۱۳۹۱ شهریور ۱۲, یکشنبه

نیروهای بالفعل و بالقوهٔ رژیم در برون میهن

شناسایی تمامی نیروهای بالفعل و بالقوهٔ رژیم ننگین اسلامی در برون میهن؛ چه سبزهای مذهبی و به اصطلاح اصلاح طلبان اسلامی و گروههای لابی رژیم در بیرون از میهن و همچنین گروهها و نیروهای بالقوه و بالفعل رژیم در خارج از کشور اعم از شیعیان لبنان و یا گروههای سلفی وابسته به رژیم که میتوانند در خارج از کشور از طرف رژیم اوباشان اسلامی بر علیه مبارزان سازماندهی شوند در تدوین استراتژی مبارزاتی نقش بسیار مهمی دارند. شناخت دشمن و ساختارهای علنی و مخفی سازمان یافتهٔ رژیم و افراد علنی و مخفی وابسته به رژیم را در این صفحه میتوانید وارد نمایید. در صورت داشتن تصاویر و آدرسهای آنها؛ که در صورت علنی شدن  موجبات تغییر مکان آنها را فراهم سازد را میتوانید به آدرس تماس بفرستید.
داشتن اطلاعات وسیع برای طبقه بندی کردن آنها و استفاده از آنها در جهت تدوین استراتژی مبارزاتی نقش بسیار مهمی دارند.
پیروز و سرفراز باشید.

 (این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر