   خودشناسی این نیست که فرزند قربانعلی و سکینه خاتون هستی و در نازی آباد؛ تبریز؛ اردبیل؛ شیراز و یا گور دیگری به دنیا آمده ای؟ تا زمانی که نفهمی چه کسی هستی و توانایی هایت چیست؟ دنبال قطب نما نباش.
   اگر فهمیدی که؛ که هستی؟ قطب نما را هم پیدا میکنی.
   ماجرای مجاهدین خلق بخشی از تاریخچهٔ «زندگی سَگوار ۱۴۰۰ سالهٔ» ساکنین ایران است.
   خامنه ای و رفسنجانی؛ سگهای زنجیری درگاه کرملین و اپوزیسیون نیز سگهای ولگردی هستند که به دنبال صاحب میگردند.(هر آنکه صاحب شود؛ نان دَهَد). این ماجرا به ما میگوید: ایران یعنی پِشگِل.

   حذف
 11. كژدم گرامي جايي فرموديد چيني ها به مرتبه اي رسيده اند كه به غربي ها بگويند هري(يك لينكي داديد در توضيحش نوشتيد) الان باز ميگوييد اين ها له خواهند شد داستان چيست؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   چینیها از غرب میترسیدند و فکر میکردند که خطرناک هستند. بعدها فهمیدند که میتوانند تعامل کنند؛ درها باز شد؛ تعامل کردند؛ تکنولوژی دزدیدند؛ ثروتمند شدند.
   اکنون میتوانند رقیب اقتصادی باشند.
   امّا به موازات رشد اقتصادی به فکر برتری نظامی و تهدید همسایگان و ... افتادند.
   به همین خاطر له خواهند شد.

   حذف
 12. با درود به کژدم گرامی : جناب کژدم اگر آقای ترامپ ترور شود وضعیت امریکا چگونه خواهد شد سوال من بسیار جدی است و در شرایط کنونی جهان وقتی که حتی به محافظ شخصی هم صددرصد نمیتوان اطمینان کرد!! این گزینه را هم حتی اگر بسیار دور ازعقل باشد مد نظر داشته باشید !

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   مسئله ای که مطرح کردید؛ دور از انتظار نیست. همانگونه که در نوشته های دوران انتخاباتی آمریکا گفتم؛ دهها تریلیون دلار ثروت گلوبالیستها و بویژه چین در خطر است و نبردشان ادامه خواهد یافت.
   اگر چنین اتفاقی بیفتد؛ انگشتهای اتّهام به طرف آنها نشانه خواهد رفت. ظاهراً حتّی روسها نیز میتوانند برای ایجاد بحران در آمریکا دست به چنین کاری بزنند تا گناهان به گردن مخالفانش بیفتد. امّا اینکه چه سودی خواهند بُرد یک پرسش دیگر است.
   امّا کار به روال قانونی به مایک پِنس سپرده خواهد شد. شاید ایشان اندکی نرمتر عمل کند.
   پرسش اصلی که در شرایط کنونی مطرح است؛ نه کشته شدن ترامپ؛ بلکه آغاز فروپاشی ترکیهٔ عثمانی است.
   گلوبالیستها در انتخابات آمریکا شکست سنگینی خوردند امّا همچنان زنده و پر قدرتند و برخلاف ظاهر امر؛ محلّ سگ هم به ترکهای عثمانی نمیگذارند و چه بسا از اینکه این غدّهٔ عفونی از ناتو خارج شود؛ استقبال کنند.
   در رابطه با کشتار نایت کلاب استانبول (به احتمال زیاد توسط داعش) در شب سال نو مسیحی؛ دونالد ترامپ تا کنون هیچ نظری نداده و پیام تسلیت نفرستاده است که بسیار پُر معنی است.
   به جای فکر کردن به قتل دونالد ترامپ؛ به این فرضیه توجّه کنید که اگر ترکیهٔ عثمانی به جنگ داخلی کشانده شود؛ چه اتفاقی برای ایران خواهد افتاد.
   نه اروپاییها و نه دونالد ترامپ؛ دیگر ارزشی برای ترکیهٔ عثمانی قائل نیستند. روسها هم میدانند که اخوان المسلمین عثمانی؛ موجودیّتی مُذبذب و غیر قابل اعتماد است. به دلجوییهای دیپلماتیک آقای پوتین نیز اهمیّتی ندهید. آقای پوتین اردوغان و اوباشان اطرافش را خوب میشناسد.

   حذف
 13. با درود به کژدم گرامی :جناب کژدم ارتش ترکیه در نوع خود بسیار پر قدرت است ( حد اقل در مورد سرکوب داخلی ) ارتش تا کنون ثابت کرده که هرگاه تصمیم بر تغییر گرفته شود کودتا خواهد کرد تا کنون که چنین بوده ! ثانیا ناسیونالیستی که آتاتورک بنیان گذاشته که بارزترین آن تغییر خط ترکی عربی به حروف لاتین و بودن عکس آتا ترک در جای جای ترکیه نشان ازمیهن دوستی اهالی میدهد و احتمال درگیری گسترده داخلی بسیار بعید است و در صورت وقوع ارتش فورا اقدام میکند .با احترام

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   ترکهای عثمانی؛ چه طرفدار فتح الله گولن و یا اردوغان و یا آتاتورک باشند؛ همگی «بوزگورت» هستند و در این حرفی نیست. امّا جامعهٔ تُرک به شدّت ۲ قطبی شده است و با پاکسازی گستردهٔ طرفداران گولن نه تنها مشکل حلّ نخواهد شد؛ بلکه میتواند آنها را به دشمن خونی اردوغان تبدیل کند و فتح الله گولن هم اَلَکی در آمریکا در یک دِژ زندگی نمیکند و روزی از غلاف بیرون خواهد آمد.
   اگر هواداران گولن یک مشکل جدّی هستند؛ مشکل دیگر اردوغان؛ کردستان و بویژه رادیکالیزه شدن نیروهای کردستان و گرایش به سمت «بازهای آزادی کردستان» میباشد. مشکل بعدی اردوغان داعش و القاهده است که به دست خود پرورش داده است. اگر ارتش کردستان را بمباران میکند و هیچ یک از ترکها اعتراض نمیکنند؛ در صورت کشانیدن نبردها به آنکارا و استانبول؛ ارتش میتواند حد اکثر از تانک و زرهپوش و سلاحهای سبک و نیمه سنگین استفاده کند و شهرهای خودشان را ویران کند. همان کاری که بشار اسد میهن دوست انجام داد.

   حذف
  2. همین قدر که الآن ارتش ترکیه به صورت مستقیم در عراق و سوریه دخالت میکند؛ هزینه های سنگین مالی را متحمّل میشود نه جنگنده هایش ساخت ترکیه است و نه موشکها. اکنون شاید اندکی پول داشته باشند؛ امّا با کشیده شدن نبردها به داخل خاک ترکیه؛ منابع مالی نیز آرام آرام خشک خواهند شد.
   این پا و اون پا کردن کنونی اردوغان و رقص میان غرب و شرق نیز به این خاطر است که منتظر ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید هستند و از موقعیت خود دنیای ترامپ خبرهای بد دارند. امّا به هر حال تا زمانی که روسها و ترکها و حکومت شیعی
   ایران در حال هزینه کردن هستند؛ دونالد ترامپ خوشحال است.
   تقاضای اخیر اردوغان از ائتلاف برای پشتیبانی هوایی نیز نشان میدهد که حمایتها تقّ و لقّ هستند.
   اردوغان که فکر میکرد بخشی از سوریه و عراق را تصرّف خواهد کرد و با محمّد رسول الله دوّم (البغدادی) معاشقه میکرد؛ فکر اینجایش را نکرده بود. رژیم شیعی ایران هم فکر خیلی مسائل را نکرده است که تاوانش را خواهد پرداخت و شاید اکنون دلش به این خوش باشد که ترامپ گفته بود: بشار اسد؛ ایران و روسیه تروریستها را میکشند. حالا ترکهای عثمانی نیز به «تروریست کُشها» ملحق شده است تا بتواند از بدبختیهای آینده اش کَم کند. همگی در حال هزینه کردن هستند ولی نمیدانند که چه خواهد شد و فقط آرزومند و امیدوارند.

   حذف
 14. با درود. چندی پیش این خبر گزارش شد:
  http://www.radiofarda.com/a/f35_oman_saudi_led_coalition_press_sources/28202971.html
  آیا سلطان قابوس بوی کباب تازه به بینی اش خورده که میخاهد جبهه عوض کند. اگر فرض کنیم که او شامه خیلی ثیزی دارد و تا کنون وارد دسته بندیهای کشورهای دور و برش نده و این خبر درست باشد میتوان از این خبر تفسیرهای بدی برای روسپیزادگان حاکم بر ایران بیرون کشید.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   این خبر درست است و پیش از رادیو فردا توسط وبسایت العربیه و الحدث منتشر شد.
   پیوستن سلطان قابوس به ائتلاف ناتوی عربی؛ نشانگر این است که دیگر به «خانهٔ امن و بیطرف» برای مذاکرات نیازی نیست.
   انتقال مازاد تولید آب سنگین به عُمّان (تحت فشار)؛ پلی دیگر را در پشت سر رژیم شیعی شکست.
   تا چند ماه آینده مسیر انتقال نفت کشورها و امیرنشینهای حوزهٔ خلیج فارس از مسیرهای دیگری به مشتریانشان انتقال خواهد یافت و تنگهٔ هرمز فقط گذرگاه کشتیهای نفتکش رژیم شیعی حاکم بر ایران و عراق خواهد بود.
   بستن تنگهٔ هرمز و عربده کشیهای رژیم نیز به گا رفت. اکنون حاجی بادمجان باید به فکر باز ماندن تنگهٔ هرمز باشد و نه؛ بستن آن. تنگهٔ هرمز را اینبار؛ دیگران خواهند بست.

   حذف
  2. ناشناس گرامی
   من هنوز هم به نظریّهٔ «عصای موسی» پایبندم و فرستادن «مازاد تولید عمدی آب سنگین» به عُمّان را قرینه ای برای اثبات نظریّهٔ خود میدانم.
   اگر عُمان مسیری برای فروش آب سنگین و قاچاق تسلیحات برای حوثیهای جوندهٔ «مواد مخدّر» است. غارهای رشته کوههای صعده جای بسیار امنی برای پنهان نمودن مازاد تولید سانتریفیوژها و اورانیوم پرورده شده میباشد.
   سلطان قابوس نمیتواند به همین سادگی و با اعلام پیوستن به ناتوی عربی؛ از زیر این اتّهام فرار کند و باید تخلیهٔ اطلاعاتی شود.
   در زیر لایه های شعارهای کذایی رژیم شیعی حاکم بر ایران؛ مبنی بر «فتح باب المندب»؛ تنها یک چیز خوابیده است و آنهم «عصای موسی» است.
   «عصای موسی» در یمن پیدا خواهد شد. دیر و یا زودش بسته به لیاقت و تلاش جستجوگران است.

   حذف
 15. تراشیدن مبارزین سیاسی قلّابی و بازی شطرنج تبلیغاتی. داستان همان قصّهٔ کهنه و مندرس سکینهٔ تبریزی است.
  امّا همچنان مشتریان زیادی دارد.

  http://www.bbc.com/persian/iran-38494980

  پاسخحذف
 16. با درود خدمت شما.. باد های موافق یارت در غم ها و تنهایی ها.. بسیار شرمنده ام اما در حین حال ممنون و متشکر چون بخشی از وجودم می‌بایست پوسته حیوانیش را با داد و قال از دست می‌داد.. من همان کسی هستم که در حالی می‌دانستم بر عکس هست با ۳ پست جادوگر دیوانه- قطب نما خواه- آرزوی باد مخالف برای شما کردم دروغ نگم ۵ سال نه اما حداقل ۳ سال وبلاگ شما رو از مرحله کتاب داستان و روزنامه خانی تا بدین مرحله که فهمیدم چقدر در خودشناسی کم آوردم و پرخاشگری پا به پا شما و مدیون شما هستم.. و بعد از آنروز به وبلاگ شما سر نزدم اما اخیرا با دیدن مستند هایی درباره ازادگانی مانند فریدون فرخزاد و شاپور بختیار.. به این نتیجه رسیدم کژدم بودنت و گاهی تا کائنات زبان تلختان روش و شیوه جنگاوری و آزادگی فعلی شماست. و برگشتم و جواب هایتون رو دیدم و بر حسب ادب و احترام براتون این رو نوشتم...

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   من از اینکه مرا جادوگر دیوانه بخوانید و یا مرا نفرین کنید ناراحت نیستم و نبودم.
   من به فکر فریدون فرخزاد و شاهپور بختیار هم نیستم. من حتّی به فکر بزرگوارانی همچون دیااُکو؛کوروش و داریوش و هوخشتره نیز نیستم. زیرا آنها مردگانند. من به این فکر هستم که چرا در پی کشف رازهای پیروزمندی و شکستهای آنها نیستیم؟ هزاران مستند در رابطه با قتلهای سیاسی توسط عوامل انگل بنیانگذار نباید قوّهٔ محرّکهٔ ما باشد؛ بلکه باید از این قتلها یاد بگیریم که چگونه این جرثومه های فساد صفوی مسلک را از صفحهٔ روزگار پاک کنیم و در آینده حتّی نگذاریم که عراق و لبنان و آمریکای لاتین و کانادا و آمریکا و اروپا؛ پایگاه امنی برای این روسپی زادگان غارتگر در آید.
   من ماجرای «رودریگو دودرته» را همینطوری؛ کشکی پشمی و از روی نداشتن مطلب برای نوشتن در این وبلاک مطرح نکردم. من پیش از آنکه «شاهین های آزادی کردستان» در ترکیهٔ عثمانی دست به نبردهای واقعی بزنند؛ خطاب به کردستان منکوب شده در ترکیهٔ عثمانی گفتم که : (اوجالان را پاس بدارید؛ امّا از او عبور کنید. اگر شما ۳۰ درصد جامعهٔ ترکیه هستید و آنها که ۶۰ درصد جامعه هستند صدها سال است که زندگی را بر کام شما تلخ کرده اند؛ زندگی را بر کامشان تلخ کنید .... وگرنه مهم نیست که ۳۰ درصد و یا ۷۰ درصد هستید درصدها مهم نیستند و اگر عمل نکنید به این مفهوم است که وجود ندارید. اگر گُنده گویی نکرده باشم؛ ماهها پس از این فراخوان بود که صدای رسای «شاهینهای آزادی کردستان» را شنیدیم).
   شاهینهای آزادی کردستان را هم برای پُرکردنِ سطور مطرح نمیکنم.
   «رودریگو دودرته» و «شاهینهای آزادی کردستان» قطب نماهای گشودن راه برای «آزادی» و پی نهادنِ ایرانی نوین هستند.
   قطب نماهای «ساختن ایران نوین» .... داستان دیگری است.
   من در یکی از کامنتهای خودم گفتم که «حزب دموکرات کردستان ایران» تصمیم گرفته است که مبارزات مسلحانهٔ خود را تا یک میلیون سال دیگر ادامه دهد. اگر شما از من یاد گرفته اید؛ باید بفهمید که :
   پس چه فرقی میان این حزب و روسپی زاده ای مانند اکبر گنجی وجود دارد؟
   اگر وجود ندارد؛ هر دو مادر قحبه و هر دو روسپی زاده و هر دو .... نقطه آخر سطرِ فریب و کُس شعر بافی.

   اکنون فصل «نقطه .... سرِ سطرِ نوین» فرا رسیده است.
   اگر آماده اید ... بسیار خوب.
   اگر آماده نشده اید.... آماده شوید.
   اگر میگویید که به این جادوگر پیر اعتماد نکنیید ... به تُخم چَپِ آیندهٔ فرزندان و نوادگان به بردگی فروخته شدهٔ تان.

   نقطه؛ همینجا بایست و فکر کُن.

   ما به انقلابیون قلّابی که امروز جلق زد؛ دیروز زنش را کُتک زدند؛ پس پریروز ۳ میلیارد تومان وثیقه گذاشت و به مرخصی رفت نداریم.

   حذف
  2. زمانی که به «رودریگو دودرته» اشاره کردم؛ حتّی نامش را نیز نمیدانستم و از ایشان با عنوان رهبر یکی از استانهای فیلیپین که دست به ریشه کنی مالاریا زد؛ اشاره کردم و یکی از خوانندگان گرامی نام ایشان و مبارزات ایشان برای ریشه کنی مالاریا در آن ایالت فیلیپین را توضیح داد.
   من فقط «نشانه ها» را دیدم.
   رودریگو دودرته سپس رئیس جمهور محبوب و منتخب فیلیپین شد.
   ما دودرته نیاز داریم و نه عدّ ای انقلابی قلّبی «جورج سوروسی»؛ که یک پایشان در زندان و پای وسطشان برای تولید امثال خودشان در مرخصی و پای دیگرشان در وزارت اطلاعات است.

   حذف
  3. به همین عدّه ای که برای دونالد ترامپ نامه نوشته و قول داده اند که اگر آنها رهبر شوند ایران «شریک استراتژیک آمریکا» خواهد شد؛ توجّه کنید. این اوباشان حتّی تصوّری از «شریک استراتٰیک بودن» ندارند و «نوکری» را به جای «متّحد استراتژیک بودن» میدانند.
   همانگونه که انگل فرزانه فکر میکند که متّحد استراتژیک روسیه است. امّا آقای پوتین با هدیه دادن «فوتوکپی مقدّس» به انگل فرزانه نشان داد که جایگاه او کجاست؟
   تبدیل شدن به «متّحد استراتژیک» یک قدرت بلامنازع بین المللی؛ به همین سادگیها نیست و پیش نیازهای زیادی می طلبد که ایران و ساکنین ایران حتّی تصوّری از آن ندارند.
   برای راهنمایی به مطالعهٔ روابط اسرائیل و آمریکا و یا انگلستان و آمریکا بپردازید تا این «پیش نیازها» را در یابید و گرنه «نوکری» را در هر دوسوی رژیم و اپوزیسیون؛ به نام «رابطهٔ استراتژیک» به ماتحت مردم فرو میکنند.
   انگل فرزانه «کیر لیسی پوتین» را «رابطهٔ استراتژیک» جلوه میدهد.

   باز هم بگویم؟ ... مگر صدها بار نگفته ام؟

   حذف
  4. چینیها در تهران صاحب املاک هستند؟

   http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/165395

   حذف
 17. من وطن فروش و خائنم! شايان آريا

  »
  » نسخه قابل چاپ
  » ارسال به بالاترین
  » ارسال به فیس بوک »
  ارسال به تويتر
  شایان آریااينجانب به عنوان يكى از امضاء كنندگان آن نامه ۳۰ نفره به رئيس جمهور منتخب آمريكا آقاى دانلد ترامپ، جهت راحت شدن خيال منتقدين و روشن كردن موضع خودم رسما اعلام می‌كنم
  http://news.gooya.com/politics/archives/2017/01/222205.php
  همزمان هم برای وبلاگ کژدم و هم خبرگزاریهای دولتی ارسال شد

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. به قول مرحوم بختیار که گفته بود حاضر هستم برای رفتن خمینی با شیطان هم همئیمان شوم این هم در همان سطح ارزیابی می شود

   حذف
  2. ناشناس گرامی
   این افراد وطن فروش و خائن نیستند؛ بلکه نخستین نمونه از یک کشف دیرهنگام و «بسیار دیرهنگام» هستند.
   من (کژدم) نمیدانم که آیا این افراد واقعاً به آن راز سر به مهر و «مَگو» پی برده اند که «ایران در کلاسه بندی کشورهای تحت نفوذ تعریف میشود» و این امر ۱۳۰۰ سال(تقریبی) قدمت دارد و آن احساسات ناسیونالیستی؛ رنگ و بویی از واقعیت ندارند؟
   اگر هم به این مسئله پی نبرده باشند؛ این حرکت را باید نخستین جلوه از یک «بیداری» به حساب آورد.
   حرکت بعدی ایرانیان باید بر اساس این دَرک و فهم از موقعیت آغاز شود.
   این درجه از دَرک و فهمِ علمی در برآورد «جایگاه واقعی ایران» در معادلات منطقه ای و جهانی؛ همان چیزی است که من آنرا «پیش نیاز» برای داشتن «قطب نما» میدانم.
   چینیها این مسئله را کشف کردند؛ نخست آنرا انکار نمودند؛ سپس آنرا پذیرفتند و اکنون در جایگاهی هستند که حتّی تصوّرش را نیز نمی کردند. امّا احساس ابر قدرت شدن که اکنون به چینیها تسلّط پیدا کرده است؛ میتواند بسیاری از دست آوردهایشان را به باد دهد.
   هیتلر آلمان را ساخت ... امّا همان هیتلر آلمان را نابود کرد.
   قطب نمای روشنفکران ایران باید «ساختهٔ ایرانیان» باشد و «قطب» آن قطب نما نباید ریسکهایی را که به نابودی منجر میشوند بپذیرد؛ بلکه همیشه باید بر روی «ساختن و آفریدن» ثابت بماند.
   قطب نمای رسیدن به «دوران ساختن»؛ باید بر روی نابودی کامل حاکمیت سیاسی و فرهنگی کنونی (نابودی فیزیکی کامل بدون گذشت و ترحّم) ثابت بماند.

   حذف
  3. ناشناس گرامی
   این حرکت با ماجرای بختیار و دست دادن با شیطان؛ فاصلهٔ وسیع و عمیقی دارد.
   بختیار یک سوسیال دموکرات بی لیاقت بود (مثل همهٔ سوسیال دموکراتها). این افراد در حال استفراغ آن «ناسیونالیسم قلّابی» هستند که میگوید:
   «من آنم که کوروش امپراتوری نابغه بود.»

   اگر بتوان از شرّ کوروش و محمّد و حسن و حسین و فاطمه و عایشه و عُمر در بُعد فرهنگی و «گنده گویی های ناسیونالیستی» خلاص شد؛ شاید بتوان دریچه ای باز کرد که ببینیم چه خاکی باید بر سر ریخته شود؟

   حذف
  4. این قوم خاک بر سرِ آریایی نژاد؛ محمّدی؛ کوروشی؛ حسینی؛ عُمری و ... که حتّی نمیداند چیست؟ و کیست؟ و تمامی خواسته هایش را در گورستانهای دایناسورهای مُرده جستجو میکند؛ باید موقعیّت کنونی خود را دریابَد؛ و گرنه باید دهها سال نیز مثل سگ گرسنه در کوچه پس کوچه ها «ولگردی» کُنَد.

   حذف
 18. رویترز : وام یک میلیارد یورویی "ویتول" بزرگترین تاجر نفتی جهان به شرکت ملی نفت ایران

  ۱۵ دی ۱۳۹۵

  به نقل از خبرگزاری رویترز؛ چهار منبع آگاه اعلام کردند: شرکت "ویتول"، بزرگترین تاجر نفتی جهان طی امضای قراردادی با شرکت ملی نفت ایران، آمادگی خود را برای اعطای وام یک میلیارد یورویی به این شرکت اعلام کرد. بر این اساس، نرخ بهره این وام 8 درصد است و تضمین این توافقنامه صادرات فرآورده های نفتی ایران در آینده است.

  این قرارداد بزرگترین توافقنامه بین ایران و یک تجارت‌خانه بزرگ بین المللی پس از لغو تحریم‌های بین المللی از ژانویه 2016 است و علاوه بر رونق دادن به صنعت نفت ایران و باز پس گرفتن سهم خود از بازار نفت، این کشور را به رقیب جدی عربستان تبدیل می کند. ویتول و شرکت ملی نفت ایران از ارائه اطلاعات بیشتر در این زمینه خودداری کرده اند.

  بر این اساس، قرارداد ویتول و شرکت ملی نفت ایران زمینه ساز ازسرگیری روابط اقتصادی ایران با برخی شرکت‌های غربی خواهد شد. شرکتهایی همچون شِل، بریتیش پترولیوم، و اِنی نیز روند آهسته تجارت با ایران را از سرگرفته‌اند. این در حالی است که شرکت‌های بزرگ خارجی به دلیل ترس از مانع تراشی های آمریکا با احتیاط به بازار ایران نزدیک می شوند.

  مدیران عامل این شرکت‌ها عمدتا شهروندان آمریکا هستن
  ........................................

  =======================================================
  فعلا بیشتر هم و غم روحانی در سیاست خارجی ،بستن قراردادهایی اینچنینی است
  که مثله قراردادهای خرید هواپیما از شرکت های چند ملیتی -امریکایی و... به نحوی تضمینی است برای ماندگاری دوباره او در سمت ریس جمهوری
  چرا که معمولا این قراردادها ،به نحوی تنظیم می شوند که بدون وجود آن دولت(روحانی و تیم میانه رویش )در خطر خواهند افتاد ،بعبارتی سرنوشت پول ها ی پیش پرداخت شده و یا وام های گرفته شده در هاله ای از ابهام قرار خواهند گرفت
  و این مسیر نه برای حکومت داخل خوش آیند است و نه سرمایه گذاران خارجی

  پ.ن=ترامپ در مورد قراردادهای هواپیمایی تا جایی که من می دانم مخالفت واظهار نظر منفی نکرده اس

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   زیاد ذوق زده نشوید. امام حسن بنفش دوباره انتخاب خواهد شد؛ چه با این وام و چه بدون این وام.
   کون مبارک انگل فرزانه چنان داغ است که تخم مرغ را می پَزَد و نمیتواند بدون چسبیدن به «امام حسن بازی» به زندگی ننگینش ادامه دهد.
   بقیّهٔ داستان چند وجهی است.
   ترامپ سکوت کرده است؟ نه خیر ... او در همان تبلیغات انتخاباتی گفت که اگر ۱۵۰ میلیارد دلار پول رژیم را آزاد کردیم؛ بگذارید کاری کنیم که هواپیما بخرند. امّا باید منتظر بازیهای بعدی ترامپ ماند. ترامپ به «دَرآمد» اهمیت میدهد و بالاتر از آن به «ورشکستگی رژیم» بیشتر اهمنیّت میدهد. منتظر بمانید و ببینید که چه بلایی بر سر انگل فرزانه و به تبع آن؛ ساکنین ایران فرود خواهد آورد.
   ایران کشوری «پاک باخته» است و در پارادوکس فروختن شلوارش به روسها و چین و یا آمریکا و اروپا؛ برای ادامهٔ «قمار» سرگردان است.

   حذف
 19. وضعیت در سوریه چندان به نفع ایران پیش نمی‌رود
  حرکت پوتین به سمت آنکارا و معانی آن برای تهران
  http://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/67067/
  ......................
  این مقاله هم بدک نیست خوندنش

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   تهران و آنکارا نوکران بی جیره و مواجب پوتین هستند و تنها پیشنهاد روسیه به این دو پایتخت؛ تضمین قلّابی ادامهٔ حکومت است. روسها در آینده این دو پایتخت را خواهند فروخت.

   حذف
 20. داستان و مسیر اصلی آیندهٔ جهان را در این خبر جستجو کنید:

  http://www.bbc.com/persian/science-38520105

  پاسخحذف
 21. کژدم گرامی ضمن عرض احترام میخواستم لطف کرده و نظرتون رو در مورد این خبر بفرمایید
  http://whatsupic.com/news-politics-usa/sends-special-forces-nato.html

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اندیشهٔ گرامی
   منبع این خبر یک وبسایت اوکرایینی است.
   امّا اینکه در این هیر و ویر انتقال قدرت در آمریکا؛ این خبر تا چه حد درست باشد؟ نمیتوان اظهار نظر کرد. اگر این خبر درست باشد لابد باید خبرگذاریهای دیگر نیز به آن اشاره کنند.
   اگر منبع اصلی خبر وبسایتی مانند «دبکا فایل» باشد؛ باید به آن شکّ کرد.

   حذف
  2. اندیشه گرامی
   گویا خبری که شما فرستادید؛ درست بوده است و سایتهای خبری غرب نیز آنرا منتشر کردند. لذا اکنون میتوان به آن پرداخت و تصویری نسبتاً روشن را بر اساس ۲ فرضیهٔ استراتژیک موجود کنونی مورد بررسی قرار داد. نوشتار بعدی را با پیشبینی و بازگشایی گسترده تر روابط آتی روسیه و آمریکا را به این امر بسیار مهّم اختصاص خواهم داد.
   همچنین از شما بسیار سپاسگذارم که این خبر را فرستادید و امیدوارم که همچنان در چنین زمینه هایی به من یاری برسانید.
   از سایر خوانندگان نیز همین تقاضا را دارم.
   من یک نفر هستم. با پیوستن شما چندین تَن و صدها چشم میشویم. بقیّه اش با من.

   حذف
 22. كژدم گرامي فرموده ايد هنوز بنفش محبوب انگل است اما به نظر با تشكيل جبهه مردمي حاميان انقلاب !!! كه سپاه تمام قد پشت آن است داستان عوض شده انگل با توهم اقتصاد مقاومتي فكر مي كند مي تواند دوام بياورد به نظر اين جماعت جايگزين بنفش شوند

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   جبههٔ مردمی حامیان انقلاب؛ برای گرم کردن تنور انتخابات است.
   مشکلات رژیم اسلامی ایران؛ یکی دوتا نیست و همهٔ مشکلاتش بسیار پر هزینه هستند و منبع اصلی درآمدشان نیز همچنان نفت است.
   اگر بار دیگر این منبع درآمد را که با وصله پینه و ارزان فروشی دوباره براه انداخته اند را از دست بدهند راهی به جز جنگ در پیش رویشان نخواهد ماند. جنگ و بی پولی قوز بالای قوز خواهد شد.

   حذف
 23. با درود. من فکر میکنم توجه بیشتر روسیه به ترکیه برای این است که ترکیه تازه شروع کرده به دادن به روسیه اما انگل فرزانه چاره ای جز دادن به روسیه ندارد. کسی در دنیا برای یک روسپی پیر از کار افتاده هزینه نمیکند وحاضر به همخوابگی با اونمیباشد. این روسپیزاده باید خوشحال باشد که پوتین حاضر است جواب سلامش را بدهد. از ادبیات هجو بنده خاهشاً دلگیر نشوید.

  پاسخحذف
 24. كژدم گرامي نظرتان را در راديوفردا ديدم درست منتشر شده بود يا بيشرف ها سانسورش كرده بودند؟

  پاسخحذف
 25. Stephen Bannon و Jared Kushner دو نقطهٔ مهم هستند که «خطّ راست» از آن دو نقطه میگذرد.
  خواهیم دید که در ۲۵ سال آینده چه کسانی خواهند ماند و چه کسانی حذف و یا آواره و بیخانمان خواهند شد.
  حالا بهتر است به روایات پس از مرگ «اکبر بهرمانی» مشغول باشند و به حدس و گمانها و تحلیلهای صدتا یه غاز و دردِ دلهای شبه سیاسی بپردازند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. Stephen Bannon و Jared Kushner دو نقطهٔ مهم هستند که «خطّ راست» از آن دو نقطه میگذرد.
   خواهیم دید که در ۲۵ سال آینده چه کسانی خواهند ماند و چه کسانی حذف و یا آواره و بیخانمان خواهند شد.
   کزدم یه کم بیشتر این نکات مهمی که مطح کردی رو می شکافی و اینکه منظورت چی بوده دقیقا

   حذف
  2. ناشناس گرامی
   صبر کنید تا پادشاه در ۲۰ ژانویه بر تخت بنشیند و نمایش جهانی آغاز شود.
   نبردهای نیابتی باید پایان یابند و کشورهای پشگل مانند قطر و عربستان و ایران و ترکیه و پاکستان باید دست و پای خود را چنان جمع کنند که در «تخم مرغ» بگنجند.
   شاید لازم شود که مانند دهکده های جذامیان «قرنطینه» شوند.

   حذف
  3. حالا بحث این هست که این قرنطینه شدن در دکترین کوشنر-بنون برای رسیدن به چه هدف بزرگتری دنبال می شود و یا اساسا اتش افروزی کشورهای متخاصم در منطقه چه منافاتی با منافع و اهداف تیم ترامپ دارد که باید قطع شود؟

   حذف
  4. ناشناس گرامی
   یا «ابر قدرت» هستی ... و یا ... نیستی.
   زمانی که ابر قدرت هستی؛ باید هر آنچه را که با تو مخالف است تسلیم و یا حذف کّنی. راه میانه ای وجود ندارد.
   کثافتکاریهای کنونی که میبینیذ بخشی از تاکتیکهای «گلوبالیستها» برای بر هم زدن توازن و تولید و هدایت بحران برای جلوس بر تخت «پادشاه جهانی» است.
   دشمن اصلی ناسیونالیسم آمریکا؛ روسیه نیست. بلکه گلوبالیسم است. گلوبالیسم دشمن مشترک و بسیار قدرتمند آمریکا و روسیه است.
   خامنه ای؛ اردوغان؛ مّرسی؛ بن لادن؛ قطر و دهها آتش بیاران معرکه نوکران بی جیره و مواجب گلوبالیستها هستند و گرنه چه معنی دارد که هیلاری کلینتون بگوید که «ما تماشا میکردیم و او داشت میمُرد» (اشاره به قذّافی). یعنی اینکه آنهایی که قذّافی را کشتند؛ صحنهٔ قتل را به طور مستقیم به «اوباما» و اطرافیانش پخش میکردند. اینکه گفته میشود دولت اوباما فقط به چند بمباران در لیبی دست زد؛ دروغ است.

   حذف
  5. توضیح بیشتری نمیدهم. نپرسید.
   بگذارید پادشاه در ۲۰ ژانویه بر تخت بنشیند و ماجرا را از رادیو فردا و بی بی سی دنبال کنید.

   حذف
 26. بالاخره و پایین خره؛ وبلاگ کژدم توانست واژهٔ «تازی پرستی» را وارد فرهنگ واژگان کند. در حدّی که «هومر آبرامیان» نیز که خدایگانی است.
  در نوشتارش این واژهٔ ساخت کژدم را بکار میبرد.
  عجب پیروزی بزرگی ....!!!! .... ایران آزاد شد.
  زود باشید یک جایزهٔ نوبل ادبی؛ پولیتسری به من بدهید.
  یادتان می آید که سالها پیش مقاله ای در رابطه با «سکولاریسم واقعی» نوشته بودم؟
  اکنون آقای هومر آبرامیان؛ همان مقاله را با مقداری چکّش کاری و جرّاحی پلاستیک (پلاستیک از جنس رزین تایر ماشین) باز تولید فرموده و در پیام آزادگان و یا «نعلبندی آزادگان» و یا چیزی در همین مایه ها منتشر کرده است.
  هم نوشتهٔ کژدم و هم نوشتهٔ این استاد بزرگوار نعلبندی را بخوانید و ببینید که در کجا هستیم؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. آیا دلیل بیشتری برای نفرت از این شمپانزه های «خود روشنفکر پندار» لازم است؟
   آخه مَردَکِ عوضی ... حرف داری؟ ... بِزَن ...
   نداری؟ پس خفه شو و یا دُزدی نکن.
   مثل آن آشغال کلّهٔ مو وزوزی عوضی «دیلینگ دیلینگی» نباش که واژهٔ «عشق ۱۵ سانتی» را از من دزدید.

   حذف
  2. http://kajdoum1.blogspot.com/2012/06/blog-post_19.html

   حذف
 27. خیلی جالبه حاج حسین اوباما پیام داد برجام نیاز به روحانی داره(البته تو جماعت کور و کچل کاندیداها)
  اما
  اما
  اما
  ترامپ براش اینور کی باشه فرق نمی کنه چون سیاستهاش مبتنی بر طر مقابل نیست
  اون موقع اغا خواست روحانی باشه ولی الان صد سال هم بشینه ترامپ پیامش فقط تسلیمه
  نه کی باشه
  روحانی دیگه یک دستمال توالته

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   شما یک اشتباه محاسباتی دارید و آنهم اینکه:
   انگل فرزانه را اگر مثل پیامبرش (محمّد) از یک دختر بچّهٔ ۶ ساله(عایشه) سوء استفادهٔ جنسی بکند؛ باید از گناهان و کثافتکاریهایش پاک کرد تا همچنان «مؤمنین الاغ و الاغ تبار» او را پاک و منزّه بدانند. این «مقعدهای مطّهر» با گنبدهای طلایی نیز به همین دلیل ساخته میشوند.
   امام حسن بنفش خایه مال برای نجات «علی سَگ کُش» از بی آبرویی؛ آنهم در عصر اینترنت شدیداً لازم است.

   حذف
 28. با درود به کژدم گرامی: بالاخره گرگ پیر (راه زن یک دست) و رهبر معظم سر روباه پیر (هاشمی) را زیر آب کرد و وی را که در استخر وسلامتی کلی به سر میبرد را توسط فرشته هایی که تحت امر برادران روس عزیزبودند به بهشت برین کشانیدند و خانواده پلید روباه پیر هیچ گهی نتوانستند بخورند میماند امت نالان که بر سرو بر سینه زنان هاج و واج مرگ روباه پیر شنده و اظهار وجود کردند و به انگل فرزانه گفتند هنوز کممان است لطف کنید کیر مبارک را بیشتر در ماتحت مان فرو کنید . جناب کژدم جانشین روباه پیر چه کسی میشود ؟

  پاسخحذف
 29. درود

  بانک جهانی در جهت حمایت از روحانی، رشد اقتصادی در سال جاری و 2018 را بالای 5 درصد پیشبینی کرد و این در حالی است که قیمت نفت(تنها عامل رشد اقتصاد ایران) قفل شده و افزایش دوباره آن با تردید جدی روبروست.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   بانک جهانی آنگونه که کمونیستها انتظار دارند؛ «الاغ نیست» که همینطوری برای حکومتها پول پخش کند و امیدوار بنشیند که مثلاً رابرت موگابه و انگل فرزانه و عُمر البشیر؛ آن پولها را برای توسعهٔ تولید و ایجاد «اشتغال بر مبنای تولید» هزینه کنند و خدای نکرده برای اجیر کردن مزدوران افغانی و پاکستانی و عراقی و یا خواهران زینب و مدافعین حَرَم؛ هزینه نشود.
   لذا پیشبینی بانک جهانی را به یک پیشنهاد دوسویه تعبیر کنید. به این معنی که:
   ۱- یا دستهای سپاه را از اقتصاد کوتاه کنی و به عدد ۵ برسید.
   ۲- یا اینکه کَفَن خود را بدوزید.

   حذف
 30. اس 300 های درپیتی روسا هم بدرد نخورد.کژدم گفت. و ما همانموقع هم باور کردیم.
  بمباران فرودگاه نظامی دمشق؛ ...
  انفجارهای مهیب
  چند انفجار مهیب در فرودگاه مزه دمشق، بخش هایی از پایتخت سوریه را به لرزه درآورد.

  به گزارش ایرنا، زبانه های آتش از داخل این فرودگاه به آسمان برخاسته است. برخی منابع اعلام کردند که اسرائیل این فرودگاه را هدف قرار داده است.

  این جنگنده ها سه موشک هدایت شونده را به اطراف فرودگاه نظامی مزه شلیک کردند و سپس به سمت شمال غرب رفته و چهار هدف را بمباران کردند.

  شبکه تلویزیونی المیادین نیز گزارش داد: هواپیماهای اف-35 اسرائیل از طریق آسمان لبنان وارد سوریه شده و فرودگاه المزه را بمباران کرده اند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   مهمّ نیست که سلاحی تا چه اندازه دقیق عمل میکند؛ بلکه مهمّ تر آن است که قدرت آتش آن از نظر سرعت عمل چه قدر؟ و تا چه اندازه پایدار است؟
   من این مسئله را به عنوان مثال برای آشنایی با «کارایی میدانی» تسلیحات؛ بارها مطرح کرده ام.
   امّا آنهایی که میخواهند در رؤیای «قدرت و توانمندی ایران اسلامی-شیعی» باقی بمانند و واقعیتها را انکار کنند؛ از «کژدم» متنفّرند.
   مسئلهٔ «قدرت آتش موفّق» آمیخته ای از «زمان تشخیص هدف»؛ «دقّت نشانه گیری» و توانایی «شتاب در عمل» و در نهایت تعداد پرتاب شونده ها و سرعت دستیابی به پرتاب شونده ها و بارگزاری آنها است. مسئلهٔ دیگر تعداد قابل دسترس پرتاب شونده ها و داشتن قدرت پرداخت هزینهٔ مجموعهٔ سیستم در یک نبرد طولانی است.
   امّا اگر فرمانده اصلی کسی دیگر باشد. قدرت آتش ارزش فنّی خود را از دست میدهد و تبدیل به رابطهٔ «نوکر و ارباب» میشود.

   حذف
  2. سیستمهای پیچیدهٔ تهاجمی و یا تدافعی؛ از فاز «دوران صنعتی» گذشته و به دوران «فرا صنعتی» وارد شده اند. سیستمهای کنونی که با «کُدهای الکترونیک» کار میکنند؛ به راحتی میتوانند با دستکاری در کُدها چه از طرف دشمن فرضی و چه فروشنده؛ به آهن پاره تبدیل میشوند.
   اگر زمانی را که ترکهای عثمانی میخواستند رهبری اخوان المسلمین را در گسترهٔ «امپراتوری عثمانی رؤیایی» بدست بگیرند و اردوغان در پارلمان مصر سخنرانی کرد و ماجرای «ماوی مرمره» پیش آمد را به یاد داشته باشید؛ ترکهای عثمانی تصمیم گرفتند که همهٔ جنگنده های ارتش خود که توسط اسرائیل بهینه سازی شده بودند را مورد بازنگری فنّی از طرف یک نیروی دیگر که توانایی تنظیم دوبارهٔ کُدها را دارند؛ قرار دهند. البتّه اینکه توانستند این کار را به انجام برسانند و یا نه؟ مسئلهٔ دیگری است.
   روسها میتوانند S-300 را به کسی بفروشند و «کُدها» را با نیروی سوّم معامله کنند.
   لذا نوکرها همیشه نوکر میمانند و سَروَران؛ همچنان «سَروَر».
   قصد من دفاع از سیستم دفاعی S-300 و کارایی آن نیست؛ بلکه مطرح نمودن یک مسئلهٔ بسیار کلیدی است که:
   در عصر فراصنعتی نمیتوان با زامبول کسی دیگر به حجله رفت و به فرزندی که محصول آن حجله است افتخار کرد. امّا ساکنین ایران خیلی دوست دارند که بگویند:
   «تو رو خدا ... ببین ... چشمهاش خیلی به تو رفته».

   حذف
 31. اینم لینک ریدن به اس 300 هست. روسا نمیدونم الان تو چه حالی هستند. حتمن اسد میگه. بابا پوتین اوف ریدن کرتاهه به قبر پدرت با این فشفشه هات. .http://www.iranpressnews.com/source/203869.htm

  پاسخحذف
 32. كژدم گرامي نظر شما راجع به اين گفت و گو چيست؟
  https://m.youtube.com/watch?v=hXif3KJIa_w&itct=CA0QpDAYASITCIOevojHy9ECFYkJTgod9vgO9TIGcmVsbWZ1SI3XvYWMhcr6uQE%3D

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   هر دو بخش گفتگو را گوش کردم. به نظر من آقای خلجی در حال انجام کار آکادمیک در رابطه با «آسیب شناسی صنف انگلها» است و مطلب جدیدی نیست.

   حذف
 33. جناب كژدم اين يكي گفتگو چطور آيا نظراتشان را مي پسندي يا حرف مفت مي زنند؟
  https://m.youtube.com/watch?v=5BPRjZ_xRz0

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   اگر شما همان شخص پیشین هستید که حتماً هستید؛ از ۲ IP استفاده کرده اید که پرسش کنونی شما را از «مستراح هرزنامه» بیرون کشیدم. پیشنهاد من به شما این است که «جنگولک بازی» را کنار بگذارید و از یک IP استفاده کنید ولی تا کنون نشان داده اید که مشکل شما هیچ یک از مباحثی که مطرح کرده اید نیست. زیرا آنکه مشکل فکری دارد؛ یک بار با نام «سکینه» و بار دیگر با نام «فاطی کُس قلمبه» (اشاره به «فاطمة الّزهرا») وارد نمیشود.
   کرم داری؟ برو بالاترین.

   حذف
 34. سلام
  آیا این خبر درسته؟
  https://www.instagram.com/p/BPamnmyhIBh/

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی

   نه خیر.... درست نیست و گرنه همه جا ولوله میشد.

   حذف
 35. ‎درود كژدم گرامي من همان فرستنده لينك هستم منتها از ايران براي همين از نرم افزاري تحت نام اپن در استفاده ميكنم براي آي او اس نمي دانم اين باعث دو آي پي شدن هست يا نه در واقع سوال اين ويدئو آخري بود نه خلجي كه اشتباه فرستادم ميخواستم ببينم شما با كدام يك موافقيد

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   استفاده از فیلتر شکن همینها را هم دارد. یعنی اینکه باید پوستت کلفت باشید و اگر کژدم نیش زد؛ نگویی: «آخ».
   با پوزش از «نیشهای قلمبه».
   اتّفاقاً هر دو ویدیو جالب هستند. هر دو ویدیو در یک مسیر هستند و پرسش اصلی نهفته در آنها این است که آیا باید از روی نعشِ اسلام گذشت؟ تا این سرزمین برای روبرویی با آینده آماده شود؟ و یا اینکه: حالا که آینده وخیم است؛ «باقی ماندن چند گِرَم آخوند» در معادلهٔ بزرگ؛ تأثیر چندانی بر نتیجهٔ وحشتناکی که باید در انتظارش باشیم؛ ندارد.
   من نظر خود را در بارهٔ «دین» و «اندیشهٔ دینی» بارها به طور گسترده توضیح داده ام و نمیخواهم دوباره و یا چند باره؛ در رابطه با آن وارد بحث شَوَم.

   با پوزش دوباره از شما.

   حذف
  2. راستی ... یک نفر هم گفته بود که خیلی نگران است ... به او بگویید زیاد نگران نباشد؛ زیرا نتیجه «پسر» است ... هرچند که «شومبول» نداشته باشد.
   بالاخره باید با پدرها و پسرهای لپ تاپاله ای و مُدَرن کنار آمد.

   حذف
 36. https://www.instagram.com/p/BPddmEjg8dC/
  این خبر چی؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی

   انفجارهای همزمان کاملاً مشهود هستند و بخشهایی از دیوارها به بیرون پرتاب میشوند.
   این آتش سوزی و انفجارها صد درصد عمدی و حرفه ای بوده است. آتش سوزی را راه انداخته اند که فرو ریختن ساختمان در اثر انفجار را لاپوشانی کنند.

   حذف
  2. من این فیلم را دهها بار نگاه کردم.
   برخلاف ادّعای قالیباف روسپی زاده و اعوان و انصارش؛ انفجارها در طبقهٔ ۱۰ اتفاق نیفتاده(گفته اند یک انفجار بزرگ در طبقهٔ دَهُم)؛ بلکه در طبقات ۵ و ۶ و ۷ اتّفاق افتاده اند. آنهم به صورت مداوم و در چند ثانیه؛ (مانند شلّیک رگبار تفنگهای خودکار). لذا به هیچوجه نمیتوان این حادثه را یک اتّفاق معمولی دانست.
   امّا در همین لینکی که فرستاده اید؛ عدّه ای میخواهند که قالیباف استعفا دهد (مانند مزخرف بافیهای ۸۸یها که میخواستند رأیشان را پس بگیرند و در سوراخ کونشان فرو کنند؛ تا رأیشان ساکت شده و به راهپیمایی سکوت ۹ دی بینجامد.
   هرچه اتفاق افتاد (چه در ۸۸ و چه در پلاسکو) حقّشان بود و «تسلیت بی تسلیت».

   حذف
 37. درود كژدم،،اين فكر من را مدتهاست به خود مشغول كرده. امكان داره كه ترامپ براي درب و داغون كردن اروپاي شرقي با يك نقشه حساب شده سر كار امده ؟ همان جور كه برادر اباما مسلمون دوست، چوب توي ك،،،ن مسلمانها كرد، رفيق ترامپ هم ترتبت اروپاي شرقي را بدهد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   ترامپ حتّی یک دلار را هم هدر نمیدهد؛ چه رسد به اروپای شرقی.
   اروپای شرقی مشکل اتحادیهٔ اروپا است و نه آمریکا. امّا ترامپ حتماً از کشورهای اروپای شرقی پیشین خواهد خواست که حق عضویت خود در ناتو را بپردازند. حال اگر آلمان آنقدر دست و دلباز است که به جای آنها بپردازد؟!!! مسئله حلّ است و دونالد ترامپ در مصاحبه با دو مجلّه و روزنامهٔ انگلیسی و آلمانی؛ به این مسئله اشاره کرد و گفت: «اروپا تحت سلطهٔ آلمان است» (نقل به معنی). ... یعنی اینکه باید جور «حوزه های نفوذ» را؛ آلمان بِکِشَد.

   حذف
 38. https://www.youtube.com/watch?v=luiYbhPRrLQ
  این یکی چی؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   این همان ویدیو است که در کامنت پیشین به آن اشاره شده است. به هیچ وجه نمیتوان ادّعای یک انفجار بزرگ را پذیرفت بلکه همانگونه که دیده میشود یک سلسله از انفجارها در چند طبقات ۵ و ۶ و ۷ به صورت تقریباً همزمان مشاهده میشود. زیاد نگران نباشید این هم ماست مالی میشود.

   حذف
  2. ناشناس گرامی
   اکنون ۳ روز از این ماجرا میگذرد و ویدیو هم انفجارها را کاملاً نشان میدهد. امّا تا کنون هیچکس حرفی نزده است. کشتار مردم بیگناه و آتش نشانهایی که وظیفهٔ خطرناک خود برای نحات مردم را انجام میدهند نمیتواند یک عملیات انقلابی قلمداد شود. حتّی یک نفر از وابستگان آتشنشانهای جان باخته و یا افراد مفقود الاثر؛در این مورد «عطسه» هم نکرده است.
   آیا این ویدیو فوتوشاپی است و برای ایجاد هیاهو تولید شده است؟

   حذف
 39. پس از ماهها؛ بالاخره برخیها فهمیدند که دونالد ترامپ «ناپلئون بناپارتِ آمریکا» است.

  http://thehill.com/blogs/pundits-blog/the-administration/315309-trump-will-be-like-napoleon-in-the-years-ahead

  پاسخحذف