۱۳۹۲ خرداد ۲۴, جمعه

هدیه ای ناقابل به آنهانی که در انتخابات به دنبال خیر و برکت هستند.

فریب خوردگانی که در نمایش انتخاباتی؛ به یکی از ارازل و اوباش رای میدهند و بوی رایحهٔ خوشبختی را در وجود آنان میجویند ارزششان بیشتر از آنهایی که در این ویدیو پای منبر این جرثومهٔ کثافت نشسته اند نیست.

تقدیم به آنهایی که خیر و برکت و راه نجات را در نوشیدن بول خامنه ای یافتند و به یکی از منتصبین او رای دادند. باشد تا در فرداهای نزدیک اما دیر هنگام از کردهٔ خود پشیمان شوند.

نوش جان رای دهندگان. هیچگاه شکمهایتان گرسنه نخواهد ماند.رای دهندگان فهمیده؛ به تصویر زیرین نیز نگاهی بیندازند تا ببینند که خامنه ای با همکاری حسن روحانی چه کلاه گشادی بر سرشان گذاشته است.
کژدم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر