۱۳۹۲ آبان ۱۸, شنبه

صفویهای شکست خورده و وهابی های اتمی

اکنون حد اقل دوسال از زمانی که گفتم «کلاهکهای اتمی و موشکهای پاکستان» متعلق به عربستان سعودی است میگذرد؛ اما برای اینکه کسی باور کند و یا حد اقل بخواند و در ذهنش به صورت پیش آگهی بماند؛ یا باید نامت «رادیو فردا» و یا «بی بی سی» باشد که اطلاعات سانسور شده و دست کاری شده و جهت دار را به مغز خوانندگان و شنوندگانت فرو کنی تا تمامی اراجیف را به عنوان  «به نقل از منبع رسمی»؛ باور کنند و ذهنهای تهی از اندیشه و «ضبط صوت» وارشان از داشتن اطلاعات گرانبهای بی ارزش احساس «آگاهی» و «هوشمندی» نماید.
حتی چندی پیش نیز؛ زمانی که از نقش عربستان سعودی و دیپلماسی فعالشان در خاورمیانه و آفریقا (مصر) سخن گفتم؛ عده ای از دوستان گفتند که «عربستان را زیاد بزرگ میکنی»؛ واقعیت این است که عربستان سعودی؛ تنها نفت نیست و من میدانستم که چنگالهای موشکی و اتمی اش به دلایل امنیتی و پایین آوردن حساسیتها در پاکستان نگهداری میشوند. بارها گفته بودم که پاکستان بخشی از عمق استراتژیک عربستان سعودی و اقمار شیخ نشین عربستان سعودی و چشم بادامی های چینی است و برای مهار هندوستان و آسیای میانه و حکومت شیعی-صفوی حاکم بر ایران نقش بسیار مهمی دارد.
اکنون آنهایی که عاشق منابع رسمی هستند؛ میتوانند در وبسایت فخیمهٔ BBC مقاله ای را که نوشته های مرا پس از ۲ سال تأیید میکند را بخوانند و بفهمند که چه کلاه بزرگی بر سر مردم ایران رفته است. (اینجا)
واقعیت این است که در چند صد سال اخیر برخلاف تصورات خود بزرگ بینانهٔ ایرانیان؛ حتی یک نابغه در این کشور ظهور نکرده است و آنهایی که شاید دکتر هشترودی و دکتر حسابی را نمونه بیاورند باید بدانند که این دو شخصیت بیشتر «نشخوار کنندگان علوم» بودند و هیچگونه نو آوری که «نقطهٔ عطف» در مسیر پیشرفت علوم بوجود آورده باشد از خود بروز نداده اند و اگر هم کاری کرده اند؛ در حد وصله پینه و انتقال تکنولوژی موجود (ساختهٔ دیگران) به ایران بوده است؛ اما در شهر کوران؛ مرد یک چشم؛ پادشاه است و «لنگه کفشی در بیابان نعمت است». اما به یمن مذهب حقهٔ شیعهٔ جعفری تا دلتان بخواهد «احمق» تولید کرده ایم و همچنان ادامه میدهیم.
حاجی میرزا آقاسی (وزیر دانشمند و بسیار فرزانهٔ محمد شاه قاجار) سه بار در ایران در کلیدی ترین بخش تاریخ ساز (حاکمیت) ظهور کرده است؛ بار نخست به صورت نخست وزیر و بار دوم به عنوان رهبر انقلاب ۵۷ و بار سوم به صورت «امام علی خامنه ای فرزانه» و هر سه بار نیز راه عظمت ایران را در تولید اسلحه تشخیص داده است.
میگویند که محمد شاه قاجار پس از هزینه های زیادی که برای تولید توپ پرداخت شده بود؛ میخواست قدرت آتش توپ ها را به چشم خود ببیند و زمانی که توپها شلیک شدند؛ دود غلیظی به پاخاست و آسمان تهران تیره و تار شد. حاج میرزا آقاسی در توصیف قدرت توپخانه به محمد شاه گفته بود: فدایت شوم؛ اینکه میبینید تهران به این روز افتاد؛ تصور کنید که مسکو به چه روزی خواهد افتاد.  آزمایشهای موشکی سپاه پاسدارن در سالهای گذشته؛ بیش از اینکه قدرت موشکی به حساب بیاید؛ یاد آور تکرار همان ماجرای به پا شدن گرد و خاک است. ظهور پی در پی حاج میزا آقاسی یکبار در جلد خمینی و سپس خامنه ای فرزانه و تداوم ۳۵ سالهٔ آن نه تنها به ویرانی کامل ایران خواهد انجامید؛ بلکه به هیچ یک از اهداف دروغین اعلام شده نیز نرسیده است و هر آنچه که انجام گرفته است در زیر سایهٔ ولی فقیه واقعی (ولادیمیر پوتین) و به نفع سیاستهای کلان روسها در منطقه بوده است. ایرانیان هوشمند (نژاد برتر آریایی)؛ نه تنها با از دست دادن صدها میلیارد دلار هزینهٔ نقدی بلکه با یک تریلیارد دلار ویرانیهای جنگ (خمینی: جنگ نعمت است) و بیش از یک و نیم میلیون کشته و زخمی و از میان رفتن مراتع و کشاورزی و صنایع (البته صنایع در پیتی)؛ خشک شدن دریاچهٔ ارومیه با چشم انداز رشد کویر نمک در آذربایجان در ۱۰ سال آینده و از میان رفتن کشتزارها و مراتع که همگی نتیجهٔ سیاستهای رهبران فرزانه و الهی شیعیان بوده است؛ همچنان در خواب هستند و دیگر فرصتی برای بیدار شدن نمانده است (نژاد برتر آریایی به کوما رفته است).
عقب نشینی های ذلیلانه (نرمش قهرمانانه) حاجی میزا آقاسی فرزانه (امام علی خامنه ای)؛ چنان هزینه های سنگینی بر دوش مردم ایران خواهد گذاشت که هنوز تصورش را هم نمی توانند بکنند. اگر میبینید که دولت مهندسی شدهٔ امام حسن روحانی و وزیر امور خارجه اش؛ دم به ساعت میگویند که «توافقهای هسته ای اثرات فوری در بهبود وضعیت اقتصادی و زندگی مردم نخواهد داشت» اشارهٔ پنهان به هزینه های سرسام آور شکست و عقب نشینی است. پیشنهاد فروش نفت با ترابری مجانی و قیمت پایین به هندوستان (اینجا)؛ تنها بخشی از وضعیت اسفبار نقدینگی رژیم را بیان میکند و اعلام داشتن ۵۴ میلیارد دلار ذخیرهٔ ارزی یک دروغ شاخدار است؛ زیرا ذخیرهٔ ارزی که به آن اشاره میکنند در دستهایشان نیست بلکه مجموعهٔ طلبهای نفتی رژیم از مشتریانی است که حتی حاضر به پرداخت بدهی هایشان نیستند و سفر اخیر رئیس طویلهٔ شورای اسلامی نیز برای گریه و زاری در برابر چشم بادامی ها بود.
شعار پوچ «داشتن حق غنی سازی اورانیوم»  و مطرح نمودن آن به عنوان پیروزی در «مبارزات هسته ای»؛ درعمل به سر بر آوردن «عربستان سعودی اتمی» منجر شده است. من آنچه را که در وبسایت فخیمهٔ BBC در رابطه با تلاشهای هسته ای عربستان سعودی منتشر شده است را سانسور شده میدانم و حرکات اخیر عربستان سعودی در مصر و در رابطه با عدم پذیرش عضویت موقت در شورای امنیت سازمان ملل و تلاش های مشترک عربستان سعودی و اسرائیل برای نابودی حزب الله لبنان و حاکمیت شیعی عراق را نشانه های مسائلی فراتر از آنچه که BBC گزارش نموده است میدانم. به نظر من عربستان سعودی اکنون تبدیل به یک قدرت اتمی شده است و در آینده از طریق پاکستان و افغانستان؛ به رژیم جمهوری اسلامی فشار خواهد آورد.
سرازیر شدن تمامی وزیر های امور خارجهٔ کشورهای غربی و چین و روسیه به ژنو؛ نشان از عقب نشینی های غیر قابل باوری است که رهبر فرزانهٔ عالم و عالمیان دستور آنرا صادر کرده است. حکومت حاجی میرزا آقاسی (امام علی خامنه ای) اکنون در سراشیبی افول کامل قرار گرفته است و روسها و چینیها سهم های بیشتری از خوان یغمای ایران را خواهند خواست.
در آینده ای نه چندان دور چینیها به عربستان سعودی اتمی نزدیک خواهند شد و پای چینیها از طریق عربستان سعودی به خاور میانه کشیده خواهد شد.

کژدم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر