۱۳۹۱ شهریور ۱۲, یکشنبه

پایگاههای نیروهای انتظامی و مراکز آموزشی آنها

نیروهای ظاهراً انتظامی که وظیفهٔ سازمانی آنها جلوگیری از جرائم اجتماعی میباشد؛ در رژیمهای سرکوبگر به عنوان نیروهای سرکوب از آنها استفاده میشود و بخشی از نیروهای منفوری هستند که رژیم اسلامی دست آنها را در رشوه خواری و بوجود آوردن گروههای گانگستری سازمان یافته باز گذاشته است و افسران ارشد و حتی میان پایهٔ این نیروها در بسیاری از جرائم اجتماعی نیز دست دارند. این نیروها به عنوان دشمنان ایران و مردم شناخته میشوند و در سرکوب روزانهٔ مردم به بهانه های گوناگون شرکت میکنند. لذا شناسایی مراکز تجمع آنها و تهییهٔ نقشه های نظامی درون پایگاهها و محیط اطراف و محاسبهٔ فاصله های زمینی و زمانی این پایگاهها از یکدیگر میتواند نقش مهمی در طراحیهای عملیاتی برای تسخیر و خلع سلاح این نیروها داشته باشد. یاران میتوانند در این صفحه اطلاعات و نظرات خود را به اشتراک و بحث بگذارند.
نقشه های نظامی این مراکز را میتوانید به آدرس تماس ارسال دارید تا در زمان مقتضی منتشر گردد.
پیروز و سرفراز باشید.

 (این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر