مجموعهٔ بیانیه های «پیشگامان کاویانی برای فراخوان انجمن پادشاهی ایران»

خوانندگان گرامی

در این صفحه لینک تمامی بیانیه های پیشگامان کاویانی برای فراخوان انجمن پادشاهی ایران منتشر میشوند تا به آسانی قابل دسترس باشند.

کژدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیانیهٔ شماره ۵ «پیشگامان کاویانی»


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در رابطه با آتش سوزی سلفچگان به انتقام اسیدپاشیهای زنجیره ای به صورت فرزندان ایران.
(این بیانیه در بخش نظرات منتشر شده است.)


اعلام موجودیت پیشگامان کاویانی برای فراخوان انجمن پادشاهی ایران (سلفچگان)
اعلام موجودیت پیشگامان کاویانی برای فراخوان انجمن پادشاهی ایران (روژه هلات)

بیانیه های آموزشی انجمن «انگره مینو»:

معرفی موتور جستجوگر Tor Browser

آموزش سیم کشی (بخش نخست)

آموزش سیم کشی (بخش دوم)

۱ نظر:

 1. به نام ملتم ، به نام میهنم ، به نام پادشاه ، حامیِ ملت و میهنم

  من خود را باور دارم ، تو نیز خود را باور داشته باش

  در مقابل هر نیرو،هرواحد،هرانجمن یا هرپایگاه بسیج دانش آموزی،بسیج دانشجویی،بسیج اساتید دانشگاهی،بسیج اصناف،بسیج کارگری،بسیج کارمندی،بسیج محلات وبسیج...،یک کاوی ، یک انجمن پیشگامان کاویانی

  پیش بسوی تشکیل انجمن های پیشگامان کاویانی برای فراخوان انجمن پادشاهی ایران
  پیش بسوی تشکیل اتحادیه ی میهنی

  انجمن پیشگامان کاویانی برای فراخوان انجمن پادشاهی ایران - انگره مینو
  انجمن پیشگامان کاویانی برای فراخوان انجمن پادشاهی ایران - سلفچگان
  انجمن پیشگامان کاویانی برای فراخوان انجمن پادشاهی ایران - روژهه لات


  جاودان نیایش های نیاکانمان ، نگاهبان فرزندان ایران باد
  امروز اورمزد شید دوم بهمن ماه سال 12783 آریایی
  برابر با پنجشنبه دوم بهمن ماه سال 1393 تازی
  و بیست و دوم ژانویه 2015 میلادی
  (ا.و.گ.ا)

  پاسخحذف