۱۳۹۳ آذر ۸, شنبه

رابطهٔ مرگ رهبر فرزانه و «مجتبی خامنه لی» و گروهبان «میرزا قاسمی» سلیمانی.

اخیراً وبسایت «دیگربان» یکی از سخنرانیهای اخیر انگلی به نام «علم الهدی» را منتشر نمود (اینجا) که متاسفانه در تحلیل این سخنرانی به مطلب اصلی که از طرف «انگل علم الهدی» در متن سخرانی مطرح شده است و یک نکتهٔ کلیدی است؛ اشاره ای نشده است. این سخنرانی اساساً نه برای توسری زدن به علی مطهری؛ بلکه برای مطرح نمودن نیمه رسمی و با شیوهٔ ایما و اشاره به مسئلهٔ «جانشین رهبر فرزانه» طراحی شده است.
«انگل علم الهدی» پس از آسمان و ریسمان بافیهای طولانی به اصل قضیه که هدف او از این سخنرانی است و از سخنان «علی مطهری» به عنوان بستری برای رسیدن و اعلام این نکتهٔ کلیدی استفاده میکند. او این سخنرانی را به حوزهٔ اختیارات و وظایف «مجلس خبرگان» میکشاند و یک جملهٔ کلیدی را بیان میکند:
«وظیفهٔ خبرگان رهبری؛ نظارت بر اعمال رهبر نیست؛ بلکه وظیفه اش پیدا کردن رهبر و حفاظت از اوست. رهبر در جمهوری اسلامی باید فقیه جامع الشرایط و عادل باشد؛ امّا اگر فردی یافت شود که درجهٔ علمی اش بسیار بالا نیست؛ ولی بصیر تر از همه است؛ مجلس خبرگان باید چنین شخصی را به رهبری انتخاب کند و مهم نیست که در مسائل فقهی اندکی کمتر بداند» (نقل به معنی).
از نظر «انگل علم الهدی» این شخص بصیر کسی نیست مگر «مجتبی خامنه لی» و وظیفهٔ مجلس خبرگان پس از به درک واصل شدن «خامنه لی فرزانه» کشف «مجتبی خامنه لی» است؛ و از سوی دیگر به زبان بی زبانی از طرف خود و شبکه های اطلاعاتی و امنیتی و جبههٔ پایداری؛ پیشاپیش «بیعت» خود با «مجتبی خمنه لی» را در این سخنرانی اعلام میکند.
اکنون بسیج در حال سازماندهی و دیدن آموزشهای بهتر و ساختن «شبکهٔ اینترنت ویژهٔ خود» است که میتوان آنرا یک شبکهٔ اینترنتی خصوصی «اطلاعاتی - امنیتی» نامید که ظاهراً قابل نفوذ نیست. البته این امر که این شبکه از طرف آمریکا مورد نفوذ قرار گیرد؛ برایشان چندان اهمیت میدانی ندارد؛ زیرا این مردم آمریکا نخواهند بود که در خیابانهای شهرهای ایران تظاهرات خواهند کرد؛ بلکه این شبکهٔ خصوصی برای کور کردن رادار نیروهای مبارز است تا مبارزاتشان در «تاریکی مطلق اطلاعاتی» انجام گیرد و در نهایت به شکست حتمی کشیده شود.
این آن چیزی است که خامنه لی فرزانه و جبههٔ پایداری و سایر ارازل و اوباش از قبیل «عماریون» و «دول واپسان» در حال شکل گیری است و چه بسا مراحل نهایی خود را از نظر «ساختار سازی» طی میکند.

بادکنکی به نام گروهبان «میرزا قاسمی» سلیمانی با کاربردی دوگانه

اکنون تمامی سفره ها پر از «میرزا قاسمی» شده است.
فاتح آمرلی.... مردی که با ۷۰ نفر اربیل را نجات داد ... مردی که اگر نبود؛ بغداد سقوط میکرد....
این تبلیغات مضحک تنها از طرف اوباشان اطراف خامنه لی فرزانه انجام نمیشود؛ بلکه همهٔ اصلاح طلبان حکومتی نیز به آن دامن میزنند و احمقانه چنین می اندیشند که با؛ باد کردن این بادکنک و آفریدن موجودی خیالی قهرمان؛ خواهند توانست سپاه پاچاهارداران و اوباشان مزدور شیعهٔ عراقی و لبنانی را به عنوان «پیاده نظام» به آمریکا بفروشند و در ازای آن «هلال شیعی» را نجات دهند.
اصلاح طلبان احمق نمیدانند که  گروهبان «میرزا قاسمی» سلیمانی؛ کاربرد دیگری نیز دارد و آن «بیعت پیشاپیش» این شخص با «مجتبی خامنه لی» در پشت پرده است و این شمشیری که در حال صیقل دادن آن هستند؛ گردن آنها را خواهد زد. سپاه پاچاهارداران؛ دارای فرماندهی که بتواند دارای «وجههٔ عمومی» شود نیست و بادکنکی به نام  گروهبان «میرزا قاسمی» سلیمانی از این جهت برای «باد شدن» انتخاب شده است که در میان عوام الناس دارای وجههٔ «برون مرزی» است؛ تا بتوانند این گروهبان برون مرزی را در پی علم کردن «مجتبی خامنه لی» به «درون مرز» بکشانند تا گردن هر معترضی را بزند.
لذا وظیفهٔ عملیاتی همهٔ نیروهای میهن پرست این است که به جای «تماشاگر بودن» و اکتفا کردن به خواندن تحلیلها و داشتن احساس کاذب «شبه روشنفکری» و «شبه سیاسی» به عنوان یک نیروی موثر در بحران آیندهٔ «انتخاب رهبری» شرکت کنند. و شیوهٔ تاثیر گذاری واقعی را در نوشتهٔ «سخنی با خوانندگان گرامی» به وضوح توضیح داده ام و نیازی به تکرار آن نیست و آنکه میخواهد کاری بکند؛ میداند که چکار باید بکند؟
البته این بادکنک؛ از طرف محمد علی کلی دوّم؛ در امتداد نامهٔ محرمانه اش به خامنه ای نیز در حال باد شدن است؛ ولی محمد علی کلی دوّم در این رابطه شکست سختی خواهد خورد. دولت «اوبامای کنیایی» از «نیوز ویک» خواسته است که یک آگهی رپرتاژ در قالب یک مقالهٔ آبکی در تعریف و تمجید از گروهبان «میرزا قاسمی» سلیمانی؛ برای مهندسی افکار آمریکاییها منتشر شود. «متن اصلی به زبان انگلیسی»


اکنون دولت نخستین ريیس جمهور سیاهپوست آمریکا در حال دست و پنجه نرم کردن با «جنبش بزرگ به حاشیه رانده شدگان» که اکثریت آنرا سیاهان آمریکا تشکیل میدهند میباشد و طبعاً در انتخابات آتی آمریکا یا خانه نشین خواهند شد و یا حد اقل به دموکراتها راي نخواهند داد. این بحران نیز احتمالاً از طرف دستهای پنهان «جمهوریخواهان» به صورت کنترل شده هدایت میشود؛ تا «اوبامای کنیایی» و «جو بایدن» و «هیلاری کلینتون» را اندکی ماساژ دهد. لذا دولت اوباما به سختی خواهد توانست؛ سیاستی را که در پشت «نامهٔ محرمانه»اش به «خامنه لی فرزانه» و آگهی رپرتاز «نیوزویک» خوابیده است را ادامه دهد. دولت اوباما پس از ژانویهٔ ۲۰۱۵؛ وارد فاز چالشهای بزرگ درونی خواهد شد و توانایی هرگونه حرکت در جهت «جفتگیری با خامنه لی» را از دست خواهد داد.

حرکتهای موازی

اکنون تعدادی از تازی پرستان فریب بادکنک هسته ای و فتوحات گروهبان «میرزا قاسمی» سلیمانی را خورده اند؛ این یک پیروزی برای «خامنه لی» است... و .... البته یک پیروزی برای ما نیز هست. زیرا چهرهٔ کثیف دشمنان پنهان ایران از پس پرده بیرون می افتد.
اخیراً شارلاتانی به نام «مسعود بهنود» که بزرگترین کارش «روخوانی روزنامه ها»ست ولی مانند یک الاغ کرواتی هیچ نمیفهمد و به همین خاطر نیز از طرف BBC و رادیو فردا؛ در جهت سیاست «خاک پاشیدن به چشم ایرانیان» در بوق و کرنا دمیده میشود (مانند بسیاری از کارشناسان قلّابی)؛ اظهار نظر فرموده اند که مشخصّهٔ بارز روشنفکر ایرانی «شیعه گری» است و هرکس که شیعه نیست روشنفکر نیست.
در پشت بند این استفراغ به صورت ایرانیان؛ یکی از نمادهای بارز «ناسیونالیسم دروغین صفوی» (از نظر ما) و نماد پنهان (از نظر عوام الناس) یعنی آویختگان به خایه های مصدّق نیز چنین سخنی را تکرار نموده اند.
گویا «جبههٔ ملّی» نیز که همچنان در عهد بوق سیاسی زندگی میکند؛ بیانیه ای منتشر نموده و «ناسیونالیسم ایرانی» را بدون «شیعه گری صفوی» بی معنی دانسته است و «شیعه گری صفوی» را «هویت ملّی» ایرانیان دانسته است .
سالیان زیادی از این مسئله میگذرد که برای نخستین بار «ناسیونالیسم ایرانی» و فرق آن با «ناسیونالیسم شیعی - صفوی» از طرف استاد فرود فولادوند به صورتی کاملاً روشن «بازگشایی» شد. نام «تازی نامه» به جای «قرآن» نشست. نخستین مخالفان ایشان «سلطنت طلبان» به رهبری «سید رضا دیبا» و اوباشان اطرافش بودند.  که طبعاً همانگونه که همه میدانند اوباشان دیگری که کارشان شاهنامه خوانی و تفسیر «شیعه گرانهٔ فردوسی» است؛ نیز به صف دشمنان «ناسیونالیسم ایرانی» پیوستند و نظرات استاد را «توهین به مقدسات و اعتقادات مردم» (سلاح زنگ زدهٔ آخوندهای انگل) نامیدند.
اکنون این روسپی زادگان «تخم عمر» که از سر ناسپاسی به پدر خویش (عمر) لعنت میفرستند؛ در حالی که اگر «شمشییر داعشی» او نبود؛ این حیوانات حتی مسلمان نیز نبودند؛ چه رسد به «شیعه گری صفوی» ؛ از پس پرده بیرون آمده و گویا فکر میکنند که نتیجهٔ جفتگیری «خامنه لی - اوباما» حتماً «پسر» است. لذا نقاب از چهرهٔ کثیف دهها سالهٔ خود بر افکنده و بر طبل «تازی پرستی» میکوبند و آنرا یکی از «پایه های مهم ناسیونالیسم و هویت ایرانی» میشمارند.
من به این روسپی زاده ها میگویم که «خامنه لی» یک «یائسه» است و این جفتگیری؛ هیچ فرزندی به هم نخواهد آورد؛ ... چه پسر .... و چه دختر.
ما به این تازی پرستان هشدار نمیدهیم و آنها را «نصیحت سیاسی» نیز نمیکنیم؛ بلکه ما با آنها حسابهایی داریم که باید «تصفیه» شوند.... دیر و زود دارد؛ اما سوخت و سوز نخواهد داشت .... باشند تا صبح دولتشان بدمد.
فقط بدانند که: ما هرگز فراموش نمیکنیم...... و هرگز نمی بخشیم .... هرگز.

سر شب سر قصد و تاراج داشت ....... سحرگه نه تن سر؛ نه سر تاج داشت

نقشه های اهریمنی و تندبادها

«خامنه لی فرزانه» چنین می اندیشد که خواهد توانست؛ پسر «کاکل زری» اش را بر تخت سلطنت صفوی بنشاند؛ اما تندبادها و آذرخش ها چنین اجازه ای به او نخواهند داد.
رئیس طویلهٔ شورای اسلامی گفته است که رژیم دچار خشکسالی مالی شده است. رژیمی که در آن صدها میلیارد دلار ناپدید شده اند اکنون چشم انتظار ۷۰۰ میلیون دلار در ماه است.
با سقوط قیمت نفت که برای مدتی طولانی ادامه خواهد یافت؛ رژیم با تندبادهای غیر قابل پیشبینی رو برو خواهد شد که نیروهای پیشگامان کاویانی و همهٔ فرزندان راستین ایران باید خود را برای تاثیر گذاری در حرکتهای مردمی و پیچیدن توماز زندگی ننگین انگلهای حاکم بر ایران از هم اکنون خود را آماده سازند.
اکنون درآمدهای برون مرزی گروهبان «میرزا قاسمی» سلیمانی که از طریق قاچاق مواد مخدر در کشورهای آمریکای لاتین و همچنین افغانستان و پاکستان نیز یارای مقابله با کمبود بودجه را نخواهد داشت. بویژه آنکه پس از رسانه ای شدن خبر دست داشتن گستردهٔ سپاه قدس و حزب الله لبنان در قاچاق مواد مخدر توسط پلیس برزیل؛ پس از این شاهد فروپاشی باندهای حزب الله لبنان و سپاه قدس که به این شغل شریف (با داشتن فتوای خامنه لی فرزانه) مشغولند خواهیم بود و این چشمهٔ «پول پاک و امام زمانی» نیز خواهد خشکید.
گسترهٔ مزدور پروری رژیم آنچنان گسترده است و چنان هزینه های سرسام آوری دارد که با خشک شدن چشمه ها و منابع مالی رژیم؛ نه تنها به خاطر عدم توانایی در پشتیبانی مالی از مزدورانش عاجز خواهد ماند؛ بلکه در درون میهن نیز دچار بحرانهای شدید مالی خواهد گردید.
اکنون هندوستان حتی حاضر به پرداخت بدهیهای نفتی خود به صورت پول رایج هندوستان (روپیه) نیز نیست و میخواهد با معاملات پایاپایی که کالای متقابل آنرا هندوستان تعیین میکند بدهی هایش را پرداخت کند و اخیراً گفته است که به ازای بدهی هایش «ورق آهن» به رژیم پرشکوه «صفوی نوین» خواهد داد.
اکنون حتی کشورهای کوچک و کم مقداری همچون کرهٔ جنوبی نیز در حال «مدیریت اقتصاد رژیم ننگین و انگلی اسلامی» حاکم بر ایران هستند. سرنوشت ایران تکه پارچه شده و به دست کشورهای غربی و چین و هندوستان و روسیه مدیریت میشود؛ مسئله ای که هرگز به زبان نمی آید و تنها موشک ها و پهپادهایی که موتورشان نیز با ایجاد شرکتهای صوری از خارج وارد میشوند الگوی «پیشرفت» و «رسیدن به قلّه های پیشرفت» معرفی میشوند. هزینهٔ هزار مزدور افغانی که در سوریه میجنگد؛ با توجه به تواناییهای نظامی شان بین ۵۰۰ هزاردلار تا یک میلیون دلار در ماه است و سیاست استخدام مزدور برای پشتیبانی از مزدوران دیگر در حال مکیدن داراییهای ملّی است که عده ای به صورتی احمقانه چنین می اندیشند که این بودجه ها «ضرورت هر حکومتی هستند... مثلاً به آمریکا نگاه کنید....». دارندگان چنین اندیشه های سخیف محاسبه نشده و «شبه سیاسی»  به طور مداوم به حالت «صبر و انتظار» دامن میزند و ایران هر روز بیش از روز پیش؛ به باتلاق سقوط و شکست استراتژیک فرو میرود. حیواناتی که در نیروهای نظامی مشغول کار هستند؛ در این دور باطل در خیانت به سرزمینشان شریک هستند و در خیانت و حماقتی آشکار خود را در اختیار حفاظت از «انگلهای مفتخور صفوی» گذاشته اند. اما باید بدانند که با دورنمای اقتصادی که از هم اکنون پدیدار است؛ رژیم حتی از پرداخت حقوق آنها نیز عاجز خواهد بود و به خاطر شرایط کنونی تحریمها حتی قادر به قرض گرفتن از کشورهای بیگانه برای رفع و رجوع مشکلات نخواهد شد؛ زیرا حتی پول نفتی را نیز که میفروشد؛ به صورت مدیریت شده میپردازند.
جامعه در حال انحطاط اخلاقی و بی هویتی و تلاش برای امرار معاش و یا چپاول پولهای باد آورده غرق شده است و تمامی تار و پود همبستگی ملّی در حال گسیختن است و در این میان روسپی زاده های اصلاح طلبی مانند «اکبر گنجی» مردم را از «کلنگی شدن ایران» میترسانند؛ در حالی که همین مادر قحبه ها این سرزمین را به این روز انداخته اند و این سرزمین بدون دخالت بیگانگان و به دست «انگلهای صفوی مسلک و تازی پرست» در حال کلنگی شدن است. عده ای رجّاله نیز ذره بین بدست گرفته و به کشف «شیعه گری» به عنوان مهمترین پارامتر «هویت ملّی» نائل شده اند که پرداخت جایزهٔ نوبل کشفشان به عهدهٔ میهن پرستان واقعی است.

کژدم


۱۶ نظر:

 1. کژدم گرامی اول اینکه « نیوز ویک » انتی اباما است و اینکه « دولت «اوبامای کنیایی» از «نیوز ویک» خواسته است که یک آگهی رپرتاژ در قالب یک مقالهٔ آبکی در تعریف و تمجید از گروهبان «میرزا قاسمی» سلیمانی؛ برای مهندسی افکار آمریکاییها منتشر شود » یک باور اشتباه است.

  دوم اینکه کلاً امریکا چه جناح دمکرات چه جمهوری خواه٫ برای براندازی رژیم اسلامی نیستند. بلکه برای دوام بیشتر « رژیم » استراتژی های متفاوتی دارند. یکی با عمامه و نعلین حال میکند یکی با ریش و پشم.

  در ضمن من با این گفته شما مخالف هستم که توده مردم٫ همان قدر از پاسدار متنفر هستند که از اخوند و بسیج... بخصوص کسانی مانند گروهبان قاسمی و امثالوهوم٫ که توده مردم انها را مدافعان کشور در مقابل دشمنان می دانند..
  شما مطمئن باشید بر سر میز قمار ایران٫هر دو جناح جمهوری خواه و دمکرات برگهایی دارند که از ان استفاده خواهند کرد... قاسم سلیمانی جناحی را رهبری می کند که نقطه مقابل اخوند است یا حداقل اینجوری جلوه داده میشود.. بنابر این در دست یکی جناح اخوند قلاده زده شده و تسلیم و با دستانی الوده و خونین و مردمی بدبخت واماده انفجار ولی کنترل شده ٫ و در دستی دیگرجناح قاسم سلیمانی که داعش را قلع و قم می کند چهره ادمیزاد هم دارد خاک و خلی و مردمی هم هست و کاری کرده و میکند و به پول و پلا هم بسیار رسیده با برادران قاچاقچی امریکای لاتین هم تکیلا ببخشید شربت بهلیمو جام به جام زده و اگر قرار است مجتبی دو دستی بردارد و دو لوپی ببلعد جناح قاسم سلیمانی که جناح پیروز ( پیروزی سنا و کنگره ) جمهوری خواه هم پشت سر دارد خواهد گفت
  « مومنت..... مومنت »
  مگه ما اینجا پوخیم...

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   بزودی در چند ماه آینده خواهید دید. من نمیدانم که این تحلیل را که گروهبان «میرزا قاسمی» سلیمانی مخالف آخوندهاست را از کجا آورده اید؟
   ماجرای «جریان ضد آخوند» همان جناح احمدی نژاد بود. قاسم سلیمانی کت بسته نوکر خامنه ای است.

   حذف
  2. در ضمن من کجا چنین حرفی زده ام که شما مخالف باشید و یا نباشید«

   نقل قول از نوشتهٔ شما:

   «در ضمن من با این گفته شما مخالف هستم که توده مردم٫ همان قدر از پاسدار متنفر هستند که از اخوند و بسیج... بخصوص کسانی مانند گروهبان قاسمی و امثالوهوم٫ که توده مردم انها را مدافعان کشور در مقابل دشمنان می دانند.. »

   همهٔ مجلّه ها برای «پول» کار میکنند. نیوزویک هم همینطور. آمریکا مثل ایران نیست که هر روزنامه ای حتماً به باندی تعلق داشته باشد.
   به نظر من اتفاقاً منتشر شدن این رپرتاژ آگهی در چنین مجله ای اثر بیشتری بر روی افکار عمومی میتواند داشته باشد.

   حذف
  3. شما نوشتهٔ مرا که چند سانتی متر بالاتر از بخش نظرات است را نیز حتی به دقت نخوانده اید و یا نفهمیده اید. در عجبم که چگونه از دالانهای تو در توی نیوزویک خبر دارید؟!!!؟؟!!!

   حذف
  4. باز هم با عرض پوزش باید از شما بخواهم که این جملات نامفهومتان را توضیح دهید:

   «دوم اینکه کلاً امریکا چه جناح دمکرات چه جمهوری خواه٫ برای براندازی رژیم اسلامی نیستند. بلکه برای دوام بیشتر « رژیم » استراتژی های متفاوتی دارند. یکی با عمامه و نعلین حال میکند یکی با ریش و پشم. »

   توضیح استراتژیهای سیاسی و اقتصادی و نظامی و منطقه ای آمریکا با چنین جملاتی .... اندکی خنده دار است.
   لطفاً کمی دقت کنید که چی میخواهید بگویید و کلمات دقیقتر و جملات مناسیبتری انتخاب کنید و گرنه «ننهٔ من» هم میتواند در بارهٔ «استراتژی پوتین» چنین جملاتی را پشت سر هم ردیف کند که اگر توضیحش را بخواهی؛ مثل ملا نصالدین حتی نخواهد توانست دست خط خودش را نیز بخواند.
   به هر حال اگر این استراتژی ها را توضیح بدهید سپاسگزار خواهم بود.

   حذف
  5. ناشناس گرامی
   نگاهی گذرا به تاریخچهٔ نیوزویک انداختم که نکات برجستهٔ آن به شرح زیر است:
   ۱- نخست تحت مالکیت واشینگتن پست بوده و بر روی مسائل سیاسی و بین المللی تمرکز میرده است.
   ۲- از سال ۲۰۰۸ به ضرر دهی می افتند که در طی دوسال مجموعاً ۲۷ میلیون دلار ضرر میکند و توانایی رقابت با شبکه های خبری اینترنتی را نداشته است.
   ۳- در سال ۲۰۱۰ با ارزش جامع (با احتساب بدهی هایش که خریدار باید بدهد و با احتساب پرداخت به کارمندانی که اخراج میشوند» به ارزش یک میلیارد دلار با Daily Beast ادغام میشود و برای دادن تحلیلهای جامع از منابع خبری Daily Beast استفاده میکند که آنچنان موفقیتی برایش نمی آورد و در نهایت سیاست مجله تغییر نموده و به گزارشها و تحلیلهای جنجالی روی می آورد. و بخش دیگری نیز به خودش اضافه میکند که مربوط به فعالیتهای خبری و تحلیلی اقتصادی یعنی (Business ) روی می آورد.
   رپرتاژ آگهی که برای گروهبان «میرزا قاسمی» در این مجله منتشر شده است؛ چند فراز دارد که در ترجمهٔ «دیپلماسی ایرانی» از این رپرتاژ آگهی؛ سانسور شده اند؛ اما تمامی فرازها به این قرار هستند:
   ۱- ۳ روز بعد از اشغال موصل توسط داعش قاسم سلیمانی به عراق میرود ولی آمریکاییها تا زمان کشته شدن خبرنگار آمریکایی هیچکاری نمیکنند.
   ۲- نیروهایی به نام «حزب الله عراق» وجود دارند که این نیروها دو.ره های آموزش ۳ ساله و دوره های آموزش عقیدتی ۷ ساله ای را میگذرانند.
   ۳- هر نفر از افراد حزب الله عراق که در جنگ سوریه شرکت میکند؛ روزانه ۷۰۰ دلار دستمزد میگیرد.( فکر نمیکنم افسران ارتش ایران چنین درآمدی را حتی به عنوان حقوق ماهانه و «نه روزانه» در خواب هم ببینند).
   ۴- این نیروها بسیار مخفی هستند و مخفی کاری آنها حتی با استانداردهای نیروهای امنیتی عراق هم قابل مقایسه نیست. البته گویندهٔ این جملات که یکی از اعضای حزب الله عراق است نمیگوید که مخفی کاری بسیار بی نظیر این اوباشان به خاطر چتر حفاظتی حکومت شیعی عراق بویژه در دورهٔ مالکی بوده است که همچنان نیز ادامه دارد. لحن گوینده نوعی بازاریابی برای مزدوران سپاه قدس در عراق است و احتمالاً به خاطر وضعیت آچمز اقتصادی دیگر نمیتوانند به ۴۰۰۰ نیرو روزانه ۷۰۰ دلار دستمزد بدهند که برابر با ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار در روز میباشد.
   این بازاریابی میخواهد این نیروهای مزدور را که خیلی هم مهارتهای خاص دارند؛ مورد توجه ارتش آمریکا قرار دهد تا آنها نیز با محاسبات ساده و سر انگشتی هزینه های ۴۰۰۰ سرباز از نیروهای ویژه مقایسه کنند و به راحتی بفهمند که پول دادن به این مزدوران بسیار با صرفه تر است و اگر هم کشته و یا زخمی و یا نقص عضو شدند؛ هیچگونه دردسر بعدی برای آمریکاییها نخواهند بود.
   اما در بخش آخر به جنایتهای جنگی این نیروها نیز اشاره میشود که کارهایی از قبیل «آدم ربایی»؛ «اخاذی»؛ کشتار دسته جمعی غیرنظامیان سنی مذهب. میباشند.
   این آگهی رپرتاژ چنین القاء میکند که تنها چنین حیوانات درنده ای میتوانند از پس حیواناتی مانند داعشی ها بر آیند و به اندازهٔ داعشی ها به جنایت علاقه مند هستند و قیمتشان هم با استانداردهای نظامی آمریکا زیاد نیست و نفری ۷۰۰ دلار در روز پول زیادی نیست و تازه میتوان رویش مذاکره هم کرد.
   این نیروها چندین ماه است که در استان دیاله مثل گربه به دنبال دمشان میچرخند و هر روز نیز مثل سگ کشته میشوند. داعش هم همچنان در جای خودش مانده است و تکان نخورده است و همین ۲ روز پیش ۲۸ نوامبر ۲۰۱۴ در یک عملیات با دو خودرو مملو از مواد منفجره به مواضعشان حمله کرده و تعدای را کشته و عده ای را به اسارت گرفته و یک روستا و تپه های اطرافش را نیز تسخیر نموده است.
   در مجموع منظورم این است که این آگهی رپرتاژ که به صورت گزارش تهیه شده است؛ تنها جنبهٔ تبلیغاتی دارد و نوعی بازاریابی برای مزدوران رژیم انگلهای حاکم بر ایران است که روز به روز قدرت مالی شان نزول میکند و دیگر نمیتوانند مانند دورهٔ احمدی نژاد پولهای باد آورده را اینچنین هزینهٔ ارازل و اوباش کنند و بعد هم بگویند که «ناپدید شده است».

   حذف
  6. لینک ترجمهٔ سانسور شدهٔ «دیپلماسی ایرانی» برای مقایسه با متن اصلی:
   http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1941380/%D8%A7%D9%88+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D8%A7%D9%84+%D9%84%D9%87+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4+%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html

   حذف
 2. متاسفانه در میان برخی از ایرانیان این نظریه شیوع پیدا کرده است که سپاه پاچاهارداران از خامنه ای سهم خواهی میکند. این نظریه نخست توسط توده ایها (پیک نت) و سپس توسط «سبزهای مذهبی» شایع شد؛ به امید اینکه بتوانند بخشی از این نیرو را وادار به موضع گیری به نفع جناح خودشان بکنند.حتی نام عده ای از فرماندهان این نیرو را به عنوان کسانی که از اجرای دستورات سرپیچی کرده اند؛ به میان آوردند و اینکه توسط اطلاعات سپاه دستگیر و به جای نامعلومی انتقال داده شده اند؛ اما چند روز بعد همان افراد را دیدیم که در انظار ظاهر شده و در رابطه با جنبش سبز موضعگیریهای تندی از خود نشان دادند. البته من این مسئله را که در میان نیروهای سپاه افراد ناراضی وجود دارند نیستم؛ اما درجهٔ نارضایتی آنها به آن حد نیست که بخواهند شورش کنند. البته این مسئله هم وجود دارد که باندهای گوناگون رژیم نیروهایی در میان سپاه و بسیج و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی دارند؛ اما اشتراک منافع آنها و نشستن همهٔ آنها بر سر سفرهٔ غارت همهٔ آنها را در یک هدف مشترک دور هم جمع میکند و آن «حفظ سفرهٔ غارت» است که به تعبیر دروغین شیعی از آن به نام «حفظ کیان اسلام» نام برده میشود.
  این نظریه بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشد؛ ریشه در شیوهٔ مبارزاتی موسوم به «انگار آفرینی» و یا «ضد اطلاعات به مفهوم پراکندن اطلاعات نادرست برای فریب دشمن» دارد که در جریان ماجراهای ۸۸ از طرف اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات به طور وسیعی از آن استفاده شد و «سران سبز مذهبی» که فکر میکردند دارای نیروهایی در درون سپاه و اطلاعات هستند؛ به طور گسترده ای به پخش شایعاتی دست زدند که از طرف اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات به خورد آنها داده میشد.
  سپس بخشی از نیروهای سپاه و نیروهای اطلاعاتی امنیتی که در اطراف احمدی نژاد جمع شده بودند؛ با جملاتی از قبیل «برادران قاچاقچی» خواستند که بخشهای دیگر را به چالش بکشند؛ اما واقعیت این بود که همهٔ شان دستشان در یک سفره بود و میبینید که خبر ورود احمدی نژاد به انتخابات طویلهٔ اسلامی نیز توسط سپاه منتشر میشود.
  در ادامه باید بگجویم که منظورم این هم نیست که تمامی نیروهای سپاه و اطلاعات مثل هم فکر میکنند و یا درجهٔ ایمانشان به «سفرهٔ غارت» یکسان است؛ به هیچ وجه اینگونه نیست بلکه درجهٔ ایمان آنها نسبت به مقدار «آلاف و علوف»ی دارد که به آنها میرسد. لذا در هم شکستن سپاه و نیروهای اطلاعاتی رژیم نیاز به سمبه های پر زوری دارد تا بخشهایی از نیروهایش را دچار تزلزل کند و به این فکر بیفتند که آیا ادامهٔ ماندن در سپاه میتواند آیندهٔ آنها را تامین کند و یا اینکه میتواند همهٔ خانواده شان را و آیندهٔ فرزندانشان و فامیلهایشان را به خطر اندازد؟ آن زمان است که میتوان شاهد ریزش در سپاه پاچاهاردارن و بسیج شد اما این ریزش ها به مفهوم پیوستن به مردم نخواهد بود؛ بلکه به خاطر فرار از خطرات آینده و تضمین ادامهٔ زندگیشان باید به حساب آید.
  در چند روز اخیر نیز خبرهایی از تعدادی از فرماندهان ارتش در رسانه ها نقل شده است که این فرماندهان میگویند که بعضی ها (معلوم نیست کدام بعضیها) میخواهن سابقهٔ ارتش در جنگ را به زیر سوال ببرند و آنرا کم رنگ کنند. اینگونه سخنان را نباید جدی گرفت و حد اکثر اینکه باید در حد «ذقّ و وِق» از کنارشان گذشت. اینگونه سخنان نیز همردیف سخنان احمدی نژاد در رابطه با «برادران قاچاقچی» است و ادامهٔ همان سخنان «امام حسن بنفش» است که چند ماه پیش گفته بود: «ارتش هیچگونه سهم خواهی از دولت او نمیکند؛ اما بعضی ها میکنند» که اشاره ای به سپاه پاچاهارداران بود که این سخنان نیز هیچ ارزشی ندارند. آنچه که واقعیت دارد اینکه سپاه پاچاهارداران موجودیت خود را در گرو «حفظ کیان سفرهٔ غارت» میداند و پس از مرگ خامنه ای نیز در پشت سر «مجتبی خامنه ای» خواهد ایستاد.
  اما اگر فکر کنید که با تظاهرات و کشتار تظاهرکنندگان دل افراد سپاه نرم خواهد شد؛ در اشتباه هستید. این نیرو نیاز به ضربات سنگین و مداوم دارد تا نیروهایش دچار وحشت از آیندهٔ نامعلوم خود و خانواده هایشان شوند.

  پاسخحذف
 3. باید به عرض رهبر فررزانه و ارازل و اوباش اطرافشان برسانم که:
  آمریکاییها نیاز به خرید بادکنک «میرزا قاسمی» سلیمانی ندارند. کافی است که نیروهای داعش را به طرف کربلا و نجف هدایت کنند تا شماها بدون جیره و مواجب بجنگید و هزینه هایش را هم خودتان بپردازید.
  به این خبر توجه فرمایید تا گوشی دستتون بیاد:


  سرخط‌ خبرها
  یک فرمانده ارشد نیروهای مسلح ایران می‌گوید به خطر افتادن بغداد "خط قرمز است"

  چاپ

  ۱۳۹۳/۰۹/۰۹

  سرلشکر محمد باقری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز شنبه گفت شهرهای مذهبی عراق و همچنین بغداد «خط قرمز جمهوری اسلامی» ست و اگر به خطر بیفتد ایران «مستقیم وارد عمل خواهد شد».

  آقای باقری که با خبرگزاری «دفاع پرس»وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح گفت‌وگو می‌کرد در مورد واکنش ایران به آنچه «تعرض احتمالی تروریست‌ها به مرزهای کشور» خواند گفت: «ایران خطوط قرمزی دارد که اگر کسی از آن عبور کند ما به صورت مستقیم وارد عمل خواهیم شد».

  این فرمانده ارشد نیروهای مسلح همچنین گفته است که خواسته آیت‌الله خامنه‌ای برای «تسلیح کرانه باختری بزودی اجرایی می‌شود».

  آقای باقری گفت : «مطمئنا این اتفاق مهم بزودی عملیاتی خواهد شد».

  لینک:
  http://www.radiofarda.com/archive/news/20141130/143/143.html?id=26717261

  داعش اگر بتواند به شهرهای مقدستان نفوذ کند؛ این خود شماها خواهید بود که با شلیک به مواضع آنها این شهرها را ویران خواهید کرد و اگر پیش از نفوذ آنها نیز به این شهرها نمیرو بفرستید؛ بازهم قضیه زیاد فرق نمیکند؛ زمانی که پایتان را به این شهرها گذاشتید؛ دیگر در آنجا هستید و بعد از آن همه اش هزینه و کشتار و ویرانی خواهد بود و در شرایطی که «شپش در جیبهایتان ۳ قاپ بازی میکند» (مثل ایرانی که اشاره به افلاس مالی دارد)؛ این داعش است که به هدفش میرسد و نه شماها.

  پاسخحذف
 4. سكار وايلد در شاهكار بحث انكيزش؛
  تصوير dorian gray بنوعى تصوير
  طبقه اليت جامعه ى در حال ريزش را
  بنمايش ميكشد ...
  جامعه اريستوكراسى نامتجانسى كه
  روشنفكر نماها وبه اصطلاح خودى ها
  Political-cultural elit
  دماسنج جامعه مي بودند
  وراستى عجب تصوير با مسمائى از
  جامعه اي كه دارد از درون زشت و
  كريه ميشود و بظاهر زيباست.....
  رنسانسى هاى نازنين ؛
  جامعه ي اليت ما هم به اين سيندروم اخلاقى مبتلا و
  ازنوعى نارسيزم عقيدتى و مذهبى رنج
  ميبرد و هميشه در بحران فكرى و
  زيست سياسى و ملى بسر ميبرد.
  به اصطلاح روشنفكر هاى ايرانى كه
  كمتر به ايرانيت باورمند بودند؛تمايل
  بسوى ماركسيزم كه با شيعه ايسم
  هم خوانى نداشت كه ضديت داشت
  ًو شيعه ايسم رهايى بخش كه برنامه
  كاملا ضد ماركسييستى ومدرنيسم
  بود؛ نواسان داشتند
  اما زشتترين جماعت روشنفكرنما ها
  كسانى بودند كه دنبال ارباب بودند ؛
  حال ميخواست يكى در دربار باشد يا
  وابسته به امنيتى ها ويا خارجى ها.
  امروز هم داستان همان داستان هست
  يكى مليجك هاشمى ؛ ان يكى خاتمى و
  روحانى است براى همين هم ؛بحران سياسى-ملى ايران امروز هم بحران مليجك ها وخودفروشى در
  بازارمكاره رسانه ي از نوع ارزان...
  در اين حراج شخصيت ديروزى ها در
  اول صف ايستادند هم ماهرترند وهم
  اخر خط زيست مفيد اجتماعى...
  شايد جالب باشد بدانيد كه فرزندان
  برخى از همان به اصطلاح مردان
  دربار در خارج دارند نان نوكرى
  بابا جان را ميخورند و عده اى هم
  دارند با شبكه لابى ايست ها
  همبازى ميشوند.....
  ما باید سعى كنيم تصوير روحمان به
  تصوير dorian gray نرود به
  خصوص از نوع ايرانى اش...

  پاسخحذف
 5. کژدم گرامی.
  ۱-Popular Magazines در امریکا اینها هستند
  Time
  Newsweek
  new yorker
  Atlantic

  شما لطفا کمتر به اعداد بپردازید و گرنه تعداد فروش و بازدید مجله هایی که از کون خانم کیم کوردشیان عکس می گذارد با هیچ مجله چه به شکل کاغذی ان چه به شکل ان لاین بودنش قابل مقایسه نیست

  از مجله های که در بالا نام بردم سه تا مفصلا به گروهبان قاسم سلیمانی پرداخته اند...

  http://www.newyorker.com/magazine/2013/09/30/the-shadow-commander

  http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/10/irans-shadow-commander-steps-into-the-limelight/381558/

  http://www.newsweek.com/2014/12/05/nemesis-shadowy-iranian-training-shia-militias-iraq-287610.html

  مجله های معتبر دیگری مثل واشنگتن تایمز و گاردین هم در موردش نوشتن...

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. خوب؛ نوشته اند که نوشته باشند؟ در طی ۲ سال حتی اگه ۵۰ مقاله هم نوشته باشند هیچ چیزی را ثابت نمیکنه که این آدم ضد آخوند است.
   اما این نوشتهٔ آخر و هم پیوندی آن با تبلیغات فروش گروهبان «میرزا قاسمی» سلیمانی و نامهٔ مخفیانهٔ اوباما به رهبر فرزانه و موضوع نامه و سپس نشر مقالهٔ اخیر؛ در واقع نوعی هماهنگی برای فروش پیاده نظام به پنتاگون را تایید میکند. این گروهبان مطمئن باشید که نه ضد آخوند است و نه چیز دیگری که برخی ها برای خودشون رویا بافی میکنند. شما خواهید دید که وقتی مجتبی خامنه لی را مطرح نمودند؛ همین گروهبان ممیرزا قاسمی» دهان باز خواهد کرد و بیعت خودش را علنی خواهد نمود. و یکی از جنبه های تبلیغات برای باد کردن این بادکنک این است که در زمان جانشینی مجتبی خامنه لی از او استفادهٔ تبلیغاتی کنند.

   حذف
 6. روسیه در انتظار نهایی شدن معامله پایاپای کالا در برابر نفت با ایران
  ایران و روسیه در حال مذاکره برای نهایی کردن معامله نفت در برابر کالاهای مصرفی‌اند؛ معامله‌ای که از یک سو به ایران کمک می‌کند تا در شرایط تحریم نفت بیشتری بفروشد و از سوی دیگر باعث تقویت اقتصاد روسیه می‌شود

  ..............................................................................

  چه اخبار زیبایی...
  کسانی که گوش فلک را پر کردند ما میخواهیم روی پای خود بایستیم نه اجنبی...البته منظورشان غرب بود...و عرضه ساخت یک برند جهانی ندارند برای رفاه بشر بجز وسیله کشتن....رفتند زیر نظر ارباب واقعیشان....
  برادر خاندگی روسها با ایران برای چیست؟ برای اینکه اگر با سیاست مشت اهنین با ایرانیها برخورد کنید تمجید هم میکنند اگر مدارا کنی..میگویند بیعرضه بود
  روسها گربه را لب حجله کشتند در جنگهای روس با قاجار...دو شکست دادند ایران بعد هم هر وقت خواستند یکی از اخوندها را تبریز اعدام کردند....مجلس شورا به توپ بستند..کاروانهای جو گندم را در زمان قحطی مصادره یا اتش می زدند به تهران نرسد ..
  منتها انگلیسها با کلاستر شرافتمندانه تر برخورد کردند گندم می خریدند پولش هم میدادند بر عکس روسها...کسی را هم نمی کشتند...
  ولی اگر کنسول یا سفیر انگلیس شبیه وزیر مختار روس که می زدند در گوش صدر اعظم ایرن یکبار چنین میکرد الان همه میگفتند زنده باد دموکراسی..و ملکه
  منتها کلاس غربیها چنین نبود وقتی روسها تا نیمه کشور می امدند از ترس مردم زن دختر را پستو خانه قایم میکردند ولی زمان انگلیسها احدی نگاه به زنهای ایران نمیکرد
  در مورد عربها نیز چنین بود ابتدا نامه محمد را پاره کردند بعد محمد گفت سلطنتشان پاره شد....بعد که عمر بن خطاب ایران را شخم زد...اینها شدند کاسه داغتر از اش و مسلمانتر از اعراب...چرا؟ چون با سیاست مشت اهنین اعراب برانها حکومت کردند ....طوریکه یکی از شعرای اینها قرن اول میگوید خدا یا چرا عادل نیستی و مرا عرب و از قوم پیامبر نیافریدی....

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   البته ناگفته نماند که روسها خودشان را آمادهٔ نفت بشکه ای ۶۰ دلار کرده اند؛ حال در این شرایط اگر نفت حکومت باشکوه و خاک بر سر شیعیان صفوی را ۴۰ دلار بخرند؛ باید کلاه و عمامه هایشان را به هوا انداخته و نمازهای طولانی شکر بخوانند. در آینده نیز اگر تقّی به توقی بخورد همان مسئلهٔ بستن شیرهای گاز به روی اروپا پیش خواهد آمد و میتوانند ایرانیان باهوش و آریایی نژادان صفوی مسلک را در تنگنای غذایی قرار دهند.

   در هر حال توده ایها خوشحالند که بالاخره ارباب بازگشت.

   حذف
 7. ارزش واحد پول روسیه با ثبت رکوردی تازه به کمترین میزان خود رسید  همزمان با کاهش قیمت نفت، ارزش روبل، واحد پول روسیه در مقابل دلار آمریکا با ثبت رکوردی تازه به کمترین میزان از زمان تشکیلش رسید.

  صبح روز دوشنبه همزمان با بازگشایی بازارهای مالی در اروپا هر دلار آمریکا در حدود ۵۲ روبل روسیه مبادله شد که نشان دهنده ۳ درصد کاهش ارزش واحد پول روسیه نسبت به روز جمعه است.

  واحد پول روسیه طی یک سال گذشته همزان با افزایش تحریم کشورهای غربی نزدیک به ۴۲ درصد از ارزشش را از دست داده است. در هفته‌های اخیر همزمان با کاهش قیمت جهانی نفت روند کاهش ارزش پول روسیه شدت گرفته است.

  ..............................................

  جالبه اقتصاد روسیه کثیف در حال افول وحشتناکی هست بعد می خواد این کثافتهارو رو با قرارداد نفت در برابر کالا از لجنزار نجات بده به قول معروف کوری شود عصاکش کوری دیگر

  پاسخحذف