۱۳۹۲ مهر ۳, چهارشنبه

سپاس

درود بر یاران و خوانندگان گرامی

در طی روزهای اخیر؛ عده ای از خوانندگان و ایرانیاران؛ مبالغی را برای پیشبرد هدف «راه اندازی وبسایت تحلیلی-خبری و مطالعات استراتژیک) به حساب Paypal من (کژدم) واریز نموده اند که بدینوسیله به خدمت خوانندگان گرامی گزارش میکنم:

مبلغ رسیده به مقدار ۴۸۲ دلار و ۷۰ سنت.
مبلغ رسیده به مقدار ۴۸۲ دلار و ۷۰ سنت.
مبلغ رسیده به مقدار ۹۳ دلار و ۱۴ سنت.
مبلغ ۴۴ دلار و ۲۷ سنت.

با سپاس مجدد از ایرانیاران گرامی؛ باید بگویم که وعده ای که داده شده است؛ بر زمین نخواهد ماند.
پیروز و سرفراز باشید.

کژدم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر