۱۳۹۳ دی ۱۲, جمعه

آموزش سیم کشی (بخش نخست)

خوانندگان گرامی
نخستین بخش از «آموزشهای سیم کشی» که توسط یاران «پیشگامان کاویانی برای فراخوان انجمن پادشاهی ایران - انجمن انگره مینو» فرستاده شده است را منتشر میکنم. باشد که مورد استفادهٔ  انجمنهای کاویانی درون میهن و سایر مبارزان راه آزادسازی ایران از دست حاکمیت انگلی اسلامی برای برقراری حاکمیت دمدکراتیک فدرال قرار گیرد.
کژدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کاویانیها؛ مبارزان؛ هم سنگران


با درود به همهٔ کاوی ها و مبارزان راه آزادی.
در این سلسله نوشتارها تلاش ما بر این است نیروهای مبارز را با مبانی «سیم کشی» آشنا سازیم . در بخش نخست تلاشمان بر این است که با اصول کار برخی ابزارها و مفاهیم آشنا شده و سپس با طرح چند مدار ابتدایی آشنا میشویم.
اصل دیگری که  در این نوشتارها از آن پیروی شده است؛ رعایت سادگی (از نظر ابزارها) و ارزان قیمت بودن مدارهاست؛ تا با کمترین بودجه بتوان مدارهایی کار آمد و پیچیده طراحی نمود. از این روی بیشتر توجه ما صرف بالا بردن توانایی یاران در ساختن ابزارهایی بسیار حساس است که با کمترین هزینه ها قابل ساختن باشد تا از هدر رفتن توانایی مالی انجمنها در راه مبارزه جلوگیری به عمل آید.

نخست باید به دو اصل طلایی در «اصول سیمکشی» اشاره کنیم که میگوید:
اولین اشتباه آخرین اشتباه شما خواهد بود.
این اصل از این نظر بسیار مهم است که «سیمکش» هر لحظه در معرض «برق گرفتگی» قرار دارد و اگر تمامی قسمتهای مدار چندین بار و به دقت مورد بازبینی و امتحان قرار نگیرد؛ نباید «لامپ نهایی» را به مدار متصل نمود. در واقع «لامپ نهایی» زمانی به مدار وصل میشود که مدار الکتریکی و یا الکترونیکی میخواهد «عملیاتی» شود. این اصل؛ اصل مرگ و زندگیست.
اصل طلایی دوّم میگوید:

اگر مداری طراحی کنی که از کار بیفتد و یا از کار انداخته شود؛ هرگز آنرا طراحی مکن.

اصول مهم دیگر که از نظر طراحی و مهندسی «مدارهای سیمکشی» اهمیت دارند؛ عبارتند از:

۱- اندازه های هندسی مدار (طول - عرض - عمق) باید بر اساس محصول نهایی طراحی شوند.
۲- از سیمکشی بوسیلهٔ «سیم های کوتاه» پرهیز کنید. زیرا با استفاده از سیمهای بلند و سیمهای گمراه کننده؛ میتوانید کسانی را که میخواهند مدار را از کار بیندازند؛ به بازی موش و گربه بکشانید.
۳- سیمها نباید از «کدهای رنگی استاندارد» تبعیت کنند. بلکه همهٔ سیمها توسط «سیم کش» به صورت اختصاصی کد کزاری شده و پس از پایان آزمایشهای پیش از عملیاتی کردن مدار؛ از طراحی بر روی کاغذ تبعیت نموده و پس از رسیدن به شرایط «عملیاتی شدن»؛ کدهای نوشته شده بر روی سیم ها پاک شوند.
۴- هر مداری باید بر روی یک صفحهٔ پلاستیکی و یا فیبر عایق که توانایی تثبیت مدار در وضعیت مستحکم را داشته باشد؛ اجراء میشود. میتوان از هر دو روی صفحه برای کارگزاری عناصر لازم استفاده نمود. از این روی بسته به پیچیدگی مدار و اینکه در دو سوی صفحهٔ عایق چه عناصری باید بکار روند؛ حجم نهایی محصول باید محاسبه شود.

عناصر و مفاهیم:

۱- کلید. کلید نام وسیله ای است که مدار را «باز = خنثی = خاموش» و یا «بسته = فعال = روشن» مینماید.
۲- لامپ. لامپ نهایی ترین هدف یک مدار است که باید روشن و یا خاموش شود. در مدارهای پیچیده لامپ میتواند برای باز و یا بسته نمودن مداری دیگر بکار رود. بنا بر این هر «لامپ» میتواند نقش «کلید» را هم بازی کند.
«لامپ نهایی» برآیند همهٔ مدارهاست. بدین معنی که تمامی مدارهایی که در مسیر و یا به عنوان «همکار»  مدار اصلی قرار میگیرند؛ «مدارهای فرعی» هستند که میتوانند نقش «گروهبان» و یا «سرباز» را بازی کنند.
«لامپ نهایی» همان مراسم «چهارشنبه سوری» و «جشنهای سده» هستند.
۳- باطری. باطری منبع انرژی است که یک مدار را تغذیه میکند. باطری میتواند کلیدها را خاموش و یا روشن نماید.
در مدارهای پیچیده باید از منابع گوناگون تغذیه (باطریها) استفاده نمود. امّا بهتر است که به صورت داشتن جایگاههای جداگانه در طراحی مدار قرار نگیرند و در یک جا جمع شوند که محل خروج سیمهای عملیاتی و سیمهای انحرافی باشند؛ تا «هکرهای خنثی کننده» نتوانند به سادگی سیستم سیم کشی شده را از کار بیندازند. به یاد بسپارید که هرچه مدار پیچیده تر و گمراه کننده تر باشد؛ زمان بر علیه «هکر ها» کار خواهد کرد.

سیم های الکتریکی:

همهٔ سیم های اکتریکی دارای غلاف عایق هستند. این سیمها در قطرهای گوناگون و با کدهای رنگی (سیه - سفید - زرد و سبز - قرمز - آبی ). این سیم ها در دو نوع  «سیمهای افشان» و «سیمهای یکپارچه» و مجموعهٔ آنها به صورت «کابل» عرضه میشوند.
هر سه نوع این سیمها میتوانند بنا به ضرورت مورد استفاده قرار گیرند. سیمهایی که به صورت یکپارچه هستند (یک مفتول مسی داخل غلاف عایق) به راحتی خم شده و سازمان پذیر هستند. امه سیمهای افشان؛ سازمان پذیر نیستند. لذا بسته به ضرورت طرح؛ میتوان از هر سه نوع «مفتولی»؛ «افشان» و «کابل» بر اساس «تشخیص و هنر» سیم کش استفاده نمود.
سیمهای «افشان» و «کابلها» به خاطر سازمان ناپذیر بودن؛ میتوانند در قسمتهایی که به «انحراف هکرها» نیاز داریم؛ بیشتر مورد استفاده هستند.

آهنربای قوی:

برای قطبی کردن وسایلی مانند سوزن؛ سنجاق سر؛ سنجاق پرونده که از جنس آهن هستند و استفاده از آنها به عنوان کلیدهای سادهٔ مغناطیسی؛ به آهنربای قوی نیازمندیم. در صورت عدم دسترسی میتوان از یک مدار الکتریکی ساده برای قطبی کردن آن وسایل استفاده نمود.

لامپ ها:

در مدارهای الکتریکی از لامپ ها به وفور استفاده میشود. نوع لامپ قابل استفاده را «مقاومت المنت» لامپ و قدرت سوزانندگی آن تعیین میکند. (در بخشهای بعدی به این مسئله خواهیم پرداخت).


تصویر A1


کدهای تصاویر را به دقت به خاطر بسپارید. کد این تصویر A1 است. زیرا در مراحل  و نوشتارهای بعدی به این کدها اشاره خواهد شد.
این یک مدار بسیار ساده است؛ امّا با اندکی تغییرات میتواند به  اشکال گوناگون «نور افشانی» کند.
لامپ میتواند یک رادیو و یا تلویزیون و یا موتور ماشین و یا یک تلهٔ انفجاری و یا یک نارنجک باشد. این مدار با اینکه بسیار ساده است؛ امّا «مادر» همهٔ مدارهاست.

تصویر A2

مدار  A2 همان مدار A1 با اندکی تغییرات است که میتواند آن مدار ساده را بسیار پیچیده تر سازد. در هر نقطه ای که این مدار قطع شده است؛ میتوان مدارهای ساده و یا پیچیدهٔ دیگری را بکار برد تا قسمتهای قطع شده را وصل کنند. (قسمتهای قطع شده با علامت کلید مشخص شده اند که قابلیت بسته شدن را دارند.)
هر مداری که این قسمتهای قطع شده را ببندد نقش «کلید» را بازی میکند.

تصویر A3


در این تصویر یک کلید مغناطیسی سادهٔ دست ساز را میبینید. این مدار میتواند یک میخ را به یک آهنربا تبدیل کند. این میخ میتواند به عنوان یک «کلید آهنربایی» مورد استفاده قرار گیرد.

نکتهٔ بسیار مهم: سیم کش باید «قطبهای میخ آهنربا شده» را کاملاً در نظر داشته باشد. اگر قطبها به صورت اشتباهی استفاده شوند؛ میتوانند فاجعه ببار آورند. قطبی که باید نقش «کششی» داشته باشد؛ باید در جایی که به «کشش» نیاز داریم بکار رود و قطبی که باید «دفع» کند نیز باید به همان ترتیب در جای مناسب خود مورد استفاده قرار گیرد. از این روی بهتر است که دو انتهای میخ و یا سنجاق آهنربا شده را مورد آزمایش قرار داد.

تصویر A4

تصویر A4 یک مدار کاربردی را نشان میدهد. اگر «سر خارجی پین» به یک تار سیم ترمز و یا سیم نازک ماهیگیری بلند وصل شود و به دو طرف کوچه نصب گردد؛ میتواند به عنوان یک «تلهٔ روشنایی بهشت» بکار رود.
البته این مدار با اندک تغییراتی میتواند کاربردهای دیگری نیز داشته باشد که در آینده و در بخشهای بعدی به آنها خواهیم پرداخت.

پیش به سوی تشکیل اتحادیهٔ میهنی
پیش به سوی فراخوان انجمن پادشاهی ایران

پیشگامان کاویانی برای فراخوان انجمن پادشاهی ایران (انجمن انگره مینو)

۱۳ نظر:

 1. ناشناس گرامی

  لینک خبری که در رابطه با «حکومت نظامی در گلپایگان» فرستاده اید. نشان میدهد که این وبسایت مشکل امنیتی دارد و احتمالاً این وبسایت یک تلهٔ امنیتی است. لذا لینکی را که فرستاده اید را در اینجا منتشر میکنم. ولی از خوانندگان میخواهم که تنها از طریق Tor Browser لینک زیرین را جستجو کنند و از موتورهای جستجوگر معمولی استفاده نکنند و از گذاشتن نظر در قسمت کامنتها به شدت پرهیز نمایند:

  نام وبسایت ظاهراً «ایران خبر» است:


  khabareg.com/index.php/iran-news/other-news/item/912-martial-law-after-the-death-of-the-iranian-revolutionary-guards-golpayegan

  بازهم تکرار میکنم که تنها از طریق Tor Browser به این سایت مراجعه کنید. بسیاری مواقع لینک اینگونه وبسایتها برای افراد گوناگون فرستاده میشود که ظاهراً واقعی هستند. اما در واقع جایی ثبت نشده اند و برای Fishing از آنها استفاده میشود. در صورت دیدن چنین مواردی در ایمیلهایتان. لینک را کپی کرده و در Tor Browser جستجو کنید و از گذاشتن هرگونه نظر و یا پیوستن به فوروم ها (که همگی قلابی و برای بدست آوردن پسوردهای شما هستند) به شدت پرهیز کنید.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. وبسایتهای دیگری که احتمالاً بسیاری از خوانندگان به آنها مراجعه میکنند؛ دارای مشکل امنیتی هستند لذا توصیه میشود که برای مراجعه به تمامی وبسایتهای رسمی و غیر رسمی خبری تحلیلی وابسته به رژیم نیز از Tor Browser استفاده کنید. وبسایتهایی از قبیل «دیپلماسی ایرانی» و «تابناک» و «عصر ایران» .... برای نمونه تست شده اند و دارای مشکل امنیتی و ابزار Fishing هستند.

   حذف
 2. با سپاس از انجمن انگره مینو بخاطر خودآموزی که شروع به تهیه آن کرده‌اید. و تشکر به خاطر این که بازبانی ساده بحث را آغاز نموده‌اید. ولی بخشی از A4 برای من نامفهوم است که اگر امکان دارد توضیح دهید.
  1-کاربرد و جنس پین چیست؟
  2- میخ که در نقشه قرار دارد آیا همان میخ سیم پیچ شده است؟ و دلیل اره کردن عمودی آن چیست؟
  آیا این بخش بعنوان کلید باید دستی فعال شود یا مغناطیسی است و آیا بخش متحرک پین است یا ورق مسی(رنگ سبز).اگر امکان دارد این بخش از مدار را بیشتر توضیح دهید. شاید بخاطر عدم تجربه درک سیستم کار این بخش برای من نامفهوم است.
  آریو

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. آریو گرامی
   تماس من با یاران «انگره مینو» هر ۱۲ ساعت یکبار است. نظر شما را منتقل نمودم. در ۲۴ ساعت آینده توضیح کامل را دریافت خواهید نمود.

   حذف
  2. با سپاس از شما کژدم گرامی، البته با دقت بیشتر متوجه نقشه شدم ولی شاید توضیح بیشتر مفید باشد. با تشکر دوباره.
   آریو

   حذف
  3. آریو گرامی

   پین مدار را باز نکهداشته است و در صورت کشیده شدن مدار بسته میشود.
   میخ اره شده در این مدار نقش نگهدارندهٔ «مرق فنری فلزی» را بازی میکند. اما میخ سیم پیچی شده در تصویر A3 یک مدار برای تولید انرژی الکترومغناطیسی میباشد.

   حذف
  4. با تشکر از توضیحاتتان. بهرحال باعث می شود که نقطۀ مبهمی در آموزش باقی نماند.
   آریو

   حذف
 3. دوست عزیز خسته نباشید این سیم کشیها برای انجام چه کاریست میشود دقیقتر بگویید تا بهتر متوجه بشویم سپاس از شما رامین

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. رامین گرامی
   چون نرخ بیکاری بالاست. در اینجا دوره آموزشی راه انداخته ایم تا شاید جوانان کار پیدا کنند. در آینده دوره های آموزشی لوله کشی و رانندگی هم خواهیم داشت.

   حذف
 4. کژدم جان مرسی از جواب توام با طنزت اما از شوخی گذشته واقعا این سوال را از روی صداقت وبدون طعنه وکنایه پرسیدم ومیخواستم بدانم که درنهایت یادگیری وانجام این کار چه مشکلی را از مبارزه امان حل میکند ودر راستای کدام مسیر مبارزاتیست آیا فقط حرف هست و تایپ یا .....؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی

   اینکه در حد حرف بماند و یا عملیاتی شود؛ بستگی به مبارزان دارد. این آموزشها بخشی از دانش مبارزاتی هستند.
   این سیم کشیها جنبهٔ نظامی دارند و طبعاً بر علیه ستون فقرات نظامی ؛ امنیتی و اقتصادی رژیم بکار خواهند رفت.

   حذف
 5. خوانندگان گرامی
  اگر میخواهید پیامی خصوصی از طریق بخش نظرات بفرستید؛ لطفاً در انتهای پیام؛ حتماً ذکر کنید که «منتشر نشود». زیرا پیامهایی که از طریق بخش نظرات فرستاده میشوند قابل سانسور کردن و یا تغییر دادن نیستند. اگر هم من بخواهم به آن پیام پاسخ دهم باید از طریق بخش نظرات باشد و در واقع این بخش (نظرات) در اختیار گوگل است و رابطهٔ مستقیم پیام دهنده و پاسخ دهنده کاملاً قطع است و دسترسی به همدیگر ندارند. این امر تا حدودی امنیت پیام دهنده و وبلاگ را تأمین میکند. لذا اگر میخواهید پیامی بفرستید که من بتوانم خارج از محیط وبلاگ به شما پاسخ دهم و یا مطلبی دارید که لازم نیست منتشر شود و اگر قرار است که منتشر شود؛ بتوان در آن پیام دخل و تصرف نمود تا رد پاها از نظر امنیتی پاک شوند بهتر است از شیوه ای که ذکر میشود استفاده نمایید:

  ۱- در محیط Tor Browser یک حساب کاربری در گوگل باز کنید.
  ۲- پیغامهایتان را از آن طریق ایمیل کنید.
  ۳- به آن اکانت؛ هرگز از طریق موتورهای جستجوگر معمولی وارد نشوید.
  ۴- Tor Browser هیچ چیز را ثبت نمیکند و History ندارد.

  هرگز از internet Explorer به عنوان موتور جستجوگر و یا باز کردن حسابهای کاربری استفاده نکنید.

  پاسخحذف
 6. دوست گرامی
  پیغام شما دریافت شد. اگر احساس امنیت نمیکنید؛ تماس نگیرید و به قول خودتان بگذارید موضوع منتفی باشد.
  بدرود

  پاسخحذف