۱۳۹۱ شهریور ۱۲, یکشنبه

نقش بیگانگان در روند مبارزه

تمامی تلاش کشورهای غربی در منطقه بوجود آوردن آن چیزی است که «خاورمیانهٔ بزرگ» نامیده میشود؛ لذا تمامی تلاش آنها نه برای بهروزی ایران بلکه بر اساس منافع ملی خودشان انجام میگیرد و در این راه با بازیگران منطقه ای از قبیل کشور ها و امیرنشینهای عربی و ترکهای عثمانی و پاکستان؛ در جهت به زانو در آوردن میهنمان استفاده خواهند نمود. از سوی دیگر رژیم کثیف اسلامی حاکم بر ایران نیز خواهد کوشید تا از مزدوران و عوامل بیگانه ای که سالهاست  به آموزش و سازماندهی آنها پرداخته است بر علیه مبارزان راه آزادی استفاده نماید. یکی از مهمترین وظایف مبارزین راه آزادی میهن خنثی کردن تمامی این توطئه ها چه از سوی دشمنان خارجی و چه از طرف رژیم ننگین اسلامی حاکم بر سرزمینمان است. در صفحات زیرین یاران میتوانند نظرات خویش را در این موارد مطرح نمایند.
پیروز و سرفراز باشید.۳- شناسایی مزدوران بیگانهٔ تحت امر رژیم. 


(این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر