۱۳۹۱ خرداد ۱۴, یکشنبه

اندر حکایت متانت و صداقت شاهزاده رضا

در دنیای سیاست دروغگویان و پرده پوشان؛ اصلی طلایی وجود دارد که تمامی شارلاطانهای سیاسی به آن دست می یازند؛ و آن اینکه ادعایی میکنند و یا سخنی میگویند که یا عاری از حقیقت است و دروغی بیش نیست و یا سخنی بی مایه است و سپس با بیانیه ای آبدوغ خیاری ؛ بنابر شرایط بوجود آمده یا آنرا تکذیب میکنند و یا میگویند که سخنان آنها به صورت نادرستی نقل و یا به غلط تعبیر شده است.
بعد از رسوایی ماجرای ملاقات لغو شدهٔ سید رضا دیبا با کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان آلمان و سرگردانی ایشان و هیئت همراهشان در راهروهای ساختمان پارلمان و وساطت یکی از نیروهای مجلس آلمان که اتفاقاً (کاملاً اتفاقی) ایرانی الاصل هم بوده است؛ با یکی از نمایندگان مجلس آلمان ملاقاتی ترتیب داده میشود و ..... که شرح آن در مقالهٔ (یادگار پادشاه آریامهر....) رفته است و نیازی به تکرار آن نیست. سپس ایشان با هیئت همراه و کاسهٔ مبارک به رادیو فردا پناه میبرد (نوعی از سفارت آمریکا) و برای ادامهٔ فعالیتهای مشعشع خود در یک اتاقی برای عده ای سخنرانی حقوق بشری ترتیب داده میشود که به نام سخنرانی در دادگاه لاهه به خورد مردم داده شود؛ اما چنان افتضاحی پیش می آید که تنها « سلطان اللهی ها» میتوانند آنرا نوش جان کنند. شاهزاده رضا زیر فشار افکار عمومی بدون اینکه به روی مبارک ظل اللهی بیاورند؛ میگویند که اشتباه را مسئول صفحهٔ فیسبوک ایشان انجام داده است. نمیدانم که آیا مسئول صفحهٔ فیسبوک ایشان؛ از چاه جمکران در آمده است؟ یا از اصحاب کهف است و ۹۰۰ سال در غار میزیسته است؟ به هر حال اگر شاهزاده راست میگویند؛ باید این موجود نئاندرتال را اخراج کنند. پرسش دیگر این است که آیا تمامی مسئولین صفحات ایشان را « کرومانیونها» و «نئاندرتالها» تشکیل میدهند؟ البته سرلشکر هخا(روحانی) نمونهٔ بارز یکی از نمونه های این نئاندرتالهاست. 
اما من فکر میکنم که قضیه بسیار عمیقتر از اینهاست. شاهزاده  هیچ کنترلی بر اطرافیانش ندارند و این اطرافیان ایشان هستند که برایشان می برند و میدوزند و تنها کار ایشان «توشیح ملوکانه» است.
پرسش این است که «سلطان اللهی ها» چکاره اند؟ آیا تنها احسنت.... احسنت... گویانند؟ یعنی چیزی مثل عروسکهای کوکی؟؟؟.....
چی....؟ چی گفتی....؟ نه بابا...... من فکر میکنم که انسانها با مغزشان می اندیشند.... این امکان نداره که کسی با پاشنهٔ پاهاش فکر کنه.... یعنی میخوای بگی که علم زیست شناسی همه اش کشک و پشمه....؟
یا شاید هم منظورت اینه که بعضی جمجمه ها پر از کشک و پشمه.....؟ میشه لطفاً شفاف سازی بفرمایید....؟

کژدم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر