۱۳۹۱ تیر ۱۲, دوشنبه

سخنان بی پرده: هنر جنگیدن (بخش سوم)

 در سال ۸۸ تعدادی فایلهای صوتی از جلسات آموزشی فرماندهان نیروهای انتظامی توسط یکی از مأمورین وزارت اطلاعات؛... به بیرون درز کرد. لازم دیدم که این فایلهای صوتی آموزشی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهم. در این گفتگو نخست تفسیر مهمترین اخبار را به سمع یاران و مبارزان راه آزادی میرسانم و سپس به تحلیل کاربردی بخشی از فایلهای آموزشی وزارت اطلاعات در رابطه با سرکوب جنبش سال ۸۸ خواهم پرداخت.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر