۱۳۹۱ شهریور ۱۲, یکشنبه

مراکز اقتصادی که به صورت ارگانهای حکومتی فعالیت میکنند

یاران میتوانند تمامی ارگانهای اقتصادی رژیم از قبیل بنیاد خمینی و بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سازمان اوقاف و بنیاد رضوی و تمامی ارگانهای مشابه شناخته شده و ناشناخته و شبکه های داخلی و دارایی های منقول و غیر منقول آنها؛ دفاتر و انبارهای کالاهای آنها و همچنین شبکه های فعال اقتصادی وابسته به حوزه های گونگون علمیه را مورد بحث قرار داده و تمامی اطلاعات مربوط به این ارگانها و شبکه های آنها و مزدورانی که در راس این ارگانها قرار دارند و همچنین پیشنهادهایی مربوط به ضربه زدن به این ارگانها و شناسایی انبارهای کالاهای وارداتی مربوطه و ارتباطات خارجی مربوطه را در این بخش مورد بحث قرار داده و تمامی اطلاعات خویش را در این بخش وارد نمایند.
پیروز و سرفراز باشید

 (این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر