۱۳۹۱ شهریور ۱۲, یکشنبه

صفحهٔ جناحهای مختلف رژیم

یاران میتوانند در این صفحه تمامی جناحهای رژیم؛ پایگاههای اقتصادی آنها؛ جناحهای آخوندهایی که در قم پشت سر آنها هستند؛ نام سازمانها و گروهها و وبسایتهای وابسته به هر جناح مشخص؛ نظرات سیاسی و مقدار نفوذ آنها در سپاه و بسیج و قوهٔ قضائیه و مجلس را در این صفحه وارد سازند.
پیروز و پاینده باشید

(این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر