۱۳۹۱ شهریور ۱۲, یکشنبه

مراکز و دفاتر وزارت اطلاعات

از بین بردن مراکز فرماندهی اطلاعاتی رژیم باعث خواهد شد که رژیم در تاریکی  و با اشباح بجنگد. نقش حمع آوری اطلاعات در سرکوب مبارزات یک نقش استراتژیک است. لذا شناسایی مراکز و دفاتر و خانه های امن وزارت اطلاعات و ارگانهای همسویی مانند اطلاعات سپاه یکی از ضرورتهای میارزه است. هرگونه ضربه زدن به این دفاتر حتی اگر ناچیز باشد میتواند عملیاتهای آنها را به تاخیر بیندازد. همچنین شناسایی افسران اطلاعاتی و خانواده های درجه اول و دوم آنها و تنبیه آنان میتواند حلقهٔ قشارهای روحی را بر آنها تنگتر کند. تا متوجه باشند که دیگر در حال رسیدن به پایان خط هستند و بهتر است حد اقل برای نجات خود و خانواده هایشان از انتقام مردم باید از کارهای ننگین خود دست بردارند. شناسایی این عناصر مزدور؛ همچنین میتواند گنجینهٔ گرانبهایی از اطلاعات را در اختیار مبارزین قرار دهد تا از فرار این جنایتکاران تا حد ممکن جلوگیری به عمل آید. یاران میتوانند تمامی اطلاعات و نظرات خویش را در این صفحه به اشتراک بگذارند و در صورت وجود تصاویر این جنایتکاران در صفحاتی جداگانه منتشر خواهد گردید.
پیروز و سرفراز باشید.

 (این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر