۱۳۹۲ آذر ۳, یکشنبه

گزارش کوتاه نشست ژنو ۳ و حرکتهای اخیر عربستان سعودی

واقعاً حماقت  و همچنین بیشرمی بسیاری میطلبد که این منطق را باور نمود که دولتهای غربی میخواهند در رابطه با مسائل هسته ای باج بگیرند و تحریمها وحشیانه و بی رحمانه است؛ در حالی رهبر فرزانه به خاطر داشتن سپاه ارازل و اوباش حتی حاضر نیست موسوی و کروبی را از حبس خانگی؛ آزاد کند.؟؟!!! مگر آنکه خطر آزاد شدن موسوی و کروبی در شرایط کنونی (که از خودشان هستند) برای خامنه ای فرزانه بیشتر از خطر راکتور آب سنگین اراک برای کشورهای غربی باشد.
 مگر در طول این ۳۵ سال این تحریمهای بیرحمانه از طرف شیعیان علیه ده ها میلیون ایرانی اعمال نشده است؟ مگر این تحریمها به خاطر نفوذ شدید آخوندها در دربار محمد رضا پهلوی؛ حتی از طرف او  بر علیه میلیونها ایرانی اعمال نمیشد؟ مگر ادعاهای کثیفی چون «اینها نجس هستند»....«آنها مشرک هستند»....« «این یکی ها دارای شرک خفی هستند».... « با اینها مراوده نکنید»... «با آنها معامله نکنید»... «با این یک ها ازدواج نکنید»... « اگر دست دادید دستهایتان را بشویید»..........
مگر تحریم شاخ و دم دارد؟ 
این تحریمها همیشه از طرف صنف انگلی آخوندی با تحریک و تحمیق شیعیان بر علیه بخش بزرگی از مردم ایران تحمیل شده است و شیعیان نیز به آن عمل کرده اند و شیرازهٔ زندگی دهها میلیون ایرانی را از هم دریده اند و همچنان بیشرمانه آنها را هموطن خود مینامند (یک تف بزرگ). این داستان تلخ بیشرمانه همچنان ادامه دارد و از ۹ سال پیش «فرقهٔ ضالّهٔ» دیگری بر مشرکین و کفار اضافه شده است و آن هم « فرقهٔ ضالهٔ جنبش ۸۸» است. شیعیان خامنه ای زندانیان را به تجاوز جنسی به خودشان و خواهران و مادران و فرزندانشان تهدید نموده و در موارد زیادی نیز این اعمال کثیف تحت مدیریت مستقیم خامنه ای کثیف؛ انجام گرفته است و حتی حاضر به محاکمهٔ «مرتضوی» به خاطر جنایاتی که انجام داده است نیستند؛ زیرا «فرمان رهبر شیعیان» را اجرا کرده است. مردم ایران باید از آنچه که به دستور صنف کثیف و انگلی آخوندها؛ بر علیه هم میهنان خویش انجام داده اند ( تحریم و کشتار بیرحمانهٔ ۵۰۰ سالهٔ صفوی)؛ یک پشیمانی و احساس شرم در درون خود؛ و یک عذرخواهی بزرگ نسبت به سایر هم میهنان خود بدهکارند. مردم ایران باید از شنیدن صدای ضجه و نالهٔ رهبر فرزانه و ارازل و اوباشی که بر سر سفرهٔ غارت ایران نشسته اند؛  خوشحال باشند؛ زیرا «خیاط در کوزه افتاده است». این حیوانات تا زمانی که «چوب تر» نباشد؛ «فرمان نخواهند برد».

کرنشهای قهرمانانه

آنچه که در دور سوم مذاکرات که به ژنو ۳ شهرت دارد؛ در حال وقوع است و همانگونه که گفته بودم؛ اینبار رهبر فرزانه باید هدایای بیشتری را به درگاه خدایان اقتصاد و جنگ روانه کند؛ همچنان نیز شده است؛ اما طرف مقابل (غرب) میداند که رهبر فرزانه و سگها و شغالهای حامیش؛ به پیسی (جذام) گرفتار شده اند. جذام هزینه های سرسام آور مدیریت مزدوران در لبنان و سوریه و عراق؛ جذام هزینه های سرسام آور ارازل و اوباش حکومتی؛ جذام هزینه های سرسام آور خدمات دولتی و .......
در دور سوم مذاکرات؛ رژیم از دادن امتیازهای بیشتر ابایی نداشته است و تلاش برای مخفی نگهداشتن موارد مورد مذاکره و امتیازهای داده شده در برابر تقریباً «هیچ» که آنهم مخفی نگهداشته میشود سیاست غرب نیست؛ بلکه یکی از خواسته های «روسپی پیر فرزانه» از غرب بوده است که به بهانهٔ «حساسیت مذاکرات» هیچ یک از موارد به صورت رسمی اعلام نشده و مخفی نگه داشته شوند. از سوی دیگر تلاشهای ذلیلانهٔ روسپی ارزان قیمت پیر فرزانه با براه انداختن عده ای از ارازل و اوباش حکومتی در جهت متهم نمودن تیم مذاکره کنندهٔ «امام حسن مهندسی شده» به عقب نشینی؛ یک حقهٔ مندرس کهنه است و همه باید بدانند که این تیم مذاکره کننده نمایندگان رسمی روسپی پیر هستند و هر آنچه که داده و گرفته شود؛ ارزش واقعی و به روز شدهٔ این روسپی پیر است. نه جواد ظریف و نه عراقچی و نه هیچکس دیگری تصمیم گیرنده نیستند بلکه نقش «دیوثها» و «قرمساقها» را برای تعیین قیمت فروش روسپی پیر بازی میکنند.

امتیازات داده شده:

۱- از کار انداختن سانتریفیوژهای نسل جدید نصب شده به مدت ۶ ماه. (هزار سانتریفیوژ)
۲- عدم نصب سانتریفیوژهای نوع جدید ساخته شده. (هزار سانتیفیوژ)
۳- تعطیلی ساخت و ساز راکتور آب سنگین اراک.
۴- تبدیل ۱۲۹ کیلوگرم اورانیوم ۲۰ در صدی به میله های سوخت ۳.۵ درصدی.
۵- توقف تولید اورانیوم ۲۰ درصدی.
۶- اجازهٔ بازرسی های گسترده برای نظارت و بازرسی مراکز هسته ای.

امتیازات گرفته شده:

۱- آزاد شدن ۴ میلیارد دلار از اموال بلوکه شدهٔ رژیم.
۲- آزاد شدن فروش محصولات پتروشیمی برای رژیم.
۳- آزاد شدن گرفتن بهای کالاهای فروخته شده به طلا.
۴- آزاد شدن خرید قطعات برای هواپیماهای مسافر بری.
۵- خرید قطعات برای کارخانه های اتوموبیل سازی.

استراتژی غرب در برابر رژیم اسلامی؛  نگهداشتن رژیم در «نقطهٔ صفر» است و با امتیازاتی ناچیزی که میدهد هیچ شانسی برای دوباره به پاخاستن رژیم را منظور نمیکند و اگر به آنچه که «مبادلهٔ کالا در برابر طلا» نامیده میشود توجه کنیم؛ بخشی از ارزش این معاملات تنها به خاطر تبدیل قیمت آن به دلار در زمان گرفتن و در زمان پرداخت؛ از میان میرود.
 از سوی دیگر توصیف «برگشت پذیر بودن» این تحریمهای لغو شدهٔ موقت؛ نه تنها مانند شمشیر داموکلس بر فراز سر رژیم اسلامی آویخته خواهد ماند؛ بلکه از سوی دیگر؛ شرکتهای با نام و نشان و معتبر را از معامله با رژیم ایران دچار شک و تردید خواهد نمود و رژیم اسلامی باید با شرکتهای میان پایه و دون پایه وارد معامله شود که طبعاً عارضهٔ «ارزان فروشی» را با خود به همراه دارد. نتیجه اینکه؛ آنچه که به طور اسمی به ۱۰۰ دلار فروخته خواهد شد؛ کالایی است که میتوانست به ۱۷۰ دلار یا بیشتر فروخته شود. از طرف دیگر آنچه که از آن ۱۰۰ دلار اسمی عاید رژیم خواهد شد؛ به خاطر عدم دسترسی به معاملات بانکی و استفاده از طلا؛ در نهایت تبدیل به چیزی میان ۸۵ دلار یا کمتر میشود.
این نوع معامله رژیم اسلامی را تنها در حد ماندن بر روی نقطهٔ صفر کمک خواهد کرد و موجب گشایش در زندگی مردم ایران نخواهد شد. البته وضعیت رانت خوارهایی که برای فروش مواد پتروشیمی (به هر قیمتی) مشتری پیدا کنند بهتر میشود و عده ای از ارازل و اوباش به نان و نوایی خواند رسید. نتیجهٔ این نوع از رفع تحریمها؛ سیاست «بیژن زنگنه» برای به حراج گذاشت ثروت ملی را به همراه خواهد داشت و قیمت این کالاها به شدت در بازار تنزل خواهد نمود.
در ۶ ماه آینده شاهد ادامهٔ «قتلهای سیاسی و اقتصادی» و «تصفیه های فیزیکی» در درون ارازل و اوباش حکومتی خواهیم بود که از ۳ هفتهٔ پیش آغاز شد ولی با دستور خامنه ای برای ادامهٔ روند مذاکرات به حالت تعلیق در آمد.

حرکتهای عربستان سعودی

متحد شدن ۶ گروه اسلامگرای سلفی مسلک در سوریه و بوجود آوردن هماهنگی میان آنها و ارتش آزاد سوریه؛ هدفی است که عربستان سعودی در سوریه دنبال میکند. این حرکت میتواند عرصه را بر گروههای همگرا با القاعده که از طرف قطر و ترکهای عثمانی حمایت میشوند تنگ کند. این احتمال به شدت وجود دارد که شکستن ستون فقرات رژیم صفوی حاکم بر ایران در سوریه و لبنان را با یک معاهدهٔ نانوشته به عربستان سعودی و امارات متحدهٔ عربی سپرده باشند که از حمایتهای اطلاعاتی اسرائیل و همچنین فراهم نمودن مسیر امن لجستیکی از طرف اسرائیل  نیز برخوردار خواهند بود. لذا در ماههای آینده شاهد تغییراتی در توازن قوا میان رژیم بشار اسد و نیروهای مخالف مسلح خواهیم بود. ادامهٔ این روند به مکیده شدن بیشتر و سرسام آور داراییهای رژیم منجر خواهد شد. حرکتهای عربستان سعودی و سکوت اسرائیل و به فراموشی سپرده شدن ماجرای سوریه از طرف غرب؛ بسیار پرمعنی هستند.
عربستان سعودی باز هم ضربهٔ دیگری به ترکهای عثمانی اخوانی مسلک وارد نمود که فریاد اردوغان را به همراه داشت (اینجا).

کژدم

۴ نظر:

 1. پس این گوسفندان بنفش کی بیدار میشوند؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. گوسفند وقتی که بیدار است؛ تنها به چریدن مشغول است؛ زمانی نیز که استراحت میکند به «نشخوار» مشغول میشود. گوسفند یعنی دستگاه گوارش چهارپا. بیداری و خفتگی اش یکسان است.

   حذف
 2. dorood. dirooz TV alman gozaresh daad ke yeki az bozorgtarin marakeze naftiye Syria be daste nirrohaye mokhalefe hokoomate Bashar Assad fotadeh. zaheran paatake Saudi-ha ba sheddate tamaam aghaz shodeh, dar hali ke rahbar "farzaaneh" be goh-khordan oftaadeh.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درود برشما
   بله این گزارش را خواندم؛ نیروهایی که این میادین نفتی را تصرف کرده اند؛ نیروهای القاعده هستند. اما نیروهای دیگری از مخالفین نیز بخشهای دیگری از میادین نفتی را در تصرف دارند. این نیروها اگر بتوانند تا یکی دو ماه این میدانهای نفتی را در دست نگهدارند؛ بخش اعظمی از نیروهابی موتوریزهٔ رژیم اسد فلج خواهد شد و باید طبق رسوم آباء و اجدادی به «شتر» پناه بیاورند.

   حذف