۱۳۹۳ آذر ۲, یکشنبه

سخنی با خوانندگان گرامی

مطالبی که در این وبلاگ منتشر میشوند؛ در طبقه بندی کلّی به سه دسته تقسیم میشوند:

۱- مطالبی که به متن اصلی مبارزه میپردازند که تعیین اهداف؛ طراحی استراتژی؛ نقد و بررسی شیوه های مبارزاتی؛ آموزشهای عملی و حتی گاهی برخی خبرها که زنگ ورود یک پارامتر به متن اصلی را به صدا در می آورند. لذا اینگونه مطالب دراین طبقه بندی قرار میگیرند.
برای روشن شدن مسئله به دو مورد اشاره میکنم:

الف: بحران رهبری و مرگ خامنه ای.

زمانی که این مسئله را مطرح نمودم؛ با دو نظر مواجه شد:

۱- ای بابا.... این بره یک سگ دیگه میاد. (احمقانه ترین برخورد انفعالی عامیانهٔ دهاتی واری)
۲- باید خودمان را برای شرایط جدید بعد از مرگ خامنه ای آماده کنیم. (نظر احمقانهٔ شبه سیاسی که همیشه به دنبال بازیها میدود و هرگز «بازی ساز» نیست)

تنها تعداد اندکی؛ انهم بعد از اینکه زمزمه هایی در رابطه با مرگ خامنه ای شدت گرفت؛ به شیوهٔ «شبه سیاسی» در جهت «پیش بینی» و یا گزارش شرایط موجود پرداختند.

من هیچکس را ندیدم که بگوید: ما باید در «بحران رهبری و مرگ احتمالی خامنه ای تاثیر بگذاریم و صحنه را عوض کنیم». اگر این دیدگاه مطرح میشد؛ اکنون راههای چارهٔ متعددی برای تاثیر گذاری پیدا شده بودند.
از نظر من یکی از مسائل بسیار مهمی که «پیشگامان کاویانی» باید روی آن کار کنند همین مسئله است.
به عنوان مثال؛ اگر مجتبی خامنه ای و یا اکبر بهرمانی (لحیمکار) و مصباح یزدی و چند تن از سران مؤثر سپاه پاچاهارداران حذف شوند؛ چه اتفاقهایی خواهد افتاد؟ یا حذف شدن ترکیب خاصی از این عناصر چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت؟ مانند ترکیب(۱ و ۲)؛ (۱ و ۳) « (۱و ۲ و ۳) و ......
این نوع برخورد یعنی: «وارد شدن به متن» و «تاثیر گذاری». وگرنه هر ننه قمری میتواند بنشیند و مزخرفاتی سرهم بندی کند و در BBC یا وبسایتهای متعدد فارسی زبان برایش منتشر کنند و ذهن مردم را کار بگیرند تا بدینوسیله مردم را از متن اصلی خارج نموده و به «ریزه خواران اخبار و تحلیلهای عمه بلقیسی» تبدیل کنند.
من میدانم که تنها جریانی که پتانسیل وارد شدن به متن و تأثیرگذاری را دارد؛ «پیشگامان کاویانی» هستند.

ب: خبر خیلی ساده بود: «حمله به مشروب فروشیها» ؛ اما.....

درست ۳ سال پیش بود که این نوشته را منتشر کردم (اینجا). برای خیلی ها یک خبر ساده و حاشیه ای بود؛ اما برای من نشان از پدیده ای داشت که میخواهد به «متن» تبدیل شود. در کنار آن دم خروس سپاه پاچاهارداران نیز مشخص بود (اینجا) و از شیوهٔ خبر رسانی آنها کاملاً مشخص بود که «شیعیان صفوی» هم عده ای اوباس «سلفی» در جیبشان دارند. اکنون آن خبر ساده نه تنها به متن اصلی در عراق و «کردستان عراق» تبدیل شده است؛ بلکه به یک معضل بین المللی نیز مبدل گشته است.
این نوشته ۳ سال بود که در گوشه ای خاک میخورد و هم اکنون نیز خاک میخورد.

۲- مطالبی که در ظاهراً در حاشیه هستند؛ اما تاثیرات شدیدی بر متن اصلی میگذارند. مانند مطالبی که در رابطه با تحریمها؛  هلال شیعی؛ نقش کشورهای بیگانه چه در سطح منطقه و چه فرامنطقه ای منتشر میکنم.
شاید پرسیده شود که مثلاً مسئلهٔ هلال شیعی و یا عراق و سوریه و لبنان چه ربطی به مبارزات ما دارد؟
ساده ترین پاسخ که میتواند بسیار ساده نیز فهمیده شود این است:

اگر رژیم اسلامی حاکم در حال اجیر کردن مزدورانی از بسیاری کشورها و آموزش دادن آنها برای جنگیدن در سوریه و عراق است؛ همین نیروها فردا در درون میهن برای حفظ کیان رژیم انگلهای تازی پرست؛ با مردم ایران خواهند جنگند. شاید هنوز چشمهای کوری هم مانده اند که نمیبینند که چه تعداد عراقی در بالای هرم قدرت انگلهای حاکم بر ایران وجود دارند؟

بقیهٔ مسائل را باید خودتان به دنبالش باشید و برای رویارویی با آنها از هم اکنون آماده باشید.

۳- مطالبی کاملاً حاشیه ای که برخی از آنها برای روشنگری و برخی از آنها تنها به این جهت منتشر میشوند که «پیش آگاهی» داده باشند. برخی نیز برای «نیش زدن» عدهٔ خاصی است تا زیاد شلتاق نکنند و یا مشتریهایشان بدانند که «غایب از نظر» نیستند. ولی میدانیم که «جفتک پرانیهای آنها» در حد طویله خواهد ماند (مانند همین ماجرای زهرا خانم).

در پایان به اطلاع خوانندگان میرسانم که صفحهٔ «هنر جنگیدن»  گشوده شده و صفحهٔ «سازماندهی برای جنبش سرخ» نیز گشوده خواهد شد و لینک مطالب منتشر شده برای آرشیوبندی در آنها موجود خواهند بود.
میدانم که اینگونه مطالب خوانندگان اندکی دارند.

پاینده و سرفراز و پیروز باشید

کژدم


۱ نظر:

  1. بی صبرانه منتظریم کژدم گرامی- اکبر

    پاسخحذف