۱۳۹۱ شهریور ۱۲, یکشنبه

منابع مالی رژیم

منابع مالی یکی از مهمترین مسائلی است که باید به آن پرداخت. رژیم ننگین اسلامی بدون داشتن این منابع مالی نخواهد توانست نیروهای سرکوب خویش را تجهیز نماید و حتی از پرداخت  بهای خدمات مزدوران خویش نیز عاجز خواهد بود. لذا خشکانیدن این منابع یکی از مهم ترین وظایف مبارزان ایرانی است. خشکاندن این منابع در مدتی کوتاه مزدوران رژیم را از اطراف حاکمان پراکنده خواهد نمود.
درصفحات زیرین میتوانید در رابطه با منابع گوناگون مالی رژیم و شیوه های آسیب رسانی و از میان بردن و یا قطع آنها نظر بدهید:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر