۱۳۹۲ آبان ۲۰, دوشنبه

سگهای هار حاکمیت اسلامی به جان هم افتاده اند

یاران؛ همسنگران

با کشته شدن معاون پارلمانی وزارت صنایع رژیم؛  درگیری سگهای هار حکومت اسلامی وارد فاز جدیدی شده است. کفگیرها به ته دیگ خورده و رژیم از نظر مالی دچار وضعیت اسفناکی گردیده است و بودجهٔ بخشهای امنیتی و نظامی و بویژه سپاه پاسداران در اولویت قرار دارند. اکنون میتوان گفت که درآمدهای ملی هزینهٔ کشتارهای سوریه و مزدوران عراقی و لبنانی و افغانی و سپاه قدس و دستگاههای اطلاعاتی رژیم میشود و رژیم در آستانهٔ ورشکستگی مالی قرار گرفته و کرنش ذلیلانهٔ رهبر فرزانه و فریاد «این فرصت طلایی را از دست ندهید» رژیم خطاب به کشورهای غربی تنها برای ادامهٔ بقای رژیم است. وزیر نفت رژیم ارزان فروشی نفت را آغاز نموده است و این در حالی است که قدرت بازپس گرفتن طلبهایش را ندارد و مانند این میماند که همهٔ داراییهای ایران را به حراج گذاشته اند؛ آنهم نه در برابر پرداختهای نقدی؛ بلکه به نسیه فروشی روی آورده اند. در بازار «حراج و ارزان فروشی و نسیه فروشی» نیز دست سرداران سپاه را برای دریافت رشوه های کلان باز گذاشته اند تا به هر ترتیبی و به هر قیمتی که شده است پولی به دست آورند و هزینهٔ مزدورانشان را در دستگاههای حکومتی و مزدوران خارجی بپردازند. 
تمامی هیاهویی که رژیم در رابطه با مذاکرات هسته ای اخیر به راه انداخته بود؛ تنها برای امیدوار نگاه داشتن مردم است و گرنه حتی اگر توافقنامه ای امضاء می شد؛ قرار بود که تنها ۳ میلیارد دلار به رژیم پرداخته شود؛ که اگر این ۳ میلیارد دلار را حتی به تساوی میان ایرانیان تقسیم کنند بیشتر از ۴۰ دلار برای هر نفر نمیرسد. اما این ۳ میلیارد دلار قرار نیست که به مردم داده شود و یا حقوق عقب ماندهٔ کارگران و کارمندان پرداخته شود؛ بلکه قرار است که جیبهای لاریجانیها و نمایندگان طویلهٔ شورای اسلامی و آخوندها و پاسداران و مزدوران لبنانی و عراقی و افغانی شان را پر کنند.

بحران سراسری در فرماندهی و رهبری رژیم

دست به یکی شدن رفسنجانی و رهبر فرزانه و بی آبروی عالم و عالمیان؛ تنها برای فریب مردم ایران است تا آنها را برای مدتی با دادن امیدهای واهی و امروز و فردا کردن؛ ساکت نگهدارند. اکنون هیچ ستاره ای بر پیشانی رژیم ورشکستهٔ شیعی-صفوی نمیدرخشد. مردمی که فریب یاوه گویی ها و تبلیغات دروغین رژیم را بخورند؛ به دست خود آیندهٔ ایران را تباه خواهند نمود.
رژیم در چنین شرایطی تمامی توان مالی خود را در اختیار پاسداران و بسیجیان و نیروهای اطلاعاتی و سایر نیروهای سرکوب خواهد گذاشت؛ زیرا برای باقی ماندن در حاکمیت؛ چاره ای به جز اتکا به نیروهای سرکوب ندارد. اما از سوی دیگر میان باندهای رژیم به بهانهٔ مذاکرات اتمی؛ اختلافات شدیدی بروز کرده است که نمونه های آن را در بیلبوردهای دار و دستهٔ تحت امر مصباح یزدی و بخشی از فرماندهان سپاه و درگیریهای لفظی باندهای گوناگون  که در نهایت به ترور یکی از افراد این باندها توسط اوباش باندهای دیگر انجامید؛ نشان از درگیریهای شدید درونی رژیم در رده های بالای سیستم هدایت و رهبری دارد.

وظایف نیروهای میهن پرست:

 در این شرایط که پایه های حاکمیت به لرزه در آمده است و با حرکت اخیر خود در کشتار ۱۶ نفر از زندانیان بلوچ نشان داد که تنها حربه ای که در دست دارد کشتار و سرکوب انتقامجویانه است؛ لذا اکنون زمان آن رسیده است که نیروهای سرکوبگر رژیم را ستون فقرات حاکمیت درنده خوی شیعی-صفوی حاکم بر ایران است را از میان برداشت 
۱- در مرحلهٔ نخست فرماندهان سپاه و بسیج و نیروهای اطلاعاتی در هر رده ای که هستند؛ باید کشته شوند. هر فرماندهی که کشته میشود به ناچار با فردی کم تجربه تر و بی لیاقت تر جایگزین خواهد شد و زنجیرهٔ فرماندهی دچار آسیب شده و به این ترتیب کارایی و قدرت سرکوب رژیم را به شدت کاهش خواهد داد.
۲- سربازانی که به خاطر خدمت نظام وظیفهٔ اجباری در ارتش و سپاه خدمت میکنند؛ نباید به سوی مردم آتش بگشایند و در فرصتهای مناسب فرماندهان و مزدوران رژیم را در هر رده ای که هستند را به سزای اعمال ننگین و خیانتبارشان برسانند.
۳- آن دسته از نیروهای مبارز بلوچستان که در پی بهروزی مردم سرزمین سوختهٔ بلوچستان مبارزه میکنند؛ باید گروههای مبارزاتی مسلحانهٔ خود را تشکیل دهند و اختلافات قبیله ای و عشیره ای را به کنار نهند و با نیروهای سپاه و بسیج درگیر شده و همزمان از نفوذ نیروهای سلفی مسلکی که نقش مزدوری عربستان سعودی و حاکمیت کثیف پاکستان را ایفا میکنند؛ جلوگیری نمایند؛ زیرا اهدافی که نیروهای سلفی و به نام اسلام و دفاع از اهل تسنن دنبال میکنند؛ وعده هایی دروغین هستند و بلوچستان را بیش از این به قهقرا خواهند برد و نتیجه ای به جز تبدیل شدن به افغانستان و وزیرستان پاکستان؛ عاید مردم ستمدیدهٔ بلوچستان نخواهد شد. نیروهای مبارز بلوچ باید بتوانند مبارزات خود را با سایر ایرانیان پیوند دهند و در این راستا؛ از هرگونه عملیاتی مانند کشتار سربازان خود داری نموده و تمامی نیروی خود را بر کشتار بسیجیها و پاسداران متمرکز نمایند و از هرگونه شعاری که بوی جنگ شیعه و سنی از آن به مشام برسد پرهیز کرده و خود را برای شرکت موثر در حاکمیت دموکراتیکی که پس از سرنگونی رژیم شیعی-صفوی به روی کار خواهد آمد آماده سازند. جوانان مبارز بلوچستان باید بدانند که هیچ فرقی میان حکومت ترور و وحشت خامنه ای جلاد و ایمن الظواهری وجود ندارد و پیشهٔ واقعی آنها ویرانی و کشتار و به قهقرا کشانیدن سرزمینهایی است که بر آن حکومت میکنند و اسلام شیعی و یا سنّی بهانه ای بیش نیست.
۴- در صورت هرگونه عملیات انتقام جویانهٔ رژیم مانند اعدامهای دسته جمعی زندانیان و یا اسیران؛ نیروهای مبارز باید با پاسخ قاطعانه به رژیم از کشتار خانواده های مزدوران رژیم ترسی به دل راه ندهند؛ زیرا این تنها راهی است که مزدوران رژیم را به وحشت خواهد انداخت و عدهٔ زیادی از آنها را به عقب نشینی و ترک خیانت وادار خواهد ساخت.
۵- کشتار عناصر دستگاه قضایی؛ نمایندگان طویلهٔ شورای اسلامی؛ عناصر رژیم در استانداریها و شهرداریها میتواند بدنهٔ نیروهای سرکوب و رانت خوارهای خائن حکومتی را به عقب نشینی و ترک خدمتهای خائنانه وادار سازد.
۶- سازماندهی مبارزات مسلحانه نباید به خاطر توهم باز شدن فضای سیاسی با فشار نظامی بکار برده شود؛ بلکه هدفش تنها و تنها سرنگونی حکومت به ذلت و گدایی افتادهٔ اسلامی خواهد بود. زیرا مبارزهٔ مسلحانه تا زمانی که رژیم را وادار به عقب نشینی کند همچنان با بی رحمی از طرف حکومت پاسخ داده خواهد شد و زمانی که رژیم به ترفند پیشنهاد مذاکره روی آورد نیز باید پاسخی به آن داده نشود.
۷- کشتار صنف انگلی آخوندها باید به عنوان یک هدف مبارزاتی در دستور روز قرار گیرد؛ زیرا تا زمانی که این صنف انگلی ریشه در خاک دارد؛ به جز ویرانی و تباهی و بازتولید انگلهای اجتماعی چیزی به ارمغان نخواهد آورد و به سادگی چه در تاریخ پانصد سالهٔ صفوی ایران و چه در افغانستان و پاکستان و هر کشوری که آخوندها در آن نفوذ دارند به آشکاری روز است. چیزی به نام اسلام خوب و اسلام افراطی وجود ندارد. اسلام اسلام است و آیین تباهی و ویرانیست.

کژدم

۹ نظر:

 1. اخطار خاتمی را بعد از پرتاب کفش به سوی روحانی:
  خاتمی: اگر با جریان های تخریبی برخورد نشود به ترور منجر می شود.

  روحانی روز یکشنبه در مجلس هم تاکید داشت عدم رسیدن به توافق باعث ناامنی در منطقه خواهد شد. احتمالا روحانی قصد مظلوم نمایی دارد و اینکه به غربیها نشان دهد از طرف گروههای داخلی تحت فشار است و آنها باید هرچه زودتر با اوبه توافق برسند. در غیراینصورت گروههای تندروی داخلی سکان را از دست او گرفته و در عراق و افغانستان برای امریکا ایجاد مشکل می‌کنند.
  این ترور هم برای داغ کردن تنور حرفهایش بوده است.
  آریو

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درود بر شما آریو گرامی
   کسی که ترور شده از همانهایی است که از دولت احمدی نژاد به امام حسن روحانی به ارث رسیده است. یکی از مسائلی که اعضای کابینهٔ حسن روحانی همیشه از آن سخن گفته اند؛ در بارهٔ کسانی بوده است که در دورهٔ احمدی نژاد به صورت گونی سیب زمینی به درون دولت ریخته شده بودند. احمدی نهژاد یعنی امنیتی-نظامی ها و مصباح یزدی. اما در رابطه با نا امن شدن منطقه؛ محمد جواد ظریف در مصاحبهٔ خیر خود با رادیوی فخیمهٔ BBC (که از زمان آغاز تاخت و تازهای دیپلماتیک جک استراو به بعد لحن خود را کاملاً تغییر داده و در حال جفتگیری با دولت حسن روحانی است) از بین المللی شدن جنگ شیعه و سنی خبر داده. این سخنان در زبان دیپلماتیک این است که اگر به ما امتیاز هسته ای بدهید و تحریمها را لغو کنید ما هم برایتان القائده و سلفی-جهادی را ها تار و مار میکنیم. این احمق فکر میکند که تار و مار کردن سلفی جهادی های سنی مذهب و کاشتن سلفی-جهادی های شیعه ها به جای آنرا دیگران نمیفهمند. این احمق هنوز نفهمیده است که سلفی-جهادی سنی مذهب و سلفی-جهادی شیعه مذهب مکمل هم هستند و باید مدتی توی سر و کلهٔ همدیگر بزنند تا هم حالشان جا بیاید و هم مردم اسلام واقعی را بشناسند و از دست این حیوانات خسته شوند و از هرچه اسلام است متنفر شوند و هم اینکه منابع مالی پرورندگان این حیوانات هزینهٔ کشتن همدیگر و ویران سازی سرزمینهای خودشان شود. من تا زمان این مصاحبه نمیدانستم که محمد جواد ظریف چقدر احمق است؟!!؟

   حذف
 2. بنا بر گزارش پلیس صفدر رحمت آبادی با سرعت کم در حال رانندگی بوده است و پس از کشته شدن از فاصلهٔ بسیار نزدیک اتوموبیلش از جاده منحرف شده و کسی هم صدای شلیک نشنیده است (صدا خفه کن؟)؛ احتمالاً قاتل از برادران قاچاقچی و یا از مومنین اختلاس گر و به قول رژیم «خودی» بوده است و شاید دو قتل زابل و تهران در رابطه با اختلاس ها و اطلاعات بیش از حد و خطر ناک در رابطه با قاچاق مواخد مخدر توسط برادران ارزشی داشته اند. در هر حال امیدواریم تعدار کشتار خودی ها توسط خودیها برکت پیدا کرده و زیاد شود.

  پاسخحذف
 3. مردشور خودتون و اون انجمن پادشاهیتون رو ببرند. مردم از دست امثال شما ها هم کم نکشیدند که دوباره 40 سال برگردیم به عقب.به اون مخ پوکتون فشار بیاورید و دنبال راههای جدیدتر باشید برای آزادی.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ۱۳۰۰ سال برگشتی عقب؛ رفتی تو کون حسین و زینب.

   حذف
 4. ناشناس گرامی سلام و الیکم
  اینقدر زر زر نکن بگو پیش نهاد شما چیست؟

  پاسخحذف
 5. مشروح مکالمه جان کری و لوران فابیوس بعد از مخالفت فرانسه با توافقنامه اولیه ژنو:
  کری: هلو مستر فابیوس.

  فابیوس: بونژوق موسیو کری. آیا من می‌توانم شما را به قهوه دعوت بکنم؟ واقعاً روز خوبی است و باران نیز بارش می‌نماید. آخر هفته‌ی خوبی داشته باشی.

  کری: تو چرا وسط توافق هسته‌ای با ایران

  یه دفعه گیر دادی؟

  فابیوس: او لالا! واقعاً مذاکرات خوبی بود. من چند وقتی بود که به ژنو سفر نکرده بودم و از هوای خوب آنجا و دختران زیبای سوئیسی بی‌بهره بودم. با خودم دو لیتر شراب مدوک آوردم که همه را خوردم. می‌توانم شما را به قهوه دعوت کنم؟

  کری: ببین! نپیچون. می‌گم چرا یهو جفت‌پا رفتی وسط توافقات؟

  فابیوس: ها ها ها. جفت‌پا؛ ها ها ها ها، خیلی تعبیر جالبی بود، گوشی دستت ببینم جفت‌پا به فرانسه چی می‌شود؟ (پنج دقیقه بعد) ها ها ها، میشه پـِق دو پـَت. ولی خیلی جالبه، من تا حالا در فرانسه این اصطلاح را نشنیده بودم. قهوه می‌خوری؟

  کری: آقا جان من هزار تا کار و بدبختی دارم، می‌گم چت شد یهو زدی زیر توافقات؟ مگه ما قبلاً با هم حرف نزده بودیم؟

  فابیوس: چرا چرا چرا، من بخاطر دارم که ما قبلاً حتی در مورد سوریه
  هم با هم حرف زده بودیم. همانی که بعدش شماها یک‌دفعه گفتید کنگره باید تصمیم بگیرد و ما مجبور شدیم عین بز به دوربین نگاه بکنیم. راستی خبر داری محبوبیت اولاند رسیده به ۲۶ درصد؟ در صد سال گذشته هیچ رئیس جمهوری اینقدر خاک بر سر نشده بود. قهوه می‌زنی؟

  کری: چرا چرت و پرت می‌گی؟ اینا حاضر شده بودن همین امروز غنی‌سازی رو متوقف کنن.

  فابیوس: همین امروز؟ یا همون اون‌روزی که اینو بهتون اعلام کردن؟ فرق می‌کنه آخه، اینا چند وقت پیش هم اعلام کردن هرکی از ایران فرار کرده «همین امروز» می‌تونه برگرده، بعد فرداش هرکی رفت ایران گرفتنش. پرسیدن چرا؟ گفتن ما گفته بودیم همین امروز، الآن همین فرداست. قهوه رو هستی یا برم بالا خودم؟

  کری: بابا بما چه کی کیو دستگیر کرده. بذار هی بزنن تو سر و کله همدیگه. الآن بیا این توقف غنی‌سازی رو قبول کنیم بره پی کارش.

  فابیوس: او لالا! پس حقوق بشر


  چی می‌شه؟ مثل این می‌مونه که من الآن بگم گور بابای قهوه‌ی تو، قهوه‌ی خودم یخ کرد.

  کری: تو ما رو گاهی دیدی با اون قهوه‌ت. امروز کیهان خوندی؟ اگر ما به توافق نرسیم خیلی ضایع می‌شه. حقوق بشرشونم حالا بعداً می‌چسبونیم بالا بادکنک.

  فابیوس: خب آقای کری، به اطلاعتون می‌رسونم که ما تمام مکالمات شما رو ضبط کردیم و اگر نیای با من قهوه بخوری منتشرش می‌کنیم. این به اون شنود شما در.

  کری: با منی؟

  فابیوس: په نه په، با منم.

  کری: آها، راستی ببین اون مکالماتت با رئیس بانک UBS سوئیس بود، همه رو شنود کردیم، نیای توافقنامه رو امضا کنی منتشرش می‌کنیم.

  فابیوس: گه خوردم.

  کری: با همون قهوه‌ت بخور که بره پائین.

  پاسخحذف
 6. kajdoum aziz, javabeh khobi ba in todehi dadid.

  پاسخحذف
 7. قتل دو مقام دولتی در اتومبیل‌شان به فاصله سه روز
  http://taghato.net/article/3673
  با احتساب ترور زابل این سومین مقام دولتی بوده است. برکات در حال نزول هستند.
  آریو

  پاسخحذف