۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۷, جمعه

رهنمودهای انتخاباتی الاغ فرزانه

باور کنید که مسائل کلان این حکومت را روسها اداره میکنند و تنها ادارهٔ مسائل خرد و ریز از قبیل شهرداری و استانداری و انتخابات را به عهدهٔ ارازل حزب اللهی تحت امر خود واگذارده اند و گرنه با چنین الاغ فرزانه ای نمیتوان حتی ۲ روز بر تخت حکومت نشست. نخستین کسی که پای روسها را به دستگاههای حکومتی و بویژه به ارگانهای نظامی و امنیتی و اطلاعاتی و طراحی استراتژیهای کلان حکومت باز کرد؛ سردار سازندگی رفسنجانی بود؛ کسی که با گام نهادن «نعل به نعل» در مسیری که روسها طراحی کرده بودند؛ در میان نفهمیدگان شبه سیاسی و عوام الناس به «سیاستمدار» معروف شد اما سعید امامی بسیاری از اسرار را با خود به گور ننگینش برد. رژیم ننگین شیعی مسلک در طول این ۳۴ سال نه تنها هرگز به روسها حمله نکرده و از حد شعار دروغین نه شرقی-نه غربی اوایل انقلاب در رابطه با روسها فراتر نرفته؛ بلکه تمامی دار و ندار اطلاعاتی و تسلیحاتی و امنیتی و پشتیبانیهای دیپلماتیک خود را مدیون دشمنان سوگندخوردهٔ روسی  ایران و ایرانیان بوده  و این امر در تمامی دوره های حاکمیت خمینی و ارازل اصلااح طلب کنونی و رفسنجانی و حکومت مطلقهٔ ۲۰ سالهٔ خامنه ای یکسان بوده است.
الآغ فرزانهٔ حاکمیت با به کرسی نشاندن شعار «فتنهٔ ۸۸» کار را به جایی رسانیده است که اکنون اوباشانی که نامزد انتخاباتی شده اند؛ هیچ شعاری برای بهبودی اقتصاد مردم ندارند و مسابقهٔ ماراتون «کشتار و تجاوز سال ۸۸» به راه انداخته اند و محمد «بقر» قالیباف همچون امام سلف «بقر» خود؛ (محمد باقر؛ امام شیعیان را به خاطر چاقی مفرط و پرخوری افراطی اش «بقر» میخواندند) به کشتار و چماقداری و سرکوب مردم افتخار میکند و به آنچه که رژیم کثیف شیعی در سال ۸۲ و ۸۸ انجام داده است و سعی در انکار آن در سطح جهانی دارد اعتراف میکند. محمد بقر قالیباف عزیز دردانهٔ کنونی الاغ فرزانه است و سعی دارد پاهای خود را بر جای «نعلهای» الاغ فرزانه بگذارد و چنان شجاع شده است که به سرکوب مردم اعتراف میکند. براستی شنوندگان این کثافات معده چه کسانی هستند؟ محمد «بقر» قالیباف خود را «متخصص مسائل امنیتی» نیز میداند ولی ذهن عقب ماندهٔ او در این ۳۴ سال هنوز آموزه های امنیتی روسها را درک نکرده است و بدون آنکه بازجویی شود؛ به جرمهای ضد ایرانی الاغ فرزانه و خودش اعتراف میکند. در این بلبشویی که شایسته است نام آنرا «گاو تو الاغ» بگذاریم؛ کثافتهای سبز مذهبی (اصلاح طلبان) نیز سُمّ هایشان را در یک پوست گردو کرده اند که الّا و بلّا رفسنجانی جلاد را میخواهند تا رژیم را از زیر تیغ سرنگونی بیرون آورند. رهنمودهای الاغ فرزانه وزن فکری حزب اللهی ها را نشان میدهد. کسی که به دنبال محمد «بقر» قالیباف (متخصص مسائل امنیتی) افتاده باشد پست تر از «بقر» است.

کژدم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر