۱۳۹۳ مهر ۱۲, شنبه

همانگونه که گفته بودم ترکهای عثمانی نیز به ائتلاف پیوستند.... امّا...

حکومت ننگین صفوی حاکم بر ایران؛ همیشه به دنبال اثبات رویاهای احمقانهٔ خود است و در این راه همهٔ تار و پود ایران را باخته است؛ اما هنوز در رویای یک قمار دیگر است. قماری که بتواند مسیر را عوض کند.
در زبان آذری مثلی است که میگوید: یئمئینن دویمادین.... یالاماغینان دویا جاقسان؟
که ترجمهٔ فارسی آن این است:
با خوردن سیر نشدی... آیا فکر میکنی که با لیسیدن سیر خواهی شد؟
من زمانی که به «مثل ها» نگاه میکنم؛ آنها را  مانند «احمد شامبولی» نه به عنوان «ادبیات کوچه»؛ بلکه عصارهٔ نگرش پراگماتیک و عملگرایی هوشمندانه میدانم و از اینکه «گمنامان» تاریخ (شمن ها)؛ چنین گفته هایی را که استخوانبندی «اندیشهٔ عملگرا» است را به مردم هدیه کرده اند؛ به وجد می آیم؛ گفته هایی (مثلهایی) که به یک و یا چند قوم و قبیله تعلق ندارند و جهان شمول (یونیورسال) هستند. هم در زندگی شخصی و هم در زندگی اجتماعی و سیاسی و نظامی و اقتصادی میتوان این مثلها را چراغ راهنمای مسیر قرار داد.
ترکهای عثمانی «رقاصان بی هنر» هستند و در طی چند سال گذشته نشان داده اند که چگونه مسیر حرکتشان را تغییر داده اند.... روزی دوست اسرائیل و روزی دیگر «ماوی مرمره» و سپس سخنرانی اخوان المسلمینی در مصر و در کنار آن  مسیر گسیل «سلفی جهادیهای بین المللی» به سوریه و باز هم همزمان مرکز «پولشویی» رژیم حقّهٔ «جعفری-صفوی» حاکم بر ایرانند. ترکهای عثمانی استراتژی منسجم خاصی ندارند و حرکاتشان بر اساس «طبیعت ثانوی» که بر اساس فرهنگشان بنا شده است عمل میکنند. حدود یک سال و هشت ماه در ترکیه زندگی کرده ام (به بهانهٔ مسافرت ولی در عمل آشنایی با کردستان ترکیه). نتیجهٔ این سفر دو دستاورد مهم برای من بودند که شاید برای هیچکس ارزشی نداشته باشند:
۱- ترکهای عثمانی از کودکی «راهزن» و «ریزه خوار» تربیت میشوند. نه از «گدایی» و نه از «کلاه برداری» و نه از «دروغ» و نه از هیچ رفتار متعلق به قبایل «راهزنان کوچنده» ابایی ندارند. بلند پروازیهایشان دروغین و در حد «پان ترکیسم بی محتوی» (مانند تشیع) خلاصه میشود و در کویر «لاشه خوری» به کویر میپیوندد. اگر کسانی یافت میشوند (اصلاح طلبان مخبّط شیعه مسلک) که ترکیه را مثالی برای «اسلام موفق» می انگارند؛ باید بدانند که آنچه که در ترکیه میبینند؛ نه نتیجهٔ «تلاشی انسانی» برای بهروزی (مانند کشورهای پیشرفته) بلکه چیزی شبیه به داستان کشورها و امیرنشینهای حوزهٔ خلیج فارس است. عده ای «نفت» دارند و ترکهای عثمانی «زمینهای حاصلخیز و آب» دارند و این تمامی داستان است و هیچ نبوغی در کار نیست. در عرصهٔ فعالیتهای سیاسی که یکی از خلاق ترین عرصه های فکری است؛ باید گفت که ترکهای عثمانی ۵۰۰ سال است که تمامی تلاششان برای پیوستن به اروپا مانند خر در گل مانده است (خر به مفهوم واقعی کلمه) و هنوز در نیافته اند که راهزنان را به کاخ راه نمیدهند و نخواهند داد.
هرچند که شاید بگویند: ایرانیان نیز دست کمی از ترکهای عثمانی ندارند؛ اما باید بدانیم که آنچه که نکات مشترک فرهنگی ایرانیان کنونی با عربها و ترکهای عثمانی است؛ محصول ثانوی فرهنگ «راهزنان مدینه به رهبری محمّد» است که از طریق نوادگان دختری و «انگل های باج و خراج خور» او که «ائمهٔ اطهار» نامیده میشوند به ایرانیان سرایت کرده و ماندگار شده است.
۲- در آن زمان من کردهای ترکیه را «تشنهٔ بازشناسی هویت خویش» یافتم و زمانی که در بارهٔ تاریخ ایران باستان و قوم ماد و زرتشت و هوخشتره و فروهرتیش و کوروش و داریوش سخن میگفتم؛ چشمهایشان پر از اشک میشد؛ که نه یک بار.... بلکه دهها بار.... و شاید هنوز نوارهای ضبط شده از سخنان من در میان کردهای ترکیه باقی مانده باشد و اگر نمانده باشد؛ آن ساعتها و لحظه ها در ذهن فلک زدهٔ آریایی من همچنان زنده هستند و آن سخن تکراری  «تشنگان هویت» که «بگذار ضبط صوت بیاورم» همچنان در در گوشم میپیچد و مانند کسی که از به یاد آوردن خاطرات کودکانش لذت میبرد؛ غرق در لذّت میشوم و نیازی به خلسه و الکل و مواد مخدر ندارم و این خاطرات تمامی لذّتهای کنونی زندگی کنونی من هستند و دردهایم را میشویند.
و از اینکه برخی «نو رسیدگان» که نوعی «پان کردیسم» تافتهٔ جدا بافته از سایر ایرانیان به راه انداخته اند؛ متأسف هستم و در همین دو دههٔ اخیر؛ سرود ملّی کردستان توسط همین تفکر بی ریشه سانسور شد و جملهٔ «ما فرزندان کاوهٔ آهنگر هستیم» از سرود ملی کردستان توسط این احمقها حذف گردید... پرسش این است که مگر میشود پدر و یا مادر را انکار کرد؟ .... بگذریم....

ترکهای عثمانی بر اساس شیوهٔ رفتاری خود؛ بار دیگر تغییر موضع دادند. آنهایی که تا دیروز با جلوگیری از پیوستن کردهای ترکیه به نبرد علیه داعش؛ به دفاع از داعش و سرکوب کردهای سوریه مشغول بودند و به داعش درس تصرف منابع نفتی را میدادند؛ تا به خیال خود با یک تیر ۳ نشان بزنند (نفت ارزان + ادامهٔ بقای داعش + ایجاد وزیرستان) ؛ ناگهان اکثریت مجلسشان (بخوانید طویله عثمانی) به نبرد با داعش رای میدهند. و حاضر هستند تا عملیات زمینی هم انجام دهند.... همانهایی که تا دیروز شعار میدادند که نخواهند گذاشت که آمریکا از پایگاه «اینجرلیک» برای حمله به داعش استفاده کند؛ امروز میگویند که نیروهای نظامی غربی میتوانند در خاک ترکیه مستقر شوند. زیرا قرار است که ۳ پایگاه نظامی بزرگ آمریکایی در کردستان عراق ساخته شود و این یعنی: پایان «اینجرلیک».
این لایحه و تصویب آن توسط الاغهای طویلهٔ عثمانی؛ تنها نشانگر یک چیز است: الاغهای عثمانی به شدت ترسیده اند و احساس میکنند که باد از سمت دیگری میوزد. (مثلی دیگر (مثل فارسی) میگوید: «از هر طرف باد میاد بادش بده» (مَثل عربی معادل: «ابن الوقت»).
هر بار که ترکهای عثمانی تغییر روش داده اند؛ نشانهٔ شکست روش پیشین آنهابوده است و به سادگی با شمردن تغییر روشهای آنها میتوانید بگویید که چند بار شکست خورده اند و چقدر «تهی مغز» هستند. اما با نگاهی به مسیر طی شده از طرف ترکهای عثمانی؛ میتوانید «شخصیت سیاسی - اجتماعی - بین المللی» آنها راعمیقتر درک کنید و اگر در نوشته های پیشین گفتم که ترکهای عثمانی نیز خواهند آمد؛ بر اساس همین «رفتار شناسی» بود و نه «پیشگویی فال بینانه». شکارچی تنها با شناخت «شیوهٔ رفتار طبیعی حیوان» میتواند آنرا شکار کند.
اما ورود ترکهای عثمانی به ائتلاف ضد داعش  ۳ نشانه را با خود همره دارد (بازی در لایهٔ سه گانه).
۱- از آیندهٔ خود به شدت ترسیده است.
۲-همچنان به تعقیب اهداف عثمانی ایمان دارد. (حتی به یک مغازهٔ ترشی فروشی ترکی در حلب نیز راضی است).
۳- بالاخره؛ پس از چندین سال تلاش میخواهند دست آوردی داشته باشند که البته این دست آورد باید با آرزوی دیرینهٔ پیوستن به اروپا نیز همخوانی داشته باشد (پارادوکسی که هیچ مغز الاغ گونه ای نمیتوتند پاسخی برایش بیابد).

نتیجه اینکه:

از الاِغ نهراسید؛ اما مواظب جفتک هایش باشید.

نتیجهٔ نهایی برای کردهای ترکیه:

مثلی آذری میگوید: «اگر آتی؛ آتینان باغلاسان.... همرنگ اولماسادا... هم خوی اولار»
(اگر اسبی را با اسبی دیگر در کنار هم ببندند؛ اگر همرنگ نشوند... هم خوی (رفتار) میشوند).
اما پرسشی که در برابر کردهای ترکیه قرار دارد این است که:
اگر اسب (کُرد) را در کنار الاغ (ترک عثمانی) ببندند.... چه خواهد شد؟
کردهای ترکیه باید خود را از فرهنگ «راهزنان ترک عثمانی» کنار بکشند.


کژدم

۹ نظر:

 1. کژدم زیاد هیجان زده نشوید.
  کدوم اعتلاف؟
  تنها گفتن من هستم که کافی نیست
  فعلا امریکا به تنهایی عملیات را انجام داده...
  حالا این ترکها یک « اُلدورم بودرومی » کردند...بین حرف تا عمل کهکشانها فاصله است.
  از کجا معلوم که همین هم پشتش یک حقه نباشد؟... به نام پیوستن به اعتلاف و حضور در ماجرا ولی در واقع کمک به داعش.... گذشته از این موضوع٫ مگر داعش به دنبال خلافت اسلامی نیست؟ همان چیزی که تنها افتخار تاریخی ترکها است. همان چیزی که حاج رجب طیب پرزیدنت و فرست لیدی لچک به سر و شله زرد پز انها وعده اش را داده اند
  ...بنابر این ورود ترکها به ماجرا تهدیدی که برای داعش نیست هیچ٫ بلکه هدف کمک و بعد از یک سری حملات هوایی٫ جانی دوباره دادن به ا نها است... زیاد تعجب نکنید که به زودی همین داعشی ها به دنبال یک سناریوی مثلا حمله به فلان پایگاه نظامی هواپیما دار هم بشوند که ... ان موقع است که منطقه به معنای واقعی حشره زدایی خواهد شد ...سنی شیعه ٫ و شیعه سنی را امشی کرده... داعش وارد ترکیه خواهد شد و همان اغاز با خاک یکسان شدن ترکیه است...
  در ضمن این مطلب شما خیلی بهم ریخته و معلوم نیست پوینت شما چیست...

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   این نوشته تعداد پوینت هایش از نقطه چینهای (پوینتهای) کامنت شما بیشتر است.
   ترکهای عثمانی حتی اگر از روی «تقیّه» هم که باشد؛ به گه خوردن افتاده اند. اصلاً تقیّه یعنی آغاز گه خوری.

   حذف
 2. افتتاح نخستین دفتر نمایندگی تروریست های داعش در ترکیه

  کشور ترکیه یا عثمانی های سابق که افتخارات متعددی همچون قتل عام 1 میلیون یونانی، قتل عام 1.5 میلیون ارمنی، قتل عام آشوریان، قتل عام کردهای ایرانی تبار، قتل عام بیش از 40 هزار شیعه علوی و... را در تاریخ برای خود ثبت کرده اند امروز افتخار افتتاح نخستین دفتر نمایندگی آدمخواران داعش را میخواهند برای خود ثبت کنند.

  "ابوعمر التونسی مسئول کنونی روابط خارجی سازمان تروریستی داعش روز گذشته تاکید کرد که دولت خلافت اسلامی "داعش" قصد دارد اولین دفتر نمایندگی خود را در کشور دوست و مسلمان خود یعنی ترکیه افتتاح کند.

  به گزارش پایگاه خبری "آیدنلیک دیلی" که به زبان انگلیسی اخبار خود را منتشر می‌کند در این باره اعلام کرد:"ابوعمر التونسی مسئول کنونی روابط خارجی سازمان تروریستی دولت اسلامی در عراق و شام "داعش" تاکید کرده است که دولت خلافت اسلامی "داعش" قصد دارد اولین دفتر نمایندگی خود را در یکی از کشورهای دوست و مسلمان خود یعنی ترکیه و در شهر استانبول افتتاح کند " .

  وی در ادامه هم تاکید کرد:"داعش هم اکنون امیدوار است روابط متقابل بین آنکارا و دولت خلافت اسلامی با روی کار آمدن رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری جدید ترکیه شاهد گسترش و توسعه روز افزون باشد. این دفتر نمایندگی قرار است به اوضاع آن دسته از اعضای دولت اسلامی در عراق و شام " داعش " که در ترکیه برای درمان از مجروحان بستری و درمان می شوند، خدمات لازم را از تامین بیمارستان تا ترخیص پیگیری کند ".

  از سوی دیگر حزب خلق جمهوری که از احزاب اصلی مخالف نظام ترکیه است با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن تصمیم دولت ترکیه برای اجازه دادن به داعش بمنظور افتتاح دفتر نمایندگی دیپلماتیک قانونی در "چانکایا" این اقدام را دوگانگی آشکار خوانده است. منطقه چانکایا یکی از مرفه‌ترین مناطق حیاتی شهر استانبول به شمار می آید.

  منابع:
  http://www.iraqinews.com/arab-world-news/isis-opens-diplomatic-consulate-istanbul-turkeys-president-denies/
  http://www.barenakedislam.com/2014/09/30/islamic-terror-state-isis-to-open-its-first-consulate-in-turkey/
  http://www.inquisitr.com/1507641/isis-istanbul-consulate-allegedly-in-the-works/
  http://www.irinn.ir/news/67974/رفتار-دوگانه-ترکیه-در-برخورد-با-داعش-افتتاح-دفتر-نمایندگی-داعش--در-استانبول

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   منابع خبری شما همگی اشکال اساسی دارند.
   ۱- همگی شیعه مسلک هستند و وبسایتهایی که معرفی نموده اید «جعلی» هستند.
   ۲- همه میدانند که دار و دستهٔ «محمد رسول الله دوّم» خودشان را «داعش» خطاب نمیکنند؛ مگر احمقهای حزب اللهی. لذا نقل خبر از سخنگوی این سازمان که خود را داعش خطاب کند؛ تنها از عهدهٔ «مادر قحبه های سایبری سپاه» بر می آید. مطلبتان را منتشر کردم. ولی بعد از این از این «شکر خوریها» نکنید و همهٔ «توبرهٔ شکر» را برای رهبر فرزانه تان بفرستید.

   حذف
  2. در ضمن اگر دوست دارید؛ اجساد نیروهای شیعهٔ عراقی را که توسط «رامبو سلیمانی» تربیت شده و سازمان داده شده اند را منتشر کنم تا حالتان جا بیاید.
   ایرانیان با «شیعه مسلکان» هم خون نیستند و حتی ادرارشان را نیز نباید با خون تازی پرستان فارسی زبان مخلوط کنند.

   حذف
 3. حسن روحانی رئیس جمهور اعتدال گرا و صلح طلب جمهوری اسلامی در روسیه اعلام کرد که ایران رقیب صادرات گاز روسیه به اروپا نخواهد بود!
  چرا ؟ چرا اولین ذخائر گاز جهان نباید برای بازار یابی و بدست آوردن منافع ملی و رفاه مردم ، رقیب بازارهای دومین ذخائر گاز جهان باشد ؟واقعا چرا به این وضوح و علنی این جمله را بیان میکند؟اصلا مخاطب این جمله چه کسانی هستند و به چه کسانی چنین ضمانت میدهد؟شاید مطمئن است که معنی این جمله را همانقدر که ابرقدرتها از روسیه تا امریکا و بریتانیا متوجه می شوند ملت ایران متوجه نمی شود.از این جهت راحت حرفش را میزند تا در معامله سیاسی با ابرقدرتها زمان تلف نشود!
  امروز ایران با اولین ذخائر گاز جهان تنها و تنها دو درصد صادرات گاز جهان را دراختیار دارد!! بقیه روسیه و قطر...میشود فهمید که همه چیز حساب و کتاب دارد هم این دست نوازش غرب به ریش و پشم نظام جمهوری اسلامی هم آن شرایط مهیا برای چماق کشی چپ ها و کمونیستهای به ظاهرمسکو پرست در برابر کاخ سفید وقتی که شاه به دیدار کارتر رفته بود...
  گورباچف و الیگارهای روسی ، برای اینکه به دادن امتیاز فروپاشی شوروی به غرب ، رضایت دهند امتیازها از غرب طلب کرده بود برای روسیه جدید .وگرنه ساده میتوان پرسید چه اصراری هست اروپا ، گاز مایحتاج خود را از رقیب شرقی خود یعنی روسیه بگیرد وقتی با منابع جایگزین از متحدان بالقوه ای مثل ایران، میتوانست گاز خود را تامین کند و درحالیکه ایران تنها دو درصد صادرات جهانی را به خود اختصاص داده گازش کجا و چگونه بهره برداری میشود؟فقط قطر از طریق میدانهای گازی مشترک؟؟چرا نباید اروپایی که چنین به قیمت دادن باج سیاسی ،نیازمند گاز رقیب سیاسی خود یعنی روسیه است برای ساخت و تجهیز حوزه های گازی ما به ایران بیاید و در ازایش گاز دریافت کند؟سود این تعامل برای ایران و اروپاست و ضررش برای روسیه .ولی ظاهرا معامله اینگونه جور نمیشد و جوش نخورد.
  زمانی پیشنهاد اپک گازی توسط شاه به جد و جهد دنبال میشد و استفاده از منابع گازی در استراتژی اقتصادی ایران قرار بود نقش اول را بازی کند.
  و یک روز کیهان تهران تیتر میزد :
  "مصاحبه لوموند با شاه : در آینده ایران پنجاه درصد گاز اروپا را تامین میکند... "

  آنروز ، روزی بود که ایران آینده را ترسیم میکرد.آنروز فقط قرار نبود نیم گاز اروپا را ایران تامین کند بلکه قرار بود به سمت جامعه ای برویم که مردم بتوانند رهبران خود را هم تعیین کنند...
  و امروز روز دیگریست.مردم نه دیگر میخواهند رهبران خود را تعیین کنند نه برایشان مهم است که گاز کشورشان چه میشود.قرار نیست بدانند.گوسفند بودن و رمه ولی فقیه شدن را انتخاب کردند اتفاقا با حاکمیت صندوق رای !حسن روحانی درست میگوید.چون چیزی را که باید میگوید.میداند نمیتواند پا جای پای بازارهای انرژی روسیه بگذارد..قرار همین بوده.میداند اگر قرار میبود ایران 50 درصد گاز اروپا را تامین کند امروز حکومتی که این سیاست را برای منافع ایران برگزیده بود بر سر کار بود نه حکومت دجال اخوندی.ارباب امروز ، روسیه است...ایران باید به حوزه استحفاظی روس ها واگذار میشد.باید مسیر انقلاب چنین ترسیم شود وگرنه اشغال سفارت آمریکا با هدایت یک مهره شوروی به نام موسوی خوئینی ها چرا و به چه علت...فقط آن چند میلیارد دلاری نبود که به جیب کمپانی های اسلحه سازی امریکا به خاطر فسخ قرار دادها رفت.فقط پپسی بهره نبرد.فقط پایان نقش گاوچرانی به نام کارتر در صحنه تئاتر سیاسی نبود بلکه آغاز فصل دیگری بود.تحقق آرزوی پطر کبیر...تقسیم قدرت و ثروت میان غرب و روسیه جدید......
  همه اینها و گفته های روحانی تازه مربوط به حاشیه نشست کشورهای حوزه دریای مازندران در آستاراخان روسیه بود از حاشیه به متن برسیم خود موضوع دریای مازندران و استثمار منابع ایران و استعمار ایران توسط روس و اقمارش بماند که داستان غم انگیزی هست...خوش بحالش که اصلا اینها را از بن مایه نمی فهمد...خوش بحال خیلی ها...
  فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر ... کین کارخانه ایست که تغییر میکنند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   محمد رسول الله «نسخهٔ شیعی» و علی پسر ابوطالب هردو در کاخ کرملین زندگی میکنند.

   حذف
 4. در صورت دخالت ترکیه در سوریه، واکنش روسیه چگونه خواهد بود؟
  بد نبود نظری هم در مورد تفاهم اخیر 5 کشور حاشیه خزر مرقوم می فرمودید.

  پاسخحذف
 5. اردوغان گفته است که آمریکا نمیتواند ترکهای عثمانی را به حمایت از ممحمد رسول الله دوّم» متهم کند.
  http://www.radiofarda.com/content/f14_erdogan_attacks_baden_claims_it_funded_is/26620561.html

  من میگویم رجب طیّب اردوغان (قحبه دن اولموش) تو متهم نیستی.... تو محکومی.

  پاسخحذف