۱۳۹۱ شهریور ۱۲, یکشنبه

گروهها و سازمانهای اپوزیسیون

در این صفحه یاران میتوانند با بر شمردن نام و اهداف گروههای اپوزیسیون تمامی نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با روشهای وادار کردن گروههای مختلف اپوزیسیون برای ارائهٔ برنامهٔ مشخص و تعریف و تدوین شده چه در رابطه با تدوین استراتژی مبارزاتی و چه برای بعد از سرنگونی رژیم ننگین اسلامی را ارائه دهند. این گروهها و سازمانها تا کنون همه چیز را به بعد از سرنگونی حواله داده اند که نوعی شارلاتانیسم سیاسی است. سخن گفتن از آزادیهای مدنی و یا سکولاریسم و حکومت جمهوری و یا سلطنتی هیچ دردی را دوا نمیکند و این گروهها با اعلام نکردن نیات و مقاصد خود میخواهند زیرکانه از زیر بحثهای انتقادی فرار کنند و مانند خمینی حرفهایی کلی و بی سر ته میزنند. برای بوجود آمدن «اتحادیهٔ میهنی» ضروری است که تمامی سازمانها و گروههایی که ادعای مبارزه برای دموکراسی دارند؛ به صورتی بسیار شفاف پا به میدان بگذارند و بدون وجود شفافیت اهداف و استراتژی مبارزاتی نمیتوان به اتحاد ادعایی رسید. اتحاد نیروهای اپوزیسیون؛ یکی از بخشهای مهم تدوین استراتژی مبارزاتی است.
پیروز و سرفراز باشید.

 (این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر